Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про підсумки соціально-економічного розвитку Миколаївської області у I кварталі 2004 року та хід реалізації актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 07.05.2004 р. N 205-р

Про підсумки соціально-економічного розвитку Миколаївської області у I кварталі 2004 року та хід реалізації актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України

Розпорядження знято з контролю
(згідно з розпорядженням Миколаївської обласної державної адміністрації
від 5 серпня 2004 року N 368-р)

Спрямовування зусиль на реалізацію завдань та положень, викладених у Посланнях Президента України до Верховної Ради України "Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002 - 2011 роки", "Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2003 році" та в Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, дозволило посилити позитивну динаміку розвитку економіки області та створили передумови підвищення рівня життя населення.

Порівняно з відповідним періодом 2003 року в I кварталі поточного року досягнуто стабільного та динамічного зростання продукції майже в усіх провідних галузях промислового комплексу, обсяг промислової продукції зріс на 6,3 відсотка.

В енергетиці у січні  - березні 2004 року зросли обсяги виробництва на 10 відсотків порівняно з січнем - березнем 2003 року.

У галузі "машинобудування, ремонт та монтаж машин і устаткування" обсяги промислового виробництва зросли порівняно з I кварталом 2003 року на 12,4 відсотка.

В легкій промисловості обсяги виробництва, порівняно з відповідним періодом минулого року, зросли на 20,5 відсотка.

Зростання виробництва позитивно вплинуло на підвищення ефективності роботи підприємств, активізацію інвестиційної діяльності, збільшення обсягів товарообороту, платних послуг.

Питома вага збиткових підприємств у січні - лютому, порівняно з відповідним періодом минулого року, зменшилась на 7,1 відсотка, а сума балансового прибутку зросла на 56,2 млн. грн.

В останні три роки в Миколаївській області чітко намітилась позитивна тенденція нарощування обсягів капітальних вкладень. Обсяги інвестицій в основний капітал за 2003 рік порівняно з 2002 роком зросли на 20,5 відсотка. Темпи приросту загальних обсягів роздрібного товарообігу досягли 21,8 відсотка.

Всі сільськогосподарські підприємства області організовано проводять весняно-польові роботи, планується посіяти ярі культури на площі 970,0 тис. га.

Для проведення весняно-польових робіт тракторний парк підготовлено на 96,0 відсотків.

Зростання основних економічних показників сприяє прискоренню поліпшення ситуації у соціальній сфері.

Водночас позитивні зрушення відбуваються не у всіх галузях та сферах народногосподарського комплексу області.

З метою ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати в області вживаються заходи фінансово-економічного оздоровлення підприємств, запроваджено жорстку систему контролю за виконанням графіків, визначено шляхи та розроблено заходи щодо ліквідації боргів з виплати заробітної плати у 2004 році, затверджені розпорядженням голови облдержадміністрації від 11 березня 2004 року N 132-р.

Разом з тим, з об'єктивних причин (не було вирішено питання фінансування ДАХК "ЧСЗ") у лютому поточного року заборгованість в цілому по області зросла і склала за станом на 1 березня ц. р. 22,3 млн. грн., що на 3,6 відсотка більше, ніж на 1 січня ц. р.

Зростання боргів відбулося у сільськогосподарській галузі - на 14,1 відсотка (борг 1,9 млн. грн.), в будівництві - на 46,5 відсотка (борг 2,3 млн. грн.).

У звітному періоді зареєстрований рівень безробіття досяг 4,12 відсотка, що на 0,37 відсоткових пункта більше, ніж на 1 квітня 2003 року, загальна чисельність безробітних склала 30,2 тис. осіб.

За I квартал 2004 року до Зведеного бюджету по податках, які контролюються податковими органами, забезпечені надходження у сумі 163,8 млн. грн., що на 6,9 млн. грн., або на 4,1 відсотка, менше, ніж надходження за аналогічний період минулого року.

До державного бюджету мобілізовано 69,7 млн. грн. податків і платежів, що у порівняльних умовах на 5,4 млн. грн., або на 7,2 відсотка, менше, ніж надходження за аналогічний період минулого року і становить 55 відсотків від планових показників, затверджених Міністерством фінансів України по податках і зборах, які контролюються податковими органами. Бюджет недоотримав 57,7 млн. грн.

Протягом I кварталу 2004 року до місцевих бюджетів усіх рівнів по податках і зборах, які контролюються податковими органами, мобілізовано 94,1 млн. грн., що на 1,6 млн. грн. менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Відповідно до статті 2 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", розділу 4 Регламенту Миколаївської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 4 квітня 2003 року N 156-р, зареєстрованим в Миколаївському обласному управлінні юстиції 29 квітня 2003 року за N 21/1300, рішення колегії облдержадміністрації від 27 квітня 2004 року за N 2/7 та з метою прискорення соціально-економічного розвитку області у 2004 році і забезпечення виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України "Послідовність. Ефективність. Відповідальність":

1. Зобов'язати голів райдержадміністрацій, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів облдержадміністрації та запропонувати міським (міст обласного значення) головам:

- вважати основними завданнями реалізацію положень Послання Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2003 році", завдань, викладених в Програмі діяльності Кабінету Міністрів України "Послідовність. Ефективність. Відповідальність", зокрема, ефективне використання потенціалу міст та районів, зміцнення фінансів суб'єктів господарювання, забезпечення зростання доходів населення, насамперед малозахищених верств;

- спрямовувати зусилля на безумовне виконання Програми соціально-економічного розвитку Миколаївської області на 2000 - 2010 роки "Миколаївщина-2010" та Заходів щодо виконання основних показників соціально-економічного розвитку Миколаївської області на 2004 рік, затверджених розпорядженням голови облдержадміністрації від 4 березня 2004 року N 114-р.

2. З метою забезпечення стабілізації роботи виробничого комплексу області, підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання заступникам голови облдержадміністрації Ємельянову В. М., Шульзі І. Д., начальнику Головного управління економіки облдержадміністрації Карпій С. В., начальнику Головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації Яковлєву А. І. до 1 липня 2004 року проаналізувати виробничу діяльність, завантаження виробничих потужностей, причини зниження обсягів виробництва промислової продукції та визначити перспективи розвитку підприємств господарського комплексу області в цілому та окремих підприємств, які допустили зниження обсягів виробництва промислової продукції.

3. Звернути увагу керівників промислових підприємств, які допустили зниження обсягів виробництва, - ВАТ "Конвеєрмаш", ВАТ "Хлібзавод-4", ВАТ "Мирхліб", ВАТ "Вознесенський сиркомбінат", ЗАТ "Первомайський молочноконсервний комбінат", ТОВ "Вознесенська продовольча компанія", ВАТ "Зелений Гай", Казене південне виробничо-технічне підприємство на необхідність забезпечення у першому півріччі 2004 р. виправлення становища та недопущення зниження обсягів виробництва в подальшому.

4. Попередити керівників промислових підприємств та наукових організацій, що мають заборгованість з заробітної плати, про персональну відповідальність за несвоєчасну і не в повному обсязі виплату заробітної плати і необхідність безумовної ліквідації існуючої заборгованості до 1 вересня 2004 року, недопущення її в подальшому.

5. Заступнику голови облдержадміністрації Рихальському М. А., начальнику Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Василюк О. В. спільно з начальником територіальної державної інспекції праці у Миколаївській області Тітовою Н. В. у разі невиправлення ситуації на вищезазначених підприємствах, що мають заборгованість із заробітної плати і не забезпечують ліквідацію заборгованості, готувати матеріали для порушення перед правоохоронними органами питання про притягнення керівників підприємств до відповідальності в установленому порядку у зв'язку з невиконанням зобов'язань по погашенню заборгованості із заробітної плати.

6. Рекомендувати керівникам ДАХК "Чорноморський суднобудівний завод" та ДП "Суднобудівний завод ім. 61 комунара" вжити вичерпних заходів для пошуку замовлень та завантаженості підприємств.

7. Вказати головам Братської, Врадіївської, Доманівської, Єланецької, Жовтневої, Очаківської та Снігурівської райдержадміністрацій, Очаківському міському голові на недостатню роботу по стабілізації і нарощуванню обсягів виробництва промислової продукції і зобов'язати вжити дієвих заходів щодо надолуження допущеного відставання промислового виробництва підприємствами районів (міст).

8. Доручити головам райдержадміністрацій та запропонувати міським (міст обласного значення) головам до 1 липня 2004 року вжити заходів щодо ліквідації збитковості підприємств та погашення заборгованості з заробітної плати.

9. З метою стабілізації та нарощування обсягів виробництва сільськогосподарської продукції рекомендувати головам райдержадміністрацій взяти під особистий контроль організоване проведення посівної кампанії, забезпечення своєчасних розрахунків з заробітної плати, стабілізацію та відтворення маточного поголів'я корів, створення пунктів штучного осіменіння великої рогатої худоби в індивідуальних господарствах населення.

10. Вказати:

- головам Єланецької, Первомайської, Кривоозерської та Братської райдержадміністрацій - на незадовільну роботу щодо посіву зернової групи;

- головам Березнегуватської, Єланецької, Миколаївської, Жовтневої та Доманівської райдержадміністрацій - на низький рівень проведення посіву цукрових буряків та забезпечити безумовне виконання доведених завдань;

- головам Снігурівської, Братської, Очаківської, Арбузинської та Доманівської райдержадміністрацій - на необхідність посилення контролю за збереженням маточного поголів'я корів в сільгосппідприємствах (забезпечити недопущення скорочення маточного поголів'я корів протягом року);

- головам Казанківської, Березнегуватської, Єланецької, Братської райдержадміністрацій - на скорочення обсягів виробництва молока на 100 га сільськогосподарських угідь (забезпечити підвищення продуктивності молочного стада протягом року);

- головам Єланецької та Доманівської райдержадміністрацій - на низький рівень забезпеченості засобами захисту рослин (забезпечити накопичення необхідної кількості засобів захисту рослин для проведення весняно-польових робіт у визначений термін);

- головам Єланецької, Новоодеської, Веселинівської, Березнегуватської та Вознесенської райдержадміністрацій - на низький рівень сплати фіксованого сільськогосподарського податку (забезпечити 100-відсоткову сплату фіксованого сільськогосподарського податку);

- головам Доманівської, Братської та Миколаївської райдержадміністрацій - на низький рівень сплати орендної плати за земельну частку (пай), (забезпечити 100 % сплату орендної плати).

11. Визнати незадовільною роботу голів Кривоозерської, Очаківської, Первомайської та Снігурівської райдержадміністрацій по виконанню указів Президента України по реформуванню агропромислового комплексу.

12. Начальнику відділу кадрової роботи, з питань державної служби та нагород апарату облдержадміністрації Апанасевичу В. В. підготувати подання до Держкомзему України щодо звільнення із займаної посади начальника обласного Головного управління земельних ресурсів Янчука В. П. у зв'язку з незадовільним станом справ по реформуванню земельних відносин в Миколаївській області та неналежне виконання Указів Президента України від 03.12.99 N 1529/99 "Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки", від 17.02.2003 N 134/2003 "Про заходи щодо створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру".

13. З метою поліпшення стану в капітальному будівництві рекомендувати головам райдержадміністрацій, міським (міст обласного значення) головам протягом року:

- спрямовувати зусилля на виконання у 2004 році намічених заходів щодо стабілізації та зростання інвестицій в основний капітал, збільшення обсягів будівельно-монтажних робіт;

- активізувати роботу по забезпеченню виконання завдань із житлового будівництва, передбачених розпорядженням голови облдержадміністрації від 12 лютого 2002 року N 67-р, надолужити допущене в 2003 році відставання.

14. Вказати головам Арбузинської, Березанської, Березнегуватської, Братської, Доманівської, Єланецької, Кривоозерської, Миколаївської, Новобузької, Новоодеської та Очаківської райдержадміністрацій на недостатню роботу по стабілізації і нарощуванню обсягів інвестицій в основний капітал і зобов'язати розробити заходи щодо надолуження допущеного відставання.

15. З метою поліпшення стану торговельного та побутового обслуговування населення рекомендувати головам райдержадміністрацій, міським (міст обласного значення) головам:

- проаналізувати стан споживчого ринку за I квартал 2004 року та вжити дієвих заходів щодо припинення та ліквідації місць стихійної та упорядкування вуличної торгівлі відповідно до правил продажу товарів через дрібно-роздрібну мережу;

- проаналізувати причини збитковості роботи суб'єктів господарської діяльності в сфері торгівлі, ресторанного господарства і послуг та вжити заходів щодо недопущення їх в подальшому;

- з метою виконання доручення Президента України від 21.01.2004 N 1-175 проаналізувати стан реалізації та рівень цін на пально-мастильні матеріали та вживати заходів по усуненню недоліків.

16. З метою поліпшення стану розрахунків за спожиті житлово-комунальні послуги рекомендувати Миколаївському міському голові:

- продовжити в міжопалювальний період розрахунки підприємств теплоенергетики по пільгах і субсидіях населенню за механізмом, встановленим постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2004 року N 55;

- скласти графіки завершення розрахунків за електричну енергію та природний газ, спожиті теплопостачальними підприємствами в опалювальному періоді 2003/2004 рр.

17. З метою наповнення місцевих бюджетів рекомендувати головам райдержадміністрацій, міським (міст обласного значення) головам активізувати роботу комісій по укладанню договорів реструктуризації заборгованості населення за спожиті житлово-комунальні послуги.

18. З питань виконання місцевих бюджетів звернути увагу Очаківського, Первомайського, Южноукраїнського міських голів та голів Березанської, Доманівської, Єланецької райдержадміністрацій на невиконання у I кварталі 2004 року планів надходжень податків і зборів до загального фонду місцевих бюджетів.

19. Зазначити негативну тенденцію щодо зменшення надходжень податків і зборів до загального фонду місцевих бюджетів порівняно з аналогічним періодом минулого року по м. Миколаєву, м. Очакову, м. Южноукраїнську, Березнегуватському, Доманівському, Казанківському, Новобузькому районах та вжити вичерпних заходів щодо перекриття випадаючих доходів (внаслідок змін в оподаткуванні) шляхом посилення роботи щодо зменшення кількості збиткових підприємств, проведення роботи по звірянню сум кредиторської заборгованості із заробітної плати за станом на 01.01.2004 та сум її нарахування у першому півріччі 2004 року між органами державної податкової служби.

20. Відмітити позитивну тенденцію зменшення податкового боргу до місцевих бюджетів Миколаївської області за станом на 01.04.2004 порівняно з 01.01.2004 на 9,2 млн. грн. та звернути увагу Очаківського, Первомайського міських голів та голів Новобузької, Миколаївської, Казанківської, Братської, Березнегуватської райдержадміністрацій на недостатність проведення роботи в даному напрямі.

21. Рекомендувати Вознесенському, Очаківському, Первомайському, Южноукраїнському міським головам та головам Баштанської, Березанської, Березнегуватської, Братської, Веселинівської, Доманівської, Єланецької, Новоодеської, Очаківської та Снігурівської райдержадміністрацій вжити невідкладних заходів щодо виконання планів мобілізації коштів з плати за землю в обсягах, затверджених місцевими радами.

22. Доручити головам Арбузинської, Казанківської, Єланецької, Первомайської, Баштанської, Жовтневої, Братської і Веселинівської райдержадміністрацій та рекомендувати Миколаївському, Очаківському і Вознесенському міським головам вжити додаткових заходів щодо активізації роботи по знаходженню схем розрахунків за спожиті теплоенергоносії пільговою категорією населення та по житлових субсидіях, пільгових перевезеннях та послугах зв'язку пільгової категорії згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 21.01.2004 N 55.

23. Доручити головам райдержадміністрацій та запропонувати міським (міст обласного значення) головам до 1 червня 2004 року забезпечити погашення існуючої кредиторської та дебіторської заборгованості місцевих бюджетів, не допускаючи її утворення в подальшому.

24. З метою забезпечення надходжень до бюджетів всіх рівнів рекомендувати головам райдержадміністрацій, міським (міст обласного значення) головам спільно з органами державної податкової служби:

- щомісяця на засіданнях робочих груп по координації дій місцевих органів виконавчої влади стосовно забезпечення податкових і інших надходжень заслуховувати інформацію керівників підприємств з низьким податковим навантаженням (за поданням податкових інспекцій);

- розробити конкретні заходи щодо погашення заборгованості по фіксованому сільськогосподарському податку та забезпеченню надходження до бюджету поточних платежів;

- сприяти наданню методичної допомоги по вдосконаленню рішень органів місцевого самоврядування щодо впровадження місцевих податків і зборів в частині встановлення щоденних термінів перерахування до бюджету зібраних бюджетних коштів (ринкового збору, збору за парковку);

- сприяти запровадженню обліку нарахованих та сплачених сум орендної плати за землю та своєчасному і повному надходженню орендної плати за землю;

- до 11 червня поточного року вжити заходів щодо усунення розбіжностей в звітних даних районних та міських відділів земельних ресурсів та органів податкової служби області шляхом проведення спільних звірок земельно-кадастрової документації за станом на 01.01.2004 та 01.06.2004 про кількість землевласників і землекористувачів (в тому числі земельних часток (паїв)) та площі земель (в тому числі земельних часток (паїв)), наданих у власність і користування громадян;

- постійно проводити організаційну роботу з погашення податкового боргу по земельному податку з громадян та недопущення його створення в подальшому.

25. Посилити контроль з боку землевпорядних органів за використанням земельних ділянок з метою недопущення випадків використання земель без документального оформлення права власності (користування) та їх нецільового використання.

26. Доручити головам райдержадміністрацій, керівникам управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації та запропонувати виконавчим комітетам міських (міст обласного значення) рад забезпечити виконання завдань, поставлених цим розпорядженням, та в термін до 25 червня поточного року проінформувати про їх виконання Головне управління економіки облдержадміністрації.

27. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника та заступників голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

Голова облдержадміністрації 

О. М. Гаркуша 

 


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка