Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про окремі поточні рахунки платників ПДВ

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
         02.04.2004 N 3152/5/28-1016,
               N 25-118/559-3248
 
 
       Про окремі поточні рахунки платників ПДВ
 
 
   У зв'язку із зверненнями платників податків та установ банків
щодо відкриття окремих поточних рахунків для справляння податку на
додану вартість (далі - окремі поточні рахунки) та з метою
впорядкування  їх  відкриття Державна податкова адміністрація
України та Національний банк України повідомляють.
 
   1. Відкриття  окремих  поточних  рахунків  здійснюється
відповідно до Порядку справляння до державного бюджету податку на
додану вартість та обороту коштів податку через окремі поточні
та/або реєстраційні рахунки платників цього податку із спеціальним
режимом їх використання (далі - Порядок), який  затверджено
постановою  Кабінету Міністрів України і Національного банку
України від 23.03.2004 N 359 ( 359-2004-п ) (далі - Постанова), що
прийнята  відповідно до Указу Президента України від 01.03.2004
N 259 ( 259/2004 ) "Про окремі поточні рахунки для справляння
податку на додану вартість та обороту коштів податку" (далі - Указ
Президента).
   Враховуючи те, що окремі поточні рахунки згідно з вимогами
чинного законодавства відкриваються платникам податку на додану
вартість у тих банках, у яких відкриті їх поточні рахунки,
процедура відкриття для них максимально спрощена, але рахунки не
можуть відкриватися за ініціативою установи банку.
   При цьому, оскільки згідно із підпунктом 7.2.4 пункту 7.2
статті  7 Закону України "Про податок на додану вартість"
( 168/97-ВР ) право на нарахування податку на додану вартість та
складання податкових  накладних  надається  виключно  особам,
зареєстрованим  як платники податку у порядку, передбаченому
статтею 9 цього Закону, то окремі поточні рахунки можуть бути
відкриті лише тим особам, які зареєстровані як платники податку на
додану вартість (виняток становлять  відокремлені  підрозділи
юридичних осіб, які консолідовано сплачують цей податок), що
підтверджується свідоцтвом про реєстрацію платника податку на
додану вартість за формою N 2-Р (додаток 2 до Положення про Реєстр
платників податку на додану вартість, яке затверджено наказом
Державної   податкової адміністрації України від 01.03.2000 N 79
( z0208-00 ) та зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03.04.2000 за N 208/4429).
   Отже, при поданні клієнтом до установи банку заяви про
відкриття окремого  поточного  рахунку,  клієнт  зобов'язаний
пред'явити до банку таке свідоцтво, або його копію, завірену
органом державної податкової служби чи нотаріально.
   Порядком не обмежується кількість окремих поточних рахунків і
їх кількість самостійно визначається платниками податку на додану
вартість.
   Окремі рахунки,   відкриті   в   установах   банків
сільськогосподарськими  товаровиробниками   та   переробними
підприємствами для зарахування сум податку на додану вартість
відповідно до п. 11.29 та п. 11.21 Закону України "Про податок на
додану вартість" ( 168/97-ВР ), та спеціальні рахунки, відкриті в
установах банків технологічними парками відповідно до п. 11.12
Закону та постанови  Кабінету Міністрів України від 26.06.2000
N 1018  ( 1018-2000-п ) "Про відкриття спеціальних рахунків
технологічними парками і затвердження Порядку зарахування сум
податків на спеціальні рахунки та їх використання технологічним
парком", продовжують функціонувати в  режимі,  що  діяв  до
запровадження окремих поточних рахунків для справляння податку на
додану вартість, і використовуються для зарахування сум податку на
додану вартість, визначених на підставі декларації з податку на
додану вартість за результатами відповідного звітного періоду.
   Одночасно ці платники податку в установах банків, де відкриті
їх поточні рахунки, повинні відкрити окремі поточні рахунки для
справляння податку на додану вартість згідно з Постановою та
Порядком.
 
   1.1. Особливості  відкриття  окремих  поточних  рахунків
відокремленим підрозділам.
   Відокремлені підрозділи  юридичних осіб, зареєстровані як
платники податку на додану вартість, відкривають окремі поточні
рахунки на підставі заяви та за умови пред'явлення свідоцтва про
реєстрацію, що видане на ім'я відокремленого підрозділу (або його
копії,  завіреної  органом  державної  податкової  служби чи
нотаріально).
   Окремі поточні рахунки можуть бути відкриті відокремленим
підрозділам, які не зареєстровані як платники податку на додану
вартість, але які самостійно здійснюють продаж товарів (робіт,
послуг) та мають право виписки податкових накладних, що делеговане
платником податку на додану вартість - юридичною особою, до складу
якої входить такий підрозділ. Згідно із Порядком ведення книги
обліку продажу товарів (робіт, послуг), який затверджено наказом
Державної   податкової адміністрації України від 30.05.97 N 165
( z0233-97 ) (та зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23.06.97 за N 233/2037, для кожного  такого  відокремленого
підрозділу платником податку на додану вартість присвоюється
окремий код (номер, шифр), який повідомляється органу державної
податкової служби за місцем його реєстрації, а також реєструється
окрема книга обліку продажу товарів (робіт, послуг) із номером,
визначеним  числовим  значенням  через  дріб:  у  чисельнику
проставляється порядковий номер книги, а в знаменнику - код
(номер,  шифр)  відокремленого  підрозділу.
   Рахунки таким відокремленим підрозділам відкриваються в тих
банках, у яких відкриті їх поточні рахунки, на підставі:
   заяви;
   клопотання юридичної особи про відкриття такого рахунку (в
якому має бути зазначено, що відокремленому підрозділу делеговане
право виписки податкових накладних, а також вказано код (номер,
шифр) відокремленого підрозділу);
   та за умови пред'явлення свідоцтва про реєстрацію юридичної
особи, як платника податку на додану вартість (або його копії,
завіреної органом державної податкової служби чи нотаріально).
 
   2. Взяття окремих поточних рахунків на облік у органах
державної податкової служби.
   Про відкриття окремих поточних рахунків платники податку на
додану вартість (відокремлені підрозділи) в 3-денний термін після
їх відкриття повідомляють органи державної податкової служби за
місцем перебування на обліку в органах державної податкової служби
згідно з Порядком подання податковим органам Повідомлення про
відкриття (закриття) рахунків в установах банків, який затверджено
наказом Державної податкової адміністрації України від 01.08.2001
N 306 ( z0923-01 ) та зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31.10.2001 за N 923/6114 (далі - Порядок повідомлення).
   Органи державної податкової служби при обробці повідомлень
про відкриття окремих поточних рахунків за даними Реєстру мають
пересвідчитись,  що  особа,  якій  відкрито  такий  рахунок,
зареєстрована як платник податку  на  додану  вартість  (по
відокремлених підрозділах перевіряється наявність реєстрації як
платника податку на додану вартість юридичної особи).
   У разі  отримання  повідомлення  про  відкриття окремого
поточного рахунку юридичній особі чи відокремленому підрозділу
юридичної особи, яка не зареєстрована як платник податку на додану
вартість, або якій анульовано Свідоцтво, чи яка втратила статус
платника  податку  на  додану  вартість  згідно  з  чинним
законодавством, органи державної податкової служби не беруть на
облік такі рахунки. При цьому платнику податків і відповідній
установі банку надсилаються Повідомлення податкового органу про
недостовірність  даних  у повідомленні платника податків про
відкриття (закриття) рахунку за формами N П3, N П4 (додатки 3, 4
до Порядку повідомлення ( z0923-01 ) відповідно. У названих
повідомленнях у полі "виявлено таке" вказується причина відмови у
взятті на облік, а саме:
   не зареєстрований як платник податку на додану вартість;
   свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість
анульоване "дата";
   втратив статус платника податку на додану вартість згідно із
"пункт, стаття законодавчого акта".
   До поля тексту повідомлення "Вам необхідно в триденний термін
подати повторне повідомлення" вносяться наступні правки:
   слово "повторне" закреслюється;
   поле доповнюється словами "про закриття рахунку".
   Якщо повідомлення про відкриття окремого поточного рахунку
надійшло від установи банку та не містить підписів і печатки
платника  податків, рахунок на облік не береться з причини
неналежного оформлення такого повідомлення, про що формуються
повідомлення за формами N П3 та N П4 ( z0923-01  ),  які
надсилаються платнику податків та установі банку відповідно.
   Органам державної податкової служби у двотижневий термін
здійснити звірку електронного журналу реєстрації повідомлень про
відкриття (закриття) рахунків в установах банків з даними Реєстру
тих окремих поточних рахунків, які відкриті до отримання цього
роз'яснення. Для закриття окремих поточних рахунків, відкритих
юридичним особам (відокремленим підрозділам юридичних осіб), які
не зареєстровані як платники податку на додану вартість, надіслати
повідомлення за формами N П3 та N П4 платникам податків і
установам банків відповідно.
 
   3. Закриття помилково відкритих окремих поточних рахунків.
   Установам банків здійснити інвентаризацію відкритих окремих
поточних рахунків та вжити заходів щодо закриття тих рахунків тими
клієнтами, які:
   не надавали до установи банку заяви чи згоди на відкриття
таких рахунків;
   не мають статусу платника податку на додану вартість згідно з
повідомленням за формою N П4 від органу державної податкової
служби;
   не мають статусу платника податку на  додану  вартість,
підтвердженого платником податків відповідними документами.
   Про закриття помилково відкритих окремих рахунків, які взяті
на облік в органах державної податкової служби, згідно із Порядком
повідомлення мають бути подані відповідні повідомлення платниками
податків  -  у  паперовому  вигляді, установами банків - у
електронному вигляді до тих органів державної податкової служби, в
яких такі рахунки взято на облік.
 
 Заступник Голови
 Державної податкової
 адміністрації України               В.М.Москаленко
 
 Заступник Голови
 Національного банку України               П.М.Сенищ


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка