Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо обкладення ПДВ операцій, які стосуються нецільового використання товарів суб'єктами ТПР

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
          04.05.2004 N 8711/7/11-1217
 
 
      Щодо обкладення ПДВ операцій, які стосуються
     нецільового використання товарів суб'єктами ТПР
 
 
   У зв'язку із зверненнями податкових органів та платників
податків стосовно оподаткування податком на додану  вартість
операцій,  що  стосуються  нецільового  використання  товарів
суб'єктами територій пріоритетного розвитку, Державна податкова
адміністрація України повідомляє наступне.
 
   Спеціальний режим  інвестиційної діяльності, запроваджений
відповідними Указами Президента України та законами України на
територіях Автономної Республіки Крим, Волинської, Донецької,
Закарпатської, Житомирської, Луганської і Чернігівської областей,
міст Харкова та Шостки Сумської області, передбачає для суб'єктів
підприємницької діяльності, які реалізують схвалені відповідним
органом інвестиційні проекти на цих територіях у пріоритетних
видах економічної діяльності, або для здійснюваних цими суб'єктами
операцій встановлення податкових, митних та інших пільг, у тому
числі і з податку на додану вартість.
 
   Так, відповідними законами України встановлено норму стосовно
звільнення від обкладання податком на додану вартість (на період
реалізації інвестиційних проектів або на період до здачі об'єкта
інвестування в експлуатацію, але не більше ніж на 5 років) під час
ввезення  в  Україну  -  на  території   пріоритетного
розвитку - устаткування та обладнання (комплектуючих до них), крім
підакцизних товарів, суб'єктами підприємницької діяльності, які в
установленому законодавством порядку зареєстровані на територіях
пріоритетного розвитку і згідно з укладеними з відповідними
органами місцевого самоврядування (їх виконавчими комітетами) чи
місцевими державними адміністраціями договорами  (контрактами)
реалізують на цих територіях інвестиційні проекти у пріоритетних
видах економічної діяльності.
 
   Введені в пільговому режимі товари повинні бути використані
такими суб'єктами підприємницької діяльності лише для реалізації
зазначених інвестиційних проектів. Відповідні  норми  містять
нормативно-правові акти щодо запровадження спеціального режиму
інвестиційної діяльності.
 
   При цьому варто звернути увагу, що включення до договору
(контракту) зобов'язання інвестора використовувати за цільовим
призначенням сировину, матеріали, предмети,  устаткування  та
обладнання, що ввозяться в Україну для реалізації інвестиційного
проекту, передбачає Типовий договір (контракт) на реалізацію
інвестиційного проекту на території пріоритетного розвитку в
спеціальній (вільній) економічній зоні, затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 05.07.99 р. N 1199 ( 1199-99-п )
"Про затвердження Типового договору (контракту) на реалізацію
інвестиційного проекту на території пріоритетного розвитку, в
спеціальній (вільній) економічній зоні" (у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 15.05.2003 р. N 704 ( 704-2003-п )
"Про внесення змін до Типового договору (контракту) на реалізацію
інвестиційного проекту на території пріоритетного розвитку, в
спеціальній (вільній) економічній зоні").
 
   Окремими нормативно-правовими  актами  щодо  запровадження
спеціального режиму інвестиційної діяльності на окремих територіях
установлено, що в разі нецільового використання товарів, увезених
без сплати податку на додану вартість, несплачені суми податку та
встановлена відповідними актами пеня сплачуються до бюджету.
 
   З урахуванням зазначеного, суми податку, не сплачені при
ввезенні товарів на митну територію України, повинні бути включені
платником до  декларації  з  податку  на  додану  вартість
(з відповідним нарахуванням і сплатою пені).
 
   Згаданими вище  нормативно-правовими  актами надано право
відповідним органам виконавчої влади (Кабінету Міністрів України,
Державній  податковій адміністрації України, Державній митній
службі України) встановлювати порядок контролю  за  цільовим
використанням товарів, ввезених у пільговому режимі, якими і
визначено необхідність подання звітів про цільове використання
ввезених  у  пільговому  режимі товарів. У разі нецільового
використання товарів, ввезених на митну територію України без
оподаткування, необхідно у вказаних звітах здійснювати відповідні
записи.
 
   Разом з цим, наказом Державної податкової  адміністрації
України від 30.09.2003 р. N 466 ( z0964-03 ) "Про внесення змін до
податкової звітності з податку на додану вартість", зареєстрованим
в Міністерстві юстиції України 22.10.2003 р. за N 964/8285 (далі
- наказ N 466), форми декларацій з податку на додану вартість
доповнено новим рядком 8.2, до якого повинні включатися суми
податку на додану вартість, пов'язані з нецільовим використанням
товарів, ввезених у пільговому режимі.
 
   Суб'єкти підприємницької  діяльності,  які для реалізації
інвестиційних проектів ввезли на митну територію України товари
без сплати податку на додану вартість, але використали такі товари
не для реалізації інвестиційного проекту, а на інші цілі, суми
податку на додану вартість, по таких операціях повинні вказати у
рядку 8.2 декларації ( z0964-03 ) . При цьому вартість товарів та
суми податку на додану вартість визначаються на підставі вантажної
митної декларації на ввезення вказаних товарів на митну територію
України.
 
   До того  ж,  форми  декларацій  доповнено  рядками 26.2
(декларації з податку на додану вартість) та 25.2 (декларація з
податку на додану вартість (скорочена)), в яких відображаються
суми пені за операції, вказані в рядку 8.2 (  z0964-03  )
(з урахуванням відповідних положень нормативно-правових актів).
 
   Що ж стосується операції з продажу вказаних товарів, то при
визначенні дати виникнення податкових зобов'язань та податкового
кредиту по такій операції необхідно керуватися наступним.
 
   До податкових зобов'язань платника податку така операція
включається відповідно до положень Закону України від 03.04.97 р.
N 168/97-ВР ( 168/97-ВР ) "Про податок на додану вартість" (із
змінами і доповненнями) в тому звітному періоді, в якому відбувся
такий продаж. При цьому база оподаткування визначається згідно з
положеннями статті 1 вказаного Закону як для операцій з продажу
товарів. Варто звернути увагу, що при цьому немає значення, який
термін минув з моменту ввезення таких товарів на митну територію
України, оскільки пільговий режим по зазначених товарах змінюється
на загальний (оподатковуваний) у момент нецільового використання
таких товарів.
 
   У разі використання зазначених вище товарів для здійснення
оподатковуваних операцій, та за умови, що вартість цих товарів
відноситься до складу валових витрат виробництва (обігу), а
основні фонди чи нематеріальні активи підлягають амортизації
згідно із Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ), а сума податку на додану вартість включена до рядка
8.2 податкової декларації ( z0964-03 ) , платник податку у цьому ж
звітному періоді має право на включення сум податку до податкового
кредиту.
 
 Заступник голови                    В.Мокрієв


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка