Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про премію імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
             04.02.2004 N 22
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   17 лютого 2004 р.
                   за N 204/8803
 
 
      Про затвердження Положення про премію імені
     Івана Франка у галузі інформаційної діяльності
 
 
   На виконання постанови Кабінету  Міністрів  України  від
26 листопада 2003 року N 1832 ( 1832-2003-п ) "Про премію імені
Івана Франка у галузі інформаційної діяльності" Н А К А З У Ю:
 
   Затвердити Положення про премію імені Івана Франка у галузі
інформаційної діяльності, що додається.
 
 Голова Комітету                      І.С.Чиж
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Міністр культури і
 мистецтв України                  Ю.П.Богуцький
 
 Голова Національної
 спілки журналістів України              І.Ф.Лубченко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   телебачення і радіомовлення
                   України
                   04.02.2004 N 22
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   17 лютого 2004 р.
                   за N 204/8803
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про премію імені Івана Франка у галузі
           інформаційної діяльності
 
 
   1. Премія  імені  Івана  Франка  у галузі інформаційної
діяльності (далі - Премія) присуджується щороку авторам нових
оригінальних  публіцистичних  творів  у  галузі інформаційної
діяльності, що сприяють утвердженню історичної пам'яті народу,
його  національної свідомості та самобутності, спрямовані на
державотворення і демократизацію українського суспільства. Твори
мають  бути опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді
протягом останніх трьох років, але не пізніше як за півроку до їх
висунення на здобуття Премії.
 
   2. Премія присуджується щорічно до дня народження Івана
Франка - 27 серпня у розмірі двох тисяч гривень кожна за рахунок
коштів,  передбачених  на  цю мету в державному бюджеті, і
розподіляється Державним комітетом телебачення і радіомовлення
України в таких номінаціях:
   за кращу публікацію у друкованих засобах масової інформації;
   за кращий твір у телевізійній сфері;
   за кращий твір у радіомовній сфері;
   за кращу наукову роботу в інформаційній сфері.
 
   3. На здобуття Премії можуть бути висунуті роботи окремих
осіб і творчих колективів у складі не більше п'яти осіб.
 
   4. Одна й та сама кандидатура не може одночасно висуватися на
здобуття Премії з двома й більше творами. Повторно Премія може
присуджуватися за нові визначні досягнення у галузі інформаційної
діяльності, але не раніше ніж через п'ять років після попереднього
присудження.
 
   5. Премія може бути присуджена громадянам України, іноземцям
та особам без громадянства.
 
   6. На здобуття Премії щорічно, до 1 травня, подаються:
   клопотання про присудження Премії з короткою характеристикою
твору та його автора;
   примірник твору на матеріальному носієві з підтвердженням
його оприлюднення;
   копія паспорта (у разі  висунення  на  здобуття  Премії
колективу - копії паспортів кожного члена колективу).
 
   7. Днем висунення твору на здобуття Премії вважається день
подання документів, зазначених у пункті 6 цього Положення.
 
   8. Для розгляду, конкурсного відбору творів претендентів на
здобуття Премії, визначення та нагородження лауреатів створюється
Комітет з Премії імені Івана Франка у галузі інформаційної
діяльності (далі - Комітет) у складі п'ятнадцяти осіб, який діє на
громадських засадах.
   Склад Комітету формується з представників Державного комітету
телебачення і радіомовлення, Міністерства культури і мистецтв,
Міністерства освіти і науки, Національної академії наук, Академії
мистецтв, Національної спілки журналістів та інших творчих спілок.
   Комітет очолює  Голова Державного комітету телебачення і
радіомовлення України (далі - Держкомтелерадіо).
   Персональний склад   Комітету   затверджується  наказом
Держкомтелерадіо.
   Комітет відповідно до покладених на нього завдань розглядає
документи, зазначені в пункті 6 цього Положення, здійснює відбір
кандидатур на здобуття Премії.
   Основною формою роботи Комітету є засідання, які проводяться
в міру потреби. Засідання Комітету веде Голова або за дорученням
Голови Комітету його заступник.
   Засідання Комітету є правочинним, якщо на ньому присутні не
менш як дві третини його складу.
   Рішення Комітету про присудження Премії приймається відкритим
голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів Комітету.
У разі, якщо при голосуванні результати розподілилися порівну, то
голос Голови Комітету є ухвальним.
 
   9. Організаційне забезпечення роботи Комітету, у тому числі
приймання та підготовку документів, зазначених у пункті 6 цього
Положення, здійснює Держкомтелерадіо.
 
   10. Виплата Премії  здійснюється  відповідно  до  наказу
Держкомтелерадіо на підставі рішення Комітету.
 
   11. Особі, якій присуджується Премія, присвоюється звання
лауреата премії імені Івана Франка у  галузі  інформаційної
діяльності і вручаються диплом (опис диплома додається) та грошова
винагорода.
 
   12. У разі, якщо Премія присуджена кільком особам, кожен
лауреат отримує диплом, а грошова винагорода ділиться між ними
порівну.
 
   13. Диплом Премії лауреату вручається в урочистій обстановці
Головою  Комітету  або  за  дорученням Голови Комітету його
заступником.
 
   14. Диплом померлого лауреата Премії та грошова винагорода
Премії  переходять  у  спадщину  в  порядку,  установленому
законодавством.
 
 Директор Департаменту державної
 інформаційної політики                В.О.Горобцов
 
 
                   Додаток
                   до пункту 11 Положення
                   про премію
                   імені Івана Франка у галузі
                   інформаційної діяльності
 
 
                ОПИС
      диплома лауреата премії імені Івана Франка
        у галузі інформаційної діяльності
 
 
   Диплом лауреата премії  імені  Івана  Франка  у  галузі
інформаційної діяльності складається з обкладинки і вкладки з
текстом.
   Обкладинка має  форму  прямокутника  розміром 430 x 302
міліметрів, складеного в один згин по лінії короткого боку.
Виготовляється  з твердого картону. Зовнішній бік обкладинки
обтягнутий червоною шевровою шкірою з фланелевою підкладкою.
   На лицьовому боці обкладинки - тиснений золотистою фарбою
напис "Диплом лауреата премії імені Івана Франка у  галузі
інформаційної діяльності". Усередині обкладинки в місці її згину
закріплено  муарову  стрічку  синього  і  жовтого  кольорів
(співвідношення стрічки - 1:1) для вкладки.
   Вкладка виготовляється з високоякісного крейдованого паперу і
має форму прямокутника розміром 420 х 297 міліметрів, складеного в
один згин по лінії короткого боку.
   На першій  (лицьовій)  сторінці  вкладки вгорі міститься
зображення малого Державного Герба України, виконане  фарбою
золотистого кольору. У центрі сторінки синьою фарбою надруковані
слова "Диплом лауреата премії імені Івана Франка у  галузі
інформаційної діяльності".
   На другій сторінці в центрі - кольорове зображення фасаду
Будинку Уряду України на фоні Державного Прапора України.
   На третій сторінці синьою фарбою надруковано:  "Лауреату
премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності".
     ______________________________________________
         (прізвище, ім'я та по батькові)
   у номінації __________________________________________
 
   Нижче зазначаються дата і номер наказу Державного комітету
телебачення і радіомовлення України про присудження Премії. Диплом
підписується  Головою  Державного  комітету  телебачення  і
радіомовлення  України.  У лівому нижньому кутку друкарським
способом вказується номер диплома.
 
 Директор Департаменту державної
 інформаційної політики                В.О.Горобцов


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.85397
EUR30.21072
RUB0.41985
PLN7.06089
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка