Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до директивного наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 07.04.2003 N 1-Д

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

        МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
         ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
 
            ДИРЕКТИВНИЙ НАКАЗ
 
            05.05.2004 N 1-Д
 
 
       Про внесення змін до директивного наказу
     Міністерства економіки та з питань європейської
       інтеграції України від 07.04.2003 N 1-Д
 
 
   Відповідно до Указу Президента України від 26.05.2003 N 434
( 434/2003 ) "Про деякі заходи щодо оптимізації керівництва в
системі центральних органів виконавчої влади", наказу Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції  України  від
17.03.2003 N 60 ( v0060569-03 ) "Про затвердження Типового
директивного  наказу  Міністерства  економіки  та  з  питань
європейської інтеграції України "Про відносини з центральним
органом виконавчої влади, діяльність якого  спрямовується  і
координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економіки
та з питань європейської інтеграції" та протоколу засідання
колегії Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції
України від 30.03.2004 N 5 "Про виконання заходів з реалізації
основних стратегічних цілей та завдань Держкоменергозбереження за
2003 рік" Н А К А З У Ю:
 
   Унести зміни до директивного наказу Міністерства економіки та
з питань європейської інтеграції України від 07.04.2003 N 1-Д
( v01-d569-03 ) "Про відносини з Державним комітетом України з
енергозбереження, діяльність якого спрямовується і координується
Кабінетом Міністрів України через Міністра економіки та з питань
європейської інтеграції":
   у другому реченні пункту 12 слова "Державного секретаря"
замінити словом "Міністра";
   пункти 15, 16 викласти в такій редакції:
   "15. Контроль за виконанням Директивного наказу покласти на
заступник Міністра Чабаненка В.В.
   16. Затвердити заходи з реалізації основних стратегічних
цілей та завдань Держкоменергозбереження на 2004 рік (додаються)".
 
 Міністр                         М.Деркач
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Директивний наказ
                   Міністерства економіки
                   та з питань європейської
                   інтеграції України
                   05.05.2004 N 1-Д
 
 
               ЗАХОДИ
    з реалізації основних стратегічних цілей та завдань
        Держкоменергозбереження на 2004 рік
      (протокол колегії Держкоменергозбереження
            від 27.02.2004 N 3)
 
 
------------------------------------------------------------------
| N | Зміст   |     Етапи робіт     |  Термін   |
|з/п| заходу   |               |  виконання  |
|---+-------------+------------------------------+---------------|
|1 |Удосконалення| Розробка, погодження   із| протягом року |
|  |нормативно- |заінтересованими центральними|        |
|  |правової   |органами  виконавчої  влади|        |
|  |бази у сфері |проекту Закону України "Про|        |
|  |енерго-   |організацію    комерційного|        |
|  |збереження та|обліку електричної та теплової|        |
|  |створення  |енергії, рідких, газоподібних|        |
|  |економічних |паливно-енергетичних ресурсів,|        |
|  |умов для   |технічної та питної води" та|        |
|  |впровадження |подання  його  до  Кабінету|        |
|  |енерго-   |Міністрів України.      |        |
|  |зберігаючих | Забезпечення   подальшого|        |
|  |технологій  |супроводу  у Верховній Раді|        |
|  |       |України  та   участь   у|        |
|  |       |доопрацюванні законопроектів: |        |
|  |       | "Про внесення змін до Закону|        |
|  |       |України "Про енергозбереження"|        |
|  |       |щодо   нових    напрямів|        |
|  |       |енергозбереження  (реєстр. N|        |
|  |       |4417 від 24.11.2003, головний|        |
|  |       |розробник          -|        |
|  |       |Держкоменергозбереження);   |        |
|  |       | "Про особливості  бюджетної|        |
|  |       |підтримки реалізації заходів з|        |
|  |       |енергозбереження у бюджетних|        |
|  |       |установах,      казенних|        |
|  |       |підприємствах,  підприємствах|        |
|  |       |комунальної     власності"|        |
|  |       |(реєстр.   N   3769  від|        |
|  |       |11.07.2003),     унесений|        |
|  |       |народними депутатами України|        |
|  |       |Г.Дашутіним,    О.Івченком,|        |
|  |       |В.Коновалюком,   О.Масенком,|        |
|  |       |Н.Шуфричем,   щодо   якого|        |
|  |       |прийнято рішення про повторне|        |
|  |       |перше читання;        |        |
|  |       | "Про особливості  бюджетної|        |
|  |       |підтримки реалізації заходів з|        |
|  |       |енергозбереження у бюджетних|        |
|  |       |установах,      казенних|        |
|  |       |підприємствах,  підприємствах|        |
|  |       |комунальної     власності"|        |
|  |       |(реєстр.   N   3769  від|        |
|  |       |11.07.2003),   підготовлений|        |
|  |       |народними депутатами України|        |
|  |       |Г.Дашутіним,    О.Івченком,|        |
|  |       |В.Коновалюком;        |        |
|  |       | "Про комбіноване виробництво|        |
|  |       |електричної і теплової енергії|        |
|  |       |(когенерацію) та використання|        |
|  |       |скидного     енергетичного|        |
|  |       |потенціалу    технологічних|        |
|  |       |процесів" (реєстр. N 2583 від|        |
|  |       |08.05.2003),   підготовлений|        |
|  |       |народним  депутатом  України|        |
|  |       |П.Сабашуком.         |        |
|  |       | Забезпечення співпраці   з|        |
|  |       |Комітетом  Верховної  Ради|        |
|  |       |України з питань екологічної|        |
|  |       |політики, природокористування|        |
|  |       |та   ліквідації  наслідків|        |
|  |       |Чорнобильської катастрофи щодо|        |
|  |       |використання горючих газів як|        |
|  |       |моторного палива.       |        |
|  |       | Запровадити в    Україні|        |
|  |       |систему     енергетичного|        |
|  |       |маркування  електрообладнання|        |
|  |       |побутового призначення.    |        |
|---+-------------+------------------------------+---------------|
|1.1|Удосконалення| Забезпечення    супроводу| квітень 2004 |
|  |механізму  |проекту  постанови  Кабінету|  року    |
|  |супроводження|Міністрів   України   "Про|        |
|  |міжгалузевих |внесення  змін до постанови|        |
|  |енергозбері- |Кабінету Міністрів України від|        |
|  |гаючих    |14.03.2001  р. N 241" щодо|        |
|  |проектів,  |вдосконалення    механізму|        |
|  |зокрема, у  |відбору і реалізації проектів|        |
|  |бюджетній  |з  енергозбереження,   які|        |
|  |сфері    |здійснюються за рахунок коштів|        |
|  |       |державного бюджету.      |        |
|  |       | З метою реалізації положень| липень 2004  |
|  |       |постанови Кабінету Міністрів|   року   |
|  |       |України "Про внесення змін до|        |
|  |       |постанови Кабінету Міністрів|        |
|  |       |України від 14.03.2001 р. N|        |
|  |       |241"  розробити  Порядок  з|        |
|  |       |питань попереднього розгляду|        |
|  |       |міжгалузевих енергозберігаючих|        |
|  |       |проектів.           |        |
|  |       | Забезпечення    виконання| протягом року |
|  |       |бюджетної       програми|        |
|  |       |Міжгалузевих енергозберігаючих|        |
|  |       |проектів  (КПКЗ  1205040) у|        |
|  |       |межах  бюджетних  призначень|        |
|  |       |2004 року  на  ці  потреби|        |
|  |       |18336 тис. гривень). Зазначена|        |
|  |       |сума   видатків  дозволить|        |
|  |       |забезпечити завершення у 2004|        |
|  |       |році 34 договорів на виконання|        |
|  |       |енергозберігаючих проектів (з|        |
|  |       |53 запланованих до виконання в|        |
|  |       |цьому році).         |        |
|  |       | Очікується, що   загальний|        |
|  |       |ефект від  їх  упровадження|        |
|  |       |становитиме   28 990,5 тис.|        |
|  |       |гривень щороку при загальній|        |
|  |       |їх  вартості (з урахуванням|        |
|  |       |коштів місцевих організацій)|        |
|  |       |19 267 тис. гривень.     |        |
|---+-------------+------------------------------+---------------|
|2 |Розвиток   | Упорядкування   діяльності| протягом року |
|  |Державної  |регіональних   інформаційних|        |
|  |експертно-  |центрів з енергозбереження.  |        |
|  |аналітичної | Реорганізація   офіційного|        |
|  |системи   |інформаційного     серверу|        |
|  |управління  |Держкоменергозбереження   з|        |
|  |процесом   |метою його інтегрування  до|        |
|  |енерго-   |єдиного  веб-порталу органів|        |
|  |збереження  |виконавчої влади.       |        |
|---+-------------+------------------------------+---------------|
|3 |Популяризація| Організація проведення  та| протягом року |
|  |енерго-   |участь   у   міжнародних,|        |
|  |збереження  |галузевих   (регіональних),|        |
|  |серед широких|науково-практичних,      |        |
|  |верств    |навчально-методичних     |        |
|  |населення та |конференціях,    семінарах,|        |
|  |ділових кіл |виставках, зустрічах фахівців,|        |
|  |       |які   працюють  у  сфері|        |
|  |       |паливно-енергетичного     |        |
|  |       |комплексу, енергозбереження та|        |
|  |       |освіти  в  рамках  тижнів|        |
|  |       |енергозбереження       |        |
|---+-------------+------------------------------+---------------|
|4 |Активізація | Проведення спільних колегій| протягом року |
|  |співпраці з |з          обласними|        |
|  |регіонами  |держадміністраціями. Участь у|        |
|  |       |створенні демонстраційних зон|        |
|  |       |високої енергоефективності.  |        |
|---+-------------+------------------------------+---------------|
|5 |Розроблення | Розроблення    додаткових| грудень 2004 |
|  |додаткових  |заходів до Програми державної|   року   |
|  |заходів до  |підтримки       розвитку|        |
|  |Програми   |нетрадиційних та відновлюваних|        |
|  |державної  |джерел енергії та малої гідро-|        |
|  |підтримки  |і теплоенергетики,  схваленої|        |
|  |розвитку   |постановою Кабінету Міністрів|        |
|  |нетрадиційних|України від 31.12.1997 N 1505|        |
|  |та      |( 1505-97-п ), за результатами|        |
|  |відновлюваних|стану виконання за 1997-2003|        |
|  |джерел    |роки.             |        |
|  |енергії та  | З метою прискорення внесення|        |
|  |малої гідро- |на розгляд Кабінету Міністрів|        |
|  |і тепло-   |України відповідних пропозицій|        |
|  |енергетики  |передбачено     виконання|        |
|  |       |науково-дослідної  роботи  з|        |
|  |       |питань  розробки  додаткових|        |
|  |       |заходів до Програми державної|        |
|  |       |підтримки       розвитку|        |
|  |       |нетрадиційних та відновлюваних|        |
|  |       |джерел енергії та малої гідро-|        |
|  |       |і теплоенергетики.      |        |
|---+-------------+------------------------------+---------------|
|6 |Підготовка та| Розроблення та   супровід| грудень 2004 |
|  |внесення до |проекту  постанови  Кабінету|   року   |
|  |Кабінету   |Міністрів України "Про порядок|        |
|  |Міністрів  |підтвердження    належності|        |
|  |України   |палива до альтернативного".  |        |
|  |проекту   |               |        |
|  |постанови  |               |        |
|  |стосовно   |               |        |
|  |порядку   |               |        |
|  |підтвердження|               |        |
|  |належності  |               |        |
|  |палива до  |               |        |
|  |альтернатив- |               |        |
|  |ного     |               |        |
|---+-------------+------------------------------+---------------|
|7 |Підготовка  | Проведення роботи в рамках| протягом року |
|  |пропозицій  |проектів TACIS "Підтримка та|        |
|  |щодо     |розвиток     використання|        |
|  |зовнішньо-  |відновлюваних джерел енергії|        |
|  |економічної |(біомаса)"  і  "Фінансування|        |
|  |діяльності у |Української   ЕСКО   II".|        |
|  |сфері    |Визначення можливих напрямів|        |
|  |збереження та|співробітництва   у  сфері|        |
|  |підвищення  |енергозбереження з корейським|        |
|  |енергоефек- |агентством КОІСА та окремими|        |
|  |тивності   |країнами.           |        |
|  |       | Співпраця в рамках Угоди про|        |
|  |       |співробітництво  у   сфері|        |
|  |       |енергоефективності     та|        |
|  |       |поновлюваних джерел  енергії|        |
|  |       |між Держкоменергозбереження та|        |
|  |       |Комітетом з енергоефективності|        |
|  |       |та енергонагляду при Кабінеті|        |
|  |       |Міністрів Республіки Білорусь |        |
|  |       |( 112_044 ).         |        |
------------------------------------------------------------------
 
 Директор департаменту
 розвитку ринків                   А.Кушніренко


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка