Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Технологічної схеми

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
БОРИСПІЛЬСЬКА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

від 31.12.2003 р. N 1520/492

Про затвердження Технологічної схеми

З метою вдосконалення митного оформлення товарів та інших предметів, що надходять (відправляються) авіаційним транспортом через ДМА "Бориспіль" на адресу суб'єктів ЗЕД (суб'єктами ЗЕД), розташованих у м. Києві (зона діяльності Київської регіональної митниці), наказую:

1. Ввести в дію з 1 січня 2004 року Технологічну схему митного оформлення товарів, що надходять (відправляються) авіаційним транспортом через ДМА "Бориспіль" на адресу суб'єктів (суб'єктами) ЗЕД, які розташовані в м. Києві (зона діяльності Київської регіональної митниці) (додається).

2. Заступнику начальника Київської регіональної митниці (далі - КРМ) та заступнику начальника Бориспільської митниці з вантажних операцій забезпечити інформування суб'єктів ЗЕД, підприємств, які здійснюють декларування на підставі договору в зоні діяльності КРМ та Бориспільської митниці, про введення в дію цієї Технологічної схеми.

3. Заступнику начальника КРМ та заступнику начальника Бориспільської митниці з вантажних операцій в термін до 31 січня 2004 року підготувати інформацію до Держмитслужби про впровадження Технологічної схеми.

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника КРМ та заступника начальника Бориспільської митниці з вантажних операцій.

5. Встановити, що начальник КРМ та начальник Бориспільської митниці мають виключне право погоджувати лист-узгодження (додаток 1 до Технологічної схеми) довгострокової дії в разі переміщення товарів та інших предметів по конкретних ліцензіях (дозволах).

6. Направлення товарів, що надходять на адресу суб'єктів ЗЕД, розташованих у зоні діяльності КРМ, здійснювати тільки при наявності оформленого КРМ документа контролю за доставкою товарів.

7. Загальний контроль за виконанням даного наказу здійснюють начальник Київської регіональної митниці та начальник Бориспільської митниці.

 

Начальник
Київської регіональної митниці 

 
А. Є. Гутник 

Т. в. о. начальника
Бориспільської митниці 

 
Ю. М. Дворак 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Київської регіональної митниці,
Бориспільської митниці
від 31 грудня 2003 р. N 1520/492 

Технологічна схема
митного оформлення товарів, що надходять (відправляються) авіаційним транспортом через ДМА "Бориспіль" на адресу суб'єктів (суб'єктами) ЗЕД, які розташовані в м. Києві (зона діяльності КРМ)

Загальні положення

1. Технологічну схему митного оформлення товарів, що надходять (відправляються) авіаційним транспортом через ДМА "Бориспіль" на адресу суб'єктів (суб'єктами) ЗЕД, які розташовані в м. Києві (зона діяльності КРМ) (далі - Технологічна схема), розроблено на виконання вимог ст. ст. 11, 71 і 95 Митного кодексу України, Указу Президента України "Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності", Порядку визначення місця здійснення митного оформлення товарів та транспортних засобів, що переміщуються резидентами та нерезидентами через митний кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.2003 N 584, наказу Держмиткому від 31.05.96 N 237 "Про затвердження Порядку ведення обліку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в митних органах".

2. Технологічну схему розроблено з метою спрощення та оптимізації процедур митного контролю й митного оформлення товарів, недопущення випадків недоставлення товарів в митницю призначення в режимі внутрішньомитного транзиту.

3. Дія Технологічної схеми поширюється на товари, що надійшли повітряним транспортом, та на товари, що призначені виключно для забезпечення діяльності авіакомпаній і надійшли іншими видами транспорту (з використанням транспортних документів встановленого зразка) на адресу суб'єктів ЗЕД (відправляються суб'єктами ЗЕД), які мають державну реєстрацію в м. Києві та знаходяться в зоні діяльності Київської регіональної митниці (далі - КРМ).

4. Дія Технологічної схеми не розповсюджується на товари, митне оформлення яких проводиться у окремо визначених митних установах України відповідно до положень законодавчих та нормативних актів.

5. Технологічна схема вводиться в дію спільним наказом КРМ та Бориспільської митниці.

6. Внесення змін та доповнень до Технологічної схеми здійснюється за погодженням між керівництвом КРМ та Бориспільської митниці в межах компетенції та затверджується спільним наказом КРМ та Бориспільської митниці.

7. У кожному окремому випадку порядок митного оформлення або переміщення товарів, що підпадають під дію Технологічної схеми, може бути узгоджений відповідними посадовими особами керівного складу КРМ та Бориспільської митниці в межах компетенції.

8. Дія Технологічної схеми є безстроковою та може бути призупинена або відмінена спільним наказом КРМ і Бориспільської митниці після попереднього узгодження.

I. Імпортні операції

N
п/п 

Зміст та особливості технологічної операції 

Бориспільська митниця 

КРМ 

1. 

Акредитація суб'єктів ЗЕД у КРМ 

  

Проводить акредитацію суб'єкта ЗЕД згідно вимог наказу ДМКУ від 31.05.96 N 237. У разі анулювання акредитації суб'єкта ЗЕД, який має подвійну акредитацію в Бориспільській митниці та КРМ, повідомляє Бориспільську митницю в день анулювання каналами електронної пошти 

2. 

Акредитація суб'єктів ЗЕД в Бориспільській митниці* 

Проводить акредитацію суб'єкта ЗЕД згідно вимог наказу ДМКУ від 31.05.96 N 237 (за наявності в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби (далі - ЄАІС) відомостей про акредитацію даного суб'єкта). На картці акредитації робить відмітку про подвійну акредитацію. Інформація про подвійну акредитацію вноситься до ЄАІС. У разі анулювання акредитації суб'єкта ЗЕД, який має подвійну акредитацію в КРМ та Бориспільській митниці, повідомляє КРМ в день анулювання каналами електронної пошти 

При отриманні з Бориспільської митниці інформації про акредитацію суб'єкта ЗЕД вносить інформацію про це до картки акредитації, що зберігається в справах відповідного ТВВ КРМ 

3. 

Митне оформлення товарів 

Митне оформлення товарів проводиться при наявності акредитації суб'єкта ЗЕД у Бориспільській митниці без додаткового узгодження на проведення митного оформлення з КРМ та при наявності даних акредитації цього суб'єкта ЗЕД в ЄАІС (на момент митного оформлення) 

3.1.

Оформлення товарів по операціях, що потребують проведення додаткового контролю з боку митних органів:

1) операції з давальницькою сировиною;
2) бартерні угоди;
3) ввезення (вивезення) товарів у статутний фонд;
4) тимчасове ввезення (вивезення) товарів (крім товарів, що призначені виключно для забезпечення потреб авіакомпаній (запаси споживання тощо);
5) товари, на які законодавством встановлені пільги в оподаткуванні, та із застосуванням вексельної форми розрахунків;
6) оформлення товарів згідно з вимогами наказів Держмитслужби від 11.05.95 N 172 та від 07.10.2003 N 674;
7) інші**  

1) у разі знаходження всієї зовнішньоторговельної угоди та конкретної операції на контролі в КРМ 

а) при наявності листа-узгодження здійснює митне оформлення товарів
б) направляє товари в режимі внутрішнього транзиту до КРМ для подальшого митного оформлення  

а) приймає рішення щодо можливості митного оформлення товарів в Бориспільській митниці; при позитивному рішенні оформлює лист-узгодження встановленої форми на проведення митного оформлення
б) здійснює оформлення необхідних документів контролю доставки для переміщення товарів до КРМ та проводить повне 

2) у разі знаходження всієї зовнішньоторговельної угоди та конкретної операції на контролі в Бориспільській митниці  

Проводить митне оформлення без додаткового узгодження з КРМ  

4Г  

3.2.  

Митне оформлення товарів, ввезення яких здійснюється за дозволами (ліцензіями) державних органів, в яких визначена митниця оформлення  

1) графа "Митниця оформлення" в дозволі (ліцензії) - КРМ  

При наявності оформленого КРМ документа контролю за доставкою товарів здійснює оформлення в режимі внутрішнього транзиту для перевезення до КРМ для подальшого митного оформлення  

Оформлює документ контролю за доставкою на перевезення товарів з Бориспільської митниці до КРМ в режимі внутрішнього транзиту для подальшого митного оформлення. Здійснює митне оформлення. Оригінал дозволу (ліцензії), поданого для проведення митного оформлення товарів, зберігається в справах КРМ  

2) графа "Митниця оформлення" в дозволі (ліцензії) - Бориспільська митниця  

Здійснює митне оформлення товарів без додаткового узгодження з КРМ. Оригінал дозволу (ліцензії) зберігається в справах Бориспільської митниці  

  

3) графа "Митниця оформлення" - КРМ, Бориспільська митниця  

Здійснює митне оформлення при наявності листа-узгодження КРМ  

Узгоджує в установленому порядку здійснення митного оформлення товарів у Бориспільській митниці. Оригінал дозволу (ліцензії) зберігається в КРМ  

3.3.  

Товари, на які законодавством встановлені пільги в оподаткуванні та із застосуванням вексельної форми розрахунків  

  

Здійснює митне оформлення при наявності листа-узгодження КРМ  

Узгоджує у встановленому порядку проведення митного оформлення товарів в Бориспільській митниці  

3.4.  

Митне оформлення товарів, на які встановлено акцизний збір, та вантажів благодійної допомоги  

  

Здійснює митне оформлення згідно з Технологічною схемою  

  

3.5.  

Митне оформлення товарів вартістю менше 100 доларів США  

  

Здійснює митне оформлення без додаткового узгодження з КРМ 

  

II. Експортні операції

Технологічні операції по пунктах 1 та 2 відповідають та співпадають з технологічними операціями по пунктах 1 і 2 розділу I. "Імпорт".

N
п/п 

Зміст та особливості технологічної операції 

Бориспільська митниця 

КРМ 

3.  

Митне оформлення товарів  

Митне оформлення здійснюється в залежності від особливостей формування експортної відправки як в КРМ, так і в Бориспільській митниці та за наявності подвійної акредитації в КРМ та Бориспільській митниці. На товари, що оформлюються в КРМ, акредитація в Бориспільській митниці не потрібна 

3.1.

Оформлення товарів по операціях, що потребують проведення додаткового контролю з боку митних органів: 

1) операції з давальницькою сировиною;
2) бартерні угоди;
3) ввезення (вивезення) товарів у статутний фонд;
4) тимчасове ввезення (вивезення) товарів, інші** 

1) у разі знаходження всієї зовнішньоторговельної угоди та конкретної операції на контролі в КРМ  

а) при наявності листа-узгодження здійснює митне оформлення товарів  

а) приймає рішення щодо можливості митного оформлення товарів в Бориспільській митниці; при позитивному рішенні - оформлює лист-узгодження встановленої форми на проведення митного оформлення  

  

б) здійснює пропуск товарів через митний кордон  

б) здійснює митне оформлення товарів та направляє їх в Бориспільську митницю для пропуску через митний кордон  

2) у разі знаходження всієї зовнішньоторговельної угоди та конкретної операції на контролі в Бориспільській митниці  

Проводить митне оформлення без додаткового узгодження з КРМ  

  

3.2.

Митне оформлення товарів, вивезення яких здійснюється за дозволами (ліцензіями) державних органів, в яких визначена митниця оформлення  

1) графа "Митниця оформлення" в дозволі (ліцензії) - КРМ 

Здійснює пропуск товарів, оформлених в КРМ, через митний кордон  

Здійснює митне оформлення. Оригінал дозволу (ліцензії), поданого для проведення митного оформлення товарів, зберігається в справах КРМ. Вантаж направляється в Бориспільську митницю для пропуску через митний кордон

2) графа "Митниця оформлення" в дозволі (ліцензії) - Бориспільська митниця  

Здійснює митне оформлення товарів без додаткового узгодження з КРМ. Оригінал дозволу (ліцензії) зберігається в справах Бориспільської митниці  

  

3) графа "Митниця на кордоні" - КРМ, Бориспільська митниця  

а) при наявності листа-узгодження здійснює митне оформлення товарів  

а) узгоджує в установленому порядку проведення митного оформлення товарів в Бориспільській митниці. Оригінал дозволу (ліцензії) зберігається в КРМ  

  

б) здійснює пропуск товарів, оформлених в КРМ, за межі митної території України  

б) здійснює митне оформлення товарів та направляє їх в Бориспільську митницю для пропуску за межі митної території України  

3.3.

Митне оформлення товарів, на які встановлено акцизний збір, та вантажів гуманітарної допомоги 

  

Здійснює митне оформлення згідно з Технологічною схемою 

  

4.  

Передача бази даних по ВМД  

  

Щодобово здійснює передачу до КРМ бази даних по ВМД, оформлених згідно з Технологічною схемою 

  

5.  

Митне оформлення товарів вартістю менше 100 доларів США  

1) при наявності подвійної акредитації у КРМ та Бориспільській митниці  

Здійснює митне оформлення без додаткового узгодження з КРМ  

  

2) при відсутності подвійної акредитації у КРМ та Бориспільській митниці  

Здійснює митне оформлення згідно з Технологією взаємодії КРМ та Бориспільської митниці при пропуску через митний кордон предметів вартістю до 100 доларів США  

  

____________
* Акредитація суб'єктів ЗЕД в Бориспільській митниці є обов'язковою при здійсненні ними експортно-імпортних операцій.

** Перелік операцій може бути доповнений за погодженням між керівництвом Бориспільської митниці та КРМ, а також за ініціативою Держмитслужби.

 

Додаток 1
до Технологічної схеми митного оформлення товарів, що надходять (відправляються) авіаційним транспортом через ДМА "Бориспіль" на адресу суб'єктів (суб'єктами) ЗЕД, які розташовані в м. Києві (зона діяльності КРМ) 

На виконання вимог спільного наказу Київської регіональної та Бориспільської митниць від 31 грудня 2003 року N 1520/492 та положень Технологічної схеми митного оформлення товарів, що надходять (відправляються) авіаційним транспортом через ДМА "Бориспіль" на адресу суб'єктів (суб'єктами) ЗЕД, які розташовані в м. Києві (зона діяльності КРМ), просимо узгодити направлення товарів, що надійшли по авіаційній накладній N __________________, на адресу суб'єкта ЗЕД ______________.

Відомості про товари:

1  

Найменування товару  

  

2  

Кількість місць (загальний обсяг (квота) по ліцензії або дозволу)  

  

3  

N ліцензії (дозволу)  

  

4  

Вага  

  

5  

Контракт  

  

6  

Характер угоди  

  

Вартість товару 

  

N та дата укладення угоди про розміщення товарів на митному ліцензійному складі 

  

N та дата видачі ліцензії на відкриття митного ліцензійного складу 

  

 

М. П. 

________________________________
(П. І. Б. та підпис керівника підприємства) 

Направлення товарів для проведення митного оформлення погоджую.

Начальник ТВВ___ Київської регіональної митниці
__________________________________________________
                         (П. І. Б. та підпис посадової особи КРМ)

"___" ____________ 200_ року

Направлення товарів для проведення митного оформлення погоджую.

Начальник ВВ Бориспільської митниці
___________________________________________________
           (П .І. Б. та підпис посадової особи Бориспільської митниці)

"___" ____________ 200_ року.

____________

 


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка