Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України та встановлення лімітів відкритої валютної позиції банку

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            12.08.2005 N 290
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   29 серпня 2005 р.
                   за N 946/11226
 
 
     Про внесення змін до деяких нормативно-правових
    актів Національного банку України та встановлення
       лімітів відкритої валютної позиції банку
 
 
   Відповідно до  статей  44  та  55  Закону України "Про
Національний банк України" ( 679-14 ) та з метою забезпечення
стабільності банківської системи Правління Національного банку
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Внести до розділу VIII Інструкції про порядок регулювання
діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління
Національного банку України від 28.08.2001 N 368 ( z0841-01 )та
зареєстрованої в  Міністерстві  юстиції України 26.09.2001 за
N 841/6032 (із змінами), такі зміни:
 
   1.1. Пункт 1.11 глави 1 виключити.
 
   1.2. Пункт 2.5 глави 2 викласти в такій редакції:
   "2.5. Нормативне    значення   загальної   відкритої
(довгої/короткої) валютної позиції банку (Н13) має бути не більше
ніж 30 відсотків.
   У цьому разі встановлюється обмеження ризику окремо для
довгої відкритої валютної позиції та короткої відкритої валютної
позиції банку:
   загальна довга відкрита валютна позиція (Н13-1) має бути не
більше ніж 20 відсотків;
   загальна коротка відкрита валютна позиція (Н13-2) має бути не
більше ніж 10 відсотків".
 
   2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 3 постанови
Правління  Національного  банку України "Про окремі питання,
пов'язані з регулюванням діяльності комерційних банків"  від
17.12.98 N 524 ( z0005-99 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції
України 05.01.99 за N 5/3298.
 
   3. Встановити з 01.10.2005 такі ліміти відкритої валютної
позиції банку в безготівковій та готівковій формах:
   ліміт загальної відкритої валютної позиції банку (Л13) - не
більше 30%;
   ліміт довгої відкритої валютної позиції банку у  вільно
конвертованій валюті (Л14-1) - не більше 15%;
   ліміт загальної короткої відкритої валютної позиції банку
(Л13-2) - не більше 10%;
   ліміт довгої (короткої) відкритої валютної позиції банку у
неконвертованій валюті (Л15-1; Л15-2) та в усіх банківських
металах (Л16-1; Л16-2) - не більше 5% на розсуд банку;
   ліміт довгої (короткої) відкритої валютної позиції банку за
операціями "форвард" (Л17-1; Л17-2) - не більше 10%.
 
   4. Затвердити Положення про порядок встановлення Національним
банком України лімітів відкритої валютної позиції в безготівковій
та готівковій формах та контроль за їх дотриманням уповноваженими
банками (додається).
 
   5. Департаменту валютного регулювання (О.А.Щербакова) довести
зміст цієї  постанови  до  відома  територіальних  управлінь
Національного банку України і банків для використання в роботі.
 
   6. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
   7. Зобов'язати банки України забезпечити виконання вимог цієї
постанови, починаючи з 01.10.2005.
 
   8. Контроль  за  виконанням  цієї постанови покласти на
заступника  Голови  В.Л.Кротюка,  Департамент  банківського
регулювання і нагляду (В.О.Зінченко) та начальників територіальних
управлінь Національного банку України.
 
 В.о.Голови                     А.В.Шаповалов
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова Правління
                   Національного банку України
                   12.08.2005 N 290
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   29 серпня 2005 р.
                   за N 946/11226
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про порядок встановлення Національним банком
      України лімітів відкритої валютної позиції
     в безготівковій та готівковій формах та контроль
       за їх дотриманням уповноваженими банками
 
 
   Це Положення  розроблене відповідно до статті 44 Закону
України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) з метою
забезпечення  стабільності  на  валютному ринку та обмеження
негативного впливу на його стан операцій з  купівлі-продажу
іноземних  валют  та  банківських  металів,  що здійснюються
уповноваженими банками.
 
   1. Національний банк України (далі - Національний банк) має
право встановлювати для уповноваженого банку (далі - банк), що
здійснює на міжбанківському валютному ринку України операції з
купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів за гривні,
ліміти  таких  відкритих  валютних  позицій:   загальної
(довгої/короткої) в іноземних валютах і банківських металах та
окремо за групами відповідних іноземних валют та банківськими
металами, а також за відповідною валютою чи банківським металом,
окремими активними операціями з валютними цінностями.
 
   2. Ліміти відкритої валютної позиції (далі - ліміти) - це
встановлене Національним банком України кількісне обмеження у
відсотках щоденної величини відкритих банком валютних позицій, а
саме:  загальної  (довгої/короткої)  в  іноземних  валютах і
банківських металах та окремо за групами відповідних іноземних
валют та банківськими металами, а також за відповідною валютою чи
банківським металом, окремими активними операціями з валютними
цінностями до регулятивного капіталу банку.
 
   3. Ліміт загальної відкритої валютної позиції банку (Л13)
визначається як співвідношення загальної  величини  відкритої
валютної  позиції  банку  за  всіма  іноземними валютами та
банківськими металами в гривневому еквіваленті до регулятивного
капіталу банку.
 
   4. Ліміт загальної довгої відкритої валютної позиції банку
(Л13-1) визначається як співвідношення величини перевищення обсягу
вимог за купленою іноземною валютою та банківськими металами над
обсягом зобов'язань у гривневому еквіваленті до регулятивного
капіталу банку.
 
   5. Ліміт загальної короткої відкритої валютної позиції банку
(Л13-2) визначається як співвідношення величини перевищення обсягу
зобов'язань за проданою іноземною валютою та банківськими металами
над обсягом вимог у гривневому еквіваленті до регулятивного
капіталу банку.
 
   6. Ліміти довгих/коротких відкритих валютних позицій банку у
вільно конвертованій валюті (Л14-1; Л14-2), неконвертованій валюті
(Л15-1; Л15-2), у банківських металах (Л16-1; Л16-2), за окремими
активними операціями з валютними цінностями  (Л17-1;  Л17-2)
визначаються  як співвідношення відповідних величин відкритих
валютних позицій за зазначеними валютою, банківськими металами,
окремими  активними  операціями  в гривневому еквіваленті до
регулятивного капіталу банку.
 
   7. Національний банк встановлює ліміти згідно з розпорядчим
документом у формі постанови Правління Національного банку.
 
   8. Ліміти  загальної  відкритої  валютної позиції банку,
загальних (довгої/короткої) відкритих валютних позицій банку не
можуть перевищувати нормативних значень ризику відкритих валютних
позицій, установлених нормативно-правовими актами Національного
банку.
 
   9. Національний банк доводить ліміти до відома банку не
пізніше ніж за два робочих дні до дати введення їх у дію.
 
   10. Банк зобов'язаний щоденно дотримуватися лімітів.
 
   11. Банк у межах лімітів має право визначати ліміти для своїх
структурних підрозділів.
 
   12. Банк здійснює розрахунок дотримання лімітів на підставі
щоденного балансу банку.
   Банк визначає величину відкритих валютних позицій в іноземних
валютах та банківських металах, а також регулятивного капіталу
банку згідно з нормативно-правовими актами Національного банку.
   Банк визначає дотримання лімітів шляхом зіставлення лімітів з
визначеним  у  відсотках  співвідношенням величин відповідних
відкритих валютних позицій до регулятивного капіталу банку.
 
   13. Департамент  валютного  контролю  та  ліцензування,
Департамент  валютного регулювання і територіальне управління
Національного банку за місцезнаходженням банку щоденно здійснюють
аналіз та контроль за дотриманням банком лімітів на підставі
щоденної форми звітності N 1Д "Баланс банку" ( z0353-03 ), що
подається банком до Національного банку.
 
   14. Банк  несе відповідальність за недотримання лімітів,
подання недостовірної звітності та несвоєчасне її подання згідно з
законодавством України.
 
 Директор Департаменту
 валютного регулювання                О.А.Щербакова

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD28.182
EUR32.32476
RUB0.42821
PLN7.51441
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка