Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2003/2004 н.р.

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            31.12.2003 N 870
 
 
         Про проведення Всеукраїнської
       студентської олімпіади у 2003/2004 н.р.
 
 
   На виконання Указу Президента України "Про Програму роботи з
обдарованою молоддю на 2001-2005 роки" від 8 лютого 2001 р.
N 78/2001 ( 78/2001 ) та відповідно до Положення про Всеукраїнську
студентську олімпіаду, затвердженого наказом Міністерства освіти
України від 28.12.1999 р. N 444, Н А К А З У Ю:
 
   1. Провести  у  2003/2004 навчальному році Всеукраїнську
студентську олімпіаду в два етапи:
   I етап  -  у  січні-лютому 2004 року в кожному вищому
навчальному закладі;
   II етап  - у березні-травні 2004 року в базових вищих
навчальних закладах.
 
   2. Затвердити:
 
   2.1. Склад Всеукраїнського оргкомітету студентської олімпіади
(додаток 1).
 
   2.2. Базові вищі навчальні заклади (за їх згодою), перелік
олімпіад з навчальних дисциплін, напрямів і спеціальностей, список
голів оргкомітетів (за їх згодою) та терміни проведення II етапу
Всеукраїнської студентської олімпіади (додатки 2, 3).
 
   2.3. Зміни та доповнення до Положення (додаток 4).
 
   3. Науково-методичному центру вищої  освіти  Міністерства
освіти  і  науки  України  (Левківський  К.М.)  забезпечити
організаційне та науково-методичне  керівництво  Всеукраїнською
студентською олімпіадою.
 
   4. Керівникам організацій та установ, в яких працюють члени
Всеукраїнського оргкомітету, відрядити їх до  базових  вищих
навчальних закладів для надання методичної допомоги і здійснення
контролю за організацією та проведенням олімпіади. Витрати на
відрядження здійснити за рахунок організацій та установ, в яких
вони працюють.
 
   5. Ректорам вищих навчальних закладів:
 
   5.1. Забезпечити  проведення  I  етапу  Всеукраїнської
студентської  олімпіади  з  навчальних дисциплін, напрямів і
спеціальностей у зазначений термін.
 
   5.2. До 1 березня 2004 року надіслати до відповідних базових
вищих навчальних закладів анкети учасників II етапу Всеукраїнської
студентської олімпіади (додаток 1 Положення).
 
   5.3. Відрядити студентів - переможців I етапу змагань до
базових  вищих  навчальних  закладів для участі у II етапі
Всеукраїнської студентської олімпіади.
 
   5.4. Відрядити науково-педагогічних  працівників,  які  є
членами журі II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з
навчальних дисциплін, напрямів і спеціальностей, до базових вищих
навчальних  закладів за рахунок установ та вищих навчальних
закладів, в яких вони працюють.
 
   5.5. До 1 червня 2004 року надіслати інформацію про участь
студентів  у  II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади
Науково-методичному центру вищої освіти Міністерства освіти і
науки України (додаток 2 Положення).
 
   5.6. Дозволити  використовувати позабюджетні кошти вищого
навчального закладу на організацію та проведення кожного з етапів
Всеукраїнської  студентської олімпіади згідно із затвердженим
кошторисом.
 
   5.7. Оплату відряджень учасників II етапу Всеукраїнської
студентської олімпіади здійснити за рахунок навчальних закладів, в
яких вони навчаються.
 
   5.8. Розглянути  підсумки   проведення   Всеукраїнської
студентської олімпіади на засіданнях Вчених рад.
 
   6. Розміщення учасників II етапу Всеукраїнської студентської
олімпіади здійснюють базові вищі навчальні заклади.
 
   7. Оргкомітетам  базових  вищих  навчальних  закладів  з
проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади:
 
   7.1. При проведенні олімпіади дотримуватись Положення про
Всеукраїнську студентську олімпіаду.
 
   7.2. До 15 лютого 2004 року надіслати до вищих навчальних
закладів листи - запрошення з умовами та терміном проведення
олімпіади з навчальної дисципліни або олімпіади з напряму чи
спеціальності.
 
   7.3. До 15 червня 2004 року подати звіти про підсумки
проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади на
адресу Науково-методичного центру вищої освіти Міністерства освіти
і науки України за встановленою формою (додаток 3 Положення).
 
   8. Ректорам базових вищих навчальних закладів передбачити
компенсацію  робочого  часу, витраченого науково-педагогічними
працівниками  на  науково-методичне  забезпечення  II  етапу
Всеукраїнської студентської олімпіади, на умовах погодинної оплати
відповідно до обсягу виконаної роботи.
 
   9. Витрати на науково-методичне забезпечення, організацію та
проведення  олімпіади,  виготовлення  дипломів для переможців
Всеукраїнської студентської олімпіади здійснити за рахунок коштів
загального фонду Міністерства освіти і науки України згідно із
затвердженим кошторисом.
 
   10. Департаменту економіки та фінансування (Куліков П.М.)
виділити  фінансування на проведення олімпіади відповідно до
затвердженого кошторису.
 
   11. Всеукраїнському  оргкомітету  студентської  олімпіади
(Степко М.Ф.) спільно з департаментом вищої освіти (Болюбаш Я.Я.),
Науково-методичним центром вищої  освіти  (Левківський  К.М.)
підвести підсумки проведення Всеукраїнської студентської олімпіади
та довести їх до відома вищих навчальних закладів.
 
   12. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Степка М.Ф.
 
 Міністр                        В.Г.Кремень
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Міністерства
                   освіти і науки України
                   31.12.2003 N 870
 
 
               СКЛАД
       Всеукраїнського оргкомітету Олімпіади
 
 
 1. Степко М.Ф.     - заступник Міністра освіти і науки
             України, голова оргкомітету;
 
 2. Болюбаш Я.Я.    - директор департаменту вищої освіти
             Міністерства освіти і науки України,
             заступник голови оргкомітету;
 
 3. Левківський К.М   - директор Науково-методичного центру
             вищої освіти, заступник голови
             оргкомітету;
 
 4. Журавльова Н.В   - завідувач сектора Науково-методичного
             центру вищої освіти, відповідальний
             секретар оргкомітету;
 
 5. Вітенко І.С.    - директор Центрального методичного
             кабінету з вищої медичної освіти
             Міністерства охорони здоров'я України
             (за згодою);
 
 6. Дмитренко П.В.   - проректор Національного педагогічного
             університету ім. М.П.Драгоманова;
 
 7. Дорошенко Т.М.   - методист вищої кваліфікаційної категорії
             Науково-методичного центру вищої освіти;
 
 8. Лахманюк Т.В    - заступник начальника управління кадрів,
             закладів освіти та науково-дослідної
             роботи Державного комітету України
             з питань фізичної культури і спорту
             (за згодою);
 
 9. Мамченко О.М.    - директор Державного методичного центру
             навчальних закладів культури і мистецтв
             Міністерства культури і мистецтв України
             (за згодою);
 
 10. Спіцин Є.С.    - директор Інституту східних мов
             Київського національного
             лінгвістичного університету;
 
 11. Спекторська Т.В.  - методист вищої кваліфікаційної
             категорії Науково-методичного центру
             вищої освіти;
 
 12. Шиманський В.М.  - начальник управління аграрної освіти
             Міністерства аграрної політики
             (за згодою);
 
 13. Юдіна С.П.     - завідувач відділу Науково-методичного
             центру вищої освіти.
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу Міністерства
                   освіти і науки України
                   31.12.2003 N 870
 
 
               ПЕРЕЛІК
         олімпіад з навчальних дисциплін
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
|N |Назва      |Назва групи   |Назва базового вищого|Терміни|Прізвище та   |
|п/п|навчальної   |вищих навчальних|навчального закладу з|прове- |ініціали,    |
|  |дисципліни, з  |закладів,    |проведення олімпіади |дення |посада      |
|  |якої      |студенти яких  |           |олімпі-|голови      |
|  |проводиться   |беруть участь в |           |ади  |оргкомітету   |
|  |олімпіада    |олімпіаді    |           |    |         |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
| 1|   2     |    3    |     5     | 6  |   7      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|1. |Українська   |всі вищі    |Міжрегіональна    |18-20 |Ректор      |
|  |мова      |навчальні    |академія управління |березня|Бебик В.М.    |
|  |        |заклади     |персоналом (м. Київ) |    |т.(044)     |
|  |        |        |т.(044)490-95-09   |    |490-95-08    |
|  |        |        |додатковий 1387   |    |додатковий    |
|  |        |        |           |    |1347       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       Іноземні мови                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|2. |Англійська   |всі вищі    |Донецький      |19-22 |Проректор    |
|  |мова      |навчальні    |національний     |квітня |Башков Є.О.   |
|  |        |заклади (не   |технічний університет|    |т.(0622)     |
|  |        |мовні)     |т.(0622)91-08-29   |    |305-35-67    |
|---|        |----------------+---------------------+-------+-----------------|
|3. |Французька   |всі вищі    |Донецький      |17-20 |Проректор    |
|  |мова      |навчальні    |національний     |травня |Башков Є.О.   |
|  |        |заклади (не   |технічний університет|    |т.(0622)     |
|  |        |мовні)     |т.(0622)91-08-29   |    |305-35-67    |
|---|        |----------------+---------------------+-------+-----------------|
|4. |Німецька мова  |всі вищі    |Міжрегіональна    |18-20 |Ректор      |
|  |        |навчальні    |академія управління |березня|Бебик В.М.    |
|  |        |заклади     |персоналом (м. Київ) |    |т.(044)     |
|  |        |        |т.(044)490-95-09   |    |490-95-08    |
|  |        |        |додатковий 1387   |    |додатковий    |
|  |        |        |           |    |1347       |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|5. |Педагогіка   |класичні    |Вінницький державний |19-23 |Проректор    |
|  |        |університети,  |педагогічний     |квітня |Подолянчук С.В. |
|  |        |педагогічні,  |університет     |    |т.(0432)     |
|  |        |технічні    |т.(0432)26-51-98   |    |27-68-82     |
|  |        |університети  |           |    |         |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|6. |Політологія   |всі вищі    |Уманський державний |24-25 |Проректор    |
|  |        |навчальні    |педагогічний     |квітня |Краснобокий Ю.М. |
|  |        |заклади (де   |університет     |    |т.(04744)    |
|  |        |політологія не |т.(04744)5-22-49   |    |5-22-49     |
|  |        |спеціальність) |           |    |         |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|7. |Психологія   |класичні    |Міжрегіональна    |25-27 |Ректор      |
|  |        |університети,  |академія управління |квітня |Бебик В.М.    |
|  |        |педагогічні   |персоналом (м. Київ) |    |т.(044)     |
|  |        |університети  |т.(044)490-95-09   |    |490-95-08    |
|  |        |        |додатковий 1387   |    |додатковий    |
|  |        |        |           |    |13-47      |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|8. |Психологія   |технічні,    |Донецький      |26-29 |Проректор    |
|  |        |технологічні  |національний     |квітня |Башков Є.О.   |
|  |        |        |технічний університет|    |т.(0622)     |
|  |        |        |т.(0622)91-08-29   |    |305-35-67    |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|9. |Естетика    |культури та   |Державна академія  |19-23 |Ректор      |
|  |        |мистецтв    |керівних кадрів   |квітня |Чернець В.Г.   |
|  |        |        |культури і мистецтв |    |т.(044)     |
|  |        |        |(м. Київ) т.(044)  |    |290-22-82    |
|  |        |        |290-36-19, 290-21-93 |    |         |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|10 |Культурологія  |культури та   |Київський      |23-25 |Проректор    |
|  |        |мистецтв,    |національний     |березня|Безклубенко С.Д. |
|  |        |університети,  |університет культури |    |т.(044)269-98-01 |
|  |        |педагогічні,  |і мистецтв      |    |         |
|  |        |технічні    |т.(044)269-97-43   |    |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        Природничо-наукові (фундаментальні) дисципліни            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|11.|Математика   |технічні,    |Національний     |19-24 |Проректор    |
|  |        |економічні,   |технічний університет|квітня |Варламов Г.Б.  |
|  |        |аграрні     |України "Київський  |    |т.(044)     |
|  |        |        |політехнічний    |    |236-45-52    |
|  |        |        |інститут"      |    |         |
|  |        |        |т.(044)241-97-00   |    |         |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|12.|Математика   |класичні    |Львівський      |20-23 |Проректор    |
|  |        |університети  |національний     |квітня |Котур Б.Я.    |
|  |        |        |університет     |    |т.(0322)     |
|  |        |        |т.(0322)96-45-62   |    |72-70-40     |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|13.|Інформатика   |всі вищі    |Національний     |19-23 |Проректор    |
|  |        |навчальні    |аерокосмічний    |квітня |Гайдачук О.В.  |
|  |        |заклади     |університет     |    |т.(057)     |
|  |        |        |ім.М.Є.Жуковського  |    |707-40-20    |
|  |        |        |"Харківський     |    |         |
|  |        |        |авіаційний інститут" |    |         |
|  |        |        |т.(057)707-45-62   |    |         |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|14.|Фізика     |технічні та   |Національний     |18-20 |Ректор      |
|  |        |аграрні     |авіаційний      |травня |Бабак В.П.    |
|  |        |        |університет (м. Київ)|    |т.(044)483-31-41 |
|  |        |        |т.(044)488-53-33   |    |         |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|15.|Хімія      |технічні,    |Національний     |12-14 |Проректор    |
|  |        |технологічні,  |університет харчових |травня |Хомічак Л.М.   |
|  |        |аграрні     |технологій (м. Київ) |    |т.(044)221-60-00 |
|  |        |        |т.(044)221-79-26   |    |         |
|  |        |        |           |    |         |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|16.|Біологія    |аграрні     |Львівський державний | 30  |Проректор    |
|  |        |        |аграрний університет |бере- |Боярчук В.М.   |
|  |        |        |т.(0322)79-31-60   |зня - |т.(0322)     |
|  |        |        |           | 2  |79-33-56     |
|  |        |        |           |квітня |         |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|17.|Біологічна   |медичні     |Національний медичний|26-29 |Проректор    |
|  |хімія      |        |університет (м. Київ)|квітня |Яворовський О.П. |
|  |        |        |т.(044)211-10-72   |    |т.(044)     |
|  |        |        |           |    |235-38-54    |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|18.|Основи екології |класичні    |Донецький      |13-16 |Проректор    |
|  |і охорона    |технічні    |національний     |квітня |Башков Є.О.   |
|  |навколишнього  |університети,  |технічний університет|    |т.(0622)305-35-67|
|  |середовища   |аграрні     |т.(0622)91-08-29   |    |         |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|19.|Безпека життя і |всі вищі    |Одеський       |11-14 |Проректор    |
|  |діяльності   |навчальні    |національний     |травня |Іваниця В.О.   |
|  |людини     |заклади     |університет     |    |т.(0482)23-84-17 |
|  |        |        |т.(0482)23-24-63   |    |         |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|20.|Економіка    |класичні    |Сумський державний  |19-21 |Проректор    |
|  |природокористу- |університети,  |університет     |квітня |Васильєв А.В.  |
|  |вання      |економічні,   |т.(0542)33-56-21   |    |т.(0542)33-00-24 |
|  |        |технічні    |           |    |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       Загально-професійні дисципліни                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|21.|Деталі машин та |аграрні та   |Харківський державний|14-16 |Перший      |
|  |основи     |технічні    |технічний університет|квітня |проректор    |
|  |конструювання  |        |сільського      |    |Тіщенко Л.М.   |
|  |        |        |господарства     |    |т.(0572)21-97-79 |
|  |        |        |т.(0572)700-38-88,  |    |         |
|  |        |        |21-86-40       |    |         |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|22.|Опір матеріалів |технічні    |Національний     | 7-10 |Проректор    |
|  |        |        |аерокосмічний    |квітня |Гайдачук О.В.  |
|  |        |        |університет ім.   |    |т.(057)     |
|  |        |        |М.Є.Жуковського   |    |707-40-20    |
|  |        |        |"Харківський     |    |         |
|  |        |        |авіаційний інститут" |    |         |
|  |        |        |т.(057)707-45-62   |    |         |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|23.|Теоретична   |технічні,    |Національна     |20-23 |Проректор    |
|  |механіка    |університети  |металургійна академія|квітня |Пройдак Ю.С.   |
|  |        |        |України       |    |т.(0562)410-400 |
|  |        |        |т.(0562)41-04-25   |    |         |
|  |        |        |           |    |         |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|24.|Теоретичні   |технічні    |Національний     |18-21 |Проректор    |
|  |основи     |        |університет     |травня |Павлиш В.А    |
|  |електротехніки |        |"Львівська      |    |т.(0322)     |
|  |        |        |політехніка" т.(0322)|    |74-30-63     |
|  |        |        |72-94-12, 39-88-12, |    |         |
|  |        |        |39-81-52       |    |         |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|25.|Електротехніка |технічні    |Національний     |20-23 |Проректор    |
|  |        |        |технічний університет|квітня |Сокол Є.І.    |
|  |        |        |"Харківський     |    |т.(0572)     |
|  |        |        |політехнічний    |    |43-90-28     |
|  |        |        |інститут"      |    |         |
|  |        |        |т.(0572)47-82-09   |    |         |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|26.|Гідравліка   |технічні    |Київський      |22-26 |Проректор    |
|  |        |        |національний     |березня|Кривенко П.В.  |
|  |        |        |університет     |    |т.(044)248-31-65 |
|  |        |        |будівництва і    |    |         |
|  |        |        |архітектури     |    |         |
|  |        |        |т.(044)241-55-48   |    |         |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|27.|Нарисна     |технічні    |Донецький      | 5-8  |Проректор    |
|  |геометрія та  |        |національний     |березня|Башков Є.О.   |
|  |геометричне   |        |технічний університет|    |т.(0622)     |
|  |моделювання на |        |т.(0622)91-08-29   |    |305-35-67    |
|  |ПЕОМ      |        |           |    |         |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|28.|Інформаційні  |економічні,   |Київський      |20-23 |Проректор    |
|  |системи і    |технічні,    |національний     |квітня |Савчук В.С.   |
|  |технології в  |аграрні     |економічний     |    |т.(044)     |
|  |економіці    |        |університет     |    |459-62-08    |
|  |        |        |т.(044)459-61-74   |    |         |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|29.|Менеджмент у  |університети,  |Донецький      | 5-8  |Проректор    |
|  |виробничій сфері|економічні,   |національний     |квітня |Башков Є.О.   |
|  |        |технічні    |технічний університет|    |т.(0622)     |
|  |        |        |т.(0622)91-08-29   |    |305-35-67    |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|30.|Міжнародна   |всі вищі    |Національний     |21-24 |Проректор    |
|  |економіка    |навчальні    |університет     |квітня |Павлиш В.А.   |
|  |        |заклади     |"Львівська      |    |т.(0322)     |
|  |        |        |політехніка" т.(0322)|    |74-30-63     |
|  |        |        |72-94-12, 39-88-12, |    |         |
|  |        |        |39-81-52       |    |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       Професійно-орієнтовані дисципліни                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|31.|Система     |технічні,    |Технологічний    |20-24 |Ректор      |
|  |автоматизованого|технологічні  |університет Поділля |квітня |Скиба М.Є.    |
|  |проектування та |університети  |(м. Хмельницький)  |    |т.(03822)    |
|  |комп'ютерного  |        |т.(03822)2-51-08   |    |2-32-65     |
|  |моделювання в  |        |           |    |         |
|  |машинобудуванні |        |           |    |         |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|32.|Технічна    |технічні,    |Технологічний    |5-7  |Проректор    |
|  |діагностика   |університети  |університет Поділля |квітня |Каплун В.Г.   |
|  |обчислювальних |        |(м. Хмельницький)  |    |т.(03822)    |
|  |пристроїв та  |        |т.(03822)2-51-08   |    |2-32-54     |
|  |систем     |        |           |    |         |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|33.|Менеджмент   |університети,  |Національний     |20-24 |Проректор    |
|  |зовнішньої   |економічні,   |університет     |квітня |Павлиш В.А.   |
|  |економічної   |технічні    |"Львівська      |    |т.(0322)     |
|  |діяльності   |        |політехніка" т.(0322)|    |74-30-63     |
|  |        |        |72-94-12, 39 -88-12, |    |         |
|  |        |        |39-81-52       |    |         |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|34.|Торгове     |економічні та  |Донецький державний |20-23 |Проректор    |
|  |обладнання   |управління,   |університет економіки|квітня |Садеков А.А.   |
|  |        |технологічні  |і торгівлі      |    |т.(0622)93-34-31 |
|  |        |        |Т.(0622)93-34-31   |    |         |
|  |        |        |           |    |         |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|35.|Взаємо-     |технічні,    |Запорізький     |5-8  |Проректор    |
|  |замінність   |аграрні     |національний     |квітня |Внуков Ю.М.   |
|  |стандартизація |        |технічний університет|    |т.(0612)69-84-88 |
|  |та технічні   |        |т.(0612)220-11-76  |    |         |
|  |вимірювання   |        |           |    |         |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|36.|Силові     |технічні    |Криворізький     |18-19 |Проректор    |
|  |перетворювачі в |        |технічний університет|квітня |Сидоренко В.Д.  |
|  |автоматизованих |        |т.(0564)74-14-75   |    |т.(0564)     |
|  |електроприводах |        |           |    |26-07-35     |
|  |        |        |           |    |         |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|37.|Топографічна  |медичні     |Сумський державний  |12-14 |Перший      |
|  |анатомія та   |        |університет     |квітня |проректор    |
|  |оперативна   |        |т.(0542)33-56-21   |    |Васильєв А.В.  |
|  |хірургія    |        |           |    |т.(542)     |
|  |        |        |           |    |33-00-24     |
|  |        |        |           |    |         |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|38.|Медична біологія|медичні     |Медичний інститут  |20-23 |Ректор      |
|  |        |        |Української асоціації|квітня |Туманов В.А.   |
|  |        |        |народної медицини  |    |т.(044)     |
|  |        |        |(м. Київ)      |    |234-69-94    |
|  |        |        |т.(044)560-88-24   |    |         |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|39.|Загальна гігієна|медичні     |Національний медичний|21-24 |Проректор    |
|  |        |        |університет (м. Київ)|квітня |Яворовський О.П. |
|  |        |        |т.(044)211-10-72   |    |т.(044)     |
|  |        |        |           |    |235-38-54    |
|  |        |        |           |    |         |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|40.|Дитячі     |медичні     |Буковинська державна | 31  |Проректор    |
|  |інфекційні   |        |медична академія   |березня|Коломоєць М.Ю.  |
|  |хвороби     |        |(м. Чернівці)    | 2   |т.(03722)    |
|  |        |        |т.(03722)2-65-69,  |квітня |2-65-69     |
|  |        |        |(0372)58-58-40    |    |         |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|41.|Урологія    |медичні     |Буковинська державна |7-9  |Проректор    |
|  |        |        |медична академія   |квітня |Коломоєць М.Ю.  |
|  |        |        |(м. Чернівці)    |    |т.(03722)    |
|  |        |        |т.(03722)2-65-69,  |    |2-65-69     |
|  |        |        |(0372)58-58-40    |    |         |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|42.|Нервові хвороби |медичні     |Буковинська державна |26-28 |Проректор    |
|  |        |        |медична академія   |квітня |Коломоєць М.Ю.  |
|  |        |        |(м. Чернівці)    |    |т.(03722)    |
|  |        |        |т.(03722)2-65-69,  |    |2-65-69     |
|  |        |        |(0372)58-58-40    |    |         |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|43.|Клінічна    |медичні     |Буковинська державна |13-15 |Проректор    |
|  |фармакологія  |        |медична академія   |квітня |Коломоєць М.Ю.  |
|  |        |        |(м. Чернівці)    |    |т.(03722)    |
|  |        |        |т.(03722)2-65-69,  |    |2-65-69     |
|  |        |        |(0372)58-58-40    |    |         |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|44.|Гістологія   |медичні     |Дніпропетровська   |6-9  |Проректор    |
|  |        |        |державна медична   |квітня |Люлько О.В.   |
|  |        |        |академія т.(0562)  |    |т.(0562)46-61-15 |
|  |        |        |46-53-93       |    |         |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|45.|Ендокринологія |медичні     |Буковинська державна |19-21 |Проректор    |
|  |        |        |медична академія   |квітня |Сидорчук І.Й.  |
|  |        |        |(м. Чернівці)    |    |т.(03722)    |
|  |        |        |т.(03722)2-65-69,  |    |2-65-69     |
|  |        |        |(0372)58-58-40    |    |         |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|46.|Клінічна    |медичні     |Буковинська державна |5-7  |Проректор    |
|  |імунологія та  |        |медична академія   |квітня |Сидорчук І.Й.  |
|  |алергологія   |        |(м. Чернівці)    |    |т.(03722)    |
|  |        |        |т.(03722)2-65-69,  |    |2-65-69     |
|  |        |        |(0372)58-58-40    |    |         |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|47.|Шкіряні та   |медичні,    |Вінницький      |20-23 |Проректор    |
|  |венеричні    |класичні    |національний медичний|квітня |Процек О.Г.   |
|  |хвороби     |університети  |університет     |    |т.(0432)     |
|  |        |        |т.(0432)46-06-21   |    |32-27-72     |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|48.|Педіатрія    |медичні     |Донецький державний |13-16 |Проректор    |
|  |        |        |медичний університет |квітня |Талалаєнко О.М. |
|  |        |        |т.(0622) 95-42-84  |    |т.(0622)     |
|  |        |        |           |    |95-55-94     |
|  |        |        |           |    |         |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|49.|Медична генетика|медичні     |Харківський державний|12-14 |Ректор      |
|  |        |        |медичний університет |квітня |Циганенко А.Я.  |
|  |        |        |т.(0572)43-12-07   |    |т.(0572)     |
|  |        |        |           |    |43-07-26     |
|  |        |        |           |    |         |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|50.|Мікробіологія, |медичні,    |Національний медичний|17-20 |Проректор    |
|  |вірусологія   |юридичні    |університет (м. Київ)|березня|Яворовський О.П. |
|  |        |університети  |т.(044)211-10-72   |    |т.(044)     |
|  |        |        |           |    |235-38-54    |
|  |        |        |           |    |         |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|51.|Фармакологія  |медичні     |Кримський державний |27-29 |Проректор    |
|  |        |        |медичний університет |квітня |Дудар Л.В.    |
|  |        |        |(м. Сімферополь)   |    |т.(0652)     |
|  |        |        |т.(0652)294-898   |    |25-80-81     |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|52.|Анатомія людини |медичні     |Івано-Франківська  |20-22 |Ректор Нейко Є.М.|
|  |        |        |державна медична   |квітня |т.(03422)    |
|  |        |        |академія       |    |2-42-95     |
|  |        |        |т.(03422)3-10-90   |    |         |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|53.|Офтальмологія  |медичні     |Одеський державний  |13-14 |Проректор    |
|  |        |        |медичний університет |травня |Кресюн В.Й.   |
|  |        |        |т.(0482) 23-05-68  |    |т.(0482)     |
|  |        |        |           |    |23-54-58     |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|54.|Патологічна   |медичні     |Запорізький державний|13-15 |Проректор    |
|  |фізіологія   |        |медичний університет |травня |Волошин М.А.   |
|  |        |        |т.(0612)33-61-75   |    |т.(0612)33-50-93 |
|  |        |        |           |    |         |
|---+----------------+----------------+---------------------+-------+-----------------|
|55.|Нормальна    |медичні,    |Вінницький      |20-23 |Проректор    |
|  |фізіологія   |класичні    |національний медичний|квітня |Процек О.Г.   |
|  |        |університети  |університет     |    |т.(0432)     |
|  |        |        |т.(0432)46-06-21   |    |32-27-72     |
---------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 3
                   до наказу Міністерства
                   освіти і науки України
                   31.12.2003 N 870
 
 
               ПЕРЕЛІК
       олімпіад за напрямами і спеціальностями
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Назва    |Назва     |Назва групи вищих |Назва вищого     |Терміни |Прізвище та    |
|п/п|напряму, з |спеціальності,|навчальних     |навчального закладу з|прове-  |ініціали, посада |
|  |якого    |з якої    |закладів, студенти |проведення олімпіади |дення  |голови оргкомітету|
|  |проводиться |проводиться  |яких беруть участь |           |олімпіади|         |
|  |олімпіада  |олімпіада   |в олімпіаді    |           |     |         |
|  |      |       |          |           |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
| 1 |  2    |   3    |     4     |     5     |  6  |    7     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         ОСВІТА                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. |Педагогічна |дошкільне   |педагогічні    |Національний     | 12-16  |Проректор     |
|  |освіта   |виховання   |          |педагогічний     | квітня |Дмитренко П.В.  |
|  |      |       |          |університет ім    |     |т.(044)234-65-57 |
|  |      |       |          |М.П.Драгоманова   |     |         |
|  |      |       |          |(м. Київ)      |     |         |
|  |      |       |          |т.(044)216-31-32   |     |         |
|---|      |--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|2. |      |початкове   |класичні      |Дрогобицький     | 19-22  |Проректор     |
|  |      |навчання   |університети та  |державний      | квітня |Яцишин В.П.    |
|  |      |       |педагогічні    |педагогічний     |     |т.(03244)3-81-11 |
|  |      |       |університети    |університет     |     |         |
|  |      |       |          |т.(03244)2-34-34   |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|3. |Фізичне   |фізичне    |фізичної культури, |Національний     | 7-10  |Проректор     |
|  |виховання  |виховання   |класичні      |університет фізичного| квітня |Шкребтій Ю.М.   |
|  |і спорт   |       |університети та  |виховання і спорту  |     |т.(044)227-46-24 |
|  |      |       |педагогічні    |т.(044)227-46-24   |     |         |
|  |      |       |університети    |           |     |         |
|---|      |--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|4. |      |фізична    |фізичної культури, |Львівський державний | 19-21  |Проректор     |
|  |      |реабілітація |класичні      |інститут фізичної  | квітня |Вацеба О.М.    |
|  |      |       |університети та  |культури       |     |т.(0322)72-68-00 |
|  |      |       |педагогічні    |т.(0322)74-11-04   |     |         |
|  |      |       |університети    |           |     |         |
|---|      |--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|5. |      |олімпійський і|фізичної культури, |Львівський державний | 22-24  |Проректор     |
|  |      |професійний  |класичні      |інститут фізичної  | квітня |Вацеба О.М.    |
|  |      |спорт     |університети та  |культури       |     |т.(0322)72-68-00 |
|  |      |       |педагогічні    |т.(0322)74-11-04   |     |         |
|  |      |       |університети    |           |     |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|6. |Мистецтво  |музичне    |класичні      |Південноукраїнський | 18-24  |Проректор     |
|  |      |мистецтво   |університети та  |державний      | квітня |Захарченко І.Г.  |
|  |      |       |педагогічні    |педагогічний     |     |т.(0482)23-07-68 |
|  |      |       |університети    |університет     |     |         |
|  |      |       |          |(м. Одеса)      |     |         |
|  |      |       |          |т.(0482)22-02-10,  |     |         |
|  |      |       |          |23-40-98       |     |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      ГУМАНІТАРНІ НАУКИ                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|7. |Історія   |історія    |класичні      |Переяслав-      | 19-22  |Ректор Коцур В.П. |
|  |      |       |університети та  |Хмельницький     | квітня |т.(04467)5-63-89 |
|  |      |       |педагогічні    |державний      |     |         |
|  |      |       |університети    |педагогічний інститут|     |         |
|  |      |       |          |т.(04467)5-46-44   |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|8. |Філософія  |філософія   |класичні      |Одеський національний| 20-23  |Проректор     |
|  |      |       |університети    |університет     | квітня |Іваниця В.О.   |
|  |      |       |          |т.(0482)23-24-63   |     |т.(0482)23-84-17 |
|  |      |       |          |           |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|9. |Філологія  |українська  |класичні      |Кіровоградський   | 28-30  |Проректор     |
|  |      |мова та    |університети та  |державний      | квітня |Манакін В.М.   |
|  |      |література  |педагогічні    |педагогічний інститут|     |т.(0522)22-56-74 |
|  |      |       |університети    |т.(0522)22-74-26   |     |         |
|---|      |--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|10.|      |російська   |класичні      |Ніжинський державний | 12-16  |Проректор     |
|  |      |мова та    |університети та  |педагогічний     | квітня |В'ялий М.Г.    |
|  |      |література  |педагогічні    |університет     |     |т.(04631)2-23-53 |
|  |      |       |університети    |т.(04631)2-53-96   |     |         |
|---|      |--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|11.|      |новогрецька  |всі вищі навчальні |Маріупольський    | 21-23  |Ректор      |
|  |      |мова     |заклади      |гуманітарний інститут| квітня |Балабанов К.В.  |
|  |      |       |          |ДонНУ т.(0629)    |     |т.(0629)53-22-70 |
|  |      |       |          |34-45-74, 53-22-57  |     |         |
|---|      |--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|12.|      |англійська  |класичні      |Харківський державний| 5-7   |Проректор     |
|  |      |мова та    |університети та  |педагогічний     | квітня |Микитюк О.М.   |
|  |      |література  |педагогічні    |університет     |     |т.(057)700-35-97 |
|  |      |       |університети    |т.(0572)67-53-58   |     |         |
|---|      |--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|13.|      |німецька   |класичні      |Донецький      | 20-23  |Проректор     |
|  |      |мова та    |університети та  |національний     | квітня |Ступін О.Б.    |
|  |      |література  |педагогічні    |університет     |     |т.(0622)305-16-51 |
|  |      |       |університети    |т.(0622)91-92-26   |     |         |
|---|      |--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|14.|      |французька  |класичні      |Горлівський державний|  31  |Проректор     |
|  |      |мова     |університети та  |педагогічний інститут|березня |Теркулов В.І.   |
|  |      |       |педагогічні    |іноземних мов    |2 квітня |т.(06242)4-69-80 |
|  |      |       |університети    |т.(06242)5-26-31   |     |         |
|---|      |--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|15.|      |іспанська   |класичні      |Київський      | 6-8   |Проректор     |
|  |      |мова     |університети та  |національний     | квітня |Назаров С.М.   |
|  |      |       |педагогічні    |лінгвістичний    |     |т.(044)227-40-52 |
|  |      |       |університети    |університет     |     |         |
|  |      |       |          |т.(044)269-83-16   |     |         |
|---|      |--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|16.|      |східні мови: |класичні      |Київський      | 13-15  |Проректор     |
|  |      |китайська,  |університети та  |національний     | квітня |Назаров С.М.   |
|  |      |корейська,  |педагогічні    |лінгвістичний    |     |т.(044)227-40-52 |
|  |      |арабська,   |університети    |університет     |     |         |
|  |      |турецька,   |          |т.(044)269-83-16   |     |         |
|  |      |перська    |          |           |     |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       СОЦІАЛЬНІ НАУКИ                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|17.|Психологія |психологія  |класичні      |Прикарпатський    | 4-6   |Ректор      |
|  |      |       |університети та  |державний університет| травня |Кононенко В.І.  |
|  |      |       |педагогічні    |(м. Івано-Франківськ)|     |т.(03422)2-21-40 |
|  |      |       |університети    |т.(0342)59-60-83   |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|18.|Політологія |політологія  |класичні      |Міжрегіональна    | 1-3   |Ректор Бебик В.М. |
|  |      |       |університети та  |академія управління | квітня |т.(044) 490-95-08 |
|  |      |       |педагогічні    |персоналом (м. Київ) |     |додатковий 13-47 |
|  |      |       |університети    |т.(044)490-95-09   |     |         |
|  |      |       |          |додатковий 1387   |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|19.|Соціологія |соціологія  |університети,   |Запорізький державний| 13-16  |В.о.ректора    |
|  |      |       |педагогічні,    |університет     | квітня |Савін В.В.    |
|  |      |       |культури,     |т.(0612)69-98-00,  |     |т.(0612)64-45-46 |
|  |      |       |економічні та   |64-26-05       |     |         |
|  |      |       |управління     |           |     |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 ЕКОНОМІКА, КОМЕРЦІЯ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|20.|Економіка і |міжнародна  |всі вищі навчальні |Національний     | 21-24  |Проректор     |
|  |підприєм-  |економіка   |заклади      |університет     | квітня |Павлиш В.А.    |
|  |ництво   |       |          |"Львівська      |     |т.(0322)74-30-63 |
|  |      |       |          |політехніка"     |     |         |
|  |      |       |          |т.(0322)39-83-63,  |     |         |
|  |      |       |          |39-82-10, 39-82-89  |     |         |
|---|      |--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|21.|      |економічна  |класичні      |Київський      | 6-9   |Перший проректор |
|  |      |теорія    |університети    |національний     | квітня |Третяк О.В.    |
|  |      |       |          |університет імені  |     |т.(044)239-32-70 |
|  |      |       |          |Тараса Шевченка   |     |         |
|  |      |       |          |т.(044)266-39-69,  |     |         |
|  |      |       |          |266-54-57      |     |         |
|---|      |--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|22.|      |управління  |класичні      |Донецький      | 13-16  |Проректор     |
|  |      |трудовими   |університети,   |національний     | квітня |Ступін О.Б.    |
|  |      |ресурсами   |економічні та   |університет     |     |т.(062)305-16-51 |
|  |      |       |управління,    |т.(0622)91-92-26   |     |         |
|  |      |       |технічні,     |           |     |         |
|  |      |       |технологічні    |           |     |         |
|---|      |--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|23.|      |маркетинг   |класичні      |Донецька державна  | 12-14  |Проректор     |
|  |      |       |університети,   |академія управління | травня |Пілюшенко В.Л.  |
|  |      |       |економічні та   |т.(0622)337-66-09  |     |т.(0622)337-66-09 |
|  |      |       |управління,    |           |     |         |
|  |      |       |технічні,     |           |     |         |
|  |      |       |технологічні,   |           |     |         |
|---|      |--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|24.|      |банківська  |економічні та   |Одеський державний  | 29-31  |Проректор     |
|  |      |справа    |управління,    |економічний     | березня |Ковальов А.І.   |
|  |      |       |класичні      |університет     |     |т.(0482)23-64-89 |
|  |      |       |університети    |т.(0482)23-05-89   |     |         |
|---|      |--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|25.|      |фінанси    |економічні,    |Харківський державний| 25-27  |Проректор     |
|  |      |       |класичні      |економічний     | травня |Тридід О.М.    |
|  |      |       |університети,   |університет     |     |т.(0572)702-11-86 |
|  |      |       |технічні,     |т.(0572)702-11-86  |     |         |
|  |      |       |технологічні,   |           |     |         |
|  |      |       |аграрні      |           |     |         |
|---|      |--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|26.|      |економіка   |економічні,    |Донецький державний | 27-28  |Проректор     |
|  |      |підприємства |класичні      |університет економіки| квітня |Садеков А.А.   |
|  |      |       |університети,   |і торгівлі      |     |т.(0622)305-34-31 |
|  |      |       |технічні,     |т.(0622)93-34-31   |     |         |
|  |      |       |технологічні,   |           |     |         |
|  |      |       |аграрні      |           |     |         |
|---|      |--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|27.|      |економічна  |класичні      |Дніпропетровський  | 12-14  |Проректор     |
|  |      |кібернетика  |університети,   |національний     | квітня |Дронь М.М.    |
|  |      |       |технічні,     |університет     |     |т.(056)776-82-66 |
|  |      |       |економічні, аграрні|т.(056)46-92-57   |     |         |
|---|      |--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|28.|      |облік і    |класичні      |Донецький      | 11-14  |Проректор     |
|  |      |аудит     |університети,   |національний     | травня |Ступін О.Б.    |
|  |      |       |економічні та   |університет     |     |т.(062)305-16-51 |
|  |      |       |управління     |т.(0622)91-92-26   |     |         |
|---|      |--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|29.|      |облік і    |технічні,     |Житомирський     | 22-23  |Проректор     |
|  |      |аудит     |технологічні    |інженерно-      | квітня |Грабар І.Г.    |
|  |      |       |          |технологічний    |     |т.(0412)24-14-20 |
|  |      |       |          |інститут       |     |         |
|  |      |       |          |т.(0412)24-09-91   |     |         |
|---|      |--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|30.|      |облік і    |аграрні      |Харківський     | 25-27  |Проректор     |
|  |      |аудит     |          |національний аграрний| травня |Захаренко О.В.  |
|  |      |       |          |університет т.(0572) |     |т.(0572)99-76-28 |
|  |      |       |          |99-76-28, 99-74-20  |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|31.|Менеджмент |менеджмент  |економічні та   |Київський      | 19-21  |Ректор      |
|  |      |організацій  |управління,    |національний     | травня |Мазаракі А.А.   |
|  |      |       |класичні      |торговельно-     |     |т.(044)513-33-48 |
|  |      |       |університети    |економічний     |     |         |
|  |      |       |          |університет     |     |         |
|  |      |       |          |т.(044)513-74-36   |     |         |
|---|      |--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|32.|      |менеджмент  |класичні      |Національний     | 21-24  |Проректор     |
|  |      |зовнішньо-  |університети,   |університет     | квітня |Павлиш В.А.    |
|  |      |екномічної  |економічні,    |"Львівська      |     |т.(0322)74-30-63 |
|  |      |діяльності  |технічні      |політехніка"     |     |         |
|  |      |       |          |т.(0322)39-83-63,  |     |         |
|  |      |       |          |39-82-10, 39-82-89  |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|33.|      |менеджмент у |всі вищі навчальні |Київський      | 27-29  |Ректор      |
|  |      |невиробничій |заклади      |національний     | квітня |Поплавський М.М. |
|  |      |сфері     |          |університет культури |     |т.(044)269-98-33 |
|  |      |       |          |і мистецтв      |     |         |
|  |      |       |          |т.(044)269-97-43   |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|34.|Торгівля  |товарознавство|економічні та   |Київський      | 12-14  |Ректор      |
|  |      |та      |управління,    |національний     | травня |Мазаракі А.А.   |
|  |      |комерційна  |технологічні    |торговельно-     |     |т.(044)513-33-48 |
|  |      |діяльність  |          |економічний     |     |         |
|  |      |       |          |університет     |     |         |
|  |      |       |          |т.(044)513-74-36   |     |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         ПРАВО                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|35.|Право    |Правознавство |класичні      |Київський      | 22-24  |Перший проректор |
|  |      |       |університети,   |національний     | квітня |Третяк О.В.    |
|  |      |       |юридичні,     |університет імені  |     |т.(044)239-32-70 |
|  |      |       |внутрішніх справ  |Тараса Шевченка   |     |         |
|  |      |       |          |т.(044)234-50-08   |     |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       ПРИРОДНИЧІ НАУКИ                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|36.|      |фізика    |класичні      |Національний     | 5-9   |Проректор     |
|  |      |       |університети та  |педагогічний     | квітня |Дмитренко П.В.  |
|  |      |       |педагогічні    |університет     |     |т.(044)234-65-57 |
|  |      |       |університети    |ім. М.П.Драгоманова |     |         |
|  |      |       |          |(м. Київ)      |     |         |
|  |      |       |          |т.(044)216-31-32   |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|37.|      |хімія     |класичні      |Чернігівський    | 20-23  |Ректор      |
|  |      |       |університети та  |державний      | квітня |Явоненко О.Ф.   |
|  |      |       |педагогічні    |педагогічний     |     |т.(04622)3-20-69, |
|  |      |       |університети    |університет     |     |3-21-69      |
|  |      |       |          |т.(04622)3-21-06   |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|38.|Біологія  |біологія   |класичні      |Херсонський державний| 12-16  |Проректор     |
|  |      |       |університети та  |університет     | квітня |Федяєва В.Л.   |
|  |      |       |педагогічні    |т.(0552)32-67-08   |     |т.(0552)32-67-54 |
|  |      |       |університети    |           |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|39.|Географія  |географія   |класичні      |Чернівецький     | 21-23  |Проректор     |
|  |      |       |університети та  |національний     | квітня |Мельничук С.В.  |
|  |      |       |педагогічні    |університет     |     |т.(03722)2-22-66 |
|  |      |       |університети    |т.(0372)58-47-14   |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|40.|Геологія  |геологія   |класичні      |Національний гірничий| 6-9   |Проректор     |
|  |      |       |університети,   |університет України | квітня |Бондаренко В.І.  |
|  |      |       |технічні,     |(м. Дніпропетровськ) |     |т.(0562)47-32-09 |
|  |      |       |технологічні    |т.(0562)744-62-14  |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|41.|Екологія  |прикладна   |технічні,     |Дніпродзержинський  | 6-9   |Проректор     |
|  |      |екологія   |технологічні,   |державний технічний | квітня |Садовий О.В.   |
|  |      |       |аграрні      |університет     |     |т.(0569)55-12-87 |
|  |      |       |          |т.(0569)55-12-87   |     |         |
|---|      |--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|42.|      |прикладна   |класичні      |Одеський державний  | 19-23  |Проректор     |
|  |      |екологія   |університети та  |екологічний     | квітня |Гопченко Є.Д.   |
|  |      |       |педагогічні    |університет     |     |т.(0482)35-73-71 |
|  |      |       |університети    |т.(0482)42-57-18   |     |         |
|---|      |--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|43.|      |агроекологія |аграрні      |Львівський державний | 6-9   |Проректор     |
|  |      |       |          |аграрний університет | квітня |Боярчук В.М.   |
|  |      |       |          |т.(0322)79-31-60   |     |т.(0322)79-33-56 |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|44.|Геодезія,  |Землеупорядку-|аграрні, технічні |Український державний| 18-22  |Проректор     |
|  |картографія,|вання та   |          |університет     | травня |Ковальов С.В.   |
|  |та     |кадастр    |          |водовідведення та  |     |т.(0362)22-14-93 |
|  |землеупоряд-|       |          |природокористування |     |         |
|  |кування   |       |          |т.(0362)22-34-85   |     |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    МАТЕМАТИКА ТА ІНФОРМАТИКА                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|45.|Математика |математика  |класичні      |Житомирський     | 19-23  |Проректор     |
|  |      |       |університети та  |державний      | квітня |Дубасенюк О.А.  |
|  |      |       |педагогічні    |педагогічний     |     |т.(0412)37-40-42 |
|  |      |       |університети    |університет     |     |         |
|  |      |       |          |т.(0412)37-40-42   |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|46.|Інформатика |інформатика  |класичні      |Тернопільський    | 19-22  |Проректор     |
|  |      |       |університети та  |державний      | квітня |Терещук Г.В.   |
|  |      |       |педагогічні    |педагогічний     |     |т.(0352)43-59-22 |
|  |      |       |університети,   |університет     |     |         |
|  |      |       |технічні      |т.(0352)43-57-97   |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|47.|Комп'ютерні |інформаційні |технічні, класичні |Національний     | 12-16  |Проректор     |
|  |науки    |системи в   |університети    |технічний університет| квітня |Сокол Є.І.    |
|  |      |менеджменті  |          |"Харківський     |     |т.(0572)43-90-28 |
|  |      |       |          |політехнічний    |     |         |
|  |      |       |          |інститут"      |     |         |
|  |      |       |          |т.(0572)47-82-09   |     |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        ІНЖЕНЕРІЯ                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|48.|Інженерна  |обладнання  |економічні та   |Донецький державний | 13-14  |Проректор     |
|  |механіка  |переробних і |управління,    |університет економіки| квітня |Садеков А.А.   |
|  |      |харчових   |технологічні    |і торгівлі      |     |т.(0622)305-34-31 |
|  |      |виробництв  |          |т.(0622)93-34-31   |     |         |
|---|      |--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|49.|      |підйомнотран- |технічні,     |Харківський державний| 19-22  |Проректор     |
|  |      |спортні,   |технологічні,   |технічний університет| квітня |Гончаренко Д.Ф.  |
|  |      |будівельні,  |класичні      |будівництва і    |     |т.(057)700-02-40 |
|  |      |дорожні,   |університети    |архітектури     |     |         |
|  |      |меліоративні |          |т.(0572)40-29-33   |     |         |
|  |      |машини і   |          |           |     |         |
|  |      |обладнання  |          |           |     |         |
|---|      |--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|50.|      |технологія  |технічні,     |Дніпродзержинський  | 20-23  |Проректор     |
|  |      |машино-    |технологічні,   |державний технічний | квітня |Садовий О.В.   |
|  |      |будування   |класичні      |університет     |     |т.(0569)55-12-87 |
|  |      |       |університети    |т.(0569)55-12-87   |     |         |
|---|      |--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|51.|      |металорізальні|технічні,     |Донецький      |  29  |Проректор     |
|  |      |верстати   |технологічні    |національний     |березня -|Башков Є.О.    |
|  |      |та системи  |університети    |технічний університет|2 квітня |т.(0622)305-35-67 |
|  |      |       |          |т.(0622)91-08-29   |     |         |
|---|      |--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|52.|      |машини та   |аграрні      |Харківський державний| 5-8   |Проректор     |
|  |      |обладнання  |          |технічний університет| квітня |Заїка П.М.    |
|  |      |сільськогос- |          |сільського      |     |т.(0572)47-81-86 |
|  |      |подарського  |          |господарства     |     |         |
|  |      |виробництва  |          |т.(0572)21-79-22   |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|53.|Інженерне  |       |технічні,     |Харківський     | 19-24  |Проректор     |
|  |матеріало- |       |технологічні    |національний     | квітня |Гладкий І.П.   |
|  |знавство  |       |університети    |автомобільно-дорожній|     |т.(057)700-38-54 |
|  |      |       |          |університет     |     |         |
|  |      |       |          |т.(0572)45-91-29   |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|54.|Радіотехніка|радіотехніка |класичні      |Севастопольський   | 13-14  |Проректор     |
|  |      |       |університети,   |національний     | квітня |Лук'янчук О.Г.  |
|  |      |       |технічні,     |технічний      |     |т.(0692)24-35-90 |
|  |      |       |технологічні,   |університет     |     |         |
|  |      |       |військові     |т.(0692)23-51-18   |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|55.|Електромеха-|       |технічні      |Кременчуцький    | 22-24  |Проректор     |
|  |ніка    |       |          |державний      | квітня |Костін В.В.    |
|  |      |       |          |політехнічний    |     |т.(05366)3-11-47 |
|  |      |       |          |університет     |     |         |
|  |      |       |          |т.(05366)3-11-47   |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|56.|Електромеха-|енергоресурсо-|технічні      |Кременчуцький    | 19-21  |Проректор     |
|  |ніка    |збереження  |          |державний      | квітня |Костін В.В.    |
|  |      |за напрямами |          |політехнічний    |     |т.(05366)3-11-47 |
|  |      |електро-   |          |університет     |     |         |
|  |      |механіка та  |          |т.(05366)3-11-47   |     |         |
|  |      |енергетика  |          |           |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|57.|Метрологія |       |технічні      |Харківський     | 26-28  |Проректор     |
|  |та     |       |          |національний     | квітня |Сліпченко М.І.  |
|  |вимірювальна|       |          |університет     |     |т.(057)702-10-20 |
|  |техніка   |       |          |радіоелектроніки   |     |         |
|  |      |       |          |т.(057)702-10-13   |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|58.|Електронні |       |технічні      |Харківський     | 6-7   |Проректор     |
|  |апарати   |       |          |національний     | квітня |Сліпченко М.І.  |
|  |      |       |          |університет     |     |т.(057)702-10-20 |
|  |      |       |          |радіоелектроніки   |     |         |
|  |      |       |          |т.(057)702-10-13   |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|59.|Електроніка |       |технічні      |Харківський     | 6-7   |Проректор     |
|  |      |       |          |національний     | квітня |Сліпченко М.І.  |
|  |      |       |          |університет     |     |т.(057)702-10-20 |
|  |      |       |          |радіоелектроніки   |     |         |
|  |      |       |          |т.(057)702-10-13   |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|60.|Комп'ютерні |системи    |технічні      |Вінницький державний | 12-15  |Перший проректор |
|  |системи,  |управління і |          |технічний університет| квітня |Грабю В.В.    |
|  |автоматика |автоматики  |          |т.(0432)44-02-16   |     |т.(0432)44-02-06 |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|61.|управління |комп'ютерні  |технічні      |Кременчуцький    | 15-17  |Проректор     |
|  |і      |системи,   |          |державний      | квітня |Костін В.В.    |
|  |      |автоматика  |          |політехнічний    |     |т.(05366)3-11-47 |
|  |      |управління і |          |університет     |     |         |
|  |      |       |          |т.(05366)3-11-47   |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|62.|Комп'ютерна |системне   |технічні, класичні |Національний     | 13-14  |Проректор     |
|  |інженерія  |програмування |університети    |технічний університет| квітня |Сокол Є.І.    |
|  |      |       |          |"Харківський     |     |т.(0572)43-90-28 |
|  |      |       |          |політехнічний    |     |         |
|  |      |       |          |інститут"      |     |         |
|  |      |       |          |т.(0572)47-82-09   |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|63.|Металургія |металургія  |технічні      |Національна     | 20-22  |Проректор     |
|  |      |чорних    |          |металургійна академія| квітня |Пройдак Ю.С.   |
|  |      |металів    |          |України       |     |т.(0562)41-04-00 |
|  |      |       |          |(м. Дніпропетровськ) |     |         |
|  |      |       |          |т.(0562)41-04-25   |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|64.|      |обробка    |технічні      |Національний     | 22-23  |Проректор     |
|  |      |металів    |          |технічний університет| квітня |Варламов Г.Б.   |
|  |      |тиском    |          |України "Київський  |     |т.(044)236-45-52 |
|  |      |       |          |політехнічний    |     |         |
|  |      |       |          |інститут"      |     |         |
|  |      |       |          |т.(044)241-97-00   |     |         |
|---|      |--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|65.|      |ливарне    |технічні      |Дніпродзержинський  | 27-30  |Проректор     |
|  |      |виробництво  |          |державний технічний | квітня |Садовий О.В.   |
|  |      |чорних і   |          |університет     |     |т.(0569)55-12-87 |
|  |      |кольорових  |          |т.(0569)55-12-87   |     |         |
|  |      |металів    |          |           |     |         |
|---|      |--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|66.|      |металургія  |технічні      |Запорізька державна | 19-23  |Проректор     |
|  |      |кольорових  |          |інженерна академія  | квітня |Переверзєв А.В.  |
|  |      |металів    |          |т.(0612)601-270   |     |т.(0612)601-330  |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|67.|Гірництво  |розробка   |технічні      |Івано-Франківський  | 20-23  |Проректор     |
|  |      |родовищ    |          |національний     | квітня |Карпаш О.М.    |
|  |      |корисних   |          |технічний університет|     |т.(03422)4-24-30 |
|  |      |копалин    |          |України       |     |         |
|  |      |       |          |т.(03422)4-21-96   |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|68.|Зварювання |технологія  |технічні,     |Кіровоградський   | 6-9   |В.о.ректора    |
|  |      |та      |технологічні,   |державний технічний | квітня |Кропівний В.М.  |
|  |      |устаткування, |класичні      |університет     |     |т.(0522)59-93-59 |
|  |      |відновлення  |університети    |т.(0522)59-93-59   |     |         |
|  |      |та      |          |           |     |         |
|  |      |підвищення  |          |           |     |         |
|  |      |зносостійкості|          |           |     |         |
|  |      |машин і    |          |           |     |         |
|  |      |конструкцій  |          |           |     |         |
|  |      |       |          |           |     |         |
|---|      |--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|69.|      |технологія  |технічні,     |Донбаська державна  | 13-15  |Проректор     |
|  |      |та      |технологічні,   |машинобудівна    | квітня |Федорінов В.А.  |
|  |      |устаткування |класичні      |академія       |     |т.(0626)41-69-09 |
|  |      |зварювання  |університети    |(м. Краматорськ)   |     |         |
|  |      |       |          |т.(0626)41-67-88   |     |         |
|---|      |--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|70.|      |зварювальні  |технічні,     |Приазовський     | 20-22  |В.о.проректора  |
|  |      |установки   |технологічні,   |державний технічний | квітня |Чейлях О.П.    |
|  |      |       |класичні      |університет     |     |т.(0629)31-64-61 |
|  |      |       |університети    |(м. Маріуполь)    |     |         |
|  |      |       |          |т.(0629)31-64-61   |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|71.|Телекомуні- |       |технічні      |Одеська національна | 5-8   |Проректор     |
|  |кації    |       |          |академія зв'язку   | квітня |Нечипорук О.Л.  |
|  |      |       |          |т.(0482)23-55-95,  |     |т.(0482)26-19-63 |
|  |      |       |          |26-05-41       |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|72.|Будівництво |промислове  |технічні, аграрні |Донбаська державна  | 17-21  |Проректор     |
|  |      |та цивільне  |          |академія будівництва | травня |Мущанов В.П.   |
|  |      |будівництво  |          |і архітектури    |     |т.(0622)21-41-59 |
|  |      |       |          |(м. Макіївка)    |     |         |
|  |      |       |          |т.(06232)4-46-85   |     |         |
|---|      |--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|73.|      |теплогазопо- |технічні      |Київський      | 5-8   |Проректор     |
|  |      |стачання та  |          |національний     | квітня |Кривенко П.В.   |
|  |      |вентиляція  |          |університет     |     |т.(044)248-31-65 |
|  |      |       |          |будівництва і    |     |         |
|  |      |       |          |архітектури     |     |         |
|  |      |       |          |т.(044)241-55-48   |     |         |
|---|      |--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|74.|      |технологія  |технічні      |Донбаська державна  | 12-14  |Проректор     |
|  |      |будівельних  |          |академія будівництва | травня |Братчун В.І.   |
|  |      |конструкцій, |          |і архітектури    |     |Т.(0622)90-15-02 |
|  |      |виробів і   |          |(м. Макіївка)    |     |         |
|  |      |матеріалів  |          |т.(06232)4-46-85   |     |         |
|---|      |--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|75.|      |мости та   |технічні      |Дніпропетровський  | 27-30  |Проректор     |
|  |      |транспортні  |          |державний технічний | квітня |Мямлін С.В.    |
|  |      |тунелі    |          |університет     |     |т.(056)776-84-98 |
|  |      |       |          |залізничного     |     |         |
|  |      |       |          |транспорту      |     |         |
|  |      |       |          |т.(056)776-11-93   |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|76.|Харчова   |технологія  |економічні та   |Харківська державна | 18-20  |Ректор      |
|  |технологія |харчування  |управління,    |академія технології | травня |Черевко О.І.   |
|  |та     |       |технологічні    |та організації    |     |т.(0572)36-89-79 |
|  |інженерія  |       |          |харчування      |     |         |
|  |      |       |          |т.(0572)36-74-92   |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|77.|Легка    |технологія  |технічні,     |Київський      | 5-8   |Проректор     |
|  |промис-   |та      |технологічні,   |національний     | квітня |Кулєшов Ю.Є.   |
|  |ловість   |конструювання |класичні      |університет     |     |т.(044)290-42-54 |
|  |      |взуття    |університети    |технологій та дизайну|     |         |
|  |      |       |          |т.(044)290-78-86   |     |         |
|---|      |--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|78.|      |швейні    |технічні,     |Київський      | 5-8   |Проректор     |
|  |      |вироби    |технологічні,   |національний     | квітня |Кулєшов Ю.Є.   |
|  |      |       |класичні      |університет     |     |т.(044)290-42-54 |
|  |      |       |університети    |технологій та дизайну|     |         |
|  |      |       |          |т.(044)290-78-86   |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|79.|Механізація |       |аграрні      |Національний аграрний| 7-9   |Проректор     |
|  |та     |       |          |університет     | квітня |Лисенко В.П.   |
|  |електрифіка-|       |          |т.(044)263-51-75,  |     |т.(044)267-80-46 |
|  |ція     |       |          |267-82-42      |     |         |
|  |сільського |       |          |           |     |         |
|  |господарства|       |          |           |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|80.|Водні    |водопостачання|технічні      |Дніпропетровський  | 20-23  |Проректор     |
|  |ресурси   |і       |          |державний технічний | квітня |Мямлін С.В.    |
|  |      |водовідведення|          |університет     |     |т.(056)776-84-98 |
|  |      |       |          |залізничного     |     |         |
|  |      |       |          |транспорту      |     |         |
|  |      |       |          |т.(056)776-11-93   |     |         |
|---|      |--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|81.|      |гідромеліора- |аграрні, технічні |Херсонський державний| 23-25  |Проректор     |
|  |      |ція      |          |аграрний університет | квітня |Морозов В.В.   |
|  |      |       |          |т.(0552)43-62-16   |     |т.(0552)43-62-16 |
|---+--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                       ТРАНСПОРТ                      |
|---+--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|82.|Авіація та |обслуговування|технічні      |Державна льотна   | 20-22  |Проректор     |
|  |космонавтика|повітряного  |          |академія України   | квітня |Неділько С.М.   |
|  |      |руху     |          |(м. Кіровоград)   |     |т.(0522)27-05-72 |
|  |      |       |          |т.(0522)29-47-95   |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|83.|Транспортні |       |технічні аграрні  |Східноукраїнський  | 12-15  |Перший проректор |
|  |технології |       |          |національний     | квітня |Смирний М.Ф.   |
|  |      |       |          |університет     |     |т.(0642)46-12-84 |
|  |      |       |          |(м. Луганськ)    |     |         |
|  |      |       |          |т.(0642)46-12-84   |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|84.|      |автомобілі  |технічні, аграрні |Національний     | 13-15  |Проректор     |
|  |      |та      |          |транспортний     | травня |Дмитрієв М.М.   |
|  |      |автомобільне |          |університет (м. Київ)|     |т.(044)290-84-48 |
|  |      |господарство |          |т.(044)290-98-05   |     |         |
|---|      |--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|85.|      |організація  |технічні      |Дніпропетровський  | 13-16  |Проректор     |
|  |      |перевезень і |          |державний технічний | квітня |Мямлін С.В.    |
|  |      |управління  |          |університет     |     |т.(056)776-84-98 |
|  |      |на      |          |залізничного     |     |         |
|  |      |транспорті  |          |транспорту т.(056)  |     |         |
|  |      |       |          |776-11-93, 776-12-29 |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|86.|Видавничо- |видавнича   |технічні      |Українська академія | 12-16  |Проректор     |
|  |поліграфічна|справа і   |          |друкарства (м. Львів)| квітня |Стецьків О.П.   |
|  |справа   |редагування  |          |т.(0322)59-94-29   |     |т.(0322)52-96-20 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         МЕДИЦИНА                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|87.|Медицина  |стоматологія |медичні      |Українська медична  | 22-23  |Ректор      |
|  |      |       |          |стоматологічна    | квітня |Ждан В.М.     |
|  |      |       |          |академія (м. Полтава)|     |т.(05322)7-17-31 |
|  |      |       |          |т.(05322)2-77-45   |     |         |
|---|      |--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|88.|      |терапія    |медичні      |Запорізький державний| 13-15  |Проректор     |
|  |      |       |          |медичний університет | травня |Волошин М.А.   |
|  |      |       |          |т.(0612)33-61-75   |     |т.(0612)33-50-93 |
|---|      |--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|89.|      |хірургія   |медичні      |Тернопільська    | 7-10  |Проректор     |
|  |      |       |          |державна медична   | квітня |Мисула І.Р.    |
|  |      |       |          |академія       |     |т.(0352)22-55-88 |
|  |      |       |          |т.(0352)22-45-54   |     |         |
|---|      |--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|90.|      |акушерство і |медичні      |Харківський державний| 19-21  |Ректор      |
|  |      |гінекологія  |          |медичний університет | квітня |Циганенко А.Я.  |
|  |      |       |          |т.(0572)43-12-07   |     |т.(0572)43-07-26 |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|91.|Фармація  |фармація   |медичні      |Львівський      | 20-24  |Ректор      |
|  |      |       |          |національний медичний| квітня |Зіменковський Б.С.|
|  |      |       |          |університет     |     |т.(0322)72-26-60 |
|  |      |       |          |т.(0322)76-85-84   |     |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСНИЦТВО І РИБАЛЬСТВО               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|92.|Агрономія  |плодоовочів- |аграрні      |Уманський державний |  31  |Проректор     |
|  |      |ництво і   |          |аграрний університет |березня -|Господаренко Г.М. |
|  |      |виноградарство|          |т.(04744)3-22-35   | 4 квітня|т.(04744)3-22-35 |
|  |      |       |          |           |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|93.|      |агрономія   |аграрні      |Білоцерківський   | 18-20  |Проректор     |
|  |      |       |          |державний аграрний  | травня |Герасименко В.Г. |
|  |      |       |          |університет     |     |(263)5-35-74   |
|  |      |       |          |т.(263)5-10-26    |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|94.|Зооінженерія|зооінженерія |аграрні      |Миколаївський    | 15-17  |Проректор     |
|  |      |       |          |державний аграрний  | квітня |Бабенко Д.В.   |
|  |      |       |          |університет     |     |т.(0512)34-31-94 |
|  |      |       |          |т.(0512)34-10-82   |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|95.|Водні    |водні     |всі вищі      |Херсонський     | 14-16  |Проректор     |
|  |біоресурси |біоресурси  |навчальні заклади |державний аграрний  | квітня |Морозов В.В.   |
|  |      |       |          |університет     |     |т.(0552)43-62-16 |
|  |      |       |          |т.(0552)43-62-16   |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|96.|Лісове і  |лісове    |всі вищі      |Харківський     | 14-15  |Проректор     |
|  |садово-   |господарство |навчальні заклади |національний     | квітня |Захаренко О.В.  |
|  |паркове   |       |          |аграрний       |     |т.(0572)99-76-28 |
|  |господарство|       |          |університет     |     |         |
|  |      |       |          |т.(0572)99-76-28,  |     |         |
|  |      |       |          |99-74-20       |     |         |
|---+------------+--------------+-------------------+---------------------+---------+------------------|
|97.|Ветеринарна |ветеринарна  |аграрні      |Львівська      | 20-22  |Проректор     |
|  |медицина  |медицина   |          |національна     | квітня |Гунчак В.М.    |
|  |      |       |          |академія       |     |т.(0322)75-67-95 |
|  |      |       |          |ветеринарної     |     |         |
|  |      |       |          |медицини       |     |         |
|  |      |       |          |т.(0322)98-68-89   |     |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|98.|Інформаційна безпека    |технічні,     |Харківський     | 26-28  |Проректор     |
|  |              |класичні      |національний     | квітня |Сліпченко М.І.  |
|  |              |університети,   |університет     |     |т.(057)702-10-20 |
|  |              |економічні,    |радіоелектроніки   |     |         |
|  |              |військові     |т.(057)702-10-13   |     |         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 4
                   до наказу Міністерства
                   освіти і науки України
                   31.12.2003 N 870
 
 
            ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
    до Положення про Всеукраїнську студентську олімпіаду
 
 
   Міністерство освіти України
   Замінити: Міністерство освіти і науки України
 
           1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   1.1. Це Положення є рекомендацією Міністерства освіти України
щодо організації та  проведення  Всеукраїнської  студентської
олімпіади.
   Замінити: Положення про Всеукраїнську студентську олімпіаду
(далі - Положення) розроблене у відповідності з Законом "Про вищу
освіту" ( 2984-14 ) та іншими нормативними актами, які регулюють
організацію науково-дослідної роботи студентів.
 
   1.2. Всеукраїнська студентська олімпіада (далі - Олімпіада) -
система масових очних змагань студентів вищих навчальних закладів
у творчому застосуванні здобутих знань, умінь та навичок.
   Замінити: Це Положення регламентує організацію та проведення
Всеукраїнської студентської олімпіади (далі - Олімпіада) у вищих
навчальних закладах України незалежно від форми власності та
підпорядкування.
 
   1.6 В Олімпіаді можуть брати участь громадяни зарубіжних
країн, які навчаються у вищих навчальних закладах України, а також
студенти зарубіжних країн.
   Замінити: 1.6. В Олімпіаді можуть брати участь студенти
зарубіжних країн, незалежно від того, навчаються вони у вищих
навчальних закладах України чи ні.
 
        2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ
 
   2.1. Керівництво   проведенням   Олімпіади   здійснює
Всеукраїнський організаційний комітет, персональний склад якого
затверджується Міністерством освіти і науки України, який очолює
Перший заступник Міністра освіти України.
   Замінити: 2.1. Керівництво  організацією  та  проведенням
Олімпіади  здійснює  Всеукраїнський  організаційний  комітет,
персональний склад якого затверджується Міністерством освіти і
науки України, який очолює заступник Міністра освіти і науки
України.
 
   2.2. Всеукраїнський організаційний комітет:
   - розробляє  Положення,  методичні  рекомендації  щодо
організації та проведення Олімпіади;
   - готує інформацію про проведення Олімпіади для узагальнення
та розповсюдження здобутого досвіду, використання  його  для
вдосконалення  навчального  процесу  відповідними управліннями
Міністерства освіти України, міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі
навчальні заклади.
   Замінити: 2.2. Всеукраїнський організаційний комітет:
   - забезпечує організацію та проведення Олімпіади;
   - готує інформацію про проведення Олімпіади для узагальнення
та розповсюдження здобутого досвіду, використання  його  для
вдосконалення  навчального процесу відповідними департаментами
Міністерства  освіти  і  науки  України,  міністерствами  та
центральними  органами виконавчої влади, які мають у своєму
підпорядкуванні вищі навчальні заклади.
 
   2.3. Базовою організацією Всеукраїнського оргкомітету, яка
здійснює узгодження та координацію його дій, є Науково-методичний
центр вищої освіти Міністерства  освіти  України,  на  який
покладається   відповідальність  за  організаційно-методичне
забезпечення проведення Олімпіади.
   Замінити: 2.3. Розробка положення і методичних рекомендацій
щодо  підготовки  і  проведення  Олімпіади  покладається  на
Науково-методичний центр вищої освіти Міністерства освіти і науки
України, що узгоджує свою діяльність з роботою Всеукраїнського
організаційного комітету і є  постійно  діючим  підрозділом,
відповідальним за організаційно-методичне забезпечення проведення
Олімпіади.
 
   2.4. Для організації та проведення Олімпіади I та II етапів у
вищих  навчальних закладах, де вони проводяться, створюються
організаційні комітети.
   Замінити: 2.4. Для організації та проведення Олімпіади I та
II етапів у вищих навчальних закладах створюються організаційні
комітети, журі, мандатна та апеляційна комісії.
 
   2.7. II етап Олімпіади проводиться у вищому навчальному
закладі, який визначається Міністерством освіти і науки України як
базовий для проведення II етапу Олімпіади з відповідної навчальної
дисципліни чи спеціальності.
   Замінити: 2.7.  II  етап Олімпіади проводиться у вищому
навчальному закладі, який визначається  Міністерством  освіти
України  як  базовий для проведення Олімпіади з відповідної
навчальної дисципліни або спеціальності. На базі одного вищого
навчального закладу може проводитись не більше трьох Олімпіад.
 
   2.8. Базовий вищий навчальний заклад з проведення II етапу
Олімпіади призначається терміном на 3 роки (не менше).
   Замінити: 2.8. Базовий вищий навчальний заклад з проведення
II етапу Олімпіади призначається терміном на 3 роки. Після
закінчення зазначеного терміну базовий вищий навчальний заклад
надсилає до Науково-методичного центру вищої освіти  збірник
конкурсних  завдань,  методичні  рекомендації  за  підсумками
проведених олімпіад.
 
   2.10. II етап Олімпіади проводиться з навчальних дисциплін чи
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка студентів не
менше ніж у 5 вищих навчальних закладах України.
   Замінити: 2.10.  II  етап  Олімпіади  зі  спеціальностей
проводиться за умови участі в ній не менше 5-ти вищих навчальних
закладів  України,  які  здійснюють  підготовку  з  обраної
спеціальності. Кількість студентів, які беруть участь в Олімпіаді,
повинна бути не меншою ніж 15 осіб, в рівній кількості від кожного
вищого навчального закладу.
 
         3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ
 
   3.2.1 етап Всеукраїнської студентської олімпіади
   3.2.5. Ректори  (директори)  вищих  навчальних  закладів,
студенти яких беруть участь в Олімпіаді, забезпечують участь
переможців I етапу у II етапі та надсилають інформацію про
проведення кожного етапу Олімпіади Науково-методичному центру
вищої освіти Міністерства освіти України до 15 червня (додаток 2).
   Замінити: 3.2.5.  Ректори  вищих  навчальних  закладів
забезпечують участь переможців I етапу у II етапі та надсилають
інформацію  про  проведення  кожного   етапу   Олімпіади
Науково-методичному центру вищої освіти Міністерства освіти і
науки України до 15 червня (додаток 2).
 
   3.3. II етап Всеукраїнської студентської олімпіади
   3.3.4. Оргкомітет з проведення II етапу Олімпіади надсилає
Науково-методичному центру вищої освіти до 15 червня поточного
року звіт про проведення II етапу Олімпіади (додаток 3) та
довідку-подання на відзначення активних організаторів Олімпіади
(додаток 4).
   У разі, коли звіт подається невчасно або не відповідає
вимогам  цього  Положення,  результати проведення відповідної
Олімпіади Міністерством освіти України не розглядаються.
   Замінити: 3.3.4. Оргкомітет з проведення II етапу Олімпіади
надсилає Науково-методичному центру вищої освіти до 15 червня
поточного року звіт про проведення II етапу Олімпіади (додаток 3).
Довідки-подання на відзначення активних організаторів Олімпіади
надсилаються  1  раз  після  закінчення трьохрічного терміну
проведення олімпіад (додаток 4). При підготовці довідок-подань
необхідно виконувати накази Міністерства освіти і науки України
"Про відзначення Почесною грамотою" від 03.02.2003 р. N  46
(v0046290-03 ) та "Про відзначення знаком "Відмінник освіти" від
03.02.2003 р. N 47 ( v0047290-03 ).
   У разі, коли звіт подається невчасно або не відповідає
вимогам  цього  Положення,  результати проведення відповідної
Олімпіади Міністерством освіти і науки України не розглядаються.
 
           4. ОРГКОМІТЕТ ОЛІМПІАДИ
 
   4.3. Оргкомітет:
   4.3.1. Проводить  організаційну  роботу  з  підготовки і
проведення Олімпіади.
   4.3.2. Визначає і забезпечує порядок проведення Олімпіади.
   4.3.3. Готує документацію для проведення Олімпіади (програму,
методичні рекомендації, листи, бланки протоколів тощо).
   4.3.4. За поданням журі, визначає переможців  Олімпіади.
Прізвище, ім'я, по батькові переможців, назва вищого навчального
закладу, в якому вони навчаються, подаються державною мовою, без
скорочень.
   4.3.5. Складає звіт про проведення Олімпіади.
   4.3.6. Готує  довідки-подання  на  активних організаторів
Олімпіади.
   4.3.7. Сприяє висвітленню результатів Олімпіади у засобах
масової інформації та у періодичній пресі.
   Замінити: 4.3. Оргкомітети I та II етапів Олімпіади:
   - здійснюють організацію підготовки і проведення Олімпіади;
   - визначають і забезпечують порядок проведення Олімпіади;
   - готують документацію для проведення Олімпіади (програму,
методичні рекомендації, листи, бланки протоколів тощо);
   - за поданням журі визначають переможців Олімпіади. Прізвище,
ім'я, по батькові переможців, назва вищого навчального закладу, в
якому вони навчаються, подаються державною мовою, без скорочень;
   - складають звіт про проведення Олімпіади;
   - готують  довідки-подання  на  активних  організаторів
Олімпіади;
   - сприяють висвітленню результатів Олімпіади  у  засобах
масової інформації та у періодичній пресі.
 
        7. ПОРЯДОК НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ
          ТА ОРГАНІЗАТОРІВ ОЛІМПІАДИ
 
   7.2. Переможців Олімпіади  з  навчальної  дисципліни  та
Олімпіади зі спеціальності визначають в особистій першості. Якщо в
Олімпіаді бере участь команда (не менше трьох студентів з кожного
вищого навчального закладу), переможців Олімпіади визначають і в
неофіційній командній першості.
   Замінити: 7.2.  Переможців кожного з етапів Олімпіади з
навчальної дисципліни та зі спеціальності визначають в особистій
першості  за  сумарною  кількістю  балів,  набраних на всіх
обов'язкових турах олімпіади.
 
 
                   Доповнення
 
 
                             Форма 1а
 
         КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ ОЛІМПІАДИ
 
------------------------------------------------------------------
| NN  |   Кількість учасників   |   Повна назва вищого |
| п/п  |   олімпіади від кожного  |   навчального закладу |
|    |   вищого навчального    |             |
|    |   закладу         |             |
|-------+------------------------------+-------------------------|
| 1  |        2       |       3     |
------------------------------------------------------------------
 
 Голова оргкомітету ________     ____________________________
          (підпис)     (прізвище, ініціали, звання)
 
 Голова журі ________         ____________________________
       (підпис)         (прізвище, ініціали, звання)


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка