Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про підсумки ліцензування за новою процедурою та шляхи її вдосконалення

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

      КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
              23.04.2004
            протокол N 5/12-6
 
 
     Про підсумки ліцензування за новою процедурою
          та шляхи її вдосконалення
 
 
   Заслухавши та обговоривши доповідь начальника  управління
ліцензування, акредитації та нострифікації Домніча В.І., колегія
У Х В А Л Ю Є:
 
   1. Роботу управління щодо запровадження та реалізації нової
процедури ліцензування вважати задовільною.
 
   2. Управління  ліцензування, акредитації та нострифікації
(Домніч В.І.):
 
   2.1. До 1 жовтня  поточного  року  розробити  методичні
рекомендації експертам з ліцензування освітніх послуг у навчальних
закладах.
 
   2.2. Протягом червня - вересня поточного року  провести
навчання експертів з питань організації та проведення ліцензійної
експертизи.
 
   2.3. Продовжити роботу по формуванню бази  експертів  з
ліцензування.
 
   2.4. Спільно  з юридичним відділом (Свириденко А.М.) до
01.11.2004  проаналізувати  ефективність  діючої   системи
ліцензування, внести пропозиції про можливість спрощення процедури
та зменшення кількості документів, що подаються на ліцензування.
 
   2.5. Спільно з департаментом вищої освіти (Болюбаш Я.Я.),
департаментом кадрової роботи (Биковський В.Т.) та юридичним
відділом (Свириденко А.М.) підготувати пропозиції щодо заходів по
підвищенню відповідальності експертів - членів експертних комісій
за достовірність висновків.
 
   2.6. Спільно з департаментом вищої освіти (Болюбаш Я.Я.),
Державною  інспекцією навчальних закладів (Бурлаков О.М.) та
органами управління освітою Автономної Республіки Крим, обласних,
Київської  і Севастопольської міських державних адміністрацій
забезпечити постійний  контроль  за  дотриманням  навчальними
закладами Ліцензійних умов надання освітніх послуг.
 
   3. Юридичному відділу (Свириденко А.М.) вивчити питання щодо
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня
1994 р. N 228 ( 228-94-п ) "Про порядок створення, реорганізації і
ліквідації навчально-виховних закладів". При необхідності надати
пропозиції.
 
 Голова колегії,
 Міністр                        В.Г.Кремень
 
 
            ДОПОВІДНА ЗАПИСКА
     про результати ліцензування за новою процедурою
        та шляхи подальшого її вдосконалення
 
 
   Інтеграційні процеси, що відбуваються останнім часом  на
європейському  освітньому  просторі  і  об'єднані під знаком
Болонського процесу, вимагають і від нашої країни трансформування
національної  освіти  з урахуванням основних принципів цього
процесу. Тому українська система освіти намагається сьогодні стати
більш відкритою, гнучкою, здатною до саморозвитку, співвідносною
до світових освітніх моделей, враховувати потреби сучасності, але
зберегти національні особливості і позитивні надбання вітчизняних
освітянських і наукових шкіл. Концепція такого трансформування й
основні  завдання,  що потребують вирішення на цьому шляху,
розглядалися на ряді семінарів та конференцій, в тому числі
міжнародних, обговорювались у засобах масової інформації. Серед
цих завдань чи не найперше місце посідає питання забезпечення
якості освіти.
   Основними інструментами  регулювання  якості  освітньої
діяльності, які здатні забезпечити як внутрішню, так і зовнішню
оцінку на національному та міжнародному рівнях, зберігаючи при
цьому повагу до автономії навчального закладу та його академічних
свобод, є механізми ліцензування  та  акредитації  як  його
спеціальностей та програм, так і самого навчального закладу.
   Висока динамічність еволюції цих  процедур  під  впливом
багатогранного процесу змін у національній системі освіти має
свою, хоч і коротку, але дуже насичену історію. Протягом неї було
сформовано  розуміння  універсальних  цінностей, на яких має
будуватись українська філософія і практика моніторингу освітньої
діяльності. До них мають бути віднесені відкритість, зрозумілість,
адаптивність, динамічність, валідність та надійність.
   До 1992 р. в Україні не існувало власної системи оцінювання
діяльності вищих навчальних закладів. Її було  започатковано
постановою Кабінету Міністрів України N 303 ( 303-92-п ) "Про
акредитацію вищих навчальних закладів".
   Перші роки становлення національної системи ліцензування та
акредитації були часом, коли поняття, принципи та процедури лише
формувалися,  а  міжнародна  практика  цієї  діяльності була
маловідомою. Проте у цей час було створено чимало можливостей і
прецедентів демократичного вирішення складних проблем української
вищої школи.
   В 1996  р. в нашій країні відбувся перегляд освітнього
законодавства в галузі ліцензування та акредитації на шляхах
залучення до цих процедур широких кіл професійної громадськості та
внормування критеріїв та вимог до них. З цією метою в країні була
створена незалежна державно-громадська система ліцензування та
акредитації, яка складалася з Державної акредитаційної комісії
(ДАК),  її експертних рад і підпорядкованих фахових рад за
напрямами підготовки.
   Центральними фігурами у процесах ліцензування та акредитації
виступали експерти фахових рад. Кращі з них за роки своєї
діяльності  опанували  методику  та  інструментальні  засоби
верифікації якості освітніх послуг, сформували комплексні уявлення
про функціонування системи вищої освіти України. Щоправда, на
висновках експертів часто позначалися їх суб'єктивні уявлення,
вплив усталених стосунків та особистих стереотипів.
   Усе це створювало реальні перепони на шляху  подальшого
реформування системи вищої освіти в Україні. Тому на початку
2001 р. було розроблено проекти концепції реорганізації системи
ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів на засадах:
   - підвищення ролі і відповідальності Міністерства освіти і
науки України у процесах ліцензування та акредитації;
   - більш широкого залучення до цих процесів освітянської
громадськості;
   - збільшення прозорості системи;
   - спрощення процедури за рахунок скорочення проміжних етапів
і зменшення терміну розгляду;
   - централізації фінансового контролю та оптимізації витрат
навчального закладу.
   Нову процедуру  ліцензування  започатковано  з прийняттям
Кабінетом Міністрів України постанови від 29.08.2003 N  1380
( 1380-2003-п ) "Про ліцензування освітніх послуг". На виконання
названої постанови Міністерством освіти і науки України розроблено
наказ від 24.12.2003 N 847 ( z0071-04 ) "Про затвердження
Ліцензійних умов надання освітніх послуг, Порядку здійснення
контролю за дотриманням ліцензійних умов надання освітніх послуг,
Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної
експертизи та Типового положення про регіональну експертну раду з
питань ліцензування та атестації  навчальних  закладів",  що
зареєстрований Міністерством  юстиції  України  19.01.2004  за
N 71/8670. Вперше ліцензійні умови надання освітніх послуг всіх
видів освітньої діяльності були затверджені наказом Міністерства
освіти і науки України та зареєстровані в Міністерстві юстиції
України.
   Самі параметри ресурсного забезпечення освітньої діяльності,
особливо  в  галузі  вищої  освіти, були предметом широкого
обговорення в освітянських колах та на засіданнях ДАК. Прийняті
показники на сьогодні співзвучні Болонському процесу, в найбільшій
мірі відповідають реальному стану в системі вищої освіти України
та орієнтовані на її перспективу.
   В цьому положенні вперше прописана процедура ліцензування
філій іноземних навчальних закладів, а також навчальних програм
іноземних навчальних закладів, за якими провадиться підготовка в
Україні.
   Відповідним наказом МОН (N 781 ( z1154-03 ) затверджена форма
ліцензії, форма додатка до ліцензії та порядок їх оформлення.
Додаток до ліцензії друкується на бланку, який має відповідні
ступені захисту; інформація, що зазначається в цих документах не
має подвійного тлумачення.
   З урахуванням нових підходів ДАКом затверджене нове Положення
про Експертну раду ДАК ( v0035699-01 ). Сформована нова структура
та  затверджено  персональний склад експертних рад Державної
акредитаційної комісії. (Було 12, затверджено 17 при збільшенні
також і кількості членів у кожній експертній раді). Головним
наслідком цього стала їх вужча спрямованість (охоплюють меншу
кількість напрямів підготовки) і відповідно більша увага та
фаховість при розгляді кожної конкретної справи.

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка