Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо доручення Першого віце-прем'єр-міністра України А.К.Кінаха від 13.04.2005 N 8098/3/1-05

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

         АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
         12.05.2005 N 22-08.4/01-2690
 
                   Кабінету Міністрів України
 
 
           Щодо доручення Першого
       віце-прем'єр-міністра України А.К.Кінаха
          від 13.04.2005 N 8098/3/1-05
 
 
   На виконання доручення Кабінету  Міністрів  України  від
13.04.2005 N  8098/3/1-05  стосовно  правомірності  визначення
ТОВ "Центр тендерних процедур" єдиним суб'єктом господарювання з
надання  консалтингових  послуг під час здійснення державних
закупівель повідомляємо наступне.
   Проаналізована нормативна база не містить положень, які б
прямо визначали ТОВ "Центр тендерних процедур" єдиним суб'єктом
господарювання з надання консалтингових послуг під час здійснення
державних закупівель.
   Відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) тендерна документація - це
документація, що готується замовником та передається виконавцям
для підготовки ними тендерних пропозицій щодо предмету закупівлі.
Таким  чином,  замовник  самостійно,  відповідно до положень
зазначеного Закону, насамперед, статті  21,  готує  тендерну
документацію.
   При цьому, зазначений Закон України ( 1490-14 ),  інші
законодавчі  акти  не  передбачають  обов'язковості отримання
замовниками або учасниками торгів консалтингових  або  інших
інформаційних послуг від інформаційних систем у мережі Інтернет, в
яких розміщується інформація про державні закупівлі.
   Згідно зі статтями 6 та 627 Цивільного кодексу України
( 435-15 ) сторони є вільними в укладанні договору, виборі
контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього
Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового
обороту, вимог розумності та справедливості.
   З метою належного інформаційно-консультативного забезпечення
державних закупівель у 2001 році Мінекономіки України підготовлено
"Збірник нормативно-правових актів та методичних матеріалів з
питань  державних закупівель", який, зокрема, містить зразок
тендерної документації та методики оцінки тендерних пропозицій. У
2002  році  Мінекономіки,  за підтримки Шведського агентства
міжнародного розвитку SIDA. випущено та безкоштовно надано всім
головним розпорядникам державних коштів (у тому числі Міністерству
економіки Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській  міським державним адміністраціям) методичний
посібник "Правові та практичні аспекти державних закупівель". При
підготовці зразків тендерної документації, включених до зазначених
Збірника та методичних посібників, були використані напрацювання
Світового банку, Мінекономіки та МЗЕЗ торгу (це Міністерство до
1999 року відповідало за координацію  робіт  по  проведенню
міжнародних торгів). Зазначені методичні розробки можуть бути
вільно використані замовниками під час самостійної підготовки
тендерної документації для кожної конкретної закупівлі.
   У зв'язку з численними запитами від замовників  торгів,
Мінекономіки  України  було  надано офіційне роз'яснення від
31.03.2005 N 55-36/645 ( v0645569-05 ) щодо проблемних питань у
сфері державних закупівель. Цей лист було надіслано головним
розпорядникам бюджетних коштів та  розміщено  на  офіційному
веб-сайті Мінекономіки у розділі "Державні закупівлі".
   Однак, дорученням Кабінету Міністрів України від 13.01.2003
N 2018/87 центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів
Автономної  Республіки  Крим,  обласним,  Київській   та
Севастопольській  міським  державним  адміністраціям  було
запропоновано з метою економії державних коштів при здійсненні
закупівлі  товарів,  робіт, послуг, дотримання вимог чинного
законодавства України про державні закупівлі та законодавства
України про інтелектуальну власність "розглянути використання
інтелектуальної власності Центру тендерних процедур при проведенні
процедури закупівлі за державні кошти".
   Дорученням Кабінету Міністрів України від 12.06.2003 N 35309
центральні органи виконавчої влади. Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації зобов'язані "для запобігання порушенням
законодавства  України  у  сфері  інтелектуальної  власності
забезпечити неухильне дотримання вимог законодавства з охорони
прав на суб'єкти інтелектуальної власності під час організації та
проведення процедур закупівель товарів, робіт, послуг за державні
кошти шляхом укладення з Центром тендерних процедур відповідних
угод".
   Внаслідок зазначених доручень Кабінету Міністрів  України
створені умови для нав'язування ТОВ "Центр тендерних процедур"
замовникам вимог про укладання договорів на консалтинговий та
інформаційний  супровід  торгів.  Крім  того, за інформацією
Мінекономіки України ТОВ "Центр тендерних процедур" вимагає від
розпорядників державних коштів укладати з ним угоди на надання
послуг щодо організації процедур  закупівель  та  підготовку
тендерної документації. При цьому встановлюється висока вартість
тендерної документації, яка надається учасникам торгів (в окремих
випадках  до 10 тис. грн.), що, в свою чергу, перешкоджає
потенційним постачальникам брати участь  у  торгах,  зменшує
конкуренцію та підвищує ціни тендерних пропозицій. Мінекономіки
України виявив факти перекладання окремих функцій  тендерних
комітетів замовників на суб'єктів господарювання (зокрема були
випадки делегування консалтинговим структурам права розповсюдження
тендерної документації). Про це Мінекономіки України поінформувало
Кабінет Міністрів України.
   Проте, законодавством України визначено способи захисту прав
інтелектуальної власності.
   Відповідно до статті 35 Закону України "Про охорону прав на
винаходи і корисні моделі" ( 3687-12 ) захист прав на винахід
(корисну модель) здійснюється у судовому та іншому встановленому
законом порядку. Суди відповідно до їх компетенції розв'язують,
зокрема, спори про порушення прав власника патенту; укладання та
виконання ліцензійних договорів.
   Відповідно до статті 27 Закону України "Про охорону прав на
промислові зразки" ( 3688-12 ) захист прав на промисловий зразок
здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку.
Суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори про
порушення прав власника патенту.
   Відповідно до частин 1 та 2 статті 432 Цивільного кодексу
України ( 435-15 ) кожна особа має право звернутися до суду за
захистом свого права інтелектуальної власності.
   Відповідно до частини першої статті 6 Конституції України
( 254к/96-ВР ) державна влада в Україні здійснюється на засадах її
поділу на законодавчу, виконавчу та судову.
   Відповідно до частини першої статті 124 Конституції України
( 254к/96-ВР ) правосуддя в Україні здійснюється виключно судами.
Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими
органами чи посадовими особами не допускається.
   Кабінет Міністрів України згідно з частиною першою статті 113
Конституції України ( 254к/96-ВР ) є вищим органом у системі
органів виконавчої влади.
   Отже, надання колишніми посадовими особами Кабінету Міністрів
України центральним та місцевим органам виконавчої влади доручень
з питань забезпечення охорони інтелектуальної власності окремих
приватних структур, які згідно із законодавством віднесено до
відання судів, не відповідає вимогам чинного законодавства.
   Крім того, на виконання доручення Кабінету Міністрів України
від 18.11.2002 інд. 18 до листа Генпрокуратури від 06.11.2002
N 13р Мін'юстом, МОН, Мінекономіки  України.  Антимонопольним
комітетом та  СБУ  був  проведений  аналіз законності видачі
ТОВ "Центр тендерних процедур" авторських прав  на  тендерну
документацію та патенту на винахід "Спосіб проведення торгу".
Зокрема встановлено, що винахід "Спосіб проведення торгу", який
охороняється патентом, містить порядок, який чітко регламентований
Законом.  Зазначений  "винахід"  по  суті  повторює  норми
законодавства, що діють у сфері державних закупівель: Закону
України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
( 1490-14 ), нормативних актів Кабінету Міністрів України та
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції. На
думку СБУ (лист від 17.12.2002 N 8/2-41237) заявлений спосіб
проведення  торгу  є  методом  організації  та  управління
господарством, що відповідно до частини третьої статті 6 Закону
України "Про охорону прав на  винаходи  і  корисні  моделі"
( 3687-12 ) не може одержати правову охорону. Те ж саме стосується
і тендерної документації, структура і склад якої визначено у
статті 21 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за
державні кошти". Відповідно до висновку Мін'юсту та згідно зі
статтею 10 Закону України "Про авторське право і суміжні права"
( 3792-12 ) не є об'єктами авторського права видані органами
державної  влади  у межах їх повноважень офіційні документи
політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони,
укази, постанови, судові рішення, держанні стандарти тощо) та їх
офіційні переклади.
   Разом із  тим,  існує  проблема  відшкодування власникам
інформаційних систем у мережі Інтернет витрат з оприлюднення
інформації про закупівлю за державні кошти, що пов'язані із
розміщенням в системі "Інтернет" інформації, передбаченої  в
частині першій статті 4-1 Закону України "Про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ). Невирішення цієї
проблеми  створює  перешкоди  для функціонування та розвитку
відповідних інформаційних систем, а також стимулює власників
інформаційних  систем  до  нав'язування  замовникам послуг з
консалтингового та інформаційного супроводу тортів.
   Однак, створення можливостей для отримання власниками таких
систем коштів за рахунок нав'язування клієнтам платних послуг, що
є непотрібними останнім, має ознаки порушення законодавства про
захист економічної  конкуренції  і  створює  передумови  для
невиправданих витрат бюджетних коштів.
   Враховуючи наведене, з урахуванням пропозицій Мінекономіки
України, Антимонопольний комітет України пропонує наступне.
 
   1. Скасувати  доручення  Кабінету  Міністрів України від
13.01.2003 N 2018/87 та від 12.06.2003 N 35309.
 
   2. Доручити керівникам міністерств, інших центральних та
місцевих  органів  виконавчої  влади, установ, організацій -
розпорядників державних коштів перегляну і договори (угоди) про
співробітництво  зі сторонніми організаціями, які укладені з
порушенням чинного законодавства в частині надання консалтингових
(юридичних, експертних) послуг.
 
   3. Департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти
і науки, Мінекономіки України здійснити аналіз відповідності
умовам патентоздатності патентів на винахід N 45298 від 15.07.2002
(Спосіб проведення торгу) та N 50704А від 15.10.2002 (Спосіб
оцінки тендерних пропозицій), свідоцтв про реєстрацію авторського
права на твір N 6042 від 14.09.2002 (комп'ютерна  програма
"Тендер"), N 6444 від 22.10.2002 (Методика оцінки тендерних
пропозицій), N 6443 від 14.09.2002 (методика перевірки дотримання
замовниками вимог чинного законодавства щодо закупівлі товарів,
робіт і послуг за державні кошти), N 6740 від  05.12.2002
(протоколи засідань тендерного комітету), N 6741 від 05.12.2002
(інформаційні повідомлення тендерного комітету) та, у випадку
необхідності, вжити передбачені законодавством заходи щодо їх
скасування.
 
   4. Доручити Мінфіну та Держказначейству за погодженням з
Мінекономіки  України  та  Антимонопольним  комітетом України
розробити та затвердити єдиний порядок  розрахунку  вартості
тендерної документації і послуг з оприлюднення інформації щодо
закупівлі товарів, робіт і  послуг  за  державні  кошти  в
інформаційних системах в мережі Інтернет та стягненням плати за
них. До затвердження цього порядку заборонити  розпорядникам
державних  коштів  -  замовникам  надавати  право  стороннім
організаціям, залученим до консалтингової (юридичної, експертної)
підтримки, самостійно (без погодження із замовником) встановлювати
розмір плати за тендерну документацію та її розповсюджувати.
   Повідомляємо також, що на виконання низки доручень Кабінету
Міністрів України Мінекономіки підготовлено проект Закону України
"Про внесення змін до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт
і послуг за державні кошти", який узгоджено з відповідними
міністерствами, схвалено на засіданні Уряду 26 березня поточного
року та передано для прийняття Верховною Радою України  як
невідкладний.  Вказаним урядовим законопроектом (реєстраційний
номер 3519-1 від 04.04.2005 року)  передбачене  врегулювання
проблемних питань чинної редакції закону.
 
 Голова Комітету                    О.Костусєв

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD28.16681
EUR32.17776
RUB0.41989
PLN7.4954
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка