Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про введення в дію Технологічної схеми застосування митного режиму магазину безмитної торгівлі у Київській регіональній митниці

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
          Київська регіональна митниця
 
              Н А К А З
 
            14.04.2004 N 429
 
 
       Про введення в дію Технологічної схеми
     застосування митного режиму магазину безмитної
      торгівлі у Київській регіональній митниці
 
 
   На виконання вимог Митного кодексу України, постанов Кабінету
Міністрів України від 25.12.02 N 1947 ( 1947-2002-п ) "Про
затвердження  Порядку  створення зон митного контролю та їх
функціонування і Порядку надання дозволу на розміщення у зонах
митного контролю споруд та об'єктів інфраструктури, що належать
іншим, ніж митні, органам державної влади, які здійснюють контроль
під час переміщення товарів через митний кордон України" та від
17.07.03 N 1089 ( 1089-2003-п ) "Про  затвердження  Порядку
відкриття і ліквідації магазинів безмитної торгівлі та Правил
продажу  товарів  магазинами  безмитної  торгівлі",  наказів
Держмитслужби України від 31.07.03 N 512 ( z0702-03 ) "Про
затвердження форми звіту про рух товарів у магазині безмитної
торгівлі" та від 01.10.98 N 614 ( z0678-98 ) "Про затвердження
порядку ведення обліку та звітності під час надходження товарів і
продажу  їх  безмитними  магазинами, та ліквідації безмитних
магазинів", з метою приведення до єдиного порядку процедури
здійснення митного контролю й митного оформлення товарів, у
митному режимі магазину безмитної торгівлі, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити та ввести в дію Технологічну схему застосування
митного режиму магазину безмитної торгівлі (Технологічна схема) у
Київській регіональній митниці (додається).
 
   2. Начальнику  митного  поста  "Жуляни"  (Дісенку  С.Я.)
опрацювати  з  особовим  складом дану Технологічну схему та
забезпечити її виконання під час здійснення митного контролю та
митного оформлення товарів згідно з митним режимом магазину
безмитної торгівлі.
 
   3. Вважати таким, що втратив чинність  наказ  Київської
регіональної митниці від 12.04.02 N 350 ( v0350483-02 ) "Про
затвердження Технологічної схеми митного контролю та митного
оформлення товарів, які реалізуються безмитним магазином N 11 СП
"Вайтнауер-Україна ЛТД" (зі змінами та доповненнями).
 
   4. Заступнику начальника загального відділу (Груша В.М.)
довести даний наказ до відома підрозділів митниці.
 
   5. Контроль за виконанням даного наказу покладаю на т.в.о.
заступника начальника митниці Іванченко Е.П.
   Загальний контроль залишаю за собою.
 
 Заступник Голови Служби -
 начальник Київської
 регіональної митниці                  А.Є.Гутник
 
 
            ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА
          застосування митного режиму
          магазину безмитної торгівлі
         у Київській регіональній митниці
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Дана Технологічна схема застосування митного режиму
магазину безмитної торгівлі (далі - Технологічна схема) розроблена
з метою встановлення єдиного механізму реалізації положень статей
225 - 228 Митного кодексу України від 11.07.02 N 92-IV ( 92-15 ) у
Київській регіональній митниці.
 
   1.2. Технологічна  схема  розроблена з урахуванням вимог
постанови Кабінету Міністрів України  від  25.12.02  N  1947
( 1947-2002-п ) "Про затвердження Порядку створення зон митного
контролю та їх функціонування і Порядку надання дозволу на
розміщення  у  зонах  митного  контролю  споруд та об'єктів
інфраструктури, що належать іншим, ніж митні, органам державної
влади, які здійснюють контроль під час переміщення товарів через
митний кордон України", постанови Кабінету Міністрів України від
17.07.03 N  1089  ( 1089-2003-п ) "Про затвердження Порядку
відкриття і ліквідації магазинів безмитної торгівлі та Правил
продажу  товарів  магазинами  безмитної  торгівлі",  наказів
Держмитслужби України від 31.07.03 N 512 ( z0702-03 ) "Про
затвердження форми звіту про рух товарів у магазині безмитної
торгівлі", від 01.10.98 N 614 ( z0678-98 ) "Про затвердження
порядку ведення обліку та звітності під час надходження товарів і
продажу їх безмитними магазинами,  та  ліквідації  безмитних
магазинів".
 
   1.3. У  цій  Технологічній  схемі  терміни вживаються в
значеннях, наведених у статтях 1 й 225 Митного кодексу України
( 92-15 ) та документів Держмитслужби України, що регламентують
роботу магазинів безмитної торгівлі (далі - МБТ).
 
   1.4. Дія Технологічної схеми поширюється на товари,  що
надходять і реалізуються МБТ N 11 СП "Вайтнауер-Україна ЛТД" в
міжнародному пункті пропуску через державний кордон України для
авіаційного сполучення МА "КИЇВ" (Жуляни).
 
   1.5. Технологічна  схема  визначає  порядок розміщення і
реалізації товарів через МБТ N 11 СП "Вайтнауер-Україна ЛТД" та
впорядкування роботи працівників МБТ та посадових осіб митного
поста "Жуляни" щодо чіткої організації митного контролю.
 
   1.6. МБТ N 11 СП "Вайтнауер-Україна ЛТД" складається з
торгівельних приміщень, які розташовані та функціонують у I та IV
секторах Міжнародного аеропорту  "КИЇВ"  (Жуляни),  а  також
складських приміщень, які розташовані на складських територіях МА
"КИЇВ" (Жуляни), що відповідають до вимогам наказу Київської
регіональної митниці від 17.02.2004 р. N 198 "Про затвердження
Положення про зону митного контролю на митному посту "Жуляни"
Київської регіональної митниці" та наказу КП МА "КИЇВ" (Жуляни)
від 28.12.2000 р. N 81 "Про затвердження меж території пункту
пропуску".
 
   1.7. Приміщення  МБТ  повинне  відповідати  вимогам, які
регламентують роботу МБТ, а також бути обладнане засобами та
пристроями, які забезпечують:
   а) накладення митного забезпечення на всі місця доступу до
приміщення МБТ;
   б) неможливість надходження або видачі (продажу) товарів поза
митним контролем;
   в) надійне функціонування охоронної та пожежної сигналізації;
   г) телефонний зв'язок уповноваженої посадової особи митного
поста, яка здійснює митний контроль у МБТ.
 
   1.8. Контроль за роботою МБТ здійснюють посадові  особи
митного поста "Жуляни", які відповідають за цей напрямок роботи у
відповідності до своїх функціональних обов'язків.
 
   1.9. З метою забезпечення якісного контролю за  обліком
товарів,  які  надходять та реалізуються через МБТ, власник
(керівник) МБТ повинен забезпечити ведення та збереження "Книги
обліку товарів у МБТ" (Додаток 1) та "Книги реалізації товарів у
МБТ" (Додаток  2).  Сторінки  книг  нумеруються,  попередньо
прошиваються, підписуються керівництвом митниці та скріплюються
печаткою митниці. Книги, ведення яких закінчено, передаються
власником (керівником) МБТ керівництву митного поста "Жуляни" за
Актом прийняття-передання спеціальних книг та книг обліку (Додаток
3) для подальшого зберігання в архіві митниці.
 
   1.10. Загальний  контроль  за  роботою  МБТ  N  11  СП
"Вайтнауер-Україна ЛТД", здійснює керівництво  митного  поста
"Жуляни".
 
   1.11. Режим роботи МБТ відповідає за графіком щоденному
розкладу руху міжнародних авіарейсів в МА "КИЇВ"  (Жуляни).
Відкриття та закриття складських приміщень та торгівельного залу
МБТ здійснюються за погодженням з керівництвом митного поста
"Жуляни".
 
   1.12. Працівники МБТ, які безпосередньо здійснюють торгівлю в
зоні митного та прикордонного контролю МА  "КИЇВ"  (Жуляни),
зобов'язані виконувати   вимоги  Митного  кодексу  України
( 92-15, 1970-12 ), Закону України "Про Державний кордон України"
( 1777-12 ), Положення про зону митного контролю на митному посту
"Жуляни" Київської регіональної митниці, даної Технологічної схеми
та інших нормативних документів, що відносяться до функціонування
МБТ, з додержанням вимог режиму перебування зазначених осіб в
зонах прикордонного і митного контролю.
 
         2. Надходження товарів до МБТ
 
   2.1. З метою розміщення товарів у складських приміщеннях МБТ,
власник (керівник) МБТ завчасно інформує керівництво митного поста
"Жуляни" про запланований час надходження товару до зони митного
контролю митного поста "Жуляни".
 
   2.2. У разі надходженні товарів до зони митного контролю
митного поста "Жуляни", за дозволом керівництва митного поста
"Жуляни", посадовою особою, яка контролює роботу МБТ, здійснюється
проведення митного контролю та огляду партії товарів з метою
перевірки кількості та характеру вантажу. Вантаж розміщується у
приміщення складу МБТ з накладенням митного забезпечення на всі
місця доступу до приміщення.
 
   2.3. У випадках коли між переліком товарів  у  наданих
документах і кількістю товарів, що фактично надійшла на склад МБТ,
виявлена розбіжність, посадова особа, що контролює роботу МБТ та
вивантаження товарів у складські приміщення МБТ:
   а) складає Акт митного огляду у якому здійснює опис товарів,
яких не вистачає (або кількість яких виявилася більшою ніж
зазначено у документах). Форма Акту встановлена Держмитслужбою
України;
   б) інформує керівництво митного поста "Жуляни";
   в) виконує дії, передбачені митним законодавством.
 
   2.4. Товари, що надходять до МБТ, підлягають обов'язковому
декларуванню шляхом заповнення вантажної митної декларації з
використанням формуляра - специфікації форми МД-8 ( 574-97-п ), у
порядку,  встановленому  Держмитслужбою  України,  з поданням
документів, необхідних для митного контролю та митного оформлення.
 
   2.5. Після митного оформлення товарів та їх розміщення до
МБТ, ВМД ( 574-97-п ) реєструється за окремими статистичними
номерами,   які   встановлюються   щорічно    відділом
інформаційно-аналітичної роботи та митної статистики окремо для
режиму магазин безмитної торгівлі.
 
   2.6. ВМД типу IМ-72 ( 574-97-п ) обліковуються в режимі
магазин безмитної торгівлі у "Журналі реєстрації вантажів в
митному режимі магазину безмитної торгівлі" (Додаток 4). Оформлені
ВМД зберігаються в окремих теках, з метою контролю роботи МБТ.
 
   2.7. Після надходження товарів до МБТ посадова особа митного
поста "Жуляни" перевіряє реєстрацію даних товарів  власником
(керівником) МБТ у "Книзі обліку". Факт розміщення товарів в
складських приміщеннях МБТ підтверджується  посадовою  особою
митного поста "Жуляни", яка контролює роботу МБТ, шляхом обведення
заповнених граф у "Книзі обліку" з  проставленням  відбитку
особистої номерної печатки.
 
   2.8. Товари,  що розміщенні у складські приміщення МБТ,
повинні бути промарковані МБТ (код магазину 00011) у триденний
строк після їх надходження та митного оформлення. Вид і метод
маркування  товарів,  затверджується  керівництвом  Київської
регіональної митниці.
   Товари повинні зберігатися на складі МБТ таким чином, щоб
посадова особа митного поста, яка контролює роботу МБТ, мала
можливість провести перевірку фактичного стану дотримання режиму
магазину безмитної торгівлі та їх ідентифікацію.
 
   2.9. У  складські  приміщення МБТ дозволяється розміщати
продовольчі та непродовольчі товари вітчизняного та іноземного
виробництва, за винятком:
   а) заборонених законодавством до ввезення, вивезення  та
транзиту через територію України;
   б) за кодами згідно з УКТЗЕД 27.01 - 27.16 ( 2371а-14 ).
 
   2.10. За дозволом  керівництва  митного  поста  "Жуляни"
співробітниками МБТ, можуть здійснюватися на складі МБТ наступні
операції:
   - передпродажна підготовка;
   - пакування;
   - демонстрація;
   - перепакування;
   - розпакування;
   - операції,  які  пов'язані  із забезпеченням зберігання
товарів.
 
    3. Контроль за переміщенням товарів зі складу МБТ
          до торгівельного залу МБТ
 
   3.1. Для переміщення товарів із складу до торгівельного
приміщення МБТ власником (або представником) МБТ надається до
посадової особи митного поста "Жуляни", яка здійснює контроль за
роботою МБТ, накладна-замовлення (Додаток 5) у двох примірниках. В
накладній-замовленні  зазначається  повна  назва  товару,  що
переміщується зі складу до торгівельного приміщення МБТ, його
кількість та фактурна вартість. У накладній-замовленні надається
письмове  зобов'язання власника (керівника) МБТ про доставку
вантажу  до  відповідного  торгівельного  приміщення  МБТ.
Накладні-замовлення реєструються у "Журналі обліку товарів, які
переміщені зі складу до торгівельних приміщень МБТ" (Додаток 6).
 
   3.2 Посадова особа митного поста, яка здійснює контроль
видачі товару зі складу, перевіряє відповідність виданого товару
до даних в накладній-замовленні та (у разі відсутності зауважень і
розбіжностей) на обох примірниках накладної-замовленні вчиняє
запис "Вивезення зі складу дозволено" з проставленням штампу "Під
митним контролем".
   Один примірник накладної-замовлення залишається у справах
МБТ, другий залишається в справах митного поста "Жуляни".
 
   3.3. Посадова особа митного поста "Жуляни", яка контролює
доставку товару до торгівельного приміщення  МБТ,  перевіряє
відповідність  фактично  доставленого  товару  його  даним у
накладній-замовленні і в разі відсутності зауважень, на обох
примірниках вчиняє запис "Товар розміщений у торгівельному залі
МБТ в секторі N ___" та проставляє штамп "Під митним контролем".
 
   3.4. Облік виданих зі складу МБТ товарів ведеться у "Книзі
обліку товарів у МБТ", час роботи посадової особи митного поста
"Жуляни"  на  складі  МБТ  відображається  у  "Журналі
відкриття-закриття складу МБТ" (Додаток 7).
 
   3.5. В неробочий час товари зберігаються у складських та
торговельних приміщеннях МБТ з обов'язковим накладенням митного
забезпечення на двері та інші місця доступу. При цьому наявність
пломби власника МБТ з реквізитами складу у місцях доступу до
магазину поряд з митним забезпеченням посадової особи митного
поста "Жуляни" є обов'язковим.
 
      4. Порядок митного контролю за реалізацією
       товарів в магазині безмитної торгівлі
 
   4.1. Відкриття приміщень МБТ для початку роботи можливе лише
у присутності посадової особи митного поста "Жуляни", яка здійснює
контроль за роботою МБТ, та співробітника МБТ.
 
   4.2. МБТ N 11 СП "Вайтнауер-Україна ЛТД", реалізує товари у
пункті пропуску МА "КИЇВ"  (Жуляни)  фізичним  особам,  які
від'їжджають за кордон, за умови пред'явлення ними документа, який
посвідчує їх особу, з  відміткою  про  проходження  митного
(прикордонного)  контролю,  а  також  юридичним  особам, які
обслуговують пасажирів міжнародних рейсів.
 
   4.3. У приміщеннях МБТ повинні розміщуватися  оголошення
(рекламні листки):
   а) продаж товарів здійснюється лише  за  умови  подання
фізичними особами, що від'їжджають за кордон, документу, який
посвідчує їх особу, з  відміткою  про  проходження  митного
(прикордонного) контролю;
   б) заборонено продаж алкогольних напоїв пасажирам віком до 21
року та тютюнових виробів - віком до 18 років.
 
   4.4. При проходженні співробітників МБТ до торговельних залів
магазину, розташованих у зоні митного контролю, для виконання
своїх функціональних обов'язків, посадовою особою митного поста
"Жуляни" здійснюється перевірка та митне оформлення пасажирської
митної декларації під час кожного проходження співробітника МБТ до
зони митного контролю. Пропуск співробітника МБТ через зону
митного контролю без належним чином оформленої митної декларації
заборонено.
 
   4.5. Під час проходження співробітника МБТ до торговельного
залу МБТ, посадовою особою митного поста "Жуляни" здійснюється
перевірка особистих речей співробітника МБТ щодо відсутності серед
них товарів, аналогічним товарам, які знаходяться у МБТ, та
предметів ввіз/вивіз або транзит яких заборонено.
 
   4.6. Товари, що реалізуються МБТ, повинні мати відповідне
маркування  (код  магазину  00011), яке дає змогу їх легко
ідентифікувати. Факт продажу товару підтверджується касовим або
товарним чеком (у двох примірниках) з послідовною нумерацією. У
чеку повинні зазначатися номер рейсу або реквізити документа, який
посвідчує особу, та ідентифікаційний код товару і його фактурну
вартість.
 
   4.7. Оригінал чека видається фізичній особі, яка придбала
товар, а копія зберігається у магазині безмитної торгівлі протягом
трьох років.
 
   4.8. Продаж товарів із складу, а також використання приміщень
МБТ для зберігання та реалізації товарів, що не пройшли митного
оформлення, не дозволяється.
 
   4.9. Усі надходження товарів до торгівельного залу МБТ та їх
реалізація обліковується власником (керівником) магазину у "Книзі
реалізації товарів у МБТ".
 
   4.10. У разі  виходу співробітника МБТ з зони  митного
контролю, посадовою особою митного поста "Жуляни" здійснюється
митне оформлення пасажирської митної декларації, яка заповнена на
"вихід" , та її звірка з пасажирською митною декларацією, що
попередньо була оформленої на "вхід". Примірники  зазначених
декларацій вилучаються посадовою особою митного поста "Жуляни" та
зберігаються в окремій теці: "Декларації працівників МБТ".
 
   4.11. Посадова особа митного поста "Жуляни", яка контролює
роботу  МБТ,  має  право, в присутності співробітників МБТ,
здійснювати перевірку наявності заявлених товарів у торговельному
залі МБТ та предметів співробітників МБТ, заявлених ними у
декларації.
   У випадку виявлення товарів, які незаконно придбані в МБТ та
виявлені під час митного контролю, такі  товари  підлягають
затриманню. По факту даного порушення, посадова особа митного
поста "Жуляни" негайно доповідає керівництву  митного  поста
"Жуляни" та складає протокол про порушення митних правил.
 
   4.12. Інкасація коштів, отриманих за продаж товарів у МБТ,
проводиться співробітником МБТ тільки за наявності необхідних
документів  та  у присутності посадової особи митного поста
"Жуляни", яка контролює роботу МБТ, співробітника міліції -
лінійного відділу внутрішніх справ в аеропорту "КИЇВ" (Жуляни),
співробітника служби авіаційної безпеки ЛВВС в аеропорту "КИЇВ".
   Вхід до зони митного контролю/вихід з зони митного контролю з
банківською інкасацією, здійснюється через службовий вихід під
контролем посадової особи митного поста "Жуляни".
 
   4.13. Щоденно по закінченню робочого дня, посадовою особою
митного поста "Жуляни", яка контролює роботу МБТ, здійснюється
перевірка  документів  з  продажу (реалізації) товарів через
торговельні зали МБТ /а саме - наявність копій касових чеків, з їх
послідовною нумерацією, зазначенням номера рейсу та загальною
сумою здійсненої реалізації за добу/ та заповнення власником
(керівником) МБТ відповідних граф "Книги реалізації товарів у
МБТ".
 
   4.14. Після закінчення роботи МБТ посадова особа митного
поста  "Жуляни"  накладає  митне забезпечення на торгівельні
приміщення, які використовувалися протягом робочого дня,  та
здійснює запис у "Журнал роботи торгівельних приміщень МБТ"
(Додаток 8) з записом про номер опломбованого об'єкту, номер
накладеного забезпечення, дату та час накладення забезпечення.
 
   4.15. Посадова особа митного поста "Жуляни", яка контролює
роботу МБТ, по закінченню поточного місяця, перевіряє наявність
декларування власником МБТ (або керівником, або уповноваженою
особою власника МБТ) товарів, що реалізовані у МБТ.  Після
здійснення митного контролю та митного оформлення ВМД ЕК-72 до неї
додаються накладні-замовлення, на підставі  яких  товар  був
розміщений у торгівельному залі МБТ.
 
   4.16. Вантажні митні декларації IМ-72, відповідно до яких
було здійснено митне оформлення товарів, що надійшли до МБТ, після
зняття з контролю підлягають зберіганню в архіві митного поста
"Жуляни" та (у подальшому) у архіві митниці за встановленим
порядком.
 
   4.17. До  10  числа  наступного  за  звітним, власником
(керівником) МБТ повинно бути наданий до керівництва митного поста
"Жуляни" "Звіт про рух товарів у МБТ. Посадова особа митного поста
"Жуляни", яка контролює роботу МБТ, перевіряє якість надання
щомісячних звітів про реалізовані товари.
 
           5. Заключні положення
 
   5.1. З метою чіткої організації митного контролю за роботою
МБТ, посадовою особою митного поста "Жуляни", яка контролює роботу
МБТ, з дозволу керівництва митного поста "Жуляни", у присутності
директора МБТ може проводитись інвентаризація.
 
   5.2. Недотримання вимог даної Технологічної схеми посадовими
особами митного поста "Жуляни" вважається грубим порушенням своїх
трудових обов'язків.
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Київської
                   регіональної митниці
                   14.04.2004 N 429
 
 
               КНИГА
            обліку товарів у МБТ
 
 
------------------------------------------------------------------
|   находження товарів до МБТ   |  реалізовані товари   |
|------------------------------------+---------------------------|
|N |да-| N ВМД |наймену- | N |кіль- |підпис| N ВМД |підпис|при- |
|з/|та | при  | вання  |ТСД|кість |влас- |за якою|влас- |мітки|
|п |  |надход- | товару |  |   |ника |реалі- |ника |   |
| |  |женні  |     |  |   |МБТ  |злвані |МБТ  |   |
| |  |    |     |  |   |   |товари |   |   |
|--+---+--------+---------+---+------+------+-------+------+-----|
|1 | 2 |  3  |  4  | 5 | 6  | 7  |  8  | 9  | 10 |
|--+---+--------+---------+---+------+------+-------+------+-----|
| |  |    |     |  |   |   |    |   |   |
------------------------------------------------------------------
   графи 8 та 9 заповнюються власником (керівником) МБТ або
уповноваженою ним особою за умови коли реалізовано весь товар, що
надійшов за ВМД, зазначеною у графі 3.
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу Київської
                   регіональної митниці
                   14.04.2004 N 429
 
 
               КНИГА
           реалізації товарів у МБТ
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |дата|найменування|кіль- | ціна за | сума | підпис |при- |
|з/п|  |  товару  |кість | один.  |(дол. |власника |мітки |
|  |  |      |    | товару  | США) |  МБТ  |   |
|  |  |      |    |(дол. США)|   |     |   |
|---+----+------------+-------+----------+------+---------+------|
| 1 | 2 |   3   |  4  |  5   | 6  |  7  | 8  |
|---+----+------------+-------+----------+------+---------+------|
|  |  |      |    |     |   |     |   |
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 3
                   до наказу Київської
                   регіональної митниці
                   14.04.2004 N 429
 
 
                АКТ
    прийняття-передання спеціальних книг та книг обліку
     N ________ від " ___ " _____________ 200 __ р.
 
 
Я,__________________________________________________ прийняв(ла),
посада та П.І.Б. посадової особи митного органу, назва митного
органу
____________________________________________________ передав(ла),
   посада та П.І.Б. представника МБТ,  назва  МБТ
 
спеціальну  книгу / книгу обліку зі щоденними записами для
зберігання протягом п'яти років.
__________________________________________________________________
      стан спеціальної книги або книги обліку
__________________________________________________________________
 
__________________________________ М.П.
підпис посадової особи митного органу
__________________________________ М.П.
підпис представника МБТ
 
 
                   Додаток 4
                   до наказу Київської
                   регіональної митниці
                   14.04.2004 N 429
 
 
               ЖУРНАЛ
        реєстрації вантажів в митному режимі
          магазину безмитної торгівлі
 
 
------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 |     3     |      4      |  5  |
|----+----+-------------------+------------------------+---------|
| N |Дата|  N ВМД та дата  |   Відомості про   | Назва |
|з/п |  |митного оформлення | відправника (назва,  | вантажу |
|  |  |          |  юридична адреса)  |     |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|  6  | 7 |  8  |   9   |  10   |  11   | 12  |
|-------+----+-------+-----------+-----------+-----------+-------|
|Кіль- |Вага|Кіль- | Відомості | П.І.Б.  | П.І.Б.  |При-  |
|кість |  |кість |про особу, |інспектора,|інспектора,|мітки |
|товару |  |місць |  яка  |  який  |  який  |    |
|    |  |    |відповідає |прийняв ВМД| завершив |    |
|    |  |    |  за   |до митного |  митне  |    |
|    |  |    | фінансове |оформлення |оформлення |    |
|    |  |    |регулювання|      |      |    |
------------------------------------------------------------------
   Журнал може доповнюватися іншими графами, в залежності від
специфіки роботи митного поста "Жуляни".
 
 
                   Додаток 5
                   до наказу Київської
                   регіональної митниці
                   14.04.2004 N 429
 
                 (складається у двох примірниках)
 
 
             НАКЛАДНА-ЗАМОВЛЕННЯ
 
     " ____ " __________________ 200 __ року N ______
 
 
------------------------------------------------------------------
| N | N |Артикул|Найменуван-|Одиниця|Кіль  | Ціна за |Загальна|
|з/п|ВМД |товару |ня товару |виміру |кість в |одиницю |сума (у |
|  |(гр.|    |      |    |одиницях|(у дол. |дол.  |
|  | 7) |    |      |    | виміру |США)   |США)  |
|---+----+-------+-----------+-------+--------+---------+--------|
|  |  |    |      |    |    |     |    |
|---+----+-------+-----------+-------+--------+---------+--------|
|  |  |    |      |    |    |     |    |
|---+----+-------+-----------+-------+--------+---------+--------|
|  |  |    |      |    |    |     |    |
|---+----+-------+-----------+-------+--------+---------+--------|
|  |  |    |      |    |    |     |    |
|---+----+-------+-----------+-------+--------+---------+--------|
|  |  |    |      |    |    |     |    |
|---+----+-------+-----------+-------+--------+---------+--------|
|  |  |    |      |    |    |     |    |
------------------------------------------------------------------
 
Керівник МБТ N 11   _________________    ____________________
               підпис          П.І.Б
                               М.П.
 
"Вивезення зі складу МБТ дозволено" інспектор _____________ ПМК
                         підпис П.І.Б
 
Я, _____________________________   зі змістом статей 330-334,
  П.І.Б. номер і серія паспорту  336-338, 350 МКУ
 
ознайомлений і   зобов'язуюсь   доставити   зазначені   у
накладній-замовленні товарі зі складу до торгівельного залу МБТ в
сектор N _____ в міжнародному пункті пропуску через державний
кордон України для авіаційного сполучення МА "КИЇВ" (Жуляни).
 
                      ______________________
                          підпис
 
"Товар розміщений у торгівельному залі
МБТ у секторі N ____"        інспектор ______________ ПМК
                        підпис  П.І.Б
 
 
                   Додаток 6
                   до наказу Київської
                   регіональної митниці
                   14.04.2004 N 429
 
 
               ЖУРНАЛ
      обліку товарів, які переміщені зі складу до
          торгівельних приміщень МБТ
 
 
------------------------------------------------------------------
| 1 |   2   |    3    |     4      |  5  |
|---+------------+---------------+----------------------+--------|
| N N накладної-|  П.І.Б.   | П.І.Б. інспектора, |Примітки|
|з/п| замовлення | інспектора, |  який підтвердив  |    |
|  |      | який здійснив |надходження товару до |    |
|  |      | видачу товару | торгівельного залу |    |
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 7
                   до наказу Київської
                   регіональної митниці
                   14.04.2004 N 429
 
 
               ЖУРНАЛ
         відкриття-закриття складу МБТ
 
 
------------------------------------------------------------------
|  1  | 2 |     3     |   4    |   5   |
|-------+-----+---------------------+--------------+-------------|
|N з/п |Дата | Митне забезпечення |Час відкриття |Час закриття |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|      6      |   7   |    8     |  9  |
|-----------------------+-------------+------------------+-------|
| Митне забезпечення  |  П.І.Б.  |   П.І.Б.   |При-  |
|    накладене    | інспектора |співробітника МБТ |мітки |
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 8
                   до наказу Київської
                   регіональної митниці
                   14.04.2004 N 429
 
 
               ЖУРНАЛ
        роботи торгівельних приміщень МБТ
 
 
------------------------------------------------------------------
| 1   |       2        |  3   |  4  |5 |
|--------+-------------------------------+----------+---------+--|
| Дата  |   Митне забезпечення    |  Час  |  Час  | |
|    |                |відкриття |закриття | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|      6      |   7   |    8     |  9  |
|-----------------------+-------------+------------------+-------|
| Митне забезпечення  |  П.І.Б.  |   П.І.Б.   |При-  |
|    накладене    | інспектора |співробітника МБТ |мітки |
------------------------------------------------------------------


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD27.18591
EUR30.7962
RUB0.41037
PLN7.1136
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка