Законы Украины

Новости Партнеров
 

Протокол між Адміністрацією Державної прикордонної служби України і Головним Комендантом Прикордонної варти Республіки Польща про напрями взаємодії оперативних органів Державної прикордонної служби України і Прикордонної варти Республіки Польща

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

               Протокол
     між Адміністрацією Державної прикордонної служби
     України і Головним Комендантом Прикордонної
     варти Республіки Польща про напрями взаємодії
      оперативних органів Державної прикордонної
        служби України і Прикордонної варти
            Республіки Польща
 
 
   Дата підписання:    22.09.2004 р.
   Дата набуття чинності: 22.09.2004 р.
 
   Адміністрація Державної прикордонної  служби  України  та
Головний Комендант Прикордонної варти Республіки Польща (далі -
Сторони),
   на підставі пункту 2 статті 7 Угоди між Кабінетом Міністрів
України та Урядом Республіки Польща про співробітництво у сфері
боротьби з організованою злочинністю від 03.03.99 ( 616_049 ),
   керуючись положеннями Договору між Україною і Республікою
Польща  про  правовий  режим українсько-польського державного
кордону, співробітництво та взаємну допомогу з прикордонних питань
від 12.01.93 ( 616_208 ),
   прагнучи розвивати і зміцнювати дружні стосунки України і
Республіки Польща,
   з метою забезпечення безпеки спільного кордону, своєчасного
запобігання та припинення злочинних проявів на україно-польському
кордоні, організації та підтримання взаємодії між оперативними
органами Державної прикордонної служби України та Прикордонної
варти Республіки Польща
   домовились про наступне:
 
               Стаття 1
 
            Компетентні органи
 
   З метою  виконання  завдань,  визначених цим Протоколом,
безпосередню взаємодію в рамках компетенції здійснюють:
   a) з української сторони - Департамент оперативної діяльності
Адміністрації  Державної  прикордонної   служби   України;
оперативно-розшуковий відділ Західного регіонального управління
Державної прикордонної  служби  України;  оперативно-розшукові
відділи  Луцького,  Львівського,  Мостиського  та  Чопського
прикордонних загонів Державної прикордонної служби України;
   b) з  польської  сторони  - оперативно-слідче управління
Головної Комендатури Прикордонної  варти  Республіки  Польща,
оперативно-слідчі відділи Надбужанського та Бещадського відділів
Прикордонної варти Республіки Польща.
   Далі - Компетентні органи.
 
               Стаття 2
 
           Організація взаємодії
 
   1. Компетентні органи здійснюють співробітництво у сфері
запобігання та боротьби зі злочинністю на кордоні, у тому числі з
її  можливими  організованими  формами, що мають міжнародний
характер, зокрема:
   а) тероризм;
   б) торгівля людьми та незаконна міграція;
   в) контрабанда, в тому числі зброї, боєприпасів, вибухових,
отруйних, радіоактивних речовин, наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів або прекурсорів.
   2. Відповідальність за виконання цього Протоколу покладається
на заступника Голови Державної прикордонної служби України та
заступника Головного Коменданта Прикордонної варти Республіки
Польща,   які   відповідають   за   оперативно-розшукову
(оперативно-слідчу) діяльність (далі - заступники).
   3. Зустрічі між заступниками відбуваються в міру потреби, але
не рідше одного разу на рік.
   4. З   метою   підтримання   взаємодії   керівники
оперативно-розшукових відділів Луцького, Львівського, Мостиського
та Чопського прикордонних загонів Державної прикордонної служби
України і Надбужанського та Бещадського відділів Прикордонної
варти Республіки Польща проводять зустрічі в міру потреби, але не
рідше одного разу на місяць.
   У ході  зустрічей  здійснюється обмін даними оперативної
обстановки на державному кордоні; опрацьовуються конкретні спільні
заходи щодо їх реалізації, спрямовані на посилення оперативного
забезпечення державного кордону; відпрацьовуються додаткові заходи
з удосконалення оперативної взаємодії. Також визначається час та
порядок зустрічей керівників підпорядкованих їм підрозділів на
поточний місяць.
   5. Час, місце, список учасників зустрічей та порядок їх
проведення погоджуються наявними засобами зв'язку.
   6. Результати зустрічей представників Компетентних органів
оформляються Протоколом українською та польською мовами.
   7. Строки зустрічей, що згадуються у пункті 3 цієї статті, та
Протоколи,  зазначені  у  пункті  6 цієї статті, підлягають
затвердженню Головою Державної прикордонної служби України та
Головним Комендантом Прикордонної варти Республіки Польща.
 
               Стаття 3
 
          Спільні оперативні заходи
 
   1. З метою забезпечення надійної охорони україно-польського
державного кордону Компетентні органи зосереджують зусилля на
протидії тероризму, оперативному прикритті напрямків незаконної
міграції, імовірного руху осіб, які мають  намір  незаконно
перетнути державний кордон, здійснити контрабандні чи вчинити інші
протиправні дії на державному кордоні.
   2. Компетентні  органи  у  рамках  своїх повноважень, з
урахуванням взаємних інтересів і відповідно до національного
законодавства держав Сторін, здійснюють обмін інформацією про:
   a) осіб, мешканців прикордонних населених пунктів, можливо
причетних до діяльності терористичних організацій чи переправлення
через державний кордон вибухівки, зброї, боєприпасів та інших
небезпечних засобів;
   b) співучасників  злочину,  причетних  до  незаконного
переправлення через спільний державний кордон груп незаконних
мігрантів, окремих осіб чи контрабанди, та їх можливі зв'язки;
   c) підготовку або вчинення злочину на державному кордоні чи
території держави однієї із Сторін; обмін інформацією стосується
також осіб причетних до злочину;
   d) виявлення нових каналів (спроб їх створення) здійснення
протиправної діяльності на спільному державному кордоні, форми та
методи їх функціонування;
   e) зразки  документів, що використовуються організованими
злочинними угрупованнями для здійснення протиправної діяльності на
спільному державному кордоні;
   f) результати пояснень та проведені попередні  перевірки
стосовно затриманих осіб, що незаконно перетнули державний кордон;
   g) інші дані, що належать до їх компетенції та пов'язані з
оперативним забезпеченням охорони державного кордону.
   3. Компетентні органи до складу груп, що  працюють  із
порушниками законодавства про державний кордон, можуть залучати
представників Компетентних органів другої сторони.
   4. У разі потреби відповідно до компетенції та відпрацьованих
планів  заходів  Компетентні  органи  проводять  спільні
оперативно-розшукові заходи з метою запобігання або припинення
вчинення злочину на спільному державному кордоні за попереднім їх
узгодженням із відповідними заступниками.
   5. На підставі іменних списків Прикордонні  Уповноважені
України  і Республіки Польща забезпечують перехід державного
кордону представниками Компетентних органів, які залучаються до
проведення спільних оперативно-розшукових заходів у встановлених
пунктах  пропуску  через  державний  кордон,  у  присутності
представника  Компетентного  органу  другої Сторони згідно з
правилами перетинання, зазначеними в Договорі між Україною і
Республікою  Польща  про правовий режим українсько-польського
державного кордону, співробітництво та  взаємну  допомогу  з
прикордонних питань від 12 січня 1993 року ( 616_208 ).
   6. Обмін інформацією здійснюється в усному чи письмовому
вигляді. У разі оперативного реагування на зміни обстановки - по
телефону, через визначені канали зв'язку, з подальшим письмовим
підтвердженням повідомлення.
   7. Захист інформації, що передається в процесі взаємодії,
здійснюється відповідно до норм міжнародного права та національних
законодавств держав Сторін.
   8. Інформація, отримана від однієї Сторони другою, може бути
передана правоохоронним органам третіх країн лише за згодою
Сторони, яка надає інформацію.
 
               Стаття 4
 
            Прикінцеві положення
 
   Цей Протокол набирає чинності з дати його підписання і
діятиме протягом 5 років, після чого його дія  автоматично
продовжується на однорічний період, якщо жодна із Сторін не
пізніше ніж за три місяці до закінчення відповідного періоду не
повідомить іншу Сторону про свій намір припинити дію цього
Протоколу.
   За взаємною згодою Сторін до цього Протоколу можуть вноситися
зміни і доповнення, що оформляються додатковим Протоколом, який є
невід'ємною частиною цього Протоколу.
 
   Вчинено в м. Гданськ 22 вересня 2004 року в двох примірниках,
кожний українською та польською мовами, причому обидва тексти
автентичні.
 
 За Адміністрацію Державної           Головний Комендант
 прикордонної служби України          Прикордонної Варти
 
 генерал-полковник               генерал дивізії
 М. Литвин                   Юзеф Климович

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD28.16681
EUR32.17776
RUB0.41989
PLN7.4954
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка