Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про реалізацію Проекту "Розбудова інтегрованої мережі послуг з репродуктивного та статевого здоров'я"

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
    ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї ТА МОЛОДІ
 
              Н А К А З
 
           29.12.2003 N 621/1420
 
 
   Про реалізацію Проекту "Розбудова інтегрованої мережі
     послуг з репродуктивного та статевого здоров'я"
 
 
   На виконання Указу  Президента  України  від  26.02.2001
N 203/2001 ( 203/2001 ) "Про Національну програму "Репродуктивне
здоров'я 2002-2005" та з метою реалізації спільного Проекту між
Міністерством  охорони  здоров'я України, Державним комітетом
України у справах сім'ї та молоді і Фондом народонаселення ООН
(ФНООН) "Розбудова інтегрованої мережі послуг з репродуктивного та
статевого здоров'я" (надалі - Проект) Н А К А З У Ю Є М О:
 
   1. Затвердити заходи щодо реалізації Проекту  "Розбудова
інтегрованої  мережі  послуг  з репродуктивного та статевого
здоров'я" (додаток 1).
 
   2. Затвердити склад координаційної ради щодо  реалізації
Проекту "Розбудова інтегрованої мережі послуг з репродуктивного та
статевого здоров'я" (додаток 2).
 
   3. Затвердити графік впровадження в областях  (регіонах)
Проекту "Розбудова інтегрованої мережі послуг з репродуктивного та
статевого здоров'я" (додаток 3).
 
   4. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
міської державних адміністрацій, Головного управління охорони
здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної
адміністрації, Республіканському комітету у справах сім'ї та
молоді Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам у
справах сім'ї та молоді обласних, Київському та Севастопольському
міських державних адміністрацій забезпечити протягом І кварталу
2004 року розробку регіональних заходів щодо реалізації Проекту та
їх виконання:
 
   4.1. Визначити основними партнерами впровадження спільного
Проекту  в  регіонах:  обласні  центри   репродуктивного
здоров'я/планування сім'ї, дерматовенерологічні диспансери, центри
профілактики та боротьби зі СНІД, центри  здоров'я,  центри
соціальних служб для молоді, центри практичної психології і
соціальної роботи.
 
   4.2. Розпочати  впровадження  Проекту  пілотних  проектів
інтегрованих послуг з репродуктивного та статевого здоров'я на
районному рівні згідно з графіком.
 
   5. Відповідальність за виконання даного наказу покласти на
начальника  управління організації медичної допомоги дітям і
матерям МОЗ України Моісеєнко Р.О. і заступника голови Державного
комітету України у справах сім'ї та молоді Танцюру В.А.
 
 Заступник Міністра
 охорони здоров'я                     О.М.Орда
 
 Перший заступник Голови
 Державного комітету у справах
 сім'ї та молоді                   Р.Г.Драпушко
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу МОЗ України,
                   Держкомсім'ямолоді України
                   29.12.2003 N 621/1420
 
 
               ЗАХОДИ
   щодо реалізації Проекту "Розбудова інтегрованої мережі
     послуг з репродуктивного та статевого здоров'я"
 
 
   1. Розробити регіональні заходи з питань  розбудови  та
інтеграції служб репродуктивного здоров'я.
 
           МОЗ Автономної Республіки Крим, Управління
           охорони здоров'я обласних, Севастопольської
           та Головного управління охорони здоров'я та
           медичного забезпечення Київської міських
           державних адміністрацій,
           Республіканський комітет у справах сім'ї та
           молоді Автономної Республіки Крим,
           структурні підрозділи у справах сім'ї та
           молоді обласних Київської та
           Севастопольської міських державних
           адміністрацій,
           Республіканський центр соціальних служб для
           молоді Автономної Республіки Крим, обласні,
           Київський та Севастопольський міські центри
           соціальних служб для молоді,
           Міністерство освіти Автономної Республіки
           Крим, управління освіти і науки обласних,
           Київської та Севастопольської міських
           державних адміністрацій,
           ФН ООН
           Починаючи з 2004 р.
 
   2. Створити регіональні Координаційні Ради з питань розбудови
та інтеграції служб репродуктивного здоров'я.
 
           МОЗ Автономної Республіки Крим, Управління
           охорони здоров'я обласних, Севастопольської
           та Головного управління охорони здоров'я та
           медичного забезпечення Київської міських
           державних адміністрацій,
           Республіканський комітет у справах сім'ї та
           молоді Автономної Республіки Крим,
           структурні підрозділи у справах сім'ї та
           молоді обласних Київської та
           Севастопольської міських державних
           адміністрацій,
           Республіканський центр соціальних служб для
           молоді Автономної Республіки Крим, обласні,
           Київський та Севастопольський міські центри
           соціальних служб для молоді,
           Міністерство освіти Автономної Республіки
           Крим, управління освіти і науки обласних,
           Київської та Севастопольської міських
           державних адміністрацій,
           ФН ООН
           Починаючи з 2004 р.
 
   3. Розробити та ратифікувати регіональні спільні Угоди між
основними партнерами впровадження Проекту.
 
           МОЗ Автономної Республіки Крим, Управління
           охорони здоров'я обласних, Севастопольської
           та Головного управління охорони здоров'я та
           медичного забезпечення Київської міських
           державних адміністрацій,
           Республіканський комітет у справах сім'ї та
           молоді Автономної Республіки Крим,
           структурні підрозділи у справах сім'ї та
           молоді обласних Київської та
           Севастопольської міських державних
           адміністрацій,
           Республіканський центр соціальних служб для
           молоді Автономної Республіки Крим, обласні,
           Київський та Севастопольський міські центри
           соціальних служб для молоді,
           Міністерство освіти Автономної Республіки
           Крим, управління освіти і науки обласних,
           Київської та Севастопольської міських
           державних адміністрацій,
           ФН ООН
           Починаючи з 2004 р.
 
 
   4. Розробити нормативи щодо надання консультативних послуг з
питань репродуктивного та статевого здоров'я.
 
           МОЗ, МОН України,
           Держкомсім'ямолодь України, Державний центр
           соціальних служб для молоді
           ФН ООН
           Протягом 2004 р.
 
   5. Провести 3-денні регіональні навчальні семінари з питань
інтегрованого співробітництва служб та стратегічного планування
діяльності у покращенні репродуктивного здоров'я населення для
керівників управлінь охорони здоров'я, соціальних служб  для
молоді, обласних інтегрованих служб та журналістів з провідних
регіональних засобів масової інформації (за фінансової підтримки
ФН ООН).
 
           МОЗ України, Держкомсім'ямолодь України,
           Державний центр соціальних служб для молоді
           2004-2006 рр.
 
   6. Розробити та видати посібник з питань консультування по
репродуктивному та статевому здоров'ю.
 
           МОЗ Автономної Республіки Крим, Управління
           охорони здоров'я обласних, Севастопольської
           та Головного управління охорони здоров'я та
           медичного забезпечення Київської міських
           державних адміністрацій,
           Республіканський комітет у справах сім'ї та
           молоді Автономної Республіки Крим,
           структурні підрозділи у справах сім'ї та
           молоді обласних Київської та
           Севастопольської міських державних
           адміністрацій,
           Республіканський центр соціальних служб для
           молоді Автономної Республіки Крим, обласні,
           Київський та Севастопольський міські центри
           соціальних служб для молоді,
           Міністерство освіти Автономної Республіки
           Крим, управління освіти і науки обласних,
           Київської та Севастопольської міських
           державних адміністрацій,
           ФН ООН
           2004 р.
 
   7. Розробити і впровадити програму  навчання  з  питань
нормативів консультування з репродуктивного та статевого здоров'я
(РСЗ),  методології  їх  втілення  та  аспектів  психології
репродуктивного здоров'я підлітків.
 
           МОЗ, МОН України, Держкомсім'ямолодь, ФН ООН
           2004-2005 рр.
 
   8. Провести 7-денні навчальні регіональні  семінари  для
представників  інтегрованих  служб  з  питань  нормативів
консультування з РСЗ та методології їх  втілення,  аспектів
репродуктивного  здоров'я,  психології та поведінки підлітків
(згідно з графіком).
 
           МОЗ Автономної Республіки Крим, Управління
           охорони здоров'я обласних, Севастопольської
           та Головного управління охорони здоров'я та
           медичного забезпечення Київської міських
           державних адміністрацій,
           Республіканський комітет у справах сім'ї та
           молоді Автономної Республіки Крим,
           структурні підрозділи у справах сім'ї та
           молоді обласних Київської та
           Севастопольської міських державних
           адміністрацій,
           Республіканський центр соціальних служб для
           молоді Автономної Республіки Крим, обласні,
           Київський та Севастопольський міські центри
           соціальних служб для молоді,
           Міністерство освіти Автономної Республіки
           Крим, управління освіти і науки обласних,
           Київської та Севастопольської міських
           державних адміністрацій,
           ФН ООН
           Починаючи з 2004 р.
 
   9. Забезпечити оптимізацію та  потужність  мережі  служб
репродуктивного  здоров'я, належний рівень роботи, підвищення
доступності послуг відповідно до потреб населення.
 
           МОЗ Автономної Республіки Крим, Управління
           охорони здоров'я обласних, Севастопольської
           та Головного управління охорони здоров'я та
           медичного забезпечення Київської міських
           державних адміністрацій,
           структурні підрозділи у справах сім'ї та
           молоді обласних Київської та
           Севастопольської міських державних
           адміністрацій,
           Міністерство освіти Автономної Республіки
           Крим, управління освіти і науки обласних,
           Київської та Севастопольської міських
           державних адміністрацій,
           ФН ООН
           Починаючи з 2004 р.
 
   10. Внести  зміни  до  навчальних  програм  закладів
післядипломної освіти шляхом введення питань консультування і
медичної допомоги з проблем РСЗ та профілактики інфекцій що
передаються статевим шляхом (ІПСШ), ВІЛ/СНІДу.
 
           МОЗ, МОН України, Держкомсім'ямолодь
           2004-2005 рр.
 
   11. Провести 3-денні семінари для  викладачів  Київської
медичної академії післядипломної освіти, Харківської медичної
академії післядипломної освіти, факультету післядипломної освіти
Донецького  державного  медичного  університету  та Інституту
підвищення кваліфікації соціальних працівників з питань РСЗ та
профілактики ІПСШ, ВІЛ/СНІДу.
 
           МОЗ, МОН України, Держкомсім'ямолодь
           2004-2006 рр.
 
   12. Забезпечити       подальше       впровадження
менеджмент-інформаційної системи репродуктивного здоров'я з метою
підвищення комунікаційних та аналітичних можливостей. Забезпечити
обласні центри репродуктивного здоров'я/планування сім'ї, КВД,
центри профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІД, центри здоров'я,
центри соціальних служб для молоді, центри практичної психології і
соціальної роботи навчальною та  комп'ютерною  технікою  для
покращання надання послуг в галузі репродуктивного здоров'я та
безпечної поведінки підлітків.
 
           МОЗ України, Держкомсім'ямолодь України
           МОЗ Автономної Республіки Крим, Управління
           охорони здоров'я обласних, Севастопольської
           та Головного управління охорони здоров'я та
           медичного забезпечення Київської міських
           державних адміністрацій,
           Республіканський комітет у справах сім'ї та
           молоді Автономної Республіки Крим,
           структурні підрозділи у справах сім'ї та
           молоді обласних Київської та
           Севастопольської міських державних
           адміністрацій,
           Республіканський центр соціальних служб для
           молоді Автономної Республіки Крим, обласні,
           Київський та Севастопольський міські центри
           соціальних служб для молоді,
           Міністерство освіти Автономної Республіки
           Крим, управління освіти і науки обласних,
           Київської та Севастопольської міських
           державних адміністрацій,
           ФН ООН
           2004-2007 р.
 
   13. Підготовити  друковані  матеріали з питань здорового
способу життя, безпечної статевої поведінки та профілактики ІПСШ,
ВІЛ/СНІД.
 
           МОЗ, МОН України,
           Держкомсім'ямолодь України,
           МОЗ Автономної Республіки Крим, Управління
           охорони здоров'я обласних, Севастопольської
           та Головного управління охорони здоров'я та
           медичного забезпечення Київської міських
           державних адміністрацій,
           Республіканський комітет у справах сім'ї та
           молоді Автономної Республіки Крим,
           структурні підрозділи у справах сім'ї та
           молоді обласних Київської та
           Севастопольської міських державних
           адміністрацій,
           Республіканський центр соціальних служб для
           молоді Автономної Республіки Крим, обласні,
           Київський та Севастопольський міські центри
           соціальних служб для молоді,
           Міністерство освіти Автономної Республіки
           Крим, управління освіти і науки обласних,
           Київської та Севастопольської міських
           державних адміністрацій,
           ФН ООН
           2004-2006 р.
 
   14. Провести соціологічне дослідження з метою визначення
еволюції сексуальної поведінки підлітків та молоді для розробки
заходів  ефективної  соціально-психологічної корекції порушень
поведінки.
 
           МОЗ України, Держкомсім'ямолодь України,
           ФН ООН, УАПС
           2004 р.
 
   15. Сприяти забезпеченню гендерної рівності у  вирішенні
проблем репродуктивного здоров'я.
 
           МОЗ України, Держкомсім'ямолодь України,
           МОЗ Автономної Республіки Крим, Управління
           охорони здоров'я обласних, Севастопольської
           та Головного управління охорони здоров'я та
           медичного забезпечення Київської міських
           державних адміністрацій,
           Республіканський комітет у справах сім'ї та
           молоді Автономної Республіки Крим,
           структурні підрозділи у справах сім'ї та
           молоді обласних Київської та
           Севастопольської міських державних
           адміністрацій,
           Республіканський центр соціальних служб для
           молоді Автономної Республіки Крим, обласні,
           Київський та Севастопольський міські центри
           соціальних служб для молоді,
           Міністерство освіти Автономної Республіки
           Крим, управління освіти і науки обласних,
           Київської та Севастопольської міських
           державних адміністрацій,
           ФН ООН
           2004-2007 р.
 
   16. Запровадити цикл теле- та радіопередач, круглих столів з
питань здорового способу життя, безпечної статевої поведінки.
 
           МОЗ Автономної Республіки Крим, Управління
           охорони здоров'я обласних, Севастопольської
           та Головного управління охорони здоров'я та
           медичного забезпечення Київської міських
           державних адміністрацій,
           Республіканський комітет у справах сім'ї та
           молоді Автономної Республіки Крим,
           структурні підрозділи у справах сім'ї та
           молоді обласних Київської та
           Севастопольської міських державних
           адміністрацій,
           Республіканський центр соціальних служб для
           молоді Автономної Республіки Крим, обласні,
           Київський та Севастопольський міські центри
           соціальних служб для молоді,
           Міністерство освіти Автономної Республіки
           Крим, управління освіти і науки обласних,
           Київської та Севастопольської міських
           державних адміністрацій,
           ФН ООН
           2004-2006 р.
 
   17. Сприяти виконанню заходів основних програмних документів
з питань поліпшення репродуктивного здоров'я.
 
           МОЗ, МОН України,
           Держкомсім'ямолодь України,
           МОЗ Автономної Республіки Крим, Управління
           охорони здоров'я обласних, Севастопольської
           та Головного управління охорони здоров'я та
           медичного забезпечення Київської міських
           державних адміністрацій,
           Республіканський комітет у справах сім'ї та
           молоді Автономної Республіки Крим,
           структурні підрозділи у справах сім'ї та
           молоді обласних Київської та
           Севастопольської міських державних
           адміністрацій,
           Державний центр соціальних служб для молоді,
           Республіканський центр соціальних служб для
           молоді Автономної Республіки Крим, обласні,
           Київський та Севастопольський міські центри
           соціальних служб для молоді,
           Міністерство освіти Автономної Республіки
           Крим, управління освіти і науки обласних,
           Київської та Севастопольської міських
           державних адміністрацій,
           ФН ООН
           2004-2007 рр.
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу МОЗ України,
                   Держкомсім'ямолоді України
                   29.12.2003 N 621/1420
 
 
               СКЛАД
   координаційної ради щодо реалізації спільного Проекту
       "Розбудова інтегрованої мережі послуг
       з репродуктивного та статевого здоров'я"
 
 
Орда О.М     Заступник Міністра охорони здоров'я, співголова
 
Танцюра В.А.   Заступник Голови Державного комітету України у
         справах сім'ї та молоді, співголова
 
Ворник Б.М.    Координатор Програм ФНООН в Україні, співголова
         (за згодою)
 
Жданова М.П.   Директор  Департаменту  організації  медичної
         допомоги  населенню  МОЗ України,  заступник
         голови
 
Моісеєнко Р.О.  Начальник  управління  організації  медичної
         допомоги дітям і
         матерям МОЗ України, заступник голови
 
Толстоухова С.В. Директор державного центру соціальних служб для
         молоді, заступник Голови
 
Члени:
Александріна Т.А. Начальник відділу профілактики
         соціально-небезпечних хвороб
 
Березіна Н.О.   Головний спеціаліст відділу виховної роботи та
         захисту прав дитини МОН України (за згодою)
 
Грищенко О.В.   Завідуюча кафедрою перинатології та гінекології
         ХМАПО, Голова Української асоціації планування
         сім'ї
 
Жилка Н.Я.    Заступник начальника управління організації
         медичної допомоги дітям і матерям МОЗ України
 
Коломієць В.Г.  Асистент Проекту ФН ООН
 
Кузьменко О.О.  Виконавчий  директор  Української  асоціації
         планування сім'ї
 
Калюжна Л.В.   Головний   спеціаліст  МОЗ   України   з
         дерматовенерології
 
Палій Л.М.    Заступник  начальника  управління  сімейної
         політики Державного комітету України у справах
         сім'ї та молоді
 
Панок В.Г.    Директор Українського науково-методичного центру
         практичної психологічної і соціальної роботи МОН
         України (за згодою)
 
Сановська В.А.  Заступник директора Державного центру соціальних
         служб для молоді
 
Шатова З.І.    Головний  спеціаліст  управління  організації
         медичної допомоги дітям і матерям МОЗ України
 
 
                   Додаток 3
                   до наказу МОЗ України,
                   Держкомсім'ямолоді України
                   29.12.2003 N 621/1420
 
 
               ГРАФІК
    впровадження в регіонах та визначених містах Проекту
       "Розбудова інтегрованої мережі послуг
       з репродуктивного та статевого здоров'я"
 
 
  2004 рік
1. Вінницька область (м. Ямпіль)
2. Одеська область
3. Херсонська область (Скодовськ)
4. Хмельницька область (м. Кам'янець-Подільський)
5. Донецька область (м. Краматорськ)
6. Луганська область (м. Краснодон)
7. Івано-Франківська область
8. Закарпатська область (м. Хуст)
9. АР Крим (м. Алушта)
 
  2005 рік
10. Дніпропетровська область
11. Житомирська область
12. Кіровоградська область
13. Львівська область
14. Рівненська область
15. Тернопільська область
16. Харківська область
17. Чернівецька область
18. м. Севастополь
 
  2006 рік
19. Волинська область
20. Запорізька область
21. Миколаївська область
22. Черкаська область
23. Сумська область
24. Чернігівська область
25. Полтавська область
26. Київська область
27. м. Київ


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка