Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак Головного управління державної служби України

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

   КОЛЕГІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
              31.03.2004
 
 
       Про встановлення відомчих заохочувальних
       відзнак Головного управління державної
             служби України
 
 
   Відповідно до указів Президента України від 18 листопада
1996 року N 1094 ( 1094/96 ) "Про відомчі заохочувальні відзнаки"
та від  13 лютого 1997 року N 134 ( 134/97 ) "Про  Примірне
положення про відомчі заохочувальні відзнаки", від 2 жовтня
1999 року N 1272/99 ( 1272/99 ) "Про  Положення  про  Головне
управління державної  служби  України" Колегія Головдержслужби
П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Встановити відомчі  заохочувальні  відзнаки  Головного
управління державної служби України - Почесну грамоту Головного
управління державної служби України та нагрудний знак "Державна
служба України "За сумлінну працю" Головного управління державної
служби України.
 
   2. Затвердити положення про  Почесну  грамоту  Головного
управління державної служби України та нагрудний знак "Державна
служба України "За сумлінну працю" Головного управління державної
служби України (додаються).
 
   3. Постанову Колегії Головдержслужби від 24 червня 1998 року
"Про встановлення відомчих заохочувальних  відзнак  Головного
управління  державної служби при Кабінеті Міністрів України"
визнати такою, що втратила чинність.
 
   4. Керуючому справами Яремчуку І.М. поінформувати Комісію по
державних  нагородах  України  при Президентові України щодо
приведення положень про Почесну грамоту Головного управління
державної служби України та нагрудний знак "Державна служба
України "За сумлінну працю" Головного управління державної служби
України у відповідність до існуючих нормативних документів щодо
статусу Головного управління  державної  служби  України  та
відповідних положень про відомчі заохочувальні відзнаки.
 
   5. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.
 
 Головуючий, в.о.
 Начальника Головдержслужби                М.Борсук
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Колегія Головдержслужби
                   31.03.2004
                   протокол N 9
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про нагрудний знак "Державна служба України
       "За сумлінну працю" Головного управління
           державної служби України
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Це Положення встановлює порядок нагородження нагрудним
знаком Головного управління державної служби України.
 
   1.2. Нагрудний знак "Державна служба України "За сумлінну
працю" Головного управління державної служби України (далі -
Нагрудний знак) є відомчою заохочувальною відзнакою Головного
управління державної служби України (далі - Головдержслужба), яку
встановлено постановою Колегії Головдержслужби (далі - Колегії)
від 31 березня 2004 року (протокол N 9) відповідно до Указів
Президента України від 18 листопада 1996 року N 1094 ( 1094/96 )
"Про відомчі заохочувальні відзнаки" та від 13 лютого 1997 року
N 134 ( 134/97 ) "Про Примірне положення про відомчі заохочувальні
відзнаки".
 
   1.3. Нагрудний знак встановлено для заохочення державних
службовців,  науковців, педагогічних та інших працівників за
особистий внесок та заслуги перед народом України у сприянні
становленню правової держави, здійсненню заходів щодо забезпечення
захисту прав і свобод громадян, розвиткові демократії, ефективній
діяльності органів державної влади, розбудові державної служби, за
трудові досягнення у відповідній галузі чи сфері діяльності,
сумлінну  працю,  зразкове виконання службових обов'язків та
особливо важливих доручень.
 
   1.4. Нагрудним знаком, як правило, нагороджуються державні
службовці,  які  раніше  заохочувалися відповідними відомчими
відзнаками в органах державної влади або інших установах, в яких
вони працюють.
 
   1.5. Державні службовці, що представлені до нагородження
Нагрудним знаком, повинні, як правило, мати стаж державної служби
не менше 10 років.
 
   1.6. Державні службовці, удостоєні Нагрудного знака, можуть
бути представлені до повторного нагородження не раніше ніж через
п'ять років після останнього нагородження.
 
   1.7. Нагородження Нагрудним знаком здійснюється за рішенням
Колегії.
 
       2. Порядок представлення до нагородження
      нагрудним знаком "Державна служба України
       "За сумлінну працю" Головного управління
           державної служби України
 
   2.1. Подання на нагородження Нагрудним знаком розглядається
Головдержслужбою.
 
   2.2. Висунення кандидатури для нагородження Нагрудним знаком
здійснюється гласно, як правило, у трудовому колективі, де працює
особа, яку представляють до заохочення.
   У разі  потреби  для  попереднього розгляду подання про
нагородження можуть створюватися на громадських засадах комісії по
нагородженню відомчими заохочувальними відзнаками.
 
   2.3. Подання про нагородження працівника Нагрудним знаком
перед Головдержслужбою порушує керівник органу державної влади або
іншої установи, в якій працює представлений до заохочення.
 
   2.4. У поданні має бути зазначено:
   - прізвище, ім'я, по батькові;
   - дата народження;
   - повна назва займаної посади, категорія посади та присвоєний
ранг (для державних службовців) відповідно до запису у трудовій
книжці;
   - стаж  роботи  (загальний,  державної служби, роботи у
відповідному державному органі та на даній посаді);
   - рівень виконання посадових обов'язків, ділові та професійні
якості;
   - підстави для подання.
 
   2.5. До подання додаються такі документи:
   - інформація про досягнення працівника, що стали підставою
для порушення подання;
   - рішення трудового колективу;
   - біографічна довідка, в якій зазначаються відомості про
попередні відзнаки і заохочення кандидата, засвідчена підписом
керівника кадрової служби відповідного органу  та  скріплена
відповідною печаткою.
 
   2.6. Подання про нагородження Нагрудним знаком розглядається
Начальником Головдержслужби  і  передається  до  відповідного
структурного підрозділу Головдержслужби, який опрацьовує матеріали
та робить експертний висновок.
 
   2.7. У разі невідповідності вимогам пунктів 2.4 та 2.5 цього
Положення  або  негативного  експертного  висновку  документи
повертаються органу, який їх надіслав, із супровідним листом,
підписаним Начальником Головдержслужби або його першим заступником
чи заступником відповідно до розподілу обов'язків.
 
   2.8. В експертному висновку може  бути  пропозиція  про
представлення  до  нагородження  Почесною  грамотою Головного
управління державної служби.
 
   2.9. У разі позитивного експертного  висновку  документи
подаються на розгляд Колегії.
 
   2.10. Рішення Колегії за підписом Голови Колегії надсилається
органу, який подавав клопотання.
 
   2.11. У разі прийняття Колегією позитивного рішення кадровий
сектор  Головдержслужби  готує  наказ про нагородження особи
Нагрудним знаком та забезпечує належне оформлення посвідчення про
Нагрудний знак.
 
     3. Порядок вручення нагрудного знака "Державна
      служба України "За сумлінну працю" Головного
        управління державної служби України
 
   3.1. Вручення Нагрудного знака та посвідчення про Нагрудний
знак  проводиться  в  урочистій  обстановці  Начальником
Головдержслужби або за його дорученням одним із заступників
Начальника Головдержслужби чи керівником відповідного  органу
державної влади, іншої установи.
 
   3.2. Нагородженому працівнику вручається Нагрудний знак та
відповідне посвідчення за підписом Голови Колегії.
 
   3.3. У трудовій книжці та особовій справі нагородженого
кадровою службою органу державної влади або установи, де працює
нагороджений, робиться відповідний запис.
 
   3.4. Про вручення Нагрудного знака складається протокол, який
зберігається в особовій справі нагородженого працівника та архіві
кадрового сектору Головдержслужби.
 
   3.5. Посвідчення про Нагрудний знак є  бланком  суворої
звітності. Втрачені Нагрудний знак або посвідчення про нього
повторно не видаються.
 
     4. Порядок носіння і зберігання нагрудного знака
      "Державна служба України "За сумлінну працю"
     Головного управління державної служби України
 
   4.1. Нагрудний знак носиться з правого боку  грудей  і
розміщується нижче знаків державних нагород України.
 
   4.2. Нагрудний знак і посвідчення про нього зберігаються у
нагородженого.
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
                     Колегія Головдержслужби
                     31.03.2004
                     протокол N 9
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про Почесну грамоту Головного управління
           державної служби України
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Це Положення встановлює порядок нагородження Почесною
грамотою Головного управління державної служби України.
 
   1.2. Почесна грамота Головного управління державної служби
України (далі - Почесна грамота) є відомчою  заохочувальною
відзнакою Головного управління державної служби України (далі -
Головдержслужба),  яку  встановлено   постановою   Колегії
Головдержслужби  (далі - Колегії) від 31 березня 2004 року
(протокол N 9) відповідно до Указів Президента України  від
18 листопада  1996  року  N 1094 ( 1094/96 ) "Про відомчі
заохочувальні відзнаки" та від 13 лютого 1997 року  N  134
( 134/97 )  "Про Примірне положення про відомчі заохочувальні
відзнаки".
 
   1.3. Почесну грамоту встановлено для заохочення державних
службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, науковців,
педагогічних та інших працівників за особистий внесок та заслуги
перед народом України у сприянні становленню правової держави,
здійсненню  заходів щодо забезпечення захисту прав і свобод
громадян, розвиткові демократії, ефективній діяльності органів
державної влади, розбудові державної служби, за трудові досягнення
у відповідній галузі чи сфері діяльності, сумлінну працю, зразкове
виконання службових обов'язків.
 
   1.4. Почесною грамотою, як правило, нагороджуються державні
службовці, які раніше  заохочувалися  відповідними  відомчими
відзнаками в органах державної влади або інших установах, в яких
вони працюють.
 
   1.5. Державні службовці, які представлені до нагородження
Почесною грамотою, повинні, як правило, мати стаж державної служби
не менше 5 років.
 
   1.6. Державні службовці, удостоєні Почесної грамоти, можуть
бути представлені до повторного нагородження не раніше ніж через
три роки після останнього нагородження.
 
   1.7. Нагородження Почесною грамотою здійснюється за рішенням
Колегії.
 
       2. Порядок представлення до нагородження
       Почесною грамотою Головного управління
           державної служби України
 
   2.1. Подання на нагородження Почесною грамотою розглядається
Головдержслужбою.
 
   2.2. Висунення кандидатури для нагородження Почесною грамотою
здійснюється гласно, як правило, у трудовому колективі, де працює
особа, яку представляють до заохочення.
   У разі  потреби  для  попереднього розгляду подання про
нагородження можуть створюватися на громадських засадах комісії по
нагородженню відомчими заохочувальними відзнаками.
 
   2.3. Подання про нагородження працівника Почесною грамотою
перед Головдержслужбою порушує керівник органу державної влади або
іншої установи, в якій працює представлений до заохочення.
 
   2.4. У поданні має бути зазначено:
   - прізвище, ім'я, по батькові;
   - дата народження;
   - повна назва займаної посади, категорія посади та присвоєний
ранг (для державних службовців) відповідно до запису у трудовій
книжці;
   - стаж  роботи  (загальний,  державної служби, роботи у
відповідному державному органі та на даній посаді);
   - рівень виконання посадових обов'язків, ділові та професійні
якості;
   - підстави для подання.
 
   2.5. До подання додаються такі документи:
   - інформація про досягнення працівника, що стали підставою
для порушення подання;
   - рішення трудового колективу;
   - біографічна довідка, в якій зазначаються відомості про
попередні  відзнаки  і  заохочення представленого, засвідчена
підписом керівника кадрової служби  відповідного  органу  та
скріплена відповідною печаткою.
 
   2.6. Подання про нагородження Почесною грамотою розглядається
Начальником Головдержслужби  і  передається  до  відповідного
структурного підрозділу Головдержслужби, який опрацьовує матеріали
та робить експертний висновок.
 
   2.7. У разі невідповідності документів вимогам пунктів 2.4 та
2.5 цього Положення або негативного експертного висновку документи
повертаються органу, який їх надіслав, із супровідним листом,
підписаним Начальником Головдержслужби або його першим заступником
чи заступником відповідно до розподілу обов'язків.
 
   2.8. У разі позитивного експертного висновку за рішенням
Начальника Головдержслужби документи подаються на розгляд Колегії.
 
   2.9. Рішення Колегії за підписом Голови Колегії надсилається
органу, який подавав клопотання.
 
   2.10. У разі прийняття Колегією позитивного рішення кадровий
сектор Головдержслужби готує наказ про нагородження особи Почесною
грамотою та забезпечує належне оформлення бланка Почесної грамоти.
 
     3. Порядок вручення Почесної грамоти Головного
        управління державної служби України
 
   3.1. Вручення Почесної грамоти проводиться  в  урочистій
обстановці Начальником Головдержслужби або за його дорученням
одним із заступників Начальника Головдержслужби чи керівником
відповідного органу державної влади, іншої установи.
 
   3.2. Нагородженому вручається Почесна грамота за підписом
Голови Колегії.
 
   3.3. У трудовій книжці та особовій справі нагородженого
кадровою службою органу державної влади або установи, де працює
нагороджений, робиться відповідний запис.
 
   3.4. Про вручення Почесної грамоти складається протокол, який
зберігається в особовій справі нагородженого працівника та архіві
кадрового сектору Головдержслужби.
 
   3.5. Почесна грамота є бланком суворої звітності. Втрачена
Почесна грамота повторно не видається.


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка