Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо порядку нарахування заробітної плати державних службовців

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

       ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
          31.03.2004 N 18-1645/04вих
 
                   В.о. голови апеляційного
                   суду Сумської області
                   В.О. Маслову
 
 
        Щодо порядку нарахування заробітної
          плати державних службовців
 
 
   З метою  врегулювання  питання  щодо порядку нарахування
заробітної  плати  державних  службовців  Державна  судова
адміністрація України повідомляє, що нарахування заробітної плати
треба здійснювати наступним чином.
 
   1. Нарахування заробітної плати здійснюється в наступному
порядку:
 
 1.1. Посадовий оклад       (пост. КМУ від 13.12.99 N 2288
                  ( 2288-99-п ) з урахуванням
                  змін);
 
 1.2. Надбавка за ранг державних  (пост. КМУ від 13.12.99 N 2288
 службовців            з урахуванням змін);
 
 
 1.3. Надбавка за вислугу років у Закон України "Про державну
 відсотках до посадового окладу  службу" ( 3723-12 )
 з урахуванням надбавки за ранг  (стаття 33);
 
 1.4. Надбавка за почесне звання  (пост. КМУ від 13.12.99 N 2288,
 "Заслужений" 15 % нараховується  пункт 3, пп."в")
 від посадового окладу
 
 1.5. Преміювання         (пост. КМУ від 13.12.99 N 2288,
                  п. 2, пп. 2);
 
 1.6. Надбавка за виконання    (пост. КМУ від 13.12.99 N 2288,
 особливо важливої роботи або   пункт 2, пп."г");
 високі досягнення у праці
 нараховується у розмірі до 50 %
 від посадового окладу з
 урахуванням надбавки за ранг
 
 1.7. Надбавка за особливі умови  (пост. КМУ від 01.11.2003
 проходження державної служби і  N 1711 ( 1711-2003-п ),
 напруженість в роботі у розмірі  лист Міністерства праці
 до 100 % посадового окладу з   від 23.12.2003
 урахуванням надбавки за ранг   N 03-3/7891-018-2).
 та вислугу років
 
   Звертаємо Вашу увагу на те, що згідно статті 42 Закону
України "Про  Державний  бюджет  України  на  2004 рік" від
27 листопада 2003 року N 1344-IV ( 1344-15 ) здійснення витрат по
пп. 1.6-1.7 здійснюється тільки в межах коштів, передбачених у
державному бюджеті на утримання відповідних судів. Надбавки та
премії рекомендовано встановлювати державним службовцям, виходячи
зі здійснюваних ними додаткових функцій.
 
   Згідно статті 42 Закону України "Про Державний бюджет України
на 2004 рік" ( 1344-15 ) зобов'язання без відповідних бюджетних
асигнувань не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів.
Взяття таких зобов'язань є бюджетним правопорушенням, за яке
посадові особи несуть особисту відповідальність.
 
   Преміювання державних службовців здійснюється у межах фонду
преміювання, утвореного у розмірі тримісячного фонду оплати праці
та економії фонду оплати праці. Розмір  премії  конкретному
працівнику визначається згідно з положенням про преміювання, що
діє в установі, залежно від особистого вкладу працівника в кінцеві
результати роботи. Що стосується встановлення працівникам надбавок
за високі досягнення у праці або виконання особливо важливої
роботи у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням
надбавки за ранг державного службовця, то згідно з вищезазначеною
постановою право установлювати надбавки надано керівникам установ
в межах затвердженого фонду оплати праці. Надбавки за високі
досягнення у праці встановлюються працівникам за умови сумлінного
та якісного виконання працівником протягом певного періоду своїх
посадових обов'язків та відсутності порушень виконавчої і трудової
дисципліни. Надбавки за виконання особливо  важливої  роботи
встановлюються  на чітко визначений термін, тобто на період
виконання цієї роботи, з метою стимулювання прискорення  її
виконання. При встановленні такої надбавки повинна бути чітко
визначена кінцева мета роботи і терміни виконання. При цьому
державним службовцям може бути встановлена одна з цих надбавок у
розмірі до 50 відсотків.
 
   Відповідно до статті 34 Закону України "Про державну службу"
( 3723-12 ) Порядок видачі грошової винагороди службовцям за
сумлінну  безперервну  працю в державних органах затверджено
постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 212
( 212-2003-п )  "Про  затвердження  Порядку видачі грошової
винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю в
органах державної влади, зразкове виконання трудових обов'язків".
 
   Згідно статті   35  Закону  України  "Про  державну
службу" ( 3723-12 ) державним службовцям надається відпустка
тривалістю  30  календарних  днів,  з  виплатою допомоги на
оздоровлення у розмірі посадового окладу. За наявністю відповідних
бюджетних асигнувань допомога на оздоровлення до відпустки та
матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань може
бути виплачена в розмірі середньомісячної заробітної плати згідно
постанови Кабінету Міністрів України  від  13.12.99  N  2288
( 2288-99-п ).
 
 Заступник Голови                    Л.Богданов


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка