Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про рішення щодо скарги суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи Касселя В.Ф.

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

        МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
         ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            30.12.2003 N 396
 
 
     Про рішення щодо скарги суб'єкта підприємницької
       діяльності - фізичної особи Касселя В.Ф.
 
 
   Відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за  державні кошти" ( 1490-14 ), наказу Міністерства
економіки України від 04.12.2000 N 264 ( z0919-00 ), наказу
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
від 07.11.2003 N 320 ( v0320569-03 ), а також на підставі висновку
щодо  розгляду  скарги суб'єкта підприємницької діяльності -
фізичної особи Касселя В.Ф. стосовно організації та здійснення
виконавчим  комітетом  Московської  районної ради м. Харкова
процедури закупівлі продуктів харчування (оголошення про закупівлю
у бюлетені "Вісник державних закупівель", 2003 р., N 28 (128),
огол. N 7943) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити висновок постійно діючої комісії з розгляду
скарг учасників торгів щодо процедур державних закупівель стосовно
організації  та  здійснення  виконавчим комітетом Московської
районної ради м. Харкова процедури закупівлі продуктів харчування
(додається).
 
   2. Задовольнити скаргу суб'єкта підприємницької діяльності -
фізичної особи Касселя В.Ф. згідно з висновком, що додається.
 
   3. Виконавчому комітету Московської районної ради м. Харкова:
   привести свою  тендерну  документацію у відповідність із
законодавством, керуючись висновком, що додається;
   надати зміни  до  тендерної  документації всім учасникам
процедури закупівлі протягом трьох робочих днів з  дня  їх
затвердження;
   продовжити строк подання тендерних пропозицій не менше ніж на
7  робочих днів з дня надання учасникам змін до тендерної
документації.
 
   4. Управлінню методології, правового забезпечення та контролю
у сфері державних закупівель довести цей наказ до відома суб'єкта
підприємницької діяльності - фізичної особи Касселя В.Ф.  та
виконавчого комітету Московської районної ради м. Харкова протягом
п'яти робочих днів з дня його підписання.
 
 Виконуючий обов'язки Міністра              В.Першин
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ
                   Міністерства економіки
                   та з питань європейської
                   інтеграції України
                   30.12.2003 N 396
 
 
               ВИСНОВОК
       постійно діючої комісії з розгляду скарг
       учасників торгів щодо процедур державних
     закупівель стосовно організації та здійснення
      виконавчим комітетом Московської районної
        ради м. Харкова процедури закупівлі
            продуктів харчування
 
 
   За результатом розгляду скарги  суб'єкта  підприємницької
діяльності - фізичної особи Касселя В.Ф.  (далі - Скаржник) щодо
організації та здійснення  виконавчим  комітетом  Московської
районної ради м. Харкова (далі - Замовник) процедури закупівлі
продуктів харчування та на підставі  наданих  Скаржником  і
Замовником матеріалів установлено, що тендерна документація, яка
надавалась Замовником учасникам для підготовки ними тендерних
пропозицій, не відповідає вимогам Закону України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) (далі -
Закон), зокрема:
 
   у тендерній документації відсутня інформація щодо можливості
подання учасниками процедур закупівель тендерних пропозицій тільки
стосовно частини предмета закупівлі, а тому роз'яснення, надане
Замовником листом від 28.11.2003 к-4207, суперечить законодавству
та вимогам тендерної документації. Крім того, Замовник у тендерній
документації має чітко зазначити: обмежує він участь у торгах
виключно вітчизняними товаровиробниками та підприємствами харчової
або переробної промисловості чи ні (частина четверта статті 6
Закону ( 1490-14 );
 
   підпункт 9.2 (а) не узгоджується з підпунктом 1.3 тендерної
документації;
 
   у підпунктах 11.1 і 18.3 тендерної документації вираз "може"
носить двоякий та дискримінаційний характер, оскільки така норма
не встановлює чітких умов, за яких тендерну пропозицію буде
відхилено;
 
   пунктом 17.2 Замовником порушено право учасників процедур
закупівель на оскарження дій Замовника, оскільки відсутність
представника учасника на процедурі розкриття тендерних пропозицій
ніяким чином не впливає на право оскарження. При цьому учасник не
зобов'язаний письмово повідомляти про неможливість направити свого
представника на процедуру розкриття;
 
   підпункти 20.1 (б) і 20.1 (в) ідентичні за змістом, тому
останній необхідно виключити;
 
   у підпункті  21.2  Замовнику слід більш чітко зазначити
можливість подання альтернативної тендерної пропозиції  (якщо
Замовник допускає її подання). Крім того, невідомо, яким чином
учасники процедури закупівлі повинні визначити, чи вважається вона
"більш вигідною для Замовника", тому зазначений вираз необхідно
виключити;
 
   у підпунктах 24.1 і 25.1 тендерної документації порушено
вимоги статей 11 і 15 Закону ( 1490-14 ). Цими статтями визначено
вичерпний перелік підстав для відхилення тендерних пропозицій і
відмови в участі у процедурі закупівлі. Розширення цього переліку
не допускається. Крім того, вимога підпункту 24.1 (б) суперечить
статті 15 Закону та є дискримінаційною, оскільки зазначеною
статтею визначено, що замовник може вимагати надання інформації
про сплату обов'язкових платежів, передбачених лише законодавством
України;
 
   у підпункті 25.6 тендерної документації порушено  вимоги
статті 29 Закону ( 1490-14 ), оскільки згідно з вимогами цієї
статті повідомлення про результати торгів із зазначенням назви та
місцезнаходження учасника-переможця, тендерна пропозиція якого
визнана найкращою, надсилається всім учасникам процедури закупівлі
протягом п'яти календарних днів з дня акцепту;
 
   у додаток 2 "Кваліфікаційні вимоги" до тендерної документації
Замовником були внесені позиції, що не належать до кваліфікаційних
вимог (деяка інформація, що вимагається Замовником, належить до
технічної специфікації предмета закупівлі). Крім того, Замовником
вимагається надання ветеринарного посвідчення без уточнення, на
який вид продукції його наявність обов'язкова. Таким чином,
зазначена вимога без уточнення є дискримінаційною;
 
   у тендерній документації відсутня методика оцінки тендерних
пропозицій, що є порушенням статті 21 Закону ( 1490-14 ). У
додатку 4 до тендерної документації наведено  лише  перелік
критеріїв оцінки тендерних пропозицій та їх питому вагу. Крім
того, наявність критерію "термін постачання" є  недоцільним,
оскільки  Замовник  у проекті договору про закупівлю, що є
обов'язковою складовою тендерної документації, чітко визначив, що
термін постачання не повинен перевищувати двох днів з моменту
надання заявки.
 
   Відповідно до статті 37 Закону України  "Про  закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) та з
урахуванням зазначеного  скарга   суб'єкта   підприємницької
діяльності - фізичної особи Касселя В.Ф. визнається задоволеною.
 
 Голова постійно діючої комісії
 з розгляду скарг учасників
 торгів щодо процедур державних
 закупівель - директор
 департаменту з питань
 координації державних
 закупівель та державного
 замовлення                       Р.Колишко


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка