Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про припинення діяльності державного підприємства "Шахта "Никанор-Нова"

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

      МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            24.09.2004 N 584
 
 
    Про припинення діяльності державного підприємства
           "Шахта "Никанор-Нова"
 
 
   Відповідно до Господарського кодексу України ( 436-15 ),
Цивільного кодексу України ( 435-15 ), Декрету Кабінету Міністрів
України від 15 грудня 1992 року N 8-92 ( 8-92 ) "Про управління
майном, що є у загальнодержавній власності" та враховуючи, що
провадження у справі про банкрутство проти державного підприємства
"Шахта "Никанор-Нова" припинено (ухвала  господарського  суду
Луганської області від 12.08.2004 у справі N 9/96), Н А К А З У Ю:
 
   1. Внести зміни до наказу Мінпаливенерго від 13.02.2003 N 82
"Про  реорганізацію   ДХК   "Луганськвугілля"   та   ДХК
"Луганськвуглепереробка" (із змінами, внесеними згідно з наказом
від 25.03.2003 N 143 ( v0143558-03 ):
   у пунктах 4, 11, 13 наказу слова "та державного підприємства
"Шахта "Никанор-Нова" у відповідних відмінках виключити.
 
   2. Припинити діяльність державного підприємства (ДП) "Шахта
"Никанор-Нова"  шляхом  реорганізації:  приєднання  до складу
державного підприємства "Луганська вугільна компанія".
 
   3. Виконання функцій голови комісії з припинення діяльності
ДП "Шахта "Никанор-Нова" покласти на Шипачова Б.К. за його згодою.
 
   4. Голові  комісії  з  припинення  діяльності ДП "Шахта
"Никанор-Нова" Шипачову В.К.:
 
   4.1. У встановленому порядку забезпечити опублікування у
спеціальному  додатку  до газети "Урядовий кур'єр" та/або в
офіційному друкованому видані органу державної влади чи органу
місцевого самоврядування за місцезнаходженням юридичної особи
відповідних повідомлень про припинення діяльності та про порядок і
строк заявлення вимог кредиторами.
 
   4.2. У  встановленому  порядку  повідомити  державного
реєстратора про рішення щодо припинення діяльності юридичної особи
та подати документи, необхідні для внесення до Єдиного державного
реєстру відповідних записів.
 
   4.3. Утворити комісію з припинення діяльності  юридичної
особи.
 
   4.4. Не пізніше двох робочих днів від дати надходження до
державного реєстратора документів, які подаються для внесення до
Єдиного державного реєстру запису про рішення засновника юридичної
особи щодо припинення її діяльності, погодити  з  державним
реєстратором призначення комісії з припинення діяльності юридичної
особи у встановленому чинним законодавством порядку та повідомити
Мінпаливенерго про прийняте рішення.
 
   4.5. У  встановленому  порядку  попередити  працівників
державного підприємства "Шахта "Никанор-Нова" про реорганізацію та
забезпечити дотримання їх соціально-правових гарантій у порядку та
на умовах, визначених чинним законодавством.
 
   4.6. Здійснити інвентаризацію майна станом на 30 вересня
2004 року і передати, а в.о. генерального директора ДП "Луганська
вугільна компанія" Худякову Ю.М. прийняти на баланс підприємства
основні фонди та матеріальні цінності, скласти передавальний
баланс і до 20 жовтня 2004 року подати Мінпаливенерго  на
затвердження.
 
   4.7. Не  пізніше двох робочих днів від дати завершення
процедури припинення, яка передбачена законом, забезпечити подання
державному  реєстратору документів, необхідних для здійснення
державної реєстрації припинення  діяльності  юридичної  особи
унаслідок приєднання.
 
   4.8. У триденний термін від дати внесення запису до Єдиного
державного реєстру про припинення діяльності юридичної особи
надати Департаменту майнових відносин відповідні підтверджувальні
документи, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства.
 
   4.9. Вжити інших заходів,  пов'язаних  з  реорганізацією
підприємства, відповідно до чинного законодавства.
 
   5. В.о.  генерального  директора  ДП "Луганська вугільна
компанія" Худякову Ю.М. з метою забезпечення процесу приєднання
юридичної особи до складу ДП "Луганська вугільна компанія" та
визначення розміру статутного фонду підприємства після приєднання
до нього юридичної особи, діяльність якої припиняється:
 
   5.1. Забезпечити здійснення у встановленому законодавством
порядку незалежної оцінки майна ДП "Шахта "Никанор-Нова".
 
   5.2. Подати Мінпаливенерго на погодження відповідні матеріали
за результатами оцінки майна підприємства (висновок експерта щодо
вартості майна підприємства, а також звіт про оцінку вартості
майна ДП "Шахта "Никанор-Нова" з рецензією до нього).
 
   5.3. З урахуванням результатів передавального балансу оцінки
майна скласти зведений баланс та подати його Мінпаливенерго на
затвердження.
 
   5.4. Підготувати  проект змін (доповнень) до статуту ДП
"Луганська  вугільна  компанія",  пов'язаних  з  приєднанням
відповідної юридичної особи та збільшенням розміру статутного
фонду підприємства, і подати його Мінпаливенерго на затвердження,
після чого здійснити державну реєстрацію цих змін (доповнень) у
порядку та термін визначені чинним законодавством.
 
   5.5. Інформувати Департамент майнових відносин про  стан
виконання цього наказу.
 
   5.6. Привести свої рішення у відповідність з цим наказом.
 
   6. Установити  дату інвентаризації та дату оцінки майна
ДП "Луганська вугільна компанія" - 30 жовтня 2004 року.
 
   7. Установити  термін  припинення  діяльності  державного
підприємства "Шахта "Никанор-Нова" - 15 грудня 2004 року.
 
   8. Установити,  що  ДП  "Луганська вугільна компанія" є
правонаступником усіх прав та обов'язків ДП "Шахта "Никанор-Нова"
після завершення процедури припинення діяльності цієї юридичної
особи відповідно до чинного законодавства.
 
   9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Ященка Ю.П.
 
 Міністр                          С.Тулуб

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD28.16681
EUR32.17776
RUB0.41989
PLN7.4954
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка