Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін і доповнень до наказу МВС України від 25.11.2003 N 1428 "Про організацію матеріально-технічного забезпечення службової діяльності Державної служби охорони при МВС України"

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

       МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            26.10.2004 N 1264
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   9 листопада 2004 р.
                   за N 1428/10027
 
 
       Про внесення змін і доповнень до наказу
    МВС України від 25.11.2003 N 1428 "Про організацію
     матеріально-технічного забезпечення службової
        діяльності Державної служби охорони
             при МВС України"
 
 
   З метою  вдосконалення організації зв'язку в підрозділах
Державної служби охорони при МВС України та скорочення витрат на
його утримання Н А К А З У Ю:
 
   1. Унести до наказу МВС України від 25.11.2003 N 1428
( z0511-04 ) "Про організацію матеріально-технічного забезпечення
службової діяльності Державної служби охорони при МВС України",
зареєстрованого в  Міністерстві  юстиції  України  21.04.2004
за N 511/9110, такі зміни і доповнення:
 
   1.1. Підпункт 4.2 пункту 4 викласти в такій редакції:
   "4.2. Здійснювати придбання в централізованому порядку за
кошти  підрозділів  ДСО засобів зв'язку, виходячи з табелів
належності, складених відповідно до цього наказу і затверджених в
установленому порядку,  погоджуючи  з  Управлінням  зв'язку
при МВС України їх тип".
 
   1.2. Додатки 1, 6 викласти в новій редакції (додаються).
 
   1.3. Доповнити наказ додатком 8 (додається).
 
   2. Контроль за виконанням наказу  покласти  на  першого
заступника Міністра внутрішніх справ України генерал-лейтенанта
міліції Жука В.О.
 
 Міністр
 генерал-полковник міліції              М.В.Білоконь
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу МВС України
                   25.11.2003 N 1428
                   ( z0511-03 )
                   (у редакції наказу
                   МВС України
                   від 26.10.2004 N 1264)
 
 
               НОРМИ
         належності засобів радіозв'язку
        для підрозділів ДСО при МВС України
 
 
-----------------------------------------------------------------------------
|Найменування|Одиниця|Кількість|   Кому належить   |   Примітка   |
| техніки  |виміру |     |            |          |
| зв'язку  |    |     |            |          |
|------------+-------+---------+------------------------+-------------------|
|   1   |  2  |  3  |      4      |     5     |
|------------+-------+---------+------------------------+-------------------|
|1.     |компл. | 2   |черговій частині:    |відповідно до   |
|Радіостанція|    |     | ДДСО при МВС України, |погодженої з    |
|УКХ     |    |     |УДСО при ГУМВС України в|центрами зв'язку  |
|діапазону  |    |     |Автономній Республіці  |(ЦЗ) УМВС в    |
|стаціонарна |    |     |Крим, м. Києві і    |областях та    |
|      |    |     |Київській області, УДСО,|відділом      |
|      |    |     |ВДСО при УМВС України в |телекомунікацій  |
|      |    |     |областях і       |(ВТ) ДДСО при МВС |
|      |    |     |м. Севастополі,     |України схеми   |
|      |    |     |Криворізького ВДСО УДСО |організації зв'язку|
|      |    |     |при УМВС України в   |          |
|      |    |     |Дніпропетровській    |          |
|      |    |     |області;        |          |
|      |    |     | стройових підрозділів |          |
|      |    |     |міліції або цивільної  |          |
|      |    |     |охорони ДСО;      |          |
|      |    |     | підрозділів      |          |
|      |    |     |СПМО "Титан";      |          |
|      |    |     | вищих професійних   |          |
|      |    |     |училищ ДСО.       |          |
|      |-"-  | 2   |Пункту централізованого |          |
|      |    |     |спостереження, що    |          |
|      |    |     |розташований в окремій |          |
|      |    |     |від чергової частини  |          |
|      |    |     |стройового підрозділу  |          |
|      |    |     |ДСО будівлі.      |          |
|      |-"-  | 1   |Спеціалізованому    |          |
|      |    |     |навчальному класу вищого|          |
|      |    |     |професійного училища  |          |
|      |    |     |ДСО.          |          |
|      |-"-  | 1   |Пункту централізованого |          |
|      |    |     |спостереження, що    |          |
|      |    |     |розташований в одній  |          |
|      |    |     |будівлі з черговою   |          |
|      |    |     |частиною стройового   |          |
|      |    |     |підрозділу ДСО.     |          |
|      |-"-  | 1   |Караульному приміщенню |          |
|      |    |     |на об'єкті, який    |          |
|      |    |     |охороняється стройовим |          |
|      |    |     |підрозділом міліції або |          |
|      |    |     |цивільної охорони ДСО. |          |
|      |-"-  | 1   |Стаціонарному посту на |          |
|      |    |     |особливо важливому   |          |
|      |    |     |об'єкті, який      |          |
|      |    |     |охороняється стройовим |          |
|      |    |     |підрозділом міліції або |          |
|      |    |     |цивільної охорони ДСО  |          |
|------------+-------+---------+------------------------+-------------------|
|2.     |компл. | 1   |на кожний службовий   |відповідно до вимог|
|Радіостанція|    |     |автомобіль і      |МВС України    |
|УКХ     |    |     |оперативно-службовий  |          |
|діапазону  |    |     |мотоцикл.        |          |
|автомобільна|-"-  | 2   |На кожний гелікоптер,  |          |
|      |    |     |штабний автобус,    |          |
|      |    |     |моторний човен УДСО при |          |
|      |    |     |ГУМВС України в     |          |
|      |    |     |Автономній Республіці  |          |
|      |    |     |Крим, м. Києві і    |          |
|      |    |     |Київській області, УДСО,|          |
|      |    |     |ВДСО при УМВС України в |          |
|      |    |     |областях і       |          |
|      |    |     |м. Севастополі,     |          |
|      |    |     |Криворізькому ВДСО УДСО |          |
|      |    |     |при УМВС України в   |          |
|      |    |     |Дніпропетровській    |          |
|      |    |     |області         |          |
|------------+-------+---------+------------------------+-------------------|
|3.     |компл. |40% від |стройовому підрозділу  |          |
|Радіостанція|    |чисель- |міліції або цивільної  |          |
|УКХ     |    |ності  |охорони ДСО       |          |
|діапазону  |    |особового|            |          |
|переносна  |    |складу  |            |          |
|      |    |     |            |          |
|      |-"-  |70% від |підрозділу       |          |
|      |    |чисель- |СПМО "Титан"      |          |
|      |    |ності  |            |          |
|      |    |особового|            |          |
|      |    |складу  |            |          |
|------------+-------+---------+------------------------+-------------------|
|4.     |    |     |черговій частині:    |забезпечення    |
|Радіостанція|компл. | 20   | ДДСО при МВС України; |оперативних планів |
|УКХ     |-"-  | 15   | УДСО при ГУМВС    |здійснюється    |
|діапазону  |    |     |України в Автономній  |відповідно до   |
|переносна  |    |     |Республіці Крим     |розпорядження по  |
|      |    |     |і м. Києві;       |зв'язку за рахунок |
|      |-"-  | 10   | УДСО при ГУМВС    |використання    |
|      |    |     |України в Київській   |радіостанцій    |
|      |    |     |області, УДСО, ВДСО при |підрозділів,    |
|      |    |     |УМВС України в областях |задіяних згідно  |
|      |    |     |і м. Севастополі,    |планів, резерву  |
|      |    |     |Криворізькому ВДСО УДСО |ДДСО при МВС    |
|      |    |     |при УМВС України в   |України, УДСО при |
|      |    |     |Дніпропетровській    |ГУМВС України в  |
|      |    |     |області;        |Автономній     |
|      |-"-  | 5   | стройовому підрозділу |Республіці Крим,  |
|      |    |     |міліції або цивільної  |м. Києві і     |
|      |    |     |охорони ДСО       |Київській області, |
|      |    |     |            |УДСО, ВДСО при УМВС|
|      |    |     |            |України в областях |
|      |    |     |            |і м. Севастополі  |
|------------+-------+---------+------------------------+-------------------|
|5.     |компл. |100% від |підрозділу СПМО "Титан" |          |
|Радіостанція|    |чисель- |            |          |
|УКХ     |    |ності  |            |          |
|діапазону  |    |особового|            |          |
|потайно-  |    |складу, |            |          |
|переносна  |    |що    |            |          |
|      |    |задіяний |            |          |
|      |    |для   |            |          |
|      |    |охорони |            |          |
|      |    |фізичних |            |          |
|      |    |осіб   |            |          |
|------------+-------+---------+------------------------+-------------------|
|6.     |компл. |згідно  |ДДСО при МВС України,  |забезпечення    |
|Ретранслятор|    |зі    |УДСО при ГУМВС України в|стійкого      |
|УКХ     |    |схемою  |Автономній Республіці  |радіообміну:    |
|(сімплек-  |    |органі- |Крим, м. Києві і    | при закритому  |
|сний)    |    |зації  |Київській області, УДСО,|радіоканалі;    |
|      |    |зв'язку |ВДСО при УМВС України в | при великих   |
|      |    |     |областях і       |відстанях між   |
|      |    |     |м. Севастополі,     |пунктами зв'язку  |
|      |    |     |Криворізькому ВДСО УДСО |(до 80 км за    |
|      |    |     |при УМВС України в   |наявності прямої  |
|      |    |     |Дніпропетровській    |видимості).    |
|      |    |     |області;        |Відповідно до   |
|      |-"-  |згідно  |підрозділу СПМО "Титан" |погодженої з ЦЗ  |
|      |    |зі    |            |УМВС в областях та |
|      |    |схемою  |            |ВТ ДДСО при МВС  |
|      |    |органі- |            |України схеми   |
|      |    |зації  |            |організації зв'язку|
|      |    |зв'язку |            |          |
|------------+-------+---------+------------------------+-------------------|
|7.     |компл. |згідно з |ДДСО при МВС України,  |зв'язок      |
|Радіорелейні|    |проектом |УДСО при ГУМВС України в|організовується за |
|станції всіх|    |     |Автономній Республіці  |наявності     |
|типів    |    |     |Крим, м. Києві і    |дозволених     |
|      |    |     |Київській області, УДСО,|частотних номіналів|
|      |    |     |ВДСО при УМВС України в |та схеми      |
|      |    |     |областях і       |організації    |
|      |    |     |м. Севастополі,     |зв'язку, погодженої|
|      |    |     |Криворізькому ВДСО УДСО |з ЦЗ УМВС в    |
|      |    |     |при УМВС України в   |областях та ВТ ДДСО|
|      |    |     |Дніпропетровській    |при МВС України  |
|      |    |     |області         |          |
|------------+-------+---------+------------------------+-------------------|
|8.     |компл. | 1   |на кожний службовий   |відповідно     |
|Сигнальний |    |     |автомобіль і      |до вимог      |
|гучномовний |    |     |оперативно-службовий  |МВС України    |
|пристрій  |    |     |мотоцикл        |          |
|------------+-------+---------+------------------------+-------------------|
|9.     |компл. |згідно з |ДДСО при МВС України,  |належність і    |
|Пейдженговий|    |проектом |УДСО при ГУМВС України в|кількість пейджерів|
|зв'язок   |    |     |Автономній Республіці  |визначаються    |
| базове  |    |     |Крим, м. Києві і    |відповідно до схеми|
|устаткуван- |    |     |Київській області, УДСО,|оповіщення     |
|ня;     |    |     |ВДСО при УМВС України в |особового складу  |
| термінали |    |     |областях і       |          |
|      |    |     |м. Севастополі,     |          |
|      |    |     |Криворізькому ВДСО УДСО |          |
|      |    |     |при УМВС України в   |          |
|      |    |     |Дніпропетровській    |          |
|      |    |     |області         |          |
-----------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Департаменту
 ДСО при МВС України
 полковник міліції                 О.П.Угровецький
 
 
                   Додаток 6
                   до наказу МВС України
                   25.11.2003 N 1428
                   ( z0511-03 )
                   (у редакції наказу
                   МВС України
                   від 26.10.2004 N 1264)
 
 
               ТАБЕЛЬ
   належності засобів мобільного зв'язку мережі загального
     користування для підрозділів ДСО при МВС України
 
 
------------------------------------------------------------------
|         Посада         | Мобільний | Примітка |
|   (або призначення телефону)    |радіотелефон|     |
|                    |  (шт.)  |     |
|----------------------------------------+------------+----------|
|          1          |   2   |  3   |
|----------------------------------------------------------------|
|        Департамент ДСО при МВС України         |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Начальник Департаменту        |   2   |     |
|----------------------------------------+------------+----------|
|2. Перший заступник начальника     |   1   |     |
|Департаменту              |      |     |
|----------------------------------------+------------+----------|
|3. Заступник начальника Департаменту  |   1   |кожному  |
|----------------------------------------+------------+----------|
|4. Начальник Штабу Департаменту     |   1   |     |
|----------------------------------------+------------+----------|
|5. Начальник управління в складі    |   1   |кожному  |
|Департаменту              |      |     |
|----------------------------------------+------------+----------|
|6. Заступник начальника управління в  |   1   |     |
|складі Департаменту           |      |     |
|----------------------------------------+------------+----------|
|7. Начальник відділу в складі управління|   1   |кожному  |
|----------------------------------------+------------+----------|
|8. Начальник сектору СПМО "Титан"    |   1   |     |
|Департаменту              |      |     |
|----------------------------------------+------------+----------|
|9. Начальник самостійного відділу в   |   1   |     |
|складі Департаменту           |      |     |
|----------------------------------------+------------+----------|
|10. Начальнику центру при Департаменті |   1   |     |
|----------------------------------------+------------+----------|
|11. Головному ревізору         |   1   |кожному  |
|контрольно-ревізійного відділу     |      |     |
|Департаменту              |      |     |
|----------------------------------------+------------+----------|
|12. Прес-секретар відділу моніторингу  |   1*  |     |
|Штабу                  |      |     |
|----------------------------------------+------------+----------|
|13. Оперативний автомобіль чергової   |   1   |на кожний |
|частини                 |      |     |
|----------------------------------------+------------+----------|
|14. Технологічний ****         |   4   |     |
|----------------------------------------+------------+----------|
|15. Виїзний **             |   3   |     |
|----------------------------------------------------------------|
|УДСО при ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, м. Києві і |
|Київській області, УДСО, ВДСО при УМВС України в областях    |
|і м. Севастополі, Криворізький ВДСО УДСО при УМВС України в   |
|Дніпропетровській області                    |
|----------------------------------------------------------------|
|16. Начальник              |   1   |     |
|----------------------------------------+------------+----------|
|17. Заступник начальника        |   1   |кожному  |
|----------------------------------------+------------+----------|
|18. Начальник служби          |   1*   |     |
|----------------------------------------+------------+----------|
|19. Працівники служби маркетингу    |   1*   |кожному  |
|----------------------------------------+------------+----------|
|20. Командир СПМО "Титан"        |   1   |     |
|----------------------------------------+------------+----------|
|21. Старший групи супроводу СПМО "Титан"|   1   |кожному **|
|----------------------------------------+------------+----------|
|22. Технологічний ****         |   2   |     |
|----------------------------------------+------------+----------|
|23. Оперативний автомобіль чергової   |   1   |     |
|частини                 |      |     |
|----------------------------------------------------------------|
|Міські, районні, міжрайонні відділи, відділення ДСО       |
|----------------------------------------------------------------|
|24. Начальник ВДСО           |   1*   |     |
|----------------------------------------+------------+----------|
|25. Командир СПМО "Титан"        |   1*   |     |
|----------------------------------------+------------+----------|
|26. Начальник загону "Варта"      |   1*   |     |
|----------------------------------------+------------+----------|
|27. Старший групи супроводу СПМО "Титан"|   1   |кожному  |
|----------------------------------------+------------+----------|
|28. Старший групи Служби інкасації *** |   1   |кожному  |
|----------------------------------------+------------+----------|
|29. Віддалені пости (за відсутності   |   1   |     |
|радіозв'язку)              |      |     |
|----------------------------------------------------------------|
|  Вищі професійні училища Департаменту ДСО при МВС України  |
|----------------------------------------------------------------|
|30. Начальник училища          |   1   |     |
|----------------------------------------+------------+----------|
|31. Заступник начальника училища    |   1*   |кожному  |
------------------------------------------------------------------
_______________
   * Установлюється, виходячи з необхідності та за наявності
грошових коштів, окремим дозволом начальника ДДСО при МВС України.
   ** Видаються з дозволу начальника ДДСО при МВС України для
виїзду у відрядження.
   *** Установлюється при виїзді за межі дислокації підрозділу.
   **** Для підключення до цифрової відомчої АТС з дозволу ДДСО
при МВС України та проведення в Дослідно-впроваджувальному центрі
при  ДДСО  при  МВС України лабораторних випробувань систем
централізованого спостереження.
 
 Начальник Департаменту
 ДСО при МВС України
 полковник міліції                 О.П.Угровецький
 
 
                   Додаток 8
                   до наказу МВС України
                   25.11.2003 N 1428
                   ( z0511-03 )
                   (у редакції наказу
                   МВС України
                   від 26.10.2004 N 1264)
 
 
             МІСЯЧНИЙ ЛІМІТ
     на розмови абонентів мобільного зв'язку мережі
       загального користування підрозділів ДСО
             при МВС України
 
 
------------------------------------------------------------------
|  Посада (або призначення телефону)  |Установлений |Примітка|
|                    |ліміт без   |    |
|                    |урахування  |    |
|                    |абонентської |    |
|                    |плати (грн.) |    |
|----------------------------------------+--------------+--------|
|          1          |    2   |  3  |
|----------------------------------------------------------------|
|          ДДСО при МВС України            |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Начальник Департаменту        |   300   |    |
|----------------------------------------+--------------+--------|
|2. Перший заступник начальника     |   300   |    |
|Департаменту              |       |    |
|----------------------------------------+--------------+--------|
|3. Заступник начальника Департаменту  |   300   |    |
|----------------------------------------+--------------+--------|
|4. Начальник Штабу Департаменту     |   300   |    |
|----------------------------------------+--------------+--------|
|5. Начальник управління в складі    |   300   |    |
|Департаменту              |       |    |
|----------------------------------------+--------------+--------|
|6. Начальнику центру при Департаменті  |   300   |    |
|----------------------------------------+--------------+--------|
|7. Заступник начальника управління в  |   200   |    |
|складі Департаменту           |       |    |
|----------------------------------------+--------------+--------|
|8. Начальник відділу в складі управління|   200   |    |
|----------------------------------------+--------------+--------|
|9. Начальник сектору СПМО "Титан"    |   200   |    |
|Департаменту              |       |    |
|----------------------------------------+--------------+--------|
|10. Начальник самостійного відділу в  |   200   |    |
|складі Департаменту           |       |    |
|----------------------------------------+--------------+--------|
|11. Головний ревізор          |   100   |    |
|контрольно-ревізійного відділу     |       |    |
|Департаменту              |       |    |
|----------------------------------------+--------------+--------|
|12. Прес-секретар відділу моніторингу  |   100   |    |
|----------------------------------------+--------------+--------|
|13. Оперативний автомобіль чергової   |   200   |    |
|частини                 |       |    |
|----------------------------------------+--------------+--------|
|14. Технологічний            |без обмежень *|    |
|----------------------------------------+--------------+--------|
|15. Виїзний               |без обмежень *|    |
|----------------------------------------------------------------|
|УДСО при ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, м. Києві і |
|Київській області, УДСО, ВДСО при УМВС України в областях    |
|і м. Севастополі, Криворізький ВДСО УДСО при УМВС України в   |
|Дніпропетровській області                    |
|----------------------------------------------------------------|
|16. Начальник              |   200   |    |
|----------------------------------------+--------------+--------|
|17. Заступник начальника        |   150   |    |
|----------------------------------------+--------------+--------|
|18. Начальник служби          |   150   |    |
|----------------------------------------+--------------+--------|
|19. Працівник служби маркетингу     |   100   |    |
|----------------------------------------+--------------+--------|
|20. Командир СПМО "Титан"        |   150   |    |
|----------------------------------------+--------------+--------|
|21. Старший групи супроводу СПМО "Титан"|   **   |    |
|----------------------------------------+--------------+--------|
|22. Технологічний            |без обмежень *|    |
|----------------------------------------+--------------+--------|
|23. Оперативний автомобіль чергової   |   **   |    |
|частини                 |       |    |
|----------------------------------------------------------------|
|Міські, районні, міжрайонні відділи, відділення ДСО       |
|----------------------------------------------------------------|
|24. Начальник ВДСО           |   150   |    |
|----------------------------------------+--------------+--------|
|25. Командир СПМО "Титан"        |   150   |    |
|----------------------------------------+--------------+--------|
|26. Начальник загону "Варта"      |   **   |    |
|----------------------------------------+--------------+--------|
|27. Старший групи супроводу СПМО "Титан"|   **   |    |
|----------------------------------------+--------------+--------|
|28. Старший групи Служби інкасації   |   **   |    |
|----------------------------------------+--------------+--------|
|29. На віддаленому посту        |   **   |    |
|----------------------------------------------------------------|
|  Вищі професійні училища Департаменту ДСО при МВС України  |
|----------------------------------------------------------------|
|30. Начальник училища          |   200   |    |
|----------------------------------------+--------------+--------|
|31. Заступник начальника училища    |   150   |    |
------------------------------------------------------------------
_______________
   * Граничні витрати на утримання встановлюються відповідною
постановою Кабінету Міністрів України.
   ** З дозволу начальника ДДСО при МВС України за погодженням з
Фінансово-економічним  управлінням  ДДСО  при  МВС  України
визначаються форма оплати та ліміт.
 
 Начальник Департаменту
 ДСО при МВС України
 полковник міліції                 О.П.Угровецький

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD28.182
EUR32.32476
RUB0.42821
PLN7.51441
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка