Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження орієнтовного плану засідань науково-технічної ради Державного комітету України з будівництва та архітектури на II квартал 2004 р.

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 
              Н А К А З
 
             02.04.2004 N 59
 
 
      Про затвердження орієнтовного плану засідань
    науково-технічної ради Державного комітету України
    з будівництва та архітектури на II квартал 2004 р.
 
 
   З метою організації роботи науково-технічної ради Комітету
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити орієнтовний план засідань науково-технічної
ради Державного комітету України з будівництва та архітектури на
II квартал 2004 р. згідно з додатком.
 
   2. Керівникам  структурних  підрозділів,  членам президії
науково-технічної ради, призначеним відповідальними виконавцями,
забезпечити вчасну підготовку матеріалів до розгляду на засіданнях
науково-технічної ради.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Комітету А.Беркуту.
 
 Голова Комітету                      В.Череп
 
 
                   Додаток
                   до наказу Держбуду України
                   02.04.2004 N 59
 
 
             ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
       засідань президії науково-технічної ради
       Держбуду України на II квартал 2004 року
 
------------------------------------------------------------------
| N |  Питання, що пропонується   |Відповідальні| Термін |
| пор |      до розгляду      | виконавці | подання |
|   |                 |       |матеріалів|
|----------------------------------------------------------------|
|    16 квітня виїзне засідання в Державній науковій     |
|  архітектурно-будівельній бібліотеці ім. В.Г. Заболотного   |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |Про завдання Державної наукової |Управління  | 6 квітня |
|   |архітектурно-будівельної     |організа-  |     |
|   |бібліотеки ім. В.Г. Заболотного |ційно-    |     |
|   |у контексті розвитку будівельного|аналітичного |     |
|   |комплексу України        |забезпечення |     |
|   |                 |апарату   |     |
|   |                 |(Григор А.Ф.)|     |
|-----+---------------------------------+-------------+----------|
| 2 |Про проект зміни до СНиП     |Управління  | 6 квітня |
|   |2.04.05-91 "Отопление, вентиляция|архітектурно-|     |
|   |и кондиционирование" ("Опалення, |конструктив- |     |
|   |вентиляція та кондиціювання")  |них та    |     |
|   |                 |інженерних  |     |
|   |                 |систем    |     |
|   |                 |будинків і  |     |
|   |                 |споруд    |     |
|   |                 |житлово-   |     |
|   |                 |цивільного  |     |
|   |                 |призначення |     |
|   |                 |(Авдієн-   |     |
|   |                 |ко О.П.)   |     |
|-----+---------------------------------+-------------+----------|
| 3 |Про проект зміни до СНиП II-4-79 |Управління  | 6 квітня |
|   |"Естественное и искусственное  |архітектурно-|     |
|   |освещение" ("Природне і штучне  |конструктив- |     |
|   |освітлення")           |них та    |     |
|   |                 |інженерних  |     |
|   |                 |систем    |     |
|   |                 |будинків і  |     |
|   |                 |споруд    |     |
|   |                 |житлово-   |     |
|   |                 |цивільного  |     |
|   |                 |призначення |     |
|   |                 |(Авдієн-   |     |
|   |                 |ко О.П.)   |     |
|-----+---------------------------------+-------------+----------|
| 4 |Про погодження проектів технічних|Управління  | 6 квітня |
|   |умов та проектів змін технічних |науково-   |     |
|   |умов на продукцію будівельного  |технічної  |     |
|   |призначення           |політики та |     |
|   |                 |інформаційних|     |
|   |                 |технологій у |     |
|   |                 |будівництві |     |
|   |                 |(Барзило-  |     |
|   |                 |вич Д.В.)  |     |
|-----+---------------------------------+-------------+----------|
| 5 |Про проект змін до ДБН із    |Управління  | 6 квітня |
|   |проектування житлових і     |архітектурно-|     |
|   |громадських будинків у зв'язку із|конструктив- |     |
|   |введенням у дію з 01.05.2003   |них та    |     |
|   |нової редакції ДБН В.1.1-7-2002 |інженерних  |     |
|   |"Пожежна безпека об'єктів    |систем    |     |
|   |будівництва"           |будинків і  |     |
|   |                 |споруд    |     |
|   |                 |житлово-   |     |
|   |                 |цивільного  |     |
|   |                 |призначення |     |
|   |                 |(Авдієн-   |     |
|   |                 |ко О.П.)   |     |
|-----+---------------------------------+-------------+----------|
| 6 |Про розгляд інвестиційних програм|Управління  | 6 квітня |
|   |і проектів будівництва, які   |цінової   |     |
|   |затверджуються Кабінетом     |політики,  |     |
|   |Міністрів України        |експертизи та|     |
|   |(за надходженням)        |контролю   |     |
|   |                 |вартості у  |     |
|   |                 |будівництві |     |
|   |                 |(Губень П.І.)|     |
|-----+---------------------------------+-------------+----------|
| 7 |Про внесення змін до Нормативів |Управління  | 6 квітня |
|   |вартості створення одного    |цінової   |     |
|   |робочого місця у різних галузях |політики,  |     |
|   |економіки, затверджених наказом |експертизи та|     |
|   |Держбуду від 19.07.2002 N 13   |контролю   |     |
|   |( z0628-02 ) (за надходженням)  |вартості у  |     |
|   |                 |будівництві |     |
|   |                 |(Губень П.І.)|     |
|----------------------------------------------------------------|
|              14 травня              |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |Про проект ДБН "Проектування   |Управління  | 4 травня |
|   |приміщень для зберігання     |архітектурно-|     |
|   |секретних документів та роботи з |конструктив- |     |
|   |ними"              |них та    |     |
|   |                 |інженерних  |     |
|   |                 |систем    |     |
|   |                 |будинків і  |     |
|   |                 |споруд    |     |
|   |                 |житлово-   |     |
|   |                 |цивільного  |     |
|   |                 |призначення |     |
|   |                 |(Авдієн-   |     |
|   |                 |ко О.П.)   |     |
|-----+---------------------------------+-------------+----------|
| 2 |Про погодження проектів технічних|Управління  | 4 травня |
|   |умов та проектів змін технічних |науково-   |     |
|   |умов на продукцію будівельного  |технічної  |     |
|   |призначення           |політики та |     |
|   |                 |інформаційних|     |
|   |                 |технологій у |     |
|   |                 |будівництві |     |
|   |                 |(Барзило-  |     |
|   |                 |вич Д.В.)  |     |
|-----+---------------------------------+-------------+----------|
| 3 |Про розгляд інвестиційних програм|Управління  | 4 травня |
|   |і проектів будівництва, які   |цінової   |     |
|   |затверджуються Кабінетом     |політики,  |     |
|   |Міністрів України        |експертизи та|     |
|   |(за надходженням)        |контролю   |     |
|   |                 |вартості у  |     |
|   |                 |будівництві |     |
|   |                 |(Губень П.І.)|     |
|-----+---------------------------------+-------------+----------|
| 4 |Про внесення змін до Нормативів |Управління  | 4 травня |
|   |вартості створення одного    |цінової   |     |
|   |робочого місця у різних галузях |політики,  |     |
|   |економіки, затверджених наказом |експертизи та|     |
|   |Держбуду від 19.07.2002 N 13   |контролю   |     |
|   |( z0628-02 ) (за надходженням)  |вартості у  |     |
|   |                 |будівництві |     |
|   |                 |(Губень П.І.)|     |
|-----+---------------------------------+-------------+----------|
| 5 |Про проект державних будівельних |Управління  | 4 травня |
|   |норм ДБН "Склад, зміст, порядок |містобудівної|     |
|   |розроблення та затвердження схем |політики   |     |
|   |планування територій"      |(Еконо-   |     |
|   |                 |мов А.О.)  |     |
|----------------------------------------------------------------|
|              11 червня              |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |Про внесення змін до ДБН з    |Управління  | 1 червня |
|   |проектування житлових і     |архітектурно-|     |
|   |громадських будинків       |конструктив- |     |
|   |(8 нормативних документів)    |них та    |     |
|   |у зв'язку з введенням      |інженерних  |     |
|   |у дію з 01.05.2003        |систем    |     |
|   |нової редакції ДБН В.1.1-7-2002 |будинків і  |     |
|   |"Пожежна безпека об'єктів    |споруд    |     |
|   |будівництва"           |житлово-   |     |
|   |                 |цивільного  |     |
|   |                 |призначення |     |
|   |                 |(Авдієн-   |     |
|   |                 |ко О.П.)   |     |
|   |                 |       |     |
|-----+---------------------------------+-------------+----------|
| 2 |Про сучасні системи       |Управління  | 1 червня |
|   |сміттєвидалення та їх      |архітектурно-|     |
|   |пожежогасіння для        |конструктив- |     |
|   |багатоквартирних житлових та   |них та    |     |
|   |громадських будинків       |інженерних  |     |
|   |                 |систем    |     |
|   |                 |будинків і  |     |
|   |                 |споруд    |     |
|   |                 |житлово-   |     |
|   |                 |цивільного  |     |
|   |                 |призначення |     |
|   |                 |(Авдієн-   |     |
|   |                 |ко О.П.)   |     |
|-----+---------------------------------+-------------+----------|
| 3 |Про проект галузевої частини   |Управління  | 1 червня |
|   |національної програми "Ресурс"  |науково-   |     |
|   |                 |технічної  |     |
|   |                 |політики та |     |
|   |                 |інформаційних|     |
|   |                 |технологій у |     |
|   |                 |будівництві |     |
|   |                 |(Барзило-  |     |
|   |                 |вич Д.В.)  |     |
|-----+---------------------------------+-------------+----------|
| 4 |Про погодження проектів технічних|Управління  | 1 червня |
|   |умов та проектів змін технічних |науково-   |     |
|   |умов на продукцію будівельного  |технічної  |     |
|   |призначення           |політики та |     |
|   |                 |інформаційних|     |
|   |                 |технологій у |     |
|   |                 |будівництві |     |
|   |                 |(Барзило-  |     |
|   |                 |вич Д.В.)  |     |
|-----+---------------------------------+-------------+----------|
| 5 |Про розгляд загальнодержавних  |Управління  | 1 червня |
|   |будівельних норм "Правила    |цінової   |     |
|   |визначення вартості       |політики,  |     |
|   |науково-дослідних робіт у    |експертизи та|     |
|   |будівництві" (ДБН Д.1.1-2004)  |контролю   |     |
|   |                 |вартості у  |     |
|   |                 |будівництві |     |
|   |                 |(Губень П.І.)|     |
|-----+---------------------------------+-------------+----------|
| 6 |Про розгляд інвестиційних програм|Управління  | 1 червня |
|   |і проектів будівництва, які   |цінової   |     |
|   |затверджуються Кабінетом     |політики,  |     |
|   |Міністрів України        |експертизи та|     |
|   |(за надходженням)        |контролю   |     |
|   |                 |вартості у  |     |
|   |                 |будівництві |     |
|   |                 |(Губень П.І.)|     |
|-----+---------------------------------+-------------+----------|
| 7 |Про внесення змін до Нормативів |Управління  | 1 червня |
|   |вартості створення одного    |цінової   |     |
|   |робочого місця у різних галузях |політики,  |     |
|   |економіки, затверджених наказом |експертизи та|     |
|   |Держбуду від 19.07.2002 N 13   |контролю   |     |
|   |( z0628-02 ) (за надходженням)  |вартості у  |     |
|   |                 |будівництві |     |
|   |                 |(Губень П.І.)|     |
|-----+---------------------------------+-------------+----------|
| 8 |Про генеральний план міста    |Управління  | 1 червня |
|   |Запоріжжя            |містобудівної|     |
|   |                 |політики   |     |
|   |                 |(Еконо-   |     |
|   |                 |мов А.О.)  |     |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Управління
 організаційно-аналітичного
 забезпечення апарату                   А.Григор


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка