Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про державну реєстрацію (перереєстрацію) медичних імунобіологічних препаратів

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
        ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
         І ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
 
              Н А К А З
 
             29.12.2003 N 67
 
 
    Про державну реєстрацію (перереєстрацію) медичних
          імунобіологічних препаратів
 
 
   Відповідно до  Положення  про Державну службу лікарських
засобів і виробів медичного призначення, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 02.06.2003 р. N 789 ( 789-2003-п ),
Порядку проведення державної реєстрації (перереєстрації) медичних
імунобіологічних препаратів в Україні, затвердженого наказом МОЗ
України від 06.12.2001 р. N 486 ( z0204-02 ), та на підставі
рішення  Комісії  з  державної  реєстрації  (перереєстрації)
імунобіологічних препаратів (протокол N 2/03 від  24  грудня
2003 року) Н А К А З У Ю:
 
   1. Зареєструвати  та  внести  до  Державного  реєстру
імунобіологічних препаратів України імунобіологічні  препарати
згідно з переліком (додаток 1).
 
   2. Внести  зміни  до  реєстраційних  матеріалів  на
імунобіологічні препарати згідно з переліком (додаток 2).
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державної служби Кричевську О.Я.
 
 Заступник Міністра голова
 Державної служби лікарських
 засобів і виробів медичного
 призначення                     М.Ф.Пасічник
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Державної служби
                   лікарських засобів і виробів
                   медичного призначення
                   2912.2003 N 67
 
 
               ПЕРЕЛІК
       зареєстрованих медичних імунобіологічних
     препаратів, які вносяться до Державного реєстру
        імунобіологічних препаратів України
 
------------------------------------------------------------------
 N |  Назва медичного | Форма |Підприємство-|Заявник,|Реєстра-
з/п| імунобіологічного| випуску | виробник, | країна | ційна
  |   препарату   |     |  країна  |    |процедура
---+-------------------+---------+-------------+--------+---------
 1 |НоваСтрік     |Готове  |Новамед Лтд, |ТОВ   |Реєст-
  |(NovaStreak)    |сере-  |Ізраїль   |"Дніпро-|рація на
  |NovaStreak BD-507, |довище у |       |Інвест",|5 років
  |NovaStreak BD-508, |пласти- |       |Україна |
  |NovaStreak BD-511, |кових  |       |    |
  |NovaStreak BD-521. |пробір- |       |    |
  |Тест-системи для  |ках   |       |    |
  |транспортування,  |     |       |    |
  |ізолювання та   |     |       |    |
  |ідентифікації   |     |       |    |
  |бактеріального   |     |       |    |
  |забруднення    |     |       |    |
  |харчових продуктів |     |       |    |
  |та поверхонь    |     |       |    |
---+-------------------+---------+-------------+--------+---------
 2 |POLIO SABIN (oral).|Суспензія|"Glaxo-   |Glaxo- |Пере-
  |Вакцина для    |в тубах |SmithKline  |Smith- |реєст-
  |профілактики    |або   |Biologi-   |Kline  |рація у
  |поліомієліту    |флаконах |cals s.a.", |Export |зв'язку
  |          |по 1,  |Бельгія   |Limited,|із закін-
  |          |10 доз  |       |Україна |ченням
  |          |     |       |    |терміну
  |          |     |       |    |дії
  |          |     |       |    |серти-
  |          |     |       |    |фіката
  |          |     |       |    |про
  |          |     |       |    |державну
  |          |     |       |    |реєст-
  |          |     |       |    |рацію
---+-------------------+---------+-------------+--------+---------
 3 |Infanrix HepB.   |Суспензія|"Glaxo-   |Glaxo- |Пере-
  |Вакцина проти   |у флаконі|SmithKline  |Smith- |реєст-
  |дифтерії, правця, |або   |Biologi-   |Kline  |рація у
  |кашлюку та     |шприці  |cals s.a.", |Export |зв'язку
  |гепатиту B     |по 0,5 мл|Бельгія   |Limited,|із закін-
  |          |(1 доза) |       |Україна |ченням
  |          |     |       |    |терміну
  |          |     |       |    |дії
  |          |     |       |    |серти-
  |          |     |       |    |фіката
  |          |     |       |    |про
  |          |     |       |    |державну
  |          |     |       |    |реєст-
  |          |     |       |    |рацію
---+-------------------+---------+-------------+--------+---------
 4 |Twinrix(в ступ. TM)|Суспензія|"Glaxo-   |Glaxo- |Пере-
  |Вакцина для    |для   |SmithKline  |Smith- |реєст-
  |профілактики    |ін'єкцій |Biologi-   |Kline  |рація у
  |гепатитів A та B  |у шприцах|cals s.a.", |Export |зв'язку
  |          |     |Бельгія   |Limited,|із закін-
  |          |     |       |Україна |ченням
  |          |     |       |    |терміну
  |          |     |       |    |дії
  |          |     |       |    |серти-
  |          |     |       |    |фіката
  |          |     |       |    |про
  |          |     |       |    |державну
  |          |     |       |    |реєст-
  |          |     |       |    |рацію
---+-------------------+---------+-------------+--------+---------
 5 |Twinrix Paediatric.|Суспензія|"Glaxo-   |Glaxo- |Пере-
  |Вакцина проти   |для   |SmithKline  |Smith- |реєст-
  |гепатиту A та B,  |ін'єкцій |Biologi-   |Kline  |рація у
  |педіатрична    |у шприцах|cals s.a.", |Export |зв'язку
  |          |по 0,5 мл|Бельгія   |Limited,|із закін-
  |          |     |       |Україна |ченням
  |          |     |       |    |терміну
  |          |     |       |    |дії
  |          |     |       |    |серти-
  |          |     |       |    |фіката
  |          |     |       |    |про
  |          |     |       |    |державну
  |          |     |       |    |реєст-
  |          |     |       |    |рацію
---+-------------------+---------+-------------+--------+---------
 6 |Реакційна суміш in |8,5 або |ТОВ НВФ   |Фірма  |Реєст-
  |bulk для      |17, або |"Літех",   |"Стирол-|рація
  |полімеразної    |34 мл у |Росія    |біофарм |на 5
  |ланцюгової реакції |скляних |       |"ВАТ  |років
  |          |або   |       |"КОНЦЕРН|
  |          |пласти- |       |СТИРОЛ",|
  |          |кових  |       |Україна |
  |          |пробір- |       |    |
  |          |ках, чи |       |    |
  |          |флаконах |       |    |
  |          |з    |       |    |
  |          |кришкою |       |    |
---+-------------------+---------+-------------+--------+---------
 7 |Реактив ДЕ in bulk |1 або 2, |ТОВ НВФ   |Фірма  |Реєст-
  |          |або 3 л |"Літех",   |"Стирол-|рація
  |          |у скляних|Росія    |біофарм |на 5
  |          |або плас-|       |"ВАТ  |років
  |          |тикових |       |"КОНЦЕРН|
  |          |флаконах |       |СТИРОЛ",|
  |          |з кришкою|       |Україна |
---+-------------------+---------+-------------+--------+---------
 8 |Бронхо-Ваксом   |Капсули |OM PHARMA,  |OM   |Реєст-
  |          |по 20 мкг|Switzerland |PHARMA, |рація
  |          |або   |       |Switzer-|на 5
  |          |40 мкг  |       |land  |років
  |          |(блакитні|       |    |
  |          |для   |       |    |
  |          |дорослих |       |    |
  |          |та    |       |    |
  |          |блакитно-|       |    |
  |          |білі для |       |    |
  |          |дітей)  |       |    |
  |          |N 10   |       |    |
  |          |або N 30 |       |    |
---+-------------------+---------+-------------+--------+---------
 9 |ЛАФЕРОН.      |Ліофі-  |ЗАТ "Трудовий|ЗАТ   |Пере-
  |Лаферон      |лізат в |колектив   |"Трудо- |реєст-
  |ліофілізований для |ампулах |Київського  |вий ко- |рація у
  |ін'єкцій      |по    |підп-    |лектив |зв'язку
  |          |1000000 |риємства по |Київсь- |із закін-
  |          |МО,   |виробництву |кого  |ченням
  |          |3000000 |бактерійних |підп-  |терміну
  |          |МО,   |препаратів  |риємст- |дії
  |          |5000000 |"Біофарма", |ва по  |серти-
  |          |МО    |Україна   |вироб- |фіката
  |          |     |       |ництву |про
  |          |     |       |бакте- |державну
  |          |     |       |рійних |реєст-
  |          |     |       |препа- |рацію
  |          |     |       |ратів  |
  |          |     |       |"Біо-  |
  |          |     |       |фарма", |
  |          |     |       |Україна |
------------------------------------------------------------------
 
 Заступник Міністра голова
 Державної служби лікарських
 засобів і виробів медичного
 призначення                     М.Ф.Пасічник
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу Державної служби
                   лікарських засобів і виробів
                   медичного призначення
                   29.12.2003 N 67
 
               ПЕРЕЛІК
     медичних імунобіологічних препаратів, до яких
           вносяться зміни I типу
 
------------------------------------------------------------------
 N |  Назва медичного | Форма |Підприємство-|Заявник,|Реєстра-
з/п| імунобіологічного| випуску | виробник, | країна | ційна
  |   препарату   |     |  країна  |    |процедура
---+-------------------+---------+-------------+--------+---------
 1 |    2     |  3  |   4   |  5  |  6
---+-------------------+---------+-------------+--------+---------
 1 |ФЕЙБА ТІМ 4 ІМУНО |Ліофілі- |BAXTER AG,  |БАКСТЕР |Зміни I
  |500 Од, 1000 Од  |зований |Austria   |АГ   |типу
  |антиінгібіторний  |порошок |       |(BAXTER |(зміна
  |коагулянтний    |по 500 Од|       |AG),  |об'єму
  |комплекс,     |і 1000 Од|       |Austria |розчин-
  |оброблений парою  |в комп- |       |    |ника -
  |          |лекті з |       |    |викорис-
  |          |розчин- |       |    |тання
  |          |ником  |       |    |одного
  |          |20 мл  |       |    |об'єму
  |          |води для |       |    |розчин-
  |          |ін'єкцій |       |    |ника
  |          |та    |       |    |для двох
  |          |набором |       |    |форм
  |          |для   |       |    |випуску)
  |          |розчи-  |       |    |
  |          |нення і |       |    |
  |          |введення |       |    |
---+-------------------+---------+-------------+--------+---------
 2 |Вакцина      |Ліофілі- |Федеральне  |ТОВ   |Зміни I
  |паротитна     |зований |державне   |"Медін- |типу
  |культуральна жива |порошок |унітарне   |торг", |(зміна
  |суха        |для   |підприємство |Україна |назви
  |          |ін'єкцій |"Науково-  |    |виробн-
  |          |в    |виробниче  |    |ика)
  |          |ампулах |об'єднання  |    |
  |          |або   |по медичним |    |
  |          |флаконах |імунобіо-  |    |
  |          |по 1   |логічним   |    |
  |          |дозі, 2 |препаратам  |    |
  |          |дози та |"Мікроген"  |    |
  |          |5 доз в |МОЗ     |    |
  |          |комплек- |Російської  |    |
  |          |ті з   |Федерації", |    |
  |          |розчин- |Росія    |    |
  |          |ником  |       |    |
---+-------------------+---------+-------------+--------+---------
 3 |Вакцина корова   |Ліофілі- |Федеральне  |ТОВ   |Зміни I
  |культуральна    |зований |державне   |"Медін- |типу
  |жива суха з    |порошок |унітарне   |торг", |(зміна
  |розчинником    |для   |підприємство |Україна |назви
  |для корової та   |ін'єкцій |"Науково-  |    |виробн-
  |паротитної     |в    |виробниче  |    |ика)
  |вакцини      |ампулах |об'єднання  |    |
  |          |або   |по медичним |    |
  |          |флаконах |імунобіо-  |    |
  |          |по 1   |логічним   |    |
  |          |дозі, 2 |препаратам  |    |
  |          |дози та |"Мікроген"  |    |
  |          |5 доз в |МОЗ     |    |
  |          |комплек- |Російської  |    |
  |          |ті з   |Федерації", |    |
  |          |розчин- |Росія    |    |
  |          |ником  |       |    |
---+-------------------+---------+-------------+--------+---------
 4 |Імуноглобулін   |Рідина  |ЗАТ "Трудовий|ЗАТ   |Зміни I
  |людини проти    |по 1,5 мл|колектив   |"Трудо- |типу
  |вірусу герпесу   |(1 доза) |Київського  |вий ко- |(зміна
  |звичайного II типу |або   |підп-    |лектив |назви
  |          |3,0 мл  |риємства по |Київсь- |виробн-
  |          |(2 дози) |виробництву |кого  |ика)
  |          |в    |бактерійних |підп-  |
  |          |ампулах |препаратів  |риємст- |
  |          |N 5 або |"Біофарма", |ва по  |
  |          |N 10   |Україна   |вироб- |
  |          |     |       |ництву |
  |          |     |       |бакте- |
  |          |     |       |рійних |
  |          |     |       |препа- |
  |          |     |       |ратів  |
  |          |     |       |"Біо-  |
  |          |     |       |фарма", |
  |          |     |       |Україна |
---+-------------------+---------+-------------+--------+---------
 5 |Імуноглобулін   |Рідина  |ЗАТ "Трудовий|ЗАТ   |Зміни I
  |людини       |по 1,0 мл|колектив   |"Трудо- |типу
  |протигрипозний   |(1 доза) |Київського  |вий ко- |(зміна
  |          |або   |підп-    |лектив |назви
  |          |2,0 мл  |риємства по |Київсь- |виробн-
  |          |(2 дози) |виробництву |кого  |ика)
  |          |в ампулах|бактерійних |підп-  |
  |          |N 10   |препаратів  |риємст- |
  |          |     |"Біофарма", |ва по  |
  |          |     |Україна   |вироб- |
  |          |     |       |ництву |
  |          |     |       |бакте- |
  |          |     |       |рійних |
  |          |     |       |препа- |
  |          |     |       |ратів  |
  |          |     |       |"Біо-  |
  |          |     |       |фарма", |
  |          |     |       |Україна |
---+-------------------+---------+-------------+--------+---------
 6 |Імуноглобулін   |Рідина  |ЗАТ "Трудовий|ЗАТ   |Зміни I
  |людини       |по 1,5 мл|колектив   |"Трудо- |типу
  |антицитомегало-  |(1 доза) |Київського  |вий ко- |(зміна
  |вірусний      |або   |підп-    |лектив |назви
  |          |3,0 мл  |риємства по |Київсь- |виробн-
  |          |(2 дози) |виробництву |кого  |ика)
  |          |в    |бактерійних |підп-  |
  |          |ампулах |препаратів  |риємст- |
  |          |N 10   |"Біофарма", |ва по  |
  |          |     |Україна   |вироб- |
  |          |     |       |ництву |
  |          |     |       |бакте- |
  |          |     |       |рійних |
  |          |     |       |препа- |
  |          |     |       |ратів  |
  |          |     |       |"Біо-  |
  |          |     |       |фарма", |
  |          |     |       |Україна |
---+-------------------+---------+-------------+--------+---------
 7 |Колібактерин сухий |Суха   |ЗАТ "Трудовий|ЗАТ   |Зміни I
  |Colibacterinum   |маса в  |колектив   |"Трудо- |типу
  |siccum       |ампулах |Київського  |вий ко- |(зміна
  |          |(флако- |підп-    |лектив |назви
  |          |нах,   |риємства по |Київсь- |виробн-
  |          |пляшках) |виробництву |кого  |ика)
  |          |від 2 до |бактерійних |підп-  |
  |          |30 доз  |препаратів  |риємст- |
  |          |     |"Біофарма", |ва по  |
  |          |     |Україна   |вироб- |
  |          |     |       |ництву |
  |          |     |       |бакте- |
  |          |     |       |рійних |
  |          |     |       |препа- |
  |          |     |       |ратів  |
  |          |     |       |"Біо-  |
  |          |     |       |фарма", |
  |          |     |       |Україна |
---+-------------------+---------+-------------+--------+---------
 8 |Лактобактерин сухий|Суха   |ЗАТ "Трудовий|ЗАТ   |Зміни I
  |Lactobacterinum  |пориста |колектив   |"Трудо- |типу
  |siccum       |маса по |Київського  |вий ко- |(зміна
  |          |2-5 доз |підп-    |лектив |назви
  |          |в    |риємства по |Київсь- |виробн-
  |          |ампулах |виробництву |кого  |ика)
  |          |або по  |бактерійних |підп-  |
  |          |5-20 доз |препаратів  |риємст- |
  |          |у    |"Біофарма", |ва по  |
  |          |флаконах |Україна   |вироб- |
  |          |     |       |ництву |
  |          |     |       |бакте- |
  |          |     |       |рійних |
  |          |     |       |препа- |
  |          |     |       |ратів  |
  |          |     |       |"Біо-  |
  |          |     |       |фарма", |
  |          |     |       |Україна |
---+-------------------+---------+-------------+--------+---------
 9 |Біфікол сухий   |Криста- |ЗАТ "Трудовий|ЗАТ   |Зміни I
  |          |лічна або|колектив   |"Трудо- |типу
  |          |пориста |Київського  |вий ко- |(зміна
  |          |маса в  |підп-    |лектив |назви
  |          |ампулах |риємства по |Київсь- |виробн-
  |          |по 2, 3 і|виробництву |кого  |ика)
  |          |5 доз, у |бактерійних |підп-  |
  |          |флаконах |препаратів  |риємст- |
  |          |по 5 і  |"Біофарма", |ва по  |
  |          |10 доз  |Україна   |вироб- |
  |          |або   |       |ництву |
  |          |пляшках |       |бакте- |
  |          |по 20,  |       |рійних |
  |          |50 і   |       |препа- |
  |          |100 доз |       |ратів  |
  |          |     |       |"Біо-  |
  |          |     |       |фарма", |
  |          |     |       |Україна |
---+-------------------+---------+-------------+--------+---------
10 |Імуноглобулін   |Рідина  |ЗАТ "Трудовий|ЗАТ   |Зміни I
  |нормальний     |у пляшки |колектив   |"Трудо- |типу
  |людини для     |по 25 мл |Київського  |вий ко- |(зміна
  |внутрішньовенного |і по   |підп-    |лектив |назви
  |введення      |50 мл  |риємства по |Київсь- |виробн-
  |          |     |виробництву |кого  |ика)
  |          |     |бактерійних |підп-  |
  |          |     |препаратів  |риємст- |
  |          |     |"Біофарма", |ва по  |
  |          |     |Україна   |вироб- |
  |          |     |       |ництву |
  |          |     |       |бакте- |
  |          |     |       |рійних |
  |          |     |       |препа- |
  |          |     |       |ратів  |
  |          |     |       |"Біо-  |
  |          |     |       |фарма", |
  |          |     |       |Україна |
---+-------------------+---------+-------------+--------+---------
11 |Плазма кроляча   |Порошок |ЗАТ "Трудовий|ЗАТ   |Зміни I
  |цитратна      |ліофілі- |колектив   |"Трудо- |типу
  |          |зований |Київського  |вий ко- |(зміна
  |          |по 0,06 г|підп-    |лектив |назви
  |          |в ампулах|риємства по |Київсь- |виробн-
  |          |N 10   |виробництву |кого  |ика)
  |          |     |бактерійних |підп-  |
  |          |     |препаратів  |риємст- |
  |          |     |"Біофарма", |ва по  |
  |          |     |Україна   |вироб- |
  |          |     |       |ництву |
  |          |     |       |бакте- |
  |          |     |       |рійних |
  |          |     |       |препа- |
  |          |     |       |ратів  |
  |          |     |       |"Біо-  |
  |          |     |       |фарма", |
  |          |     |       |Україна |
---+-------------------+---------+-------------+--------+---------
12 |Імуноглобулін   |Рідина  |ЗАТ "Трудовий|ЗАТ   |Зміни I
  |людини проти вірусу|по 1,5 мл|колектив   |"Трудо- |типу
  |Епштейна-Барр   |(1 доза) |Київського  |вий ко- |(зміна
  |          |або   |підп-    |лектив |назви
  |          |3,0 мл  |риємства по |Київсь- |виробн-
  |          |(2 дози) |виробництву |кого  |ика)
  |          |в ампулах|бактерійних |підп-  |
  |          |N 5 або |препаратів  |риємст- |
  |          |N 10   |"Біофарма", |ва по  |
  |          |     |Україна   |вироб- |
  |          |     |       |ництву |
  |          |     |       |бакте- |
  |          |     |       |рійних |
  |          |     |       |препа- |
  |          |     |       |ратів  |
  |          |     |       |"Біо-  |
  |          |     |       |фарма", |
  |          |     |       |Україна |
---+-------------------+---------+-------------+--------+---------
13 |Імуноглобулін   |Рідина  |ЗАТ "Трудовий|ЗАТ   |Зміни I
  |людини       |по 1,5 мл|колектив   |"Трудо- |типу
  |антихламідійний  |(1 доза) |Київського  |вий ко- |(зміна
  |          |або   |підп-    |лектив |назви
  |          |3,0 мл  |риємства по |Київсь- |виробн-
  |          |(2 дози) |виробництву |кого  |ика)
  |          |в ампулах|бактерійних |підп-  |
  |          |N 5 або |препаратів  |риємст- |
  |          |N 10   |"Біофарма", |ва по  |
  |          |     |Україна   |вироб- |
  |          |     |       |ництву |
  |          |     |       |бакте- |
  |          |     |       |рійних |
  |          |     |       |препа- |
  |          |     |       |ратів  |
  |          |     |       |"Біо-  |
  |          |     |       |фарма", |
  |          |     |       |Україна |
---+-------------------+---------+-------------+--------+---------
14 |Ронколейкін    |Ліофілі- |ЗАТ "Трудовий|ЗАТ   |Зміни I
  |(інтерлейкін-2   |зований |колектив   |"Трудо- |типу
  |людини       |порошок |Київського  |вий ко- |(зміна
  |рекомбінантний)  |для   |підп-    |лектив |назви
  |          |приготу- |риємства по |Київсь- |виробн-
  |          |вання  |виробництву |кого  |ика)
  |          |розчину |бактерійних |підп-  |
  |          |для   |препаратів  |риємст- |
  |          |ін'єкцій |"Біофарма", |ва по  |
  |          |по    |Україна   |вироб- |
  |          |1000000 |       |ництву |
  |          |МО,   |       |бакте- |
  |          |500000  |       |рійних |
  |          |МО,   |       |препа- |
  |          |250000  |       |ратів  |
  |          |МО в   |       |"Біо-  |
  |          |ампулах |       |фарма", |
  |          |N 5   |       |Україна |
---+-------------------+---------+-------------+--------+---------
15 |Імуноглобулін   |Рідина  |ЗАТ "Трудовий|ЗАТ   |Зміни I
  |людини проти    |по 1,5 мл|колектив   |"Трудо- |типу
  |вірусу герпесу   |(1 доза) |Київського  |вий ко- |(зміна
  |звичайного I типу |або   |підп-    |лектив |назви
  |          |3,0 мл  |риємства по |Київсь- |виробн-
  |          |(2 дози) |виробництву |кого  |ика)
  |          |в ампулах|бактерійних |підп-  |
  |          |N 5 або |препаратів  |риємст- |
  |          |N 10   |"Біофарма", |ва по  |
  |          |     |Україна   |вироб- |
  |          |     |       |ництву |
  |          |     |       |бакте- |
  |          |     |       |рійних |
  |          |     |       |препа- |
  |          |     |       |ратів  |
  |          |     |       |"Біо-  |
  |          |     |       |фарма", |
  |          |     |       |Україна |
---+-------------------+---------+-------------+--------+---------
16 |Імуноглобулін   |Рідина  |ЗАТ "Трудовий|ЗАТ   |Зміни I
  |людини нормальний |по 1,5 мл|колектив   |"Трудо- |типу
  |          |(1 доза) |Київського  |вий ко- |(зміна
  |          |або   |підп-    |лектив |назви
  |          |3,0 мл  |риємства по |Київсь- |виробн-
  |          |(2 дози) |виробництву |кого  |ика)
  |          |в ампулах|бактерійних |підп-  |
  |          |N 10   |препаратів  |риємст- |
  |          |     |"Біофарма", |ва по  |
  |          |     |Україна   |вироб- |
  |          |     |       |ництву |
  |          |     |       |бакте- |
  |          |     |       |рійних |
  |          |     |       |препа- |
  |          |     |       |ратів  |
  |          |     |       |"Біо-  |
  |          |     |       |фарма", |
  |          |     |       |Україна |
---+-------------------+---------+-------------+--------+---------
17 |Альбумін 10%    |Розчин  |ЗАТ "Трудовий|ЗАТ   |Зміни I
  |          |по 10 мл,|колектив   |"Трудо- |типу
  |          |20 мл у |Київського  |вий ко- |(зміна
  |          |флаконах |підп-    |лектив |назви
  |          |N 1 та  |риємства по |Київсь- |виробн-
  |          |N 5 або |виробництву |кого  |ика)
  |          |у пляшках|бактерійних |підп-  |
  |          |по 50 мл,|препаратів  |риємст- |
  |          |100 мл, |"Біофарма", |ва по  |
  |          |200 мл та|Україна   |вироб- |
  |          |400 мл  |       |ництву |
  |          |N 1   |       |бакте- |
  |          |     |       |рійних |
  |          |     |       |препа- |
  |          |     |       |ратів  |
  |          |     |       |"Біо-  |
  |          |     |       |фарма", |
  |          |     |       |Україна |
---+-------------------+---------+-------------+--------+---------
18 |Біфідумбактерин  |Ліофілі- |ЗАТ "Трудовий|ЗАТ   |Зміни I
  |сухий       |зована  |колектив   |"Трудо- |типу
  |          |маса   |Київського  |вий ко- |(зміна
  |          |по 5 та |підп-    |лектив |назви
  |          |10 доз у |риємства по |Київсь- |виробн-
  |          |флаконах |виробництву |кого  |ика)
  |          |N 10, по |бактерійних |підп-  |
  |          |2-5 доз в|препаратів  |риємст- |
  |          |ампулах |"Біофарма", |ва по  |
  |          |N 10   |Україна   |вироб- |
  |          |     |       |ництву |
  |          |     |       |бакте- |
  |          |     |       |рійних |
  |          |     |       |препа- |
  |          |     |       |ратів  |
  |          |     |       |"Біо-  |
  |          |     |       |фарма", |
  |          |     |       |Україна |
---+-------------------+---------+-------------+--------+---------
19 |Інтерферон     |Ліофілі- |ЗАТ "Трудовий|ЗАТ   |Зміни I
  |лейкоцитарний   |зований |колектив   |"Трудо- |типу
  |людини сухий    |порошок |Київського  |вий ко- |(зміна
  |          |по 1000 |підп-    |лектив |назви
  |          |МО    |риємства по |Київсь- |виробн-
  |          |противі- |виробництву |кого  |ика)
  |          |русної  |бактерійних |підп-  |
  |          |актив-  |препаратів  |риємст- |
  |          |ності в |"Біофарма", |ва по  |
  |          |ампулах |Україна   |вироб- |
  |          |N 10   |       |ництву |
  |          |     |       |бакте- |
  |          |     |       |рійних |
  |          |     |       |препа- |
  |          |     |       |ратів  |
  |          |     |       |"Біо-  |
  |          |     |       |фарма", |
  |          |     |       |Україна |
---+-------------------+---------+-------------+--------+---------
20 |Сироватка     |Рідина  |ЗАТ "Трудовий|ЗАТ   |Зміни I
  |антиретикулярна  |по 0,5 мл|колектив   |"Трудо- |типу
  |цитотоксична    |або 1 мл |Київського  |вий ко- |(зміна
  |нативна кінська  |в ампулах|підп-    |лектив |назви
  |(АЦС за      |N 10   |риємства по |Київсь- |виробн-
  |Богомольцем)    |     |виробництву |кого  |ика)
  |          |     |бактерійних |підп-  |
  |          |     |препаратів  |риємст- |
  |          |     |"Біофарма", |ва по  |
  |          |     |Україна   |вироб- |
  |          |     |       |ництву |
  |          |     |       |бакте- |
  |          |     |       |рійних |
  |          |     |       |препа- |
  |          |     |       |ратів  |
  |          |     |       |"Біо-  |
  |          |     |       |фарма", |
  |          |     |       |Україна |
---+-------------------+---------+-------------+--------+---------
21 |Лаферон      |Ліофілі- |ЗАТ "Трудовий|ЗАТ   |Зміни I
  |          |зований |колектив   |"Трудо- |типу
  |          |порошок |Київського  |вий ко- |(зміна
  |          |або   |підп-    |лектив |назви
  |          |пориста |риємства по |Київсь- |виробн-
  |          |маса по |виробництву |кого  |ика)
  |          |100000  |бактерійних |підп-  |
  |          |МО в   |препаратів  |риємст- |
  |          |ампулах |"Біофарма", |ва по  |
  |          |N 10   |Україна   |вироб- |
  |          |     |       |ництву |
  |          |     |       |бакте- |
  |          |     |       |рійних |
  |          |     |       |препа- |
  |          |     |       |ратів  |
  |          |     |       |"Біо-  |
  |          |     |       |фарма", |
  |          |     |       |Україна |
---+-------------------+---------+-------------+--------+---------
22 |Ронколейкін    |Субс-  |ТОВ "Біотех",|ЗАТ   |Зміни I
  |(інтерлейкін-2   |танція  |Росія    |"Трудо- |типу
  |людини       |     |       |вий ко- |(зміна
  |рекомбінантний)  |     |       |лектив |назви
  |          |     |       |Київсь- |виробн-
  |          |     |       |кого  |ика)
  |          |     |       |підп-  |
  |          |     |       |риємст- |
  |          |     |       |ва по  |
  |          |     |       |вироб- |
  |          |     |       |ництву |
  |          |     |       |бакте- |
  |          |     |       |рійних |
  |          |     |       |препа- |
  |          |     |       |ратів  |
  |          |     |       |"Біо-  |
  |          |     |       |фарма", |
  |          |     |       |Україна |
------------------------------------------------------------------
 
 Заступник Міністра голова
 Державної служби лікарських
 засобів і виробів медичного
 призначення                     М.Ф.Пасічник


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка