Законы Украины

Новости Партнеров
 

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
  Департамент державного санітарно-епідеміологічного нагляду
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Перший заступник головного
                   державного санітарного
                   лікаря України
                          С.П.Бережнов
                   29.12.2003
                   N 05.03.02-03/54400
 
 
               ВИСНОВОК
     державної санітарно-епідеміологічної експертизи
 
 
   Об'єкти зовнішньоекономічної діяльності за кодами  УКТ ЗЕД
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) (перелік у додатку), а
також об'єкти, на які проведена державна санітарно-епідеміологічна
експертиза на етапі їх державної реєстрації в Україні (медична
техніка, вироби медичного призначення, пестициди, агрохімікати
тощо)
__________________________________________________________________
          (назва об'єкта експертизи)
 
   1. Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Усі
сфери ____________________________________________________________
     (сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)
 
   2. Код за УКТ ЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ):
Перелік кодів у додатку
__________________________________________________________________
       (код за ДКПП, код за УКТ ЗЕД, артикул)
 
   3. Країна походження: Усі країни
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
       (країна походження об'єкта експертизи)
 
   4. Виробник: Усі виробники
________________________________________________________________
    (найменування та реквізити виробника, розробника,
  власника або його представника в Україні, місцезнаходження,
          телефон, факс, E-mail, WWW)
 
   За результатами   державної   санітарно-епідеміологічної
експертизи об'єкти зовнішньоекономічної діяльності  за  кодами
УКТ ЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) (Перелік у
додатку),  а  також  об'єкти,  на  які  проведена  державна
санітарно-епідеміологічна  експертиза  на  етапі їх державної
реєстрації в  Україні  (медична  техніка,  вироби  медичного
призначення, пестициди, агрохімікати тощо) можуть бути ввезеними
та реалізованими в Україні за умови дотримання вимог цього
висновку. У разі необхідності рішення щодо проведення державної
санітарно-епідеміологічної  експертизи  конкретної  продукції
приймається відповідним головним державним санітарним лікарем.
   Термін дії висновку до 01.01.2005 р.
   Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе
__________________________________________________________________
          (власник, заявник, виробник)
 
   Санітарно-епідеміологічний контроль    на    кордоні:
радіологічний, на відповідність НРБ, додержання протиепідемічних
заходів.
   Санітарно-епідеміологічний контроль при розмитненні -  не
потребує.
   Поточний санітарно-епідеміологічний нагляд щодо поводження з
об'єктами на території України здійснювати згідно відповідних
санітарних правил і норм.
 
 Голова експертної
 комісії Інституту медицини
 праці академік НАН і АМН України           Ю.І.Кундієв
 
 Голова експертної
 комісії Інституту гігієни та
 медичної екології член-кор.
 АМН України                      А.М.Сердюк
 
 Голова експертної
 комісії Інституту екогігієни
 та токсикології член-кор.
 АМН України                     М.Г.Проданчук
 
 
                   Додаток
                   до висновку державної
                   санітарно-епідеміологічної
                   експертизи
                   29.12.2003
                   N 05.03.02-03/54400
 
 
               ПЕРЕЛІК
       об'єктів зовнішньоекономічної діяльності
            за кодами УКТ ЗЕД
      ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 )
 
 
--------------------------------------------------------------------
|0101     |Коні, віслюки, мули та лошаки, живі:        |
|-------------+----------------------------------------------------|
|0102     |Велика рогата худоба жива:             |
|-------------+----------------------------------------------------|
|0103     |Свині живі:                     |
|-------------+----------------------------------------------------|
|0104     |Вівці або кози живі:                |
|-------------+----------------------------------------------------|
|0105     |Свійська птиця жива (півні, кури, качки, гуси,   |
|       |індики, індички та цесарки):            |
|-------------+----------------------------------------------------|
|0106 00   |Інші тварини живі:                 |
|-------------+----------------------------------------------------|
|0301 10   |- декоративна риба                 |
|-------------+----------------------------------------------------|
|2504     |Графіт природній:                  |
|-------------+----------------------------------------------------|
|2512 00 00 00|Землі інфузорні [гірська мука] кремнисті (наприклад,|
|       |кізельгур, трепел та діатоміт) та аналогічні    |
|       |крем'яні землі з питомою вагою не більш як 1,    |
|       |кальциновані або некальциновані           |
|-------------+----------------------------------------------------|
|2513     |Пемза; наждак; корунд природний, гранат природний та|
|       |інші природні абразивні матеріали, термічно     |
|       |оброблені або необроблені:             |
|-------------+----------------------------------------------------|
|2514 00 00 00|Сланець, начорно оброблений або необроблений,    |
|       |розпиляний або нерозпиляний, чи розділений інакше на|
|       |блоки або плити прямокутної або квадратної форми  |
|-------------+----------------------------------------------------|
|2515     |Мармур, травертин [вапняковий туф], екаусин та інші |
|       |види вапняків для монументів або будівництва з   |
|       |питомою вагою не менш як 2,5 та алебастр, начорно  |
|       |оброблені або необроблені, розпиляні або нерозпиляні|
|       |чи розділені інакше на блоки або плити прямокутної |
|       |або квадратної форми: (крім тих, які        |
|       |використовуються для внутрішніх робіт)       |
|-------------+----------------------------------------------------|
|2516     |Граніт, порфір, базальт, пісковик та інші камені для|
|       |монументів або будівництва, начорно оброблені або  |
|       |необроблені, розпиляні або нерозпиляні, або     |
|       |розділені інакше на блоки або плити прямокутної або |
|       |квадратної форми: (крім тих, які використовуються  |
|       |для внутрішніх робіт)                |
|-------------+----------------------------------------------------|
|2517     |Галька, гравій, щебінь або подрібнене каміння, що  |
|       |звичайно використовуються як наповнення бетону або |
|       |для мостіння шосейних доріг та залізниць, або інших |
|       |видів баласту, галька та гравій, термічно оброблені |
|       |або необроблені; макадам [дорожні покриття з щебеню]|
|       |з шлаку, окалини чи аналогічних промислових     |
|       |відходів, з вмістом або без вмісту матеріалів, які |
|       |перелічені на початку цієї товарної позиції;    |
|       |гудронований макадам, гранули, дрібняк та порошок з |
|       |каменю товарної позиції 2525 або 2516, термічно   |
|       |оброблені або необроблені:             |
|-------------+----------------------------------------------------|
|2518     |Доломіт, кальцинований або некальцинований; доломіт |
|       |обтесаний або грубо оброблений, розпиляний або   |
|       |розділений інакше на блоки або плити прямокутної або|
|       |квадратної форми; доломіт агломерований (включаючи |
|       |гудронований):                   |
|-------------+----------------------------------------------------|
|2519     |Карбонат магнію природний (магнезит); магнезія   |
|       |плавлена; магнезія перепалена (агломерована) з   |
|       |вмістом або без вмісту невеликої кількості інших  |
|       |оксидів, доданих перед агломерацією; інші оксиди  |
|       |магнію, з домішками або без домішок:        |
|-------------+----------------------------------------------------|
|2521 00 00 00|Флюс вапнистий; вапняк та інший вапняковий камінь, |
|       |використовані для виготовлення вапна або цементу  |
|-------------+----------------------------------------------------|
|2522     |Вапно негашене, гашене та гідравлічне, крім оксиду |
|       |та гідроксиду кальцію товарної позиції 2825:    |
|-------------+----------------------------------------------------|
|2523     |Порталцемент, глиноземистий цемент,         |
|       |шлакопортландцемент, сульфостійкий цемент та подібні|
|       |цементи, які тверднуть від води, забарвлені або   |
|       |незабарвлені, готові чи у формі клінкерів:     |
|-------------+----------------------------------------------------|
|2525     |Слюда, включаючи розчеплену на пластини або луски  |
|       |неправильної форми (splittings); відходи слюди:   |
|-------------+----------------------------------------------------|
|2526     |Стеатит природний, начорно оброблений або      |
|       |необроблений; розпиляний або нерозпиляний чи    |
|       |розділений інакше на блоки або плити прямокутної або|
|       |квадратної форми; тальк:              |
|-------------+----------------------------------------------------|
|2527 00 00 00|Кріоліт природний; хіоліт природний         |
|-------------+----------------------------------------------------|
|2528     |Борати натрію природні та їх концентрати      |
|       |(кальциновані або некальциновані), крім боратів,  |
|       |виділених з природних сольових розчинів; борна   |
|       |кислота природна з вмістом не більш як 85 мас. %  |
|       |H BO у перерахунку на суху речовину:        |
|       | 3 3                        |
|-------------+----------------------------------------------------|
|2529     |Польовий шпат; лейцит; нефелін та сієніт      |
|       |нефеліновий; флюорит [плавиковий шпат]:       |
|-------------+----------------------------------------------------|
|2530     |Мінеральні речовини, не включені до інших      |
|       |угруповань:                     |
|-------------+----------------------------------------------------|
|2601     |Руди та концентрати залізні, включаючи випалений  |
|       |пірит %                       |
|-------------+----------------------------------------------------|
|2612     |Руди та концентрати уранові або торієві:      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|2613     |Руди та концентрати молібденові:          |
|-------------+----------------------------------------------------|
|2614 00   |Руди та концентрати титанові:            |
|-------------+----------------------------------------------------|
|2615     |Руди та концентрати ніобієві, танталові, ванадієві |
|       |або цирконієві:                   |
|-------------+----------------------------------------------------|
|2616     |Руди та концентрати дорогоцінних металів:      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|2617     |Руди та концентрати інші:              |
|-------------+----------------------------------------------------|
|2618 00 00 00|Шлак гранульований (шлаковий пісок), що утворюється |
|       |на стадії виробництва чорних металів        |
|-------------+----------------------------------------------------|
|2619 00   |Шлак, дрос (крім гранульованого шлаку), окалина та |
|       |інші відходи виробництва чорних металів:      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|2620     |Зола та інші відходи (крім відходів виробництва   |
|       |чорних металів), що містять метал або сполуки    |
|       |металів:                      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|2621 00 00 00|Інші шлаки та золи, включаючи золу морських     |
|       |водоростей (келп)                  |
|-------------+----------------------------------------------------|
|2701     |Вугілля кам'яне; брикети, котуни та аналогічні види |
|       |твердого палива, виготовлені з кам'яного вугілля:  |
|-------------+----------------------------------------------------|
|2702     |Лігніт (буре вугілля) агломерований або       |
|       |неагломерований, крім гагату:            |
|-------------+----------------------------------------------------|
|2703 00 00 00|Торф (включаючи торф'яний дрібняк) агломерований або|
|       |неагломерований                   |
|-------------+----------------------------------------------------|
|2704 00   |Кокс та напівкокс з кам'яного вугілля, лігніту   |
|       |(бурого вугілля) або з торфу, агломеровані або   |
|       |неагломеровані; вугілля ретортне:          |
|-------------+----------------------------------------------------|
|2705 00 00 00|Газ кам'яновугільний, водяний, генераторний та   |
|       |подібні види газів, крім нафтових газів та інших  |
|       |газоподібних вуглеводнів              |
|-------------+----------------------------------------------------|
|2709 00   |Нафта або нафтопродукти сирі з бітумінозних     |
|       |мінералів:                     |
|-------------+----------------------------------------------------|
|2711     |Газ нафтовий та інші вуглеводні у газоподібному   |
|       |стані:                       |
|-------------+----------------------------------------------------|
|2716 00 00 00|Електроенергія                   |
|-------------+----------------------------------------------------|
|2804 61 00 00|- - з вмістом не менш як 99,99 мас. % кремнію    |
|-------------+----------------------------------------------------|
|2818 20 00 00|- оксид алюмінію, крім штучного корунду       |
|-------------+----------------------------------------------------|
|2843     |Метали дорогоцінні у колоїдному стані; органічні або|
|       |неорганічні сполуки дорогоцінних металів, з точно  |
|       |визначеним чи не визначеним хімічним складом;    |
|       |амальгами дорогоцінних металів:           |
|-------------+----------------------------------------------------|
|2937     |Гормони природні або отримані в результаті синтезу; |
|       |їх похідні, що використовуються головним чином як  |
|       |гормони; інші стероїди, що використовуються головним|
|       |чином як гормони:                  |
|-------------+----------------------------------------------------|
|2938     |Глікозиди, природні або отримані шляхом синтезу, їх |
|       |солі, прості і складні ефіри та інші похідні:    |
|-------------+----------------------------------------------------|
|2939     |Алкалоїди рослинного походження природні або    |
|       |синтезовані, їх солі, прості і складні ефіри та інші|
|       |похідні:                      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|2940 00   |Хімічно чисті цукри, за винятком сахарози, лактози, |
|       |мальтози, глюкози та фруктози (левулози); прості та |
|       |складні ефіри цукрів та їх солі, крім речовин    |
|       |товарної позиції 2937, 2938 або 2939:        |
|-------------+----------------------------------------------------|
|3001     |Залози та інші органи, призначені для        |
|       |органотерапевтичних цілей, висушені, подрібнені або |
|       |не подрібнені у порошок; екстракти залоз або інших |
|       |органів або їх секретів, призначені для       |
|       |органотерапевтичних цілей; гепарин та його солі;  |
|       |інші речовини людського або тваринного походження, |
|       |призначені для терапевтичного або профілактичного  |
|       |застосування, не включені до інших угруповань (крім |
|       |3001 10*, 3001 90 10 00*):             |
|-------------+----------------------------------------------------|
|3002     |Кров людей; кров тварин, приготовлена для      |
|       |терапевтичного, профілактичного або діагностичного |
|       |застосування; сироватки імунні (антисироватки), інші|
|       |фракції крові та модифіковані імунологічні продукти,|
|       |у тому числі одержані біотехнологічними процесами; |
|       |вакцини, токсини, культури мікроорганізмів (за   |
|       |винятком дріжджів) та аналогічна продукція:     |
|-------------+----------------------------------------------------|
|3004     |Лікарські засоби [ліки] (за винятком товарів,    |
|       |включених до товарних позицій 3002, 3005 або 3006), |
|       |що складаються із змішаних або незмішаних продуктів |
|       |для терапевтичного або профілактичного застосування,|
|       |у дозованому вигляді або розфасовані для роздрібної |
|       |торгівлі:                      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|3601 00 00 00|Порох                        |
|-------------+----------------------------------------------------|
|3602 00 00  |Готові вибухові речовини, крім пороху:       |
|-------------+----------------------------------------------------|
|3603 00   |Шнури бікфордові, шнури детонаторні; капсули ударні |
|       |чи детонаторні, запали, електродетонатори      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|3701     |Фотоплатівки та фотоплівки плоскі, сенсибілізовані, |
|       |неекспоновані, з будь-яких матеріалів, крім паперу, |
|       |картону чи тканини; плівки плоскі для моментальної |
|       |фотографії, сенсибілізовані, неекспоновані, в    |
|       |упаковках або без них:               |
|-------------+----------------------------------------------------|
|3702     |Фотоплівки сенсибілізовані, неекспоновані, з    |
|       |будь-яких матеріалів, крім паперу, картону чи    |
|       |тканини; плівки для моментальної фотографії у    |
|       |рулонах, сенсибілізовані, несенсибілізовані:    |
|-------------+----------------------------------------------------|
|3705     |Фотоплатівки та фотоплівки, експоновані та     |
|       |проявлені, крім кіноплівок:             |
|-------------+----------------------------------------------------|
|3706     |Кіноплівки, експоновані та проявлені, із звуковою  |
|       |доріжкою чи без звукової доріжки, або які      |
|       |складаються лише із звукової доріжки:        |
|-------------+----------------------------------------------------|
|3801     |Графіт штучний; графіт колоїдний або напівколоїдний;|
|       |вироби з графіту або інших форм вуглецю у вигляді  |
|       |паст, брусків, пластинок або інших напівфабрикатів: |
|-------------+----------------------------------------------------|
|3821 00 00 00|Середовища культурні для вирощування мікроорганізмів|
|-------------+----------------------------------------------------|
|3923 40 10 00|- - бобіни, котушки та аналогічні вироби для    |
|       |намотування фото- та кіноплівок або стрічок, плівок |
|       |тощо, зазначені у товарних позиціях 8523 і 8524   |
|-------------+----------------------------------------------------|
|3923 50 90 00|- - інші                      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|3923 90   |- інші:                       |
|-------------+----------------------------------------------------|
|4006 10 00 00|- протекторні заготівки для відновлення гумових шин |
|-------------+----------------------------------------------------|
|4011     |Шини пневматичні гумові нові:            |
|-------------+----------------------------------------------------|
|4012     |Шини пневматичні гумові, відновлені або ті, що вже |
|       |використовувались; литі шини або еластик-шини із  |
|       |змінними протекторами та ободні стрічки, гумові:  |
|-------------+----------------------------------------------------|
|4013     |Камери гумові:                   |
|-------------+----------------------------------------------------|
|4016 93   |- - прокладки, шайби тощо:             |
|-------------+----------------------------------------------------|
|4016 94 00 00|- - амортизатори для причалювання човнів, надувні  |
|       |або ненадувні                    |
|-------------+----------------------------------------------------|
|4401     |Деревина паливна у вигляді колод, полін, хмизу,   |
|       |гілок тощо; деревна тріска або стружка; тирса,   |
|       |тріска, стружка, уламки та відходи деревини та   |
|       |скрап, агломеровані або неагломеровані, у вигляді  |
|       |полін, брикетів, гранул тощо:            |
|-------------+----------------------------------------------------|
|4403     |Лісоматеріали необроблені, обкоровані або      |
|       |необкоровані, начорно брусовані або небрусовані:  |
|-------------+----------------------------------------------------|
|4404     |Деревина бондарна; колоди колоті; дерев'яні палі та |
|       |кілки, загострені, але не розпиляні вздовж; деревина|
|       |обтесана або закруглена, але не обточена, не вигнута|
|       |і не оброблена іншим способом, використовувана для |
|       |виробництва палиць, парасольок, ручок для      |
|       |інструментів тощо; деревина у вигляді трісок,    |
|       |пластинок, стрічок тощо:              |
|-------------+----------------------------------------------------|
|4405 00 00 00|Шерсть деревна; борошно деревне           |
|-------------+----------------------------------------------------|
|4406     |Шпали дерев'яні для залізничних або аналогічних   |
|       |колій:                       |
|-------------+----------------------------------------------------|
|4407     |Лісоматеріали розпиляні або стругані уздовж, колоті |
|       |або лущені, обтесані або необтесані, шліфовані або |
|       |нешліфовані, з'єднані або нез'єднані у шип,     |
|       |завтовшки понад 6 мм:                |
|-------------+----------------------------------------------------|
|4409     |Деревина, пиломатеріали (включаючи незібрані    |
|       |паркетні дощечки та фриз) у вигляді профільованого |
|       |погонажу (з гребенями, пазами, шпунтовані, із    |
|       |скісними краями, із з'єднанням у вигляді      |
|       |напівкруглої кальовки, фасонні, закруглені тощо)  |
|       |вздовж будь-яких країв чи площин, стругані або   |
|       |нестругані, шліфовані або нешліфовані, з'єднані або |
|       |нез'єднані у шип: (крім тих, які використовуються  |
|       |для внутрішніх робіт)                |
|-------------+----------------------------------------------------|
|4414 00   |Рами дерев'яні для картин, фотографій, дзеркал тощо:|
|-------------+----------------------------------------------------|
|4415 10 90  |- - барабани для кабелів              |
|-------------+----------------------------------------------------|
|4415 20   |- піддони, дерев'яні піддони з бортами та інші   |
|       |завантажувальні щити; дерев'яні борти для піддонів: |
|-------------+----------------------------------------------------|
|4415 20 20  |- - піддони плоскі; борти для піддонів       |
|-------------+----------------------------------------------------|
|4416 00 10  |- клепка, розпиляна або не розпиляна по одній    |
|       |основній поверхні, але не оброблена інакше     |
|-------------+----------------------------------------------------|
|4417 00   |Інструменти, оправи та ручки для інструментів з   |
|       |деревини, частини та ручки для мітел або щіток;   |
|       |дерев'яні форми, колодки та розтяжки для взуття:  |
|-------------+----------------------------------------------------|
|4420     |Вироби дерев'яні мозаїчні та інкрустовані; шкатулки,|
|       |коробки для ювелірних та аналогічних виробів;    |
|       |дерев'яні статуетки та інші декоративні вироби;   |
|       |дерев'яні меблі, що не належать до групи 94:    |
|-------------+----------------------------------------------------|
|4421     |інші вироби з дерева:                |
|-------------+----------------------------------------------------|
|4601     |Плетенки та аналогічні вироби з матеріалів для   |
|       |плетіння, зібрані або не зібрані у смуги; матеріали |
|       |для плетіння, плетенки та аналогічні вироби з    |
|       |матеріалів для плетіння, зв'язані у паралельні пасма|
|       |або зіткані у вигляді листів, закінчені або     |
|       |незакінчені вироби (наприклад, циновки, солом'яні  |
|       |мати та ширми):                   |
|-------------+----------------------------------------------------|
|4602     |Плетені та інші вироби, виготовлені безпосередньо з |
|       |матеріалів для плетіння або виробів товарної позиції|
|       |4601; вироби з луфи:                |
|-------------+----------------------------------------------------|
|4701 00   |Маса з деревини механічна:             |
|-------------+----------------------------------------------------|
|4702 00 00 00|Целюлоза з деревини, розчинні сорти         |
|-------------+----------------------------------------------------|
|4802 20 00 00|- папір та картон, що використовуються як основа для|
|       |світлочутливого, теплочутливого чи електрочутливого |
|       |паперу або картону                 |
|-------------+----------------------------------------------------|
|4802 30 00 00|- папір та картон, що використовуються як основа для|
|       |копіювального паперу                |
|-------------+----------------------------------------------------|
|4817     |Конверти, закриті поштові листівки (листи-секретки),|
|       |поштові листівки без малюнків з паперу або картону |
|       |та поштовий папір; коробки, сумки, пакувальні    |
|       |конверти та аналогічні вироби для пакування з паперу|
|       |або картону, що містять поштові набори:       |
|-------------+----------------------------------------------------|
|4819 10 00 00|- коробки та ящики з паперу або картону гофрованих |
|-------------+----------------------------------------------------|
|4819 20 90 00|- - з масою 1 кв.м паперу або картону 600 г або   |
|       |більше                       |
|-------------+----------------------------------------------------|
|4822     |Бобіни, котушки, планшетки, шпульки та аналогічні  |
|       |основи для намотування з паперової маси, паперу або |
|       |картону, перфоровані або неперфоровані, армовані або|
|       |неармовані:                     |
|-------------+----------------------------------------------------|
|4823 90 10 00|- - прокладки, шайби та інші ущільнювачі, для    |
|       |цивільної авіації                  |
|-------------+----------------------------------------------------|
|4823 90 15 00|- - - карти неперфоровані для перфораторів, подані у|
|       |стрічках або інших формах              |
|-------------+----------------------------------------------------|
|4823 90 20 00|- - - папір та картон перфорований для жакардових та|
|       |аналогічних машин                  |
|-------------+----------------------------------------------------|
|4823 90 50 00|- - - - розрізані за певними розмірами або формою  |
|-------------+----------------------------------------------------|
|4906 00 00 00|Плани та креслення архітектурні або технічні та інші|
|       |промислові, інженерні, комерційні, топографічні або |
|       |аналогічні плани і креслення, зроблені від руки в  |
|       |одному примірнику; рукописи; фотопродукція на    |
|       |світлочутливому папері та копії, виконані за    |
|       |допомогою копіювального паперу, зазначених вище   |
|       |планів, креслень або рукописів           |
|-------------+----------------------------------------------------|
|4907 00   |Поштові марки, акцизні марки та аналогічні вироби, |
|       |непогашені, що перебувають в обігу або мають бути в |
|       |обігу у країні призначення; гербовий папір;     |
|       |банкноти; чеки; акції, облігації та аналогічні цінні|
|       |папери:                       |
|-------------+----------------------------------------------------|
|4909 00   |Листівки поштові друковані або ілюстровані;     |
|       |друковані листівки з побажаннями або особистими   |
|       |повідомленнями, ілюстровані або не ілюстровані, з  |
|       |конвертами або без конвертів, у наборах або з    |
|       |прикрасами:                     |
|-------------+----------------------------------------------------|
|4910 00 00 00|Друковані календарі різноманітні, включаючи відривні|
|-------------+----------------------------------------------------|
|4911     |Інші друковані видання, включаючи репродукції,   |
|       |гравюри та фотографії:               |
|-------------+----------------------------------------------------|
|5001 00 00 00|Кокони шовкопряда, придатні для розмотування    |
|-------------+----------------------------------------------------|
|5002 00 00 00|Шовк-сирець (некручений)              |
|-------------+----------------------------------------------------|
|5003     |Відходи шовку (включаючи кокони, не придатні для  |
|       |розмотування, відходи ниток та розпушені відходи)  |
|-------------+----------------------------------------------------|
|5306     |Пряжа лляна:                    |
|-------------+----------------------------------------------------|
|5501     |Джгути з синтетичних ниток:             |
|-------------+----------------------------------------------------|
|5502 00   |Джгути з штучних ниток:               |
|-------------+----------------------------------------------------|
|5609 00 00 00|Вироби з пряжі, стрічкових та подібної форми ниток |
|       |товарні позиції 5404 або 5405 шпагату, мотузок,   |
|       |канатів або тросів, не включені до інших угруповань |
|-------------+----------------------------------------------------|
|5806     |Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 5807; |
|       |вузькі тканини безутокові, що складаються з основи, |
|       |скріпленої склеюванням (болдюкс)          |
|-------------+----------------------------------------------------|
|5807     |Етикетки, емблеми та аналогічні вироби з текстильних|
|       |матеріалів у куску, у вигляді стрічок або розрізані |
|       |за формою або розміром, але не вишиті:       |
|-------------+----------------------------------------------------|
|5808     |Тасьма плетена у куску; декоративні оздоблювання у |
|       |куску без вишивки, крім трикотажних; китиці, помпони|
|       |та подібні вироби:                 |
|-------------+----------------------------------------------------|
|5810     |Вишивка у куску, у вигляді стрічок або окремих   |
|       |орнаментів:                     |
|-------------+----------------------------------------------------|
|5909 00   |Шланги для насосів та аналогічні шланги з      |
|       |текстильних матеріалів, з арматурою або без     |
|       |арматури, з пристроями з інших матеріалів або без  |
|       |них:                        |
|-------------+----------------------------------------------------|
|6310     |Ганчір'я, мотузки та троси, з текстильних      |
|       |матеріалів, у вигляді решток або не придатних для  |
|       |використання речей:                 |
|-------------+----------------------------------------------------|
|6602 00 00 00|Палиці, палиці-сидіння, хлисти та подібні вироби  |
|-------------+----------------------------------------------------|
|6603     |Частини, пристосування до виробів товарної позиції |
|       |6601 або 6602:                   |
|-------------+----------------------------------------------------|
|6801 00 00 00|Бруківка, бордюрний камінь та плити для брукування з|
|       |природного каменю (крім сланцю)           |
|-------------+----------------------------------------------------|
|6802     |Оброблений камінь (крім сланцю) для пам'ятників або |
|       |будівництва та вироби з цього каменю, за винятком  |
|       |виробів товарної позиції 6801; кубики для мозаїки та|
|       |аналогічні вироби з природного каменю (включаючи  |
|       |сланець), на основі або без неї; гранули, кришка і |
|       |порошок природного каменю (включаючи сланець),   |
|       |штучно забарвлені: (крім тих, які використовуються |
|       |для внутрішніх робіт)                |
|-------------+----------------------------------------------------|
|6803 00 00  |Сланець оброблений та вироби із сланцю чи      |
|       |агломерованого сланцю:               |
|-------------+----------------------------------------------------|
|6804     |Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та    |
|       |аналогічні вироби без обрамлення, призначені для  |
|       |шліфування, заточування, подрібнення, полірування, |
|       |розрізування або розпилювання, камені для ручного  |
|       |точіння або полірування та їх частини з природного |
|       |каменю, з агломерованих натуральних чи штучних   |
|       |абразивів або з кераміки, у поєднанні з частинами з |
|       |інших матеріалів або без них:            |
|-------------+----------------------------------------------------|
|6805     |Порошок або зерно абразивні, натуральні або штучні |
|       |на текстильній, паперовій, картонній або іншій   |
|       |основі, розрізаній або зшитій чи обробленій іншим  |
|       |способом для одержання певної форми, або яка    |
|       |необроблена:                    |
|-------------+----------------------------------------------------|
|6813     |Набори фрикційні (наприклад, пластини, рулони,   |
|       |стрічки, сегменти, диски, шайби, прокладки),    |
|       |немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-яких   |
|       |пристроїв на основі азбесту, інших мінеральних   |
|       |речовин або целюлози, комбіновані чи не комбіновані |
|       |з текстилем або іншими матеріалами або без них:   |
|-------------+----------------------------------------------------|
|6901 00   |Цегли, блоки, плитки та інші керамічні вироби з   |
|       |кремнеземистого кам'яного борошна (наприклад,    |
|       |кизельгур, триполіт чи діатоміт) або з аналогічних |
|       |кремнеземистих порід                |
|-------------+----------------------------------------------------|
|6907     |Плитка та плити для мостіння і покриття підлоги,  |
|       |кам'яних стін, керамічні неглазуровані; кубики   |
|       |керамічні неглазуровані для мозаїки та аналогічні  |
|       |вироби, на основі і без неї (крім тих, які     |
|       |використовуються для внутрішніх робіт)       |
|-------------+----------------------------------------------------|
|6908     |Плитка та плити для мостіння і покриття підлоги,  |
|       |кам'яних стін, керамічні глазуровані; кубики    |
|       |керамічні глазуровані для мозаїки та аналогічні   |
|       |вироби, на основі і без неї (крім тих, які     |
|       |використовуються для внутрішніх робіт)       |
|-------------+----------------------------------------------------|
|6913     |Статуетки та інші декоративні керамічні вироби:   |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7001 00   |Склобій, скрап скляний та інші відходи скла; скло у |
|       |блоках:                       |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7002     |Скло у вигляді куль (крім мікросфер товарної позиції|
|       |7018), дротиків, паличок або трубок, необроблене:  |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7003     |Скло лите і прокатне, у вигляді листів, пластин або |
|       |профільоване, з поглинальним, відбивальним шаром чи |
|       |без нього, але не оброблене іншим способом     |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7004     |Скло витягне або видувне, листове з поглинальним,  |
|       |відбивальним або невідбивальним і шаром чи без   |
|       |нього, але не оброблене іншим способом       |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7005     |Скло термічне поліроване та скло з матовою або   |
|       |полірованою поверхнею у листах з поглинальним,   |
|       |відбивальним або невідбивальним шаром чи без нього, |
|       |але не оброблене іншим способом           |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7006 00   |Скло товарних позицій 7003, 7004 або 7005, гнуте,  |
|       |грановане, гравіроване, свердлене, емальоване або  |
|       |оброблене іншим способом, але не оправлене і не   |
|       |комбіноване з іншими матеріалами:          |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7007     |Скло безпечне, включаючи скло зміцнене (загартоване)|
|       |або багатошарове                  |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7008 00   |Багатошарові ізоляційні вироби скляні        |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7009     |Дзеркала скляні, у рамах або без рам, включаючи   |
|       |дзеркала заднього огляду:              |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7011     |Колби із скла відкриті та їх частини із скла, для  |
|       |електричних ламп, електроннопроменевих трубок або  |
|       |аналогічних виробів:                |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7012 00   |Скляні колби для посудин Дьюара або для інших    |
|       |вакуумних посудин:                 |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7014 00 00 00|Скляні вироби для сигналізації та оптичні елементи |
|       |із скла (крім перелічених у товарній позиції 7015), |
|       |оптично не оброблені                |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7015     |Скло для годинників та аналогічне скло, скло для  |
|       |окулярів, звичайних або тих, що коригують зір,   |
|       |опуклі, централізовані, увігнуті тощо, оптично не  |
|       |оброблені, скляні порожні сфери та їх сегменти для |
|       |виготовлення такого скла (крім 7015 10 00 00)    |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7016     |Блоки для брукування, плитка, цегла, кахлі, черепиця|
|       |тощо, з пресованого або литого скла, армованого чи |
|       |ні, для будівництва або споруд; кубики, квадратики |
|       |та інші шматочки скла, на основі чи без неї, для  |
|       |мозаїк або інших аналогічних оздоблень; скло для  |
|       |вітражів; скло пористе або піноскло у блоках,    |
|       |панелях, пластинах тощо:              |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7017     |Посуд лабораторний, гігієнічний або фармацевтичний, |
|       |скляний градуйований чи не градуйований       |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7018     |Намистини скляні, вироби, що імітують природні або |
|       |культивовані перли, дорогоцінне каміння та     |
|       |аналогічні вироби із скла, крім біжутерії; скляні  |
|       |очі, крім протезів; статуетки та інші декоративні  |
|       |вироби із скла, вироблені за допомогою склодувної  |
|       |трубки, крім біжутерії; скляні мікросфери діаметром |
|       |не більш як 1 мм:                  |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7019     |Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з нього |
|       |(наприклад нитки, тканини):             |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7020 00 10 10|- - - тиглі з плавленого кварцу           |
|       |                          |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7101     |Перли природні або культивовані, оброблені або   |
|       |необроблені, підібрані або непідібрані, але     |
|       |ненанизані, неоправлені і незакріплені; природні або|
|       |культивовані перли, тимчасово нанизані для зручності|
|       |транспортування:                  |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7102     |Діаманти, оброблені або необроблені, але неоправлені|
|       |і незакріплені:                   |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7103     |Дорогоцінне каміння (крім діамантів), оброблене або |
|       |необроблене, підібране або непідібране, але     |
|       |ненанизане, неоправлене і незакріплене; дорогоцінне |
|       |каміння (крім діамантів), непідібране і тимчасово  |
|       |нанизане для зручності транспортування:       |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7104     |Дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння синтетичне |
|       |чи реконструйоване, оброблене або необроблене,   |
|       |підібране або непідібране, але ненанизане,     |
|       |неоправлене і незакріплене; непідібране синтетичне |
|       |або реконструйоване дорогоцінне або напівдорогоцінне|
|       |каміння, тимчасово нанизане для зручності      |
|       |транспортування:                  |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7105     |Кришка та порошок з природного або синтетичного   |
|       |дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння:    |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7106     |Срібло (включаючи позолочене срібло та срібло,   |
|       |плаковане платиною), у необробленому або      |
|       |напівобробленому вигляді, або у вигляді порошку:  |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7107 00 00 00|Метали недорогоцінні, плаковані сріблом,      |
|       |напівоброблені                   |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7108     |Золото (включаючи золото, плаковане платиною),   |
|       |необроблене, напівоброблене або у вигляді порошку  |
|       |(крім 7108 13 10 00):                |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7109 00 00 00|Метали недорогоцінні або срібло, плаковані золотом, |
|       |необроблені або напівоброблені           |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7110     |Платина необроблена, напівоброблена або у вигляді  |
|       |порошку:                      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7111 00 00 00|Метали недорогоцінні, срібло або золото, плаковані |
|       |платиною, необроблені або напівоброблені      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7112     |Відходи або брухт дорогоцінних металів або металів, |
|       |плакованих дорогоцінними металами; інші відходи або |
|       |брухт з вмістом дорогоцінних металів або сполук   |
|       |дорогоцінних металів, використовувані, головним   |
|       |чином, для вилучення дорогоцінних металів:     |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7113     |Ювелірні вироби та їх частини з дорогоцінних металів|
|       |або з металів, плакованих або дубльованих      |
|       |дорогоцінними металами:               |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7114     |Вироби майстрів золотих і срібних справ та частини |
|       |цих виробів з дорогоцінних металів або металів,   |
|       |плакованих чи дубльованих дорогоцінними металами:  |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7115     |Інші вироби з дорогоцінних металів або металів,   |
|       |плакованих або дубльованих дорогоцінними металами  |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7116     |Вироби з природних або культивованих перлів, з   |
|       |дорогоцінних або напівдорогоцінних природних,    |
|       |штучних чи реконструйованих каменів:        |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7201     |Чавун переробний та дзеркальний чавун у чушках,   |
|       |болванках або інших первинних формах:        |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7202     |Феросплави:                     |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7203     |Продукти прямого відновлення залізних руд та інші  |
|       |губчасті залізні матеріали у кусках, котунах або  |
|       |подібних формах; залізо, яке має мінімальну чистоту |
|       |за масою 99,94% у кусках, котунах або подібних   |
|       |формах:                       |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7204     |Відходи та брухт чорних металів; залізні або сталеві|
|       |відходи у зливках для переплавки (шихтові зливки): |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7205     |Гранули та порошки з переробного та дзеркального  |
|       |чавуну, заліза або сталі:              |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7206     |Залізо та нелегована сталь у зливках або інших   |
|       |первинних формах (за винятком заліза товарної    |
|       |позиції 7203):                   |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7207     |Напівфабрикати з заліза та нелегованої сталі:    |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7208     |Прокат плоский з заліза або нелегованої сталі    |
|       |завширшки 600 мм або більше, гарячої прокатки,   |
|       |неплакований, без будь-якого покриття:       |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7209     |Плоский прокат з заліза або нелегованої сталі,   |
|       |завширшки 600 мм або більше, холодної прокатки   |
|       |(обтиснений у холодному стані), неплакований, без  |
|       |будь-якого покриття:                |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7210     |Прокат плоский із заліза або нелегованої сталі,   |
|       |завширшки 600 мм або більше, плакований з будь-яким |
|       |покриттям:                     |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7211     |Прокат плоский з заліза або нелегованої сталі,   |
|       |завширшки менш як 600 мм, неплакований, без     |
|       |будь-якого покриття:                |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7212     |Прокат плоский з заліза або нелегованої сталі,   |
|       |завширшки менш як 600 мм, плакований, з будь-яким  |
|       |покриттям:                     |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7213     |Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені в  |
|       |бунти, вироблені із заліза або нелегованої сталі:  |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7214     |Інші прутки та бруски із заліза або нелегованої   |
|       |сталі, без подальшої обробки, окрім кування,    |
|       |прокатки, гарячого волочіння або гарячого      |
|       |пресування, включаючи ті, що були піддані крученню |
|       |після прокатки:                   |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7215     |Інші прутки та бруски із заліза або нелегованої   |
|       |сталі:                       |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7216     |Кутки, фасонні та спеціальні профілі з заліза або  |
|       |нелегованої сталі:                 |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7217     |Дріт із заліза або нелегованої сталі:        |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7218     |Сталь нержавіюча у вигляді зливків та в інших    |
|       |первинних формах; напівфабрикати з нержавіючої   |
|       |сталі:                       |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7219     |Прокат плоский з нержавіючої сталі, завширшки 600 мм|
|       |або більше:                     |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7220     |Прокат плоский з нержавіючої сталі, завширшки менш |
|       |як 600 мм:                     |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7221 00   |Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені в  |
|       |бунти нержавіючої сталі:              |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7222     |Інші прутки та бруски з нержавіючої сталі; кутки  |
|       |фасонні та спеціальні профілі з нержавіючої сталі: |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7223 00   |Дріт з нержавіючої сталі:              |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7224     |Інша сталь легована у зливках або інших первинних  |
|       |формах; напівфабрикати з інших легованих сталей:  |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7225     |Прокат плоский з інших легованих сталей завширшки  |
|       |600 мм або більше:                 |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7226     |Прокат плоский з інших легованих сталей завширшки  |
|       |менш як 600 мм:                   |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7227     |Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені в  |
|       |бунти з інших легованих сталей:           |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7228     |Інші прутки та бруски з інших легованих сталей;   |
|       |кутки, фасонні та спеціальні профілі з іншої    |
|       |легованої сталі; порожнисті прутки та бруски для  |
|       |буріння з легованих або нелегованих сталей:     |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7229     |Дріт з інших легованих сталей:           |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7301     |Палі шпунтові з заліза або сталі, просвердлені або |
|       |непросвердлені, перфоровані або не перфоровані,   |
|       |монолітні або зроблені зі збірних елементів; кутки |
|       |фасонні та спеціальні профілі зварні з заліза або  |
|       |сталі:                       |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7302     |Вироби з заліза або сталі для залізничних або    |
|       |трамвайних колій: рейки, контррейки та зубчасті   |
|       |рейки, стрілки, хрестовини глухого перетинання,   |
|       |розпірки між рейками та інші елементи з'єднання та |
|       |розведення рейок, шпали, накладки стикові і     |
|       |підкладки опорні, плити, крюкові рейкові болти,   |
|       |рейкові подушки та розтяжки, основи рейок, розпірні |
|       |бруски, пластини та інші деталі, спеціально     |
|       |призначені для укладання, з'єднання або закріплення |
|       |рейок:                       |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7303 00   |Труби, трубки і профілі порожнисті, з чавунного   |
|       |литва:                       |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7304     |Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з   |
|       |заліза або сталі (крім чавунного литва, та труб, які|
|       |застосовуються у водопостачанні, харчовій      |
|       |промисловості):                   |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7305     |Інші труби і трубки (наприклад, зварні, клепані або |
|       |з'єднані аналогічним способом) з круглим поперечним |
|       |перерізом, зовнішній діаметр яких понад 406,4 мм із |
|       |заліза або сталі:                  |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7306     |Труби, трубки і профілі порожнисті (наприклад, з  |
|       |відкритим швом або зварні, клепані або з'єднані   |
|       |аналогічним способом) із заліза або сталі:     |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7307     |Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, коліна,|
|       |втулки) із заліза або сталі:            |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7308     |Металоконструкції, за винятком будівельних     |
|       |конструкцій товарної позиції 9406) та їх частини  |
|       |(наприклад, мости та їх секції, ворота шлюзів,   |
|       |башти, решітчасті щогли, покрівлі, каркаси до    |
|       |покрівлі, двері, вікна та їх рами, пороги для    |
|       |дверей, заслони, балюстради, стовпи та колони),   |
|       |заліза або сталі; листи, стержні, кутки, фасонні  |
|       |профілі, труби та аналогічні вироби, із заліза або |
|       |сталі, призначені для використання у        |
|       |металоконструкціях заліза або сталі:        |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7311 00   |Ємності для стиснених або скраплених газів, із   |
|       |заліза або сталі:                  |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7312     |Кручений дріт, троси, канати, плетені шнури та   |
|       |аналогічні вироби із заліза або сталі, без     |
|       |електричної ізоляції:                |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7313 00 00 00|Дріт колючий із заліза або сталі; дріт кручений у  |
|       |хомути або плоский, з колючками або без них, та   |
|       |вільно двічі кручений дріт, що використовується для |
|       |огорож заліза або сталі               |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7314     |Тканини металеві (включаючи безперервну стрічку),  |
|       |грати, сітки та огорожі із заліза або стального   |
|       |дроту; просічно-витяжний лист із заліза або сталі: |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7315     |Ланцюги та їх частини із заліза або сталі:     |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7316 00 00 00|Якорі, гачки та їх частини із заліза або сталі   |
|-------------+----------------------------------------------------|
|731700    |Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярські, рифлені  |
|       |цвяхи, скоби (за винятком тих, що відносяться до  |
|       |товарної позиції 8305) та аналогічні вироби із   |
|       |заліза або сталі, з головками чи без головок з   |
|       |іншого матеріалу, за винятком таких, що мають мідні |
|       |головки:                      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7318     |Гвинти, болти, гайки, шурупи з квадратною головкою |
|       |(глухарі), гачки з різьбою, заклепки, шпонки,    |
|       |шплінти, шайби (включаючи пружинні шайби) та    |
|       |аналогічні вироби, із заліза або сталі:       |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7319     |Голки швейні, спиці в'язальні, шила, крючки     |
|       |в'язальні, голки декерні та аналогічні вироби для  |
|       |ручної роботи із заліза або сталі, англійські    |
|       |булавки та інші булавки заліза або сталі, не    |
|       |включені до інших угруповань:            |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7320     |Пружини та листи для них із заліза або сталі:    |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7324     |Устаткування санітарно-технічне та його частини із |
|       |заліза або сталі                  |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7325     |Інші вироби ливарні з заліза або сталі:       |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7326     |Інші вироби з заліза або сталі:           |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7401     |Штейн мідний; мідь цементаційна (осаджена):     |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7402 00 00 00|Мідь нерафінована; аноди мідні для електролітичного |
|       |рафінування                     |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7403     |Мідь рафінована та мідні сплави необроблені:    |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7404 00   |Відходи і брухт з міді:               |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7405 00 00 00|Лігатури на основі міді               |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7406     |Порошки та луска з міді               |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7407     |Прутки, бруски та профілі з міді:          |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7408     |Дріт мідний:                    |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7409     |Плити, листи та стрічки з міді, завтовшки понад   |
|       |0,15 мм:                      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7410     |Фольга мідна (тиснена або ні, без основи або    |
|       |закріплена на папері, картоні, пластмасі чи     |
|       |аналогічних підосновах), завтовшки не більш як   |
|       |0,15 мм (не враховуючи основу):           |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7411     |Труби та трубки з міді:               |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7412     |Фітинги мідні для труб і трубок (наприклад, муфти, |
|       |коліна, втулки):                  |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7413 00   |Провід багатожильний, троси, плетениці та аналогічні|
|       |вироби, електрично не ізольовані:          |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7414     |Тканина (включаючи безперервні стрічки), решітки та |
|       |сітки з мідного дроту; мідні листи просічно-витяжні:|
|-------------+----------------------------------------------------|
|7415     |Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярські, скоби для |
|       |зшивання (за винятком тих, що включені до товарної |
|       |позиції 8305) та аналогічні вироби з міді або із  |
|       |заліза або сталі з мідними головками; гвинти, болти,|
|       |гайки, гаки, що загвинчуються, заклепки, шпонки,  |
|       |шплінти, шайби (включаючи пружні) та аналогічні   |
|       |вироби з міді:                   |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7416 00 00 00|Пружини мідні                    |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7419     |інші вироби з міді:                 |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7501     |Штейни з нікелю, агломерати оксидів нікелю та інші |
|       |проміжні продукти металургії нікелю:        |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7502     |Нікель необроблений:                |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7503 00   |Відходи та брухт з нікелю:             |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7505     |Прутки, бруски, профілі та дріт з нікелю:      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7506     |Плити, листи, стрічки та фольга з нікелю:      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7507     |Труби, трубки та фітинги для них (наприклад, муфти, |
|       |коліна, втулки) з нікелю:              |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7508     |інші вироби з нікелю:                |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7601     |Алюміній необроблений:               |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7602 00   |Відходи та брухт з алюмінію:            |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7604     |Прутки, бруски та профілі з алюмінію:        |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7605     |Дріт алюмінієвий:                  |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7606     |Плити, листи та стрічки з алюмінію, товщина яких  |
|       |понад 0,2 мм:                    |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7608     |Труби та трубки з алюмінію:             |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7609 00 00 00|Фітинги для труб або трубок (наприклад, муфти,   |
|       |коліна, втулки) з алюмінію             |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7610     |Металоконструкції алюмінієві (крім збірних     |
|       |конструкцій товарної позиції 9406) та їх частини  |
|       |(наприклад, мости та їх секції, башти, решітчасті  |
|       |щогли, покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна |
|       |та їх рами, пороги для дверей, балюстради, стовпи та|
|       |колони); алюмінієві листи, бруски, профілі, труби  |
|       |тощо, призначені для використання під час      |
|       |будівництва споруд:                 |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7613 00 00 00|Ємності для стисненого або скрапленого газу з    |
|       |алюмінію                      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7614     |Провід багатожильний, троси, плетениці тощо з    |
|       |алюмінію, без електричної ізоляції:         |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7616     |Інші вироби з алюмінію:               |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7801     |Свинець необроблений:                |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7802 00 00 00|Відходи та брухт із свинцю             |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7803 00 00 00|Прутки, бруски, профілі та дріт із свинцю      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7804     |Плити, листи, стрічки та фольга із свинцю; порошки |
|       |та луска із свинцю:                 |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7805 00 00 00|Труби, трубки та фітинги для них (наприклад, муфти, |
|       |коліна, втулки) із свинцю              |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7806 00   |Інші вироби із свинцю:               |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7902 00 00 00|Відходи та брухт із цинку              |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7904 00 00 00|Прутки, бруски, профілі та дріт із цинку      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7905 00 00 00|Листи, пластини, стрічки та фольга із цинку     |
|-------------+----------------------------------------------------|
|7907 00 00 00|Інші вироби із цинку                |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8001     |Олово необроблене:                 |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8002 00 00 00|Відходи та брухт з олова              |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8003 00 00 00|Прутки, бруски, профілі та дріт з олова       |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8004 00 00 00|Пластини, листи та стрічки з олова, товщина яких  |
|       |понад 0,2 мм                    |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8007 00 00 00|Інші вироби з олова                 |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8101     |Вольфрам і вироби з вольфраму, включаючи відходи та |
|       |брухт:                       |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8102     |Молібден і вироби з молібдену, включаючи відходи та |
|       |брухт:                       |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8103     |Тантал і вироби з танталу, включаючи відходи та   |
|       |брухт:                       |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8104     |Магній і вироби з магнію, включаючи відходи та   |
|       |брухт:                       |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8105     |Штейни кобальтові та інші проміжні продукти     |
|       |металургії кобальту; кобальт і вироби з кобальту,  |
|       |включаючи відходи та брухт:             |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8106 00   |Вісмут і вироби з вісмуту, включаючи відходи та   |
|       |брухт:                       |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8107     |Кадмій і вироби з кадмію, включаючи відходи та   |
|       |брухт:                       |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8108     |Титан і вироби з титану, включаючи відходи та брухт:|
|-------------+----------------------------------------------------|
|8109     |Цирконій і вироби з цирконію, включаючи відходи та |
|       |брухт:                       |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8110 00   |Сурма та вироби із сурми, включаючи відходи та   |
|       |брухт:                       |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8111 00   |Марганець та вироби з марганцю, включаючи відходи та|
|       |брухт:                       |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8112     |Берилій, хром, германій, ванадій, галій, гафній   |
|       |(кельтій), індій, ніобій (колумбій), реній і талій, |
|       |а також вироби із цих металів, включаючи відходи та |
|       |брухт:                       |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8113 00   |Металокераміка і вироби з металокераміки, включаючи |
|       |відходи та брухт:                  |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8201     |Інструменти ручні: лопати штикові та совкові, кирки,|
|       |мотики, сапи, садові фрези, вила, граблі та     |
|       |шкребачки; сокири, садові ножі та аналогічні    |
|       |інструменти з лезом; секатори будь-якого типу; коси |
|       |та серпи, ножі для різання сіна чи соломи, ножиці  |
|       |для підрізання огорожі, ножиці садові та інші ручні |
|       |інструменти, використовувані у сільському      |
|       |господарстві, садівництві або лісовому господарстві:|
|-------------+----------------------------------------------------|
|8202     |Пилки ручні; полотна для будь-яких пилок (включаючи |
|       |полотна фрезерних пилок та полотна лез беззубих   |
|       |пилок):                       |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8203     |Напилки, рашпілі, кліщі (включаючи кусачки),    |
|       |плоскогубці, щипці, пінцети, ножиці для різання   |
|       |металу, труборізи, болторізи, пробійники та     |
|       |аналогічні ручні інструменти:            |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8204     |Ключі гайкові ручні (включаючи гайкові,       |
|       |динамометричні ключі); змінні головки для гайкових |
|       |ключів з ручками або без них:            |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8205     |Інструменти ручні (включаючи алмазні склорізи), не |
|       |включені до інших груп; лампи паяльні; лещата,   |
|       |затискачі та аналогічні інструменти, крім обладнання|
|       |або частин верстатів; кувалди; горни переносні;   |
|       |точильні круги з опорними рамами, ручним або ножним |
|       |приводом (крім ламп паяльних):           |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8206 00 00 00|Інструменти двох або більше назв товарних позицій  |
|       |8202 - 8205 у наборах для роздрібної торгівлі    |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8207     |Інструменти змінні для ручних знарядь, з механічним |
|       |приводом чи без нього або для верстатів (наприклад, |
|       |для пресування, штампування, нарізування різі,   |
|       |свердління, розточування, прошивання, фрезерування, |
|       |токарної обробки або загвинчування), включаючи   |
|       |інструмент для волочіння або пресування металу,   |
|       |інструменти для буріння скельних порід або грунтів: |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8209 00   |Пластини, бруски, наконечники та аналогічні вироби |
|       |для інструментів, не встановлені на них, з     |
|       |металокераміки:                   |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8212     |Бритви та леза до них (включаючи заготовки у вигляді|
|       |лез):                        |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8213 00 00 00|Ножиці звичайні, кравецькі та аналогічні ножиці та |
|       |леза для них                    |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8301     |Замки висячі і врізні, замки та засуви (такі, що  |
|       |замикаються ключем, електричні або неелектричні), з |
|       |недорогоцінних металів; шпінгалети та рами з    |
|       |шпінгалетами, об'єднані із замками, з недорогоцінних|
|       |металів; ключі до цих виробів з недорогоцінних   |
|       |металів:                      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8302     |Арматура, кріплення та аналогічні вироби з     |
|       |недорогоцінних металів, що використовуються для   |
|       |меблів, дверей, сходів, вікон, віконниць, у салонах |
|       |транспортних засобів, для лимарських виробів, валіз,|
|       |ящиків, скриньок та аналогічних виробів; кронштейни,|
|       |вішалки для одягу, капелюхів, підставки та     |
|       |аналогічні вироби з недорогоцінних металів; ролики з|
|       |оправою з недорогоцінних металів; замикальні    |
|       |пристрої для автоматичних дверей з недорогоцінних  |
|       |металів:                      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8303 00   |Сейфи броньовані, двері та секції для банківських  |
|       |сховищ, контейнери, призначені для зберігання грошей|
|       |і документів, та аналогічні вироби з недорогоцінних |
|       |металів:                      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8305     |Пристосування для скріплення аркушів у       |
|       |швидкозшивачах чи папках, канцелярські; затискачі і |
|       |скріпки, індексні карткові покажчики та аналогічні |
|       |канцелярські вироби з недорогоцінних металів; скоби |
|       |дротяні у блоках (наприклад, для канцелярських   |
|       |потреб, оббивання меблів, пакування):        |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8306     |Дзвони, дзвоники, гонги та аналогічні вироби    |
|       |неелектричні з недорогоцінних металів; статуетки та |
|       |інші прикраси з недорогоцінних металів; рамки для  |
|       |фотокарток, картин або аналогічні рамки з      |
|       |недорогоцінних металів; дзеркала з недорогоцінних  |
|       |металів:                      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8307     |Трубки гнучкі з недорогоцінних металів, з фітингами |
|       |чи без них:                     |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8308     |Застібки, оправи із застібками, пряжки,       |
|       |пряжки-застібки, гачки, петлі, вушка та аналогічні |
|       |вироби з недорогоцінних металів для одягу, взуття, |
|       |чохлів, шкіргалантерейних виробів або будь-яких   |
|       |готових швейних виробів та предметів екіпірування; |
|       |заклепки трубчасті або роздвоєні з недорогоцінних  |
|       |металів; намистини та блискітки з недорогоцінних  |
|       |металів:                      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8310 00 00 00|Таблички довідникові, таблички-покажчики, таблички з|
|       |адресами та аналогічні таблички, цифри, літери та  |
|       |різноманітні вивіски з недорогоцінних металів, крім |
|       |виробів товарної позиції 9405            |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8401     |Реактори ядерні; неопромінені паливні елементи   |
|       |(твели) для ядерних реакторів; обладнання та    |
|       |пристрої для розділення ізотопів: (крім обладнання, |
|       |яке було у використанні)              |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8404     |Допоміжне обладнання для використання з котлами   |
|       |товарної позиції 8402 або 8403 (наприклад,     |
|       |економайзери, пароперегрівники, пристрої для чищення|
|       |паропроводів від сажі, рекуператори газів);     |
|       |конденсатори для пароводяних або паросилових    |
|       |установок:                     |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8407     |Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим запаленням,|
|       |із зворотно-поступальним або обертовим рухом поршня:|
|-------------+----------------------------------------------------|
|8408     |Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з      |
|       |компресійним запаленням (дизелі або напівдизелі):  |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8409     |Частини, призначені виключно або головним чином для |
|       |двигунів товарної позиції 8404 чи 8407:       |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8410     |Турбіни гідравлічні, колеса гідравлічні та     |
|       |регулятори для них:                 |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8411     |Двигуни турбореактивні, турбогвинтові та інші газові|
|       |турбіни:                      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8412     |Інші двигуни та силові установки:          |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8413 91   |- - для насосів:                  |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8413 91 10 00|- - - для цивільної авіації             |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8413 91 90  |- - - інші:                     |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8413 92 00 00|- - для підіймачів рідини              |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8414 20 91 00|- - - насоси ручні для велосипедів         |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8414 20 99 00|- - - інші                     |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8414 90   |- частини:                     |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8415 90   |- частини:                     |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8416     |Пальники топкові для рідкого палива, пальники    |
|       |пиловидного твердого палива або газу; топки     |
|       |механічні, включаючи їх механічні колосникові    |
|       |решітки, механічні пристрої для вилучення попелу та |
|       |аналогічні пристрої:                |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8419 90   |- частини                      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8420 10 90 00|- - інші частини                  |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8420 91   |- - вали:                      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8420 91 10 00|- - - з чавуну литі                 |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8420 91 30 00|- - - сталеві ковані                |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8420 91 90 00|- - - інші                     |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8420 99 00 00|- - - інші                     |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8421 23   |- - для фільтрування палива чи мастил у       |
|       |карбюраторних та дизельних двигунах з внутрішнім  |
|       |згорянням:                     |
|-------------+----------------------------------------------------|
|88421 31   |- - фільтри забору повітря для двигунів з внутрішнім|
|       |згорянням:                     |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8422 90   |- частини:                     |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8423     |Обладнання для зважування, включаючи ваги і терези |
|       |для перевірки маси виготовлених товарів, крім терез,|
|       |чутливих до маси 0,05 г або менше; гирі для     |
|       |будь-яких терезів (крім 8423 10 90 00*):      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8428 90   |- інше обладнання:                 |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8431     |Частини, призначені виключно або головним чином для |
|       |обладнання товарних позицій 8425 - 8430:      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8432 10   |- плуги:                      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|       |- борони, розпушувачі, культиватори, обладнання, для|
|       |корчування та прополювання:             |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8432 21 00  |- - борони дискові                 |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8432 29   |- - інші:                      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8432 90   |- частини:                     |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8433 90 00 00|- частини                      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8434 90 00 00|- частини                      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8435 90 00 00|- частини                      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8437 90 00 00|- частини                      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8438 90 00 00|- частини                      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8439 91   |- - машини або устаткування для виробництва маси  |
|       |волокнистих целюлозних матеріалів:         |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8439 99   |- - інші                      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8440 90 00 00|- частини                      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8441 90   |- частини                      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8442 40 00 00|- частини до зазначених машин, апаратів або приладів|
|-------------+----------------------------------------------------|
|8442 50   |- друкарські шрифти, кліше, набірні планки, циліндри|
|       |та інші друкарські елементи; літографський камінь, |
|       |планки, пластинки та циліндри, підготовлені до   |
|       |друкування (наприклад обточені, шліфовані або    |
|       |поліровані):                    |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8443 90   |- частини:                     |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8448     |Обладнання допоміжне для машин товарних позицій   |
|       |8444, 8445, 8446 або 8447 (наприклад,        |
|       |ремізопідіймальні каретки, жакардові машини,    |
|       |переривники утокової та основної ниток, механізми  |
|       |заміни човників); частини та обладнання, які    |
|       |застосовуються головним чином для машин товарних  |
|       |позицій 8444, 8445, 8446 або 8447 (наприклад,    |
|       |веретена, рогульки, оснащення кардів, гребені,   |
|       |філь'єри, планки, нитковолочильники, човники,    |
|       |ремізки та ремізні рамки, трикотажні голки):    |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8450 90 00 00|- частини                      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8451 90 00 00|- частини                      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8452 30   |- голки для швейних машин:             |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8452 90 00 00|- інші частини швейних машин            |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8453 20 00 00|- обладнання для виробництва або ремонту взуття   |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8453 90 00 00|- частини                      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8454     |Конвертери, ливарні ковші та виливниці, ливарні   |
|       |тиглі та ливарні машини, використовувані у     |
|       |металургії або ливарному виробництві:        |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8455     |Стани прокатні та вали до них:           |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8466     |Частини та приладдя, призначені винятково або    |
|       |головним чином для обладнання товарних позицій 8456 |
|       |- 8465, включаючи пристрої для кріплення      |
|       |інструментів або деталей, гвинтонарізні рознімні  |
|       |головки, ділильні головки та інші спеціальні    |
|       |пристрої до верстатів; кріплення для інструментів  |
|       |будь-якого типу, використовуваних для ручних робіт: |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8467 91 00 00|- - пилок ланцюгових                |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8467 92 00 00|- - пневматичних інструментів            |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8467 99 00 00|- - інші                      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8468 90 00 00|- частини                      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8471 50   |- цифрові блоки оброблення даних інші, ніж у    |
|       |підпозиціях 8471 41 та 8471 49, що містять або не  |
|       |містять в одному корпусі один або два таких     |
|       |пристрої: запам'ятовувальні пристрої, пристрої   |
|       |введення та пристрої виведення:           |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8471 60   |- пристрої введення або пристрої виведення, що   |
|       |містять або не містять в одному корпусі       |
|       |запам'ятовувальні пристрої             |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8472     |Інше обладнання конторське (наприклад, гектографічні|
|       |або трафаретні розмножувальні апарати, машини для  |
|       |друкування адрес, пристрої для автоматичного    |
|       |видавання банкнотів, машини для сортування,     |
|       |рахування або пакування монет, машини для гостріння |
|       |олівців, машини для перфорації або скріплення книг, |
|       |документів, брошур):                |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8473     |Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів тощо),  |
|       |призначені винятково або головним чином для машин  |
|       |товарних позицій 8469 - 8472:            |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8474 90   |- частини:                     |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8475 90 00 00|- частини                      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8476 90 00 00|- частини                      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8477 90   |- частини                      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8478 90 00 00|- частини                      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8479 89   |- інші                       |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8479 90   |- частини:                     |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8480     |Опоки та виливниці для металоливарного виробництва; |
|       |піддони ливарні; моделі ливарні; форми (крім    |
|       |виливниць) для лиття металів, карбідів металів,   |
|       |скла, мінеральних матеріалів, гуми або пластмас:  |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8481 80 19 00|- - - інші                     |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8482     |Підшипники кулькові або роликові, циліндричні або  |
|       |голкові:                      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8483     |Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та      |
|       |колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників,    |
|       |підшипники ковзання; зубчасті передачі та зубчасті |
|       |колеса разом з валами, кулькові або роликові    |
|       |гвинтові передачі; коробки передач та інші варіатори|
|       |швидкості, включаючи гідротрансформатори; маховики |
|       |та шківи, включаючи поліспасти; муфти та      |
|       |з'єднувальні вали (включаючи універсальні шарніри  |
|       |Гука, кардани):                   |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8484     |Прокладки та аналогічні ущільнення з листового   |
|       |металу в комбінації з іншими матеріалами або    |
|       |складені з двох чи більше шарів металу; набори чи  |
|       |комплекти прокладок різних за складом в упаковках, |
|       |механічні ущільнення:                |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8485     |Частини обладнання, не включені до інших угруповань,|
|       |що не мають електричних з'єднань, ізоляторів,    |
|       |контактів, котушок проводів або інших електричних  |
|       |елементів:                     |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8503 00   |Частини, призначені виключно або головним чином для |
|       |машин товарної позиції 8501 або 8502:        |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8504 50   |- інші котушки індуктивності та дроселі:      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8504 50 90 00|- - інші                      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8504 90   |- частини:                     |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8505     |Електромагніти; магніти постійні та вироби,     |
|       |призначені для перетворення на постійні магніти   |
|       |після намагнічування; електромагнітні та з     |
|       |постійними магнітами затискні патрони, затискачі та |
|       |аналогічні пристрої для фіксації; електромагнітні  |
|       |зчеплення, з'єднання, муфти, перемикачі швидкостей |
|       |та гальма; електромагнітні піднімальні головки (крім|
|       |електромагнітних пристроїв):            |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8506     |Первинні елементи та первинні батареї:       |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8507     |Акумулятори електричні, включаючи сепаратори для  |
|       |них, прямокутної (в тому числі квадратної) або   |
|       |будь-якої іншої форми:               |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8508 90 00 00|- частини                      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8509 90   |- частини:                     |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8510 90 00 00|- частини                      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8511     |Електроприлади для запалювання або пуску двигунів  |
|       |внутрішнього згоряння з запаленням від іскри або  |
|       |компресійним методом (наприклад магнето-запалювання,|
|       |магнітоелектричні генератори постійного струму,   |
|       |котушки запалювання, свічки запалювання або     |
|       |розжарювання, стартери); генератори (наприклад   |
|       |генератори постійного та змінного струму) та    |
|       |запобіжники, використовувані у цих двигунах:    |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8513     |Ліхтарі електричні портативні, що діють за допомогою|
|       |власного джерела енергії (наприклад, на сухих    |
|       |батарейках, акумуляторах, магнето), крім      |
|       |освітлювальних приладів товарної позиції 8512:   |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8514 90   |- частини:                     |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8515 90 00 00|- частини                      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8516 80   |- елементи опору нагрівальні:            |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8516 90 00 00|- частини                      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8517 90   |- частини:                     |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8522     |Частини та приладдя, призначені винятково або    |
|       |головним чином для апаратів товарних і позицій   |
|       |8519 - 8521:                    |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8523     |Носії для запису звуку або аналогічного запису інших|
|       |явищ, але незаписані, крім виробів групи 37:    |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8524     |Платівки, стрічки та інші носії для запису звуку або|
|       |аналогічного запису, записані, включаючи матриці та |
|       |форми для виробництва платівок, крім виробів групи |
|       |37:                         |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8529     |Частини, призначені головним чином для апаратури  |
|       |товарних позицій 8525 - 8528:            |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8530 90 00 00|- частини                      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8531 90   |- частини:                     |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8532     |Конденсатори електричні постійні, змінні або    |
|       |підстроювальні:                   |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8533     |Резистори електричні (включаючи реостати та     |
|       |потенціометри), крім нагрівальних елементів:    |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8534 00   |Схеми друковані:                  |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8535     |Електрична апаратура для вмикання, переривання,   |
|       |захисту та вимикання струму або для сполучення чи  |
|       |підімкнення електричних кіл (наприклад вимикачі,  |
|       |перемикачі, роз'єднувачі, запобіжники, громовідводи,|
|       |обмежувачі напруги, пристрої для гасіння стрибків  |
|       |напруги, штепсельні вилки і розетки, коробки    |
|       |з'єднання) для напруги понад 1000 В:        |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8536     |Електрична апаратура для вмикання, переривання,   |
|       |захисту та вимикання струму або для сполучення чи  |
|       |підімкнення електричних кіл (наприклад вимикачі,  |
|       |роз'єднувачі, перемикачі, реле, гасителі коливань, |
|       |штепсельні вилки і розетки, запобіжники, патрони для|
|       |ламп, коробки з'єднання), для напруги не більш як  |
|       |1000 В:                       |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8537     |Пульти, панелі, консолі, підставки, шафи та інша  |
|       |арматура для електричної апаратури, обладнаної двома|
|       |та більше пристроями товарної позиції 8535 або 8536,|
|       |пристрої та прилади для розподілу електричного   |
|       |струму, або що входять до групи 90, та цифрові   |
|       |апарати керування, крім комутаційних пристроїв   |
|       |товарної позиції 8517:               |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8538     |Частини, призначені тільки або головним чином для  |
|       |апаратури товарних позицій 8535, 8536 або 8537:   |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8539 90   |- частини:                     |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8540 91 00 00|- - трубок електронно-променевих          |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8540 99 00 00|- - інші                      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8541     |Діоди, транзистори та аналогічні напівпровідникові |
|       |пристрої; фоточутливі напівпровідникові пристрої,  |
|       |включаючи фотогальванічні елементи, зібрані або не |
|       |зібрані у модулі, вмонтовані або не вмонтовані у  |
|       |панелі; світловипромінювальні діоди; п'єзоелектричні|
|       |кристали, зібрані:                 |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8542     |Схеми інтегровані електронні та електронні     |
|       |мікромодулі:                    |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8543 90   |- частини:                     |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8546     |Ізолятори електричні з будь-яких матеріалів:    |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8547     |Арматура ізолювальна, цілком зроблена з ізоляційних |
|       |матеріалів або з застосуванням простих металевих  |
|       |з'єднувальних деталей (наприклад муфт з гвинтовою  |
|       |нарізкою), крім ізоляторів товарної позиції 8546;  |
|       |ізоляційні трубки та їх приєднувальні деталі, з   |
|       |недорогоцінних металів, з внутрішньою ізоляцією:  |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8548     |Залишки та лом первинних елементів, первинних    |
|       |батарей та електричних акумуляторів; використані  |
|       |(виснажені) первинні елементи, використані     |
|       |(виснажені) первинні батареї та використані     |
|       |(виснажені) електричні акумулятори; електричні   |
|       |частини апаратури та обладнання, не включені до   |
|       |інших груп:                     |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8607     |Частини до залізничних або трамвайних локомотивів чи|
|       |рухомого состава:                  |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8706 00   |Шасі з встановленими двигунами для автомобілів   |
|       |товарних позицій 8701 8705:             |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8707     |Кузови, включаючи кабіни для автомобілів товарних  |
|       |позицій 8701 - 8705:                |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8708     |Частини та пристрої для автомобілів, товарних    |
|       |позицій 8701 - 8705:                |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8709 90 00 00|- частини                      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8710 00 00 00|Танки та бронемашини, з озброєнням чи без озброєння;|
|       |їх частини:                     |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8712     |Велосипеди двоколісні та інші види велосипедів   |
|       |(включаючи велосипеди триколісні для перевезення  |
|       |вантажів), без двигуна:               |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8714     |Частини та пристрої для транспортних засобів    |
|       |товарних позицій 8711 - 8713:            |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8715 00 90 00|- частини                      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8716     |Причепи та напівпричепи для всіх транспортних    |
|       |засобів; інші несамохідні транспортні засоби; їх  |
|       |частини (крім товарних позицій 8716 10, 8716 39,  |
|       |8716 40 00):                    |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8801     |Аеростати та дирижаблі; планери, дельтаплани та інші|
|       |літальні апарати, без двигуна:           |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8803     |Частини літальних апаратів товарної позиції 8801 або|
|       |8802:                        |
|-------------+----------------------------------------------------|
|8907     |Інші засоби плавучі (наприклад плоти, плавучі баки, |
|       |кесони, причали, буї та бакени):          |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9002     |Лінзи, призми, дзеркала та інші оптичні елементи з |
|       |будь-яких матеріалів, оправлені, для інструментів  |
|       |або апаратури, крім таких елементів, виготовлених з |
|       |оптично необробленого скла:             |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9005     |Біноклі, монокуляри та інші оптичні трубки та їх  |
|       |каркаси; інші астрономічні прибори та їх каркаси, за|
|       |винятком радіоастрономічних приборів:        |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9006     |Фотоапаратура (крім кіноапаратури); фотоспалахи та |
|       |лампи-спалахи, крім розрядних ламп та трубок    |
|       |товарної позиції 8539 та крім 9006 30 00 00*,    |
|       |9006 59 00 00*:                   |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9008     |Проектори зображення, крім кінематографічних;    |
|       |збільшувальна або зменшувальна фотоапаратура (крім |
|       |кінематографічних):                 |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9011     |Мікроскопи оптичні складні, включаючи мікроскопи для|
|       |мікрофотографування, для мікрокінозйомок,      |
|       |мікропроекціювання:                 |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9012     |Мікроскопи, крім оптичних; діфрактографи:      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9013     |Пристрої на рідких кристалах, крім виробів,     |
|       |конкретніше згаданих в інших товарних позиціях;   |
|       |лазери, крім лазерних діодів; інша апаратура та   |
|       |інструменти оптичні в іншому місці цієї групи не  |
|       |пойменовані:                    |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9014     |Інші компаси, включаючи навігаційні; навігаційні  |
|       |інструменти та апаратура:              |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9015     |Прилади та апаратура геодезичні (включаючи     |
|       |фотограмметричні), топографічні, землемірні,    |
|       |гідрографічні, океанографічні, гідрологічні,    |
|       |метеорологічні або геофізичні, за винятком компасів;|
|       |далекоміри:                     |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9016 00   |Терези, чутливі до маси в 0,05 г чи більше, з    |
|       |важками або без них:                |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9017 90   |- частини та приладдя:               |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9022 90   |- інші, включаючи частини і приладдя:        |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9025     |Ареометри та аналогічні плавальні інструменти,   |
|       |термометри, пірометри, барометри, гігрометри та   |
|       |психрометри, із записувальними пристроями або без, |
|       |комбіновані або не комбіновані між собою:      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9026     |Прилади та апаратура для вимірювання або контролю  |
|       |витрат, рівня, тиску чи інших змінних характеристик |
|       |рідин або газів (наприклад, лічильники, витратоміри,|
|       |покажчики рівня, манометри, лічильники теплоти),  |
|       |крім приладів та апаратури товарних позицій 9014,  |
|       |9015, 9028 або 9035:                |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9027     |Прилади та апаратура для фізичних або хімічних   |
|       |аналізів (наприклад, поляризатори, рефрактометри,  |
|       |спектрометри-аналізатори газу або диму); прилади та |
|       |апаратура для визначення в'язкості, пористості,   |
|       |розтягу, поверхневого тиску тощо, для        |
|       |калориметричних, акустичних або фотометричних    |
|       |вимірювань (включаючи покажчики часу витримки);   |
|       |мікротоми (крім 9027 20*, 9027 20 10 00*,      |
|       |9027 20 10 90*, 9027 20 90 00*, 9027 30*,      |
|       |9027 30 00 10*, 9027 30 00 90*,           |
|       |9027 50 00 00*, 9027 80*, 9027 80 11 10*,      |
|       |9027 80 11 90*, 9027 80 91 00*, 9027 80 97 00*,   |
|       |9027 90 10 00*):                  |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9028     |Лічильники газові, лічильники рідин або лічильники |
|       |електроенергії, включаючи ті, що використовуються  |
|       |для стандартизації цих величин:           |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9029     |Інші лічильники (наприклад лічильники числа обертів |
|       |або кількості продукції, лічильники таксі, покажчики|
|       |пройденого шляху, педометри); спідометри та     |
|       |тахометри, крім включених до товарної позиції 9014 |
|       |або 9015; стробоскопи:               |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9030     |Осцилоскопи, спектроаналізатори та інші прилади й  |
|       |апарати для вимірювання або контролю електричних  |
|       |величин, крім вимірювальних приладів товарної    |
|       |позиції 9028; прилади та апарати для вимірювання та |
|       |виявлення альфа-, бета-, гамма-, рентгенівських,  |
|       |космічних та інших іонізуючих випромінювань:    |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9031     |Контрольно-вимірювальні прилади, апаратура та    |
|       |пристрої, не включені до інших груп: проектори   |
|       |профільні:                     |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9032 90 90 00|Частини і приладдя до приладів та апаратури для   |
|       |автоматичного регулювання або контролю       |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9101     |Годинники наручні, кишенькові та інші, призначені  |
|       |для носіння на собі або з собою (включаючи     |
|       |секундоміри), з корпусами, виробленими з      |
|       |дорогоцінних металів, плакованих дорогоцінними   |
|       |металами:                      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9103     |Будильники та малі настільні або настінні годинники,|
|       |в яких встановлено механізм годинників, призначених |
|       |для носіння на собі або з собою:          |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9104 00   |Годинники, встановлені на панелях приладів та    |
|       |аналогічні годинники для автомобілів, літаків, суден|
|       |або інших транспортних засобів: (крім тих, що    |
|       |містять радіоактивні світломаси)          |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9105     |Будильники, настільні та настінні годинники і    |
|       |аналогічні годинники, в яких встановлено механізм не|
|       |для ручного годинника:               |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9106     |Пристрої для контролю часу доби або лічильники для |
|       |вимірювання, реєстрації інтервалів часу та     |
|       |індикації, будь-яким способом з будь-яким      |
|       |годинниковим механізмом або з синхронним двигуном  |
|       |(наприклад, реєстратори часу, годинники з датами,  |
|       |годинники, які записують час):           |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9107 00 00 00|Вимикачі, що діють в установлений час, та інші   |
|       |прилади, що дозволяють увімкнути механізм у     |
|       |зазначений час, з годинниковим механізмом або з   |
|       |синхронним двигуном                 |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9108     |Механізми для годинників, призначених для носіння на|
|       |собі або з собою, укомплектовані і зібрані:     |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9109     |Механізми для годинників, не призначених для носіння|
|       |на собі або з собою, укомплектовані і зібрані:   |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9110     |Механізми годинникові укомплектовані, не зібрані або|
|       |частково зібрані (комплекти годинникових      |
|       |механізмів); неукомплектовані годинникові механізми,|
|       |зібрані; заготовки годинникових механізмів:     |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9111 10 00 00|- корпуси з дорогоцінних металів або з металів,   |
|       |плакованих дорогоцінними металами          |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9111 20 10 00|- - позолочені або покриті сріблом         |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9111 80 00 00|- інші корпуси                   |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9112     |Корпуси настінних годинників та їх частини:     |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9113 10   |- з дорогоцінних металів або з металу, плакованого |
|       |дорогоцінними металами:               |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9114     |Інші частини годинникові (крім пластмасових     |
|       |корпусів):                     |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9201     |Фортепіано, автоматичні або неавтоматичні; клавесини|
|       |та інші струнно-клавішні інструменти:        |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9202     |Інші інструменти музичні струнні (наприклад, гітари,|
|       |скрипки, арфи):                   |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9203 00   |Органи клавішні з трубами; фісгармонії та аналогічні|
|       |клавішні інструменти з металевими язичками:     |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9204     |Акордеони та аналогічні інструменти; крім губних  |
|       |гармошок:                      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9206 00 00 00|Інструменти музичні ударні (наприклад, барабани,  |
|       |ксилофони, тарілки, кастаньєти, маракаси)      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9207     |Інструменти музичні, в яких звук створюється або  |
|       |посилюється електричними засобами (наприклад,    |
|       |органи, гітари, акордеони):             |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9208     |Скриньки музичні, органи ярмаркові, шарманки, птахи |
|       |співучі механічні, пилки музичні та інші      |
|       |інструменти, не включені до інших груп; сигнальні  |
|       |пристрої різного роду; свистки, сигнальні ріжки та |
|       |інші горни або сигнальні інструменти:        |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9209     |Частини (наприклад, механізми музичних скриньок) та |
|       |приладдя для музичних інструментів (наприклад,   |
|       |картки, диски та валики для механічних       |
|       |інструментів); різноманітні метрономи та камертони: |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9301 00 00 00|Зброя військова, крім пістолетів, револьверів та  |
|       |холодної зброї                   |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9302 00   |Револьвери та пістолети, крім зазначених у товарній |
|       |позиції 9303 або підкатегорії 9304 00 00 00:    |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9303     |Інша зброя вогнепальна та аналогічні вогнепальні  |
|       |засоби, що використовують згоряння пороху      |
|       |(наприклад, мисливські рушниці та карабіни,     |
|       |вогнепальна зброя, яка заряджається з дула,     |
|       |ракетниці та інші пристрої пуску сигнальних ракет, |
|       |пістолети та револьвери для стрільби холостими   |
|       |патронами, пістолети для забою худоби, що стріляють |
|       |стрижнями, лінемети):                |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9304 00 00 00|Інша зброя (наприклад, пружинні, пневматичні чи   |
|       |газові рушниці, карабіни або пістолети, кийки), за |
|       |винятком класифікованої у товарній позиції 9307   |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9305     |Частини та приладдя виробів товарних позицій    |
|       |9301 - 9304:                    |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9306     |Бомби, гранати, торпеди, міни, ракети, патрони та  |
|       |інші снаряди і боєприпаси для ведення бойових дій та|
|       |їх частини, включаючи мисливський дріб та пижі до  |
|       |патронів:                      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9307 00 00 00|Шаблі (палаші), шпаги, багнети, списи та інша    |
|       |холодна зброя, їх частини та футляри (піхви) до неї |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9401 50 00 00|- меблі для сидіння з тростини, лози, бамбука тощо |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9405 92 90 00|- - - інші                     |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9406 00 10 00|- з дерева                     |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9504 40 00 00|- карти гральні                   |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9507     |Вудки, гачки та інші вироби для рибної ловлі; сачки |
|       |будь-якого призначення; прилади (крім включених до |
|       |товарної позиції 9208 або 9705) та аналогічні вироби|
|       |для полювання:                   |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9601     |Кістка слонова оброблена, кістка, панцир      |
|       |черепаховий, роги тварин, корали, перламутр та інші |
|       |матеріали тваринного походження для різьблення,   |
|       |оздоблення та вироби з цих матеріалів (включаючи  |
|       |вироби, вироблені формуванням):           |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9606     |Ґудзики, запонки та кнопки; форми для ґудзиків та  |
|       |інші частини ґудзиків, запонок або кнопок; заготовки|
|       |ґудзиків, запонок:                 |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9607     |Застібки-"блискавки" та їх частини:         |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9608 60   |- стрижні для кулькових ручок або олівців, які   |
|       |складаються з кулькового наконечника та балончика з |
|       |чорнилом:                      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9608 91 00 00|- - пера для ручок та наконечники для писання    |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9608 99   |- - інші:                      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9612     |Стрічки фарбувальні для друкарських машинок та   |
|       |аналогічні фарбувальні стрічки, просочені фарбою або|
|       |оброблені іншим способом, призначені для відбитків, |
|       |на бобінах чи касетах або без них; подушечки    |
|       |штемпельні, просочені або не просочені фарбою, у  |
|       |футлярі чи без футляра:               |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9613     |Запальнички та запалювачі (за винятком запалювачів |
|       |товарної позиції 3603), механічні або електричні, та|
|       |їх частини, крім камінців та гнотів:        |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9618 00 00 00|Манекени та аналогічні вироби; манекени-автомати та |
|       |рухомі предмети для оформлення вітрин        |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9701     |Картини, живопис та малюнки, повністю виконані   |
|       |вручну, за винятком малюнків товарної позиції 4906 |
|       |та готових виробів, розмальованих або декорованих  |
|       |вручну; колажі та аналогічні зображення:      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9702 00 00 00|Оригінали гравюр, естампів та літографій      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9703 00 00 00|Оригінали скульптур або статуеток з будь-якого   |
|       |матеріалу                      |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9704 00 00 00|Марки поштові, гербові марки, знаки поштової оплати |
|       |гашені, у тому числі першого дня гашення, поштовий |
|       |папір, гербовий папір та аналогічні предмети,    |
|       |використані або, якщо не використані, то не     |
|       |знаходяться в обігу або не нового випуску в країні, |
|       |для якої вони призначені              |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9705 00 00 00|Колекції та предмети колекціонування зоологічні,  |
|       |ботанічні, з мінералогії, анатомії або предмети для |
|       |таких колекцій, що становлять історичний,      |
|       |археологічний, палеонтологічний, етнографічний чи  |
|       |нумізматичний інтерес                |
|-------------+----------------------------------------------------|
|9706 00 00 00|Предмети антикваріату віком понад 100 років     |
--------------------------------------------------------------------
 
_______________
   * що використовуються у медичних цілях, мають документальне
підтвердження, відповідне маркування.
 
   Доповнення:
   1. Зразки для наукових, лабораторних досліджень для потреб
державної санітарно-епідеміологічної експертизи та тестування;
   2. Вантажі (продукція):
   для особистого вживання;
   як подарунок;
   одиночні екземпляри автотранспортних засобів, що надійшли на
адресу  суб'єктів  зовнішньоекономічної  діяльності,  органів
соціального захисту населення та приватних осіб з метою особистого
використання;
   в режимі тимчасового ввезення (вивезення), експрес-перевізки;
   як інвестиції до статутного фонду суб'єктів підприємницької
діяльності або на підставі договорів про спільну інвестиційну
діяльність;
   для проведення виставок;
   у режимі реімпорту, реекспорту;
   рекламного характеру;
   реквізити для зйомок кінофільмів, для проведення театральних
вистав, тощо;
   дипломатичні вантажі;
   міжнародні поштові відправлення;
   запасні та  комплектуючі  деталі,  що  не  ввійшли  до
вищезазначеного додатка;
   насіннєвий, розсадковий матеріал, квіти, декоративні рослини
за наявності сертифікатів з країни виробника про відсутність
обробки їх пестицидами та іншими хімічними речовинами;
   хімічні реактиви, що не ввійшли до вищезазначеного додатка.
 
 Голова експертної
 комісії Інституту медицини
 праці академік НАН і АМН України           Ю.І.Кундієв
 
 Голова експертної
 комісії Інституту гігієни та
 медичної екології член-кор.
 АМН України                      А.М.Сердюк
 
 Голова експертної
 комісії Інституту екогігієни
 та токсикології член-кор.
 АМН України                     М.Г.Проданчук

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка