Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про план науково-дослідних робіт Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України на 2004 рік

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

        МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
         ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            11.05.2004 N 183
 
 
     Про план науково-дослідних робіт Міністерства
        економіки та з питань європейської
         інтеграції України на 2004 рік
 
 
   З метою наукового забезпечення виконання плану діяльності
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції у 2004
році Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити план науково-дослідних робіт (далі - НДР), що
виконуються за рахунок коштів державного бюджету, передбачених
Міністерству на 2004 рік за бюджетною програмою КПКВК 1201050
"Прикладні розробки у сфері розвитку економіки і торгівлі", за
результатами проведених процедур закупівель (протоколи засідань
постійного тендерного комітету Міністерства для організації та
проведення  закупівель  наукових  досліджень  і розробок від
22.01.2004 N 1, 11.02.2004 N 2, 11.03.2004 N 3, 09.04.2004 N 4) на
загальну суму 2251,3 тис. гривень, що додається.
 
   2. Директорам департаментів, відповідальним за використання
результатів наукових досліджень, разом з організаціями-виконавцями
НДР  забезпечити оформлення договірно-кошторисної документації
відповідно до вимог Порядку планування, фінансування і контролю
виконання науково-дослідних робіт Міністерства економіки України,
затвердженого наказом Міністерства економіки України від 02.04.98
N 39, зі змінами і доповненнями, унесеними наказом Міністерства
економіки України від 26.06.2000 N 132.
 
   3. Начальнику управління стратегії розвитку  Міністерства
Доброханській Н.Є. установити контроль за виконанням плану НДР.
 
   4. Начальнику управління фінансування, бухгалтерського обліку
та контролю - головному бухгалтеру Чубинському А.Ф.  забезпечити
фінансування  зазначеної  бюджетної  програми  відповідно  до
затвердженого помісячного плану асигнувань на 2004  рік  та
виділених коштів з державного бюджету і розрахунки з виконавцями
відповідно до затвердженої договірно-кошторисної документації.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
адміністративно-господарського  департаменту  Дробного В.В. та
директора департаменту адміністративної реформи  та  розвитку
Міністерства Сторожука Є.Л.
 
 Міністр                         М.Деркач
 
 
                   Додаток
                   до наказу Міністерства
                   економіки та з питань
                   європейської інтеграції
                   України
                   11.05.2004 N 183
 
 
                ПЛАН
    науково-дослідних робіт, що виконуються за рахунок
    коштів державного бюджету, передбачених Міністерству
      на 2004 рік за бюджетною програмою 1201050
        "Прикладні розробки у сфері розвитку
           економіки і торгівлі"
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |  Найменування  | Термін | Виконавець |Кошторисна|  Підстава для  |Очікуваний результат|Відповідальний за | Примітка    |
|з/п|  дослідження  |виконання|       | вартість |  проведення  |          |  використання  |        |
|  |         | роботи, |       |  на  |  досліджень  |          |  результатів  |        |
|  |         |  рік  |       | 2004 рік,|         |          |         |        |
|  |         |     |       | тис. грн.|         |          |         |        |
|---+------------------+---------+--------------+----------+------------------+--------------------+------------------+----------------|
| 1 |    2     |  3  |   4    |  5   |    6     |     7     |    8     |  9      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       I пріоритет. Прискорення економічного зростання та посилення соціальної складової державної політики          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Розробка     | 2004 - |Науково-   |  50,0  |Закон України "Про|методичні підходи до|управління    |затверджено   |
|  |методології    | 2005  |дослідний   |     |державне     |побудови моделі   |макроекономічного |наказом     |
|  |моделювання    |     |економічний  |     |прогнозування та |структурних зрушень |аналізу та    |Міністерства  |
|  |структурних    |     |інститут   |     |розроблення    |в основних агрегатах|прогнозування   |від       |
|  |зрушень в основних|     |Міністерства |     |програм      |ВВП на стадії    |         |09.04.2004   |
|  |агрегатах ВВП на |     |економіки та з|     |економічного і  |виробництва у    |         |N 134      |
|  |короткострокову  |     |питань    |     |соціального    |короткостроковому  |         |( v0134569-04 ) |
|  |перспективу    |     |європейської |     |розвитку України" |періоді       |         |        |
|  |         |     |інтеграції  |     |( 1602-14 )    |          |         |        |
|---+------------------+---------+--------------+----------+------------------+--------------------+------------------+----------------|
| 2 |Розробка     | 2004 - |Науково-   |  70,0  |Закон України "Про|методологія     |управління    |затверджено   |
|  |методології    | 2005  |дослідний   |     |державне     |прогнозування    |макроекономічного |наказом     |
|  |прогнозування   |     |економічний  |     |прогнозування та |показників ВВП за  |аналізу та    |Міністерства  |
|  |показників ВВП за |     |інститут   |     |розроблення    |фазами відтворення |прогнозування   |від       |
|  |фазами відтворення|     |Міністерства |     |програм      |та секторами    |         |09.04.2004   |
|  |(виробництво,   |     |економіки та з|     |економічного і  |економіки на    |         |N 134      |
|  |утворення і    |     |питань    |     |соціального    |середньо- та    |         |( v0134569-04 ) |
|  |розподіл доходів, |     |європейської |     |розвитку України" |довгострокову    |         |        |
|  |кінцеве      |     |інтеграції  |     |( 1602-14 )    |перспективу     |         |        |
|  |використання) та |     |       |     |         |          |         |        |
|  |секторами     |     |       |     |         |          |         |        |
|  |економіки і видами|     |       |     |         |          |         |        |
|  |економічної    |     |       |     |         |          |         |        |
|  |діяльності на   |     |       |     |         |          |         |        |
|  |середньо- та   |     |       |     |         |          |         |        |
|  |довгострокову   |     |       |     |         |          |         |        |
|  |перспективу    |     |       |     |         |          |         |        |
|---+------------------+---------+--------------+----------+------------------+--------------------+------------------+----------------|
| 3 |Розробка моделі  | 2004  |Науково-   |  50,0  |Закон України "Про|модель прогнозу   |управління    |затверджено   |
|  |прогнозу фонду  |     |дослідний   |     |державне     |фонду оплати праці |соціальних    |наказом     |
|  |оплати праці   |     |економічний  |     |прогнозування та |працівників у цілому|прогнозів та   |Міністерства  |
|  |працівників у   |     |інститут   |     |розроблення    |в Україні та в   |програм      |від       |
|  |цілому в Україні |     |Міністерства |     |програм      |розрізі видів    |         |09.04.2004   |
|  |та в розрізі видів|     |економіки та з|     |економічного і  |економічної     |         |N 134      |
|  |економічної    |     |питань    |     |соціального    |діяльності на    |         |( v0134569-04 ) |
|  |діяльності на   |     |європейської |     |розвитку України" |коротко- та     |         |        |
|  |коротко- та    |     |інтеграції  |     |( 1602-14 )    |середньострокову  |         |        |
|  |середньострокову |     |       |     |         |перспективу     |         |        |
|  |перспективу    |     |       |     |         |          |         |        |
|---+------------------+---------+--------------+----------+------------------+--------------------+------------------+----------------|
| 4 |Розробка моделі  | 2004  |Державний   |  44,0  |Закон України "Про|методика      |управління    |затверджено   |
|  |(методики)    |     |науково-   |     |державне     |прогнозування    |соціальних    |наказом     |
|  |прогнозування   |     |дослідний   |     |прогнозування та |демографічних    |прогнозів та   |Міністерства  |
|  |впливу      |     |інститут   |     |розроблення    |показників, прогноз |програм      |від       |
|  |демографічної   |     |інформатизації|     |програм      |чисельності     |         |09.04.2004   |
|  |ситуації на    |     |та моделювання|     |економічного і  |економічно активного|         |N 134      |
|  |формування    |     |економіки   |     |соціального    |населення України до|         |( v0134569-04 ) |
|  |трудових ресурсів |     |       |     |розвитку України" |2015 року      |         |        |
|  |України      |     |       |     |( 1602-14 )    |          |         |        |
|---+------------------+---------+--------------+----------+------------------+--------------------+------------------+----------------|
| 5 |Наукове      | 2004  |Державний   |  48,0  |Закон України "Про|аналітичні матеріали|управління    |затверджено   |
|  |обгрунтування та |     |науково-дослі-|     |державне     |та проект Порядку  |стратегічних   |наказом     |
|  |підготовка проекту|     |дний інститут |     |прогнозування та |розроблення та   |програмних    |Міністерства  |
|  |Порядку      |     |інформатизації|     |розроблення    |виконання державних |документів    |від       |
|  |розроблення та  |     |та моделювання|     |програм      |цільових програм  |         |09.04.2004   |
|  |виконання     |     |економіки   |     |економічного і  |          |         |N 134      |
|  |державних цільових|     |       |     |соціального    |          |         |( v0134569-04 ) |
|  |програм      |     |       |     |розвитку України" |          |         |        |
|  |         |     |       |     |( 1602-14 )    |          |         |        |
|---+------------------+---------+--------------+----------+------------------+--------------------+------------------+----------------|
| 6 |Наукове      | 2004  |Державний   |  30,0  |Закон України "Про|аналітичні матеріали|управління    |затверджено   |
|  |дослідження    |     |науково-дослі-|     |державне     |та методичні    |перспективна   |наказом     |
|  |запровадження   |     |дний інститут |     |прогнозування та |рекомендації щодо  |досліджень    |Міністерства  |
|  |економічних оцінок|     |інформатизації|     |розроблення    |запровадження    |         |від       |
|  |та рейтингів на  |     |та моделювання|     |програм      |економічних оцінок |         |09.04.2004   |
|  |основі досвіду  |     |економіки   |     |економічного і  |та рейтингів    |         |N 134      |
|  |економічно    |     |       |     |соціального    |          |         |( v0134569-04 ) |
|  |розвинених країн |     |       |     |розвитку України" |          |         |        |
|  |         |     |       |     |( 1602-14 )    |          |         |        |
|---+------------------+---------+--------------+----------+------------------+--------------------+------------------+----------------|
| 7 |Створення     | 2004  |Український  |  80,0  |постанова Кабінету|аналітичні матеріали|відділ з     |затверджено   |
|  |механізму захисту |     |інститут   |     |Міністрів України |та рекомендації щодо|економічних питань|наказом     |
|  |пенсійних коштів |     |розвитку   |     |від 17.09.2002  |створення ефективної|пенсійної реформи |Міністерства  |
|  |від ризиків втрати|     |фондового   |     |N 1394      |системи захисту   |         |від       |
|  |і знецінення   |     |ринку     |     |( 1394-2002-п )  |пенсійних коштів  |         |09.04.2004   |
|  |         |     |       |     |"Про виконання  |накопичувальних   |         |N 134      |
|  |         |     |       |     |завдань, що    |пенсійних фондів від|         |( v0134569-04 ) |
|  |         |     |       |     |випливають з   |ризиків втрат та  |         |        |
|  |         |     |       |     |послань Президента|знецінення     |         |        |
|  |         |     |       |     |України до Верхо- |          |         |        |
|  |         |     |       |     |вної Ради України"|          |         |        |
|---+------------------+---------+--------------+----------+------------------+--------------------+------------------+----------------|
| 8 |Науково-правовий | 2004  |Українська  |  20,0  |Закон України "Про|аналітичні матеріали|управління    |        |
|  |аналіз      |     |академія   |     |інвестиційну   |щодо визначення   |правового     |        |
|  |інвестиційного  |     |зовнішньої  |     |діяльність"    |доцільності     |забезпечення   |        |
|  |законодавства   |     |торгівлі   |     |( 1560-12 ), Закон|кодифікації     |інвестиційної   |        |
|  |України з метою  |     |       |     |України "Про режим|інвестиційного   |діяльності    |        |
|  |визначення    |     |       |     |іноземного    |законодавства    |         |        |
|  |доцільності його |     |       |     |інвестування"   |України       |         |        |
|  |кодифікації та  |     |       |     |( 93/96-ВР )   |          |         |        |
|  |підготовки проекту|     |       |     |         |          |         |        |
|  |Інвестиційного  |     |       |     |         |          |         |        |
|  |кодексу України  |     |       |     |         |          |         |        |
|---+------------------+---------+--------------+----------+------------------+--------------------+------------------+----------------|
| 9 |Науково-правовий | 2004  |юридична і  |  65,0  |розпорядження   |рекомендації щодо  |юридичний     |затверджено   |
|  |аналіз      |     |патентна фірма|     |Кабінету Міністрів|застосування    |департамент    |наказом     |
|  |застосування   |     |"Грищенко та |     |України від    |Конвенції про    |         |Міністерства  |
|  |Конвенції про   |     |партнери"   |     |16.09.2003 N 569-р|порядок вирішення  |         |від       |
|  |порядок вирішення |     |       |     |( 569-2003-р )  |інвестиційних спорів|         |25.02.2004   |
|  |інвестиційних   |     |       |     |"Про затвердження |між державами та  |         |N 71      |
|  |спорів між    |     |       |     |заходів щодо   |особами інших держав|         |( v0071569-04 ) |
|  |державами та   |     |       |     |усунення     |і двосторонніх угод |         |        |
|  |іноземними особами|     |       |     |можливостей    |між урядом України |         |        |
|  |і двосторонніх  |     |       |     |подання до України|та урядами іноземних|         |        |
|  |угод між урядом  |     |       |     |позовів у     |держав про сприяння |         |        |
|  |України та урядами|     |       |     |закордонні    |та взаємний захист |         |        |
|  |іноземних держав |     |       |     |юрисдикційні   |інвестицій     |         |        |
|  |про сприяння та  |     |       |     |органи та     |          |         |        |
|  |взаємний захист  |     |       |     |підвищення    |          |         |        |
|  |інвестицій    |     |       |     |ефективності   |          |         |        |
|  |         |     |       |     |захисту прав та  |          |         |        |
|  |         |     |       |     |інтересів України |          |         |        |
|  |         |     |       |     |під час розгляду |          |         |        |
|  |         |     |       |     |справ у цих    |          |         |        |
|  |         |     |       |     |органах"     |          |         |        |
|---+------------------+---------+--------------+----------+------------------+--------------------+------------------+----------------|
|10 |Проведення аналізу| 2004  |Науково-   |  15,0  |Указ Президента  |аналіз та пропозиції|управління    |        |
|  |та рейтингової  |     |дослідний   |     |України від    |щодо рейтингової  |інвестиційної   |        |
|  |оцінки      |     |економічний  |     |07.07.2003    |оцінки інвестиційної|політики та    |        |
|  |інвестиційної   |     |інститут   |     |N 580/2003    |привабливості    |співробітництва  |        |
|  |привабливості   |     |Міністерства |     |( 580/2003 ) "Про |регіонів, галузей та|         |        |
|  |регіонів, галузей |     |економіки та з|     |додаткові заходи |суб'єктів      |         |        |
|  |та суб'єктів   |     |питань    |     |щодо залучення  |господарювання   |         |        |
|  |господарювання  |     |європейської |     |іноземних     |          |         |        |
|  |         |     |інтеграції  |     |інвестицій в   |          |         |        |
|  |         |     |       |     |економіку України"|          |         |        |
|---+------------------+---------+--------------+----------+------------------+--------------------+------------------+----------------|
|11 |Розроблення    | 2004  |Науково-   |  15,0  |розпорядження   |аналітичні матеріали|управління    |        |
|  |методичних    |     |дослідний   |     |Кабінету Міністрів|щодо оцінки роботи |інвестиційної   |        |
|  |рекомендацій щодо |     |економічний  |     |України від    |центральних та   |політики та    |        |
|  |оцінки роботи   |     |інститут   |     |18.12.2003 N 779-р|місцевих органів  |співробітництва  |        |
|  |центральних та  |     |Міністерства |     |( 779-2003-р )  |виконавчої влади із |         |        |
|  |місцевих органів |     |економіки та з|     |"Деякі питання  |залучення інвестицій|         |        |
|  |виконавчої влади |     |питань    |     |оцінювання роботи |та інвестиційної  |         |        |
|  |із залучення   |     |європейської |     |центральних і   |привабливості    |         |        |
|  |інвестицій та   |     |інтеграції  |     |місцевих органів |галузей та регіонів |         |        |
|  |інвестиційної   |     |       |     |виконавчої влади |          |         |        |
|  |привабливості   |     |       |     |щодо залучення  |          |         |        |
|  |регіонів     |     |       |     |інвестицій,    |          |         |        |
|  |         |     |       |     |здійснення заходів|          |         |        |
|  |         |     |       |     |з поліпшення   |          |         |        |
|  |         |     |       |     |інвестиційного  |          |         |        |
|  |         |     |       |     |клімату,     |          |         |        |
|  |         |     |       |     |проведення    |          |         |        |
|  |         |     |       |     |моніторингу умов |          |         |        |
|  |         |     |       |     |інвестиційної   |          |         |        |
|  |         |     |       |     |діяльності та   |          |         |        |
|  |         |     |       |     |стану роботи із  |          |         |        |
|  |         |     |       |     |зверненнями    |          |         |        |
|  |         |     |       |     |інвесторів"    |          |         |        |
|---+------------------+---------+--------------+----------+------------------+--------------------+------------------+----------------|
|12 |Аналітична та   | 2004  |Інститут   |  30,0  |Указ Президента  |методичні      |управління    |        |
|  |методологічна   |     |економічного |     |України від    |рекомендації щодо  |інвестиційної   |        |
|  |підтримка     |     |прогнозування |     |07.03.2001    |напрямів      |політики та    |        |
|  |активізації    |     |       |     |N 169/2001    |удосконалення    |співробітництва  |        |
|  |інвестиційної   |     |       |     |( 169/2001 ) "Про |амортизаційної   |         |        |
|  |діяльності шляхом |     |       |     |Концепцію     |політики      |         |        |
|  |удосконалення   |     |       |     |амортизаційної  |          |         |        |
|  |амортизаційної  |     |       |     |політики"     |          |         |        |
|  |політики     |     |       |     |         |          |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       II пріоритет. Підвищення ефективності ринкових реформ та конкурентоспроможності національної економіки          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|13 |Проведення    | 2004  |Науково-   |  30,0  |Закон України "Про|аналіз та      |управління з   |        |
|  |моніторингу    |     |дослідний   |     |Державну програму |рекомендації щодо  |питань власності |        |
|  |соціально-еконо- |     |економічний  |     |приватизації"   |вдосконалення    |та банкрутства  |        |
|  |мічних наслідків |     |інститут   |     |( 1723-14 )    |чинного       |         |        |
|  |реформування   |     |Міністерства |     |         |законодавства з   |         |        |
|  |відносин власності|     |економіки та з|     |         |питань приватизації,|         |        |
|  |та здійснення   |     |питань    |     |         |методика проведення |         |        |
|  |аналізу впливу  |     |європейської |     |         |експертизи     |         |        |
|  |приватизації на  |     |інтеграції  |     |         |фінансового     |         |        |
|  |розвиток економіки|     |       |     |         |становища галузі та |         |        |
|  |з урахуванням   |     |       |     |         |рекомендації щодо  |         |        |
|  |міжнародного   |     |       |     |         |глибини її     |         |        |
|  |досвіду      |     |       |     |         |приватизації    |         |        |
|---+------------------+---------+--------------+----------+------------------+--------------------+------------------+----------------|
|14 |Розроблення    | 2004  |Науково-   |  20,0  |Закон України "Про|методичні      |управління з   |        |
|  |рекомендацій щодо |     |дослідний   |     |відновлення    |рекомендації щодо  |питань власності |        |
|  |забезпечення   |     |економічний  |     |платоспроможності |забезпечення єдиних |та банкрутства  |        |
|  |єдиних підходів до|     |інститут   |     |боржника або   |підходів до     |         |        |
|  |виявлення загрози |     |Міністерства |     |визнання його   |виявлення загрози  |         |        |
|  |банкрутства    |     |економіки та з|     |банкрутом"    |банкрутства     |         |        |
|  |підприємств з   |     |питань    |     |( 2343-12 )    |підприємств з    |         |        |
|  |урахуванням    |     |європейської |     |         |урахуванням сучасних|         |        |
|  |сучасних реалій, |     |інтеграції  |     |         |реалій, потреб та  |         |        |
|  |потреб та вимог  |     |       |     |         |вимог        |         |        |
|---+------------------+---------+--------------+----------+------------------+--------------------+------------------+----------------|
|15 |Методичне та   | 2004  |Державний   |  25,0  |Закон України "Про|методичні      |управління з   |        |
|  |методологічне   |     |науково-дослі-|     |відновлення    |рекомендації щодо  |питань власності |        |
|  |забезпечення   |     |дний інститут |     |платоспроможності |розроблення планів |та банкрутства  |        |
|  |фінансового    |     |інформатизації|     |боржника або   |санації       |         |        |
|  |оздоровлення   |     |та моделювання|     |визнання його   |неплатоспроможних  |         |        |
|  |неплатоспроможних |     |економіки   |     |банкрутом"    |підприємств     |         |        |
|  |підприємств та  |     |       |     |( 2343-12 )    |          |         |        |
|  |підготовки планів |     |       |     |         |          |         |        |
|  |їх санації    |     |       |     |         |          |         |        |
|---+------------------+---------+--------------+----------+------------------+--------------------+------------------+----------------|
|16 |Методологічне та | 2004  |Науково-   |  30,0  |Указ Президента  |методичні      |управління з   |        |
|  |методичне     |     |дослідний   |     |України від    |рекомендації щодо  |питань державної |        |
|  |забезпечення   |     |фінансовий  |     |05.03.2002    |порядку складання  |власності     |        |
|  |процесу складання |     |інститут   |     |N 216/2002    |фінансового плану  |         |        |
|  |фінансового плану |     |Міністерства |     |( 216/2002 ) "Про |державним      |         |        |
|  |державним     |     |фінансів   |     |заходи щодо    |підприємством та  |         |        |
|  |підприємством та |     |       |     |детінізації    |здійснення аналізу |         |        |
|  |здійснення аналізу|     |       |     |економіки України |планових показників |         |        |
|  |показників    |     |       |     |на 2002 - 2004  |фінансового плану і |         |        |
|  |фінансового плану |     |       |     |роки"       |результатів його  |         |        |
|  |і результатів його|     |       |     |         |виконання      |         |        |
|  |виконання     |     |       |     |         |          |         |        |
|---+------------------+---------+--------------+----------+------------------+--------------------+------------------+----------------|
|17 |Удосконалення   | 2004  |ТОВ "БЕСТ   |  30,0  |Указ Президента  |удосконалений модуль|управління з   |затверджено   |
|  |інформаційно-   |     |ЗВІТ"     |     |України від    |конструювання    |питань державної |наказом     |
|  |аналітичної    |     |       |     |05.03.2002 N 216 |аналітичних форм у |власності     |Міністерства  |
|  |системи      |     |       |     |"Про заходи щодо |програмно-технічному|         |від       |
|  |моніторингу    |     |       |     |детінізації    |комплексі збору,  |         |09.04.2004   |
|  |планових і    |     |       |     |економіки України |моніторингу, аналізу|         |N 134      |
|  |фактичних     |     |       |     |на 2002 - 2004  |та прогнозуванні  |         |( v0134569-04 ) |
|  |фінансових    |     |       |     |роки"       |фінансової     |         |        |
|  |показників роботи |     |       |     |( 216/2002 )   |діяльності державних|         |        |
|  |державних     |     |       |     |         |підприємств     |         |        |
|  |підприємств і   |     |       |     |         |          |         |        |
|  |господарських   |     |       |     |         |          |         |        |
|  |товариств з    |     |       |     |         |          |         |        |
|  |державним пакетом |     |       |     |         |          |         |        |
|  |акцій більше 50  |     |       |     |         |          |         |        |
|  |відсотків та їх  |     |       |     |         |          |         |        |
|  |аналізу      |     |       |     |         |          |         |        |
|---+------------------+---------+--------------+----------+------------------+--------------------+------------------+----------------|
|18 |Удосконалення   | 2004  |Науково-   |  20,0  |Указ Президента  |аналіз       |управління з   |затверджено   |
|  |чинної системи  |     |дослідний   |     |України від    |фінансово-господарсь|питань державної |наказом     |
|  |моніторингу і   |     |економічний  |     |29.12.99 N 1626  |кого стану     |власності     |Міністерства  |
|  |методичного    |     |інститут   |     |( 1626/99 ) "Про |підприємств, які  |         |від       |
|  |забезпечення   |     |Міністерства |     |невідкладні заходи|мають стратегічне  |         |09.04.2004   |
|  |щоквартального  |     |економіки та з|     |щодо прискорення |значення для    |         |N 134      |
|  |дослідження    |     |питань    |     |приватизації майна|економіки та безпеки|         |( v0134569-04 ) |
|  |фінансово-госпо- |     |європейської |     |в Україні"    |держави або є    |         |        |
|  |дарського стану  |     |інтеграції  |     |         |монополістами на  |         |        |
|  |підприємств, які |     |       |     |         |загальнодержавному |         |        |
|  |мають стратегічне |     |       |     |         |ринку, удосконалення|         |        |
|  |значення для   |     |       |     |         |форм        |         |        |
|  |економіки та   |     |       |     |         |програмно-технічного|         |        |
|  |безпеки держави  |     |       |     |         |комплексу збору та |         |        |
|  |або займають   |     |       |     |         |моніторингу     |         |        |
|  |монопольне    |     |       |     |         |фінансових аспектів |         |        |
|  |становище на   |     |       |     |         |їх діяльності    |         |        |
|  |загальнодержавному|     |       |     |         |          |         |        |
|  |ринку товарів   |     |       |     |         |          |         |        |
|  |(робіт, послуг)  |     |       |     |         |          |         |        |
|---+------------------+---------+--------------+----------+------------------+--------------------+------------------+----------------|
|19 |Дослідження ринків| 2004  |Науково-   |  50,0  |постанова Кабінету|методичні      |управління    |затверджено   |
|  |промислової    |     |дослідний   |     |Міністрів України |рекомендації щодо  |розвитку ринків  |наказом     |
|  |продукції та   |     |економічний  |     |від 28.07.2003  |створення умов,   |продукції     |Міністерства  |
|  |розробка наукових |     |інститут   |     |N 1174      |спрямованих на   |промисловості   |від       |
|  |рекомендацій щодо |     |Міністерства |     |( 1174-2003-п)  |підвищення     |         |09.04.2004   |
|  |їх розвитку з   |     |економіки та з|     |"Про схвалення  |ефективності та   |         |N 134      |
|  |урахуванням    |     |питань    |     |Державної програми|конкурентоспроможно-|         |( v0134569-04 ) |
|  |інтеграційних   |     |європейської |     |розвитку промисло-|сті продукції    |         |        |
|  |процесів в    |     |інтеграції  |     |вості на     |промисловості з   |         |        |
|  |економіці     |     |       |     |2003 - 2011 роки" |урахуванням     |         |        |
|  |         |     |       |     |         |інтеграційних    |         |        |
|  |         |     |       |     |         |процесів      |         |        |
|---+------------------+---------+--------------+----------+------------------+--------------------+------------------+----------------|
|20 |Розробка     | 2004  |Науково-   |  10,0  |Закон України "Про|рекомендації щодо  |управління    |затверджено   |
|  |рекомендацій щодо |     |дослідний   |     |відходи"     |збільшення обсягів |розвитку ринків  |наказом     |
|  |залучення відходів|     |економічний  |     |( 187/98-ВР )   |залучення відходів |продукції     |Міністерства  |
|  |як вторинної   |     |інститут   |     |         |як вторинної    |промисловості   |від       |
|  |сировини в    |     |Міністерства |     |         |сировини в     |         |09.04.2004   |
|  |господарський обіг|     |економіки та з|     |         |господарський обіг |         |N 134      |
|  |на основі аналізу |     |питань    |     |         |          |         |( v0134569-04 ) |
|  |ринку вторинної  |     |європейської |     |         |          |         |        |
|  |сировини     |     |інтеграції  |     |         |          |         |        |
|---+------------------+---------+--------------+----------+------------------+--------------------+------------------+----------------|
|21 |Розробка     | 2004  |Науково-   |  35,0  |Указ Президента  |аналітичні матеріали|управління з   |затверджено   |
|  |аналітичних    |     |дослідний   |     |України від    |щодо основних    |розвитку     |наказом     |
|  |матеріалів    |     |економічний  |     |10.03.2000 N 457 |напрямів та об'ємних|паливно-енергети- |Міністерства  |
|  |стосовно стану  |     |інститут   |     |( 457/2000 ) "Про |показників     |чних ринків    |від       |
|  |енергозабезпечення|     |Міністерства |     |рішення Ради   |використання    |         |09.04.2004   |
|  |країни та     |     |економіки та з|     |національної   |паливно-енергетичних|         |N 134      |
|  |пропозиції щодо  |     |питань    |     |безпеки і оборони |ресурсів      |         |( v0134569-04 ) |
|  |пріоритетних   |     |європейської |     |України від    |          |         |        |
|  |напрямків     |     |інтеграції  |     |14.02.2000 "Про  |          |         |        |
|  |енергетичного   |     |       |     |невідкладні заходи|          |         |        |
|  |забезпечення   |     |       |     |щодо подолання  |          |         |        |
|  |економічного та  |     |       |     |кризових явищ у  |          |         |        |
|  |соціального    |     |       |     |паливно-енергетич-|          |         |        |
|  |розвитку України |     |       |     |ному комплексі  |          |         |        |
|  |та її регіонів  |     |       |     |України"     |          |         |        |
|---+------------------+---------+--------------+----------+------------------+--------------------+------------------+----------------|
|22 |Аналіз      | 2004  |Інститут   |  40,0  |постанова Кабінету|методичні      |управління    |затверджено   |
|  |ефективності дії |     |економіко -  |     |Міністрів України |рекомендації щодо  |розвитку     |наказом     |
|  |Порядку створення |     |правових   |     |від 26.04.2003  |вдосконалення    |паливно-енергетич-|Міністерства  |
|  |нових робочих   |     |досліджень НАН|     |N 606       |Порядку створення  |них ринків    |від       |
|  |місць для     |     |України    |     |( 606-2003-п )  |нових робочих місць |         |09.04.2004   |
|  |працівників, які |     |       |     |"Про затвердження |для працівників, які|         |N 134      |
|  |вивільняються з  |     |       |     |Порядку спрямуван-|вивільняються з   |         |( v0134569-04 ) |
|  |вугледобувних та |     |       |     |ня та використання|вугледобувних та  |         |        |
|  |вуглепереробних  |     |       |     |коштів Фонду   |вуглепереробних   |         |        |
|  |підприємств, що  |     |       |     |загальнообов'язков|підприємств, що   |         |        |
|  |ліквідуються   |     |       |     |ого державного  |ліквідуються    |         |        |
|  |згідно з рішенням |     |       |     |страхування на  |          |         |        |
|  |Кабінету Міністрів|     |       |     |випадок безробіття|          |         |        |
|  |України, та    |     |       |     |на створення нових|          |         |        |
|  |рекомендації щодо |     |       |     |робочих місць   |          |         |        |
|  |подальшого    |     |       |     |працівникам    |          |         |        |
|  |вдосконалення   |     |       |     |вугільної     |          |         |        |
|  |зазначеного    |     |       |     |промисловості, які|          |         |        |
|  |порядку      |     |       |     |вивільняються у  |          |         |        |
|  |         |     |       |     |зв'язку із    |          |         |        |
|  |         |     |       |     |закриттям шахт"  |          |         |        |
|---+------------------+---------+--------------+----------+------------------+--------------------+------------------+----------------|
|23 |Дослідження стану | 2004  |Київський   |  70,0  |постанова Кабінету|аналітичні матеріали|управління    |затверджено   |
|  |внутрішнього ринку|     |університет  |     |Міністрів України |щодо створення   |розвитку ринків  |наказом     |
|  |транспортних   |     |економіки   |     |від 30.12.2000  |концептуальних основ|інфраструктури  |Міністерства  |
|  |послуг, розробка |     |технологій  |     |N 1931      |формування     |         |від       |
|  |концептуальних  |     |транспорту  |     |( 1931-2000-п)  |ефективного     |         |09.04.2004   |
|  |основ ефективного |     |       |     |"Про схвалення  |механізму державного|         |N 134      |
|  |механізму     |     |       |     |Державної програми|регулювання     |         |( v0134569-04 ) |
|  |державного    |     |       |     |розвитку тран-  |транспортних послуг |         |        |
|  |регулювання цього |     |       |     |спортно-дорожнього|на внутрішньому   |         |        |
|  |ринку       |     |       |     |комплексу на   |ринку України    |         |        |
|  |         |     |       |     |2000 - 2004"   |          |         |        |
|---+------------------+---------+--------------+----------+------------------+--------------------+------------------+----------------|
|24 |Розробка     | 2004  |Державний   |  30,0  |постанова Кабінету|бази даних та    |управління    |затверджено   |
|  |інформаційно-   |     |науково-дослі-|     |Міністрів України |аналітичні матеріали|розвитку ринків  |наказом     |
|  |аналітичних    |     |дний інститут |     |від 01.03.2003  |щодо функціонування |продовольства та |Міністерства  |
|  |матеріалів щодо  |     |інформатизації|     |N 271       |і розвитку ринків  |сільськогосподар- |від       |
|  |функціонування і |     |та моделювання|     |( 271-2003-п )  |продовольства та  |ської продукції  |09.04.2004   |
|  |розвитку ринків  |     |економіки   |     |"Про затвердження |сільськогосподарсь- |         |N 134      |
|  |продовольства та |     |       |     |Комплексної    |кої продукції    |         |( v0134569-04 ) |
|  |сільськогосподар- |     |       |     |програми розвитку |          |         |        |
|  |ської продукції  |     |       |     |аграрного ринку на|          |         |        |
|  |         |     |       |     |2003 - 2004 роки" |          |         |        |
|---+------------------+---------+--------------+----------+------------------+--------------------+------------------+----------------|
|25 |Розроблення    | 2004  |Київський   |  40,0  |постанова Кабінету|проект Закону    |управління    |затверджено   |
|  |проекту Закону  |     |національний |     |Міністрів України |України "Про    |внутрішньої    |наказом     |
|  |України "Про   |     |торговельно- |     |від 20.12.97   |внутрішню торгівлю" |торгівлі та    |Міністерства  |
|  |внутрішню     |     |економічний  |     |N 1449      |          |побутових послуг |від       |
|  |торгівлю"     |     |університет  |     |( 1449-97-п ) "Про|          |         |09.04.2004   |
|  |(II етап)     |     |       |     |Концепцію розвитку|          |         |N 134      |
|  |         |     |       |     |внутрішньої    |          |         |( v0134569-04 ) |
|  |         |     |       |     |торгівлі України" |          |         |        |
|---+------------------+---------+--------------+----------+------------------+--------------------+------------------+----------------|
|26 |Розроблення    | 2004  |Науково-   |  40,0  |Указ Президента  |методичні      |управління з   |        |
|  |методичних    |     |дослідний   |     |України від    |рекомендації щодо  |питань      |        |
|  |рекомендацій щодо |     |економічний  |     |19.11.2001    |аналізу реалізації |регуляторної   |        |
|  |аналізу реалізації|     |інститут   |     |N 1097/2001    |конкурентної    |політики у сфері |        |
|  |конкурентної   |     |Міністерства |     |( 1097/2001 ) "Про|політики та її   |підприємництва  |        |
|  |політики та її  |     |економіки та з|     |Основні напрями  |соціально-економіч- |         |        |
|  |соціально-    |     |питань    |     |конкурентної   |них наслідків    |         |        |
|  |економічних    |     |європейської |     |політики у 2002 - |          |         |        |
|  |наслідків     |     |інтеграції  |     |2004 роки"    |          |         |        |
|---+------------------+---------+--------------+----------+------------------+--------------------+------------------+----------------|
|27 |Удосконалення   | 2004  |Науково-   |  30,0  |Бюджетний кодекс |методологія     |управління аналізу|        |
|  |методології    |     |дослідний   |     |України, постанова|складання та    |і прогнозу впливу |        |
|  |складання та   |     |економічний  |     |Кабінету Міністрів|прогнозування    |податкової    |        |
|  |прогнозування   |     |інститут   |     |України від    |зведеного балансу  |політики на    |        |
|  |зведеного балансу |     |Міністерства |     |28.06.95 N 471  |фінансових ресурсів |економічний    |        |
|  |фінансових    |     |економіки та з|     |( 471-95-п ) "Про |України на основі  |розвиток     |        |
|  |ресурсів України |     |питань    |     |організацію    |вимог Системи    |         |        |
|  |на основі вимог  |     |європейської |     |складання балансу |національних    |         |        |
|  |Системи      |     |інтеграції  |     |фінансових    |рахунків      |         |        |
|  |національних   |     |       |     |ресурсів України" |          |         |        |
|  |рахунків та з   |     |       |     |         |          |         |        |
|  |урахуванням    |     |       |     |         |          |         |        |
|  |сучасного етапу  |     |       |     |         |          |         |        |
|  |розвитку     |     |       |     |         |          |         |        |
|  |економічної науки |     |       |     |         |          |         |        |
|---+------------------+---------+--------------+----------+------------------+--------------------+------------------+----------------|
|28 |Методичне     | 2004  |Науково-   |  30,0  |Закон України "Про|методично-інструкти-|управління    |затверджено   |
|  |забезпечення   |     |дослідний   |     |закупівлю товарів,|вні матеріали щодо |методології,   |наказом     |
|  |застосування   |     |економічний  |     |робіт і послуг за |визначення порядку |правового     |Міністерства  |
|  |механізму     |     |інститут   |     |державні кошти"  |регламентації та  |забезпечення та  |від       |
|  |міжвідомчої    |     |Міністерства |     |( 1490-14 )    |процедурних аспектів|контролю у сфері |25.02.2004   |
|  |координації та  |     |економіки та з|     |         |застосування    |державних     |N 71      |
|  |формування    |     |питань    |     |         |механізму      |закупівель    |( v0071569-04 ) |
|  |методичного і   |     |європейської |     |         |міжвідомчої     |         |        |
|  |нормативного   |     |інтеграції  |     |         |координації     |         |        |
|  |інструментарію  |     |       |     |         |закупівель окремих |         |        |
|  |його впровадження |     |       |     |         |груп товарів між  |         |        |
|  |при здійсненні  |     |       |     |         |головними      |         |        |
|  |державних     |     |       |     |         |розпорядниками   |         |        |
|  |закупівель в   |     |       |     |         |коштів державного  |         |        |
|  |Україні      |     |       |     |         |бюджету та     |         |        |
|  |         |     |       |     |         |підпорядкованими їм |         |        |
|  |         |     |       |     |         |розпорядниками   |         |        |
|  |         |     |       |     |         |коштів нижчого рівня|         |        |
|---+------------------+---------+--------------+----------+------------------+--------------------+------------------+----------------|
|29 |Науково-правовий | 2004  |Інститут   |  45,0  |Закон України "Про|аналіз напрямів   |управління    |        |
|  |аналіз напрямів  |     |законодавства |     |закупівлю товарів,|правового      |правового     |        |
|  |правового     |     |Верховної Ради|     |робіт і послуг за |регулювання системи |супроводження   |        |
|  |регулювання    |     |України    |     |державні кошти"  |державних закупівель|економічних питань|        |
|  |системи державних |     |       |     |( 1490-14 )    |з метою визначення |         |        |
|  |закупівель з метою|     |       |     |         |шляхів удосконалення|         |        |
|  |визначення шляхів |     |       |     |         |законодавства    |         |        |
|  |удосконалення   |     |       |     |         |          |         |        |
|  |законодавства   |     |       |     |         |          |         |        |
|---+------------------+---------+--------------+----------+------------------+--------------------+------------------+----------------|
|30 |Актуалізація та  | 2004  |Державний   |  30,0  |Закон України "Про|інформаційно-аналі- |управління    |затверджено   |
|  |ведення      |     |науково-дослі-|     |закупівлю товарів,|тичні матеріали та |моніторингу та  |наказом     |
|  |інформаційних баз |     |дний інститут |     |робіт і послуг за |бази даних щодо   |координації    |Міністерства  |
|  |для здійснення  |     |інформатизації|     |державні кошти"  |моніторингу ходу  |державних     |від       |
|  |моніторингу та  |     |та моделювання|     |( 1490-14 )    |державних закупівель|закупівель і   |25.02.2004   |
|  |підготовки    |     |економіки   |     |         |в Україні за    |державного    |N 71      |
|  |аналітично-    |     |       |     |         |окремими процедурами|замовлення    |( v0071569-04 ) |
|  |довідкових    |     |       |     |         |          |         |        |
|  |матеріалів щодо  |     |       |     |         |          |         |        |
|  |функціонування  |     |       |     |         |          |         |        |
|  |системи державних |     |       |     |         |          |         |        |
|  |закупівель на   |     |       |     |         |          |         |        |
|  |основі      |     |       |     |         |          |         |        |
|  |статистичної   |     |       |     |         |          |         |        |
|  |державної     |     |       |     |         |          |         |        |
|  |звітності та   |     |       |     |         |          |         |        |
|  |інформаційно-   |     |       |     |         |          |         |        |
|  |аналітичного   |     |       |     |         |          |         |        |
|  |бюлетеня "Вісник |     |       |     |         |          |         |        |
|  |державних     |     |       |     |         |          |         |        |
|  |закупівель"    |     |       |     |         |          |         |        |
|---+------------------+---------+--------------+----------+------------------+--------------------+------------------+----------------|
|31 |Дослідження    | 2004  |Науково-   |  60,0  |Закон України "Про|програмний модуль  |управління    |затверджено   |
|  |засобів оброблення|     |дослідний   |     |державне оборонне |автоматизованого  |державного    |наказом     |
|  |спеціальних    |     |центр     |     |замовлення"    |введення пропозицій |оборонного    |Міністерства  |
|  |масивів інформації|     |"Квант-інформ"|     |( 464-14 )    |державних замовників|замовлення    |від       |
|  |та створення   |     |Мінпромполі- |     |         |щодо формування   |         |25.02.2004   |
|  |програмного    |     |тики     |     |         |основних показників |         |N 71      |
|  |продукту     |     |       |     |         |державного     |         |( v0071569-04 ) |
|  |(програмного   |     |       |     |         |оборонного     |         |        |
|  |модуля)      |     |       |     |         |замовлення     |         |        |
|  |автоматизованого |     |       |     |         |          |         |        |
|  |введення масивів |     |       |     |         |          |         |        |
|  |інформації щодо  |     |       |     |         |          |         |        |
|  |пропозицій    |     |       |     |         |          |         |        |
|  |державних     |     |       |     |         |          |         |        |
|  |замовників для  |     |       |     |         |          |         |        |
|  |формування    |     |       |     |         |          |         |        |
|  |основних     |     |       |     |         |          |         |        |
|  |показників    |     |       |     |         |          |         |        |
|  |державного    |     |       |     |         |          |         |        |
|  |оборонного    |     |       |     |         |          |         |        |
|  |замовлення    |     |       |     |         |          |         |        |
|---+------------------+---------+--------------+----------+------------------+--------------------+------------------+----------------|
|32 |Створення бази  | 2004  |Державний   |  21,0  |постанова Кабінету|аналітичні матеріали|управління    |затверджено   |
|  |даних та     |     |науково-дослі-|     |Міністрів України |та база даних щодо |економіки оборони |наказом     |
|  |програмного    |     |дний інститут |     |від 28.12.2000  |номенклатури    |та безпеки    |Міністерства  |
|  |інструментарію  |     |інформатизації|     |N 1919      |військового майна  |         |від       |
|  |інформаційно-   |     |та моделювання|     |( 1919-2000-п)  |Збройних Сил, яке  |         |09.04.2004   |
|  |аналітичного   |     |економіки   |     |"Про порядок   |може бути відчужено |         |N 134      |
|  |дослідження    |     |       |     |відчуження та   |          |         |( v0134569-04 ) |
|  |ґрунтовності   |     |       |     |реалізації    |          |         |        |
|  |пропозицій щодо  |     |       |     |військового майна |          |         |        |
|  |можливостей    |     |       |     |Збройних Сил"   |          |         |        |
|  |відчуження майна |     |       |     |         |          |         |        |
|  |Збройних Сил   |     |       |     |         |          |         |        |
|  |України, інших  |     |       |     |         |          |         |        |
|  |військових    |     |       |     |         |          |         |        |
|  |формувань     |     |       |     |         |          |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               III пріоритет. Інтеграція в європейську та світову економічні системи                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|33 |Вивчення     | 2004  |Державний   |  40,0  |Указ Президента  |рекомендації щодо  |управління    |затверджено   |
|  |можливостей    |     |науково-   |     |України від    |використання    |торговельно-еконо-|наказом     |
|  |використання   |     |дослідний   |     |14.09.2000 N 1072 |двостороннього   |мічних зв'язків з |Міністерства  |
|  |двостороннього  |     |інститут   |     |( 1072/2000 ) "Про|співробітництва   |країнами Європи, |від       |
|  |співробітництва  |     |інформатизації|     |Програму     |України з      |США та Канадою  |09.04.2004   |
|  |України з     |     |та моделювання|     |інтеграції України|країнами-членами ЄС |         |N 134      |
|  |країнами-членами |     |економіки   |     |до Європейського |у процесі інтеграції|         |( v0134569-04 ) |
|  |ЄС у процесі   |     |       |     |Союзу"      |України до     |         |        |
|  |інтеграції України|     |       |     |         |Європейського Союзу |         |        |
|  |до Європейського |     |       |     |         |          |         |        |
|  |Союзу       |     |       |     |         |          |         |        |
|---+------------------+---------+--------------+----------+------------------+--------------------+------------------+----------------|
|34 |Аналіз      | 2004  |Державний   |  40,0  |Указ Президента  |рекомендації щодо  |управління    |затверджено   |
|  |інтеграційного  |     |науково-   |     |України від    |можливості     |торговельно-еконо-|наказом     |
|  |досвіду нових   |     |дослідний   |     |14.09.2000 N 1072 |використання    |мічних зв'язків з |Міністерства  |
|  |членів ЄС та   |     |інститут   |     |"Про Програму   |інтеграційного   |країнами Європи, |від       |
|  |наукові      |     |інформатизації|     |інтеграції України|досвіду нових членів|США та Канадою  |09.04.2004   |
|  |рекомендації щодо |     |та моделювання|     |до Європейського |ЄС у процесі    |         |N 134      |
|  |можливості його  |     |економіки   |     |Союзу"      |інтеграції України |         |( v0134569-04 ) |
|  |використання в  |     |       |     |         |до європейської   |         |        |
|  |процесі інтеграції|     |       |     |         |спільноти      |         |        |
|  |України до    |     |       |     |         |          |         |        |
|  |європейської   |     |       |     |         |          |         |        |
|  |спільноти     |     |       |     |         |          |         |        |
|---+------------------+---------+--------------+----------+------------------+--------------------+------------------+----------------|
|35 |Розробка     | 2004  |Науково-   |  70,0  |розпорядження   |пропозиції щодо   |управління з   |затверджено   |
|  |довгострокового  |     |дослідний   |     |Кабінету Міністрів|багатостороннього  |питань      |наказом     |
|  |прогнозу     |     |економічний  |     |України від    |співробітництва в  |співробітництва в |Міністерства  |
|  |економічних    |     |інститут   |     |25.01.2002 N 28-р |рамках ГУУАМ,    |рамках структурних|від       |
|  |наслідків     |     |Міністерства |     |( 28-2002-р ) "Про|прогноз економічних |утворень СНД   |09.04.2004   |
|  |створення зони  |     |економіки та з|     |активізацію    |наслідків створення |         |N 134      |
|  |вільної торгівлі в|     |питань    |     |співробітництва в |зони вільної    |         |( v0134569-04 ) |
|  |рамках країн ГУУАМ|     |європейської |     |рамках ГУУАМ"   |торгівлі в рамках  |         |        |
|  |         |     |інтеграції  |     |         |країн ГУУАМ     |         |        |
|---+------------------+---------+--------------+----------+------------------+--------------------+------------------+----------------|
|36 |Модернізація   | 2004  |ТОВ "Софт Плюс| 110,0  |наказ Міністерства|удосконалення та  |управління    |затверджено   |
|  |інформаційної   |     |2000"     |     |економіки та з  |модернізація    |нетарифного    |наказом     |
|  |системи "Дозвільні|     |       |     |питань      |інформаційної    |регулювання    |Міністерства  |
|  |документи     |     |       |     |європейської   |системи "Дозвільні |         |від       |
|  |Міністерства   |     |       |     |інтеграції України|документи      |         |09.04.2004   |
|  |економіки та з  |     |       |     |від 05.02.2004  |Міністерства    |         |N 134      |
|  |питань      |     |       |     |N 46 ( z0229-04 ) |економіки та з   |         |( v0134569-04 ) |
|  |європейської   |     |       |     |"Про порядок   |питань європейської |         |        |
|  |інтеграції" та  |     |       |     |ліцензування   |інтеграції"     |         |        |
|  |створення     |     |       |     |експорту, імпорту |          |         |        |
|  |спеціальних    |     |       |     |товарів у 2004  |          |         |        |
|  |режимів прийому та|     |       |     |році"       |          |         |        |
|  |контролю     |     |       |     |         |          |         |        |
|  |дозвільних    |     |       |     |         |          |         |        |
|  |документів з   |     |       |     |         |          |         |        |
|  |уповноважених   |     |       |     |         |          |         |        |
|  |регіональних   |     |       |     |         |          |         |        |
|  |підрозділів    |     |       |     |         |          |         |        |
|---+------------------+---------+--------------+----------+------------------+--------------------+------------------+----------------|
|37 |Розроблення та  | 2004  |ТОВ "Софт Плюс|  70,0  |наказ Міністерства|інформаційні системи|управління    |затверджено   |
|  |впровадження   |     |2000"     |     |економіки та з  |"Реєстрація та облік|нетарифного    |наказом     |
|  |виконавчих    |     |       |     |питань      |зовнішньоекономічних|регулювання    |Міністерства  |
|  |інформаційних   |     |       |     |європейської   |контрактів за    |         |від       |
|  |систем "Реєстрація|     |       |     |інтеграції України|міждержавними    |         |09.04.2004   |
|  |та облік     |     |       |     |від 10.02.2004  |угодами України" і |         |N 134      |
|  |зовнішньоекономіч-|     |       |     |N 52 ( z0270-04 ) |"Реєстрація та облік|         |( v0134569-04 ) |
|  |них контрактів за |     |       |     |"Про затвердження |дозволів з     |         |        |
|  |міждержавними   |     |       |     |Положення про   |реекспорту товарів" |         |        |
|  |угодами України" і|     |       |     |порядок оформлення|          |         |        |
|  |"Реєстрація та  |     |       |     |та видачі     |          |         |        |
|  |облік дозволів з |     |       |     |Мінекономіки   |          |         |        |
|  |реекспорту    |     |       |     |дозволів на    |          |         |        |
|  |товарів"     |     |       |     |реекспорт товарів |          |         |        |
|  |         |     |       |     |іноземного    |          |         |        |
|  |         |     |       |     |походження та   |          |         |        |
|  |         |     |       |     |товарів      |          |         |        |
|  |         |     |       |     |українського   |          |         |        |
|  |         |     |       |     |походження"    |          |         |        |
|---+------------------+---------+--------------+----------+------------------+--------------------+------------------+----------------|
|38 |Дослідження    | 2004  |Державний   |  60,0  |Указ Президента  |аналіз та методичні |управління    |        |
|  |соціально-економі-|     |науково-дослі-|     |України від    |рекомендації щодо  |двосторонніх   |        |
|  |чних наслідків  |     |дний інститут |     |18.11.2003    |оцінки системних  |переговорів та  |        |
|  |вступу України до |     |інформатизації|     |1313/2003     |наслідків приєднання|розвитку відносин |        |
|  |Світової     |     |та моделювання|     |( z0270-04 ) "Про |України до Світової |СОТ        |        |
|  |організації    |     |економіки   |     |заходи щодо    |організації торгівлі|         |        |
|  |торгівлі     |     |       |     |прискорення вступу|          |         |        |
|  |         |     |       |     |України до    |          |         |        |
|  |         |     |       |     |Світової     |          |         |        |
|  |         |     |       |     |організації    |          |         |        |
|  |         |     |       |     |торгівлі"     |          |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  IV пріоритет. Забезпечення збалансованого та комплексного розвитку регіонів та дієвості державної підтримки регіонального     |
|                              розвитку                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|39 |Розроблення    | 2004  |Національна  |  50,0  |постанова Кабінету|методичні      |управління    |        |
|  |системи показників|     |академія   |     |Міністрів України |рекомендації щодо  |моніторингу    |        |
|  |щодо визначення  |     |державного  |     |від 04.02.2004  |інтегральної    |розвитку регіонів |        |
|  |інтегральної   |     |управління  |     |N 113       |комплексної     |         |        |
|  |оцінки розвитку  |     |       |     |( 113-2004-п )  |(рейтингової) оцінки|         |        |
|  |регіонів на основі|     |       |     |"Про затвердження |соціально-економіч- |         |        |
|  |дослідження    |     |       |     |Методики визначен-|ного розвитку    |         |        |
|  |взаємозв'язків та |     |       |     |ня комплексної  |регіонів      |         |        |
|  |залежностей    |     |       |     |оцінки результатів|          |         |        |
|  |показників    |     |       |     |соціально-    |          |         |        |
|  |соціально-економі-|     |       |     |економічного   |          |         |        |
|  |чного розвитку  |     |       |     |розвитку     |          |         |        |
|  |регіонів     |     |       |     |регіонів"     |          |         |        |
|---+------------------+---------+--------------+----------+------------------+--------------------+------------------+----------------|
|40 |Розроблення моделі| 2004  |Науково-   |  20,0  |розпорядження   |методичні      |управління    |        |
|  |визначення    |     |дослідний   |     |Кабінету Міністрів|рекомендації щодо  |інструментів   |        |
|  |депресивних    |     |економічний  |     |України від    |розробки та     |стимулювання   |        |
|  |територій та   |     |інститут   |     |13.09.2001 N 437-р|проведення     |розвитку територій|        |
|  |методичних    |     |Міністерства |     |( 437-2001-р )  |моніторингу     |         |        |
|  |рекомендацій щодо |     |економіки та з|     |"Про заходи щодо |виконання програм  |         |        |
|  |розробки програм |     |питань    |     |реалізації    |подолання стану   |         |        |
|  |подолання стану  |     |європейської |     |Концепції     |депресивності    |         |        |
|  |депресивності   |     |інтеграції  |     |державної     |територій      |         |        |
|  |територій на   |     |       |     |регіональної   |          |         |        |
|  |прикладі районів |     |       |     |політики"     |          |         |        |
|  |та міст обласного |     |       |     |         |          |         |        |
|  |значення     |     |       |     |         |          |         |        |
|---+------------------+---------+--------------+----------+------------------+--------------------+------------------+----------------|
|41 |Розроблення    | 2004  |Рада по    |  45,0  |доручення     |методичні      |управління    |        |
|  |науково-методичних|     |вивченню   |     |Прем'єр-міністра |рекомендації із   |стратегічного   |        |
|  |рекомендацій із  |     |продуктивних |     |України      |складання      |планування    |        |
|  |складання     |     |сил України  |     |В. Януковича від |регіональних    |регіонального   |        |
|  |регіональних   |     |       |     |03.12.2003 N 77495|матеріально-ресурс- |розвитку     |        |
|  |матеріально-   |     |       |     |         |них балансів    |         |        |
|  |ресурсних балансів|     |       |     |         |          |         |        |
|---+------------------+---------+--------------+----------+------------------+--------------------+------------------+----------------|
|42 |Розроблення    | 2004  |Державний   |  50,0  |постанова Кабінету|методичні      |управління    |        |
|  |методичних    |     |науково-дослі-|     |Міністрів України |рекомендації щодо  |економіки     |        |
|  |рекомендацій щодо |     |дний інститут |     |від 14.02.2002  |інформаційного   |житлово-комуналь- |        |
|  |створення системи |     |інформатизації|     |N 139       |забезпечення,    |ного господарства |        |
|  |інформаційного  |     |та моделювання|     |( 139-2002-п )  |аналізу і      |         |        |
|  |забезпечення,   |     |економіки   |     |"Про схвалення  |моніторингу     |         |        |
|  |аналізу і     |     |       |     |Програми     |показників поточного|         |        |
|  |моніторингу    |     |       |     |реформування і  |стану економіки   |         |        |
|  |показників    |     |       |     |розвитку     |житлово-комунального|         |        |
|  |поточного стану  |     |       |     |житлово-комуналь- |господарства    |         |        |
|  |економіки     |     |       |     |ного господарства |          |         |        |
|  |житлово-комуналь- |     |       |     |на 2002 - 2005  |          |         |        |
|  |ного господарства |     |       |     |роки та період до |          |         |        |
|  |         |     |       |     |2010 року"    |          |         |        |
|---+------------------+---------+--------------+----------+------------------+--------------------+------------------+----------------|
|43 |Наукове      | 2004  |Державний   |  40,0  |протокол від   |аналітичні матеріали|управління    |        |
|  |дослідження    |     |науково-дослі-|     |15.03.2000 N 4  |щодо стану     |моніторингу    |        |
|  |причинно-наслідко-|     |дний інститут |     |засідання Кабінету|соціально-економіч- |розвитку регіонів |        |
|  |вих результатів  |     |інформатизації|     |Міністрів України |ного розвитку    |         |        |
|  |соціально-економі-|     |та моделювання|     |"Про забезпечення |регіонів      |         |        |
|  |чного розвитку  |     |економіки   |     |моніторингу    |України у 2004 році |         |        |
|  |регіонів,     |     |       |     |соціально-економі-|на основі      |         |        |
|  |актуалізація баз |     |       |     |чного розвитку  |розрахунків     |         |        |
|  |даних моніторингу |     |       |     |України",     |взаємозалежностей  |         |        |
|  |регіонального   |     |       |     |доручення Кабінету|показників     |         |        |
|  |розвитку     |     |       |     |Міністрів України |соціально-     |         |        |
|  |         |     |       |     |від 03.12.2002  |економічного    |         |        |
|  |         |     |       |     |N 14552/10    |розвитку Автономної |         |        |
|  |         |     |       |     |         |Республіки Крим,  |         |        |
|  |         |     |       |     |         |областей, міст Києва|         |        |
|  |         |     |       |     |         |та Севастополя   |         |        |
|---+------------------+---------+--------------+----------+------------------+--------------------+------------------+----------------|
|44 |Наукове      | 2004 - |Науково-   |  30,0  |постанова Кабінету|аналітичні матеріали|управління    |        |
|  |обґрунтування   | 2005  |дослідний   |     |Міністрів України |щодо основних    |спеціальних    |        |
|  |основ державної  |     |економічний  |     |від 24.09.99   |тенденцій розвитку |економічних зон та|        |
|  |політики України у|     |інститут   |     |N 1756      |спеціальних     |територій     |        |
|  |сфері розвитку  |     |Міністерства |     |( 1756-99-п )   |територій за період |пріоритетного   |        |
|  |спеціальних    |     |економіки та з|     |"Про заходи щодо |2000 - 2003 років та|розвитку     |        |
|  |економічних зон і |     |питань    |     |створення та   |наукове       |         |        |
|  |територій     |     |європейської |     |функціонування  |обґрунтування    |         |        |
|  |пріоритетного   |     |інтеграції  |     |спеціальних    |концепції державної |         |        |
|  |розвитку     |     |       |     |(вільних)     |політики у сфері  |         |        |
|  |         |     |       |     |економічних зон і |розбудови      |         |        |
|  |         |     |       |     |територій із   |спеціальних     |         |        |
|  |         |     |       |     |спеціальним    |економічних зон і  |         |        |
|  |         |     |       |     |режимом      |територій      |         |        |
|  |         |     |       |     |інвестиційної   |пріоритетного    |         |        |
|  |         |     |       |     |діяльності"    |розвитку на     |         |        |
|  |         |     |       |     |         |довгостроковий   |         |        |
|  |         |     |       |     |         |період       |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   V пріоритет. Підвищення ефективності державного управління та вдосконалення його інструментів на рівні Міністерства       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|45 |Розробка Методики | 2004  |Міжнародний  |  80,0  |постанова Кабінету|методика      |управління    |затверджено   |
|  |стратегічного   |     |центр     |     |Міністрів України |стратегічного    |стратегії розвитку|наказом     |
|  |планування    |     |перспективних |     |від 17.09.2002  |планування     |Міністерства   |Міністерства  |
|  |(II етап)     |     |досліджень  |     |N 1394      |діяльності     |         |від       |
|  |         |     |       |     |( 1394-2002-п )  |центральних органів |         |25.02.2004   |
|  |         |     |       |     |"Про виконання  |виконавчої влади та |         |N 71      |
|  |         |     |       |     |завдань, що    |пропозиції щодо її |         |( v0071569-04 ) |
|  |         |     |       |     |випливають з   |впровадження    |         |        |
|  |         |     |       |     |послання     |          |         |        |
|  |         |     |       |     |Президента України|          |         |        |
|  |         |     |       |     |до Верховної Ради |          |         |        |
|  |         |     |       |     |України"     |          |         |        |
|---+------------------+---------+--------------+----------+------------------+--------------------+------------------+----------------|
|46 |Аналітично-    | 2004  |Українська  |  15,0  |постанова Кабінету|рекомендації щодо  |управління    |затверджено   |
|  |інформаційне   |     |академія   |     |Міністрів України |подальшого     |стратегії     |наказом     |
|  |забезпечення   |     |державного  |     |від 15.03.2003  |здійснення     |проведення    |Міністерства  |
|  |проблем реформува-|     |управління  |     |N 344       |організаційно-   |адміністративної |від       |
|  |ння органів    |     |       |     |( 344-2003-п )  |функціональних   |реформи      |25.02.2004   |
|  |виконавчої влади |     |       |     |"Про Програму   |перетворень     |         |N 71      |
|  |та підвищення   |     |       |     |діяльності    |системи органів   |         |( v0071569-04 ) |
|  |ефективності   |     |       |     |Кабінету Міністрів|виконавчої влади та |         |        |
|  |механізмів    |     |       |     |України"     |місцевого      |         |        |
|  |державного    |     |       |     |         |самоврядування в  |         |        |
|  |управління    |     |       |     |         |Україні       |         |        |
|  |(світовий та   |     |       |     |         |          |         |        |
|  |вітчизняний    |     |       |     |         |          |         |        |
|  |досвід)      |     |       |     |         |          |         |        |
|---+------------------+---------+--------------+----------+------------------+--------------------+------------------+----------------|
|47 |Розробка     | 2004  |Центр     |  43,3  |Указ Президента  |методичні      |управління    |затверджено   |
|  |рекомендацій щодо |     |політико-   |     |України від    |рекомендації щодо  |стратегії     |наказом     |
|  |визначення    |     |правових   |     |05.01.2004 N 4  |визначення критеріїв|проведення    |Міністерства  |
|  |критеріїв оцінки |     |реформ    |     |( 4/2004 ) "Про  |оцінки якості    |адміністративної |від       |
|  |якості надання  |     |       |     |заходи щодо    |надання       |реформи      |09.04.2004   |
|  |адміністративних |     |       |     |реалізації    |адміністративних  |         |N 134      |
|  |послуг органами  |     |       |     |Стратегії     |послуг       |         |( v0134569-04 ) |
|  |державної влади з |     |       |     |реформування   |          |         |        |
|  |урахуванням    |     |       |     |системи державної |          |         |        |
|  |досвіду інших   |     |       |     |служби в Україні |          |         |        |
|  |країн у цій сфері |     |       |     |на 2004 рік"   |          |         |        |
|---+------------------+---------+--------------+----------+------------------+--------------------+------------------+----------------|
|48 |Розробка та    | 2004  |Державний   | 100,0  |розпорядження   |інформаційно-аналі- |управління    |затверджено   |
|  |впровадження   |     |науково-дослі-|     |Кабінету Міністрів|тичні системи для  |інформаційних   |наказом     |
|  |систем доступу до |     |дний інститут |     |України від    |роботи з базами   |ресурсів     |Міністерства  |
|  |інформаційних баз |     |інформатизації|     |05.05.2003 N 259-р|даних у режимі   |         |від       |
|  |Міністерства в  |     |та моделювання|     |( 259-2003-р )  |реального часу   |         |09.04.2004   |
|  |реальному режимі |     |економіки   |     |"Про затвердження |          |         |N 134      |
|  |часу       |     |       |     |Концепції     |          |         |( v0134569-04 ) |
|  |         |     |       |     |формування системи|          |         |        |
|  |         |     |       |     |національних   |          |         |        |
|  |         |     |       |     |інформаційних   |          |         |        |
|  |         |     |       |     |ресурсів"     |          |         |        |
|---+------------------+---------+--------------+----------+------------------+--------------------+------------------+----------------|
|49 |Дослідження,   | 2004  |ТОВ "Софт Плюс|  75,0  |постанова Кабінету|інформаційно-комуні-|управління    |затверджено   |
|  |розробка та    |     |2000"     |     |Міністрів України |каційна система та |інформаційних   |наказом     |
|  |впровадження   |     |       |     |від 24.02.2003  |блок автоматизованих|технологій    |Міністерства  |
|  |єдиної      |     |       |     |N 208       |прикладних підсистем|         |від       |
|  |інформаційно-   |     |       |     |( 208-2003-п )  |Міністерства    |         |09.04.2004   |
|  |комунікаційної  |     |       |     |"Про заходи щодо |економіки та з   |         |N 134      |
|  |системи та блоку |     |       |     |створення     |питань європейської |         |( v0134569-04 ) |
|  |автоматизованих  |     |       |     |електронної    |інтеграції України |         |        |
|  |прикладних    |     |       |     |інформаційної   |          |         |        |
|  |підсистем     |     |       |     |системи      |          |         |        |
|  |Міністерства   |     |       |     |"Електронний Уряд"|          |         |        |
|  |економіки та з  |     |       |     |         |          |         |        |
|  |питань      |     |       |     |         |          |         |        |
|  |європейської   |     |       |     |         |          |         |        |
|  |інтеграції України|     |       |     |         |          |         |        |
|---+------------------+---------+--------------+----------+------------------+--------------------+------------------+----------------|
|50 |Дослідження,   | 2004  |Державний   |  55,0  |розпорядження   |інформаційно-    |управління    |затверджено   |
|  |розробка та    |     |науково-дослі-|     |Кабінету Міністрів|аналітична система |інформаційних   |наказом     |
|  |впровадження   |     |дний інститут |     |України від    |для роботи з    |технологій    |Міністерства  |
|  |єдиної системи баз|     |інформатизації|     |05.05.2003 N 259-р|тематичними     |         |від       |
|  |даних загального |     |та моделювання|     |( 259-2003-р )  |базами даних    |         |09.04.2004   |
|  |користування   |     |економіки   |     |"Про затвердження |          |         |N 134      |
|  |         |     |       |     |Концепції     |          |         |( v0134569-04 ) |
|  |         |     |       |     |формування системи|          |         |        |
|  |         |     |       |     |національних   |          |         |        |
|  |         |     |       |     |інформаційних   |          |         |        |
|  |         |     |       |     |ресурсів"     |          |         |        |
|---+------------------+---------+--------------+----------+------------------+--------------------+------------------+----------------|
|51 |Створення та   | 2004  |ТОВ "Софт Плюс|  40,0  |наказ Міністерства|інформаційно-аналі- |управління    |        |
|  |впровадження   |     |2000"     |     |економіки та з  |тична система щодо |стратегії розвитку|        |
|  |архівної бази   |     |       |     |питань      |організації та   |Міністерства   |        |
|  |даних та     |     |       |     |європейської   |проведення     |         |        |
|  |вдосконалення   |     |       |     |інтеграції України|закупівель     |         |        |
|  |інформаційно-   |     |       |     |від 02.04.2004  |науково-дослідних  |         |        |
|  |аналітичної    |     |       |     |N 125 "Про    |робіт на замовлення |         |        |
|  |системи щодо орга-|     |       |     |затвердження Плану|Міністерства    |         |        |
|  |нізації та    |     |       |     |діяльності    |економіки та з   |         |        |
|  |проведення    |     |       |     |Міністерства на  |питань європейської |         |        |
|  |закупівель    |     |       |     |2004 рік"     |інтеграції України |         |        |
|  |науково-дослідних |     |       |     |         |          |         |        |
|  |робіт на     |     |       |     |         |          |         |        |
|  |замовлення    |     |       |     |         |          |         |        |
|  |Міністерства   |     |       |     |         |          |         |        |
|  |економіки та з  |     |       |     |         |          |         |        |
|  |питань      |     |       |     |         |          |         |        |
|  |європейської   |     |       |     |         |          |         |        |
|  |інтеграції України|     |       |     |         |          |         |        |
|---+------------------+---------+--------------+----------+------------------+--------------------+------------------+----------------|
|52 |Наукове та    | 2004  |Державний   |  15,0  |Закон України "Про|удосконалення    |режимно-секретне |затверджено   |
|  |програмно-техноло-|     |науково-дослі-|     |державну таємницю"|програмно-     |управління    |наказом     |
|  |гічне супроводже- |     |дний інститут |     |( 3855-12 )    |технологічних    |         |Міністерства  |
|  |ння функціонування|     |інформатизації|     |         |засобів щодо    |         |від       |
|  |інтегрованої бази |     |та моделювання|     |         |функціонування   |         |09.04.2004   |
|  |даних таємного  |     |економіки   |     |         |інтегрованої бази  |         |N 134      |
|  |діловодства з   |     |       |     |         |даних таємного   |         |( v0134569-04 ) |
|  |урахуванням    |     |       |     |         |діловодства з    |         |        |
|  |проблеми надійного|     |       |     |         |урахуванням проблеми|         |        |
|  |обміну інформацією|     |       |     |         |надійного обміну  |         |        |
|  |між локальними  |     |       |     |         |інформацією між   |         |        |
|  |персональними   |     |       |     |         |локальними     |         |        |
|  |електронно-обчис- |     |       |     |         |персональними    |         |        |
|  |лювальними    |     |       |     |         |електронно-     |         |        |
|  |машинами     |     |       |     |         |обчислювальними   |         |        |
|  |         |     |       |     |         |машинами      |         |        |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління
 стратегії розвитку Міністерства          Н.Доброханська


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка