Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку створення і функціонування зон митного контролю в Чернігівській митниці

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

Про затвердження Порядку створення і функціонування зон митного контролю в Чернігівській митниці

Наказ Чернігівської митниці
від 31 березня 2004 року N 155

Зареєстровано в Чернігівському обласному управлінні юстиції
13 квітня 2004 р. за N 18/509

Відповідно до статей 48, 49, 50, 143 Митного кодексу України та вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 р. N 1947 "Про затвердження Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування і Порядку надання дозволу на розміщення у зонах митного контролю споруд та об'єктів інфраструктури, що належать іншим, ніж митні, органам державної влади, які здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок створення і функціонування зон митного контролю в Чернігівській митниці (далі - Порядок).

2. Ввести в дію Порядок після 10 днів після реєстрації в Чернігівському обласному управлінні юстиції.

3. Начальнику загального відділу (Кузьміна Н. М.) забезпечити доведення наказу до начальників митних постів "Ніжин" (Лапко Ф. С.), "Енергія" (Сух М. І.), "Прилуки" (Рязанцев В. В.), "Щорс" (Хмелинський Є. В.), вантажного відділу (Кашперов І. В.), транзитно-вантажного відділу (Галенко В. Ф.), відділу оформлення транспортних засобів (Близнюк С. І.), "Нові Яриловичі" (Шавлак О. В.), "Сеньківка" (Галанін А. В.), "Славутич" (Сіроштан І. Б.), "Горностаївка" (Олексенко О. М.).

4. Начальнику юридичного сектору (Приходько О. В.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Чернігівському обласному управлінні юстиції.

5. Начальникам митних підрозділів, зазначеним в п. 3 цього наказу, забезпечити вивчення Порядку особовим складом, визначення та затвердження схем зон митного контролю за погодженням з відповідними службами та відомствами через 10 днів після реєстрації в Чернігівському обласному управлінні юстиції.

6. Наказ Чернігівської митниці від 23.08.2001 р. N 458 "Про затвердження Положення про зони митного контролю на Чернігівській митниці" вважати таким, що втратив чинність.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника начальника митниці Соловйова О. В., заступника начальника митниці Песляка О. Г., заступника начальника митниці Бушуєва Б. С., заступника начальника митниці - начальника СБК та ПМП Дрогана В. М.

Загальний контроль залишаю за собою.

 

Начальник митниці 

С. М. Остролуцький 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Чернігівської митниці
від 31 березня 2004 р. N 155

Зареєстровано
в Чернігівському обласному управлінні юстиції
13 квітня 2004 р. за N 18/509 

Порядок
створення та функціонування зон митного контролю в Чернігівській митниці

Порядок створення та функціонування зон митного контролю в Чернігівській митниці (далі - Порядок) розроблено згідно з вимогами 48, 49, 50, 143 статей Митного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 р. N 1947 "Про затвердження Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування і Порядку надання дозволу на розміщення у зонах митного контролю споруд та об'єктів інфраструктури, що належать іншим, ніж митні, органам державної влади, які здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України".

Порядок визначає механізм створення зон митного контролю та режим їх функціонування.  

1. Загальні положення

1.1. У цьому Положенні терміни і поняття вживаються у тому ж значенні, що і в Митному кодексі України.

1.2. Зони митного контролю (далі - ЗМК) створюються з метою забезпечення умов для здійснення митними органами митних процедур щодо товарів та транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, запобігання і припинення контрабанди та порушень митних правил.

1.3. ЗМК Чернігівської митниці (далі - митниці) створюються:

- в автомобільних пунктах пропуску через державний кордон;

- у межах прикордонної смуги на державному кордоні;

- у пунктах пропуску на залізничних станціях;

- на територіях підприємств;

- в інших місцях, визначених митницею.

1.4. ЗМК створюються митницею:

у пунктах пропуску 

- за погодженням з Чернігівським прикордонним загоном та начальниками залізничних станцій; 

у місцях, передбачених частиною другою статті 143 Митного кодексу України 

- за погодженням з Чернігівським прикордонним загоном та начальниками залізничних станцій. 

1.5. Межі ЗМК в пунктах пропуску через державний кордон визначаються митницею:

для автомобільного сполучення 

- на смугах руху легкового та вантажного автотранспорту, у службових приміщеннях митниці, місцях проведення митного контролю за погодженням з Чернігівським прикордонним загоном; 

для залізничного сполучення 

- на перонах, у пасажирських поїздах міжнародного сполучення, на оглядових майданчиках, контейнерних терміналах, інших місцях, визначених на територіях залізничних станцій за погодженням з Чернігівським прикордонним загоном та начальниками залізничних станцій. 

1.6. Межі ЗМК на територіях підприємств (в т. ч. вантажних митних комплексів, митних ліцензійних складів) за поданням керівництва підприємств затверджуються начальником митниці.

1.7. Межі ЗМК на територіях складів митниці, місць розташування підрозділів митниці, місцях прибуття автотранспорту визначаються та затверджуються начальником митниці.

ЗМК також є території і приміщення, в яких діють спеціальні митні режими.

1.8. За режимами функціонування ЗМК можуть бути постійними або тимчасовими.

1.9. У межах прикордонної смуги на державному кордоні тимчасові ЗМК визначаються митницею за погодженням з Чернігівським прикордонним загоном.

2. Порядок визначення постійних зон митного контролю

2.1. Постійні ЗМК функціонують у межах пунктів пропуску через державний кордон України та в містах розташування підрозділів митниці.

2.2. В автомобільних пунктах пропуску до постійних ЗМК включаються:

- службові приміщення для працівників митниці;

- комори тимчасового зберігання;

- частина смуги руху транспорту, в межах якої здійснюється митний контроль та митне оформлення товарів та транспортних засобів;

- майданчики для товарів та транспортних засобів, що знаходяться під митним контролем;

- майданчики для затриманих транспортних засобів.

2.3. В залізничних пунктах пропуску до постійних ЗМК включаються:

- службові приміщення працівників митниці, де здійснюються митні процедури з митного контролю та митного оформлення, де зберігаються товари, що не пропущені через митний кордон України;

- перони залізничних станцій для пасажирських поїздів на максимальну довжину поїзда;

- територія смуги біля залізничної колії для вантажних поїздів.

2.4. До постійних ЗМК в зоні діяльності митниці також відносяться ЗМК:

- в місцях розташування підрозділів митниці, де здійснюються процедури митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів;

- на складах митниці;

- на митних ліцензійних складах;

- в місцях прибуття автотранспорту;

- на вантажних митних комплексах.

3. Порядок визначення тимчасових зон митного контролю

3.1. Тимчасові ЗМК функціонують поза постійним місцем розташування підрозділів митниці під час здійснення митних процедур.

3.2. До тимчасових ЗМК включаються:

- склади тимчасового зберігання товарів підприємствами;

- оглядові місця поряд зі складами (майданчики, рампи, споруди, ями тощо);

- місця на територіях та в приміщеннях підприємств де здійснюються процедури митного контролю та митного оформлення;

- контейнерні майданчики залізничних станцій;

- рухомий склад пасажирських поїздів міжнародного сполучення на час здійснення митних процедур (вагон, окреме купе тощо);

- інші місця на територіях, залізничних станціях, відомчих залізничних колій та споруд;

- інші місця у межах прикордонної смуги на державному кордоні за погодженням з органами охорони державного кордону для здійснення митних процедур згідно вимог спільних технологій, орієнтувань та створення умов для переогляду транспортних засобів з вантажем.

3.3. До тимчасових ЗМК включаються місця на територіях підприємств або інших об'єктів для здійснення процедур з вантажами, які у відповідності до вимог наказу Держмитслужби від 03.03.2000 р. N 124 можуть увозитись без обов'язкового направлення до місць прибуття, а саме:

- небезпечні вантажі, перебування яких у місцях скупчення автотранспорту може створювати загрозу життю і здоров'ю населення чи навколишньому середовищу;

- вантажі, що потребують особливих умов зберігання, унаслідок чого не можуть протягом тривалого часу зберігатися в автотранспортних засобах;

- валютні цінності, що ввозяться банками чи іншими кредитно-фінансовими установами;

- вантажі, що ввозяться на митні ліцензійні склади закритого типу;

- вантажі, які ввозяться на склади транспортно-експедиційних підприємств, за умови, що таким підприємством забезпечено належні умови для роботи інспектора митниці та технічні можливості зв'язку з ЄАІС Держмитслужби;

- сировина, предмети та матеріали, що ввозяться на адресу підприємств з безперервним циклом виробництва і призначені для використання в процесі виробництва;

- у виключних випадках - інші вантажі за рішенням начальника митниці.

При цьому виконання вимог, зазначених у пункті 4 наказу Держмитслужби від 15.11.99 N 721 "Про визначення Переліку місць прибуття автотранспорту", є обов'язковим.

3.4. При здійсненні митного контролю на об'єктах можуть встановлюватися тимчасові ЗМК. Такі зони встановлюються на термін, необхідний для проведення митного контролю у повному обсязі. Режим тимчасової ЗМК доводиться до осіб, які безпосередньо присутні під час проведення такого контролю.

4. Порядок створення зон митного контролю

4.1. Для створення ЗМК начальником оперативного підрозділу готується план-схема ЗМК у трьох примірниках, що затверджуються начальником митниці, а для пунктів пропуску через державний кордон України додатково погоджуються з адміністрацією служб та відомств, зазначених у п. 1.5 Порядку.

4.2. Погодження засвідчується підписом керівника відповідної установи.

4.3. Дозвіл на створення тимчасової ЗМК надається  після розгляду начальником митниці аргументованої письмової заяви підприємства (організації) з висновками керівника оперативного підрозділу митниці за місцем обліку шляхом здійснення відповідних написів (додаток 1).

4.4. До заяви обов'язково додаються:

- копія облікової картки суб'єкта ЗЕД в Чернігівській митниці;

- план-схема тимчасової ЗМК (далі - схема) з відповідними позначеннями (у 3-х примірниках);

- документи про власність на територію, об'єкт, споруду або договір оренди;

- список осіб, допущених до роботи в тимчасовій ЗМК;

- дозволи інших державних органів (в разі потреби);

- документи про наявність охорони (договори, накази, інші).

4.5. Заява з пакетом документів після розгляду в оперативному підрозділі митниці направляється на розгляд у сектор організації митного контролю (далі - СОМК). Термін розгляду документів встановлюється до 30 днів.

4.6. Після перевірки у СОМК, відсутності зауважень документи надаються на затвердження начальнику митниці.

4.7. Термін дії дозволу встановлюється до одного року (до 31 грудня поточного року). Він може бути продовжений начальником митниці, за умови відсутності зауважень з боку митниці щодо організації роботи тимчасової ЗМК.

4.8. ЗМК затверджуються наказом по митниці. В разі недотримання підприємством вимог даного Порядку, вчинення порушень митних правил, визначених Митним кодексом, зона митного контролю підлягає скасуванню.

4.9. Затверджені документи розподіляються в наступному порядку:

- 1-й примірник схеми надається власнику території тимчасової ЗМК;

- 2-й примірник схеми направляється у відповідний оперативний підрозділ Чернігівської митниці;

- 3-й примірник схеми та заява з пакетом документів разом з наказом зберігаються у загальному відділі митниці.

Копії наказу, зазначених схем та документів зберігаються у СОМК.

4.10. Тимчасові ЗМК, що використовуються як місця для проведення митного огляду та переогляду та не передбачають умови для здійснення інших митних процедур з митного оформлення, митного контролю або зберігання товарів під митним контролем, не потребують графічного зображення, затвердження та погодження на планах-схемах.

5. Особливості функціонування тимчасових зон митного контролю для огляду (переогляду)

5.1. Тимчасові ЗМК на територіях та у приміщеннях підприємств функціонують у разі забезпечення цими підприємствами умов зберігання товарів, та умов, що унеможливлюють доступ до товарів сторонніх осіб (наявність огорож, запірних пристроїв, охорони або сигналізації, наявність достатнього освітлення для закритих приміщень, умов протипожежної безпеки, а також наявність освітлення на відкритих майданчиках для здійснення митних процедур у нічний час, наявність на приміщеннях інформаційних табло "Тимчасова зона митного контролю").

5.2. Тимчасові ЗМК, що використовуються для огляду та переогляду товарів на оглядових майданчиках або у вагонах поїздів, визначаються на місцевості шляхом огорожі мобільними переносними турнікетами з інформаційним табло "Увага! Тимчасова зона митного контролю".

5.3. Місця тимчасової ЗМК у межах прикордонної смуги на державному кордоні встановлюються за рішенням начальника оперативного підрозділу митниці (СБК та ПМП або МВ) за погодженням з представниками органів Держприкордонслужби на підставі наказу або плану спільних дій під час проведення спільних оперативних заходів з виявлення порушень митного законодавства та прикордонного режиму.

6. Режим зони митного контролю

6.1. Доступ у ЗМК дозволяється тільки посадовим особам митних органів, які безпосередньо беруть участь у здійсненні митних процедур. Інші посадові особи митних органів та інших органів державної влади, які здійснюють передбачені статтею 27 Митного кодексу України види контролю під час переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України, допускаються у ці зони в порядку, визначеному Держмитслужбою.

6.2. Громадяни, які перетинають державний кордон, допускаються у ЗМК за дійсними документами на право в'їзду на територію України або виїзду з України.

6.3. Доступ у ЗМК та перебування у них посадових осіб правоохоронних органів і органів прокуратури дозволяється у випадках та у порядку, передбачених законом.

6.4. Проведення господарських робіт у ЗМК в пунктах пропуску через державний кордон, переміщення через межі та в межах цієї зони товарів, транспортних засобів і громадян, у тому числі посадових осіб органів державної влади, які не перетинають митний кордон України, допускається тільки з дозволу керівника або заступника керівника відповідного митного органу за погодженням з Чернігівським прикордонним загоном і під контролем посадових осіб цього органу, крім випадків, передбачених законами.

6.5. Посадові особи, яким дозволяється доступ у ЗМК, можуть перебувати в них тільки в межах, необхідних для виконання своїх прямих службових обов'язків. Такі посадові особи не повинні мати при собі цінності та предмети, вивезення або ввезення яких на митну територію України заборонено чи обмежено законодавством.

6.6. Товари та транспортні засоби перебувають під митним контролем в ЗМК з моменту ввезення на її територію.

6.7. З метою забезпечення дотримання режиму ЗМК митні органи мають право встановлювати відповідно до законодавства правила щодо підтримання режиму ЗМК.

6.8. Забороняється знаходження в ЗМК товарів та транспортних засобів, щодо яких здійснені митні процедури та надано дозвіл митного органу на пропуск їх через митний кордон України відповідно до заявленої мети переміщення.

6.9. З метою забезпечення належного режиму власники територій за погодженням з митницею здійснюють інженерно-технічні заходи по облаштуванню тимчасових ЗМК.

7. Порядок надання дозволу на розміщення у зонах митного контролю споруд та об'єктів інфраструктури, що належать іншим, ніж митні, органам державної влади, які здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України

7.1. Держмитслужба разом з Держкомкордоном та Мінтрансом визначають пункти пропуску через державний кордон, у межах яких створено ЗМК, де розміщуються споруди та об'єкти інфраструктури, що належать іншим, ніж митні, органам державної влади, які здійснюють під час переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України зазначені в статті 27 Митного кодексу України види контролю (далі - споруди та об'єкти).

7.2. Для надання дозволу на розміщення в ЗМК в межах пункту пропуску через державний кордон споруд та об'єктів територіальні органи або підрозділи органів державної влади подають до відповідних митних органів та органів охорони державного кордону клопотання з обгрунтуванням доцільності розміщення і функціонування цих споруд та об'єктів у ЗМК і копію проектної документації на їх будівництво.

7.3. Рішення про надання дозволу оформлюється спільним наказом митниці та Чернігівського прикордонного загону.

7.4. У разі відмови у видачі дозволу орган, що прийняв таке рішення, повідомляє відповідний територіальний орган або підрозділ органу державної влади із зазначенням причин відмови.

7.5. Дозвіл на розміщення в ЗМК споруд та об'єктів скасовується за зверненням територіального органу або підрозділу органу державної влади, якому було надано такій дозвіл, шляхом прийняття відповідного рішення митницею разом з Чернігівським прикордонним загоном.

8. Обов'язки та права посадових осіб митниці по підтриманню режиму в зонах митного контролю

8.1. Посадові особи митниці, які здійснюють митний контроль та митне оформлення в ЗМК, зобов'язані забезпечити пропускний режим до ЗМК.

8.2. Посадові особи митниці мають право:

- встановлювати додаткові режимні правила в ЗМК;

- перевіряти документи на право доступу до ЗМК;

- перевіряти речі, предмети, валюту та цінності, що переміщуються через межі таких зон;

- вимагати від організацій, підприємств, установ, громадян та службових осіб суміжних служб додержання вимог режиму ЗМК.

9. Відповідальність за порушення режиму у зонах митного контролю

9.1. Особи, винні в порушенні режиму в ЗМК, в незаконному переміщенні через ЗМК вантажів, товарів та інших предметів, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

Додаток 1
до наказу Чернігівської митниці
від 31 березня 2004 р. N 155 

Начальнику Чернігівської митниці
Остролуцькому С. М. 

ЗАЯВА

Підприємство __________________________________________________,
                                                        (повна назва підприємства)
код за ЄДРПОУ _________________________________________________,

адреса (юридична, фактична): _____________________________________,

тел. ___________________________________________________________,

номер облікової картки у митниці: N ___ від "___" ____________ 200_ р.,

просить Вашого дозволу на створення тимчасової зони митного контролю в зв'язку з:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

за адресою: _____________________________________________________.

З вимогами положень Митного кодексу України ознайомлені.

Своєчасну оплату митних зборів за роботу інспектора митниці гарантуємо.

Керівник підприємства ___________  

Головний бухгалтер ___________ 

М. П.

Створення тимчасової ЗМК дозволено 

Термін дії дозволу до 

"___" ____________ 200_ р.  

"___" ____________ 200_ р.  

Термін продовжено до ____________ "___" ____________ 200_ р.

 

Начальник Чернігівської митниці 

С. М. Остролуцький 


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка