Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених на проведення доплат сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними на забій та переробку суб'єктам підприємницької діяльності, які мають власні (орендовані) переро...

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
           31.03.2004 N 114/239
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   8 квітня 2004 р.
                   за N 455/9054
 
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
                      аграрної політики
    N 469/629 ( z1111-05 ) від 15.09.2005 )
 
      Про затвердження Порядку використання коштів
   державного бюджету, передбачених на проведення доплат
    сільськогосподарським товаровиробникам за продані
    ними на забій та переробку суб'єктам підприємницької
    діяльності, які мають власні (орендовані) переробні
     потужності, або забиті й перероблені у власних
    (орендованих) переробних цехах сільськогосподарських
   підприємств молодняк великої рогатої худоби підвищених
    вагових кондицій, кондиційні свині та кури-бройлери
 
      ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами
            Міністерства аграрної політики
       N 283/502 ( z1001-04 ) від 04.08.2004
       N 454/774 ( z1623-04 ) від 14.12.2004 )
 
   З метою підтримки сільськогосподарських  товаровиробників,
ефективного використання коштів, передбачених Законом України "Про
Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ), та на виконання
постанови Кабінету  Міністрів  України  від  11.07.01  N 799
( 799-2001-п ) "Про заходи щодо  стабілізації  та  розвитку
тваринництва і птахівництва на 2001-2004 роки" Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити:
 
   1.1. Порядок  використання  коштів  державного  бюджету,
передбачених  на  проведення  доплат  сільськогосподарським
товаровиробникам за продані ними на забій та переробку суб'єктам
підприємницької діяльності,  які  мають  власні  (орендовані)
переробні  потужності,  або  забиті й перероблені у власних
(орендованих) переробних цехах сільськогосподарських підприємств
молодняк великої рогатої худоби підвищених вагових кондицій,
кондиційні свині та кури-бройлери (далі - Порядок), що додається.
 
   1.2. Розподіл коштів державного бюджету, передбачених на
проведення  в  2004  році  доплат  сільськогосподарським
товаровиробникам за продані ними на забій та переробку суб'єктам
підприємницької  діяльності,  які  мають  власні (орендовані)
переробні потужності, або забиті й  перероблені  у  власних
(орендованих) переробних цехах сільськогосподарських підприємств
молодняк великої рогатої худоби підвищених вагових кондицій,
кондиційні свині та кури-бройлери, що додається.
 
   2. Провести розрахунки за прийняті у 2003 році державними
інспекторами якості та формування ресурсів сільськогосподарської
продукції місцевих державних адміністрацій приймальні квитанції за
ф. ПК-1 ( v0419400-87 ) і ф. ПК-2, облікові листи за ф. N 100
(100а)  на  умовах  Порядку,  затвердженого спільним наказом
Міністерства аграрної політики України та Міністерства фінансів
України від 07.07.2003 N 220/431 ( z0580-03 ), зареєстрованого в
Мін'юсті 11.07.2003 N 580/7901.
 
   3. Державним інспекторам якості та  формування  ресурсів
сільськогосподарської продукції місцевих державних адміністрацій
проводити приймання реєстрів та копій приймальних квитанцій за
ф. ПК-1 ( v0419400-87 ) і ф. ПК-2, облікових листів за ф. N 100
(100а) до 15 грудня (включно) 2004 року в порядку черговості
подання квитанцій з урахуванням попередніх місяців поточного року
та в межах доведеного річного розпису асигнувань.
 
   4. Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики
(Зуб Г.І.), Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією (Микитюк  Д.М.)  і  Державній
інспекції з контролю якості сільськогосподарської продукції та
моніторингу її ринку (Білий О.І.) Міністерства аграрної політики
України в установленому порядку:
 
   4.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
 
   4.2. Довести  положення  наказу  до  відома  структурних
підрозділів Міністерства аграрної політики України, Міністерства
агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головних
управлінь  сільського  господарства і продовольства обласних,
Управління   сільського   господарства   і   продовольства
Севастопольської  міської  державних  адміністрацій, державних
інспекцій якості та формування ресурсів сільськогосподарської
продукції Автономної Республіки Крим, обласних, Севастопольської
міської державних адміністрацій.
 
   4.3. Визначитись за підсумками роботи за відповідний звітний
період   щодо   ефективності  механізму  виплати  доплат
сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними на забій та
переробку суб'єктам підприємницької діяльності, які мають власні
(орендовані) переробні потужності, або забиті й перероблені у
власних  (орендованих)  переробних цехах сільськогосподарських
підприємств молодняк великої рогатої худоби підвищених вагових
кондицій, кондиційні свині та кури-бройлери і у разі необхідності
вносити пропозиції щодо перерозподілу коштів між регіонами.
 
   5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра аграрної політики України Мельника Ю.Ф. та заступника
Міністра фінансів України Мярковського А.І.
 
 Міністр аграрної політики України            В.Слаута
 
 В.о. першого заступника Міністра
 фінансів України                    В.Копилов
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Заступник Голови
 Державного казначейства України           О.О.Чечуліна
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства аграрної
                   політики України та
                   Міністерства фінансів
                   України
                   31.03.2004 N 114/239
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   8 квітня 2004 р.
                   за N 455/9054
 
 
               ПОРЯДОК
    використання коштів державного бюджету, передбачених
      на проведення доплат сільськогосподарським
      товаровиробникам за продані ними на забій та
    переробку суб'єктам підприємницької діяльності, які
    мають власні (орендовані) переробні потужності, або
      забиті й перероблені у власних (орендованих)
    переробних цехах сільськогосподарських підприємств
    молодняк великої рогатої худоби підвищених вагових
      кондицій, кондиційні свині та кури-бройлери
 
 
   1. Цей  Порядок  визначає  механізм  використання коштів
державного бюджету 2004 року (КПКВ 2801210 "Фінансова підтримка
виробництва продукції тваринництва та рослинництва") у частині
проведення доплат  сільськогосподарським  товаровиробникам  за
продані ними на забій та переробку суб'єктам підприємницької
діяльності, які мають власні (орендовані) переробні потужності,
або забиті й перероблені у власних (орендованих) переробних цехах
сільськогосподарських підприємств молодняк великої рогатої худоби
підвищених вагових кондицій, кондиційні свині та кури-бройлери
(далі - доплати), в тому числі через товарні біржі й аукціони. Для
органів  місцевого самоврядування Порядок має рекомендаційний
характер.
 
   2. Виділення бюджетних асигнувань на  проведення  доплат
здійснюється  відповідно  до відомостей приймальних квитанцій
(ф. ПК-1 ( v0419400-87 ) і ф. ПК-2) про продаж таких тварин і
птиці та відомостей облікових листів за ф. N 100 (100а) і
проводиться Міністерством  аграрної  політики  України  через
Міністерство  агропромислового комплексу Автономної Республіки
Крим, головні управління сільського господарства і продовольства
обласних та Управління сільського господарства і продовольства
Севастопольської міської державних адміністрацій.
   Власний (орендований) переробний цех сільськогосподарського
підприємства - структурний підрозділ суб'єкта господарювання з
відповідним  технологічним  обладнанням,  який здійснює забій
сільськогосподарських тварин і птиці, а також виробництво і
переробку м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів.
   Розподіл коштів державного бюджету на проведення  доплат
здійснюється у розрізі регіонів, за якими обліковується поголів'я
органами державної статистики.
   На проведення доплат установлюється мінімальна прийнята жива
маса однієї голови: молодняку великої рогатої худоби - 390 кг,
свиней I, II і III категорій, за винятком свиноматок і кнурів
(ГОСТ 1213-74 "Свиньи для убоя") - 95-130 кг.
   Доплата здійснюється у таких розмірах (за кілограм прийнятої
живої маси):
   - молодняк великої рогатої худоби - 1,30 грн;
   - кондиційні свині - 0,85 грн;
   - кури-бройлери - 0,30 грн.
( Абзац п'ятий пункту 2 в редакції Наказу Міністерства аграрної
політики N 283/502 ( z1001-04 ) від 04.08.2004 )
   Кури-бройлери повинні  бути  одержані  від  схрещування
спеціалізованих м'ясних ліній і порід та належати до кросів:
"Арбор-Айкрез", "Авіан Фармз", "Єврібрід", "Хаббард", "Росс",
"Смєна", "Конкурент", "ІЗА", "Кобб", "Гібро", "Маршал", "Шевер",
"Старбро", "Бройлер", "Бройлер компактний", вирощені на м'ясо до
забійного віку на власних (орендованих) виробничих потужностях,
мати тушку з добре розвинутими м'язами, ніжним м'ясом і незначною
кількістю жиру.
 
   3. Суб'єкти підприємницької діяльності, які мають власні
(орендовані) переробні потужності, на прийняті на забій молодняк
великої рогатої худоби підвищених вагових кондицій, кондиційні
свині та кури-бройлери виписують  приймальні  квитанції  для
юридичних осіб за ф. ПК-1 ( v0419400-87 ), для фізичних - за
ф. ПК-2, а сільськогосподарські підприємства на тварин і птицю,
які забиті й перероблені у власних (орендованих) переробних цехах,
виписують облікові листи за ф. N 100 (100а).
   Суб'єкти підприємницької  діяльності є відповідальними за
достовірність даних, відображених у приймальних квитанціях та
облікових листах, згідно з чинним законодавством.
 
   4. Сільськогосподарські  товаровиробники - юридичні особи
першого числа місяця, наступного за звітним, подають державному
інспектору якості та формування ресурсів сільськогосподарської
продукції місцевої державної адміністрації відомість приймальних
квитанцій (облікових листів) на продані ними на забій та переробку
суб'єктам підприємницької діяльності або забиті й перероблені у
власних (орендованих) переробних цехах молодняк великої рогатої
худоби підвищених  вагових  кондицій,  кондиційні  свині  та
кури-бройлери за формою згідно з додатком 1 та копії відповідних
приймальних квитанцій (ф. ПК-1 ( v0419400-87 ) і облікових листів
за ф. N 100 (100а).
   Сільськогосподарські товаровиробники - фізичні особи власники
тварин і птиці протягом кожного звітного місяця подають державному
інспектору якості та формування ресурсів сільськогосподарської
продукції місцевої державної адміністрації отримані від суб'єктів
підприємницької діяльності копії приймальних квитанцій (ф. ПК-2)
на  продані  ними на забій молодняк великої рогатої худоби
підвищених вагових кондицій, кондиційні свині та кури-бройлери та
довідки про поголів'я, видані сільськими, селищними, міськими та
районними в містах радами.
   Сільськогосподарські товаровиробники,   що   здійснюють
господарську діяльність з вирощування і відгодівлі молодняку
великої рогатої худоби, кондиційних свиней та курей-бройлерів не
за місцем реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, подають
відомості та копії приймальних квитанцій (ф. ПК-1 ( v0419400-87 ),
облікові листи за ф. N 100 (100а) державному інспектору якості та
формування  ресурсів  сільськогосподарської продукції місцевої
державної адміністрації за  місцем  здійснення  господарської
діяльності.
   Державний інспектор  якості  та  формування  ресурсів
сільськогосподарської продукції місцевої державної адміністрації у
дводенний термін після закінчення кожного звітного місяця на
підставі відомостей  та копій приймальних квитанцій (ф. ПК-1
( v0419400-87 ), ф. ПК-2) і облікових листів за ф. N 100 (100а)
складає  зведену  відомість на продані сільськогосподарськими
товаровиробниками на забій та переробку суб'єктам підприємницької
діяльності або забиті й перероблені у власних (орендованих)
переробних цехах молодняк великої рогатої худоби  підвищених
вагових кондицій, кондиційні свині та кури-бройлери за формою
згідно з додатком 2 у 3 примірниках із зазначенням у графі
"Виробник"   зведеної   відомості   поточних   рахунків
сільськогосподарських товаровиробників, відкритих у відділеннях
банків.
   Державний інспектор  якості  та  формування  ресурсів
сільськогосподарської продукції місцевої державної адміністрації
окремо в розрізі юридичних та фізичних осіб подає у дводенний
термін зведені відомості управлінню сільського господарства і
продовольства районної та Севастопольської міської  державних
адміністрацій,    Інспекції   якості   та   формування
сільськогосподарської продукції  Автономної  Республіки  Крим,
обласних  державних  адміністрацій  і міста Севастополя, які
узагальнюють зведені відомості та подають їх у дводенний термін
Міністерству  агропромислового комплексу Автономної Республіки
Крим, головним управлінням сільського господарства і продовольства
обласних  державних  адміністрацій,  а  Управління сільського
господарства і продовольства Севастопольської міської державної
адміністрації - Міністерству аграрної політики України (додаток
3).
   Міністерство агропромислового комплексу Автономної Республіки
Крим, головні управління сільського господарства і продовольства
обласних державних адміністрацій протягом наступних трьох днів
узагальнюють інформацію та подають її Міністерству  аграрної
політики України (додаток 3).
   Міністерство аграрної  політики  України  на  підставі
інформації,  наданої  Міністерством агропромислового комплексу
Автономної Республіки Крим, головними управліннями сільського
господарства і продовольства обласних та Управлінням сільського
господарства і продовольства Севастопольської міської державних
адміністрацій, складає розподіл виділених асигнувань відповідно до
Порядку касового  виконання  Державного  бюджету  і  виділяє
асигнування Міністерству агропромислового комплексу Автономної
Республіки Крим та головним управлінням сільського господарства і
продовольства  обласних  державних  адміністрацій з подальшим
перерахуванням їх управлінням (відділам) сільського господарства і
продовольства  районних та Севастопольської міської державних
адміністрацій для виплати  сум  доплат  сільськогосподарським
товаровиробникам.
   Управління (відділи) сільського господарства і продовольства
районних та Севастопольської міської державних адміністрацій на
підставі платіжних доручень та зведеної відомості в розрізі
сільськогосподарських товаровиробників перераховують кошти на їх
поточні рахунки у відділеннях банків.
 
   5. Складання та подання фінансової звітності про використання
коштів  державного  бюджету  здійснюється  в  установленому
законодавством порядку.
 
   6. Відповідальними  за  нецільове  використання  коштів
державного бюджету, передбачених на проведення доплат, є міністр
агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, начальники
головних  управлінь  сільського  господарства і продовольства
обласних, начальники районних управлінь сільського господарства і
продовольства, Управління сільського господарства і продовольства
Севастопольської міської державних адміністрацій.
   Відповідальними за своєчасність приймання  в  установлені
терміни та в межах, передбачених розподілом коштів, достовірність
даних відомостей приймальних квитанцій (облікових листів) на
продані  сільськогосподарськими товаровиробниками на забій та
переробку суб'єктам підприємницької діяльності, які мають власні
(орендовані) переробні потужності, або забиті й перероблені у
власних (орендованих) переробних цехах молодняк великої рогатої
худоби  підвищених  вагових  кондицій,  кондиційні  свині та
кури-бройлери є державні інспектори якості та формування ресурсів
сільськогосподарської продукції місцевих державних адміністрацій.
 
   7. Міністерство аграрної політики України подає Міністерству
фінансів України до 15-го числа наступного за звітним місяця
інформацію щодо прийнятих на забій та переробку  суб'єктами
підприємницької  діяльності,  які  мають  власні (орендовані)
переробні потужності, або забиті й  перероблені  у  власних
(орендованих) переробних цехах сільськогосподарських підприємств
молодняк великої рогатої худоби підвищених вагових кондицій,
кондиційні свині та кури-бройлери згідно з додатком 4.
 
 Начальник Департаменту ринків
 продукції тваринництва з
 Головдержплемінспекцією
 Мінагрополітики України                Д.М.Микитюк
 
 Директор Департаменту зведеного
 бюджету та податкової політики
 Мінфіну України                     С.О.Рибак
 
 
                   Додаток 1
                   до пункту 4 Порядку
                   використання коштів
                   державного бюджету,
                   передбачених на проведення
                   доплат сільськогосподарським
                   товаровиробникам за продані
                   ними на забій та переробку
                   суб'єктам підприємницької
                   діяльності, які мають власні
                   (орендовані) переробні
                   потужності, або забиті й
                   перероблені у власних
                   (орендованих) переробних
                   цехах сільськогосподарських
                   підприємств молодняк великої
                   рогатої худоби підвищених
                   вагових кондицій, кондиційні
                   свині та кури-бройлери
 
 
_______________________________
(назва, місцезнаходження, номер
поточного рахунку, найменування
відділення банку)
 
 
              ВІДОМІСТЬ
      приймальних квитанцій (облікових листів) на
     продані сільськогосподарськими товаровиробниками
     на забій та переробку суб'єктам підприємницької
      діяльності, які мають власні (орендовані)
     переробні потужності, або забиті й перероблені у
     власних (орендованих) переробних цехах молодняк
      великої рогатої худоби підвищених вагових
      кондицій, кондиційні свині та кури-бройлери
          за ________________ 2004 р.
 
 
------------------------------------------------------------------
|          |Номер і  | Кількість|Сума доплат,|Примітка|
|          |дата    |     |  грн   |    |
|          |квитанції |----------+------------|    |
|          |(облікового|голів|тонн|на 1 |усього|    |
|          |листа)   |   |  |тонну|   |    |
|-------------------+-----------+-----+----+-----+------+--------|
|Продано на забій та|      |   |  |   |   |    |
|переробку суб'єктам|      |   |  |   |   |    |
|підприємницької  |      |   |  |   |   |    |
|діяльності, які  |      |   |  |   |   |    |
|мають власні    |      |   |  |   |   |    |
|(орендовані)    |      |   |  |   |   |    |
|переробні     |      |   |  |   |   |    |
|потужності:    |      |   |  |   |   |    |
|-------------------+-----------+-----+----+-----+------+--------|
|- молодняк великої |      |   |  |   |   |    |
|рогатої худоби   |      |   |  |   |   |    |
|підвищених вагових |      |   |  |   |   |    |
|кондицій      |      |   |  |   |   |    |
|-------------------+-----------+-----+----+-----+------+--------|
|- кондиційні свині |      |   |  |   |   |    |
|-------------------+-----------+-----+----+-----+------+--------|
|- кури-бройлери  |      |   |  | x | x  |    |
|-------------------+-----------+-----+----+-----+------+--------|
|Забито й      |      |   |  |   |   |    |
|перероблено у   |      |   |  |   |   |    |
|власних      |      |   |  |   |   |    |
|(орендованих)   |      |   |  |   |   |    |
|переробних цехах  |      |   |  |   |   |    |
|-------------------+-----------+-----+----+-----+------+--------|
|- молодняк великої |      |   |  |   |   |    |
|рогатої худоби   |      |   |  |   |   |    |
|підвищених вагових |      |   |  |   |   |    |
|кондицій      |      |   |  |   |   |    |
|-------------------+-----------+-----+----+-----+------+--------|
|- кондиційні свині |      |   |  |   |   |    |
|-------------------+-----------+-----+----+-----+------+--------|
|- кури-бройлери  |      |   |  | x | x  |    |
------------------------------------------------------------------
 
    __________________________________________________
    (найменування сільськогосподарського підприємства)
    _________________________________________________
    (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника)
 
                       Підпис (П.І.Б.)
 
     печатка                  Дата
 
 
                   Додаток 2
                   до пункту 4 Порядку
                   використання коштів
                   державного бюджету,
                   передбачених на проведення
                   доплат сільськогосподарським
                   товаровиробникам за продані
                   ними на забій та переробку
                   суб'єктам підприємницької
                   діяльності, які мають власні
                   (орендовані) переробні
                   потужності, або забиті й
                   перероблені у власних
                   (орендованих) переробних
                   цехах сільськогосподарських
                   підприємств молодняк великої
                   рогатої худоби підвищених
                   вагових кондицій, кондиційні
                   свині та кури-бройлери
 
 
__________________________________
    (область, район)
 
 
            ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
    на продані сільськогосподарськими товаровиробниками
     на забій та переробку суб'єктам підприємницької
    діяльності, які мають власні (орендовані) переробні
     потужності, або забиті й перероблені у власних
    (орендованих) переробних цехах сільськогосподарських
   підприємств молодняк великої рогатої худоби підвищених
    вагових кондицій, кондиційні свині та кури-бройлери
         за ___________________ 2004 р.
 
 
------------------------------------------------------------------
|Вироб- |Молодняк великої | Кондиційні свині | Кури-бройлери  |
|ник  |рогатої худоби  |         |         |
|    |підвищених вагових|         |         |
|    |кондицій     |         |         |
|    |------------------+------------------+------------------|
|    |голів|тонн| сума |голів|тонн| сума |голів|тонн| сума |
|    |   |  |доплат,|   |  |доплат,|   |  |доплат,|
|    |   |  | грн  |   |  | грн  |   |  | грн |
|-------+-----+----+-------+-----+----+-------+-----+----+-------|
|   1|  2|  3|   4|  5|  6|   7|  8|  9|   10|
------------------------------------------------------------------
        сільськогосподарські підприємства
------------------------------------------------------------------
|    |   |  |    |   |  |    |   |  | x  |
------------------------------------------------------------------
           господарства населення
------------------------------------------------------------------
|    |   |  |    |   |  |    |   |  | x  |
------------------------------------------------------------------
       усі сільськогосподарські товаровиробники
------------------------------------------------------------------
|    |   |  |    |   |  |    |   |  | x  |
------------------------------------------------------------------
 
             Державний інспектор якості та формування
             ресурсів сільськогосподарської продукції
             місцевої державної адміністрації
             Підпис (П.І.Б)
 
             "____" __________________ 2004 р.
 
             печатка
 
   Примітка. При складанні зведених відомостей по Автономній
Республіці Крим та області в розрізі районів у гр. 1 замість слова
"Виробник" зазначається слово "Райони".
 
 
                   Додаток 3
                   до пункту 4 Порядку
                   використання коштів
                   державного бюджету,
                   передбачених на проведення
                   доплат сільськогосподарським
                   товаровиробникам за продані
                   ними на забій та переробку
                   суб'єктам підприємницької
                   діяльності, які мають власні
                   (орендовані) переробні
                   потужності, або забиті й
                   перероблені у власних
                   (орендованих) переробних
                   цехах сільськогосподарських
                   підприємств молодняк великої
                   рогатої худоби підвищених
                   вагових кондицій, кондиційні
                   свині та кури-бройлери
 
 
              ІНФОРМАЦІЯ
      про надходження коштів державного бюджету,
        передбачених на проведення доплат
    сільськогосподарським товаровиробникам за продані
    ними на забій та переробку суб'єктам підприємницької
    діяльності, які мають власні (орендовані) переробні
     потужності, або забиті й перероблені у власних
    (орендованих) переробних цехах сільськогосподарських
   підприємств молодняк великої рогатої худоби підвищених
    вагових кондицій, кондиційні свині та кури-бройлери
    на ________________________________________ 2004 р.
       _____________________________ область
 
 
------------------------------------------------------------------
|Молодняк великої  |Кондиційні свині   |Кури-бройлери    |
|рогатої худоби   |           |           |
|підвищених     |           |           |
|вагових кондицій  |           |           |
|--------------------+---------------------+---------------------|
|кіль-  |сума    |кількість|сума    |кількість|сума    |
|кість  |доплат,  |     |доплат,  |     |доплат,  |
|--------|тис. грн  |---------|тис. грн  |---------|тис. грн  |
|го-|тонн|-----------|го- |тонн|-----------|го- |тонн|-----------|
|лів|  |нара-|спла-|лів |  |нара-|спла-|лів |  |нара-|спла-|
|  |  |хова-|чено |  |  |хова-|чено |  |  |хова-|чено |
|  |  |но  |   |  |  |но  |   |  |  |но  |   |
------------------------------------------------------------------
        сільськогосподарські підприємства
------------------------------------------------------------------
|  |  |   |   |  |  |   |   |  |  | x  |   |
------------------------------------------------------------------
           господарства населення
------------------------------------------------------------------
|  |  |   |   |  |  |   |   |  |  | x  |   |
------------------------------------------------------------------
       усі сільськогосподарські товаровиробники
------------------------------------------------------------------
|  |  |   |   |  |  |   |   |  |  | x  |   |
------------------------------------------------------------------
Начальник Головного управління  Начальник обласного управління
сільського господарства і     Державного казначейства
продовольства           (начальник Управління Державного
облдержадміністрації (міністр   казначейства АР Крим, начальник
агропромислового комплексу    Управління Державного
АР Крим, начальник Управління   казначейства м. Севастополя)
сільського господарства і
продовольства Севастопольської
міської державної адміністрації)
Підпис (П.І.Б.)          Підпис (П.І.Б)
"____" ___________ 2004 р.    "_____" _______________ 2004 р.
Печатка              Печатка
 
 
                   Додаток 4
                   до пункту 7 Порядку
                   використання коштів
                   державного бюджету,
                   передбачених на проведення
                   доплат сільськогосподарським
                   товаровиробникам за продані
                   ними на забій та переробку
                   суб'єктам підприємницької
                   діяльності, які мають власні
                   (орендовані) переробні
                   потужності, або забиті й
                   перероблені у власних
                   (орендованих) переробних
                   цехах сільськогосподарських
                   підприємств молодняк великої
                   рогатої худоби підвищених
                   вагових кондицій, кондиційні
                   свині та кури-бройлери
 
 
              ІНФОРМАЦІЯ
     щодо прийнятих на забій та переробку суб'єктами
      підприємницької діяльності, які мають власні
     (орендовані) переробні потужності, або забитих й
     перероблених у власних (орендованих) переробних
    цехах сільськогосподарських підприємств молодняку
      великої рогатої худоби підвищених вагових
     кондицій, кондиційних свиней та курей-бройлерів
        на _______________________(щомісяця)
 
 
------------------------------------------------------------------
|Регіони|Молодняк великої |Кондиційні свині |Кури-бройлери   |
|    |рогатої худоби  |         |         |
|    |підвищених    |         |         |
|    |вагових кондицій |         |         |
|    |------------------+------------------+------------------|
|    |кіль-  |сума   |кіль-  |сума   |кіль-  |сума   |
|    |кість  |доплат, |кість  |доплат, |кість  |доплат, |
|    |    |тис. грн |    |тис. грн |    |тис. грн |
|    |--------|---------|--------|---------|--------|---------|
|    |го-|тонн|на-|спла-|го-|тонн|на-|спла-|го-|тонн|на-|спла-|
|    |лів|  |ра-|чено |лів|  |ра-|чено |лів|  |ра-|чено |
|    |  |  |хо-|   |  |  |хо-|   |  |  |хо-|   |
|    |  |  |ва-|   |  |  |ва-|   |  |  |ва-|   |
|    |  |  |но |   |  |  |но |   |  |  |но |   |
------------------------------------------------------------------
        сільськогосподарські підприємства
------------------------------------------------------------------
|    |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |
------------------------------------------------------------------
           господарства населення
------------------------------------------------------------------
|    |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |
------------------------------------------------------------------
       усі сільськогосподарські товаровиробники
------------------------------------------------------------------
|    |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |
------------------------------------------------------------------
 
 Заступник Міністра аграрної
 політики України
               Підпис (П.І.Б)
 "____" __________________ 2004 р.
 
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства аграрної
                   політики України та
                   Міністерства фінансів
                   України
                   31.03.2004 N 114/239
                   (в редакції наказу
                   від 14.12.2004 р. N 454/774
                   ( z1623-04 )
 
 
               РОЗПОДІЛ
   коштів державного бюджету, передбачених на проведення
    в II півріччі 2004 року доплат сільськогосподарським
   товаровиробникам за продані ними на забій та переробку
   суб'єктам підприємницької діяльності, які мають власні
     (орендовані) переробні потужності, або забиті
     й перероблені у власних (орендованих) переробних
     цехах сільськогосподарських підприємств молодняк
    великої рогатої худоби підвищених вагових кондицій,
        кондиційні свині та кури-бройлери
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
|  Області   |Поголів'я | Сума  |Поголів'я | Сума  | Кури-бройлери  | Разом, |
|         | великої |доплат за|свиней на |доплат за|-------------------|тис. грн.|
|         | рогатої |проданий |1 листо- |проданий |вирощено | сума  |     |
|         |худоби на |молодняк | пада  |молодняк |для забою| доплат, |     |
|         |1 листо- | великої |2004 року,| свиней, | бройле- |тис. грн.|     |
|         | пада  | рогатої |тис. голів|тис. грн.|рів, тонн|     |     |
|         |2004 року,| худоби, |     |     |(розраху-|     |     |
|         |тис. голів|тис. грн.|     |     | нково) |     |     |
|-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|
|АР Крим     | 194,7  | 2301,60 | 98,3  | 500,97 | 30730,0 | 9218,90 |12021,47 |
|-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|
|Вінницька    | 469,6  |11711,97 | 397,2  | 1518,30 | 1148,4 | 344,51 |13574,78 |
|-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|
|Волинська    | 295,4  | 5254,40 | 317,8  | 746,88 | 6201,7 | 1860,50 | 7861,78 |
|-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|
|Дніпропетровська | 272,6  | 1746,80 | 374,4  | 4898,15 | 22941,2 | 6882,37 |13527,32 |
|-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|
|Донецька     | 295,1  | 1225,47 | 307,8  | 3914,38 | 5861,7 | 1758,52 | 6898,37 |
|-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|
|Житомирська   | 382,8  | 5395,35 | 242,0  | 632,45 | 317,7 | 95,30 | 6123,10 |
|-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|
|Закарпатська   | 197,1  | 750,30 | 298,2  | 247,37 | 280,0 | 84,00 | 1081,67 |
|-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|
|Запорізька    | 210,7  | 1387,27 | 245,7  | 2544,35 |  -  |  -  | 3931,62 |
|-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|
|Івано-Франківська| 289,1  | 7053,30 | 208,0  | 706,67 | 1833,3 | 550,00 | 8309,97 |
|-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|
|Київська     | 316,1  | 5654,67 | 451,6  | 6118,39 | 37278,5 |11183,56 |22956,62 |
|-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|
|Кіровоградська  | 213,3  | 2932,56 | 283,6  | 1357,57 | 100,0 | 30,00 | 4320,13 |
|-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|
|Луганська    | 240,4  | 2184,59 | 127,6  | 978,03 | 2746,7 | 824,00 | 3986,62 |
|-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|
|Львівська    | 456,4  |10818,24 | 305,6  | 808,86 | 1846,5 | 553,96 |12181,06 |
|-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|
|Миколаївська   | 208,5  | 1562,35 | 103,5  | 651,91 |  -  |  -  | 2214,26 |
|-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|
|Одеська     | 385,5  | 3254,02 | 453,1  | 1853,73 |  -  |  -  | 5107,75 |
|-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|
|Полтавська    | 384,6  | 6629,13 | 337,6  | 1929,53 |  -  |  -  | 8558,66 |
|-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|
|Рівненська    | 296,6  | 3698,39 | 371,5  | 956,87 | 714,1 | 214,22 | 4869,48 |
|-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|
|Сумська     | 319,2  | 6278,60 | 294,1  | 790,17 |  -  |  -  | 7068,77 |
|-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|
|Тернопільська  | 286,6  | 5391,80 | 257,2  | 502,50 | 16,3  |  4,9  | 5899,20 |
|-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|
|Харківська    | 345,6  | 1271,80 | 275,3  | 2703,32 | 8488,0 | 2546,39 | 6521,51 |
|-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|
|Херсонська    | 221,7  | 401,08 | 183,8  | 543,98 |  -  |  -  | 945,06 |
|-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|
|Хмельницька   | 445,1  | 8583,16 | 415,1  | 835,68 |  -  |  -  | 9418,84 |
|-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|
|Черкаська    | 297,4  | 7345,30 | 448,0  | 2810,87 | 16849,6 | 5054,89 |15211,06 |
|-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|
|Чернівецька   | 174,7  | 5849,87 | 162,0  | 1311,50 |  -  |  -  | 7161,37 |
|-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|
|Чернігівська   | 366,3  | 7194,52 | 230,4  | 907,50 | 239,3 | 71,8  | 8173,82 |
|-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|
|м. Севастополь  |  -   |  -  |  -   |  -  |  -  |  -  |  -  |
|-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------|
|   Всього   | 7565,1  |115876,54| 7189,4  |40769,93 |137593,0 |41277,82 |197924,29|
-------------------------------------------------------------------------------------------     
 
(  Розподіл  в  редакції  Наказу  Мінагрополітики N 454/774
( z1623-04 ) від 14.12.2004 )

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка