Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про рішення щодо скарги ТОВ "І.В.С.- ЛТД"

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

        МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
         ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            28.04.2004 N 167
 
 
      Про рішення щодо скарги ТОВ "І.В.С.- ЛТД"
 
 
   Відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти" ( 1490-14 ), наказу Міністерства
економіки  України від 04.12.2000 N 264 ( z0919-00 ) "Про
затвердження Порядку розгляду скарг учасників процедур державних
закупівель щодо організації та здійснення процедур закупівель
товарів, робіт і послуг за державні кошти" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити висновок щодо  організації  та  здійснення
головним  управлінням праці та соціального захисту населення
Черкаської обласної державної адміністрації процедури закупівлі за
державні  кошти  лікарських  препаратів та виробів медичного
призначення, що додається.
 
   2. Задовольнити скаргу ТОВ "І.В.С.- ЛТД"  відповідно  до
висновку, що додається, та визнати недійсними результати процедури
закупівлі за державні кошти головним управлінням  праці  та
соціального  захисту  населення Черкаської обласної державної
адміністрації  лікарських  препаратів  та  виробів  медичного
призначення.
 
   3. Головному  управлінню  праці  та  соціального захисту
населення Черкаської обласної державної адміністрації привести
свою тендерну документацію у відповідність із законодавством,
керуючись висновком, що додається, та провести нову процедуру
закупівлі.
 
   4. Управлінню методології, правового забезпечення та контролю
у сфері державних закупівель довести цей наказ до відома головного
управління праці та соціального захисту населення Черкаської
обласної державної адміністрації та ТОВ "І.В.С.- ЛТД".
 
 Директор департаменту з питань
 координації державних закупівель
 та державного замовлення                Р.Колишко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства економіки
                   та з питань європейської
                   інтеграції України
                   28.04.2004 N 167
 
 
               ВИСНОВОК
    щодо організації та здійснення головним управлінням
    праці та соціального захисту населення Черкаської
    обласної державної адміністрації процедури закупівлі
    за державні кошти лікарських препаратів та виробів
           медичного призначення
 
 
   За результатом розгляду скарги ТОВ "І.В.С.- ЛТД" (далі -
Скаржник) щодо організації та здійснення головним управлінням
праці та соціального захисту населення  Черкаської  обласної
державної адміністрації (далі - Замовник) процедури закупівлі за
державні кошти лікарських препаратів  та  виробів  медичного
призначення (оголошення про закупівлю в бюлетені "Вісник державних
закупівель", 2004 р., N 7 (140), огол. N 4455 (МЕД) та на підставі
наданих  Скаржником  і Замовником матеріалів установлено, що
тендерна документація, яка надавалась Замовником учасникам для
підготовки тендерних пропозицій, не відповідає вимогам Закону
України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
( 1490-14 ) (далі - Закон), а саме:
   підпункт 1.2 тендерної документації містить дискримінаційну
вимогу щодо участі в торгах лише юридичних осіб. Відповідно до
статті 1 Закону ( 1490-14 ) учасником процедури закупівлі є
суб'єкт господарювання - фізична особа, що проживає на території
України, чи юридична особа (резидент  або  нерезидент),  що
підтвердила намір взяти участь у процедурі закупівлі та подала
тендерну пропозицію;
   у підпункті  6.2  "Зміст тендерних пропозицій" тендерної
документації вираз "може" має двоякий і дискримінаційний характер,
оскільки не встановлює чітких умов, за яких тендерну пропозицію
буде відхилено, що є порушенням статті 21 Закону ( 1490-14 );
   у пункті 19 тендерної документації порушено вимоги статті 11
Закону ( 1490-14 ), в якій визначено вичерпний перелік підстав для
відмови в участі у процедурі закупівлі. Розширення переліку не
допускається. Отже, умову щодо застосування зазначених у цьому
пункті вимог до подій трирічної давності необхідно виключити;
   підпункт 20.3 тендерної документації не  узгоджується  з
термінами, визначеними статтею 29 Закону ( 1490-14 ), що є
порушенням, оскільки згідно із статтею 34 Закону договір про
закупівлю,  укладений  з  порушеннями  встановлених термінів,
вважається недійсним;
   установлені в підпункті 23.5 тендерної документації вимоги
порушують статті 36 і 37 Закону ( 1490-14 ), оскільки вони
обмежують встановлене законодавством право учасника процедури
закупівлі на оскарження дій Замовника. У разі надходження скарги
Замовник зобов'язаний у будь-якому випадку зупинити процедуру
закупівлі на 15 робочих днів;
   підпункт 23.6 необхідно привести у відповідність із статтею
37 Закону ( 1490-14 ), у якій визначено, що рішення за скаргою
приймається протягом 15 робочих днів;
   додаток N 3 "Методика оцінки тендерних пропозицій учасників"
тендерної документації містить 5 критеріїв оцінки для визначення
найкращої тендерної пропозиції, але не подає докладного механізму
присвоєння балів (відсутні розрахунок коефіцієнта відхилення i-го
показника (Кi) та методика присудження балів за кожним з критеріїв
оцінки), що може призвести до необ'єктивної оцінки тендерних
пропозицій та прийняття упередженого рішення про  визначення
переможця тендеру (порушення статті 21 Закону ( 1490-14 );
   критерій "ціна тендерної пропозиції", питома вага якого у
Замовника становить 20 відсотків, відповідно до статті 26 Закону
( 1490-14 ) формулюється як "найнижча ціна", а його питома вага не
може бути нижчою 70 відсотків;
   найменування товарів у тендерній документації, що надавалася
Скаржнику, викладено російською мовою, проте відповідно до статті
10 Закону ( 1490-14 ) усі документи, що стосуються торгів, повинні
готуватися українською мовою.
   Оформлення тендерної документації не відповідає загальним
вимогам  діловодства  і  підпункту 4.3.1 наказу Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції від 26.12.2000 N 280
( z0020-01 ) "Про затвердження Положення про порядок створення та
головні функції тендерних комітетів щодо організації та здійснення
процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти".
   Відповідно до статті 37 Закону України  "Про  закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) та на
підставі викладеного  вище  скарга  ТОВ  "І.В.С.- ЛТД"  щодо
організації та  здійснення  головним  управлінням  праці  та
соціального захисту населення Черкаської  обласної  державної
адміністрації процедури закупівлі за державні кошти лікарських
препаратів  та  виробів  медичного  призначення  визнається
задоволеною.
 
 Директор департаменту з питань
 координації державних закупівель
 та державного замовлення                Р.Колишко


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD28.182
EUR32.32476
RUB0.42821
PLN7.51441
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка