Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про проведення державних випускних іспитів у 2004 році

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            07.05.2004 N 233
 
 
        Про проведення державних випускних
            іспитів у 2004 році
 
      ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами
            Міністерства охорони здоров'я
       N 263 ( v0263282-04 ) від 25.05.2004
       N 282 ( v0282282-04 ) від 03.06.2004 
       N 671 ( v0671282-04 ) від 30.12.2004 )
 
 
   Для проведення державних випускних іспитів у вищих медичних
навчальних закладах IV рівня акредитації Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити головами державних екзаменаційних комісій у
2004 році:
 
       Буковинська державна медична академія
 
            Лікувальна справа
           (медичний факультет N 1)
 
   ГИРЛЯ           д.м.н., проф., зав. кафедри
   Володимир Іванович     госпітальної хірургії та хірургії
                стоматологічного факультету
                Одеського державного медичного
                університету
 
            Лікувальна справа
           (медичний факультет N 2)
 
   КОЛОМІЄЦЬ         д.м.н., проф. зав. кафедри
   Віктор Іванович      факультетської терапії Луганського
                державного медичного університету
 
            Сестринська справа,
      освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр",
    лабораторна діагностика, освітньо-кваліфікаційний
          рівень "молодший спеціаліст"
        (факультет бакалаврів та молодших,
        медичних і фармацевтичних фахівців)
 
   ВАСИЛЕНКО         д.м.н., проф., зав. кафедри
   Анатолій Митрофанович   терапії ФПО Дніпропетровської
                державної медичної академії
 
      Фармація, освітньо-кваліфікаційний рівень
           "молодший спеціаліст"
        (факультет бакалаврів та молодших
        медичних і фармацевтичних фахівців)
 
   ДЕВ'ЯТКІНА         д.м.н., проф., зав. кафедри
   Тетяна Олексіївна     клінічної фармакології Української
                медичної стоматологічної академії
 
         Вінницький національний медичний
          університет ім. М.І.Пирогова
 
            Лікувальна справа
           (медичний факультет N 1)
 
   КОЛОМІЄЦЬ         д.м.н., проф. кафедри внутрішніх
   Вікторія Володимирівна   хвороб N 2 Донецького державного
                медичного університету
                ім. М. Горького
 
            Лікувальна справа
           (медичний факультет N 2)
 
   ШКАЛА           д.м.н., проф., зав. кафедри
   Любов Володимирівна    госпітальної хірургії N 1
                Луганського державного медичного
                університету
 
              Стоматологія
          (стоматологічний факультет)
 
   СКИБА           д.м.н., професор Одеського
   Василь Якович       інституту стоматології АМН України
 
      Дніпропетровська державна медична академія
 
            Лікувальна справа
           (медичний факультет N 1)
 
   ЛИСЕНКО          д.м.н., проф., зав. кафедри
   Григорій Іванович     сімейної медицини Київської
                медичної академії післядипломної
                освіти ім. П.Л. Шупика
 
       Педіатрія та медико-профілактична справа
           (медичний факультет N 2)
 
   МАНЕНКО          доктора медичних наук, 
   Алек Костянтинович    професора кафедри гігієни
                та профілактичної токсикології з
                курсом гігієни ФПДО Львівського
                національного медичного 
                університету ім. Д.Галицького
 
        Лікувальна справа та стоматологія
           (медичний факультет N 3,
         факультет іноземних студентів)
 
   ХРИСТИЧ          д.м.н., проф. кафедри сімейної
   Тамара Миколаївна     медицини Буковинської державної
                медичної академії
 
              Стоматологія
          (стоматологічний факультет)
 
   РЯБОКІНЬ          д.м.н., проф. кафедри стоматології
   Євген Миколайович     дитячого віку, дитячої
                щелепно-лицевої хірургії та
                імплантології Харківського
                державного медичного університету
 
            Сестринська справа,
      освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"
 
   СТАРОДУБ          проф., зав. кафедри терапії ФПО
   Євген Михайлович      Тернопільської державної медичної
                академії ім. І.Я. Горбачевського
 
        Дніпропетровський медичний інститут
            народної медицини
 
            Лікувальна справа
           (медичний факультет )
 
   ШЕВЧУК           д.м.н., проф. кафедри госпітальної
   Ігор Михайлович      хірургії Івано-Франківської
                державної медичної академії
 
              Стоматологія
          (стоматологічний факультет)
 
   РИБАЛОВ          д.м.н., проф., зав. кафедри
   Олег Васильович      хірургічної стоматології медичної
                Української стоматологічної
                академії
 
          Донецький державний медичний
          університет ім. М. Горького
 
            Лікувальна справа
           (медичний факультет N 1)
 
   ПУТІНЦЕВ          д.м.н., проф., зав. кафедри
   Володимир Гнатович     госпітальної терапії N 2
                Луганського державного медичного
                університету
 
            Лікувальна справа
           (медичний факультет N 2)
 
   БЕСЕДІН          д.м.н., проф., зав. кафедри
   Віктор Миколайович     акушерства і гінекології N 1
                Львівського національного
 
                медичного університету ім. Данила
                Галицького
 
            Лікувальна справа
         (міжнародний медичний факультет)
 
   СТАНІСЛАВЧУК        д.м.н, проф. кафедри
   Микола Адамович      факультетської терапії Вінницького
                національного медичного
                університету ім. М.І. Пирогова
 
       Педіатрія та медико-профілактична справа
           (медичний факультет N 3)
 
   АБАТУРОВ          д.м.н., проф. кафедри
   Олександр Євгенович    факультетської педіатрії
                Дніпропетровської державної
                медичної академії та дитячих
                інфекційних хвороб
 
              Стоматологія
          (стоматологічний факультет,
         міжнародний медичний факультет)
 
   ПАВЛЕНКО          д.м.н., проф., зав. кафедри
   Олексій Володимирович   стоматології Київської медичної
                академії післядипломної освіти
                ім. П.Л. Щупика
 
            Сестринська справа,
      освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"
         (факультет сестринської справи)
 
   ЖЕЛІБА           д.м.н., проф., зав. кафедри
   Микола Дмитрович      загальної хірургії Вінницького
                національного медичного
                університету ім. М.І. Пирогова
 
      Запорізький державний медичний університет
 
         Лікувальна справа та педіатрія
            (медичний факультет)
 
   КУЛАЧЕК          д.м.н., проф., Буковинської
   Федір Григорович      академії зав. кафедри загальної
                хірургії державної медичної
 
               Фармація
          (фармацевтичний факультет)
 
   ПАШНЄВ           д.фарм.н., проф. кафедри
   Петро Дмитрович      заводської технології ліків
                Національного фармацевтичного
                університету, Харків
 
      Івано-Франківська державна медична академія
 
            Лікувальна справа
         (медичний факультет, потік А)
 
   БУРМАК           д.м.н., проф., зав. кафедри
   Юрій Григорович      сімейної медицини Луганського
                державного медичного університету
 
            Лікувальна справа
         (медичний факультет, потік Б)
 
   НАГОРНА          д.м.н., проф., зав. кафедри
   Наталія Володимирівна   педіатрії факультету
                післядипломного навчання
                Донецького державного медичного
                університету ім. М. Горького
 
              Стоматологія
          (стоматологічний факультет)
 
   ГУЛЮК           д.м.н., проф., зав. кафедри
   Анатолій Георгійович    хірургічної стоматології Одеського
                державного медичного університету
 
               Фармація
          (фармацевтичний факультет)
 
   ЧУЄШОВ           д.фарм.н., проф., зав. кафедри
   Владислав Іванович     заводської технології ліків
                Національного фармацевтичного
                університету, Харків
 
       Кримський державний медичний університет
           ім. С.І. Георгієвського
 
         Лікувальна справа та педіатрія
          (медичні факультети N 1, 2)
 
   ШІДЛОВСЬКИЙ        проф., зав. кафедри факультетської
   Віктор Олександрович    хірургії Тернопільської державної
                медичної академії
                ім. І.Я. Горбачевського
 
         Лікувальна справа та педіатрія
         (міжнародний медичний факультет)
 
   РЕЗНІКОВА         д.м.н., проф., зав. кафедри
   Алла Леонідівна      педіатрії ФПДО Луганського
                державного медичного університету
 
              Стоматологія
          (стоматологічний факультет)
 
   ПЕТРУШАНКО         д.м.н., проф. кафедри
   Тетяна Олександрівна    терапевтичної стоматології
                Української медичної
                стоматологічної академії
 
      Луганський державний медичний університет
 
            Лікувальна справа
            (медичний факультет)
 
   ГУДЗ            д.м.н., проф. кафедри загальної
   Іван Михайлович      хірургії Івано-Франківської
                державної медичної академії
 
              Педіатрія
            (медичний факультет)
 
   ГЛАДЧУК          д.м.н., проф. кафедри акушерства і
   Ігор Зиновійович      гінекології Одеського державного
                медичного університету
 
              Стоматологія
          (стоматологічний факультет)
 
   ЧЕРКАШИН          д.м.н., проф., зав. курсу
   Степан Іванович      стоматології Тернопільської
                державної медичної академії
                ім. І.Я. Горбачевського
 
               Фармація
          (фармацевтичний факультет)
 
   КОСУБА           д.м.н., проф. кафедри фармакології
   Раїса Борисівна      та фармації Буковинської державної
                медичної академії
 
         Львівський національний медичний
        університет ім. Данила Галицького
 
     Лікувальна справа та медико-профілактична справа
           (медичний факультет N 1)
 
   ЗЕЛІНСЬКИЙ         д.м.н., проф., зав. кафедри
   Олександр Олексійович   акушерства та гінекології N 2
                Одеського державного медичного
                університету
 
         Лікувальна справа та педіатрія
           (медичний факультет N 2)
 
   ТРЕТЬЯКЕВИЧ        д.м.н., проф., зав. кафедри
   Зоя Миколаївна       пропедевтики дитячих хвороб
                Луганського державного медичного
                університету
 
              Стоматологія
          (стоматологічний факультет)
 
   СІЛЕНКО          д.м.н., проф. кафедри пропедевтики
   Юрій Іванович       ортопедичної стоматології
                Української медичної
                стоматологічної академії
 
               Фармація
          (фармацевтичний факультет)
 
   ПОНОМАРЕНКО        д.м.н., проф., зав. кафедри
   Микола Семенович      організації і економіки фармації
                Київської медичної академії
                післядипломної освіти
                ім. П.Л. Шупика
 
      Сестринська справа, освітньо-кваліфікаційний
            рівень "бакалавр"
       (факультет вищої медсестринської освіти)
 
   КОЖЕМ'ЯКА         д.м.н., проф. кафедри дитячих
   Анатолій Іванович     хвороб Харківського державного
                медичного університету
 
       Медичний інститут Української асоціації
            народної медицини
 
            Лікувальна справа
            (медичний факультет)
 
   ДУБОВИЙ          д.м.н., проф., зав. кафедри
   Олександр Хомич      терапії факультету післядипломної
                освіти Вінницького національного
                медичного університету
                ім. М.І. Пирогова
 
              Стоматологія
          (стоматологічний факультет)
 
   СУРЖАНСЬКИЙ        д.м.н., проф., зав. кафедри
   Станіслав Костянтинович  стоматології факультету
                післядипломного навчання
                Донецького державного медичного
                університету ім. М. Горького
 
               Фармація
          (фармацевтичний факультет)
 
   БОНДАР           д.фарм.н., проф., зав. кафедри
   Володимир Степанович    токсикологічної хімії
                Національного фармацевтичного
                університету, Харків
 
   Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця
 
            Лікувальна справа
           (медичний факультет N 1)
 
   ОПАРІН           д.м.н., проф., зав. кафедри
   Анатолій Єгорович     терапії та клінічної фармакології
                Харківської медичної академії
                післядипломної освіти
 
            Лікувальна справа
           (медичний факультет N 2)
 
   АНДРЮЩЕНКО         д.м.н., проф., зав. кафедри
   Віктор Петрович      загальної хірургії Львівського
                національного медичного
                університету ім. Данила Галицького
 
              Педіатрія
           (медичний факультет N 3)
 
   ЛАСИЦЯ           д.м.н., проф., зав. кафедри
   Ольга Ларіонівна      педіатрії N 1 Київської медичної
                академії післядипломної освіти
                ім. П.Л. Шупика
 
          Медико-профілактична справа
           (медичний факультет N 4)
 
   КАПУСТНИК         д.м.н., проф. кафедри хвороб
 
   Валерій Андрійович     внутрішніх та професійних
                державного медичного Харківського
                університету
 
              Стоматологія
          (стоматологічний факультет)
 
   ДИЧКО           д.м.н., проф., зав. кафедри
   Євген Никифорович     дитячої стоматології та
                стоматології інтернів
                Дніпропетровської державної
                медичної академії
 
               Фармація
          (фармацевтичний факультет)
 
   ЯРНИХ           д.фарм.н., проф. кафедри АТЛ
   Тетяна Григорівна     Національного фармацевтичного
                університету, Харків
 
       Одеський державний медичний університет
 
         Лікувальна справа та педіатрія
         (медичні факультети N 1, 2, 3)
 
   ГУЙДА           д.м.н., проф. кафедри внутрішніх
   Петро Павлович       хвороб, ЛФК та спортивної медицини
                Харківського державного медичного
                університету
 
            Лікувальна справа
           (міжнародний факультет)
 
   ЖЕБЕЛЬ           д.м.н., проф., зав. кафедри
   Вадим Миколайович     терапії медичного факультету N 2
                Вінницького національного
                медичного університету
                ім. М.І. Пирогова
 
              Стоматологія
          (стоматологічний факультет)
 
   КОРОЛЬ           д.м.н., проф., зав. кафедри
   Михайло Дмитрович     пропедевтики ортопедичної
                стоматології та ортодонтії
                Української медичної
                стоматологічної академії
 
    Стоматологія ортопедична, освітньо-кваліфікаційний
          рівень "молодший спеціаліст"
          (стоматологічний факультет)
 
   КЛЬОМІН          д.м.н., проф., стоматології
   Володимир Анатолійович   зав. кафедри ортопедичної
                Донецького державного університету
                медичного ім. М. Горького
 
            Сестринська справа,
      освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"
           (медичний факультет N 2)
 
   КРЮЧКОВА          проф. кафедри терапії та сімейної
   Ольга Миколаївна      медицини ФПО Кримського державного
                медичного університету
                ім. С.І. Георгієвського
 
       Тернопільська державна медична академія
           ім. І.Я. Горбачевського
 
            Лікувальна справа
            (медичний факультет)
 
   ШАПРИНСЬКИЙ        д.м.н., проф., зав. кафедри
   Володимир Олександрович  хірургії медичного факультету N 2
                Вінницького національного
                медичного університету
                ім. М.І. Пирогова
 
      Сестринська справа освітньо-кваліфікаційний
       рівень "молодший спеціаліст", "бакалавр"
            (медичний коледж)
 
   СОРОКМАН          доктор медичних наук, зав. кафедри
   Таміла Василівна      факультетської педіатрії та 
                медичної генетики, декан
                факультету бакалаврів Буковинської
                державної медичної академії, 
                голова комісії
 
   ТРИБРАТ          К.М.Н., ДОЦ., кафедри
   Тетяна Анатоліївна     поліклінічної терапії медичної
                стоматологічної Української
                академії
 
      Українська медична стоматологічна академія
 
              Стоматологія
          (стоматологічний факультет)
 
   РУЗІН           д.м.н., проф., зав. кафедри
   Геннадій Пінсухович    хірургічної стоматології та
                щелепно-лицевої хірургії
                Харківського державного медичного
                університету
 
            Лікувальна справа
            (медичний факультет)
 
   БОНДАРЄВ          д.м.н., проф., зав. кафедри
   Валентин Іванович     факультетської хірургії
                Лугансьського державного медичного
                університету
 
            Сестринська справа,
      освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"
          (медсестринське відділення)
 
   ПОПІК           д.м.н., проф., зав. кафедри
   Галина Степанівна     сімейної медицини та загальної
                практики Одеського державного
                медичного університету
 
              Стоматологія
   освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст"
          (зуботехнічне відділення)
 
   МАТРОС-ТАРАНЕЦЬ      д.м.н., проф., зав. кафедри
   Ігор Миколайович      хірургічної стоматології
                Донецького державного медичного
                університету ім М. Горького
 
      Харківський державний медичний університет
 
            Лікувальна справа
           (1 медичний факультет)
 
   ГОНЧАР           доктор медичних наук, професор
   Михайло Григорович     кафедри хірургії 
                Івано-Франківської державної 
                медичної академії
 
            Лікувальна справа
           (2 медичний факультет)
 
   КАЛУГІН          д.м.н., проф., зав. кафедри
   Вадим Онисимович      факультетської терапії
                Буковинської державної медичної
                академії
 
              Педіатрія
           (3 медичний факультет)
 
   КОБЕЦ           д.м.н., проф. кафедри госпітальної
   Тетяна Володимирівна    педіатрії Кримського державного
                медичного університету
                ім. С.І. Георгієвського
 
          Медико-профілактична справа
           (4 медичний факультет)
 
   ВОЛОШИНА          д.м.н., проф. кафедри сімейної
   Олена Борисівна      медицини та загальної практики
                Одеського державного медичного
                університету
 
            Лікувальна справа
            (іноземні студенти)
 
   АСТАХОВ          д.м.н., проф. кафедри акушерства
   Володимир Михайлович    та гінекології Донецького
                державного медичного університету
                ім. М. Горького
 
              Стоматологія
          (стоматологічний факультет)
 
   ЛОМНИЦЬКИЙ         д.м.н., проф. кафедри хірургічної
   Ігор Ярославович      стоматології та щелепно-лицевої
                хірургії Львівського національного
                медичного університету
                ім. Данила Галицького
 
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами МОЗ N 263
( v0263282-04 ) від 25.05.2004, N 282 ( v0282282-04 ) від
03.06.2004, N 671 ( v0671282-04 ) від 30.12.2004 )
 
   2. В своїй роботі головам державних екзаменаційних комісій
керуватись Законом України від 17 січня 2002 р. N 2984-III
( 2984-14 ) "Про вищу освіту", наказом Міністерства охорони
здоров'я України від 24 лютого 2000 р. N 35 ( z0370-00 ) "Про
затвердження положення про особливості ступеневої освіти медичного
спрямування", "Положенням про організацію навчального процесу у
вищих навчальних закладах", затвердженим наказом Міністерства
освіти України від 2.06.1993 р. N 161 ( z0173-93 ), складовими
галузевих  стандартів  вищої освіти (освітньо-кваліфікаційними
характеристиками, освітньо-професійними програмами)  підготовки
спеціалістів  напряму  1101  "Медицина"  за  спеціальностями
"Лікувальна справа", "Педіатрія", "Медико-профілактична справа",
"Стоматологія", затвердженими відповідними наказами Міністерства
освіти і науки України від 16.04.2003 р. N 239 та 28.07.2003 р.
N 504
 
   3. Ректорам вищих медичних навчальних закладів забезпечити
подання звітів про результати державних випускних іспитів до
управління освіти і науки Міністерства охорони здоров'я України
(до 25.07.2004).
 
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника
управлінню освіти і науки Міністерства охорони здоров'я України
О.П. Волосовця.
 
   5. Виплати на відрядження проводити за рахунок навчальних
закладів, в яких будуть працювати голови ДЕК.
 
 Заступник міністра                 В.Г.Передерій

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка