Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про виведення з експлуатації магістральних нафтопродуктопроводів, закріплених на праві господарського відання за державними підприємствами нафтогазової галузі

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

      МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
             15.02.2005 N 79
 
 
      Про виведення з експлуатації магістральних
      нафтопродуктопроводів, закріплених на праві
        господарського відання за державними
        підприємствами нафтогазової галузі
 
 
   На виконання  постанови  Кабінету  Міністрів України від
19 січня 2005 року N 57 ( 57-2005-п ) "Про затвердження Порядку
виведення  з експлуатації магістральних нафтопродуктопроводів,
закріплених на праві господарського  відання  за  державними
підприємствами нафтогазової галузі" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  склад  робочої комісії з розгляду питань
виведення з експлуатації магістральних  нафтопродуктопроводів,
закріплених  на  праві  господарського відання за державними
підприємствами нафтогазової галузі (далі - робоча комісія), згідно
з додатком 1.
 
   2. Затвердити Положення про робочу комісію з розгляду питань
виведення з експлуатації магістральних  нафтопродуктопроводів,
закріплених  на  праві  господарського відання за державними
підприємствами нафтогазової галузі, згідно з додатком 2.
 
   3. Затвердити форми документів, зазначених у п. 2 Порядку
виведення  з експлуатації магістральних нафтопродуктопроводів,
закріплених на праві господарського  відання  за  державними
підприємствами нафтогазової галузі ( 57-2005-п ) (далі - Порядок),
згідно з додатками 3, 4, 5.
 
   4. Керівникам державних підприємств - управлінь магістральних
нафтопродуктопроводів створити на підприємствах комісії з розгляду
питань   виведення   з   експлуатації    магістральних
нафтопродуктопроводів, закріплених на праві господарського відання
за державним підприємством, та за результатами їх роботи подати
робочій комісії Мінпаливенерго для розгляду відповідні матеріали,
підготовлені згідно з Порядком ( 57-2005-п ).
 
   5. Взяти до відома, що робоча комісія у термін не пізніше 45
днів з дня надходження повного пакета документів приймає рішення
про виведення з експлуатації або  відмову  у  виведенні  з
експлуатації магістрального нафтопродуктопроводу.
 
   6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра палива та енергетики Україна Клюка Б.О.
 
 Міністр                         І.Плачков
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Мінпаливенерго
                   15.02.2005 N 79
 
 
             РОБОЧА КОМІСІЯ
      з розгляду питань виведення з експлуатації
     магістральних нафтопродуктопроводів, закріплених
     на праві господарського відання за державними
        підприємствами нафтогазової галузі
 
 
 Євдощук        - директор Департаменту нафтової, газової
 Микола Іванович     та нафтопереробної промисловості
             Мінпаливенерго, голова комісії
 
   Члени комісії:
 
 Стадник        - заступник директора Департаменту
 Тетяна Сергіївна     нафтової, газової та нафтопереробної
             промисловості Мінпаливенерго
 
 Лесик         - начальник Управління бухгалтерського
 Леся Степанівна     обліку та звітності - головний бухгалтер
             Мінпаливенерго
 
 Волович        - начальник Управління нормативного
 Тетяна Михайлівна    забезпечення та методології
             функціонування нафтогазового комплексу
             Департаменту нафтової, газової та
             нафтопереробної промисловості
             Мінпаливенерго
 
 Горічко        - начальник Управління нафтопереробної
 Віталій Васильович    промисловості та
             нафтопродуктозабезпечення Департаменту
             нафтової, газової та нафтопереробної
             промисловості Мінпаливенерго
 
 Левчук         - заступник начальника Управління
 Тетяна Іванівна     нафтопереробної промисловості та
             нафтопродуктозабезпечення Департаменту
             нафтової, газової та нафтопереробної
             промисловості Мінпаливенерго
 
 Полотнюк        - начальник відділу майнових відносин
 Катерина Петрівна    Департаменту з питань управління
             державним майном Мінпаливенерго
 
 Гук          - головний спеціаліст - юрисконсульт
 Олександр Анатолійович  відділу експертизи правових документів,
             договірної та претензійно-позовної
             роботи Юридичного управління
             Мінпаливенерго
 
 Хорошун        - начальник технічного відділу Державного
 Петро Олександрович   проектного інституту
             "Укрдіпронафтотранс" (за згодою)
 
 Ющенко         - начальник відділу з питань екологічних
 Юрій Володимирович    проблем промислового комплексу та у
             сфері військової діяльності Управління
             регулювання техногенної безпеки та з
             питань поводження з відходами
             Департаменту регулювання екологічної
             безпеки Мінприроди (за згодою)
 
 Гук          - районний інженер відділу оперативного
 Тарас Володимирович   реагування на надзвичайні ситуації
             Східного регіонального спеціального
             (воєнізованого) аварійно-рятувального
             загону Державної спеціальної
             (воєнізованої) аварійно-рятувальної
             служби Міністерства України з питань
             надзвичайних ситуацій (за згодою)
 
 Ющенко         - начальник відділу Департаменту
 Юрій Андрійович     контррозвідувального захисту економіки
             держави СБУ (за згодою)
 
 Гавриленко       - провідний економіст-фінансист Управління
 Валерія Миронівна    паливно-енергетичних ринків Департаменту
             розвитку ринків Мінекономіки (за
             згодою).
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу Мінпаливенерго
                   15.02.2005 N 79
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        про робочу комісію з розгляду питань
       виведення з експлуатації магістральних
      нафтопродуктопроводів, закріплених на праві
        господарського відання за державними
        підприємствами нафтогазової галузі
 
 
   Це Положення розроблено на виконання постанови  Кабінету
Міністрів України від 19 січня 2005 року N 57 ( 57-2005-п ) "Про
затвердження Порядку виведення з  експлуатації  магістральних
нафтопродуктопроводів, закріплених на праві господарського відання
за державними підприємствами нафтогазової галузі".
 
   1. Склад робочої комісії з розгляду питань виведення з
експлуатації магістральних нафтопродуктопроводів, закріплених на
праві господарського  відання  за  державними  підприємствами
нафтогазової  галузі (далі - робоча комісія), затверджується
наказом Міністерства палива та енергетики.
   До складу робочої комісії входять представники відповідних
структурних  підрозділів   Мінпаливенерго,   заінтересованих
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади за їх
згодою.
 
   2. У разі необхідності робоча комісія може затребувати у
підприємства додаткову інформацію і відповідно розробляє форми
документів, зазначені у п. 2 Порядку виведення з експлуатації
магістральних  нафтопродуктопроводів,  закріплених  на  праві
господарського відання за державними підприємствами нафтогазової
галузі ( 57-2005-п ), та доводить їх до відома відповідних
державних підприємств (далі - Порядок).
 
   3. Робоча комісія розглядає матеріали, подані державними
підприємствами - управліннями магістральних нафтопродуктопроводів,
та приймає рішення про виведення або відмову у виведенні з
експлуатації магістрального нафтопродуктопроводу.
   Рішення робочої  комісії  оформлюється  протоколом,  який
затверджується  заступником  Міністра  палива  та  енергетики
відповідно до розподілу обов'язків.
   Рішення, затверджене  робочою  комісією  про виведення з
експлуатації магістрального нафтопродуктопроводу, є підставою для
подальшого розгляду питання щодо його списання.
 
   4. У разі необхідності робоча комісія може залучати до роботи
фахівців інших центральних органів виконавчої влади за їх згодою.
 
 
                   Додаток 3
                   до наказу Мінпаливенерго
                   15.02.2005 N 79
 
 
               ПЕРЕЛІК
      основних засобів, які підлягають виведенню
             з експлуатації
 
 
------------------------------------------------------------------
|N |Повна|Інвен- |Дата  |Норма  |Первіс-|Знос|Залиш- |Приміт-|
|з/п|назва|тарний |введення|аморт. |на   |  |кова  |ка   |
|  |осн. |номер |в    |відраху-|варті- |  |вартіс-|    |
|  |засо-|    |експлуа-|вань  |сть  |  |ть осн.|    |
|  |бу  |    |тацію  |    |осн.  |  |засо- |    |
|  |   |    |    |    |засо- |  |бів,  |    |
|  |   |    |    |    |бів,  |  |грн.  |    |
|  |   |    |    |    |грн.  |  |    |    |
|---+-----+-------+--------+--------+-------+----+-------+-------|
|  |   |    |    |    |    |  |    |    |
|---+-----+-------+--------+--------+-------+----+-------+-------|
|  |   |    |    |    |    |  |    |    |
------------------------------------------------------------------
 
 Керівник підприємства      __________ ______________________
                 (підпис) (прізвище та ініціали)
 
 Головний бухгалтер       __________ ______________________
                 (підпис) (прізвище та ініціали)
 
 
                   Додаток 4
                   до наказу Мінпаливенерго
                   15.02.2005 N 79
 
 
                   ЗАТВЕРДЖУЮ
                   Керівник підприємства
                   ________  ____________
                   (підпис)  (прізвище
                         та ініціали)
                   "___" ____________ 200_ р.
 
 
                АКТ
        про інвентаризацію основних засобів,
       які підлягають виведенню з експлуатації
 
 
 _________________________________________________________________
    назва об'єкта (підприємства, цеху, дільниці тощо),
         де проводилась інвентаризація
 
 На підставі наказу (розпорядження) від "__" ________ 200_ р. N __
комісією у складі ________________________________________________
          (посади, прізвища та ініціали членів комісії)
проведено інвентаризацію  основних  засобів,  які  підлягають
виведенню з експлуатації і обліковуються на балансовому рахунку
N ______, станом на "___" ____________ 200_ р.
 
 Інвентаризація почата "___" __________ 200_ р.
 
 Інвентаризація закінчена "___" ________ 200_ р.
 
 Під час інвентаризації встановлено таке:
 
------------------------------------------------------------------
|N |Назва |Рік |Номер       |Обліковується за    |При-|
|з/п|об'єк-|випу-|інвентарного   |станом на       |міт-|
|  |та  |ску |об'єкта      |"__" _________ 200_ р. |ка |
|  |   |   |------------------+-----------------------|  |
|  |   |   |Інвен-|Завод-|Пас-|Фактично  |За даними |  |
|  |   |   |тарний|ський |пор-|виявлено  |бухгал-  |  |
|  |   |   |   |   |та |      |терського |  |
|  |   |   |   |   |  |      |обліку   |  |
|  |   |   |   |   |  |-----------+-----------|  |
|  |   |   |   |   |  |Кіль-|Вар- |Кіль-|Вар- |  |
|  |   |   |   |   |  |кість|тість|кість|тість|  |
|---+------+-----+------+------+----+-----+-----+-----+-----+----|
| 1 |  2 | 3 |  4 |  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---+------+-----+------+------+----+-----+-----+-----+-----+----|
|  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |
|-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+----|
|Усього:              |   |   |   |   |  |
------------------------------------------------------------------
 
 Усього за актом:
 а) порядкових номерів
 ________________________________________________________ прописом
 
 б) загальна кількість одиниць, фактично
 ________________________________________________________ прописом
 
 в) на суму, грн., фактично
 ________________________________________________________ прописом
 
 
 Голова комісії    ________  ________  ______________________
           (посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали)
 
 Члени комісії:   ________  ________  ______________________
           (посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали)
 
 
                   Додаток 5
                   до наказу Мінпаливенерго
                   15.02.2005 N 79
 
 
                   ЗАТВЕРДЖУЮ
                   заступник Міністра
                   ________  ____________
                   (підпис)  (прізвище
                         та ініціали)
 
 
                АКТ
       про оцінку вартості основних засобів,
       які підлягають виведенню з експлуатації,
        станом на "___" ____________ 2005 р.
 
 
------------------------------------------------------------------
|N |Назва |Рік |Інвен-|К-сть |Вар- |Балан-|Сума |Балан- |При-|
|з/п|об'єкта|ви- |тарний|кап. |тість|сова |нара- |сова  |міт-|
|  |    |пуску|N   |ремон-|кап. |(пер- |хова- |(залиш-|ка |
|  |    |   |   |тів  |ремо-|вісна)|ного |кова) |  |
|  |    |   |   |(дата |нтів,|вар- |зноше-|вар-  |  |
|  |    |   |   |прове-|грн. |тість,|ння, |тість, |  |
|  |    |   |   |дення |   |грн. |грн. |грн.  |  |
|  |    |   |   |остан-|   |   |   |    |  |
|  |    |   |   |нього)|   |   |   |    |  |
|---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-------+----|
|1. |    |   |   |   |   |   |   |    |  |
|---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-------+----|
|2. |    |   |   |   |   |   |   |    |  |
|---+-------+-----+------+------+-----+------+------+-------+----|
|3. |    |   |   |   |   |   |   |    |  |
|-------------------------------------+------+------+-------+----|
|Усього:               |   |   |    |  |
------------------------------------------------------------------
 
 Відомості про дорогоцінні метали:
 (подаються у разі наявності на кожному інвентарному об'єкті)
 
 Головний бухгалтер     ________    ______________________
 підприємства        (підпис)    (прізвище та ініціали)

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка