Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку здійснення дострокового погашення довгострокових державних облігацій з достроковим погашенням

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            05.05.2004 N 308
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   21 травня 2004 р.
                   за N 640/9239
 
 
     Про затвердження Порядку здійснення дострокового
      погашення довгострокових державних облігацій
           з достроковим погашенням
 
 
   Відповідно до пункту 7 Основних умов випуску та порядку
розміщення довгострокових державних облігацій  з  достроковим
погашенням, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
29 листопада 2002 року N 1829 ( 1829-2002-п ) "Про внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 року
N 80", Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок здійснення  дострокового  погашення
довгострокових державних облігацій з достроковим погашенням, що
додається.
 
   2. Департаменту фінансової політики та управління державним
боргом (Пахачук Г.Д.)   та  Департаменту  зведеного  бюджету
(Рибак С.О.) при складанні проектів державного бюджету передбачати
кошти  на  погашення  довгострокових  державних  облігацій з
достроковим погашенням в обсязі,  що  забезпечуватиме  повне
погашення облігацій, які можуть бути пред'явлені для дострокового
погашення у році, на який складається проект державного бюджету.
 
   3. Державному  казначейству   України   (Петрашко П.Г.)
здійснювати  погашення  довгострокових  державних облігацій з
достроковим погашенням на підставі розпоряджень  Міністерства
фінансів  України  про  перерахування коштів та завірених в
установленому порядку  копій  заяв  власників  довгострокових
державних облігацій з достроковим погашенням.
 
   4. Департаменту фінансової політики та управління державним
боргом (Пахачук Г.Д.) забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   5. Управлінню взаємодії з громадськістю та засобами масової
інформації Департаменту  забезпечення  діяльності   Міністра
(Майснер А.В.) забезпечити опублікування цього наказу в офіційному
друкованому виданні.
 
   6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра фінансів України Шаповалова А.В. та Голову Державного
казначейства України Петрашка П.Г.
 
 Перший віце-прем'єр-міністр
 України, Міністр фінансів
 України                        М.Я.Азаров
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   фінансів України
                   05.05.2004 N 308
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   21 травня 2004 р.
                   за N 640/9239
 
 
               ПОРЯДОК
     здійснення дострокового погашення довгострокових
      державних облігацій з достроковим погашенням
 
 
   1. Відповідно до цього Порядку достроково погашатися можуть
виключно довгострокові державні облігації з достроковим погашенням
(далі - облігації), що були випущені Міністерством фінансів
України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
31 січня 2001 року N 80 ( 80-2001-п ) "Про випуски облігацій
внутрішніх державних позик" із змінами та доповненнями, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2002 року
N 1829 ( 1829-2002-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 31 січня 2001 року N 80".
 
   2. Дострокове  погашення облігацій здійснюється емітентом
після здійснення п'яти купонних платежів за ними. Погашення
здійснюється на дату здійснення купонного платежу за ними в межах
коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік для
погашення та обслуговування державного боргу. Дострокове погашення
облігацій здійснюється за номінальною вартістю.
 
   3. Для здійснення дострокового погашення облігацій власник
облігацій (далі - власник) подає до Міністерства фінансів України
письмову заяву.
   Заява складається у довільній формі і повинна містити:
   повну назву власника - юридичної особи чи прізвище, ім'я, по
батькові власника - фізичної особи;
   місцезнаходження власника - юридичної чи фізичної особи;
   ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств і
організацій України  для  власників  -  юридичних  осіб  чи
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших
обов'язкових платежів з Державного реєстру фізичних осіб  -
платників податків та інших обов'язкових платежів для власників -
фізичних осіб;
   прохання власника про  здійснення  операцій  дострокового
погашення  облігацій на умовах, визначених цим Порядком, із
зазначенням їх виду, повної назви, реєстраційного міжнародного
ідентифікаційного  коду,  кількості, а також дати здійснення
купонного платежу за облігаціями, на яку відбудеться дострокове
погашення;
   реквізити обслуговувального  зберігача-клієнта  депозитарію
Національного банку України.
 
   4. Заява подається власником облігацій не пізніше ніж за 5
банківських днів до дати сплати купонного платежу, на  яку
відбудеться дострокове погашення облігацій. Датою подання заяви
вважається дата її офіційної реєстрації в Міністерстві фінансів
України.
   До заяви додається довідка про стан рахунку в цінних паперах
зберігача та (або) виписка про стан рахунку в цінних паперах
депонента, які підтверджують, що облігації, які пропонуються для
дострокового погашення, були переказані на рахунок щодо обліку
державних цінних паперів, заблокованих за операціями емітента у
порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного
банку України з питань депозитарної діяльності.
   Заява власника є пропозицією здійснити дострокове погашення
облігацій на умовах, визначених цим Порядком.
 
   5. У разі дотримання власником умов, передбачених пунктами 3
та 4 цього Порядку та пунктом 7 Основних умов випуску та порядку
розміщення  довгострокових  державних облігацій з достроковим
погашенням ( 1829-2002-п ), Департамент фінансової політики та
управління державним боргом розглядає заяву власника та готує
відповідні документи для  проведення  дострокового  погашення
облігацій.
 
   6. Міністерство фінансів України надає власнику облігацій
повідомлення за формою, наведеною у додатку до Порядку, протягом 2
банківських днів після дати подання заяви. Надання повідомлення
власнику  є  згодою  Міністерства фінансів України здійснити
дострокове погашення.
   У разі  проведення  дострокового  погашення  за  участю
зберігача - клієнта депозитарію Національного банку України, який
здійснює ведення рахунків щодо обліку державних цінних паперів
власників  облігацій,  копія  вищезазначеного  повідомлення
надсилається обслуговувальному зберігачу - клієнту депозитарію
Національного банку України.
 
   7. На підставі заяви власника Міністерство фінансів України
здійснює  відповідні  коригування  графіка  погашення  та
обслуговування державного боргу та надає розпорядження Державному
казначейству України про перерахування коштів Національному банку
України із виділенням витрат на погашення облігацій та сплату
дисконту.
 
   8. Міністерство фінансів України не пізніше ніж  за  3
банківських дні до дати дострокового погашення облігацій надає
Національному банку України:
   - копії заяви власника облігацій та повідомлення, надіслане
Міністерством фінансів України власнику облігацій про прийняте
рішення;
   - розпорядження на:
   переказ облігацій, що достроково погашаються, на рахунок
емітента щодо обліку викуплених цінних паперів, які погашаються
або анулюються;
   переказ облігацій, які заблоковані за операціями емітента та
не підлягають достроковому погашенню, на рахунки власників щодо
обліку цінних паперів, не обтяжених зобов'язаннями.
 
   9. Подальші операції з дострокового погашення  облігацій
здійснюються  на  підставі розпоряджень Міністерства фінансів
України відповідно до нормативно-правових актів Національного
банку України щодо депозитарної діяльності з державними цінними
паперами.
 
   10. Проведення  заміни  глобальних  сертифікатів,  якими
оформлена емісія облігацій, у звСязку з проведеними операціями з
дострокового погашення та зменшенням кількості державних цінних
паперів,  що перебувають в обігу, здійснюється Міністерством
фінансів України в порядку, визначеному законодавством України.
 
 Директор Департаменту
 управління державним боргом              Г.Д.Пахачук
 
 
                   Додаток
                   до Порядку здійснення
                   дострокового погашення
                   довгострокових державних
                   облігацій з достроковим
                   погашенням
 
 
        (на бланку Міністерства фінансів)
 
 
              ПОВІДОМЛЕННЯ
 
 
   Міністерство фінансів повідомляє, що відповідно до заяви
(повна назва власника облігацій - юридичної особи чи прізвище,
ім'я, по батькові власника облігацій - фізичної особи) від
________, отриманої _________, дострокове погашення довгострокових
державних облігацій з достроковим погашенням (код _________, сума
________) буде здійснено ___________________ у повному обсязі.
              (дата операції)
 
   Кошти будуть перераховані на рахунок __________________.
 
 
 Заступник Міністра


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка