Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про проведення VI Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності студентів вищих медичних навчальних закладів I - II рівнів акредитації зі спеціальності 5.110201 "Фармація"

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            12.05.2005 N 211
 
 
      Про проведення VI Всеукраїнського конкурсу
       професійної майстерності студентів вищих
      медичних навчальних закладів I - II рівнів
     акредитації зі спеціальності 5.110201 "Фармація"
 
 
   Відповідно до  постанови  Кабінету Міністрів України від
04.02.2005 року N 115 ( 115-2005-п ) "Про програму діяльності
Кабінету Міністрів "Назустріч людям", з метою підвищення рівня
підготовки фармацевтичних спеціалістів та  престижу  професії
фармацевта в Україні, сприяння широкому залученню обдарованої
молоді до професійних конкурсів та відповідно до плану основних
організаційних заходів Міністерства охорони здоров'я України на
2005 рік, Н А К А З У Ю:
 
   1. Провести 18 - 19 травня 2005 року VI Всеукраїнський
конкурс фахової майстерності студентів вищих медичних навчальних
закладів I - II рівнів акредитації зі спеціальності 5.110201
"Фармація" на базі Рівненського базового медичного коледжу.
 
   2. Затвердити склад оргкомітету, тимчасове положення про
проведення VI Всеукраїнського конкурсу  фахової  майстерності
студентів медичних училищ (коледжів) зі спеціальності 5.110201
"Фармація", відповідно до додатків 1, 2.
 
   3. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам  управлінь  охорони  здоров'я обласних, Головного
управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської
міської   державних   адміністрацій,  директорам  медичних
(фармацевтичних) училищ та коледжів:
 
   3.1. Забезпечити  участь  представників  регіону  в  VI
Всеукраїнському конкурсі.
 
   3.2. Провести конкурси фахової майстерності студентів зі
спеціальності 5.110201 "Фармація" в регіонах протягом  квітня
2005 року.
 
   3.3. Направити відповідні заявки на участь у проведенні VI
Всеукраїнського конкурсу зі спеціальності 5.110201 "Фармація" до
01.05.2005 року до Рівненського базового медичного коледжу та
Управління освіти і науки МОЗ України.
 
   3.4. Відрядити учасників та членів журі VI Всеукраїнського
конкурсу в зазначені терміни до Рівненського базового медичного
коледжу (м. Рівне, вул. Мірющенко, 53). Витрати по відрядженню
віднести за місцем роботи та навчання осіб, які відряджаються.
 
   4. Начальнику  управління  охорони  здоров'я  Рівненської
обласної державної адміністрації створити належні умови  для
проведення конкурсу.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
Управління освіти і науки МОЗ України Волосовця А.П.
 
 Міністр                        М.Є.Поліщук
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Міністерства
                   охорони здоров'я України
                   12.05.2005 N 211
 
 
               СКЛАД
     оргкомітету VI Всеукраїнського конкурсу фахової
      майстерності студентів - випускників вищих
     медичних (фармацевтичних) навчальних закладів
      I - IV рівнів акредитації за спеціальністю
            "Фармація" "PANACEA"
 
 
 Голова оргкомітету
 ПЄРЄДЄРІЙ В.Г.        - заступник Міністра охорони
               здоров'я України.
 
 Заступники голови оргкомітету:
 
 БАНЧУК М.В.         - Директор Департаменту кадрової
               політики, освіти і науки МОЗ
               України;
 
 СЕМАНІВ М.М.         - начальник охорони здоров'я
               Рівненської обласної державної
               адміністрації
 
 Члени оргкомітету:
 ВОЛОСОВЕЦЬ О.П.       - начальник Управління освіти і
               науки МОЗ України;
 
 ЧЕРНИШЕНКО Т.І.       - головний спеціаліст Управління
               освіти і науки МОЗ України;
 
 КОЛОМІЄЦЬ Л.І.        - голова Рівненського обкому
               профспілки працівників охорони
               здоров'я (за погодженням)
 
 УШКЕВИЧ О.А.         - заступник начальника
               Управління охорони здоров'я
               Рівненської облдержадміністрації
 
 СИНЯК В.В.          - голова правління
               ВАТ "Рівнефармація"
 
 ПРОКОПЕНКО Т.С.       - директор коледжу Національного
               фармацевтичного університету.
 
 САБАДИШИН Р.О.        - директор Рівненського базового
               медичного коледжу
 
 ХОМІК Є.В.          - директор Житомирського
               фармацевтичного коледжу
               ім.Г.С.Протасевича,
 
 СТЕЦІВ В.В.         - начальник державної інспекції з
               контролю якості лікарських засобів в
               Рівненської області
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу Міністерства
                   охорони здоров'я України
                   12.05.2005 N 211
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про проведення VI Всеукраїнського конкурсу
       професійної майстерності студентів вищих
     медичних (фармацевтичних) навчальних закладів
      I - II рівнів акредитації за спеціальністю
         5.110201 "Фармація" "PANACEA"
 
 
   1. Загальні положення
 
   1.1. VI  Всеукраїнський  конкурс професійної майстерності
студентів вищих  медичних (фармацевтичних) навчальних закладів
I - II рівнів акредитації за спеціальністю 5.110201 "Фармація"
"PANACEA  (далі  -  Конкурс) є змаганням з виявлення рівня
професійної підготовки студентів-випускників за  спеціальністю
"Фармація".
 
   1.2. Основними цілями проведення Конкурсу є:
   - підвищення престижу професії фармацевта в Україні;
   - підвищення професійного рівня підготовки студентів вищих
медичних (фармацевтичних) навчальних закладів I - II рівнів
акредитації;
   - подальше вдосконалення системи  пошуку  та  роботи  з
обдарованою молоддю, формування творчої та наукової медичної еліти
України;
   - поширення передового досвіду підготовки студентів у вищих
медичних (фармацевтичних) навчальних закладах I - II рівнів
акредитації України.
 
   1.3. Організатором Конкурсу є Міністерство охорони здоров'я
України.
 
   1.4. Для  організації та проведення Конкурсу створюється
організаційний комітет і журі, до складу якого  залучаються
провідні  фахівці  вищих медичних (фармацевтичних) навчальних
закладів.
 
   1.5. Конкурс проводиться на загальних засадах та принципах,
визначених даним Положенням.
 
   2. Порядок проведення конкурсів
 
   2.1. Конкурс проводяться у два етапи:
   I етап - фахові змагання в навчальних закладах (відбіркові);
   II етап - Всеукраїнський конкурс професійної майстерності
студентів вищих  медичних (фармацевтичних) навчальних закладів
I - II рівнів акредитації за спеціальністю 5.110201 "Фармація"
PANACEA (фінальний)
 
   2.2. II етап Конкурсу проводиться у два тури:
   Перший тур - тестування. Комплект тестових завдань охоплює
матеріал з основ технології ліків, організації та економіки
фармації, фармакології, фармакогнозії, фармацевтичної хімії. Банк
тестових завдань надається організатором Конкурсу, а індивідуальні
завдання формуються членами журі безпосередньо перед початком
тестування (по 30 тестів з кожної дисципліни).
   Учасник Конкурсу отримує індивідуальне завдання, яке включає
150 тестових завдань з основних фармацевтичних дисциплін. Учасник
повинен вибрати одну вірну відповідь з п'яти можливих.
   Термін проведення тестування - 150 хвилин (із розрахунку 60
сек. на 1 запитання), після чого відповіді обробляються, результат
заносяться до протоколу Конкурсу.
   Другий тур - демонстрація практичних навичок проводиться
наступного дня (після закінчення тестування).
   Банк практичних завдань складається з навичок, що передбачені
відповідними   програмами   з  навчальних  дисциплін  та
освітньо-кваліфікаційною характеристикою  Галузевих  стандартів
вищої освіти за спеціальністю 5.110201 "Фармація". Кожний учасник
демонструє практичні навички з наступних дисциплін:
   технології ліків - 1 навичка,
   організації економіки фармації - 2 навички,
   фармакології - 2 навички,
   фармакогнозії - 2 навички,
   фармацевтичної хімії - 1 навичка.
   Демонстрація здійснюється   у   відповідних   кабінетах
(лабораторіях). Учасник конкурсу отримує індивідуальне завдання,
протягом 25 хвилин готується до відповіді та демонструє їх
виконання.
   Для участі у II турі Конкурсу всі учасники розподіляються на
окремі групи по 4 учасники. Після завершення демонстрації навичок
з окремої дисципліни здійснюється ротація груп учасників Конкурсу.
 
   2.3. Оцінка окремих турів:
   У першому турі за правильну відповідь на запитання учаснику
нараховується 1 бал (максимальна сума балів - 150).
   У другому турі максимальна кількість балів, що виставляється
кожним суддею за виконання однієї навички, становить 10 балів.
   При підведенні  підсумків II туру найвищий та найнижчий
показники з кожної дисципліни не враховуються, а решта результатів
підсумовується (максимальна сума балів - 100).
 
   2.4. Виявлення переможців.
   Загальне місце у Конкурсі визначається за найбільшою сумою
балів двох турів конкурсу. В разі, коли декілька учасників набрали
однакову суму балів, їх остаточне місце визначається за сумою
балів, яку отримав конкурсант за демонстрацію практичних навичок,
в разі рівності цих показників - місце учасника визначається
жеребкуванням.
 
   2. Фаховий оргкомітет та журі
 
   2.1. Для підготовки та проведення  Конкурсу  створюється
організаційний комітет та журі.
   До складу журі Конкурсу входять:
   - п'ятеро старших суддів з повноваженнями  організаторів
роботи та керівників суддівських бригад;
   - 20 суддів у складі п'яти суддівських бригад;
   - хронометристи  та  асистенти  з  числа  кваліфікованих
викладачів Рівненського державного базового медичного коледжу.
   Суддівство першого туру доручається 5-м старшим арбітрам.
   Суддівство другого туру доручається суддівським бригадам (по
4 судді з кожної дисципліни "Фармакогнозія", "Технологія ліків",
"Організація економіки фармації", "Фармакологія", "Фармацевтична
хімія").
   Судді є представниками регіонів і делеговані управліннями
охорони здоров'я обласних (міських) державних адміністрацій.
 
   3. Учасники конкурсів
   У Конкурсі беруть участь переможці конкурсів  навчальних
закладів зі спеціальності 5.110201 "Фармація".
 
   4. Нагородження учасників конкурсу
 
   4.1. Переможці  Конкурсу,  які  зайняли  1  - 3 місця,
нагороджуються дипломами Міністерства охорони здоров'я України 1
ступеня "Переможець" цінним подарунком та, відповідно до Умов
прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом
Міністерства освіти і науки України від 18.03.2005 р. N 164
( z0321-05 ), правом вступу без вступних випробувань за вибором до
вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів IV рівнів
акредитації України за спеціальністю "Фармація" для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст".
 
   4.2. Учасники  Конкурсу,  які  зайняли  4  -  6 місця,
нагороджуються дипломами Міністерства охорони здоров'я України 2
ступеня "Лауреат".
 
   4.3. Учасники  Конкурсу,  які  посіли  7  -  12 місця,
нагороджуються дипломами Міністерства охорони здоров'я України
"Дипломант".
 
   4.4. Учасники Конкурсу, які посіли місця з 13 та нижче
нагороджуються дипломами Міністерства охорони здоров'я України
"Учасник".
 
   5. Місце, термін проведення конкурсу та склад команд
 
   5.1. Конкурс  проводиться  на базі Рівненського базового
медичного коледжу 18 - 19 травня 2005 р.
 
   5.2. До Рівненського державного базового медичного коледжу з
регіону відряджаються дві особи: учасник та супроводжуючий (член
суддівської бригади).
 
   5.3. Вищий медичний (фармацевтичний) навчальний заклад надає
до оргкомітету:
   - заявку на участь у Конкурсі переможця регіональних змагань
та супроводжуючого-судді, затверджену управлінням охорони здоров'я
обласної державної адміністрації;
   - документи, що засвідчують особу учасника, та студентський
квиток.
 
   5.4. Заявки на участь у конкурсі подаються до 01.05.2005 року
до оргкомітету Конкурсу.
 
   5.5. Термін  проведення  конкурсу  з  18.05.2005  р. до
19.05.2005 р.
 
   6. Фінансування
 
   6.1. Витрати  на  організацію  і  проведення  Конкурсу
здійснюються відповідно до чинного законодавства.
 
   6.2. Витрати по відрядженню учасників, супроводжуючих та
членів журі несе навчальний заклад - учасник Конкурсу.
 
   7. Адреси та телефони
   МОЗ України, Управління освіти і науки тел.: 253-45-69
   Рівненський державний  базовий  медичний  коледж  33001,
м. Рівне, вул. Мірющенко, 53 тел.: (0362) 22-69-58 (приймальна)
факс: (0362) 22-69-58

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD28.16681
EUR32.17776
RUB0.41989
PLN7.4954
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка