Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо оподаткування з коштів, сплачених нерезиденту-консигнанту резидентом-консигнатором

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
          02.04.2004 N 5748/7/15-1317
 
 
   ДПАУ розглянула лист щодо оподаткування з коштів, сплачених
нерезиденту-консигнанту резидентом-консигнатором, які отримані як
оплата за товари від іншого нерезидента-покупця в рамках договору
консигнації і повідомляє " таке.
 
   Відповідно до п.1.21 ст. 1 Закону України від З 22.05.97 р.
N 283/97-ВР  (  283/97-ВР  )  "Про  оподаткування  прибутку
підприємств", із змінами та доповненнями (далі - Закон), доходи з
джерелом їх походження з України - це будь-які доходи, отримані
резидентами або нерезидентами від будь-яких видів їх діяльності...
на митній території України або на територіях, що перебувають під
контролем митних служб України (у зонах митного контролю, на
спеціалізованих ліцензійних митних складах тощо).
 
   Згідно з п. 1.32 ст.1 Закону ( 283/97-ВР ) господарська
діяльність - будь-яка діяльність особи, направлена на отримання
доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, у разі
коли безпосередня участь такої особи в організації   такої
діяльності є регулярною, постійною та суттєвою. Під безпосередньою
участю слід розуміти зазначену діяльність особи через  свої
постійні представництва, філіали, відділення, інші відокремлені
підрозділи, а також через довірену особу, агента або будь-яку іншу
особу, яка діє від імені та на користь першої особи.
 
   Згідно з п.13.9 ст. 13 Закону ( 283/97-ВР ) резидента, які
надають агентські, довірчі, комісійні та інші  подібні послуги з
продажу чи придбання товарів (робіт, послуг) за рахунок і на
користь нерезидента (включаючи укладення договорів  з  іншими
резидентами від імені і на користь нерезидента), утримують і
перераховують до відповідного бюджету податок з доходу, одержаного
таким нерезидентом із джерел в Україні, визначений у порядку,
передбаченому для оподаткування  прибутків  нерезидентів,  що
здійснюють свою діяльність на території України через постійне
представництво. При цьому такі резиденти не підлягають додатковій
реєстрації у податкових органах як платники податку на прибуток.
 
   До операцій резидентів, які здійснюються під час виконання
договорів консигнації, відносяться операції з реалізації товарів,
відповідно до яких одна сторона (консигнатор) зобов'язується за
дорученням другої сторони (консигнанта) протягом визначеного часу
(терміну дії угоди консигнації) за обумовлену винагороду продати з
консигнаційного складу від свого імені товари, які  належать
консигнанту (п.З Порядку віднесення операцій резидентів у разі
провадження ними зовнішньоекономічної діяльності до договорів
виробничої  кооперації, консигнації, комплексного будівництва,
оперативного та фінансового лізингу, поставки складних технічних
виробів  і  товарів спеціального призначення,  затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2002 р. N 445
( 445-2002-п ).
 
   Таким чином,  консигнатор-резидент  України,  що  надає
консигнанту-нерезиденту послуги з продажу товару покупцям (як
резидентам,  так  і  нерезидентам),  з  метою  оподаткування
прирівнюється до постійного представництва такого нерезидента,
податок з доходу із джерел в Україні якого утримується у порядку,
передбаченому п.13.9 ст. 13 Закону ( 283/97-ВР ).
 
   Водночас при вирішенні питання з оподаткування  доходів,
отриманих нерезидентами, слід враховувати положення п.13.2 ст. 13
Закону ( 283/97-ВР ), згідно з яким резидент або постійне
представництво нерезидента, які здійснюють на користь нерезидента
або уповноваженої ним особи будь-яку виплату з доходу з джерелом
його походження з України, отриманого таким нерезидентом від
провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки
нерезидента, що ведуться в гривнях), крім доходів, зазначених у
пунктах 13.3 - 13.6 Закону, зобов'язані  утримувати податок з
таких доходів, зазначених у п.13.1 цієї статті, за ставкою у
розмірі 15 відсотків від їх суми та за їх рахунок,  який
сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не
передбачене нормами міжнародних угод, які набрали чинності.
 
 Заступник Голови                      Ю.Гриб

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка