Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про порядок проведення особистого прийому та розгляду письмових звернень громадян у Головному управлінні економіки Запорізької обласної державної адміністрації

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

Про порядок проведення особистого прийому та розгляду письмових звернень громадян у Головному управлінні економіки Запорізької обласної державної адміністрації

Наказ Головного управління економіки
Запорізької обласної державної адміністрації
від 29 грудня 2003 року N 50

Зареєстровано в Запорізькому обласному управлінні юстиції
13 січня 2004 р. за N 2/976

Керуючись ст. 25 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Законом України "Про звернення громадян", розпорядженням голови облдержадміністрації від 22.09.2003 N 378 "Про вдосконалення роботи зі зверненнями громадян" та у зв'язку з кадровими змінами НАКАЗУЮ:

1. Затвердити графік особистого прийому громадян в Головному управлінні економіки Запорізької обласної державної адміністрації (додається).

2. Заступникам начальника, начальникам управлінь Головного управління економіки забезпечити неухильне дотримання затвердженого графіка прийому громадян в Головному управлінні економіки.

3. Затвердити Положення про порядок проведення особистого прийому громадян у Головному управлінні економіки Запорізької обласної державної адміністрації (додається).

4. Затвердити Положення про порядок розгляду письмових звернень громадян у Головному управлінні економіки Запорізької обласної державної адміністрації (додається).

5. Начальнику відділу комп'ютеризації, інформаційного забезпечення, документообігу та контролю забезпечити:

5.1. Організацію та супроводження всіма необхідними матеріалами проведення прийому громадян.

5.2. Підготовку та подання щоквартального звіту за підсумками роботи зі зверненнями громадян відділу роботи із зверненнями громадян облдержадміністрації.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

7. Скасувати наказ Головного управління економіки від 07.02.2003 N 2 "Про порядок проведення особистого прийому та розгляду письмових звернень громадян у Головному управлінні економіки Запорізької облдержадміністрації".

8. Наказ набуває чинності з моменту офіційного оприлюднення.

 

Начальник
Головного управління економіки 

 
А. В. Ізвєкова 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Головного управління економіки Запорізької обласної державної адміністрації
від 29 грудня 2003 р. N 50 

Графік
особистого прийому громадян в Головному управлінні економіки Запорізької обласної державної адміністрації

N
п/п 

Прізвище та ініціали, посада 

Дні та часи прийому 

1. 

Ізвєкова А. В. - начальник Головного управління економіки Запорізької обласної державної адміністрації 

4 середа
з 13.00 до 17.00
к. 431 

2. 

Синяговська О. Є. - заступник начальника Головного управління економіки по координації роботи управлінь, загальних та правових питань 

1 середа
з 8.00 до 12.00
к. 438 

3. 

Драздович М. В. - заступник начальника Головного управління економіки, начальник управління стратегічного планування, регіональної, бюджетної, інвестиційної політики та з питань економічної безпеки та детінізації економіки 

2 вівторок
з 8.00 до 12.00
к. 433 

4. 

Слепян Е. В. - заступник начальника Головного управління економіки, начальник управління економічного аналізу розвитку виробничих галузей, будівництва, інноваційної політики та координації закупівель за державні кошти 

3 четвер
з 13.00 до 17.00
к. 433 

5. 

Довгалюк В. С. - начальник управління економічного аналізу розвитку природокористування, житлово-комунального господарства та з питань цінової політики 

2 середа
з 3.00 до 17.00
к. 544 

6. 

Красотін Л. І. - начальник управління економічного аналізу невиробничих галузей, торгівлі та з питань регуляторної політики 

3 четвер
з 8.00 до 12.00
к. 777 

 

Начальник
Головного управління економіки 

 
А. В. Ізвєкова 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Головного управління економіки Запорізької обласної державної адміністрації
від 29 грудня 2003 р. N 50

Зареєстровано
в Запорізькому обласному управлінні юстиції
13 січня 2004 р. за N 2/976 

Положення
про порядок проведення особистого прийому громадян у Головному управлінні економіки Запорізької обласної державної адміністрації

1. Особистий прийом громадян в Головному управлінні економіки проводиться:

1.1. Начальником Головного управління економіки, його заступниками та начальниками управлінь з 8-00 до 17-00 (перерва з 12-00 до 12-45) у робочих кабінетах згідно з затвердженим графіком;

1.2. З питань, вирішення яких належать до компетенції Головного управління економіки, а також за розподілом обов'язків заступників начальника та начальників управлінь Головного управління економіки;

1.3. Начальником Головного управління економіки, його заступниками та начальниками управлінь згідно з попереднім записом, що здійснюється не пізніше чим за 1 добу до початку прийому відділом комп'ютеризації, інформаційного забезпечення, документообігу та контролю.

Начальник відділу комп'ютеризації, інформаційного забезпечення, документообігу та контролю, який відповідає за прийом громадян:

- приймає дзвінок від громадянина;

- фіксує його в журналі реєстрації особистого прийому по зверненнях громадян (П. І. Б., адресу, місце роботи та посаду, контактні телефони та короткий зміст звернення);

- повідомляє громадянина про чергову дату та час прийому, попереджує бюро перепусток про прийом (заказує перепустку);

- забезпечує направлення звернення за резолюцією начальника Головного управління економіки та його заступників безпосередньо тому відділу Головного управління економіки, у віданні яких знаходяться зазначені у зверненні питання для підготовки необхідної інформації.

2. Начальник управління або відділу, відповідальний за підготовку інформації з питань порушених у зверненні, надає зазначену інформацію начальнику Головного управління економіки чи його заступнику за день до проведення особистого прийому.

3. Відділ комп'ютеризації, інформаційного забезпечення, документообігу та контролю Головного управління економіки:

3.1. Попереджує керівництво Головного управління економіки напередодні особистого прийому про його проведення згідно графіка та кількість громадян, записаних на прийом, про суть їх звернень та іншу необхідну інформацію, зазначену в журналі реєстрації звернень громадян;

3.2. Забезпечує відповідно до чинного законодавства України позачерговий прийом (у дні прийому) інвалідів Великої Вітчизняної війни і громадян, що мають заслуги перед Батьківщиною;

3.3. Контролює додержання графіка прийому громадян в Головному управлінні економіки. Про факти зриву особистих прийомів згідно з графіком інформує начальника Головного управління економіки;

3.4. Під час прийому заповнює облікову картку заявника і приймає від нього відповідну письмову заяву.

3.5. Щоквартально готує звіт за підсумками особистого прийому громадян і надає його начальнику Головного управління економіки та відділу роботи із зверненнями громадян облдержадміністрації.

4. У випадку:

4.1. Якщо особистий прийом не може відбутися за графіком через поважні причини, він переноситься на інший день та час, який визначається керівництвом Головного управління економіки, про що записаних громадян за день до проведення прийому сповіщає відділ комп'ютеризації, інформаційного забезпечення, документообігу та контролю.

4.2. Якщо в день особистого прийому не може провести через непередбачені причини:

- начальник Головного управління економіки - прийом громадян проводить один із його заступників за дорученням начальника Головного управління економіки;

- заступник начальника Головного управління економіки - начальник управління - прийом проводить заступник начальника Головного управління економіки;

- заступник начальника Головного управління економіки по координації роботи управлінь, загальних та правових питань - прийом проводить заступник начальника Головного управління економіки, в компетенції якого знаходиться вирішення питань, порушених у зверненнях громадян.

 

Начальник відділу комп'ютеризації,
інформаційного забезпечення,
документообігу та контролю 

 
 
О. А. Акілова 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Головного управління економіки Запорізької обласної державної адміністрації
від 29 грудня 2003 р. N 50

Зареєстровано
в Запорізькому обласному управлінні юстиції
13 січня 2004 р. за N 3/977 

Положення
про порядок розгляду письмових звернень громадян у Головному управлінні економіки Запорізької обласної державної адміністрації

1. Розгляд письмових звернень громадян у Головному управлінні економіки здійснюється відповідно до Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 19.03.97 N 241 "Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на звернення", Указу Президента України від 13.08.2002 N 700/2002 "Про додаткові заходи щодо реалізації громадянами конституційного права на звернення" та Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 N 348 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації".

2. Звернення, що надійшли від громадян до Головного управління економіки, реєструються посадовою особою, відповідальною за роботу зі зверненнями, у день їх надходження та надаються у той же день на розгляд начальнику Головного управління економіки.

3. Начальник відділу комп'ютеризації, інформаційного забезпечення, документообігу та контролю, який відповідає за роботу зі зверненнями громадян, забезпечує:

3.1. Направлення звернень безпосереднім виконавцям згідно з резолюцією начальника Головного управління економіки та ставить зазначені звернення на контроль шляхом надпису на реєстраційно-контрольній картці "Контроль" в терміни, визначені начальником Головного управління економіки;

3.2. Контролює терміни надання відповідей безпосередніми виконавцями;

3.3. За резолюцією начальника Головного управління економіки "До справи" на інформації про розгляд звернення, знімає зазначені звернення з контролю. Архівні справи зберігаються у відділі комп'ютеризації, інформаційного забезпечення, документообігу та контролю.

3.4. Щоквартально готує звіт за підсумками розгляду письмових звернень громадян та надає його відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації.

4. Звернення, в яких порушені питання, що не входять до компетенції управління, пересилаються за належністю в термін, що не перевищує 5 днів з моменту реєстрації, про що повідомляється автору звернення. У випадку, коли звернення, що не входять до компетенції Головного управління економіки, надійшло із відділу роботи зі зверненнями громадян апарату облдержадміністрації, воно у 2-денний термін повертається для направлення за призначенням.

5. Звернення, що надійшли до Головного управління економіки із відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації та потребують подання інформації про результати розгляду в Адміністрацію Президента України, Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України та інші органи центральної виконавчої влади, розглядаються відповідно до вимог розпорядження голови облдержадміністрації від 18.10.2002 N 434 "Про порядок проведення особистого прийому та розгляду письмових звернень громадян у Запорізькій облдержадміністрації", зареєстрованого в Запорізькому обласному управлінні юстиції 05.11.2002 за N 97/814.

6. Рішення про припинення розгляду звернення згідно з ст. 8 Закону України "Про звернення громадян" приймає начальник Головного управління економіки за ініціативою заступника начальника Головного управління економіки, який здійснював розгляд попереднього звернення.

7. Відділ комп'ютеризації, інформаційного забезпечення, документообігу та контролю Головного управління економіки щотижнево аналізує своєчасність розгляду звернень та інформує про порушення термінів розгляду начальника Головного управління економіки.

 

Начальник відділу комп'ютеризації,
інформаційного забезпечення,
документообігу та контролю 

 
 
О. А. Акілова 


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка