Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про вилучення (викуп), надання у постійне користування та в оренду земельних ділянок для суспільних та інших потреб, погодження місць розташування об'єктів та зміну цільового призначення земель

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
         від 22 вересня 2004 р. N 1249
                Київ
 
      Про вилучення (викуп), надання у постійне
      користування та в оренду земельних ділянок
      для суспільних та інших потреб, погодження
        місць розташування об'єктів та зміну
          цільового призначення земель
 
 
   На підставі статей 20, 122, 149-151 Земельного  кодексу
України  ( 2768-14 )   Кабінет    Міністрів     України
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Вилучити і надати у постійне користування та в оренду
підприємствам, установам та організаціям земельні ділянки для
суспільних та інших потреб за переліком згідно з додатком 1,
погодити місце розташування об'єктів, пов'язаних з вилученням
земельних ділянок, за переліком згідно з додатком 2, змінити
цільове призначення земельної ділянки згідно з додатком 3.
 
   Районним державним адміністраціям за місцем  розташування
земельних  ділянок видати державні акти на право постійного
користування земельними ділянками і укласти договори оренди землі
з підприємствами, установами та організаціями, яким надаються
земельні ділянки державної власності у користування на умовах
оренди.
 
   2. Підприємствам, установам та організаціям, яким надаються
земельні ділянки для суспільних та інших потреб, відшкодувати
втрати сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва
відповідно до законодавства.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 22
 
 
                     Додаток 1
              до постанови Кабінету Міністрів України
                від 22 вересня 2004 р. N 1249
 
               ПЕРЕЛІК
        підприємств, установ та організацій,
          яким надаються земельні ділянки
 
------------------------------------------------------------------
 Кому надаються земельні | Площа  | З чиїх земель |Умови надання
ділянки і для яких потреб|земельної |  надається  | земельної
             | ділянки, |  земельна  |  ділянки
             |  яка  |  ділянка  |
             |надається,|        |
             | гектарів |        |
------------------------------------------------------------------
           Дніпропетровська область
 
            Широківський район
 
1. Криворізькому     525,3   громадян у   в оренду
  державному гірничо-  (з них   межах Новосе-  строком на
  металургійному    457,2   лівської та   49 років
  комбінату       ріллі)   Розилюксем-
  "Криворіжсталь" під       бурзької
  розміщення та          сільських рад
  реконструкцію
  шламосховища
  "Об'єднане"
 
  ВАТ "Південний    525,2   громадян у   в оренду
  гірничо-       (з них   межах      строком на
  збагачувальний    406,9   Новоселівської 49 років
  комбінат" під     ріллі)   та Розилюксем-
  розміщення та          бурзької
  реконструкцію          сільських рад
  шламосховища
  "Об'єднане"
 
            Житомирська область
 
          Володарсько-Волинський район
 
2. Дочірньому      75 (з них запасу     в оренду
  підприємству     68,4    Ягодинської   строком на
  "Іршанський      ріллі)   сільської ради 10 років
  державний гірничо-
  збагачувальний
  комбінат
  ДАК "Українські
  поліметали" під
  кар'єр ільменітових
  пісків Турчинецької
  ділянки Іршанського
  родовища
 
            Коростенський район
 
3. Дочірньому      117 (з них запасу     в оренду
  підприємству     87 ріллі) Лісівщинської  строком на
  "Іршанський           сільської ради 10 років
  державний гірничо-
  збагачувальний
  комбінат
  ДАК "Українські
  поліметали" під
  кар'єр ільменітових
  пісків Північно-
  західної ділянки
  Лемненського
  родовища
 
            Запорізька область
 
            Якимівській район
 
4. ВАТ "Мелітопольський 0,5226   запасу     в оренду
  елеватор" для     (піски)  Кирилівської  строком на
  розміщення бази         селищної ради  5 років
  відпочинку "Ромашка"
 
5. Приватному      0,2496   запасу     в оренду
  підприємцю      (піски)  Кирилівської  строком
  Линок Т.В. для          селищної ради  на 49 років
  розміщення
  торговельно-
  розважального
  комплексу
 
6. Приватному      2,1538   запасу     в оренду
  підприємцю      (піски)  Кирилівської  строком
  Линок Т.В. для          селищної ради  на 49 років
  розміщення бази
  відпочинку
 
7. Приватному підприємцю 0,3955   запасу     в оренду
  Філобоку В.О. для   (пасовища) Кирилівської  строком
  розміщення спортивно-      селищної ради  на 49 років
  оздоровчого комплексу
 
8. ТОВ "Рандеву" для   0,5301   запасу     в оренду
  розміщення комплексу (піски)  Кирилівської  строком
  атракціонів           селищної ради  на 10 років
  "Луна-парк"
 
9. ЗАТ "Харків - вовна" 0,12    запасу     в оренду
  для розміщення бази  (піски)  Кирилівської  строком
  відпочинку "Волна"        селищної ради  на 49 років
 
10. Сільськогоспо-    2,2686   запасу     в оренду
  дарському       (піски)  Кирилівської  строком
  багатофункціональному      селищної ради  на 49 років
  кооперативу "Єдність"
  для розміщення бази
  відпочинку
 
11. Приватному      0,1398   запасу     в оренду
  підприємству     (піски)  Кирилівської  строком
  "Інтеренерго" для        селищної ради  на 49 років
  розміщення бази
  відпочинку
 
12. Приватному підприємцю 0,3043   запасу     в оренду
  Алдошиній Г.В. для  (піски)  Кирилівської  строком
  розміщення бази         селищної ради  на 49 років
  відпочинку
 
13. ТОВ "Орбіта - 3" для 2,8206   запасу     в оренду
  розміщення бази    (піски)  Кирилівської  строком
  відпочинку "Нептун"       селищної ради  на 49 років
 
14. ТОВ "Спортленд" для  1,3673   запасу     в оренду
  розміщення бази    (піски)  Кирилівської  строком
  відпочинку            селищної ради  на 49 років
 
15. ТОВ "Гірнобуд" для  1,363   запасу     в оренду
  розміщення бази    (піски)  Кирилівської  строком
  відпочинку "Гірнобуд"      селищної ради  на 5 років
 
16. Приватному підприємцю 0,4229   запасу     в оренду
  Волошиній Т.Й. для  (піски)  Кирилівської  строком
  розміщення бази         селищної ради  на 49 років
  відпочинку "Диканька"
 
17. ТОВ "Діоніс" для   0,7144   запасу     в оренду
  розміщення бази    (піски)  Кирилівської  строком
  відпочинку            селищної ради  на 49 років
 
18. ТОВ "Омар" для    0,4336   запасу     в оренду
  розміщення бази    (піски)  Кирилівської  строком
  відпочинку "Світанок"      селищної ради  на 49 років
 
19. Приватному підприємцю 0,5313   запасу     в оренду
  Теодорович Ю.А. для  (піски)  Кирилівської  строком
  розміщення бази         селищної ради  на 49 років
  відпочинку
 
20. Приватному      0,5124   запасу     в оренду
  підприємству "Сан   (піски)  Кирилівської  строком
  лайт" для розміщення       селищної ради  на 49 років
  бази відпочинку
 
21. Приватному підприємцю 0,6471   запасу     в оренду
  Тіткову О.Л. для   (пасовища) Кирилівської  строком
  розміщення бази         селищної ради  на 49 років
  відпочинку
 
22. Приватному підприємцю 0,564   запасу     в оренду
  Федоренку В.Я. для  (пасовища) Кирилівської  строком
  розміщення бази         селищної ради  на 49 років
  відпочинку
 
23. Приватному підприємцю 0,5    запасу     в оренду
  Орлову В.Е. для    (піски)  Кирилівської  строком
  розміщення бази         селищної ради  на 49 років
  відпочинку
 
24. Приватному      0,4001   запасу     в оренду
  підприємству     (пасовища) Кирилівської  строком
  "Медібест" для          селищної ради  на 5 років
  розміщення бази
  відпочинку
 
25. Приватному підприємцю 0,2514   запасу     в оренду
  Назаровій С.О. для  (піски)  Кирилівської  строком
  розміщення бази         селищної ради  на 49 років
  відпочинку
 
26. ТОВ "Вікторія - люкс" 0,9575   запасу     в оренду
  для розміщення бази  (пасовища) Кирилівської  строком
  відпочинку            селищної ради  на 49 років
 
27. ТОВ "Телекомінвест-  1,311   запасу     в оренду
  буд" для розміщення  (піски)  Кирилівської  строком
  бази відпочинку         селищної ради  на 5 років
 
28. Приватному підприємцю 0,7776   запасу     в оренду
  Гребінцю В.П. для   (піски)  Кирилівської  строком
  розміщення бази         селищної ради  на 49 років
  відпочинку
 
29. Мелітопольському   0,4461   запасу     у постійне
  державному      (піски)  Кирилівської  користування
  педагогічному          селищної ради
  університету для
  розміщення бази
  відпочинку
 
30. ТОВ "Термінал" для  0,5291   запасу     в оренду
  розміщення бази    (пасовища) Кирилівської  строком
  відпочинку            селищної ради  на 49 років
 
31. Приватному підприємцю 0,5006   запасу     в оренду
  Одійко В.В. для    (піски)  Кирилівської  строком
  розміщення бази         селищної ради  на 49 років
  відпочинку
 
32. Приватному підприємцю 0,5    запасу     в оренду
  Зобніну Е.Ю. для   (пасовища) Кирилівської  строком
  розміщення бази         селищної ради  на 15 років
  відпочинку
 
33. Приватному підприємцю 0,5    запасу     в оренду
  Коломійцю В.Ф. для  (пасовища) Кирилівської  строком
  розміщення бази         селищної ради  на 15 років
  відпочинку
 
34. ВАТ "Запорожкокс"   0,3009   запасу     в оренду
  для розміщення    (піски)  Кирилівської  строком
  автостоянки           селищної ради  на 49 років
 
35. ВАТ "Лозівський завод 0,5332   запасу     в оренду
  металоконструкцій"  (піски)  Кирилівської  строком
  для розміщення бази       селищної ради  на 49 років
  відпочинку
  "Машинобудівельник"
 
36. ТОВ "Екопом" для   0,5    запасу     в оренду
  розміщення кемпінгу  (пасовища) Кирилівської  строком
                   селищної ради  на 49 років
 
37. ТОВ "ПСУ - 417    0,2879   запасу     в оренду
  Л.П.Е." для      (піски)  Кирилівської  строком
  розміщення бази         селищної ради  на 49 років
  відпочинку "Сонечко"
 
38. Державному ВАТ "Шахта 0,5116   запасу     в оренду
  "Благодатна"     (піски)  Кирилівської  строком
  дочірнього            селищної ради  на 49 років
  підприємства
  державної холдингової
  компанії
  "Павлоградвугілля"
  для розміщення бази
  відпочинку "Шахтар"
 
39. Комунальному     1,1564   запасу     у постійне
  підприємству "Теплові (пасовища) Кирилівської  користування
  мережі Жовтневого        селищної ради
  району" м. Запоріжжя
  для розміщення
  пансіонату
  "Жовтневий"
 
40. Приватному підприємцю 0,3955   запасу     в оренду
  Новікову А.Ф. для   (пасовища) Кирилівської  строком
  розміщення бази         селищної ради  на 49 років
  відпочинку "Еталон"
 
41. ЗАТ з іноземною    0,3644   запасу     в оренду
  інвестицією      (піски)  Кирилівської  строком
  "Запорізький           селищної ради  на 49 років
  автомобілебудівний
  завод" для розміщення
  бази відпочинку "Риф"
 
42. Державному      1,0308   запасу     у постійне
  регіональному     (піски)  Кирилівської  користування
  проектно-            селищної ради
  вишукувальному
  інституту
  "Дніпродіпроводгосп"
  для розміщення бази
  відпочинку
  "Гідротехнік"
 
43. ЗАТ "Укренергочормет" 0,709   запасу     в оренду
  для розміщення бази  (піски)  Кирилівської  строком
  відпочинку "Горизонт"      селищної ради  на 49 років
 
44. Приватному підприємцю 0,42    запасу     в оренду
  Піддубняку А.В. для  (піски)  Кирилівської  строком
  розміщення бази         селищної ради  на 49 років
  відпочинку
 
45. ТОВ "Родем" для    1     запасу     в оренду
  розміщення      (пасовища) Кирилівської  строком
  молодіжного           селищної ради  на 49 років
  розважального
  комплексу
 
             Київська область
 
          Києво-Святошинський район
 
46. Національній академії 46     Київського   у постійне
  внутрішніх справ для (ліси   державного   користування
  розширення центру   1 групи)  лісогоспо-
  спеціальної фізичної       дарського
  підготовки та спорту       об'єднання
                   "Київліс"
 
            Львівська область
 
            Городоцький район
 
47. Службі автомобільних 25,83   резервного   23,35 гектара
  доріг у Львівській  (з них   фонду      в постійне
  області під      23,65   Речичанської  користування
  будівництво нової   ріллі)   сільської ради та 2,48 - в
  концесійної                   оренду
  автомобільної дороги               строком на
  Львів - Краковець,                5 років
  об'єктів дорожнього
  сервісу та дорожньо-
  експлуатаційних служб
 
            Жовківський район
 
             всього
             149,45
 
             у тому
             числі:
 
             18,07   резервного   15,44 гектара
             (з них 6,9 фонду      в постійне
             ріллі)   Зашківської   користування
                   сільської ради та 2,63 - в
                           оренду
                           строком на
                           5 років
 
             4,7    Львівського   4,32 гектара
             (ліси   держлісгоспу  в постійне
             1 групи)          користування
                           та 0,38 - в
                           оренду
                           строком
                           на 5 років
 
             2,93    приватного   2,58 гектара
             (з них   сільсько-    в постійне
             0,64    господарського користування
             ріллі)   підпри-     та 0,35 - в
                   ємства     оренду
                   "Світанок"   строком на
                           5 років
 
             6,22    Жовківського  у постійне
                   управління   користування
                   осушувальних
                   систем
 
             5,05    громадян    у постійне
             (з них   с. Завадів у  користування
             2,95    межах
             ріллі)   Зашківської
                   сільської ради
 
             4,52    резервного   3,94
             (з них   фонду      гектара в
             4,43    Грядівської   постійне
             ріллі)   сільської ради користу-
                           вання та
                           0,58 - в
                           оренду
                           строком на
                           5 років
 
             34,7    Інституту    32,13 гектара
             (з них   біології тварин в постійне
             18,57           користу-
             ріллі)           вання та
                           2,57 - в
                           оренду
                           строком на
                           5 років
 
             0,2    громадянки   у постійне
             (рілля)  Калиняк О.І.  користування
                   у межах
                   Грядівської
                   сільської ради
 
             52,7    державного   48,83 гектара
             (з них   підприємства  в постійне
             34,8    "Навчально-   користування
             ріллі)   дослідне    та 3,87 - в
                   господарство  оренду
                   "Дублянський"  строком на
                           5 років
 
             0,5    резервного   0,45 гектара
                   фонду      в постійне
                   Надичівської  користування
                   сільської ради та 0,05 - в
                           оренду
                           строком на
                           5 років
 
             19,79   резервного   16,95 гектара
             (з них   фонду      в постійне
             3,95    Дублянської   користування
             ріллі)   міської ради  та 2,84 - в
                           оренду
                           строком на
                           5 років
 
             0,07    громадян у   у постійне
             (з них   межах      користування
             0,05    Дублянської
             ріллі)   міської ради
 
            Яворівський район
 
             всього
             568,3658
 
             у тому
             числі:
 
             32,13   резервного   26,34 гектара
             (з них   фонду      в постійне
             10,33   Краковецької  користування
             ріллі)   селищної ради  та 5,79 - в
                           оренду
                           строком на
                           5 років
 
             20,92   Яворівського  18,28 гектара
             (ліси   дочірнього   в постійне
             1 та 2   лісогоспо-   користування
             груп)   дарського    та 2,64 - в
                   підприємства  оренду
                   "Галсільліс"  строком на
                           5 років
 
             48,6 (ліси Рава-Руського  37,6 гектара
             1 та 2   держлісгоспу  в постійне
             груп)           користування
                           та 11 - в
                           оренду
                           строком на
                           5 років
 
             16 (з них резервного   13,3 гектара
             2,75    фонду      в постійне
             ріллі)   Любинської   користування
                   сільської ради та 2,7 - в
                           оренду
                           строком на
                           5 років
 
             8,7    резервного   7,15 гектара
                   фонду      в постійне
                   Наконечнянської користування
                   сільської ради та 1,55 - в
                           оренду
                           строком на
                           5 років
 
             35,69   резервного   31,44 гектара
             (з них   фонду      в постійне
             23,65   Калинівської  користування
             ріллі)   сільської ради та 4,25 - в
                           оренду
                           строком на
                           5 років
 
             20,79   резервного   18,89 гектара
             (з них   фонду      в постійне
             11,93   Рогізненської  користування
             ріллі)   сільської ради та 1,9 - в
                           оренду
                           строком на
                           5 років
 
             37,42   резервного   32,92 гектара
             (з них   фонду      в постійне
             20,77   Терновицької  користування
             ріллі)   сільської ради та 4,5 - в
                           оренду
                           строком на
                           5 років
 
             12,55   резервного   11,25 гектара
             (з них   фонду      в постійне
             7,11    Прилбичівської користування
             ріллі)   сільської ради та 1,3 - в
                           оренду
                           строком на
                           5 років
 
             11,9    Яворівського  11,43 гектара
                   державного   в постійне
                   гірничо-    користування
                   хімічного    та 0,47 - в
                   підприємства  оренду
                   "Сірка"     строком на
                           5 років
 
             32,35   резервного   28,9 гектара
             з них   фонду      в постійне
             24,16   Бердихівської  користування
             ріллі)   сільської ради та 3,45 - в
                           оренду
                           строком на
                           5 років
 
             39,75   резервного   34,8 гектара
             (з них   фонду Добро-  в постійне
             35,16   станівської   користування
             ріллі)   сільської ради та 4,95 - в
                           оренду
                           строком на
                           5 років
 
             1,25    фермерського  1 гектар в
             (рілля)  господарства  постійне
                   громадянина   користування
                   Миклуші М.М. у та 0,25 - в
                   межах Добро-  оренду
                   станівської   строком
                   сільської ради на 5 років
 
             1,94 (ліси Страдчівського 1,68 гектара
             1 групи)  навчально-   в постійне
                   виробничого   користування
                   лісокомбінату  та 0,26 - в
                           оренду
                           строком на
                           5 років
 
             16,8    резервного   14,75 гектара
             (з них   фонду Кам'яно- в постійне
             12,77   брідської    користування
             ріллі)   сільської ради та 2,05 - в
                           оренду
                           строком на
                           5 років
 
             57,05   резервного   29,5 гектара
             (з них   фонду      в постійне
             49,57   Великопільської користування
             ріллі)   сільської ради та 27,55 - в
                           оренду
                           строком на
                           5 років
 
             39,3    резервного   33,65 гектара
             (з них   фонду      в постійне
             31,06   Мальчицівської користування
             ріллі)   сільської ради та 5,65 - в
                           оренду
                           строком на
                           5 років
 
             21,75   резервного   19,3 гектара
             (з них   фонду      в постійне
             10,34   Порічанської  користування
             ріллі)   сільської ради та 2,45 - в
                           оренду
                           строком на
                           5 років
 
             1,8558   садового    у постійне
             (рілля)  товариства   користування
                   "Райдуга"
 
             2,61    резервного   2,28 гектара
             (рілля)  фонду      в постійне
                   Вороцівської  користування
                   сільської ради та 0,33 - в
                           оренду
                           строком на
                           5 років
 
             42,04   резервного   37,36 гектара
             (з них   фонду      в постійне
             16,72   Домажирської  користування
             ріллі)   сільської ради та 4,68 - в
                           оренду
                           строком на
                           5 років
 
             62,63   резервного   57,57 гектара
             (з них   фонду      в постійне
             31,56   Бірківської   користування
             ріллі)   сільської ради та 5,06 - в
                           оренду
                           строком на
                           5 років
 
             1,09    громадян    у постійне
                   с. Бірки    користування
 
             3,25    Львівської   у постійне
                   залізниці    користування
 
           Кам'янка-Бузький район
 
             8,89    резервного   в оренду
             (з них   фонду      строком на
             8,85    Запитівської  49 років
             ріллі)   селищної ради
 
            Полтавська область
 
             Гадяцький район
 
48. Дочірній компанії   всього 5,5
  "Укргазвидобування"
  Національної     у тому
  акціонерної компанії числі:
  "Нафтогаз України"
  для розташування   0,45    запасу     у постійне
  свердловин N 118, 119 (рілля)  Ціпківської   користування
  Куличихинського         сільської ради
  газоконденсатного
  родовища       2,51    фермерського  в оренду
             (рілля)  господарства  строком на
                   "Світанок"   2 роки
 
             2,54    фермерського  в оренду
             (рілля)  господарства  строком
                   "Нива"     на 2 роки
 
            Карлівський район
 
49. Дочірній компанії   всього 0,4
  "Укргазвидобування"
  Національної     у тому
  акціонерної      числі:
  компанії "Нафтогаз
  України" під     0,39    громадянина   в оренду
  облаштування     (рілля)  Лисенка С.В.  строком на
  експлуатаційної         у межах     25 років
  свердловини N 100/101      Карлівської
  Веснянського           міської ради
  газоконденсатного
  родовища       0,01    запасу     в оренду
                   Карлівської   строком на
                   міської ради  25 років
 
             Сумська область
 
               м. Суми
 
50. Виробничо-комерційній всього
  фірмі "Побутсервіс" у 9,29
  формі товариства з
  обмеженою       у тому
  відповідальністю під числі:
  кар'єр для
  видобування глини   8,21    громадянина   в оренду
             (рілля)  Федорченко В.М. строком на
                           15 років
 
             1,08    запасу     в оренду
                   Піщанської   строком
                   сільської ради на 15 років
 
           Липоводолинський район
 
51. ВАТ "Укрнафта" для  всього
  будівництва об'єктів 5,67
  Липоводолинського
  родовища       у тому
             числі:
 
             3,24    запасу Ясно-  2,16 гектара
             (з них   пільщинської  в оренду
             0,97    сільської ради строком на
             ріллі)           50 років та
                           1,08 - в
                           оренду
                           строком на
                           3 роки
 
             2,43    фермерського  2,27 гектара
             (рілля)  господарства  в оренду
                   "Новий мир"   строком на
                           50 років та
                           0,16 - в
                           оренду
                           строком на
                           3 роки
 
             Роменський район
 
52. ВАТ "Укрнафта" для  2,1    резервного   0,37 гектара
  будівництва      (рілля)  фонду      в оренду
  свердловини N 82         Малобубнівської строком на
  Артюхівського          сільської ради 25 років та
  родовища                     1,73 - в
                           оренду
                           строком на
                           3 роки
 
53. ВАТ "Укрнафта" для  2,1    резервного   0,37 гектара
  будівництва      (рілля)  фонду      в оренду
  свердловини N 83         Малобубнівської строком на
  Артюхівського          сільської ради 25 років та
  родовища                     1,73 - в
                           оренду
                           строком на
                           3 роки
 
            Харківська область
 
            Краснокутський район
 
54. ВАТ "Укрнафта" під  2,13    громадян, землі 0,39 гектара
  облаштування     (рілля)  яких надані   в оренду
  свердловини N 59         в оренду    строком на
  Сахалінського          сільськогоспо- 50 років та
  родовища             дарському    1,74 - в
                   товариству з  оренду
                   обмеженою    строком на
                   відпові-    3 роки
                   дальністю
                   "Нива"
 
55. ВАТ "Укрнафта" під  2,13    громадян, землі 0,39 гектара
  облаштування     (рілля)  яких надані в  в оренду
  свердловини N 60         оренду     строком
  Сахалінського          сільсько-    на 50 років
  родовища             господарському та 1,74 - в
                   товариству з  оренду
                   обмеженою    строком на
                   відпові-    3 роки
                   дальністю
                   "Нива"
 
56. ВАТ "Укрнафта" під  2,1    резервного   0,39 гектара
  облаштування     (рілля)  фонду      в оренду
  експлуатаційної         Краснокутської строком на
  свердловини N 82         селищної ради  50 років та
  Західно-Козіївського               1,71 - в
  родовища                     оренду
                           строком на
                           3 роки
 
 
                     Додаток 2
              до постанови Кабінету Міністрів України
                від 22 вересня 2004 р. N 1249
 
               ПЕРЕЛІК
      підприємств, установ та організацій, яким
      погоджується місце розташування об'єктів,
      пов'язаних з вилученням земельних ділянок
 
------------------------------------------------------------------
 Кому погоджується місце | Площа  | З чиїх земель |  Умови
 розташування об'єкта і |земельної | передбачається| вилучення
  для яких потреб   | ділянки, |  вилучити  | земельної
             |  яку  |  земельну  |  ділянки
             | передба- |  ділянку   |
             | чається |        |
             | вилучити,|        |
             | гектарів |        |
------------------------------------------------------------------
             Донецька область
 
            Волноваський район
 
1. Державному ВАТ "Шахта 33,84   резервного   у постійне
  Південнодонбаська N 1" (з них   фонду      користування
  імені Героїв 9-ї    31,44   Микільської
  стрілецької дивізії  ріллі)   сільської ради
  під розширення
  плоского породного
  відвалу, автогоспо-
  дарства на
  проммайданчику
  вентиляційного
  стовбура N 1 і
  вентиляційної
  свердловини на
  проммайданчику
  вентиляційного
  стовбура N 2
 
            Житомирська область
 
          Володарсько-Волинський район
 
2. Дочірньому       170,5   Коростенського в оренду
  підприємству      (ліси   державного   строком
  "Іршанський      1 групи)  лісо-      на 10 років
  державний гірничо-        мисливського
  збагачувальний          господарства
  комбінат
  ДАК "Українські
  поліметали" під
  кар'єр ільменітових
  пісків Юрської
  ділянки Межирічного
  родовища
 
3. ТОВ "Валки-      всього
  ільменіт" під     174
  кар'єр ільменітових
  пісків Валки-     у тому
  Гацьківського родовища числі:
 
             77,7    запасу     в оренду
             (з них   Кропивнянської строком
             59 ріллі) сільської ради на 20 років
 
             96,3    дочірнього   в оренду
             (з них   підприємства  строком
             85,9 лісів "Володарсько-  на 20 років
             1 та 2   Волинський
             груп)   лісгосп АПК"
 
            Коростенський район
 
4. Дочірньому       всього
  підприємству      66,7
  "Іршанський
  державний гірничо-   у тому
  збагачувальний     числі:
  комбінат
  ДАК "Українські    7,6    Коростенського в оренду
  поліметали"      (ліси   державного   строком
  під кар'єр       1 групи)  лісо-      на 10 років
  ільменітових пісків        мисливського
  каолінової ділянки        господарства
  Іршанського родовища
             1,1    дочірнього   в оренду
                   підприємства  строком
                   "Коростенський на 10 років
                   лісгосп АПК"
 
             58 (з них запасу     в оренду
             44,5    Шершнівської  строком
             ріллі)   сільської ради на 10 років
 
5. Дочірньому       184 (ліси Коростенського в оренду
  підприємству      1 групи)  державного   строком
  "Іршанський державний       лісо-      на 20 років
  гірничо-збагачувальний      мисливського
  комбінат             господарства
  ДАК "Українські
  поліметали" під кар'єр
  ільменітових пісків
  Юрської ділянки
  Межирічного родовища
 
            Полтавська область
 
6. ВАТ "Полтавський    всього
  гірничо-        587,05
  збагачувальний
  комбінат" під кар'єр  у тому
  залізистих кварцитів  числі:
  Єристівського
  родовища
 
            Кременчуцький район
 
             128,24   запасу     в оренду
             (з них   Пришибської   строком
             32 ріллі) сільської ради на 49 років
 
             0,01    ВАТ "Полтава-  в оренду
                   обленерго"   строком
                           на 49 років
 
             17,8    фермерського  в оренду
             (з них   господарства  строком
             13,2    "Труд"     на 49 років
             ріллі)
 
             0,7    фермерського  в оренду
             (рілля)  господарства  строком
                   "Світязь"    на 49 років
 
             6     служби     в оренду
                   автомобільних  строком
                   доріг у     на 49 років
                   Полтавській
                   області
 
             5,45    громадян    в оренду
                   с. Єристівка  строком
                           на 49 років
 
          Комсомольська міська рада
 
             56,09   запасу     в оренду
                   Комсомольської строком
                   міської ради  на 49 років
 
             0,01    ВАТ "Полтава-  в оренду
                   обленерго"   строком
                           на 49 років
 
             м. Комсомольськ
 
             368,49   агрофірми    в оренду
             (з них   "Відродження"  строком
             179,8           на 49 років
             ріллі)
 
             4,25    служби     в оренду
                   автомобільних  строком
                   доріг у     на 49 років
                   Полтавській
                   області
 
 
             0,01    ВАТ "Полтава-  в оренду
                   обленерго"   строком
                           на 49 років
 
           Тернопільська область
 
             Бучацький район
 
7. Службі автомобільних  всього
  доріг у Тернопільській 37,02
  області для
  будівництва      у тому
  автомобільної дороги  числі:
  державного значення
  Івано-Франківськ -   1,34    служби автомо- у постійне
  Бучач - Тернопіль         більних доріг у користування
                   Тернопільській
                   області
 
             15,51   селянської   14,49 гектара
             (з них   спілки імені  в постійне
             12,78   І. Франка    користування
             ріллі)           та 1,02 - в
                           оренду
                           строком на
                           3 роки
 
             0,61    ЗАТ "Астрон"  0,55 гектара
             (рілля)          в постійне
                           користування
                           та 0,06 - в
                           оренду
                           строком на
                           3 роки
 
             2,76    загального   2,66 гектара
                   користування  в постійне
                   с. Рукомиш   користування
                           та 0,1 - в
                           оренду
                           строком на
                           3 роки
 
             3,24    селянської   у постійне
             (з них   спілки імені  користування
             1,8 лісів Грушевського
             1 групи)
 
             4,84    загального   у постійне
                   користування  користування
                   с. Підзамочок в
                   межах Підза-
                   мочківської
                   сільської ради
 
             5,44    загального   5,34 гектара
                   користування  в постійне
                   с. Звенигород в користування
                   межах Підзамоч- та 0,1 - в
                   ківської    оренду
                   сільської ради строком на
                           3 роки
 
             3,28    громадян    3,2 гектара
             (рілля)  с. Звенигород  в постійне
                           користування
                           та 0,08 - в
                           оренду
                           строком на
                           3 роки
 
            Харківська область
 
            Валківський район
 
8. ТОВ "Сахалінське" для всього
  облаштування      5,7
  Сахалінського     (рілля)
  нафтогазоконденсатного
  родовища        у тому
             числі:
 
             4,49    громадян в   4,489 гектара
                   межах      в оренду
                   Високопільської строком на
                   сільської ради 1 рік та
                           0,001 - в
                           оренду
                           строком на
                           10 років
 
             1,21    невитребуваних в оренду
                   земельних    строком
                   часток (паїв), на 1 рік
                   наданих в
                   оренду
                   приватному
                   сільськогоспо-
                   дарському
                   підприємству
                   "Промінь"
 
            Краснокутський район
 
             всього
             28,652
             (рілля)
 
             у тому
             числі:
 
             3,601   фермерського  0,001 гектара
                   господарства  в оренду
                   "Аліса"     строком на
                           10 років та
                           3,6 - в
                           оренду
                           строком на
                           1 рік
 
             1,8    сільськогоспо- в оренду
                   дарського    строком
                   ТОВ "Нива"   на 1 рік
 
             1,06    невитребуваних в оренду
                   земельних    строком
                   часток (паїв), на 10 років
                   наданих в
                   оренду
                   фермерському
                   господарству
                   "Аліса"
 
             0,05    невитребуваних в оренду
                   земельних    строком на
                   часток (паїв), 1 рік
                   наданих в
                   оренду
                   приватному
                   сільськогоспо-
                   дарському
                   підприємству
                   "Світанок"
 
             21,157   сільськогоспо- 0,275 гектара
                   дарського    в оренду
                   виробничого   строком на
                   кооперативу   10 років та
                   "Зоря"     20,882 - в
                           оренду
                           строком
                           на 1 рік
 
             0,48    фермерського  в оренду
                   господарства  строком
                   "Архідея"    на 1 рік
 
             0,504   громадян в   в оренду
                   межах      строком
                   Олексіївської  на 1 рік
                   сільської ради
 
 
                     Додаток 3
              до постанови Кабінету Міністрів України
                від 22 вересня 2004 р. N 1249
 
               ЗМІНА
       цільового призначення земельної ділянки
 
----------------------------------------------------------------------------
Місце розташування|Власник земельної |  Площа  |Площа земельних ділянок,
земельної ділянки |   ділянки   | земельної |    гектарів
         |         | ділянки для |------------------------
         |         |  ведення  | цільове | цільове
         |         | підсобного |призначення|призначення
         |         |господарства,| яких не |  яких
         |         |  гектарів | змінюється| змінено
         |         |       |  (для  |(під кар'єр
         |         |       | ведення |з видобутку
         |         |       | підсобного|вогнетривких
         |         |       |  госпо- |  глин)
         |         |       | дарства) |
----------------------------------------------------------------------------
Предтечинська   ВАТ "Часівоярський   99,7633   39,3633    60,4
сільська рада   вогнетривкий
(Костянтинівський комбінат"
район Донецької
області)

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD28.16681
EUR32.17776
RUB0.41989
PLN7.4954
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка