Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку використання у 2005 році коштів державного бюджету для створення та функціонування Державної інформаційної системи реєстраційного обліку та документування населення

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 9 серпня 2005 р. N 727
                Київ
 
    Про затвердження Порядку використання у 2005 році
      коштів державного бюджету для створення та
     функціонування Державної інформаційної системи
    реєстраційного обліку та документування населення
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 1268 ( 1268-2005-п ) від 23.12.2005 )
 
 
    ( У назві і тексті постанови слова "Єдиної державної
     автоматизованої паспортної системи, виготовлення 
     документів, що посвідчують особу, та їх видачі"
     замінено словами "та функціонування  Державної 
     інформаційної системи реєстраційного обліку та 
     документування населення згідно з Постановою КМ
     N 1268 ( 1268-2005-п ) від 23.12.2005 )
 
 
 
   Відповідно до статті 27 Закону України "Про Державний бюджет
України на  2005  рік"    ( 2285-15 )  Кабінет  Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
 
   Затвердити Порядок використання у 2005 році коштів державного
бюджету для створення та функціонування Державної інформаційної
системи реєстраційного обліку та документування населення, що
додається.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Інд. 31
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                  від 9 серпня 2005 р. N 727
 
               ПОРЯДОК
      використання у 2005 році коштів державного
    бюджету для створення та функціонування Державної
      інформаційної системи реєстраційного обліку
          та документування населення
 
( Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1268 ( 1268-2005-п ) від 23.12.2005 )
 
     ( У тексті Порядку абревіатуру "ЄДАПС" замінено
      абревіатурою "ДІС" згідно з Постановою КМ
      N 1268 ( 1268-2005-п ) від 23.12.2005 )
 
 
   1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2005 році
коштів, передбачених МВС у державному бюджеті за  бюджетною
програмою  1001020  "Створення  та  функціонування  Державної
інформаційної системи реєстраційного обліку та документування
населення" ( 2285-15 ).
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1268
( 1268-2005-п ) від 23.12.2005 )
 
   2. Бюджетні кошти спрямовуються на:
 
   розроблення та впровадження програмно-технічних комплексів
вузлів Державної інформаційної системи реєстраційного обліку та
документування населення (далі - ДІС) регіонального та місцевого
рівня; ( Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1268 ( 1268-2005-п ) від 23.12.2005 )
 
   придбання обладнання  та  програмного  забезпечення  для
створення Головного обчислювального центру ДІС;
 
   придбання обладнання для створення резервного банку даних
ДІС і вузлів регіонального та місцевого рівня;
 
   технічне обслуговування та адміністрування вузлів ДІС;
 
   виготовлення бланків паспорта громадянина України;
 
   виготовлення бланків паспорта громадянина України для виїзду
за кордон;
 
   виготовлення бланків проїзного документа дитини;
 
   виготовлення бланків посвідчення особи без громадянства для
виїзду за кордон;
 
   виготовлення бланків  тимчасового  посвідчення громадянина
України;
 
   виготовлення свідоцтв про належність до громадянства України;
 
   виготовлення бланків посвідки на проживання;
 
   заповнення паспортних документів у централізованому порядку
та придбання пов'язаних з ним витратних матеріалів.
 
   3. Головний розпорядник коштів затверджує план заходів,
пов'язаних із забезпеченням створення та функціонування Державної
інформаційної  схема  реєстраційного обліку та документування
населення.
( Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 1268 ( 1268-2005-п ) від
23.12.2005 )
 
   4. До плану заходів можуть вноситися зміни в установленому
порядку.
 
   5. Видатки, пов'язані з реалізацією заходів із впровадження
ДІС,  виготовленням документів, що посвідчують особу, та їх
видачею, здійснюються в межах виділених бюджетних асигнувань
згідно з договорами, укладеними відповідно до Закону України "Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).
 
   У договорах зазначаються  кількість  бланків  документів,
перелічених у пункті 2 цього Порядку, порядок їх приймання і
пакування, вартість виготовлення, а також якість, розмір та умови
оплати виконаних робіт і монтажу придбаного обладнання.
 
   6. З   метою   недопущення  виникнення  кредиторської
заборгованості на кінець року до тендерної документації  та
договорів на виконання робіт включається вимога про те, що сума,
визначена у договорі, і зобов'язання МВС та контрагентів за
договором підлягають відповідному коригуванню в разі зменшення
бюджетних призначень.
 
   За наявності коштів на реєстраційному рахунку МВС визначені
виконавці зобов'язані забезпечити здійснення відповідних робіт до
закінчення календарного року.
 
   7. Контроль за використанням бюджетних коштів здійснюється в
установленому законодавством порядку.

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD27.92673
EUR31.9035
RUB0.42176
PLN7.43411
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка