Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про реалізацію проекту зі зменшення викидів парникових газів

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27.04.2004 р. N 130

Про реалізацію проекту зі зменшення викидів парникових газів

У відповідності до Закону України від 04.02.2004 N 1430-IV "Про ратифікацію Кіотського протоколу до Рамкової Конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату", враховуючи укладення договору між ВАТ "Облтеплокомуненерго" та Senter Internationaal Carboncredits (Нідерланди) щодо залучення коштів у комунальну теплоенергетику області на здійснення заходів зі зменшення викидів СО2 шляхом модернізації або заміни на сучасні обладнання і мережі та з метою забезпечення контролю за його виконанням:

1. Визнати ВАТ "Облтеплокомуненерго" базовою організацією з реалізації проекту "Зниження викидів СО2 за рахунок економії палива у системі теплоенергетики Чернігівської області" (у подальшому "проект").

2. Створити Координаційну раду з питань залучення та розподілу коштів на реалізацію заходів зі зменшення викидів парникових газів підприємствами комунальної теплоенергетики області у складі згідно з додатком.

3. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань залучення та розподілу коштів на реалізацію заходів зі зменшення викидів парникових газів підприємствами комунальної теплоенергетики області.

4. Доручити ВАТ "Облтеплокомуненерго" (за згодою) здійснювати витрати на розробку і представлення на конкурсі ERUPT 4 проекту з наступним відшкодуванням всіх понесених витрат за рахунок траншів від Senter Internationaal Carboncredits на реалізацію вищезазначеного проекту.

5. Чернігівському міськвиконкому, районним державним адміністраціям, на територіях яких об'єкти теплозабезпечення обслуговує ВАТ "Облтеплокомуненерго", до 01.07.2004 забезпечити укладення з відкритим акціонерним товариством нових довготермінових договорів оренди цілісних майнових комплексів об'єктів теплопостачання, відповідно до вимог чинного законодавства.

6. Районним державним адміністраціям, міським головам:

6.1. рекомендувати власниками комунальних об'єктів теплопостачання до 01.07.2004 прийняти рішення щодо делегування ВАТ "Облтеплокомуненерго" функції замовника з реалізації проекту.

6.2. забезпечити поетапне, за встановленим координаційною радою графіком, розроблення проектно-кошторисної документації на реконструкцію (будівництво) об'єктів теплопостачання, які включені у проект.

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Літвінова М. І.

 

Голова
обласної державної адміністрації 

 
В. В. Мельничук 

 

Додаток
до розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації
від 27 квітня 2004 р. N 130 

СКЛАД
Координаційної ради групи з питань залучення та розподілу коштів на реалізацію заходів зі зменшення викидів парникових газів підприємствами комунальної теплоенергетики області

Літвінов
Микола Іванович 

  -

заступник голови облдержадміністрації, голова координаційної ради 

Бєльський
Олександр Олександрович 

  -

начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, заступник голови координаційної ради 

Луценко
Олег Іванович 

  -

заступник начальника - головний інженер управління житлово-комунального господарства, секретар координаційної ради 

Білявенко
Володимир Станіславович 

  -

начальник управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації 

Геращенко
Віктор Михайлович 

  -

голова правління ВАТ "Облтеплокомуненерго" 

Донець
Іван Петрович 

  -

начальник Державного управління екології та природних ресурсів в області (за згодою) 

Капелюха
Олександр Сергійович 

  -

начальник відділу розвитку інфраструктури, бізнес-планування та інвестицій Головного управління економіки облдержадміністрації 

Ковальова
Ольга Володимирівна 

  -

головний спеціаліст юридичного відділу апарату облдержадміністрації 

Сігал
Олександр Ісакович 

  -

директор Інституту промислової екології (м. Київ) (за згодою) 

Шум
Євгеній Леонідович 

  -

начальник відділу промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації. 

 

Заступник голови, керівник
апарату облдержадміністрації 

 
М. І. Стрілець 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Чернігівської обласної державної адміністрації
від 27 квітня 2004 р. N 130 

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з питань залучення та розподілу коштів на реалізацію заходів зі зменшення викидів парникових газів підприємствами комунальної теплоенергетики області

1. Основним завданням Координаційної ради з питань залучення та розподілу коштів на реалізацію заходів зі зменшення викидів парникових газів підприємствами комунальної теплоенергетики області (далі - Рада) є координація діяльності органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, що надають послуги з теплопостачання, незалежно від форм власності і господарювання, з залучення та використання коштів на виконання заходів з технічного переоснащення об'єктів комунальної теплоенергетики та зменшення останніми викидів парникових газів.

2. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

розробляє заходи, спрямовані на реалізацію проекту "Зниження викидів СО2 за рахунок економії палива у системі теплоенергетики Чернігівської області", та контролює хід його впровадження;

готує пропозиції щодо розподілу коштів, отриманих від Senter Internationaal Carboncredits (Нідерланди) та інших інвесторів на реалізацію проекту "Зниження викидів СО2 за рахунок економії палива у системі теплоенергетики Чернігівської області", та встановлює контроль за їх використанням;

вивчає можливості щодо залучення додаткових коштів на реалізацію проекту "Зниження викидів CO2 за рахунок економії палива у системі теплоенергетики Чернігівської області";

спрямовує, координує і контролює діяльність райдержадміністрацій, міськвиконкомів та підприємств комунальної теплоенергетики у напрямі залучення коштів на реконструкцію об'єктів теплопостачання, надає їм методичну допомогу з питань, що належать до їх компетенції, узагальнює і поширює позитивний досвід їх роботи;

організовує роботу, пов'язану з розробленням проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів теплоенергетики. Сприяє впровадженню в практику досягнень науково-технічного прогресу в сфері комунальної теплоенергетики;

розглядає пропозиції місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань реконструкції об'єктів комунальної теплоенергетики і приймає відповідні рішення.

3. Рада має право:

заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств комунальної теплоенергетики, незалежно від форм власності і господарювання щодо залучення та використання коштів на реалізацію заходів зі зменшення викидів парникових газів, вносити пропозиції про заохочення чи притягнення до відповідальності;

отримувати від місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, об'єднань, установ та організацій незалежно від форм власності і господарювання матеріали, необхідні для роботи ради;

залучати в установленому порядку кваліфікованих спеціалістів місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, об'єднань, установ та організацій незалежно від форм власності і господарювання до участі в опрацюванні проблемних питань зі здійснення заходів спрямованих на зменшення викидів парникових газів підприємствами комунальної теплоенергетики області, а також для перевірок і підготовки матеріалів на розгляд ради.

Рада проводить свою роботу відповідно до річних планів, які затверджуються на засіданні ради.

Рада проводить засідання по мірі необхідності. Засідання ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини її складу.

Рішення ради приймається відкритим голосуванням, вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів комісії.

____________

 


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD27.92673
EUR31.9035
RUB0.42176
PLN7.43411
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка