Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про виконання рішення колегії Міністерства з питання виконання Програми розвитку позашкільних навчальних закладів в Одеській і Черкаській областях

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            13.04.2004 N 301
 
 
      Про виконання рішення колегії Міністерства
       з питання виконання Програми розвитку
         позашкільних навчальних закладів
         в Одеській і Черкаській областях
 
 
   На виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки
України від 29 січня 2004 року протокол N 1/5-3 (v_5-3290-04) з
питання  виконання  Програми розвитку позашкільних навчальних
закладів в Одеській і Черкаській областях Н А К А З У Ю:
 
   1. Керівникам органів управління освітою:
   1.1. Контролювати  хід  виконання  Програми  розвитку
позашкільних навчальних закладів, що  затверджена  постановою
Кабінету Міністрів України від 28 березня 2002 року N 378
( 378-2002-п ), та регіональних програм розвитку  позашкільних
навчальних  закладів,  необхідність посилення організаторської
роботи щодо збереження та розвитку мережі позашкільних навчальних
закладів, зміцнення їх матеріально-технічної бази, недопущення
фактів вилучення земельних ділянок.
   1.2. Ужити заходів щодо створення в навчальних закладах
хорових колективів та сприяти їх участі  у  Всеукраїнському
фестивалі хорового мистецтва "Співає юність України".
 
   2. Управлінню освіти і науки Одеської обласної державної
адміністрації (Демченко Д.М.) вжити дієвих заходів щодо поновлення
і відкриття обласних профільних позашкільних навчальних закладів і
проінформувати Міністерство до 1 грудня 2004 року.
 
   3. Головному управлінню освіти і науки Черкаської обласної
державної адміністрації (Богославець Г.І.):
   3.1. Уживати заходів щодо створення  в  кожному  районі
оптимальної мережі комплексних позашкільних навчальних закладів з
метою задоволення потреб дітей у здобутті позашкільної освіти з
різних її напрямів.
   3.2. Протягом 2004 року вжити дієвих заходів щодо зміцнення
навчальної,  матеріально-технічної  бази  обласного  центру
науково-технічної творчості.
 
   4. Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам
управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій:
   4.1. Уживати   заходів   щодо   збереження  Кримських
республіканських, обласних, Київських і Севастопольських міських
профільних позашкільних навчальних закладів як координаційних
центрів  навчально-виховної  та  організаційно-масової  роботи
районних, міських позашкільних навчальних закладів і забезпечення
їх інформаційно-методичної діяльності.
   4.2. Протягом 2004-2005 років здійснити експертизу навчальних
планів  і  програм,  що  використовуються  для  забезпечення
навчально-виховного процесу у позашкільних навчальних закладах
системи освіти та подати Міністерству узагальнюючу інформацію до 1
листопада 2005 року.
   4.3. Удосконалювати  систему  підвищення   ефективності
підготовки  педагогічних  працівників  позашкільних навчальних
закладів і створювати умови для їх перепідготовки в регіональних
інститутах післядипломної педагогічної освіти, на кафедрі методики
позакласної   і   позашкільної   роботи   Національного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.
   4.4. Провести відповідну роботу щодо  переоформлення  та
отримання  позашкільними навчальними закладами системи освіти
державних актів на право користування або оренди земельних ділянок
і проінформувати Міністерство до 1 листопада 2004 року.
   4.5. Щорічно у травні місяці подавати  до  регіональних
відділень  Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності кошториси  для  здійснення  Фондом  часткового
фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл системи освіти.
   4.5. Сприяти здобуттю позашкільної освіти дітьми, особливо в
сільській місцевості, шляхом розвитку мережі гуртків, відкриття їх
філій чи нових закладів.
   4.6. Уживати  заходів  щодо  припинення процесу передачі
дитячо-юнацьких спортивних шкіл системи освіти іншим органам
управління.
   4.7. Сприяти комп'ютеризації позашкільних навчальних закладів
в   регіонах,   здійснити   комп'ютеризацію   Кримського
республіканського, обласних,  Київського  і  Севастопольського
міських позашкільних навчальних закладів та підключення їх до
мережі Інтернет.
 
   5. Департаменту економіки та фінансування (Куликов П.М.) до
травня 2004 року передбачити кошти на виконання робіт з оформлення
та видачі державних актів на право постійного  користування
земельними ділянками Українським державним центром позашкільної
освіти та Українським державним центром туризму і краєзнавства
учнівської молоді.
 
   6. Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства
освіти і науки України (Операйло С.І.) разом з департаментом
професійно-технічної  освіти  (Супрун  В.В.),  економіки  та
фінансування (Куликов П.М.):
   6.1. До 30 квітня 2004 року вивчити питання щодо включення
дитячо-юнацьких спортивних шкіл до Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України як закладів освіти. У випадку
позитивного висновку вжити заходів щодо включення дитячо-юнацьких
спортивних шкіл до Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій України як закладів освіти.
   6.2. Підготувати пропозиції Міністерству фінансів України
щодо фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл системи освіти
через органи управління освітою.
   6.3. Вивчити питання щодо включення видатків на утримання
дитячо-юнацьких спортивних шкіл при формульному розрахунку бюджету
освітньої галузі та до 15 червня 2004 року подати відповідні
пропозиції Міністерству фінансів України.
 
   7. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В.В.),
Науково-методичному центру середньої освіти (Завалевський Ю.І.):
   7.1. Здійснити  організаційну  та консультативно-методичну
роботу щодо проведення I Всеукраїнського конкурсу на  кращу
науково-методичну розробку з питань позашкільної освіти.
   7.2. Вжити організаційних заходів щодо проведення у 2005 році
Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників
позашкільних навчальних закладів.
 
   8. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В.В.)
спільно  з Центральним інститутом післядипломної педагогічної
освіти Академії педагогічних наук України (Олійник В.В., за
згодою)  удосконалювати  систему підготовки та перепідготовки
педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів.
 
   9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників
Міністра Богомолова А.Г., Десятова Т.М., Огнев'юка В.О. згідно з
розподілом обов'язків.
 
 Міністр                        В.Г.Кремень


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD28.16681
EUR32.17776
RUB0.41989
PLN7.4954
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка