Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження форми заяви про надання дозволу на подання періодичної митної декларації та Порядку заповнення граф періодичної митної декларації

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            30.12.2003 N 931
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   30 грудня 2003 р.
                   за N 1273/8594
 
 
     Про затвердження форми заяви про надання дозволу
    на подання періодичної митної декларації та Порядку
     заповнення граф періодичної митної декларації
 
 
   Відповідно  до статті 83  Митного кодексу України  від
11.07.2002 N 92-IV ( 92-15 ), постанов Кабінету Міністрів України
від 25.12.2002 N 1985 ( 1985-2002-п ) "Деякі питання митного
оформлення товарів", від 10.12.2003 N 1909 ( 1909-2003-п ) "Про
митний  контроль  і  митне  оформлення  електроенергії,  що
переміщується через митний кордон України" та від 17.12.2003
N 1958 ( 1958-2003-п ) "Про митний контроль та митне оформлення
природного газу, нафти, нафтопродуктів, етилену і аміаку, що
переміщуються  через  митний  кордон  України  трубопровідним
транспортом" і з метою спрощення порядку декларування товарів, що
переміщуються  через  митний  кордон  України при здійсненні
зовнішньоекономічних операцій, створення сприятливіших умов для
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити такі, що додаються:
 
   форму заяви про надання дозволу на подання періодичної митної
декларації;
 
   Порядок заповнення граф  періодичної  митної  декларації
( z1274-03 ).
 
   2. Установити,  що  електронна  копія періодичної митної
декларації ставиться на контроль  в  Єдиній  автоматизованій
інформаційній  системі  Державної  митної  служби України до
надходження електронної копії вантажної митної декларації, яку
заповнено у звичайному порядку, й у графі 40 якої зазначається
реєстраційний номер цієї періодичної митної декларації.
 
   3. Інформаційно-аналітичному митному управлінню (Шуляк В.П.)
у десятиденний строк після реєстрації цього наказу в Міністерстві
юстиції України внести потрібні зміни до нормативно-довідкової
інформації, у тому числі до довідників програмно-інформаційного
комплексу  "Митне  оформлення  вантажів"  та  інших,  які
використовуються при митному оформленні та веденні статистики
зовнішньої торгівлі.
 
   4. Управлінню митних  режимів (Заяц В.В.)  і  Управлінню
правової роботи (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   5. Контроль за виконанням наказу покласти на т.в.о. першого
заступника Голови Служби Іванюка М.М.
 
 Голова Служби                   М.М.Каленський
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної митної
                   служби України
                   30.12.2003 N 931
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   30 грудня 2003 р.
                   за N 1273/8594
 
 
              ФОРМА ЗАЯВИ
      про надання дозволу на подання періодичної
            митної декларації
 
                Начальнику ________________________
                      (назва митного органу)
 
 
               ЗАЯВА
 
 
 Підприємство____________________________________________________,
          (повна назва підприємства, код за ЄДРПОУ,
              юридична адреса, телефон)
 
 банківські реквізити: __________________________________________,
          (назва банку, код за ЄДРПОУ, юридична адреса)
 
 р/р_________________________ МФО _______________________________,
 
 в/р_________________________ МФО _______________________________,
 
 облікова картка N ________________ від "__"_____________200__ р.,
 
 у зв'язку з _____________________________________________________
                  (причини)
 
 просить дозволити відповідно до статті 83 Митного кодексу України
подати періодичну митну декларацію на такі товари: _______________
_________________________________________________________________,
  (назва товарів, код згідно з УКТЗЕД*, кількість, фактурна
          вартість, митна вартість)**
_______________
   * Код  згідно  з  Українською  класифікацією  товарів
зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) може зазначатися на рівні
товарної позиції.
 
   ** Може додаватися перелік товарів (специфікація),  який
містить зазначені відомості, про що вчиняється запис у цьому
рядку.
 
 що будуть переміщені в період з ____________ до _________________
 
 у митному режимі _______________________________________________.
 
 Додаткові відомості:
 
 зовнішньоекономічний контракт (договір) ________ від ____ N ____,
 
 характер угоди _________________________________________________,
 
 умови поставки _________________________________________________,
 
 митниця на кордоні _____________________________________________,
 
 вид(и) транспорту ______________________________________________,
 
 місце доставки товару (станція, порт, термінал) ________________,
 
 застосування заходів гарантування доставки _____________________,
 
 наявність коштів на депозитному рахунку митниці ________________.
                (номер платіжного доручення, сума)
 
 Документи, що додаються (назва, дата, номер): ___________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
              Зобов'язання
 
   Зобов'язуємося протягом тридцяти днів з дати оформлення
періодичної митної декларації* подати митному органу вантажну
митну декларацію, заповнену у звичайному порядку, і передбачені
законодавством документи, потрібні для здійснення митного контролю
й митного оформлення зазначених вище товарів, та сплатити податки
й збори (обов'язкові платежі), установлені законодавством України.
Зі статтями 330, 340, 355 Митного кодексу України ознайомлені.
 
 Керівник підприємства _____________ ___________________________
              (підпис)    (ініціали, прізвище)
 
   М.П.
 
 Головний бухгалтер   _____________ ___________________________
              (підпис)    (ініціали, прізвище)
 
_______________
   * Для товарів, що переміщуються через митний кордон України
трубопроводами та лініями електропередачі, строк подання вантажної
митної декларації, заповненої у звичайному порядку, зазначається
відповідно до порядків митного контролю та митного оформлення,
затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 10.12.2003
N 1909 "Про митний контроль та митне оформлення електроенергії, що
переміщується через митний кордон України", від 17.12.2003 N 1958
"Про митний контроль та митне оформлення природного газу, нафти,
нафтопродуктів, етилену і аміаку, що переміщуються через митний
кордон України трубопровідним транспортом".


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка