Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін і доповнень до наказів Держмитслужби України від 09.07.97 N 307 і від 30.06.98 N 380

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            29.12.2003 N 929
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   9 січня 2004 р.
                   за N 7/8606
 
 
         Про внесення змін і доповнень
         до наказів Держмитслужби України
       від 09.07.97 N 307 і від 30.06.98 N 380
 
 
   Відповідно до Положення про Державну митну службу України,
затвердженого Указом  Президента  України  від  24.08.2000
N 1022/2000 ( 1022/2000 ), і з метою приведення нормативних актів
Держмитслужби України у відповідність до законодавства України
Н А К А З У Ю:
 
   1. Унести такі зміни й доповнення до глави 2 Інструкції про
порядок  заповнення вантажної митної декларації, затвердженої
наказом Держмитслужби України від 09.07.97 N 307 ( z0443-97 ) (зі
змінами й доповненнями) і зареєстрованої в Міністерстві юстиції
України 24.09.97 за N 443/2247:
 
   1.1. Опис графи 4 "Відвантажувальні специфікації" вантажної
митної декларації (далі - ВМД) доповнити абзацом такого змісту:
   "Порядок використання специфікацій визначається  Державною
митною службою України".
 
   1.2. Опис графи 20 "Умови поставки" ВМД після абзацу другого
доповнити абзацом такого змісту:
   "При декларуванні товарів, що переміщуються трубопроводами,
лініями електропередачі, після скороченого літерного найменування
умов поставки обов'язково зазначається відповідно назва пункту
приймання-передачі чи назва пункту контролю таких товарів".
   У зв'язку з цим абзаци третій, четвертий і п'ятий опису
особливостей заповнення  графи  вважати  відповідно  абзацами
четвертим, п'ятим і шостим.
 
   1.3. Пункти 3.1, 3.2 і 3.3 опису графи 47 "Нарахування мита
та митних платежів" ВМД викласти в такій редакції:
   "3.1. Якщо ставку акцизного збору встановлено в процентах,
то: вартість товару за встановленою імпортером  максимальною
роздрібною ціною на товар без урахування податку на додану
вартість і акцизного збору (але не менше митної вартості таких
товарів з урахуванням сум увізного мита без податку на додану
вартість і акцизного збору).
 
   3.2. Якщо ставку акцизного збору встановлено в грошовому
еквіваленті до одиниці виміру товару, - кількість товару, заявлена
в графі 31, у відповідних одиницях виміру та обліку.
 
   3.3. Якщо акцизний збір нараховується умовно,  -  митна
вартість товару, зазначена в графі 45, збільшена на суму умовно
нарахованого мита".
 
   2. Унести такі зміни й доповнення до Класифікатора процедур
переміщення товарів через митний кордон України, затвердженого
наказом Держмитслужби України від 09.07.97 N 307 ( z0443-97 ) (зі
змінами й доповненнями):
 
   2.1. У розділі 1 цього Класифікатора ( z0443-97 ):
   2.1.1. Назви митних режимів "Випуск у вільний обіг" і "Вільна
митна зона" замінити відповідно назвами "Імпорт" і "Спеціальна
митна зона".
   2.1.2. Назви митних режимів "Переробка на митній території" і
"Переробка за межами митної території" після слів "території"
доповнити словом "України".
   2.1.3. Назву митного режиму "Знищення" доповнити словами "або
руйнування".
 
   2.2. У розділі 2 цього Класифікатора ( z0443-97 ):
   2.2.1. Найменування особливостей поставки товарів "Товари, що
переміщуються відповідно до договорів лізингу (оренди) строком до
1 року" і "Товари, що переміщуються відповідно до договорів
лізингу (оренди) строком більше ніж на 1 рік" замінити відповідно
найменуваннями  "Товари,  що  переміщуються  за  договорами
оперативного лізингу (оренди)" і "Товари, що переміщуються за
договорами фінансового лізингу (оренди)".
   2.2.2. Доповнити  розділ,  установивши  такі  особливості
поставки товарів:
 
------------------------------------------------------------------
"54|Переміщення транспортних засобів за договорами    | 46  |
  |фрахтування (чартеру)                |    |
---+-----------------------------------------------------+-------|
55 |Вивезення продуктів переробки, виготовлених з    | 49  |
  |давальницької сировини, купленої іноземним      |    |
  |замовником на території України           |    |
---+-----------------------------------------------------+-------|
56 |Переміщення через митний кордон України відходів   | 51". |
------------------------------------------------------------------
 
   3. Унести такі зміни й доповнення до Класифікатора митних
органів (та їх структурних підрозділів), затвердженого наказом
Держмитслужби України від 09.07.97 N 307 ( z0443-97 ) (зі змінами
й доповненнями):
 
   3.1. У пункті 2.1 цього Класифікатора ( z0443-97 ) назви та
коди структурних підрозділів митного поста "Ратне" Волинської
митниці "Пулемець - Томашівка" і "Піща - Олтуш" виключити.
 
   3.2. Пункт 2.4 цього Класифікатора ( z0443-97 ) доповнити
такими назвами й кодами структурних підрозділів митного поста
"Ягодин" Ягодинської митниці:
 
"
------------------------------------------------------------------
|Пулемець - Томашівка                 |205020311|
|------------------------------------------------------+---------|
|Піща - Олтуш                     |205020421|
------------------------------------------------------------------
                                ".
 
   3.3. Пункт 17 цього Класифікатора ( z0443-97 ) викласти в
такій редакції:
   "17. Центральне бюро аналізу ризиків та аудиту Держмитслужби
України 12700".
 
   4. Унести  такі  зміни  й  доповнення  до Класифікатора
документів, затвердженого наказом Держмитслужби  України  від
09.07.97 N 307 ( z0443-97 ) (зі змінами й доповненнями):
 
   4.1. Доповнити цей Класифікатор ( z0443-97 ) такими кодами й
найменуваннями документів:
   4.1.1. Розділ 0 після коду й найменування документа "0031
Довідка про включення товару, що містить об'єкт інтелектуальної
власності, до реєстру, який ведеться Держмитслужбою":
 
------------------------------------------------------------------
| "0032  |Періодична митна декларація              |
|---------+------------------------------------------------------|
| 0033  |Тимчасова декларація                 |
|---------+------------------------------------------------------|
| 0034  |Неповна декларація                  |
|---------+------------------------------------------------------|
| 0035  |Декларація митної вартості-1             |
|---------+------------------------------------------------------|
| 0036  |Декларація митної вартості-2             |
|---------+------------------------------------------------------|
| 0037  |Декларація митної вартості-3".            |
------------------------------------------------------------------
   4.1.2. Розділ 6 після коду й найменування документа "6044
Гарантійний документ незалежного фінансового посередника":
 
------------------------------------------------------------------
| "6101  |Дозвіл на реекспорт                  |
|---------+------------------------------------------------------|
| 6110  |Дозвіл уповноваженого контрольного органу       |
|     |влади на знищення або руйнування товарів".      |
------------------------------------------------------------------
 
   4.1.3. Розділ 9:
   а) після  коду  й найменування документа "9008 Акт про
прийняття-передання товарів (предметів) на зберігання під митним
контролем":
 
------------------------------------------------------------------
| "9009  |Акт про знищення (руйнування) товарів";        |
------------------------------------------------------------------
 
   б) після коду й найменування документа "9011 Касовий ордер":
 
------------------------------------------------------------------
| "9012  |Довідка банку про надходження валютних коштів     |
|     |на рахунок українського продавця сировини       |
|---------+------------------------------------------------------|
| 9013  |Заявка-розрахунок на купівлю марок акцизного збору  |
|---------+------------------------------------------------------|
| 9014  |Декларація про встановлені виробником або       |
|     |імпортером максимальні роздрібні ціни         |
|     |на підакцизні товари";                |
------------------------------------------------------------------
 
   в) після коду 9105 й опису "Резервна позиція":
 
------------------------------------------------------------------
| "9200  |Заява (дозвіл)                    |
|---------+------------------------------------------------------|
| 9201  |Заява про надання дозволу на розміщення товарів    |
|     |у митний режим переробки (дозвіл)           |
|---------+------------------------------------------------------|
| 9202  |Заява про застосування митного режиму знищення або  |
|     |руйнування до товарів, що перебувають під митним   |
|     |контролем (дозвіл)                  |
|---------+------------------------------------------------------|
| 9203  |Заява про надання дозволу на поміщення товарів,    |
|     |що перебувають під митним контролем, у митний     |
|     |режим відмови на користь держави (дозвіл)       |
|---------+------------------------------------------------------|
| 9204  |Заява про надання дозволу на випуск у вільний обіг  |
|     |товарів за тимчасовою (неповною) декларацією (дозвіл) |
|---------+------------------------------------------------------|
| 9205  |Заява про надання дозволу на подання періодичної   |
|     |митної декларації (дозвіл)              |
|---------+------------------------------------------------------|
| 9206  |Заява про допущення товарів до переміщення через   |
|     |митний кордон України в митному режимі тимчасового  |
|     |ввезення (вивезення) (дозвіл)             |
|---------+------------------------------------------------------|
| 9207  |Резервна позиція                   |
|---------+------------------------------------------------------|
| 9208  |Резервна позиція                   |
|---------+------------------------------------------------------|
| 9209  |Резервна позиція".                  |
------------------------------------------------------------------
 
   4.2. У розділі 6 цього Класифікатора ( z0443-97 ) опис
"Резервна позиція" коду "6005" замінити описом "Дозвіл на імпорт".
 
   5. Класифікатор способів розрахунку, затверджений наказом
Держмитслужби України від 09.07.97 N 307 ( z0443-97 ) (зі змінами
й доповненнями), доповнити таким  кодом  і  назвою  способу
розрахунку:
 
------------------------------------------------------------------
|"19    |Нарахування податків при поданні на товари      |
|     |періодичної митної, тимчасової чи неповної      |
|     |декларацій".                     |
------------------------------------------------------------------
 
   6. Унести  до  Порядку заповнення граф вантажної митної
декларації відповідно до митних режимів, затвердженого наказом
Державної митної служби України від 30.06.98 N 380 ( z0469-98 )
(зі змінами й доповненнями) і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 22.07.98 за N 469/2909 (далі - Порядок), такі
зміни й доповнення:
 
   6.1. У тексті Порядку ( z0469-98 ) назву митного режиму
"випуск у вільний обіг" замінити назвою "імпорт" у відповідному
відмінку.
 
   6.2. Пункт 1.1 Порядку ( z0469-98 ) викласти в  такій
редакції:
   "1.1. Цей Порядок визначає особливості  заповнення  граф
вантажної митної декларації (далі - ВМД) відповідно до митних
режимів згідно з Інструкцією про порядок заповнення вантажної
митної декларації, затвердженою наказом Держмитслужби України від
09.07.97 N 307 ( z0443-97 ) (зі змінами й доповненнями) і
зареєстрованою в  Міністерстві  юстиції  України  24.09.97 за
N 443/2247 (далі - Інструкція), і класифікаторами, затвердженими
цим самим наказом, якщо не передбачено інше".
 
   6.3. Пункт 1.6 Порядку ( z0469-98 ) доповнити абзацом такого
змісту:
   "за наявності в партії товару, який є об'єктом порушення
митних правил".
 
   6.4. Заголовок глави 2 Порядку ( z0469-98 ) викласти в такій
редакції:
 
    "2. Митні режими експорту, реекспорту та переробки
        за межами митної території України".
 
   6.5. У пунктах 2.1, 2.4, 2.6, 3.1, 4.1, 5.3, 5.4 Порядку
( z0469-98 ) особливості заповнення графи 49 "Найменування складу"
ВМД викласти в такій редакції:
   "Зазначається номер дозвільного документа на право відкриття
та експлуатації МЛС, якщо товар був попередньо розміщений на МЛС,
або  номер  дозволу  на використання складського приміщення,
резервуара, майданчика як складу тимчасового зберігання, якщо
товар був попередньо розміщений на склад тимчасового зберігання".
 
   6.6. У пункті 2.1 Порядку ( z0469-98 ):
   6.6.1. Абзац перший викласти в такій редакції:
   "Відповідно до  Інструкції  (  z0443-97  )  декларантом
заповнюються такі графи: A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13,
14, 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46,
47, 49, 50, 52, 54".
   6.6.2. Особливості заповнення графи 18 "Транспортний засіб
при відправленні" ВМД доповнити абзацом такого змісту:
   "Графа не заповнюється при декларуванні товарів, на які була
оформлена періодична митна декларація або загальна вантажна митна
декларація".
   6.6.3. Доповнити пункт після опису особливостей заповнення
графи 29 "Митниця на кордоні" такими особливостями заповнення
графи ВМД:
 
      "Графа 31 "Вантажні місця та опис товару"
     "Маркування та кількість - номери контейнерів"
 
   При вивезенні продуктів переробки за межі митної території
України перед описом товару вчиняється запис "Продукти переробки".
 
   6.7. Пункт  2.5 Порядку ( z0469-98 ) викласти в такій
редакції:
 
    "2.5. Заповнення граф вантажної митної декларації
     відповідно до митного режиму переробки за межами
           митної території України
 
   Згідно з Інструкцією ( z0443-97 ) та порядком заповнення граф
ВМД відповідно до митного режиму експорту (пункт 2.1 цього
Порядку) декларантом заповнюються такі графи: A, B, 1, 2, 3, 5, 6,
8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54.
   Графи 7, C і D заповнюються інспектором митниці.
   Інші графи ВМД не заповнюються.
 
          Особливості заповнення граф
 
           Графа 1 "Тип декларації"
 
   У першому підрозділі графи проставляється  літерний  код
напрямку переміщення товарів "ЕК", у другому - код митного режиму
"61", третій підрозділ не заповнюється.
 
         Графа 9 "Особа, відповідальна
          за фінансове врегулювання"
 
   Зазначаються реквізити векселедавця або особи, що надала
органу державної податкової адміністрації та/або митному органу
письмове зобов'язання щодо ввезення готової продукції (продуктів
переробки) у встановлений період.
 
          Графа 20 "Умови поставки"
 
   У першому підрозділі графи проставляється цифровий код умови
поставки відповідно до Класифікатора умов поставки ( z0443-97 ).
   У другому підрозділі графи наводиться згідно з Класифікатором
умов поставки ( z0443-97 ) скорочене літерне найменування умов
поставки з обов'язковим зазначенням географічного пункту доставки
товару.
   Третій підрозділ графи не заповнюється.
 
     Графа 22 "Валюта та загальна фактурна вартість"
 
   У лівому підрозділі графи наводиться цифровий код валюти
договору (контракту) згідно з Класифікатором іноземних валют,
затвердженим постановою Правління Національного банку України від
04.02.98 N 34 ( v0521500-98 ), зі змінами й доповненнями (далі -
Класифікатор іноземних валют).
   У правому підрозділі графи зазначається цифрами загальна
фактурна вартість цих товарів у валюті України, одержана шляхом
складання вартостей, наведених у графі 42 основного та додаткових
аркушів ВМД.
 
            Графа 37 "Процедура"
 
   Проставляється згідно з Класифікатором процедур переміщення
товарів через митний кордон України ( z0443-97 ) 6-значний код
процедури переміщення товарів. При цьому останні дві цифри при
вивезенні товарів:
   для переробки (у тому числі для операцій з давальницькою
сировиною) - "45";
   для обробки (монтажу, збирання, монтування, налагодження) -
"44";
   для ремонту (у тому числі відновлення та регулювання) - "36".
 
        Графа 42 "Фактурна вартість товару"
 
   Наводиться фактурна вартість товару, задекларованого в графі
31 ВМД, у валюті України за курсом, установленим Національним
банком України на день прийняття ВМД до оформлення.
 
     Графа 44 "Додаткова інформація/подані документи"
 
   Під кодом документа "9201" зазначаються реєстраційний номер,
присвоєний митним органом, і дата реєстрації заяви про надання
дозволу на розміщення товарів у митний режим переробки.
 
         Графа 48 "Відстрочення платежів"
 
   Зазначається кінцевий  строк увезення на митну територію
України продуктів переробки.
 
        Графа 52 "Гарантія не дійсна для"
 
   Зазначається дата доставки товарів у митницю призначення".
 
   6.8. У пункті 2.6 Порядку ( z0469-98 ):
   6.8.1. Заголовок до пункту викласти в такій редакції:
 
    "2.6. Заповнення граф вантажної митної декларації
    відповідно до митного режиму експорту при вивезенні
    залишків переробки або поверненні не перероблених
      згідно із заявленою митниці метою товарів
           іноземного замовника".
 
   6.8.2. Особливості заповнення графи 31 "Вантажні місця та
опис товару" "Маркування та кількість - номери контейнерів" ВМД
викласти в такій редакції:
   "Перед описом товару  зазначається  "Повернення  залишків
переробки" або "Повернення не перероблених згідно із заявленою
митниці метою товарів іноземного замовника".
 
   6.9. Доповнити главу 2 Порядку ( z0469-98 ) пунктом 2.7
такого змісту:
 
    "2.7. Заповнення граф вантажної митної декларації
       відповідно до митного режиму реекспорту
 
   Згідно з Інструкцією ( z0443-97 ) та порядком заповнення граф
ВМД відповідно до митного режиму експорту (пункт 2.1 цього
Порядку) декларантом заповнюються такі графи: A, B, 1, 2, 3, 5, 6,
8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44,
45, 46, 47, 49, 50, 52, 54.
   Графи 7, C і D заповнюються інспектором митниці.
   Інші графи ВМД не заповнюються.
 
          Особливості заповнення граф
 
           Графа 1 "Тип декларації"
 
   У першому підрозділі графи проставляється  літерний  код
напрямку переміщення товарів "ЕК", у другому - код митного режиму
"11", третій підрозділ не заповнюється.
 
    Графа 40 "Загальна декларація/попередній документ"
 
   Зазначаються відомості про ВМД, на підставі якої товари, що
реекспортуються, при ввезенні на митну територію України були
розміщені в певний митний режим".
 
   6.10. У главі 3 Порядку ( z0469-98 ):
   6.10.1 Заголовок глави викласти в такій редакції:
 
        "3. Митні режими імпорту, реімпорту
      та переробки на митній території України".
 
   6.10.2. Пункт 3.3 виключити.
 
   6.11. У пункті 3.1 Порядку ( z0469-98 ):
   6.11.1. Абзац перший викласти в такій редакції:
   "Відповідно до  Інструкції  (  z0443-97  )  декларантом
заповнюються такі графи: A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13,
14, 15, 15а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49,
54".
   6.11.2. Доповнити пункт після опису особливостей заповнення
графи 29 "Митниця на кордоні" такими особливостями заповнення
графи ВМД:
 
      "Графа 31 "Вантажні місця та опис товару"
     "Маркування та кількість - номери контейнерів"
 
   При ввезенні продуктів переробки на митну територію України
перед описом товару вчиняється запис "Продукти переробки".
 
   6.12. Пункт 3.5 Порядку ( z0469-98 ) викласти в такій
редакції:
 
       "3.5. Заповнення граф вантажної митної
       декларації відповідно до митного режиму
       переробки на митній території України
 
   Згідно з Інструкцією ( z0443-97 ) та порядком заповнення граф
ВМД відповідно до митного режиму імпорту (пункт 3.1 цього Порядку)
декларантом заповнюються такі графи: А, В, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9,
11, 12, 13, 14, 15, 15а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45,
46, 47, 48, 49 54.
   Графи 7, C, D заповнюються інспектором митниці.
   Інші графи ВМД не заповнюються.
 
          Особливості заповнення граф
 
           Графа 1 "Тип декларації"
 
   У першому  підрозділі  графи проставляється літерний код
напрямку переміщення товарів "ІМ", у другому - код митного режиму
"51", третій підрозділ не заповнюється.
 
         Графа 9 "Особа, відповідальна
          за фінансове врегулювання"
 
   Зазначаються реквізити векселедавця або особи, що надала
органу державної податкової адміністрації та/або митному органу
письмове зобов'язання щодо вивезення готової продукції (продуктів
переробки) у встановлений період.
 
          Графа 20 "Умови поставки"
 
   У першому підрозділі графи проставляється цифровий код умови
поставки відповідно до Класифікатора умов поставки ( z0443-97 ).
   У другому підрозділі графи наводиться згідно з Класифікатором
умов поставки ( z0443-97 ) скорочене літерне найменування умов
поставки з обов'язковим зазначенням географічного пункту доставки
товару.
   Третій підрозділ графи не заповнюється.
 
     Графа 22 "Валюта та загальна фактурна вартість"
 
   У лівому підрозділі графи наводиться цифровий код валюти
договору (контракту) згідно із Класифікатором іноземних валют
( v0521500-98 ).
   У правому підрозділі графи зазначається цифрами загальна
фактурна вартість цих товарів у валюті України, одержана шляхом
складання вартостей, наведених у графі 42 основного та додаткових
аркушів ВМД.
 
            Графа 37 "Процедура"
 
   Проставляється згідно з Класифікатором процедур переміщення
товарів через митний кордон України ( z0443-97 ) 6-значний код
процедури переміщення товарів відповідно до заявленого митного
режиму. При цьому, останні дві цифри:
   при переробці (у тому числі для операцій з давальницькою
сировиною) - "45";
   при обробці  товарів  (монтажі,  збиранні,  монтуванні,
налагодженні) - "44";
   при ремонті  товарів  (у  тому  числі  відновленні  та
регулюванні) - "36".
 
        Графа 42 "Фактурна вартість товару"
 
   Наводиться фактурна вартість товару, задекларованого в графі
31 ВМД, у валюті України за курсом, установленим Національним
банком України на день прийняття ВМД до оформлення.
 
    Графа 44 "Додаткова інформація/подані документи"
 
   Під кодом документа "9201" зазначаються реєстраційний номер,
присвоєний митним органом, і дата реєстрації заяви про надання
дозволу на розміщення товарів у митний режим переробки.
 
         Графа 48 "Відстрочення платежів"
 
   Зазначається кінцевий строк вивезення продуктів переробки".
 
   6.13. У пункті 3.6 Порядку ( z0469-98 ):
   6.13.1. Заголовок до пункту викласти в такій редакції:
 
    "3.6. Заповнення граф вантажної митної декларації
    відповідно до митного режиму імпорту при ввезенні
    залишків переробки або поверненні не перероблених
      згідно із заявленою митниці метою товарів
           українського замовника".
 
   6.13.2. Особливості заповнення графи 31 "Вантажні місця та
опис товару" "Маркування та кількість - номери контейнерів" ВМД
викласти в такій редакції:
   "Перед описом  товару  зазначається  "Повернення залишків
переробки" або "Повернення не перероблених згідно із заявленою
митниці метою товарів українського замовника".
 
   6.14. Пункт 3.8 Порядку ( z0469-98 ) викласти в такій
редакції:
 
    "3.8. Заповнення граф вантажної митної декларації
       відповідно до митного режиму імпорту при
       переміщенні товарів, увезення яких не є
        імпортом товарів та не належить до
         зовнішньоекономічної діяльності
 
   Згідно з Інструкцією ( z0443-97 ) та порядком заповнення граф
ВМД відповідно до митного режиму імпорту (пункт 3.1 цього Порядку)
декларантом заповнюються такі графи: A, B, 1, 2, 3, 5, 6, 12, 13,
14, 15, 15а, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 54.
   Графи 7, C і D заповнюються інспектором митниці.
   Інші графи ВМД не заповнюються.
 
          Особливості заповнення граф
 
         Графа 2 "Відправник/Експортер"
 
   Зазначаються реквізити   відправника    згідно    із
товаротранспортними та іншими товаросупровідними документами.
   При декларуванні продукції морського  промислу  в  графі
зазначаються відомості про українського суб'єкта підприємницької
діяльності, що веде промисел, а також назви суден, на яких
проводилося  видобування  (виловлення,  вироблення)  продукції
морського промислу.
 
         Графа 45 "Митна вартість товару"
 
   Зазначається заявлена митна вартість.  Визначення  митної
вартості здійснюється відповідно до законодавства України".
 
   6.15. Пункт 3.9 Порядку ( z0469-98 ) викласти в такій
редакції:
 
       "3.9. Заповнення граф вантажної митної
    декларації відповідно до митного режиму реімпорту
 
   Згідно з Інструкцією ( z0443-97 ) та порядком заповнення граф
ВМД відповідно до митного режиму імпорту (пункт 3.1 цього Порядку)
декларантом заповнюються такі графи: А, В, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9,
11, 12, 13, 14, 15, 15а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45,
46, 47, 49, 54.
   Графи 7, C і D заповнюються інспектором митниці.
   Інші графи ВМД не заповнюються.
 
          Особливості заповнення граф
 
           Графа 1 "Тип декларації"
 
   У першому  підрозділі  графи проставляється літерний код
напрямку переміщення товарів "ІМ", у другому - код митного режиму
"41", третій підрозділ не заповнюється.
 
            Графа 37 "Процедура"
 
   Зазначається згідно з Класифікатором процедур переміщення
товарів через митний кордон України ( z0443-97 ) 6-значний код
процедури переміщення:
   перші дві цифри - код митного режиму реімпорту "41";
   якщо після ввезення на митну територію України товари були
розміщені в інший митний режим, то друга й третя цифри - код
такого митного режиму; в інших випадках - "00".
   останні дві цифри - код особливості переміщення товарів.
 
    Графа 40 "Загальна декларація/попередній документ"
 
   Зазначаються відомості про  ВМД,  за  якою  товари,  що
реімпортуються, були оформлені в митний режим експорту. Якщо після
ввезення на митну територію України товари були розміщені в інший
митний  режим,  ніж  митний  режим  реімпорту, то додатково
зазначаються відомості про ВМД, згідно з якою здійснювалося таке
розміщення.
 
   6.16. У главі 4 Порядку ( z0469-98 ):
   6.16.1. У пункті 4.1 останній абзац особливостей заповнення
графи 50 "Довіритель" ВМД доповнити словами "якщо на такі товари
була оформлена періодична митна декларація".
   6.16.2. Пункт 4.2 виключити.
 
   6.17. Пункт 4.3 Порядку ( z0469-98 ) викласти в такій
редакції:
 
      "4.3. Заповнення вантажної митної декларації
      відповідно до митного режиму транзиту після
       зберігання товарів під митним контролем
     (у тому числі в митному режимі митного складу)
 
   Згідно з Інструкцією ( z0443-97 ) та порядком заповнення граф
ВМД відповідно до митного режиму транзиту (пункт 4.1 цього
Порядку) декларантом заповнюються такі графи ВМД: A, B, 1, 2, 3,
5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 22, 23, 26, 28,
29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
49, 50, 51, 53, 54.
   Графи 7, 51, 52, C і D заповнюються інспектором митниці.
   Інші графи ВМД не заповнюються.
 
          Особливості заповнення граф
 
     Графа 18 "Транспортний засіб при відправленні"
 
   Наводяться відомості  про  транспортний  засіб,  яким
здійснюється перевезення товарів у митницю призначення (у пункт
пропуску через державний кордон України, через який товари будуть
вивезені з митної території України).
 
         Графа 29 "Митниця на кордоні"
 
   Зазначаються згідно з Класифікатором митних органів (та їх
структурних підрозділів) ( z0443-97 ) найменування й код митного
органу, у зоні діяльності якого розташовано МЛС, склад тимчасового
зберігання".
 
   6.18. У главі 6 Порядку ( z0469-98 ):
   6.18.1. Абзац перший викласти в такій редакції:
   "Відповідно до  Інструкції  (  z0443-97  )  декларантом
заповнюються такі графи: A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11,12, 13,
14, 15, 15а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 33,
34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 54".
   6.18.2. Особливості заповнення графи 29 "Митниця на кордоні"
ВМД викласти в такій редакції:
   "Залежно від  напрямку  переміщення  товарів  у  графі
зазначаються згідно з Класифікатором митних органів України (та їх
структурних підрозділів) ( z0443-97 ) найменування й код (5
знаків) митного органу, а за наявності - код його структурного
підрозділу (9 знаків), через який товари були ввезені в Україну
або вивозитимуться з митної території України".
 
   6.19. У пункті 7.1 Порядку ( z0469-98 ) в особливостях
заповнення графи 49 "Найменування складу" ВМД слово "ліцензії"
замінити словами "дозвільного документа".
 
   6.20. У главі 8 Порядку ( z0469-98 ):
   6.20.1. Пункт 8.1 викласти в такій редакції:
 
       "8.1. Загальні положення щодо митного
     оформлення запасів, призначених для споживання
 
   Термін "запаси, призначені для споживання" (далі - запаси
споживання) уживається в значенні, визначеному статтею 115 Митного
кодексу України ( 92-15 ).
   Митне оформлення запасів споживання, що поставляються на
транспортні  засоби, здійснюється з поданням ВМД, заповненої
відповідно до митного режиму експорту (пункт 2.1 цього Порядку) і
особливостей заповнення граф ВМД при митному оформленні запасів
споживання (пункт 8.2 цього Порядку).
   Якщо запаси  споживання  поставляються  на  українські
транспортні засоби, то замість додаткових аркушів ВМД форми МД-3
( 574-97-п ) або формулярів-специфікацій форми  МД-8  можуть
використовуватися специфікації довільної форми.
   У специфікаціях  довільної  форми декларантом обов'язково
зазначаються такі відомості про запаси споживання:
   номер за порядком;
   найменування;
   чотиризначний код  товарної  позиції  згідно  з  УКТЗЕД
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 );
   кількість;
   вартість.
   Специфікації довільної  форми  обов'язково  засвідчуються
печаткою підприємства, що декларує запаси споживання.
   Митний збір за оформлення специфікацій довільної форми не
справляється".
   6.20.2. У пункті 8.2 особливості заповнення графи 1 "Тип
декларації" ВМД викласти в такій редакції:
   "У першому підрозділі графи  зазначається  код  напрямку
переміщення товарів "ЕК", у другому підрозділі - код митного
режиму "10", у третьому підрозділі - код особливості операції
"ЗС".
   6.20.3. У пункті 8.2 в описі особливостей заповнення графи 31
"Вантажні місця та опис товару" "Маркування та кількість - номери
контейнерів - опис товару" ВМД цифри "8.1.3" замінити цифрами
"8.1".
 
   6.21. Доповнити Порядок ( z0469-98 ) главою 9 такого змісту:
 
       "9. Митний режим спеціальної митної зони
 
     9.1. Заповнення граф вантажної митної декларації
     при вивезенні товарів з території відповідного
      типу спеціальної (вільної) економічної зони
         за межі митної території України
 
   Згідно з Інструкцією ( z0443-97 ) декларантом заповнюються
такі графи: А, В, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а,
17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 50, 52, 54.
   Графи 7, C і D заповнюються інспектором митниці.
   Інші графи ВМД не заповнюються.
 
          Особливості заповнення граф
 
           Графа 1 "Тип декларації"
 
   У першому  підрозділі  графи проставляється літерний код
напрямку переміщення товарів "ЕК", у другому - код митного режиму
"10", третій підрозділ не заповнюється.
 
         Графа 2 "Відправник/Експортер"
 
   Зазначаються відомості   про  відправника  згідно  із
товаротранспортними та іншими товаросупровідними документами.
   При митному оформленні товарів, що переміщуються згідно з
посередницькими договорами (контрактами), зазначаються відомості
про власника товарів. Якщо власник товарів не є відправником, то
додатково вчиняється запис "Див. на звороті", а на зворотному боці
ВМД наводяться відомості про відправника товарів.
 
          Графа 8 "Одержувач/Імпортер"
 
   Зазначаються відомості про нерезидента України - сторону
зовнішньоекономічного договору (контракту).
   Якщо умовами  зовнішньоекономічного  договору  (контракту)
передбачено доставку товару на адресу нерезидента України, який не
є стороною зовнішньоекономічного договору (контракту), то в графі
додатково вчиняється запис "Див. на звороті", а відомості про
безпосереднього одержувача товару зазначаються на зворотному боці
ВМД.
 
        Графи 15, 15а "Країна відправлення",
          "Код країни відправлення"
 
   Графи заповнюються при вивезенні за межі України товарів, що
були ввезені на територію відповідного типу спеціальної (вільної)
економічної  зони  з  інших  країн.  Зазначаються  згідно з
Класифікатором держав світу ДК 007-96, затвердженим  наказом
Держстандарту України від 18.04.96 N 160 ( v0160207-96 ), назва та
код країни, з якої товари були  відправлені  на  територію
відповідного типу спеціальної (вільної) економічної зони.
 
     Графа 18 "Транспортний засіб при відправленні"
 
   Зазначаються відомості  про  транспортний засіб, на який
здійснюється навантаження товарів з метою їх перевезення в пункт
пропуску через державний кордон України.
 
      Графа 27 "Місце завантаження/розвантаження"
 
   Графа не  заповнюється, якщо транспортний засіб під час
доставки товару з митниці оформлення в пункт пропуску через
державний кордон України, через який товари вивозитимуться за межі
митної території України, не змінюється.
   При перевезенні товарів з перевантаженням, у тому числі на
МЛС, розташованому не в зоні діяльності митниці призначення,
зазначаються відомості про митний орган, у зоні діяльності якого
буде проведене перевантаження (розташовано МЛС).
 
         Графа 29 "Митниця на кордоні"
 
   Зазначаються згідно з Класифікатором митних органів України
(та їх структурних підрозділів) ( z0443-97 ) найменування та код
(5 знаків) митного органу, а за наявності - код його структурного
підрозділу (9 знаків), через який товари вивозитимуться за межі
митної території України.
 
            Графа 37 "Процедура"
 
   Зазначається 6-значний код процедури. Якщо в митний режим
декларуються товари, на які була оформлена періодична митна
декларація, то третій і четвертий знаки коду процедури - "71".
 
       9.2. Заповнення граф вантажної митної
      декларації при ввезенні товарів на територію
    відповідного типу спеціальної (вільної) економічної
       зони з-за меж митної території України
 
   Згідно з Інструкцією ( z0443-97 ) декларантом заповнюються
такі графи: А, В, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 54.
   Графи 7, C і D заповнюються інспектором митниці.
   Інші графи ВМД не заповнюються.
 
          Особливості заповнення граф
 
           Графа 1 "Тип декларації"
 
   У першому підрозділі графи проставляється  літерний  код
напрямку переміщення товарів "ІМ", у другому - код митного режиму
"71", третій підрозділ не заповнюється.
 
         Графа 2 "Відправник/Експортер"
 
   Зазначаються реквізити відправника - нерезидента  України
відповідно до умов зовнішньоекономічного договору (контракту).
   Відправник може  бути  не  зазначений  безпосередньо  в
зовнішньоекономічному договорі  (контракті).  Якщо  нерезидент
України, що є стороною зовнішньоекономічного договору (контракту),
доручає підприємству-виробникові або іншій юридичній чи фізичній
особі - нерезиденту України відправити за його дорученням на митну
територію України відповідно до умов цього договору (контракту) на
адресу українського одержувача товари, то зазначаються відомості
про нерезидента України - сторону зовнішньоекономічного договору
(контракту) і згідно з пунктом 1.4 Інструкції ( z0443-97 )
вчиняється запис "Див. на звороті", а на зворотному боці ВМД
наводяться відомості про відправника товару.
 
          Графа 8 "Одержувач/Імпортер"
 
   Зазначаються відомості про одержувача товарів відповідно до
умов зовнішньоекономічного договору (контракту).
   Одержувач може  бути  не  зазначений  безпосередньо  в
зовнішньоекономічному договорі (контракті). При митному оформленні
товарів,  що переміщуються згідно з посередницьким договором
(контрактом), зазначаються відомості про особу, що набуває права
власності на товари за цим договором (контрактом). Якщо при цьому
одержувачем товару є інша особа, то додатково вчиняється запис
"Див. на звороті", а на зворотному боці ВМД наводяться відомості
про безпосереднього одержувача товарів.
 
     Графа 18 "Транспортний засіб при відправленні"
 
   Зазначаються відомості  про  транспортний  засіб,  яким
здійснюється доставка товарів у митницю оформлення.
 
       Графа 21 "Транспортний засіб на кордоні"
 
   Зазначаються відомості про транспортний засіб, яким товари
були ввезені на митну територію України.
 
      Графа 27 "Місце завантаження/розвантаження"
 
   Графа не заповнюється, якщо транспортний засіб під  час
доставки товару з пункту пропуску через державний кордон України,
через який товари ввозяться на митну територію України, не
змінюється.
   При перевезенні товарів з перевантаженням, у тому числі на
МЛС, розташованому не в зоні діяльності митниці призначення,
зазначаються відомості про митний орган, у зоні діяльності якого
буде проведене перевантаження (розташовано МЛС).
 
         Графа 29 "Митниця на кордоні"
 
   Зазначаються згідно з Класифікатором митних органів України
(та їх структурних підрозділів) ( z0443-97 ) найменування й код (5
знаків) митного органу, а за наявності - код його структурного
підрозділу (9 знаків), у зоні діяльності якого розташовано пункт
пропуску через державний кордон України, через який товари були
ввезені на митну територію України. При оформленні товарів у
митному режимі спеціальної митної зони після перебування їх у
митному режимі митного складу графа не заповнюється.
 
            Графа 37 "Процедура"
 
   Зазначається 6-значний код процедури. Якщо в митний режим
спеціальної митної зони декларуються товари, на які була оформлена
періодична митна, неповна,  тимчасова  декларації,  попередня
вантажна митна декларація або декларація-зобов'язання, то третій і
четвертий знаки коду процедури - "00".
 
         Графа 49 "Найменування складу"
 
   Зазначається номер дозвільного документа на право відкриття
та експлуатації МЛС, якщо товар був попередньо розміщений на МЛС,
або номер дозволу на  використання  складського  приміщення,
резервуара, майданчика як складу тимчасового зберігання, якщо
товар був попередньо розміщений на складі тимчасового зберігання".
 
   6.22. Доповнити Порядок ( z0469-98 ) главою 10 такого змісту:
 
      "10. Митний режим знищення або руйнування
 
      Заповнення граф вантажної митної декларації
   відповідно до митного режиму знищення або руйнування
 
   Відповідно до  Інструкції  (  z0443-97  )  декларантом
заповнюються такі графи: А, В, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13,
14, 15, 15а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 54.
   Графи 7, C і D заповнюються інспектором митниці.
   Інші графи ВМД не заповнюються.
 
          Особливості заповнення граф
 
               Графа D
 
   Додатково до відомостей, що вносяться  до  цієї  графи,
учиняється запис "Товар знищено" або "Товар зруйновано".
   Такий запис засвідчується підписом і відбитком особистої
номерної печатки посадової особи митного органу, на яку покладено
функції кінцевого контролю за проведенням знищення або руйнування
товарів.
 
           Графа 1 "Тип декларації"
 
   У першому  підрозділі  графи проставляється літерний код
напрямку переміщення товарів "ІМ", у другому - код митного режиму
"76", третій підрозділ не заповнюється.
 
     Графа 44 "Додаткова інформація/подані документи"
 
   Під кодом документа "6110" зазначаються реквізити дозвільних
документів інших державних контрольних органів на проведення
знищення (руйнування) товарів.
   Під кодом "9202" зазначаються реєстраційний номер, присвоєний
митним органом, і дата реєстрації заяви власника товарів або
вповноваженої особи про застосування митного режиму знищення або
руйнування до товарів, що перебувають під митним контролем.
   Під кодом "9009" після завершення операції зі знищення або
руйнування товарів додатково вносяться відомості про номер та дату
складення акта про знищення (руйнування) товарів.
 
         Графа 48 "Відстрочення платежів"
 
   Зазначається дата, до якої власник  повинен  заявити  у
відповідний митний режим відходи (залишки), що утворилися при
знищенні або руйнуванні товарів.
 
         Графа 49 "Найменування складу"
 
   Зазначається номер дозвільного документа на право відкриття
та експлуатації МЛС, якщо товар був попередньо розміщений на МЛС,
або номер дозволу на  використання  складського  приміщення,
резервуара, майданчика як складу тимчасового зберігання, якщо
товар був попередньо розміщений на складі тимчасового зберігання.
 
           Графа 50 "Довіритель"
 
   Зазначаються відомості (назва, місцезнаходження,  код  за
ЄДРПОУ, номер телефону) про власника товарів чи вповноважену
особу, які ініціювали проведення операції зі  знищення  або
руйнування товарів.
   На зворотному боці кожного основного аркуша ВМД наводиться
письмове зобов'язання керівника підприємства - власника товарів
або вповноваженої особи про подання вантажної митної декларації на
відходи (залишки), якщо вони утворилися в результаті знищення або
руйнування:
 
 "Я, ____________________________________________________________,
         (прізвище, ім'я та по батькові;
         номер і серія паспорта, посада)
 
 ознайомлений зі змістом статей __________________________ Митного
 кодексу України й зобов'язуюся задекларувати відходи (залишки),
 якщо вони утворяться, у встановлений строк.
                      ___________________ ".
                        (підпис, дата)
 
 Таке зобов'язання завіряється відбитком  особистої  номерної
 печатки посадової особи митного органу".
 
   6.23. Доповнити Порядок ( z0469-98 ) главою 11 такого змісту:
 
      "11. Митний режим відмови на користь держави
 
         Заповнення граф вантажної митної
         декларації відповідно до митного
        режиму відмови на користь держави
 
   Відповідно до  Інструкції  (  z0443-97  )  декларантом
заповнюються такі графи: А, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14,
15, 15а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 49, 54.
   Графи 7 і D заповнюються інспектором митниці.
   Інші графи ВМД не заповнюються.
 
          Особливості заповнення граф
 
           Графа 1 "Тип декларації"
 
   У першому підрозділі графи проставляється  літерний  код
напрямку переміщення товарів "ІМ", у другому - код митного режиму
"75", третій підрозділ не заповнюється.
 
     Графа 44 "Додаткова інформація/подані документи"
 
   Під кодом документа "9203" зазначаються реєстраційний номер,
присвоєний митним органом, і дата реєстрації заяви власника
товарів або вповноваженої особи про надання дозволу на поміщення
товарів, що перебувають під митним контролем, у митний режим
відмови на користь держави.
 
         Графа 49 "Найменування складу"
 
   Зазначається номер дозвільного документа на право відкриття
та експлуатації МЛС, якщо товар був попередньо розміщений на МЛС,
або номер дозволу на  використання  складського  приміщення,
резервуара, майданчика як складу тимчасового зберігання, якщо
товар був попередньо розміщений на склад тимчасового зберігання".
 
   7. Останній  абзац  пункту  3.1  Порядку  використання
формуляра-специфікації  форми  МД-8,  затвердженого  наказом
Держмитслужби України від 30.06.98 N 380 ( z0470-98 ) (зі змінами
й доповненнями), викласти в такій редакції:
   "при митному оформленні товарів, витрачених при здійсненні
операцій з переробки товарів".
 
   8. Управлінню  митних  режимів (Заяц В.В.) і Управлінню
правової роботи (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   9. Інформаційно-аналітичному митному управлінню (Шуляк В.П.)
у 14-денний строк після державної реєстрації наказу допрацювати
відповідне програмне забезпечення з урахуванням змін, унесених цим
наказом.
 
   10. Установити, що цей наказ набирає чинності через 14 днів
після його державної реєстрації.
 
   11. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Служби Іванюка М.М.
 
 Голова Служби                   М.М.Каленський


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка