Законы Украины

Новости Партнеров
 

Стосовно надання роз'яснення щодо можливості акціонера видати довіреність на представництво своїх інтересів на загальних зборах акціонерів

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

          МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
           31.03.2004 N Ч-87-19
 
 
   У Міністерстві  юстиції України розглянуто лист стосовно
надання роз'яснення щодо можливості акціонера видати довіреність
на представництво своїх інтересів на загальних зборах акціонерів
і, в межах компетенції, повідомляється.
 
   1. Відповідно до статті 269 Цивільного кодексу  України
( 435-15 ) особисті немайнові права належать кожній фізичній особі
від народження або за законом.
   Особисті немайнові права фізичної особи не мають економічного
змісту.
   Особисті немайнові права тісно пов'язані з фізичною особою.
Фізична особа не може відмовитися від особистих немайнових прав, а
також не може бути позбавлена цих прав.
   Види особистих немайнових прав визначені статтею 270 цього
Кодексу ( 435-15 ). Причому цим Кодексом та іншим законом можуть
бути передбачені й інші особисті немайнові права фізичної особи.
   Статтею 100 зазначеного вище Кодексу ( 435-15 ) визначено, що
право участі у товаристві є особистим немайновим правом і не може
окремо передаватися іншій особі.
   Проте Цивільний кодекс України ( 435-15 ) надає можливість
реалізувати  право  участі у загальних зборах господарського
товариства через представника. Так, статтею 159 зазначено, що у
загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери
незалежно від кількості і виду акцій, що їм належать.
   Акціонери (їхні представники), які беруть участь у загальних
зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, що їх має
кожний акціонер, який бере участь у зборах.
   Акціонер має право призначити свого представника для участі у
зборах. Представник може бути постійним чи призначеним на певний
строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого
представника у вищому органі товариства, повідомивши про це
виконавчий орган акціонерного товариства.
   Враховуючи наведене, вважаємо, що акціонер має право видавати
довіреність на представлення своїх інтересів на загальних зборах.
При цьому слід враховувати положення глави 68 Цивільного кодексу
України ( 435-15 ), зокрема статті 1003 (у договорі доручення або
у виданій на підставі договору довіреності мають бути чітко
визначені юридичні дії, які належить вчинити повіреному. Дії, які
належить вчинити повіреному, мають бути правомірними, конкретними
та здійсненними).
 
   2. Щодо питання, чи може бути  довіреність  нотаріально
посвідчена, зазначаємо, що Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку надане роз'яснення від 31.05.2001 р.  N  8
( va008312-01 )  "Щодо передачі  акціонером повноважень, які
виникають з прав власності на акції". У ньому зазначається, що у
статті 41 Закону України "Про господарські товариства" ( 1576-12 )
передбачена можливість посвідчення реєстратором або правлінням
акціонерного  товариства  довіреностей  на  право  участі та
голосування на загальних  зборах  акціонерів.  Ніяких  інших
повноважень такі довіреності передбачати не можуть.
   Довіреність на право участі та голосування на загальних
зборах акціонерів може бути посвідчена реєстратором, якщо він веде
систему реєстру відповідного акціонерного товариства.
   Довіреність на право участі та голосування на загальних
зборах акціонерів може бути посвідчена правлінням тільки того
акціонерного товариства, збори якого скликаються.
   Враховуючи вищенаведене, довіреність на право участі  та
голосування  на  загальних  зборах  акціонерів  не  потребує
обов'язкового нотаріального посвідчення.
 
 Перший заступник Міністра
 у зв'язках з
 Верховною Радою України                 В.Супрун


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка