Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи щодо реалізації в області пріоритетних положень Програми інтеграції України до Європейського Союзу в 2004 році

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 05.05.2004 р. N 207

Про заходи щодо реалізації в області пріоритетних положень Програми інтеграції України до Європейського Союзу в 2004 році

На виконання статті 3 Указу Президента України від 14 вересня 2000 року N 1072 "Про Програму інтеграції України до Європейського Союзу", розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року N 111-р "Про заходи щодо реалізації пріоритетних положень Програми інтеграції України до Європейського Союзу в 2004 році":

1. Затвердити заходи щодо реалізації в області пріоритетних положень Програми інтеграції України до Європейського Союзу в 2004 році (додаються).

2. Головам райдержадміністрацій, Дубенському, Кузнецовському, Острозькому, Рівненському міським головам, керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації та територіальних органів міністерств і відомств України забезпечити виконання зазначених вище заходів, про хід виконання яких інформувати облдержадміністрацію (управління зовнішніх економічних зв'язків, торгівлі та побутового обслуговування населення) до 1 липня та 21 грудня 2004 року.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Юхименка А. О.

 

Голова адміністрації 

М. Сорока 

 

Додаток
до розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
від 5 травня 2004 р. N 207 

ЗАХОДИ
щодо реалізації в області пріоритетних положень Програми інтеграції України до Європейського Союзу в 2004 році

N
з/п 

Пріоритетні положення Програми 

Заходи щодо реалізації в області пріоритетних положень Програми 

Відповідальні за виконання 

Строк виконання 

Розділ 3. Судова система 

1. 

Вирішення питання щодо запровадження в Україні системи органів адміністративної юстиції, в тому числі адміністративних судів 

Забезпечити формування окружного адміністративного суду, у тому числі його кадрового резерву, та укомплектування апарату цього суду 

Територіальне управління державної судової адміністрації в області, обласне управління юстиції 

Друге півріччя 2004 року 

2. 

Розроблення окремих навчальних програм з питань судового адміністрування для підготовки резерву кадрів на посади голів судів і перепідготовки голів судів та програми щодо підготовки працівників районних (міських) судів 

Забезпечити організацію на базі Гощанського та Костопільського районних судів навчання, підготовку і перепідготовку суддів та працівників апарату судів, створити для цього відповідну матеріально-технічну базу 

Територіальне управління державної судової адміністрації в області, Гощанська, Костопільська райдержадміністрації 

Протягом року 

3. 

Створити комп'ютерну мережу системи судів України, забезпечити їх засобами електронної пошти, доступом до інформаційних ресурсів мережі Інтернет 

Забезпечити суди області засобами електронної пошти, доступом до інформаційних ресурсів мережі Інтернет; створити сайт судових органів області 

Територіальне управління державної судової адміністрації в області 

Протягом року 

Розділ 4. Права людини та захист прав національних меншин 

4. 

Проведення Днів Європи в Україні 

Забезпечити участь делегації області у заходах з нагоди проведення Дня Європи в Україні 

Управління зовнішніх економічних зв'язків, торгівлі та побутового обслуговування населення, управління інформаційного та аналітичного забезпечення, Головне управління економіки, управління культури облдержадміністрації 

II квартал 2004 року 

Розділ 6. Внутрішній ринок без кордонів 

5. 

Проведення роботи щодо удосконалення нормативно-правової бази згідно з нормами ЄС 

Забезпечити реалізацію в області засад міжвідомчої координації закупівель відповідно до вимог розпорядження голови облдержадміністрації від 22.01.2004 N 21 "Про вдосконалення функціонування системи закупівель товарів, робіт, послуг за бюджетні кошти" 

Головне управління економіки облдержадміністрації 

Протягом року 

6. 

Удосконалення роботи спеціального центрального органу з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг для державних потреб 

Забезпечити підготовку фахівців обласних бюджетних установ і організацій, відповідальних за координацію закупівель за державні кошти, згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації від 27.12.2002
N 761 "Про забезпечення навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів області у сфері державних закупівель" 

Головне управління економіки облдержадміністрації 

Протягом року 

7. 

Систематичний перегляд переліку підприємств, що не підлягають приватизації, з метою його скорочення 

Провести перегляд переліку підприємств області, що не підлягають приватизації, та подати до Мінекономіки відповідні пропозиції щодо його скорочення 

Регіональне відділення Фонду державного майна України по області 

Протягом року 

Розділ 8. Секторальна політика 

8. 

Пристосування галузевої програми розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії до адекватної програми ЄС АЛТЕНЕР 

Розробити та внести пропозиції щодо пристосування Програми державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики (схвалена постановою Кабінету Міністрів України від 31.12.97 N 1505) до програми ЄС АЛТЕНЕР 

Управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації 

Протягом року 

9. 

Адаптація національного законодавства України до нормативного поля ЄС, включаючи впровадження стандартів ЄС щодо якості та надійності енергопостачання 

Створити організаційні засади розвитку довгострокового співробітництва в галузі енергетики, спрямованого на забезпечення високого рівня безпеки і надійності енергопостачання  

Управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації  

Протягом року 

10. 

Приведення процедур заснування (в тому числі і реєстрації) у відповідність з директивами ЄС 

Забезпечити функціонування в області національної системи державної реєстрації суб'єктів господарювання, в тому числі малого і середнього бізнесу, ведення Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців (ЄДРЮФОП) 

Представництво Держпідприємництва України в області, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення, Головне управління економіки облдержадміністрації 

Протягом року 

Розділ 10. Регіональна політика та регіональне співробітництво 

11. 

Продовження реалізації державних регіональних програм і програм соціально-економічного розвитку регіонів 

Сприяти виконанню у сільській місцевості регіональної програми "Власний дім" 

Відділ з питань будівництва та інвестицій облдержадміністрації 

Протягом року 

12. 

Сприяння розвитку внутрішніх міжрегіональних зв'язків, зовнішнього міжрегіонального та транскордонного співробітництва 

Здійснити заходи щодо приведення регіональної нормативно-правової бази розвитку транскордонного співробітництва до вимог національного законодавства 

Управління зовнішніх економічних зв'язків, торгівлі та побутового обслуговування населення облдержадміністрації 

У тримісячний строк після прийняття Закону України "Про транскордонне співробітництво" 

Активізувати діяльність галузевих регіональних робочих груп та комісій щодо розвитку транскордонного співробітництва  

Управління зовнішніх економічних зв'язків, торгівлі та побутового обслуговування населення, Головне управління економіки, Головне управління сільського господарства і продовольства, управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації 

Протягом року 

Розділ 12. Інновації 

13. 

Створення в Україні разом з відповідними структурами Європейської Комісії Національного центру з трансферу високих технологій 

Внести пропозиції щодо нормативно-правових засад утворення та функціонування Національного центру високих технологій та його регіональних представництв 

Управління освіти і науки, Головне управління економіки облдержадміністрації, Рівненський державний центр науково-технічної і економічної інформації 

Протягом року 

Розділ 13. Інформаційне суспільство 

14. 

Проведення семінарів і конференцій та інформування з питань політики і підходів ЄС щодо розвитку інформаційного суспільства 

Забезпечити участь делегації області у Міжнародному конгресі з питань побудови інформаційного суспільства в Україні 

Управління у справах преси та інформації, управління освіти і науки, регіональний комп'ютерний центр облдержадміністрації, відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації 

II квартал 2004 року 

15. 

 

Забезпечити участь делегації області у міжнародній конференції "Електронна Україна" 

Управління у справах преси та інформації, управління освіти і науки, регіональний комп'ютерний центр облдержадміністрації, відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації 

II квартал 2004 року 

Інші заходи, що відповідають головній меті Програми і сприяють реалізації її пріоритетних положень 

16. 

Забезпечення громадської підтримки заходів з питань інтеграції України до Європейського Союзу 

Сприяти проведенню конференцій, громадських читань, "круглих столів" та інших заходів, спрямованих на громадську підтримку наближення України до європейського правового та економічного середовища, і започаткувати соціологічне опитування з цих питань на постійній основі  

Райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення, управління зовнішніх економічних зв'язків, торгівлі та побутового обслуговування населення, управління інформаційного та аналітичного забезпечення, Головне управління економіки облдержадміністрації 

Протягом року 

 

Заступник голови адміністрації 

Ю. Кічатий 

 


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка