Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про персональний склад комісії щодо конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності та робочої групи

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            29.12.2003 N 2382
 
    ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду
                     державного майна 
     N 1898 ( v1898224-05 ) від 05.07.2005 )
 
     Про персональний склад комісії щодо конкурсного
   відбору суб'єктів оціночної діяльності та робочої групи
 
 
   На виконання вимог Закону України "Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 ),
згідно з Положенням про конкурсний відбір суб'єктів оціночної
діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна України
(ФДМУ) від 25.11.2003 N 2100 ( z1194-03 ) та зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 19.12.2003 за N 1194/8515, з метою
удосконалення процедури залучення суб'єктів оціночної діяльності -
суб'єктів господарювання до проведення робіт з незалежної оцінки
майна, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити конкурсну комісію (далі - комісію) центрального
апарату ФДМУ щодо відбору суб'єктів оціночної діяльності з метою
проведення незалежної оцінки майна у такому складі:
 
 Парфененко Д.М. - Заступник Голови Фонду, голова комісії.
 
              Члени комісії:
 
 Лебідь Н.П.    - директор Департаменту оцінки майна, майнових
           прав та професійної оціночної діяльності;
 
 Бобровніков О.Ф. - директор Департаменту спільних підприємств,
           міждержавних майнових відносин та власності
           за кордоном;
 
 Невмержицька Н.О. - директор Департаменту фінансової роботи та
           управління доходами і видатками;
 
 Зеленський В.В.  - директор  Департаменту продажу цілісних
           майнових комплексів та активів підприємств;
 
 Васильєв Г.В.   - заступник директора Департаменту стратегії
           індивідуальної приватизації;
 
 Шмуляр О.В.    - заступник директора Юридичного департаменту;
 
 Подоляко Г.В.   - начальник Управління підготовки об'єктів до
           продажу Департаменту з питань  підготовки
           об'єктів до приватизації та реформування
           власності;
 
 Водолаженко І.І. - начальник  Управління   організаційного
           забезпечення  професійної    оціночної
           діяльності  Департаменту  оцінки  майна,
           майнових прав  та професійної  оціночної
           діяльності, секретар комісії.
 
   2. З метою забезпечення постійної роботи комісії у разі
відсутності членів комісії доручити їх обов'язки виконувати таким
фахівцям ФДМУ:
   заступнику директора Департаменту оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності Кравцоній  Н.П.  у  разі
відсутності директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та
професійної оціночної діяльності Лебідь Н.П.;
   заступнику директора  Департаменту  спільних  підприємств,
міждержавних майнових відносин та власності за кодоном Гончар С.М.
у разі відсутності директора Департаменту спільних підприємств,
міждержавних майнових  відносин  та  власності  за  кордоном
Бобровнікова О.Ф.;
   заступнику Директора Департаменту  фінансової  роботи  та
управління доходами і видатками Дьяковій О.В. у разі відсутності
директора Департаменту фінансової роботи та управління доходами і
видатками Невмержицької Н.О.;
   заступнику директора Департаменту стратегії і індивідуальної
приватизації -  начальнику  Управління  конкурсного  продажу
Чердакову В.А.  у  разі  відсутності  заступника  директора
Департаменту стратегії індивідуальної приватизації - начальника
Управління індивідуальної приватизації Васильєва Г.В.;
   заступнику директора   Департаменту  цілісних  майнових
комплексів та активів підприємств Кальніченко  В.А.  у  разі
відсутності директора Департаменту цілісних майнових комплексів та
активів підприємств Зеленського В.В.;
   заступнику директора Юридичного департаменту Барабашу А.М. у
разі відсутності заступника директора Юридичного департаменту
Шмуляра О.В.;
   начальнику Управління    реформування     підприємств
агропромислового  комплексу  Департаменту з питань підготовки
об'єктів до приватизації та реформування власності Мартинюку П.І.
у разі відсутності начальника Управління підготовки об'єктів до
продажу Департаменту з питань підготовки об'єктів до приватизації
та реформування власності Подоляко Г.В.;
   заступнику начальника Управління організаційного забезпечення
професійної оціночної діяльності - начальнику відділу роботи з
суб'єктами оціночної діяльності Михайленко Л.В. у разі відсутності
начальника Управління організаційного забезпечення професійної
оціночної діяльності Департаменту оцінки майна, майнових прав та
професійної оціночної діяльності Водолаженко І.І.
 
   3. З  метою забезпечення технічної підготовки проведення
конкурсу відповідно  до  п.  7  зазначеного  вище  Положення
( z1194-03 ) утворити робочу групу у такому складі:
 
 Водолаженко І.І. - начальник   Управління   організаційного
           забезпечення   професійної    оціночної
           діяльності  Департаменту  оцінки  майна,
           майнових прав  та  професійної  оціночної
           діяльності, секретар комісії;
 
 Заяць О.Г.    - головний спеціаліст-юридичний  консультант
           відділу  роботи  з  суб'єктами оціночної
           діяльності   Управління  організаційного
           забезпечення професійної оціночної діяльності
           Департаменту оцінки  майна, майнових прав
           та професійної оціночної діяльності;
 
 Вітвіцька Т.П.  - головний  спеціаліст  відділу   роботи з
           суб'єктами оціночної діяльності  Управління
           організаційного  забезпечення  професійної
           оціночної  діяльності  Департаменту оцінки
           майна,  майнових  прав  та  професійної
           оціночної діяльності.
 
   4. Комісії у своїй діяльності керуватися Положенням про
конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності, затвердженим
наказом ФДМУ від 25.11.2003 N 2100 ( z1194-03 ) і зареєстрованим в
Міністерстві  юстиції України  19.12.2003  за  N  1194/8515,
Національним стандартом N 1 "Загальні засади  оцінки  майна
і майнових  прав", затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 10.09.2003 N 1440 ( 1440-2003-п ), Методикою оцінки
майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
10.12.2003 N  1891  (  1891-2003-п  ),  а  також  іншими
нормативно-правовими актами з питань оцінки майна.
 
   5. Вважати такими, що втратили чинність накази ФДМУ від
18.12.2002 N 2230 ( v2230224-02 ), від  25.04.2003  N  707
( v0707224-03 ), від 25.04.2003 N 708, від 25.04.2003 N 709
( v0709224-03 ), від 29.04.2003 N 731, від 16.07.2003 N 1236, від
25.07.2003 N 1303.
 
   6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Заступника
Голови Фонду Парфененка Д.М.
 
 Голова Фонду                      М.Чечетов

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка