Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про Раду управління коштами спеціального рахунка фінансової підтримки національної кінематографії та складу Ради

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

       МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            07.05.2004 N 282
 
 
     Про затвердження Положення про Раду управління
    коштами спеціального рахунка фінансової підтримки
      національної кінематографії та складу Ради
 
 
   В зв'язку зі зміною структури Міністерства  культури  і
мистецтв України Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Положення  про  Раду  управління  коштами
спеціального  рахунка  фінансової  підтримки  національної
кінематографії (далі - Рада) у новій редакції та склад Ради
(додаються).
 
   2. Визнати такими, що втратили чинність, абзац 2 пункту 1
наказу Мінкультури України від 26.06.98 р. N 305 ( v0305280-98 )
та наказ Мінкультури України від 23.02.99 р. N 82 ( v0082280-99 ).
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Т.Г.Кохана.
 
 Міністр                       Ю.П.Богуцький
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства культури
                   і мистецтв України
                   07.05.2004 N 282
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про Раду управління коштами спеціального рахунка
     фінансової підтримки національної кінематографії
 
 
   1. Рада управління коштами спеціального рахунка фінансової
підтримки національної кінематографії (далі - Рада) є дорадчим
органом Міністерства культури і мистецтв України, що створена
відповідно до Положення про спеціальний  рахунок  фінансової
підтримки національної кінематографії ( v0082280-99 ) з метою
сприяння розробці і реалізації загальнодержавних цільових програм
розвитку національної кінематографії.
 
   2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), Основами законодавства України про  культуру
( 2117-12 ), Законом України "Про кінематографію" ( 9/98-ВР ),
іншими законами України, указами і розпорядженнями Президента
України,  постановами  Кабінету  Міністрів  України, наказами
Міністерства культури, Положенням про Міністерство культури і
мистецтв України ( 1038/2000 ), Положенням про спеціальний рахунок
фінансової підтримки національної кінематографії ( v0082280-99 )
та цим Положенням.
 
   3. Рада відповідно до покладених на неї завдань:
   - розробляє і надає пропозиції щодо розпорядження коштами,
які акумулюються на спеціальному рахунку фінансової підтримки
національної кінематографії:
   - бере участь у розробці концепцій розвитку і підтримки
національної кінематографії;
   - розглядає, розробляє і надає пропозиції по вдосконаленню
законодавчої і нормативно-правової бази кінематографії;
   - сприяє  формуванню  ринкової  інфраструктури  галузі
кінематографії, допомагає суб'єктам кінематографії у реалізації
кращих кінопроектів національної тематики;
   - розробляє пропозиції щодо фінансування програм виробництва
фільмів за державним замовленням;
   - сприяє залученню благодійних внесків від  фізичних  і
юридичних осіб України та інших держав;
   - розглядає  галузеві  програми  підтримки  кіноосвіти,
кінонауки, кіноархівної справи;
   - розглядає програми міжнародного співробітництва у галузі
кінематографії;
   - підтримує діяльність, що відповідає інтересам української
кінематографії і не суперечить законодавству України.
 
   4. Очолює  Раду  заступник Міністра культури і мистецтв
України, що відповідає за галузь  кінематографії  згідно  з
розподілом обов'язків.
 
   5. Рада діє на громадських засадах.
 
   6. Персональний склад Ради у кількості 7 осіб та зміни до неї
(в разі необхідності) затверджується наказом Міністерства культури
і мистецтв України і доводиться до відома всіх її членів.
   До складу Ради входить начальник та інша посадова особа
структурного  підрозділу  Мінкультури  України  з  питань
кінематографії,  а  також  представник  Національної  спілки
кінематографістів  України,  представники  творчих  професій,
продюсери і дистрибутори (за згодою).
 
   7. Рада здійснює свою роботу у формі засідань. Засідання Ради
відбуваються по мірі надходження матеріалів, але не рідше одного
разу на місяць. Організаційні питання, пов'язані із скликанням
засідання Ради, веденням протоколів її засідань та підготовкою
відповідних матеріалів, покладаються  на  секретаря  Ради  -
спеціаліста структурного підрозділу Мінкультури України з питань
кінематографії.
 
   8. Пропозиції Ради приймаються більшістю голосів осіб, що
входять  до  складу  Ради, шляхом відкритого голосування, у
присутності не менше двох третин членів Ради,  оформлюються
протоколами. У разі, якщо голоси членів Ради розділились порівну,
голос Голови Ради є вирішальним.
 
   9. Протоколи затверджуються головою Ради і є підставою для
прийняття рішень щодо перерахування коштів спеціального рахунка
для фінансування заходів.
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства культури
                   і мистецтв України
                   07.05.2004 N 282
 
 
               СКЛАД
      Ради управління коштами спеціального рахунка
     фінансової підтримки Національної кінематографії
 
 
   Голова Ради
 
   Кохан         - заступник Міністра культури і
   Тимофій Григорович   мистецтв України
 
              Члени Ради:
 
 1. Бєліков Михайло    - голова правління Національної спілки
   Олександрович     кінематографістів України, кінорежисер
              (за згодою);
 
 2. Подорожнікова Галина  - начальник управління з питань
   Володимирівна     програм державного замовлення
              департаменту з питань кінематографії;
 
 3. Роднянська Лариса   - продюсер, директор ТОВ "Кіностудія
   Зіновіївна       "Контакт" (за згодою);
 
 4. Сивокінь Євген Якович - кінорежисер (за згодою);
 
 5. Тримбач Сергій     - кінознавець (за згодою);
   Васильович
 
 6. Халпахчі Андрій    - генеральний директор Міжнародного
   Якович         кінофестивалю "Молодість" (за згодою).


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка