Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про створення обласної міжвідомчої атестаційної комісії з атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 09.04.2004 р. N 113

Про створення обласної міжвідомчої атестаційної комісії з атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників

На виконання вимог Закону України "Про аварійно-рятувальні служби", рекомендацій, викладених в листі Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 13.01.2004 р. N 23/31, та з метою забезпечення проведення атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників:

1. Створити обласну міжвідомчу атестаційну комісію та затвердити Положення про неї (додається).

2. Затвердити склад обласної атестаційної комісії з атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників (додається).

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Літвінова М. І.

 

Голова
обласної державної адміністрації 

 
В. В. Мельничук 

 

Додаток
до розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації
від 9 квітня 2004 р. N 113 

СКЛАД
обласної міжвідомчої атестаційної комісії з атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників

Федоров Ю. М. 

- начальник управління МНС України в області, голова комісії 

Уланович С. П. 

- заступник начальника управління МНС України в області, заступник голови комісії 

Дейнека В. А. 

- заступник начальника управління - начальник відділу захисту населення і територій управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, заступник голови комісії 

Киричек Є. М. 

- головний фахівець відділу рятувальних сил управління МНС України в області, секретар комісії 

Члени комісії: 

Машко О. Є. 

- начальник сектору державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки управління МНС України в області 

Дубров А. В. 

- заступник начальника територіального управління Держнаглядохоронпраці в області 

Товчига Н. В. 

- заступник начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації. 

 

Заступник голови, керівник апарату
облдержадміністрації 

 
М. І. Стрілець 

 

ПОГОДЖЕНО
Перший заступник Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, голова Центральної міжвідомчої атестаційної комісії
В. М. Чучковський
23 березня 2004 р. 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Чернігівської обласної державної адміністрації
від 9 квітня 2004 р. N 113 

ПОЛОЖЕННЯ
про обласну міжвідомчу атестаційну комісію з атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників Чернігівської області

1. Загальні положення

1.1. Обласна міжвідомча атестаційна комісія Чернігівської області (далі - атестаційна комісія) створюється на підставі Закону України "Про аварійно-рятувальні служби" та Порядку атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників, ведення реєстру аварійно-рятувальних служб і тимчасового зупинення діяльності неатестованих аварійно-рятувальних служб та рятувальників (далі - Порядок атестації), затвердженого наказом МНС України від 19.06.2003 N 201 і зареєстрованого в Мін'юсті України 24.07.2003 N 640/7961.

1.2. Атестаційна комісія утворюється при управлінні МНС України в Чернігівській області розпорядженням голови облдержадміністрації з метою атестації відповідних аварійно-рятувальних служб (далі - АРС) і рятувальників на здатність до проведення аварійно-рятувальних робіт, забезпечення єдиної державної політики у сфері атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників.

1.3. Атестаційна комісія діє на основі Положення про неї, яке погоджується з Центральною міжвідомчою атестаційною комісією (далі - ЦМАК) і затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

1.4. Атестаційна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про аварійно-рятувальні служби", чинними нормативними актами, які регламентують діяльність відповідних АРС, Порядком атестації, рішеннями та методичними рекомендаціями ЦМАК і цим Положенням.

1.5. Атестаційна комісія проводить атестацію комунальних, АРС громадських організацій та їх рятувальників, а також атестацію інших АРС, визначених ЦМАК.

1.6. Головою атестаційної комісії є начальник управління МНС України в Чернігівській області.

1.7. Персональний склад комісії затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

2. Завдання та функції атестаційної комісії

2.1. Проведення чергової та позачергової атестації комунальних АРС, АРС громадських організацій та їх рятувальників, а також АРС, визначених ЦМАК.

2.2. Проведення атестації рятувальників на присвоєння кваліфікаційного звання "Рятувальник 3-го класу", "Рятувальник 2-го класу", "Рятувальник 1-го класу" на основі кваліфікаційних вимог.

2.3. Участь у розробці проектів нормативно-правових актів з аварійно-рятувальної справи та подання їх до ЦМАК.

2.4. Ведення реєстру атестованих АРС та надання відомостей про них до ЦМАК, а також облік атестованих рятувальників.

2.5. Ведення протоколів засідання атестаційної комісії та журналів обліку атестації рятувальників.

3. Права і обов'язки комісії

Комісія має право:

3.1. Приймати в межах своєї компетенції рішення, необхідні для організації та здійснення атестації відповідних АРС та рятувальників.

3.2. Запитувати та отримувати інформацію, необхідну для виконання завдань, які стоять перед атестаційною комісією, від органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій Чернігівської області, які за своїми функціями займаються аварійно-рятувальними роботами та організацією діяльності АРС.

3.3. Вносити пропозиції до ЦМАК, місцевих органів виконавчої влади, засновників АРС щодо удосконалення атестаційної системи, підвищення готовності до дій аварійно-рятувальних формувань їх технічного оснащення та профілактичної (запобіжної) роботи, а також професійної підготовки рятувальників.

3.4. Достроково проводити атестацію рятувальників з присвоєнням наступного кваліфікаційного звання у разі набуття рятувальником відповідних навичок, підвищення рівня підготовки тощо.

3.5. Перевіряти на місцях за участю засновника АРС рівень професійної підготовки рятувальників з метою їх атестації.

3.6. Перевіряти на місцях за участю засновника АРС відповідність документів, поданих АРС на атестацію, фактичному стану.

3.7. Безперешкодного допуску до місця постійної дислокації АРС та освітніх закладів, які здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації рятувальників з урахуванням вимог законодавства, що регламентує питання захисту державної таємниці при відвідуванні військових об'єктів.

Комісія зобов'язана:

3.8. Передавати до ЦМАК в десятиденний термін відомості про результати атестації АРС.

3.9. Надавати до ЦМАК відповідні відомості щодо своєї діяльності.

3.10. Зберігати матеріали з атестації у встановленому порядку.

3.11. Надавати інформацію щодо атестованих АРС та рятувальників уповноваженим органам згідно з чинним законодавством.

3.12. Члени комісії несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за розголошення державної та комерційної таємниць, конфіденційної інформації та недостовірних відомостей про АРС.

4. Організація роботи атестаційної комісії

4.1. Роботу атестаційної комісії забезпечує управління МНС України в області, від якого призначається секретар атестаційної комісії.

Основними завданнями секретаря АК є:

• перевірка повноти та наявності документів, що подаються до атестаційної комісії на атестацію;

• підготовка для комісії необхідних матеріалів для проведення атестації;

• розробка планів та графіків її роботи;

• забезпечення засідання комісії;

• оформлення результатів атестації, ведення реєстру атестованих АРС.

4.2. Атестаційна комісія проводить свою роботу за квартальними планами та графіками, затвердженими її головою, які доводяться до відома відповідних підприємств, організацій, АРС та рятувальників. При необхідності атестаційна комісія може проводити позачергові засідання. Робота атестаційної комісії може проводитись у декілька етапів (днів).

4.3. Про дату атестації кожна АРС та рятувальники попереджуються за десять днів до терміну її проведення.

4.4. Атестація кожного рятувальника та присвоєння кваліфікаційного звання здійснюється в індивідуальному порядку.

4.5. Атестації не підлягають працівники командного складу, які обіймають займану посаду менше одного року.

4.6. Комісія на своєму засіданні розглядає матеріали щодо атестації АРС та рятувальників і приймає відповідне рішення. При позитивних результатах атестації комісія в 3-денний термін видає свідоцтво про атестацію (книжку рятувальника) встановленого зразка, при негативному - в той же термін повідомляє про це АРС та її засновника або рятувальника згідно з Порядком атестації.

4.7. Результати атестації АРС визначаються критеріями готовності АРС відповідно до Положення про порядок проведення перевірки діяльності аварійно-рятувальних служб та їх готовності до реагування на надзвичайні ситуації, затвердженого наказом МНС України від 05.03.2002 N 61 і зареєстрованого в Мін'юсті України 28.03.2002 за N 309/6597, а рятувальників - відповідно до кваліфікаційних вимог згідно з державними стандартами освіти за відповідними професіями та навчальними програмами, гармонізованими з міжнародними нормами.

Вимоги до порядку перевірки знань, правил, норм та інструкцій з ведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також до відповідних вольових та психофізіологічних якостей, фізичної працездатності та витривалості, професійних знань і навичок рятувальників (у тому числі і командно-начальницького складу) визначаються навчальними програмами підготовки рятувальників, відповідними статутами і положеннями АРС.

4.8. Під час проведення атестації для визначення професійних навичок рятувальника з аварійно-рятувальної справи комісія проводить їх перевірку на спеціально обладнаних полігонах або враховує висновки відповідних перевірок готовності аварійно-рятувальних служб до дій за призначенням. Крім того, враховуються результати ліквідації аварії, в яких брав участь рятувальник, що атестується.

4.9. Серії свідоцтв про атестацію та книжок рятувальника атестаційна комісія встановлює за погодженням з ЦМАК.

4.10. Результати атестації визначаються відкритим голосуванням членів комісії у відсутності рятувальника, який проходить атестацію. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх членів комісії. За рівної кількості голосів вирішальним є голос голови комісії.

4.11. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин спискового складу комісії.

4.12. Результати засідання комісії викладаються у відповідних протоколах. Протоколи та документи щодо атестації підлягають зберіганню згідно установленого порядку в управлінні МНС України в Чернігівській області.

Протоколи атестації рятувальників складаються у двох примірниках, один з яких зберігається у відділі кадрів в особовій справі працівника, другий - у секретаря атестаційної комісії.

4.13. Атестаційна комісія на своєму засіданні може розглядати інші питання, що віднесені до її компетенції та приймати відповідні рішення.

4.14. Рішення атестаційної комісії може бути оскаржене шляхом подання звернення до ЦМАК або в судовому порядку згідно законодавства.

4.15. Атестаційна комісія взаємодіє з ЦМАК, відомчими (галузевими) атестаційними комісіями, а також екзаменаційними комісіями освітніх закладів з питань проведення атестації АРС та рятувальників.

 

Начальник управління МНС
в Чернігівській області 

 
Ю. М. Федоров 

 


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD28.16681
EUR32.17776
RUB0.41989
PLN7.4954
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка