Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку застосування тимчасової та неповної декларацій відповідно до митного режиму імпорту (при випуску у вільний обіг)

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            30.12.2003 N 932
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   17 січня 2004 р.
                   за N 66/8665
 
 
       Про затвердження Порядку застосування
      тимчасової та неповної декларацій відповідно
       до митного режиму імпорту (при випуску
             у вільний обіг)
 
    { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
                       митної служби
     N 420 ( z0781-04 ) від 08.06.2004
     N 735 ( z0934-05 ) від 09.08.2005 }
 
  { Зміни по Наказу Державної митної служби N 465 ( z0721-06 )
   від 13.06.2006 будуть внесені після його опублікування }
 
   Відповідно до статей 82 і 187 Митного кодексу України від
11.07.2002  N 92-IV  ( 92-15 ) і з  метою спрощення порядку
декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України
при  здійсненні  зовнішньоекономічних  операцій, та створення
сприятливіших умов для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок застосування тимчасової та неповної
декларацій відповідно до митного режиму імпорту (при випуску у
вільний обіг), що додається.
 
   2. Інформаційно-аналітичному митному управлінню (Шуляк В.П.)
у десятиденний строк після реєстрації цього наказу в Міністерстві
юстиції України внести потрібні зміни до нормативно-довідкової
інформації, у тому числі до довідників програмно-інформаційного
комплексу  "Митне  оформлення  вантажів"  та  інших,  що
використовуються при митному  оформленні  товарів  і  веденні
статистики зовнішньої торгівлі.
 
   3. Управлінню  митних  режимів (Заяц В.В.) і Управлінню
правової роботи (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на т.в.о. першого
заступника Голови Служби Іванюка М.М.
 
 
 Голова Служби                   М.М.Каленський
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної митної
                   служби України
                   30.12.2003 N 932
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   17 січня 2004 р.
                   за N 66/8665
 
 
               ПОРЯДОК
     застосування тимчасової та неповної декларацій
        відповідно до митного режиму імпорту
          (при випуску у вільний обіг)
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Цей  Порядок  визначає  перелік  причин  та  умови
застосування тимчасової та неповної декларацій, а також порядок
прийняття митним органом рішення про митне оформлення товарів,
заявлених з метою випуску у вільний обіг, із застосуванням цих
декларацій, та заповнення їх граф.
 
   1.2. У  цьому  Порядку  терміни вживаються в значеннях,
визначених Митним кодексом України від  11.07.2002  N  92-IV
( 92-15 ).
 
   1.3. Тимчасова  та  неповна  декларації  застосовуються
відповідно  до  Положення  про  вантажну  митну  декларацію,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97
N 574 ( 574-97-п ) "Про затвердження Положення про вантажну митну
декларацію" (зі змінами й доповненнями).
 
   1.4. Тимчасова та неповна декларації оформлюються на партію
або частину партії товарів (якщо інша частина цієї партії товарів
може бути оформлена у відповідний митний режим у повному обсязі).
 
   1.5. Графи тимчасової та неповної декларацій заповнюються
відповідно до Інструкції про порядок заповнення вантажної митної
декларації,  затвердженої  наказом  Держмитслужби України від
09.07.97 N 307 ( z0443-97 ) (зі змінами й доповненнями) і
зареєстрованої в  Міністерстві  юстиції  України  24.09.97 за
N 443/2247 (далі - Інструкція).
   Особливості заповнення граф тимчасової та неповної декларацій
визначено в додатку 1 до цього Порядку.
 
   1.6. Декларування товарів із застосуванням тимчасової або
неповної декларації можливе за наявності дозволу митного органу.
 
    2. Перелік причин та умови застосування тимчасової
           та неповної декларацій
 
   2.1. Декларування  товарів  із  застосуванням  тимчасової
декларації можливе виключно за бажанням декларанта, якщо:
   а) товари переміщуються  трубопровідним  транспортом  або
лініями електропередачі;
   б) ціна товару у контракті визначається за формулою;
   в) виникають спірні питання при:
   визначенні митної вартості товарів;
   визначенні країни походження товарів;
   класифікації товарів згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14,
2371в-14, 2371г-14 ).
 
   2.2. Декларування  товарів  із  застосуванням  неповної
декларації можливе, якщо декларантом не подано один або декілька
документів,  потрібних  для митного оформлення товарів (крім
документів, що підтверджують митну вартість, походження, код
товару згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ),
але надано підтвердження (факсова копія або інший документ, що
містить відповідну інформацію), що такі документи:
   існують і є дійсними;
   не можуть бути подані з незалежних від декларанта причин.
 
   2.3. Дозвіл  на здійснення декларування із застосуванням
тимчасової  декларації  надається  суб'єкту  підприємницької
діяльності, що переміщує товари через митний кордон України, за
умови, що цей суб'єкт відповідає таким характеристикам:
   є резидентом України;
   не має  заборгованості  зі  сплати  податків  і  зборів
(обов'язкових платежів), а також зі сплати штрафів за порушення
митних правил;
   своєчасно виконував зобов'язання, надані митному органу, і не
притягувався до відповідальності за порушення митних правил за
статтями 330, 340, 355 Митного кодексу України ( 92-15 ) протягом
шести місяців, що передують даті подання заяви про надання дозволу
на  випуск у вільний обіг товарів за тимчасовою (неповною)
декларацією (далі - заява);
   а також  зовнішньоекономічна  операція  відповідає  видам
економічної діяльності цього суб'єкта.
 
   2.4. Дозвіл на здійснення декларування із  застосуванням
неповної декларації надається суб'єкту підприємницької діяльності,
що переміщує товари через митний кордон України, за умови, що цей
суб'єкт відповідає таким характеристикам:
   є резидентом України;
   своєчасно виконував зобов'язання, надані митному органу, і не
притягувався до відповідальності за порушення митних правил за
статтями 330, 340, 355 Митного кодексу України ( 92-15 ) протягом
шести місяців, що передують даті подання заяви;
   а також  зовнішньоекономічна  операція  відповідає  видам
економічної діяльності цього суб'єкта.
 
      3. Порядок прийняття митним органом рішення
     про митне оформлення товарів із застосуванням
        тимчасової та неповної декларацій
 
   3.1. Рішення про митне оформлення товарів із застосуванням
тимчасової чи неповної декларації приймається начальником або
вповноваженою посадовою особою митного органу на підставі заяви
підприємства, форма якої визначається Державною митною службою
України. ( Пункт 3.1 в редакції Наказу Державної митної служби
N 735 ( z0934-05 ) від 09.08.2005 )
 
   3.2. Заява подається митному органу (у двох примірниках)
разом з копіями документів, що підтверджують викладені в ній
відомості, і реєструється митним органом або його підрозділом у
день її надходження. Заява повинна бути розглянута  протягом
наступного робочого дня після дати реєстрації.
 
   3.3. Копії поданих документів завіряються написом "Копія.
Згідно з оригіналом", печаткою підприємства, зразок якої наведено
в  обліковій  картці підприємства, і підписом керівника або
вповноваженої особи підприємства з  обов'язковим  зазначенням
посади, прізвища, імені, по батькові, а також дати завірення
копії.
 
   3.4. Рішення про митне оформлення товарів із застосуванням
тимчасової чи неповної декларації оформлюється шляхом накладення
на обох примірниках заяви резолюції "Випуск у вільний обіг товарів
із застосуванням тимчасової/неповної декларації дозволено".
   У разі прийняття рішення про відмову в митному оформленні
товарів із застосуванням тимчасової чи неповної декларації на обох
примірниках заяви накладається резолюція "У випуску у вільний обіг
товарів  із  застосуванням  тимчасової/неповної  декларації
відмовлено" із зазначенням причин відмови.
   Відповідна резолюція скріплюється печаткою митного органу або
особистою номерною печаткою посадової особи митного органу.
   Один примірник  заяви  з  резолюцією  начальника  або
вповноваженої посадової особи митного органу залишається в митному
органі з пакетом документів, другий - видається чи надсилається
поштою  (з  повідомленням  про  вручення)  заявникові  (або
вповноваженій ним особі).
 
   3.5. У разі надання дозволу на митне оформлення товарів із
застосуванням тимчасової чи неповної декларації заява зберігається
у підрозділі митного органу, що здійснює митний контроль і митне
оформлення (далі - ПМО).
   Заява й копії документів, доданих до неї, зберігаються в
окремій справі. Після оформлення тимчасової чи неповної декларації
заява разом з доданими до неї документами долучається до першого
аркуша цієї тимчасової чи неповної декларації.
 
            4. Митне оформлення
 
   4.1. Товари разом з оригіналами документів на них подаються
до оформлення в ПМО, в якому зберігається заява, у строк, що не
перевищує 10 днів з дати доставлення товарів у цей митний орган.
   Якщо копії якихось із цих документів не подавалися разом із
заявою, то подаються їх оригінали й копії, завірені підприємством
відповідно до пункту 3.3 Порядку.
   Митне оформлення товарів із застосуванням тимчасової  чи
неповної декларації проводиться відповідно до Порядку здійснення
митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних
засобів  із  застосуванням  вантажної  митної  декларації,
затвердженого наказом Державної митної  служби  України  від
14.10.2002 N 561 ( z0877-02 ) (зі змінами та доповненнями) і
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.11.2002  за
N 877/7165.
 
   4.2. Після  завершення оформлення тимчасової та неповної
декларацій вони беруться на контроль у ПМО, а їх електронні копії
- у Єдиній автоматизованій інформаційній системі Державної митної
служби України (далі - ЄАІС Держмитслужби України).
 
   4.3. Податки й збори (обов'язкові платежі) сплачуються в
повному  обсязі  на  момент  митного  оформлення товарів із
застосуванням тимчасової чи неповної декларацій.
 
   4.4. Заходи нетарифного регулювання  та  види  контролю,
передбачені статтею 27 Митного кодексу України ( 92-15 ), під час
митного оформлення товарів за тимчасовою чи неповною деклараціями
застосовуються до цих товарів у випадках і порядку, встановлених
законодавством України.
 
   4.5. Оформлення вантажної митної декларації, заповненої у
звичайному порядку (далі - ВМД), проводиться відповідно до Порядку
здійснення митного контролю й митного оформлення товарів  і
транспортних засобів із застосуванням вантажної митної декларації,
затвердженого наказом Державної митної  служби  України  від
14.10.2002 N 561 ( z0877-02 ) (зі змінами та доповненнями).
   Документи та їх копії, які вже подавалися до оформлення,
повторно не подаються. Декларант зазначає в графі 2 реєстру
документів, який подається разом з ВМД, реквізити документів, уже
поданих митному органу, а в графі 6 - номер реєстру, за яким ці
документи були подані, і дату його подання.
   Митний огляд товарів під час оформлення ВМД не проводиться.
 
   4.6. При оформленні ВМД застосовуються умови сплати податків
та зборів (розміри ставок обов'язкових платежів, курсу валюти,
встановленого Національним банком України) та нормативно-правові
акти, чинні на день прийняття митним органом тимчасової чи
неповної декларації, за якою товари були випущені у вільний обіг.
 
   4.7. Зняття тимчасової чи неповної декларацій з контролю в
ПМО та ЄАІС Держмитслужби України здійснюється на  підставі
оформленої ВМД, у графі 40 якої зазначається номер відповідної
тимчасової або неповної декларації.
 
 Начальник Управління
 митних режимів                      В.В.Заяц
 
 
                   Додаток 1
                   до Порядку застосування
                   тимчасової та неповної
                   декларацій відповідно до
                   митного режиму імпорту (при
                   випуску у вільний обіг)
 
 
               ПОРЯДОК
    заповнення граф тимчасової та неповної декларацій
 
 
       1. Заповнення граф тимчасової декларації
        відповідно до митного режиму імпорту
 
   Тимчасова декларація заповнюється відповідно до Інструкції
про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженої
наказом Держмитслужби України від 09.07.97 N 307 ( z0443-97 ) (із
змінами й доповненнями) і зареєстрованої в Міністерстві юстиції
України 24.09.97 за N 443/2247 (далі - Інструкція).
 
   Згідно з Інструкцією ( z0443-97 ) декларантом заповнюються
такі графи: А, В, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 15а, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 54.
 
   Графи 7, 48, C та D заповнюються інспектором митниці.
 
   Інші графи тимчасової декларації не заповнюються.
 
          Особливості заповнення граф
 
           Графа 1 "Тип декларації"
 
   У першому підрозділі графи проставляється  літерний  код
напрямку переміщення товарів "ІМ", у другому - код митного режиму
"40", у третьому підрозділі - літери "ТД".
 
         Графа 2 "Відправник/Експортер"
 
   У графі  зазначаються  реквізити  відправника-нерезидента
відповідно до умов зовнішньоекономічного договору (контракту).
 
   Відправник може  бути  не  зазначений  безпосередньо  в
зовнішньоекономічному договорі (контракті). Якщо нерезидент, що є
стороною  зовнішньоекономічного  договору (контракту), доручає
підприємству-виробнику або іншій юридичній чи фізичній особі -
нерезиденту відправити за його дорученням на митну територію
України відповідно до умов цього договору (контракту) на адресу
українського одержувача товари, то в графі зазначаються відомості
про  нерезидента  -  сторону  зовнішньоекономічного  договору
(контракту)  і згідно з пунктом 1.4 Інструкції ( z0443-97 )
вчиняється запис "Див. на звороті", а на  зворотному  боці
тимчасової декларації наводяться відомості про відправника товару.
 
          Графа 8 "Одержувач/Імпортер"
 
   У графі  зазначаються  відомості  про одержувача товарів
відповідно до умов зовнішньоекономічного договору (контракту).
 
   Одержувач може  бути  не  зазначений  безпосередньо  в
зовнішньоекономічному договорі (контракті). При митному оформленні
за посередницьким договором (контрактом) у графі зазначаються
відомості про особу, що набуває права власності на товари за цим
договором (контрактом). Якщо при цьому одержувачем товару є інша
особа, то в графі зазначаються відомості про особу, яка набуває
права власності на товари за зовнішньоекономічним  договором
(контрактом),  і  вчиняється запис "Див. на звороті", а на
зворотному боці тимчасової декларації наводяться відомості про
безпосереднього одержувача товарів.
 
     Графа 18 "Транспортний засіб при відправленні"
 
   Зазначаються відомості  про транспортний засіб, на якому
здійснюється доставка товарів у митницю оформлення.
 
       Графа 21 "Транспортний засіб на кордоні"
 
   Зазначаються відомості про транспортний засіб, на  якому
товари надійшли на митну територію України.
 
      Графа 27 "Місце завантаження/розвантаження"
 
   Графа не  заповнюється, якщо транспортний засіб під час
доставки товару з пункту пропуску на митному кордоні України в
митницю призначення не змінюється.
 
   При перевезенні товарів з перевантаженням, у тому числі на
митному ліцензійному складі, розташованому не в зоні діяльності
митниці призначення, у графі зазначаються відомості про митний
орган, у  зоні  діяльності  якого  проведено  перевантаження
(розташовано склад).
 
         Графа 29 "Митниця на кордоні"
 
   Зазначаються згідно з Класифікатором митних органів України
та їх структурних підрозділів, затвердженим наказом Держмитслужби
України від 02.04.2004 N 233 ( v0233342-04, va233342-04 ) "Про
затвердження  Класифікатора  митних  органів  України  та їх
структурних підрозділів", найменування й  дев'ятизначний  код
митного органу, а за наявності - код пункту пропуску через
державний кордон України, через який товари були ввезені на митну
територію України. ( Опис графи 29 в редакції Наказу Держмитслужби
N 420 ( z0781-04 ) від 08.06.2004 )
 
     Графа 44 "Довідкова інформація/подані документи"
 
   У графі  зазначаються  документи,  подані   суб'єктом
підприємницької  діяльності  на  момент оформлення тимчасової
декларації. При цьому обов'язково зазначаються документи, що
свідчать про дотримання вимог, передбачених законодавством, щодо
заходів нетарифного регулювання та інших обмежень. Реквізити заяви
(реєстраційний номер, присвоєний митним органом, і дата реєстрації
цього зобов'язання) про надання дозволу на випуск у вільний обіг
товарів за тимчасовою (неповною) декларацією (далі - заява)
зазначаються відповідно до Інструкції ( z0443-97 ). При цьому
вказується розділ документів "9" і код документа "9204" згідно з
Класифікатором документів.
 
          Графа 45 "Митна вартість"
 
   У графі зазначається митна вартість у валюті України товару,
заявленого у графі 31.
 
   Митна вартість визначається згідно із законодавством України.
 
         Графа 48 "Відстрочення платежів"
 
   У графі зазначається гранична дата подання вантажної митної
декларації, заповненої у звичайному порядку (далі  -  ВМД),
відповідно до зобов'язання, наведеного у заяві.
 
   Вказана дата зазначається за схемою ДД/ММ/РР, де ДД - число,
що визначає день, ММ - місяць, РР - рік  дати  виконання
зобов'язання.
 
         Графа 49 "Найменування складу"
 
   У графі  зазначається кодовий номер митного ліцензійного
складу, якщо товар був  попередньо  розміщений  на  митному
ліцензійному складі, або номер дозволу на використання складського
приміщення,  резервуара,  майданчика  як  складу  тимчасового
зберігання,  якщо товар був попередньо розміщений на складі
тимчасового зберігання у випадках, установлених Держмитслужбою
України.
 
    2. Заповнення граф неповної декларації відповідно
          до митного режиму імпорту
 
   Неповна декларація заповнюється відповідно до Інструкції.
 
   Відповідно  до  Інструкції  ( z0443-97 )   декларантом
заповнюються такі графи: A, B, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13,
14, 15, 15а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 54.
 
   Графи 7, 48, C та D заповнюються інспектором митниці.
 
   Інші графи неповної декларації не заповнюються.
 
          Особливості заповнення граф
 
           Графа 1 "Тип декларації"
 
   У першому  підрозділі  графи проставляється літерний код
напрямку переміщення товарів "ІМ", у другому - код митного режиму
"40", у третьому підрозділі - літери "НД".
 
         Графа 2 "Відправник/Експортер"
 
   У графі  зазначаються  реквізити  відправника-нерезидента
відповідно до умов зовнішньоекономічного договору (контракту).
 
   Відправник може  бути  не  зазначений  безпосередньо  в
зовнішньоекономічному договорі (контракті). Якщо нерезидент, що є
стороною зовнішньоекономічного договору  (контракту),  доручає
підприємству-виробнику або іншій юридичній чи фізичній особі -
нерезиденту відправити за його дорученням на митну територію
України відповідно до умов цього договору (контракту) на адресу
українського одержувача товари, то в графі зазначаються відомості
про  нерезидента  -  сторону  зовнішньоекономічного  договору
(контракту) і згідно з пунктом 1.4 Інструкції ( z0443-97 )
вчиняється запис "Див. на звороті", а на зворотному боці неповної
декларації наводяться відомості про відправника товару.
 
          Графа 8 "Одержувач/Імпортер"
 
   У графі зазначаються відомості  про  одержувача  товарів
відповідно до умов зовнішньоекономічного договору (контракту).
 
   Одержувач може  бути  не  зазначений  безпосередньо  в
зовнішньоекономічному договорі (контракті). При митному оформленні
за посередницьким договором (контрактом) у графі зазначаються
відомості про особу, що набуває права власності на товари за цим
договором (контрактом). Якщо при цьому одержувачем товару є інша
особа, то в графі зазначаються відомості про особу, яка набуває
права власності на товари за зовнішньоекономічним договором, і
вчиняється запис "Див. на звороті", а на зворотному боці неповної
декларації наводяться відомості про безпосереднього одержувача
товарів.
 
      Графа 18 "Транспортний засіб відправлення"
 
   Графа не заповнюється, якщо точні відомості про транспортний
засіб відправлення не можуть бути документально підтверджені на
момент подання неповної декларації.
 
      Графа 21 "Транспортний засіб на кордоні"
 
   Графа не заповнюється, якщо точні відомості про транспортний
засіб на кордоні не можуть бути документально підтверджені на
момент подання неповної декларації.
 
         Графа 29 "Митниця на кордоні"
 
   Зазначаються згідно з Класифікатором митних органів України
та їх структурних підрозділів, затвердженим наказом Держмитслужби
України від 02.04.2004 N 233 ( v0233342-04, va233342-04 ),
найменування й дев'ятизначний код митного органу, а за наявності -
код пункту пропуску через державний кордон України, через який
товари були ввезені на митну територію України. ( Опис графи 29 в
редакції Наказу Держмитслужби N 420 ( z0781-04 ) від 08.06.2004 )
 
     Графа 44 "Довідкова інформація/подані документи"
 
   У графі   зазначаються  документи,  подані  суб'єктом
підприємницької  діяльності  на  момент  оформлення  неповної
декларації. При цьому обов'язково зазначаються документи, що
свідчать про дотримання  вимог  законодавства  щодо  заходів
нетарифного  регулювання  та інших обмежень. Реквізити заяви
(реєстраційний номер, присвоєний митним органом, і дата реєстрації
цього зобов'язання) зазначаються відповідно до Інструкції. При
цьому вказується розділ документів "9" і код документа "9204"
згідно з Класифікатором документів.
 
         Графа 48 "Відстрочення платежів"
 
   У графі зазначається гранична дата подання ВМД відповідно до
зобов'язання, наведеного у заяві.
 
   Вказана дата зазначається за схемою ДД/ММ/РР, де ДД - число,
що  визначає  день, ММ - місяць, РР - рік дати виконання
зобов'язання.
 
 
 
   ( Додаток 2 втратив чинність на підставі Наказу Державної
митної служби N 735 ( z0934-05 ) від 09.08.2005 )

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка