Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            29.12.2003 N 704
 
 
      ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
                 Міністерства фінансів
       N 246 ( v0246201-04 ) від 06.04.2004 )
 
    Про внесення змін до Типової відомчої класифікації
          видатків місцевих бюджетів
 
 
   В зв'язку з переходом з 1 січня 2004 року на казначейське
обслуговування місцевих бюджетів за видатками по всіх регіонах
України Н А К А З У Ю:
 
   1. Внести зміни до Типової відомчої класифікації видатків
місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів
України від 24.02.03 N 156 ( v0156201-03 ), виклавши її у новій
редакції, що додається.
 
   2. Довести цей наказ для застосування в роботі:
   Департаменту зведеного бюджету Міністерства фінансів України
- місцевим фінансовим органам;
   Державному казначейству  України - управлінням Державного
казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі.
 
   3. Наказ вводиться в дію з 1 січня 2004 року.
 
 Перший віце-прем'єр-міністр України,
 Міністр фінансів України                М.Я.Азаров
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства фінансів
                   України
                   29.12.2003 N 704
 
 
          ТИПОВА ВІДОМЧА КЛАСИФІКАЦІЯ
          видатків місцевих бюджетів
 
 
------------------------------------------------------------------
|  Код  |     Назва головного розпорядника коштів     |
| відомчої |                           |
| класифі- |                           |
| кації  |                           |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  001  |Рада (Управління справами Верховної Ради Автономної |
|     |Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська|
|     |міські ради, районні ради і ради міст обласного та  |
|     |республіканського підпорядкування (для АР Крим),   |
|     |селищні, сільські ради)               |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  006  |Державна адміністрація (Управління справами Ради   |
|     |міністрів Автономної Республіки Крим, обласні    |
|     |державні адміністрації (господарські управління,   |
|     |відділи), Київська, Севастопольська міські державні |
|     |адміністрації, районні державні           |
|     |адміністрації (управління, відділи), виконавчі органи|
|     |місцевих рад)                    |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  010  |Орган з питань внутрішньої політики (Управління   |
|     |(відділ) з питань внутрішньої політики)       |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  011  |Орган з питань підвищення кваліфікації (Центр    |
|     |підвищення кваліфікації державних службовців,    |
|     |керівників підприємств, установ та організацій)   |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  012  |Орган з питань автомобільних доріг (служба      |
|     |автомобільних доріг)                 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  013  |Державний архів обласної (міської), районної     |
|     |державної адміністрації               |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  015  |Рахункова палата Верховної Ради Автономної Республіки|
|     |Крим                         |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  016  |Виборча комісія Автономної Республіки Крим      |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  017  |Постійне представництво Автономної Республіки Крим у |
|     |м. Києві                       |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  018  |Орган зовнішньоекономічної діяльності (Управління  |
|     |(головне управління) зовнішніх зносин та протоколу  |
|     |Ради міністрів Автономної Республіки Крим; Управління|
|     |зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності |
|     |обласних державних адміністрацій, Київської,     |
|     |Севастопольської міських державних адміністрацій)  |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  020  |Орган освіти (Міністерство освіти Автономної     |
|     |Республіки Крим, управління (головне управління)   |
|     |освіти і науки обласної (Київської, Севастопольської |
|     |міської) державної адміністрації, Управління (відділ)|
|     |освіти і науки районної державної адміністрації,   |
|     |виконавчого органу місцевої ради)          |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  030  |Орган охорони здоров'я (Міністерство охорони здоров'я|
|     |Автономної Республіки Крим, управління (головне   |
|     |управління) охорони здоров'я обласної (Київської,  |
|     |Севастопольської міської) державної адміністрації,  |
|     |Управління (відділ) охорони здоров'я районної    |
|     |державної адміністрації, виконавчого органу місцевої |
|     |ради)                        |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  040  |Орган у справах національностей, депортованих    |
|     |громадян та міграції (Республіканський комітет у   |
|     |справах національностей та депортованих громадян   |
|     |Автономної Республіки Крим, управління у справах   |
|     |національностей та міграції обласної (Київської,   |
|     |Севастопольської міської) державної адміністрації,  |
|     |Управління (відділ) у справах національностей та   |
|     |міграції районної державної адміністрації,      |
|     |виконавчого органу місцевої ради           |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  042  |Орган міграційної служби (Управління міграції при  |
|     |Раді міністрів Автономної Республіки Крим)      |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  050  |Орган праці та соціального захисту населення     |
|     |(Міністерство праці та соціального захисту населення |
|     |Автономної Республіки Крим, управління (головне   |
|     |управління) праці та соціального захисту населення  |
|     |обласної (Київської, Севастопольської міської)    |
|     |державної адміністрації, Управління (відділ) праці та|
|     |соціального захисту населення районної державної   |
|     |адміністрації, виконавчого, органу місцевої ради)  |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  060  |Орган у справах сім'ї та молоді (Республіканський  |
|     |комітет у справах сім'ї та молоді Автономної     |
|     |Республіки Крим, управління у справах сім'ї та молоді|
|     |обласної (Київської, Севастопольської міської)    |
|     |державної адміністрації, Управління (відділ, центри) |
|     |у справах сім'ї та молоді районної державної     |
|     |адміністрації, виконавчого органу місцевої ради)   |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  061  |Управління (відділи) у справах жінок, інвалідів,   |
|     |ветеранів війни та праці               |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  062  |Служба у справах неповнолітніх            |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  070  |Орган з питань надзвичайних ситуацій (Управління   |
|     |(головне управління, відділ) з питань надзвичайних  |
|     |ситуацій та у справах захисту населення від наслідків|
|     |Чорнобильської катастрофи Автономної Республіки Крим,|
|     |обласної (Київської, Севастопольської міської)    |
|     |державної адміністрації, відділ з питань надзвичайних|
|     |ситуацій та цивільного захисту населення районної  |
|     |державної адміністрації, виконавчого органу ради)  |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  075  |Орган з питань підприємництва (Управління (відділ) з |
|     |питань підприємництва)                |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  080  |Орган по житлово-комунальному господарству      |
|     |(Республіканський комітет по житлово-комунальному  |
|     |господарству Автономної Республіки Крим, управління |
|     |(головне управління) житлово-комунального      |
|     |господарства обласної (Київської, Севастопольської  |
|     |міської) державної адміністрації, Управління (відділ)|
|     |житлово-комунального господарства районної державної |
|     |адміністрації, виконавчого органу місцевої ради)   |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  081  |Орган з питань комунальної власності та готельного  |
|     |господарства (Фонд майна Автономної Республіки Крим, |
|     |обласної (Київської, Севастопольської міської)    |
|     |державної адміністрації (ради), районної державної  |
|     |адміністрації, виконавчого органу місцевої ради)   |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  082  |Орган з питань ритуальних послуг (Управління     |
|     |ритуальних послуг)                  |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  090  |Орган з питань курортів та туризму (Міністерство   |
|     |курортів та туризму Автономної Республіки Крим,   |
|     |управління з питань туризму та курортів обласної   |
|     |(Київської, Севастопольської міської) державної   |
|     |адміністрації, Управління (відділ) з питань туризму |
|     |та курортів районної державної адміністрації,    |
|     |виконавчого органу ради)               |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  100  |Орган з питань торгівлі, громадського харчування, та |
|     |побутового обслуговування та ринків (Республіканський|
|     |комітет з торгівлі, громадського харчування та    |
|     |побутового обслуговування Автономної Республіки Крим,|
|     |Управління(відділи) торгівлі, громадського харчування|
|     |та побутового обслуговування обласної (Київської,  |
|     |Севастопольської міської) державної адміністрації,  |
|     |районної державної адміністрації, виконавчого органу |
|     |місцевої ради)                    |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  101  |Орган з питань захисту прав споживачів        |
|     |(Республіканський комітет з захисту прав споживачів |
|     |Автономної Республіки Крим, обласної (Київської,   |
|     |Севастопольської міської) державної адміністрації,  |
|     |районної державної адміністрації, виконавчого органу |
|     |місцевої ради)                    |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  110  |Орган з питань культури (Міністерство культури    |
|     |Автономної Республіки Крим, управління (головне   |
|     |управління) культури обласної (Київської,      |
|     |Севастопольської міської) державної адміністрації,  |
|     |Управління (відділ) культури районної державної   |
|     |адміністрації, виконавчого органу місцевої ради)   |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  120  |Орган з питань охорони культурної спадщини      |
|     |(Республіканський комітет (орган) з охорони     |
|     |культурної спадщини Автономної Республіки Крим,   |
|     |обласної (Київської, Севастопольської міської)    |
|     |державної адміністрації, районної державної     |
|     |адміністрації, виконавчого органу місцевої ради)   |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  130  |Орган з питань релігій (Комітет у справах релігій  |
|     |при Раді міністрів Автономної Республіки Крим,    |
|     |управління (відділ) у справах релігій обласної    |
|     |(Київської, Севастопольської міської) державної   |
|     |адміністрації)                    |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  140  |Орган з питань інформації та преси (Республіканський |
|     |комітет з інформації Автономної Республіки Крим,   |
|     |управління (головне управління) у справах преси та  |
|     |інформації обласної (Київської, Севастопольської   |
|     |міської) державної адміністрації)          |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  150  |Орган з питань фізичної культури та спорту      |
|     |(Республіканський комітет по фізичній культурі та  |
|     |спорту Автономної Республіки Крим, управління    |
|     |(головне управління) з питань фізичної культури і  |
|     |спорту обласної (Київської, Севастопольської     |
|     |міської) державної адміністрації, Управління     |
|     |(відділ, комітет) з питань фізичної культури та   |
|     |спорту районної державної адміністрації, виконавчого |
|     |органу місцевої ради)                |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  160  |Орган з питань промисловості, науково-технічної,   |
|     |інноваційної політики, транспорту та зв'язку     |
|     |(Міністерство промисловості, транспорту і зв'язку  |
|     |Автономної Республіки Крим, управління (головне   |
|     |управління) промисловості, транспорту та зв'язку   |
|     |обласної (Київської, Севастопольської міської)    |
|     |державної адміністрації, районної державної     |
|     |адміністрації, виконавчого органу місцевої ради)   |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  170  |Орган з питань палива і енергетики (Міністерство   |
|     |палива і енергетики Автономної Республіки Крим,   |
|     |управління (відділи) обласної (Київської,      |
|     |Севастопольської міської) державної адміністрації,  |
|     |виконавчого органу місцевої ради)          |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  180  |Орган з питань технічного нагляду (Державна     |
|     |інспекція по нагляду за технічним станом машин та  |
|     |обладнання при Раді міністрів Автономної Республіки |
|     |Крим, інспекція державного технічного нагляду    |
|     |обласної (Київської, Севастопольської міської)    |
|     |державної адміністрації, районної державної     |
|     |адміністрації, виконавчого органу місцевої ради)   |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  190  |Орган з питань архітектури (Міністерство архітектури |
|     |та будівельної політики Автономної Республіки Крим, |
|     |управління (головне управління) містобудування та  |
|     |архітектури (будівельного комплексу) обласної    |
|     |(Київської, Севастопольської міської) державної   |
|     |адміністрації, районної державної адміністрації,   |
|     |виконавчого органу місцевої ради)          |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  191  |Орган з питань будівництва (Головне управління    |
|     |капітального будівництва при Раді міністрів     |
|     |Автономної Республіки Крим, управління (головне   |
|     |управління) капітального будівництва(будівництва)  |
|     |обласної (Київської, Севастопольської міської)    |
|     |державної адміністрації, виконавчого органу місцевої |
|     |ради)                        |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  192  |Орган з питань інвестиційної політики (Управління  |
|     |(відділи) з питань інвестиційної політики державних |
|     |адміністрацій та виконавчого органу місцевої ради)  |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  200  |Орган з питань агропромислового комплексу,      |
|     |сільського господарства та продовольства       |
|     |(Міністерство агропромислового комплексу Автономної |
|     |Республіки Крим, управління (головне управління)   |
|     |сільського господарства і продовольства обласної   |
|     |(Київської, Севастопольської міської) державної   |
|     |адміністрації, Управління (відділ) сільського    |
|     |господарства і продовольства районної державної   |
|     |адміністрації, виконавчого органу місцевої ради)   |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  202  |Орган з питань закупівель та якості         |
|     |сільськогосподарської продукції (Республіканська   |
|     |державна інспекція закупівель та якості       |
|     |сільськогосподарської продукції при Раді міністрів  |
|     |Автономної Республіки Крим, інспекція якості та   |
|     |формування ресурсів сільськогосподарської      |
|     |продукції обласної (Київської, Севастопольської   |
|     |міської) державної адміністрації)          |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  210  |Орган з питань по лісовому та мисливському      |
|     |господарству (Республіканський комітет по лісовому та|
|     |мисливському господарству Автономної Республіки Крим,|
|     |управління (відділи) обласної (Київської,      |
|     |Севастопольської міської) державної адміністрації)  |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  211  |Орган з питань екології, охорони навколишнього    |
|     |середовища та природних ресурсів (Республіканський  |
|     |комітет Автономної Республіки Крим по екології та  |
|     |природних ресурсах, управління (відділи) обласної  |
|     |(Київської, Севастопольської міської) державної   |
|     |адміністрації, інспекції з контролю за благоустроєм, |
|     |екологічним та санітарним станом виконавчого органу |
|     |місцевої ради)                    |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  212  |Орган з питань водного господарства (Республіканський|
|     |комітет по водному господарству Автономної Республіки|
|     |Крим, управління (відділи) обласної (Київської,   |
|     |Севастопольської міської) державної адміністрації)  |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  220  |Фінансовий орган (Міністерство фінансів Автономної  |
|     |Республіки Крим, Головне фінансове управління    |
|     |обласної, Київської міської державної адміністрації, |
|     |фінансове управління Севастопольської міської    |
|     |державної адміністрації, фінансове управління    |
|     |районної державної адміністрації, виконавчого органу |
|     |місцевої ради)                    |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  230  |Орган з питань економіки, промисловості та розвитку |
|     |підприємництва (Міністерство економіки Автономної  |
|     |Республіки Крим, управління (головне управління)   |
|     |економіки обласної (Київської, Севастопольської   |
|     |міської) державної адміністрації, Управління (відділ)|
|     |економіки районної державної адміністрації,     |
|     |виконавчого органу місцевої ради)          |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  235  |Орган з питань розвитку територій (Управління    |
|     |(відділ) з питань розвитку територій обласної    |
|     |(Київської, Севастопольської міської) державної   |
|     |адміністрації, районної державної адміністрації,   |
|     |виконавчого органу місцевої ради)          |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  236  |Орган з питань оборонної та мобілізаційної роботи  |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  237  |Орган з питань вугільної промисловості (Управління з |
|     |питань вугільної промисловості обласної державної  |
|     |адміністрації)                    |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  240  |Орган у справах приватизації (Управління (відділи) у |
|     |справах приватизації обласних, міських та місцевих  |
|     |рад)                         |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  241  |Орган реєстрації та єдиного реєстру (Відділ     |
|     |реєстрації та єдиного реєстру міських рад)      |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  242  |Ради у справах ветеранів (Верховної Ради АР Крим,  |
|     |обласних, міських та місцевих рад)          |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  243  |Орган з питань земельних ресурсів та кадастру    |
|     |(Верховної Ради АР Крим, обласних, міських та    |
|     |місцевих рад)                    |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  250  |Правоохоронний орган (Управління внутрішніх справ МВС|
|     |України)                       |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  260  |Орган пожежної охорони (Управління пожежної безпеки |
|     |та аварійно-рятувальних робіт МЧС України, пожежна  |
|     |охорона виконавчого органу місцевої ради       |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  300  |Резервний фонд                    |
------------------------------------------------------------------
 
   Примітка. До відомчої класифікації видатків місцевого бюджету
включаються головні розпорядники коштів, визначені відповідно до
статті 22 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) та рішення про
місцевий бюджет.
   Довідник інформаційно підтримується Міністерством фінансів
України. Для внесення головних розпорядників коштів місцевих
бюджетів, які не увійшли до Типової відомчої класифікації видатків
( v0156201-03 ), необхідно направити  запит  в  Департамент
інформатизації Міністерства фінансів України, через ГФУ ОДА, для
присвоєння постійного коду.
 
          Приклад використання кодів
     Типової відомчої класифікації ( v0156201-03 ):
 
   Для рівня обласного бюджету:
   1. 001 - Обласна рада Донецької області;
   2. 006 - Управління  справами   облдержадміністрації  у
Волинській області;
   3. 030 - Управління охорони здоров'я облдержадміністрації у
Волинській області.
 
   Для рівня районного (міського) бюджету:
   1. 001 - Міська рада міста Добропілля;
   2. 006 - Управління справами районної державної адміністрації
у Луцькому районі;
   3. 030 - Відділ  охорони  здоров'я райдержадміністрації у
Луцькому районі.
 
   Для рівня міста, селища, села:
   1. 001 - Міська рада міста Бєлозерського.

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка