Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження заходів щодо нарощування виробництва непродовольчих товарів на підприємствах області в 2004 році

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11.05.2004 р. N 197-р-04

Про затвердження заходів щодо нарощування виробництва непродовольчих товарів на підприємствах області в 2004 році

Відповідно до рішення обласної ради від 18 грудня 2003 року N 278-12/XXIV "Про програму соціально-економічного та культурного розвитку області на 2004 рік", керуючись положеннями, викладеними у Посланнях Президента України до Верховної Ради України "Україна: поступ у XXI століття. Стратегія економічної та соціальної політики на 2000 - 2004 роки", "Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002 - 2011 роки", Програмою діяльності Кабінету Міністрів України "Послідовність. Ефективність. Відповідальність" та Законом України "Про місцеві державні адміністрації", з метою задоволення потреби громадян у високоякісних і конкурентоспроможних непродовольчих виробах:

1. Затвердити заходи щодо нарощування виробництва непродовольчих товарів на підприємствах області в 2004 році (розроблені на основі програм міст, районів і підприємств), що додаються.

2. Доручити галузевим управлінням облдержадміністрації, райдержадміністраціям та рекомендувати міськ(рай)виконкомам установити контроль за виконанням цих заходів і щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, направляти інформацію про хід виконання управлінню споживчого ринку облдержадміністрації (Рудниченко) для аналізу, узагальнення та надання голові облдержадміністрації до 30 числа місяця.

3. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 23 квітня 2003 року N 126-р-03 "Про заходи щодо нарощування виробництва непродовольчих товарів народного споживання на підприємствах області в 2003 році".

4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на першого заступника начальника управління споживчого ринку облдержадміністрації Робертс М. В., контроль - на начальника управління споживчого ринку облдержадміністрації Рудниченка В. В.

 

Голова облдержадміністрації 

В. Г. Яцуба 

 

Додаток
до розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
від 11 травня 2004 р. N 197-р-04 

ЗАХОДИ
щодо нарощування виробництва непродовольчих товарів на підприємствах області в 2004 році

Заходи розроблені на основі програм міст, районів і підприємств щодо виробництва непродовольчих товарів для продажу населенню в 2004 році, а також обласної програми розвитку легкої промисловості на період до 2010 року.

1. Мета заходів

Заходи спрямовані на вирішення таких основних завдань:

1.1. Здійснення контролю за виконанням законів України, указів Президента України, державних і регіональних програм, постанов, рішень, розпоряджень вищестоящих органів і облдержадміністрації щодо стабілізації та збільшення виробництва непродовольчих товарів для продажу населенню.

1.2. Стабілізація виробництва, забезпечення продуктивної зайнятості населення, сприяння поверненню незайнятих громадян до економічно доцільної діяльності та зміцнення фінансового стану підприємств.

1.3. Поліпшення справ на споживчому ринку області за рахунок нарощування виробництва високоякісної продукції для внутрішньої реалізації і задоволення в них потреб населення.

1.4. Збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів.

1.5. Розширення ринків збуту товарів на внутрішній ринок.

1.6. Розвиток кооперації між підприємствами області та інших регіонів України, а також із закордонними партнерами.

1.7. Створення сприятливих умов для адаптації роботи в умовах правового поля Світової організації торгівлі.

2. Основні напрями збільшення виробництва непродовольчих товарів для продажу населенню

Збільшення виробництва непродовольчих товарів для продажу за рахунок:

2.1. Виконання вимог Розпорядження Президента України від 23 жовтня 1999 року N 268/99-рп "Про проведення Всеукраїнської акції щодо підтримки вітчизняного товаровиробника "Купуємо українські товари - зміцнюємо державу".

2.2. Освоєння випуску нових видів продукції, вдосконалення асортименту і підвищення конкурентоспроможності та якості непродовольчих товарів для продажу населенню.

2.3. Відновлення випуску непродовольчих товарів, які раніше були зняті з виробництва, однак на них є попит на споживчому ринку.

2.4. Вдосконалення моделювання і конструювання виробів, організація реклами продукції і розширення фірмової роздрібної торговельної мережі.

2.5. Збільшення в області випуску сировини для підприємств легкої промисловості та інших галузей.

2.6. Проведення обласних, регіональних та міжнародних оптово-промислових ярмарків, кон'юнктурних нарад, конференцій покупців. Продовження проведення ярмарків з реалізації продукції у містах та районах області безпосередньо товаровиробниками.

2.7. Продовження реструктуризації підприємств, організації виробництв із закінченим технологічним циклом, створення спільних виробництв (у т. ч. з іноземними інвестиціями) з випуску виробів для населення.

2.8. Упровадження у виробництво нових технологій і матеріалів.

2.9. Залучення пільгових грошових та товарних кредитів для закупівлі сировини і комплектуючих, високопродуктивного обладнання, модернізації підприємств.

2.10. Забезпечення цільового використання бюджетних коштів на придбання непродовольчої продукції відповідно до вимог Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".

2.11. Збільшення випуску споживчих виробів із давальницької та власної сировини на внутрішній ринок.

3. Основні показники виробництва

На основі програм та заходів, розроблених у містах, районах і на підприємствах:

3.1. Досягти по області приросту обсягів виробництва продукції легкої промисловості на 0,6 відсотка (додаток 1).

2004 рік 

Відповідальні: начальник управління споживчого ринку облдержадміністрації, голови райдержадміністрацій, керівники підприємств (за згодою), міськ(рай)виконкоми (за згодою). 

3.2. Використовувати можливості промислового потенціалу області для збільшення виробництва, розширення асортименту і підвищення конкурентоспроможності конкретних видів продукції, з урахуванням попиту на підприємствах області (додатки 2, 3).

2004 рік 

Відповідальні: начальники галузевих управлінь облдержадміністрації, голови райдержадміністрацій, керівники підприємств (за згодою), міськ(рай)виконкоми (за згодою). 

3.3. Виходячи з потреб регіону в товарах забезпечити освоєння нових видів споживчих виробів (додаток 4).

2004 рік 

Відповідальні: начальники галузевих управлінь облдержадміністрації, голови райдержадміністрацій, керівники підприємств (за згодою), міськ(рай)виконкоми (за згодою). 

3.4. Збільшити на підприємствах області випуск комплектуючих для виробництва продукції за кооперацією (додаток 5).

2004 рік 

Відповідальні: начальники галузевих управлінь облдержадміністрації, голови райдержадміністрацій, керівники підприємств (за згодою), міськ(рай)виконкоми (за згодою). 

3.5. При реструктуризації та реконструкції створити нові робочі місця на підприємствах області (додаток 6).

2004 рік 

Відповідальні: начальники галузевих управлінь облдержадміністрації, голови райдержадміністрацій, керівники підприємств (за згодою), міськ(рай)виконкоми (за згодою). 

3.6. Постійно проводити роботу з представниками інофірм щодо розширення залучення інвестицій (додаток 7).

2004 рік 

Відповідальні: начальники галузевих управлінь облдержадміністрації, голови райдержадміністрацій, керівники підприємств (за згодою), міськ(рай)виконкоми (за згодою). 

3.7. Для забезпечення внутрішнього ринку конкурентною наукоємною продукцією і виходу з нею на світовий ринок передбачити інноваційну активність підприємств (додаток 8).

2004 рік 

Відповідальні: начальники галузевих управлінь облдержадміністрації, голови райдержадміністрацій, керівники підприємств (за згодою), міськ(рай)виконкоми (за згодою). 

3.8. Удосконалювати роботу підприємств області щодо забезпечення виробництва високоякісної, конкурентоспроможної продукції та їх планомірного переходу на впровадження стандартів ISO 9001 (додаток 9).

2004 рік 

Відповідальні: начальники галузевих управлінь облдержадміністрації, голови райдержадміністрацій, керівники підприємств (за згодою), міськ(рай)виконкоми (за згодою). 

4. Організаційно-економічні заходи

4.1. Надавати практичну та методичну допомогу підприємствам області у виконанні цих заходів, а також програми розвитку легкої промисловості до 2010 року, у нарощуванні випуску конкурентоспроможних виробів, нових видів продукції, постачанні сировини і матеріалів, розширенні ринків збуту.

2004 рік 

Відповідальні: начальники галузевих управлінь облдержадміністрації, голови райдержадміністрацій, керівники підприємств (за згодою), міськ(рай)виконкоми (за згодою). 

4.2. Щокварталу розглядати хід реалізації цих заходів в управлінні споживчого ринку облдержадміністрації за участю підприємств-товаровиробників, заступників міських голів і голів райдержадміністрацій.

2004 рік 

Відповідальний: начальник управління споживчого ринку облдержадміністрації. 

4.3. Надавати допомогу підприємствам у розширенні фірмової торговельної мережі, проведенні ярмарків-продажів товарів безпосередньо товаровиробниками в містах і районах області.

2004 рік 

Відповідальні: начальники галузевих управлінь облдержадміністрації, голови райдержадміністрацій, керівники підприємств (за згодою), міськ(рай)виконкоми (за згодою). 

4.4. Рекомендувати кожному місту області організувати в підприємствах торгівлі секції, відділи чи куточки із продажу непродовольчих товарів місцевих товаровиробників та довести обсяги їх реалізації не менше як до 20 відсотків від загальних обсягів реалізації.

2004 рік 

Відповідальні: міськ(рай)виконкоми (за згодою). 

4.5. Проводити аналіз інвестиційних можливостей підприємств, які випускають непродовольчі товари для продажу населенню, та розробляти рекомендації щодо підвищення їх інвестиційної привабливості. Сприяти залученню на ці підприємства вітчизняних та іноземних інвестицій, виділенню необхідних кредитів для закупівлі сировини, матеріалів, обладнання з метою оздоровлення фінансового стану підприємств-товаровиробників, поліпшенню стану погашення заборгованості до бюджетів усіх рівнів, Пенсійного фонду, із заробітної плати.

2004 рік 

Відповідальні: начальники галузевих управлінь облдержадміністрації, голови райдержадміністрацій, керівники підприємств (за згодою), міськ(рай)виконкоми (за згодою). 

 

Керівник апарату
облдержадміністрації 

 
Ю. І. Кирпа 

 

Додаток 1 

ВИРОБНИЦТВО
продукції легкої промисловості по містах та районах області

  

2004 рік 

Програма, % до 2003 року 

  

  

  

Всього по області 

  

100,6 

у т. ч. по підприємствах: 

  

  

міста 

  

  

Дніпропетровськ 

  

100,2 

Дніпродзержинськ 

  

100,2 

Кривий Ріг 

  

103,5 

Марганець 

  

100,0 

Нікополь 

  

110,9 

Новомосковськ 

  

105,9 

Орджонікідзе 

  

31,2 

Павлоград 

  

96,7 

Синельникове 

  

91,0 

райони 

  

  

Верхньодніпровський 

  

92,2 

П'ятихатський 

  

126,8 

Софіївський 

  

88,0 

 

Начальник управління споживчого
ринку облдержадміністрації 

 
В. В. Рудниченко 

 

Додаток 2 

ВИРОБНИЦТВО
непродовольчих товарів за основною номенклатурою на підприємствах області

  

Один. виміру 

2004 рік 

обсяги виробництва 

в % до 2003 року 

Товари складної побутової техніки 

  

  

  

Телевізори - всього 

тис. шт. 

59,3 

102,9 

ТОВ СП "Кипарис" 

40,3 

100,0 

ТОВ "Корпорація "Весна-Аладін" 

16,6 

110,0 

ТОВ "Панорама", Дніпропетровський район 

2,43 

101,0 

Пральні машини 

0,9 

120,0 

ТОВ "Корпорація "Весна-Аладін" 

0,9 

120,0 

СВЧ-печі 

0,9 

120,0 

ТОВ "Корпорація "Весна-Аладін" 

0,9 

120,0 

Електропилососи 

66 

111,7 

АТ "Агрегатний завод" 

52 

104,0 

ТОВ "Полімердеталь", Солонянський район 

14 

103,7 

Плити газові побутові 

96 

у 9,6 р. б.  

АТ "Завод газової апаратури" 

96 

у 9,6 р. б.    

Холодильники 

0,7 

41,0 

АТ "Дніпровський машинобудівний завод" 

0,7 

41,0 

Товари господарського призначення 

  

  

  

Посуд сталевий оцинкований 

тис. грн. 

3623 

121,7 

АТ "Новомосковський трубний завод" 

3623 

121,7 

Посуд сталевий емальований 

тис. грн. 

24705 

103,7 

АТ "Новомосковський трубний завод" 

24705 

103,7 

Посуд із нержавіючої сталі 

535,0 

101,0 

АТ "Павлоградхіммаш" 

535,0 

101,0 

Посуд одноразовий 

тис. грн. 

6778,0 

101,0 

АТ "Дніпроазот" 

6778,0 

101,0 

Вироби із скла 

тис. грн. 

840,0 

АТ "ДМК" ім. Дзержинського" 

тис. грн. 

840,0 

Замково-скобяні вироби 

тис. грн. 

297,7 

86,6 

АТ "Південний радіозавод", м. Жовті Води 

297,7 

86,6 

Оприскувач садовий "Туман" 

тис. шт. 

210 

93,4 

УВО "Промінь" УТОС 

210 

93,4 

Міндобрива в дрібній розфасовці 

тонн 

810 

100,9 

АТ "Дніпроазот" 

810 

100,9 

Матеріали лакофарбові 

тис. т 

48,22 

103,5 

АТ "Лакофарбовий завод" 

15,2 

100,1 

АТ "Суриковий завод", м. Кривий Ріг 

0,32 

103,5 

АТ "Лакофарбовий завод "Спектр", м. Дніпродзержинськ 

5,5 

100,2 

ВП "Зіп", м. Дніпродзержинськ 

27 

105,1 

СП "Софрахім", м. Павлоград 

0,2 

190,0 

Товари побутової хімії 

4,33 

123,4 

ТОВ "Вельта-Космет" 

0,425 

120,0 

АТ "Дніпроазот", м. Дніпродзержинськ 

2,91 

100,0 

АТ "Ольвія-Бета", м. Орджонікідзе 

1,0 

у 3,9 р. б. 

Мило господарче 

тис. т 

2700 

103,6 

АТ "Ольвія-Бета", м. Орджонікідзе 

2700 

103,6 

Мило туалетне 

11600 

144,8 

АТ "Ольвія-Бета", м. Орджонікідзе 

11600 

144,8 

Засоби миючі синтетичні 

91414,7 

136,5 

АТ "Дніпроазот", м. Дніпродзержинськ 

2880 

101,4 

ТОВ "Вельта-Космет" 

480,7 

120,0 

ТОВ "Логос-Кемікал" 

254 

100,0 

АТ "Ольвія-Бета", м. Орджонікідзе

"

87800

133,6

Вироби з пластмаси 

тис. грн. 

17691 

108,0 

ВК "Полімер", м. Кривий Ріг 

91 

100,0 

ТОВ "Полімердеталь", Солонянський район 

17600 

108,0 

Апарат водогрійний 

шт. 

100 

100,0 

АТ "Завод електронної та газової апаратури", м. Жовті Води 

100 

100,0 

Вироби з кераміки 

тис. грн. 

355,3 

136,1 

АТ "Орджонікідзевський ГЗК" 

251 

160,0 

ДП "Альтамир" АТ "ЦГЗК", м. Кривий Ріг 

95,8 

91,8 

АТ "КЦРЗ", м. Кривий Ріг 

8,5 

Культтовари 

  

  

  

Годинники наручні 

тис. шт. 

26,0 

101,0 

ТОВ "Дніпро-Схід" 

26,0 

101,0 

Телефонні апарати 

тис. шт. 

519,2 

у 5 р. б. 

АТ "Мітел" 

19,2 

110,3 

СП "Дніпро-Деу" 

500,0 

у 5 р. б. 

Відеоплейери 

тис. шт. 

0,3 

120,0 

ТОВ "Корпорація "Весна-Аладін" 

0,3 

120,0 

Зошити загальні 

млн. шт. 

15,46 

100,4 

АТ "Паперова фабрика" 

0,32 

123,0 

Фабрика "Поліграфіст", м. Кривий Ріг 

15,14 

100,0 

Зошити учнівські 

10,71 

121,7 

АТ "Паперова фабрика" 

10,0 

123,0 

Фабрика "Поліграфіст", м. Кривий Ріг 

0,71 

100,0 

Шпалери 

тис. ум. к. 

44400 

101,6 

ТОВ "Вініл" 

15100,0 

100,0 

АТ "Едем", м. Дніпропетровськ 

29300,0 

110,0 

Товари будівельної групи 

  

  

  

Вироби столярні та запірні металеві 

тис. шт. 

0,1 

101,0 

АТ "ЦГЗК" 

0,06 

101,3 

АТ "Суха Балка" 

0,04 

100,0 

Мітли та щітки 

тис. шт. 

2,77 

156,5 

УВК "УТОС" 

0,77 

100,0 

СВК-94, Синельниківський район 

2,0 

у 2 р. б. 

Цемент 

тис. т 

29,7 

111,8 

АТ "Дніпроцемент", м. Дніпродзержинськ 

23,0 

115,6 

АТ "Кривий Ріг - цемент" 

0,17 

103,8 

АТ "Павлограджилбуд" 

6,5 

100,0 

Плитка тротуарна 

тис. кв. м 

26,21 

119,7 

ТОВ "Цемент", м. Кривий Ріг 

0,21 

102,7 

Солонянська виправна колонія 

6,0 

160,6 

АТ "Павлограджилбуд" 

20,0 

111,0 

Сітка "рабиця" 

тис. кв. м 

206,4 

93,0 

АТ "Дніпрометиз" 

191,4 

92,3 

СВК-94, Синельниківський район 

15,0 

119,1 

Цвяхи 

тонн 

5950 

100,2 

АТ "Завод "Метиз", м. Дніпродзержинськ 

5300 

101,3 

УВП глухих, м. Дніпродзержинськ 

650 

95,0 

Збірні залізобетонні конструкції 

куб. м 

747,4 

95,0 

ТОВ "Спарта", м. Кривий Ріг 

340 

102,4 

АТ "Завод залізобетонних конструкцій", м. Нікополь 

127,0 

111,9 

АТ "Завод залізобетонних виробів", м. Вільногірськ 

180,0 

75,0 

Завод "Буддеталь", м. Павлоград 

16,0 

АТ "Баловський завод залізобетонних виробів", Дніпропетровський район 

17,4 

106,0 

АТ "Підстепнянський ЗБМ", Апостолівський район 

тис. грн. 

83,0 

Матеріали стінові 

т. ум. цегл. 

36732 

104,4 

АТ "Новоолександрівський цегельний завод", Дніпропетровський район 

35500,0 

105,0 

АТ "Керамік", м. Нікополь 

90,0 

у 2,3 р. б. 

АТ "Завод будматеріалів", м. Синельникове 

1142,0 

86,1 

Шлакоблоки 

тис. шт. 

207,1 

102,4 

СВК-94, Синельниківський район 

5,0 

50,0 

ТОВ "Цемент", м. Кривий Ріг 

190 

102,7 

Павлоградська виховна колонія 

8,0 

у 2,5 р. б. 

АТ "Христофорівський завод вогнетривких блоків та бетону", Криворізький район 

4,1 

100,0 

Котли опалювальні 

шт. 

364 

100,0 

АТ "Завод гірничого обладнання", м. Кривий Ріг 

364 

100,0 

Спортивні товари 

  

  

  

Автошини 

тис. шт. 

692,7 

118,7 

АТ "Дніпрошина" 

692,7 

118,7 

Мотошини 

тис. шт. 

205,5 

122,7 

АТ "Дніпрошина" 

205,5 

122,7 

Тренажери 

шт. 

63410 

107,5 

ТОВ "Васил" 

63310 

107,5 

АТ "Динамо-Силейр" 

40,0 

100,0 

ТОВ "Титан" 

60,0 

100,0 

Акумулятори 

шт. 

585,0 

131,5 

ТОВ "Енергоавтоматика" 

585,0 

131,5 

Вироби народних промислів 

шт. 

140,0 

103,3 

ЦНМ "Петриківка" 

140,0 

103,3 

Санітарно-гігієнічні товари 

  

  

  

Жіночі гігієнічні засоби 

тис. шт. 

1,3 

107,2 

АТ "Ольвія-Бета", м. Орджонікідзе 

1,3 

107,2 

 

Начальник управління споживчого
ринку облдержадміністрації 

 
В. В. Рудниченко 

 

Додаток 3 

ВИРОБНИЦТВО
основних видів продукції легкої та меблевої промисловості на підприємствах області

  

Один. виміру 

2004 рік 

обсяги виробництва 

в % до 2003 року 

Напіввовняна пряжа 

тонн 

154,0 

у 4,8 р. б. 

ЗАТ "Веретено", м. Кривий Ріг 

154,0 

у 4,8 р. б. 

Панчішно-шкарпеткові вироби 

млн. пар 

1,2 

110,7 

АТ "Нікопольський завод феросплавів" 

1,2 

110,7 

Корсетні вироби 

тис. шт. 

60,0 

109,1 

ЗАТ "Силует" 

60,0 

109,1 

Трикотажні вироби 

тис. шт. 

469,6 

109,1 

КП "Трикотажна фірма "Дніпрянка" 

72,0 

100,0 

АТ "Швейна фірма "Дніпро" 

77,6 

115,4 

ЗАТ "Оветри", м. Орджонікідзе 

250,0 

103,8 

ТОВ "ЕрДом", м. Орджонікідзе 

70,0 

129,6 

Сумки шкіряні 

тис. грн. 

8616,0 

109,8 

ТОВ "В.І.Ф." 

8600,0 

110,0 

КП ВТФ "Юлія" 

16,0 

100,0 

Текстильна галантерея 

тис. грн. 

183,0 

100,0 

Українсько-чеське ЗАТ "Іскра-Ланіо" 

183,0 

100,0 

Взуття 

тис. пар 

380,0 

100,0 

АТ "Оріль" 

130,0 

100,5 

ПП "Обувщик" 

7,0 

100,0 

ДКЕ протезне ортопедичне підприємство 

17,7 

100,0 

УП ТОВ "Мікелс-Україна", м. Кривий Ріг 

17,0 

100,0 

ДП "Рейнфорд" ТОВ "Юність" м. Кривий Ріг 

190,0 

100,0 

АТ "Верхньодніпровська взуттєва фабрика" 

18,6 

100,0 

Вироби швейної промисловості - усього 

тис. грн. 

38427,8 

100,9 

Фірма "Мрія" 

5600,0 

100,4 

КП "Швейна фірма "Славутич" 

2320,0 

101,4 

АТ "Швейна фірма "Дніпро" 

5718,7 

101,0 

ТОВ "Дніпро-Мода" 

1000,0 

100,0 

АТ "Силует" 

350,0 

109,4 

ТОВ "Троянда", м. Дніпропетровськ 

1200,0 

127,0 

ТОВ "Фабрика "Універсал", м. Дніпродзержинськ 

200,0 

100,0 

АТ "Швейний комбінат", м. Дніпродзержинськ 

216,4 

100,0 

Установа 308/34, м. Дніпродзержинськ 

4648,5 

100,2 

КП "Криворізька швейна фабрика "Старт" 

3043,0 

71,0 

ТОВ "Полстар" 

1813,0 

АТ "Промспецодяг", м. Кривий Ріг 

2090,0 

100,1 

ТОВ "Марганецька швейна фабрика" 

24,9 

100,0 

КП "Павлоградська швейна фабрика" 

197,3 

100,0 

Установа - 308, м. Павлоград 

124,8 

93,5 

КП "Новомосковська швейна фабрика "ПАН" 

4815,0 

101,0 

Установа - 122, П'ятихатський район 

40,2 

126,8 

Установа - 26, м. Жовті Води 

20,0 

143,9 

КП "Швейна фабрика "Ритм", м. Верхньодніпровськ 

420,0 

100,0 

Установа - 79, м. Орджонікідзе 

1650,0 

100,0 

Установа - 45, Софіївський район 

2530,0 

100,0 

Дочірні підприємства ТОВ "Стиль", м. Синельникове 

406,0 

100,0 

Із обсягу швейних виробів 

  

  

  

Одяг верхній 

  

  

  

Сукні та сарафани жіночі та дівчачі з тканини - усього 

тис. шт. 

141,6 

85,5 

АТ "Швейна фірма "Дніпро" 

109,8 

173,5 

КП "Швейна фірма "Славутич" 

2,5 

100,0 

ТОВ "Дніпро-Мода" 

0,6 

100,6 

Фірма "Мрія" 

4,0 

108,1 

ТОВ "Павлоградська швейна фабрика" 

4,7 

100,0 

КП "Новомосковська швейна фабрика" 

20,0 

100,0 

Сорочки чоловічі та хлопчачі, з тканини 

тис. шт. 

29,8 

90,2 

КП "Швейна фірма "Славутич" 

13,8 

125,6 

ТОВ "Троянда", м. Дніпропетровськ 

1,0 

110,0 

КП "Новомосковська швейна фабрика "ПАН" 

15,0 

100,0 

Спідниці, та спідниці-брюки жіночі та дівчачі з тканини - усього 

  

262,8 

100,5 

Фірма "Мрія" 

10,0 

105,3 

АТ "Швейна фірма "Дніпро" 

72,6 

111,3 

ТОВ "Дніпро-Мода" 

18,2 

100,2 

КП "Швейна фірма "Славутич" 

61,0 

100,2 

ТОВ "Троянда", м. Дніпропетровськ 

21,0 

110,0 

КП "Новомосковська швейна фабрика "ПАН" 

80,0 

100,1 

Піджаки, блейзери, куртки типу піджаків чоловічі та дівчачі з тканини - усього 

тис. шт. 

219,0 

101,1 

Фірма "Мрія" 

81,5 

100,0 

КП "Швейна фірма "Славутич" 

32,0 

101,9 

АТ "Швейна фірма "Дніпро" 

37,8 

у 5 р. б. 

ТОВ "Дніпро-Мода" 

17,7 

100,2 

КП "Новомосковська швейна фабрика "ПАН" 

50,0 

100,0 

Пальта, напівпальта, накидки, плащі, куртки теплі типу "парки" чи "аляски" - усього 

тис. шт. 

132,5 

109,6 

Фірма "Мрія" 

120,0 

100,4 

АТ "Швейна фірма "Дніпро" 

0,4 

108,5 

ТОВ "Дніпро-Мода" 

0,6 

100,2 

Дочірні підприємства ТОВ "Стиль", м. Синельникове 

11,5 

92,0 

Брюки, напівкомбінезони з нагрудниками та бретелями, бриджі, шорти чоловічі та хлопчачі з тканини 

тис. шт. 

428,8 

КП "Криворізька швейна фабрика "Старт" 

240,0 

78,7 

ТОВ "Полстар" 

180,0 

КП "Швейна фабрика "Ритм", м. Верхньодніпровськ 

8,8 

100,0 

Брюки, бриджі, напівкомбінезони з нагрудниками та бретелями, шорти жіночі та дівчачі з тканини 

708,6 

АТ "Швейна фірма "Дніпро" 

283,5 

99,0 

Фірма "Мрія" 

34,0 

100,7 

ТОВ "Дніпро-Мода" 

64,8 

100,2 

КП "Швейна фірма "Славутич" 

81,0 

100,2 

ТОВ "Троянда", м. Дніпропетровськ 

13,0 

111,0 

КП "Криворізька швейна фабрика "Старт" 

55,0 

52,0 

Дочірні підприємства ТОВ "Стиль", м. Синельникове 

39,5 

90,8 

КП "Новомосковська швейна фабрика "ПАН" 

100,0 

100,0 

КП "Швейна фабрика "Ритм", м. Верхньодніпровськ 

26,0 

73,0 

ТОВ "Павлоградська швейна фабрика" 

11,8 

100,0 

Костюми чоловічі та хлопчачі, жіночі та дівчачі з тканини - усього 

тис. шт. 

43,7 

АТ "Промспецодяг", м. Кривий Ріг 

36,1 

100,0 

ТОВ "Троянда", м. Дніпропетровськ 

7,0 

111,0 

ТОВ "Павлоградська швейна фабрика" 

0,6 

у 3,4 р. б. 

Блузи, туніки, батники, сорочки жіночі та дівчачі з тканини - усього 

тис. шт. 

268,9 

182,1 

АТ "Швейна фірма "Дніпро" 

80,7 

68,9 

КП "Швейна фірма "Славутич" 

13,8 

125,6 

ТОВ "Дніпро-Мода" 

94,0 

100,4 

ТОВ "Троянда" 

0,4 

102,1 

КП "Новомосковська швейна фабрика "ПАН" 

80,0 

101,0 

Постільна білизна 

тис. комп. 

9,2 

АТ "Промспецодяг" 

9,0 

60,0 

ТОВ "Павлоградська швейна фабрика" 

0,2 

100,0 

Одяг робочий 

  

  

  

Комплекти, костюми, куртки, піджаки та блейзери робочі, чоловічі та хлопчачі з тканини  

тис. шт. 

65,8 

АТ "Промспецодяг" 

39,0 

100,0 

ТОВ "Марганецька швейна фабрика" 

20,1 

100,0 

ТОВ "Павлоградська швейна фабрика" 

6,7 

100,0 

Брюки, бриджі, шорти, напівкомбінезони з нагрудниками та бретелями робочі, чоловічі та хлопчачі з тканини 

тис. шт. 

7,0 

АТ "Промспецодяг" 

7,0 

100,0 

Одяг робочий, інші 

тис. шт. 

225,0 

ТОВ "Павлоградська швейна фабрика" 

4,8 

100,0 

АТ "Промспецодяг" 

4,9 

100,0 

Установа - 122, П'ятихатський р-н 

215,3 

280,3 

Ковдри вовняні - усього 

тис. шт. 

9,0 

101,2 

КП "Трикотажна фірма "Дніпрянка" 

4,2 

102,4 

ТОВ "Марганецька швейна фабрика" 

4,8 

100,0 

Головні убори - усього 

тис. грн. 

4,0 

100,0 

ДП "Надія" АТ "Елія" 

4,0 

100,0 

Меблі - усього 

тис. грн. 

84538,0 

100,2 

АТ "Меблевий комбінат" 

6490,0 

100,2 

АТ "Дніпромеблі" 

2790,0 

104,9 

АТ "Завод "Прогрес" 

31950,0 

114,0 

НВП "ЛВС" 

1448,0 

105,0 

ТОВ "Артметалофурнітура" 

37700,0 

100,1 

ТОВ "Медлайн ЛТД" 

3650,0 

100,0 

АТ "Меблевий комбінат "Мрія", м. Кривий Ріг 

90,0 

105,5 

ТОВ "Меблева фабрика", м. Дніпродзержинськ 

200,0 

108,6 

АТ "Меблева фабрика", м. Новомосковськ 

220,0 

105,0 

з них набори:  

  

  

  

меблі для умеблювання інтер'єру житлових приміщень 

компл. 

1310,4 

100,0 

АТ "Завод "Прогрес" 

64,4 

104,0 

АТ "Меблевий комбінат" 

611,0 

81,5 

АТ "Меблева фабрика", м. Новомосковськ 

576,0 

100,0 

АТ "Меблевий комбінат "Мрія", м. Кривий Ріг 

59,0 

100,0 

меблі конторські (офісні) 

комп. 

80,0 

АТ "Завод "Прогрес" 

25,0 

ТОВ "Меблева фабрика", м. Дніпродзержинськ 

25,0 

у 5 р. б. 

АТ "Меблевий комбінат "Мрія", м. Кривий Ріг 

30,0 

111,0 

меблі кухонні 

комп. 

523,0 

АТ "Завод "Прогрес" 

290,0 

100,0 

АТ "Меблева фабрика", м. Новомосковськ 

173,0 

100,0 

ТОВ "Меблева фабрика", м. Дніпродзержинськ 

60,0 

115,4 

 

Начальник управління споживчого
ринку облдержадміністрації 

 
В. В. Рудниченко 

 

Додаток 4 

ОСВОЄННЯ
нових видів товарів для продажу населенню на підприємствах області у 2004 році

  

Одиниця виміру 

Кількість 

Всього по області: 

кільк. 

28 

м. Дніпропетровськ 

11 

АТ "Агрегатний завод" 

  

  

Електропилосос "Ракета-100" 

тис. шт. 

Мототехніка 

8,33 

АТ "Дніпрошина" 

  

  

Шини для легкових автомобілів 

шт. 

100 

АТ "Прогрес" 

  

  

Дивани 

Фасади 

КП "Дніпромеблі" 

  

  

Диван "Солеро" 

20 

УВО "Луч" УТОС 

  

  

Подовжувачі на котушці У16-02 

тис. шт. 

25 

АТ "Виробництво "Зоря" 

  

  

Тижневик "Планінг" 

Набір кольорового картону А4 

10 

Записні книжки 

50 

Зошит для нот 

20 

м. Дніпродзержинськ 

кільк. 

Завод залізобетонних виробів АТ "Дніпробуд" 

  

  

Кільця залізобетонні до колодязю 

шт. 

25 

АТЗТ "Метиз" 

  

  

Дріт з конструкційних сталей 

тонн 

60 

АТ "Дніпроазот" 

  

  

Одноразовий посуд (стопка) 

тис. шт. 

680 

м. Кривий Ріг 

кільк. 

КП "Поліграфіст" 

  

  

Кольоровий настінний перекидний календар АТ "Суриковий завод" 

тис. шт. 

Фарби для шиферу  

тонн 

м. Новомосковськ 

кільк. 

АТ "Новомосковський завод ЗБ та ЕТВ" 

  

  

Деталі арматури сантехнічного обладнання  

тис. шт. 

60 

Пустотні ж/б плити перекриття АТ "Трубний завод" 

30 

Друшляк сферичний емальований 

м. Павлоград 

кільк. 

АТ "Павлограджилбуд" 

  

  

Сухі будівельні суміші 

тис. т 

1,2 

Брущатка 

тис. кв. м 

2,0 

м. Жовті Води 

кільк. 

АТ "Електрон - Газ" 

  

  

Двухконтурний котел на базі ВПГ-19 

тис. шт. 

200 

м. Синельникове 

  

АТ "Завод будматеріалів" 

  

  

Продукція з муллітокремнеземистого волокна  

тонн 

300 

Верхньодніпровський район 

кільк. 

КП "Фабрика "Ритм" 

тис. шт. 

10 

Карнавальні костюми 

10 

Дніпропетровський район 

  

АТ "Балівський завод ЗБВ" 

  

  

Вироби з полімербетону (підвіконня, сходи) 

кв. м 

600 

Вироби з пінобетону (стінові матеріали) 

куб. м 

8000 

 

Начальник управління споживчого
ринку облдержадміністрації 

 
В. В. Рудниченко 

 

Додаток 5 

РОЗМІЩЕННЯ
комплектуючих виробів на підприємствах області для виробництва для продажу населенню за кооперацією

  

Одиниця виміру 

2004 рік 

Якому підприємству поставляється 

обсяг вироб. 

в % до 2003 р. 

м. Дніпропетровськ 

  

  

  

  

АТ "Прогрес" 

  

  

  

  

Механізм трансформації для меблевої промисловості 

комп. 

91350 

112,0 

Укрліс 

АТ "Агрегатний завод" 

  

  

  

  

Електропровід до сепаратора побутового 

тис. шт. 

60 

  

Запорізькому заводу "Мотор Січ" 

м. Жовті Води 

  

  

  

  

Східний ГЗК 

  

  

  

  

Вироби для легкових автомобілів 

тис. грн. 

73 

у 3,1 р. 

м. Запоріжжя СП "АвтоЗАЗ-Деу" 

м. Дніпродзержинськ 

  

  

  

  

АТЗТ "Метиз" 

  

  

  

  

Решітка газової плити 

тис. шт. 

65 

105,0 

ТОВ "Інтертранс", м. Дніпропетровськ 

Решітка в духовку газової плити 

1,5 

107,0 

Виробництво сировини  

АТ "Вовнопрядильна фабрика", м. Кривий Ріг 

  

  

  

  

Напіввовняна пряжа 

тис. т 

154 

у 4,8 р. 

Підприємствам легкої промисловості 

АТ "Фабрика штучного хутра", м. Жовті Води 

  

  

  

  

Штучне хутро 

тис. кв. м 

5142 

100,0 

Підприємствам легкої промисловості 

 

Начальник управління споживчого
ринку облдержадміністрації 

 
В. В. Рудниченко 

 

Додаток 6 

Перелік підприємств,
на яких створюються додаткові робочі місця у 2004 році

Найменування підприємств 

Кількість додаткових робочих місць 

За рахунок 

Всього по області: 

506 

  

у т. ч. 

  

  

м. Дніпропетровськ 

270 

  

АТ "Агрегатний завод" 

70 

Розширення виробництва 

АТ "Лакофарбовий завод" 

Розширення виробництва 

УВО "Луч" УТОС 

Освоєння нових видів продукції 

АТ "Дніпрошина" 

180 

Збільшення обсягів виробництва 

АТ "Видавництво "Зоря" 

11 

Збільшення обсягів виробництва 

м. Дніпродзержинськ 

93 

  

АТ "Завод "Метиз" 

20 

Збільшення обсягів виробництва 

АТ "Дніпроазот" 

  

КП "Фабрика "Універсал" 

45 

Розширення асортименту продукції 

ТОВ "Зіп" 

20 

Збільшення обсягів виробництва 

м. Кривий Ріг 

35 

  

ТОВ "Полстар" 

35 

Розширення виробництва 

м. Жовті Води 

15 

  

ТОВ "Фабрика штучного хутра" 

15 

Розширення виробництва 

м. Синельникове 

25 

  

АТ "Завод будматеріалів" 

10 

Розширення виробництва 

ТОВ "Стиль" 

15 

Розширення виробництва, модернізація обладнання 

м. Нікополь 

  

УВП УТОС 

Збільшення обсягів виробництва 

Верхньодніпровський район 

24 

  

АТ "Верхньодніпровський ливарно-механічний завод" 

20 

Розширення виробництва 

КП "Фабрика "Ритм" 

Відкриття нової лінії по обробці виробів 

Нікопольський район 

  

АТ "Новопавлівський гранітний кар'єр" 

Розширення виробництва 

Дніпропетровський район 

  

АТ "Балівський завод ЗБВ" 

Введення лінії по виробництву полімербетону та пінобетону 

Солонянський район 

25 

  

ТОВ "Полімердеталь" 

25 

Збільшення обсягів виробництва та розширення виробничих потужностей 

 

Начальник управління споживчого
ринку облдержадміністрації 

 
В. В. Рудниченко 

 

Додаток 7 

Перелік підприємств, які потребують інвестиції у 2004 році

Найменування підприємств 

Суть інвестиційного проекту 

Загальний обсяг інвестицій (тис. дол. США) 

Спосіб залучення інвестицій 

Всього по області: 

  

26758 

  

м. Дніпропетровськ 

  

3850 

  

АТ "Дніпрошина" 

Технічне переозброєння виробництва 

3750 

Власні кошти 

АТ "Силует" 

Технічне переозброєння виробництва 

100 

Прямі інвестиції 

м. Дніпродзержинськ 

  

50 

  

КП "Фабрика "Універсал" 

Технічне переозброєння цеху з виготовлення взуття 

50 

Лізинг 

м. Кривий Ріг 

  

1150 

  

КП "Швейна фабрика "Старт" 

Технічне переозброєння цеху з виготовлення взуття 

1000 

Прямі інвестиції 

ТОВ "Полстар" 

Збільшення виробничих потужностей 

150 

Прямі інвестиції 

м. Орджонікідзе 

  

2000 

  

АТ "Ольвія-Бета" 

Поповнення обігових коштів 

2000 

Прямі інвестиції 

м. Жовті Води 

  

19108 

  

АТ "Південний радіозавод" 

Реконструкція виробництва, придбання обладнання 

203 

Прямі інвестиції 

Східний ГЗК 

Розширення виробництва, збільшення обсягів виробництва 

18905 

Прямі інвестиції 

Верхньодніпровський район 

  

600 

  

АТ "Верхньодніпровський ливарно-механічний завод" 

Технічне переозброєння виробництва 

600 

Кредит 

 

Начальник управління споживчого
ринку облдержадміністрації 

 
В. В. Рудниченко 

 

Додаток 8 

Перелік підприємств,
які передбачають інноваційну активність у 2004 році

Найменування підприємств 

Зміст діяльності (за напрямами) 

Загальний обсяг інноваційних вкладень (тис. грн.) 

Джерела фінансування та очікуваний економічний результат 

Всього по області: 

  

1178 

  

м. Кривий Ріг 

  

13 

  

КП "Поліграфіст" 

Придбання обладнання 

13 

Власні кошти 

м. Павлоград 

  

1065 

  

АТ "Павлоградхіммаш" 

Придбання обладнання 

65 

Власні кошти 

АТ "Павлограджилбуд" 

Розширення виробництва, збільшення обсягів виробництва 

1000 

Власні кошти 

Дніпропетровський район 

  

100 

  

АТ "Балівський завод ЗБВ" 

Введення лінії по виробництву полімербетону та пінобетону 

100 

Кредит банку 

 

Начальник управління споживчого
ринку облдержадміністрації 

 
В. В. Рудниченко 

 

Додаток 9 

Стан розробки,
впровадження і сертифікації систем менеджменту якості по ISO 9001

Видано сертифікат 

Термін розробки 

м. Дніпропетровськ 

  

АТ "Дніпрошина" 

I квартал 2004 р. 

АТ "Лакофарбовий завод" 

IV квартал 2004 р. 

АТ "Прогрес" 

IV квартал 2004 р. 

ТОВ "Панорама" 

I квартал 2004 р. 

м. Кривий Ріг 

  

АТ "Промспецодяг" 

I квартал 2004 р. 

АТ "Суриковий завод" 

II квартал 2004 р. 

м. Новомосковськ 

  

АТ "Трубний завод" 

Упродовж року 

Верхньодніпровський район 

  

АТ "Ливарно-механічний завод" 

Упродовж року 

 

Начальник управління споживчого
ринку облдержадміністрації 

 
В. В. Рудниченко 

 


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка