Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про Комісію зі спірних питань визначення статусу осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

    МIНIСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦIЙ
      ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВIД НАСЛIДКIВ
          ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
 
              Н А К А З
 
            16.08.2005 N 139
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   1 вересня 2005 р.
                   за N 969/11249
 
  { Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
   України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
   захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
   N 92 ( z0163-07 ) від 22.02.2007 }
 
       Про затвердження Положення про Комісію
      зі спірних питань визначення статусу осіб,
       які брали участь у ліквідації наслідків
          аварії на Чорнобильській АЕС
 
 
 
   Відповідно до пункту 12 Порядку видачі посвідчень особам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 року N 51
( 51-97-п ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Положення  про Комісію зі спірних питань
визначення статусу осіб, які брали участь у ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС, що додається.
 
   2. Департаменту подолання наслідків Чорнобильської катастрофи
(Кутова О.М.) забезпечити подання наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Виконуюча обов'язки Міністра             Т.В.Амосова
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МНС України
                   16.08.2005 N 139
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   1 вересня 2005 р.
                   за N 969/11249
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
   про Комісію зі спірних питань визначення статусу осіб,
    які брали участь у ліквідації наслідків аварії на
            Чорнобильській АЕС
 
 
   Це Положення розроблено відповідно до пункту 12 Порядку
видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 20 січня 1997 року N 51 ( 51-97-п ), з метою вирішення спірних
питань визначення статусу осіб, які брали участь у ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
 
   1. Загальні положення
 
   1.1. Комісія зі спірних питань визначення статусу осіб, які
брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
(далі - Комісія), - це постійно діючий колегіальний орган, що
створюється при Міністерстві України з  питань  надзвичайних
ситуацій  та  у  справах  захисту  населення  від наслідків
Чорнобильської катастрофи для розгляду спірних питань визначення
статусу осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС.
 
   1.2. Основними принципами діяльності Комісії є:
   законність;
   колегіальність;
   повнота розгляду наданих документів;
   обґрунтованість прийнятих рішень;
   незалежність членів  Комісії  (недопущення  втручання  в
діяльність Комісії фізичних та юридичних осіб, органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування);
   компетентність членів Комісії.
 
   1.3. Витрати, пов'язані з діяльністю Комісії, забезпечуються
МНС України, що:
   забезпечує Комісію належним приміщенням для проведення її
засідань;
   засобами зв'язку;
   канцелярськими приладдями тощо.
 
   2. Склад та порядок створення Комісії
 
   2.1. До  складу Комісії, крім спеціалістів МНС України,
включаються спеціалісти МОЗ України, Мінпраці України, Мін'юсту
України, Міноборони України та Київської облдержадміністрації.
   Комісія складається з голови Комісії, секретаря, інших членів
Комісії.  Голова Комісії та секретар обов'язково мають бути
співробітниками МНС України.
 
   2.2. МНС України направляє організаціям та установам письмові
запити щодо визначення кандидатур до складу Комісії.
   Делегування представників до складу Комісії є обов'язковим
для керівництва органів виконавчої влади, які у 3-денний термін з
дня одержання запиту направляють до МНС України письмову відповідь
про кандидатури до складу Комісії із зазначенням прізвища, імені
та по батькові, обійманої посади, контактного телефону, факсу.
 
   2.3. Склад Комісії після отримання даних щодо кандидатур
затверджується наказом МНС України, яким визначаються голова
Комісії, відповідальний секретар.
 
   3. Основні завдання Комісії
   Основним завданням Комісії є:
   розгляд спірних питань осіб, які брали участь у ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, з метою визначення статусу
учасника ліквідації наслідків аварії.
 
   4. Права та обов'язки Комісії
 
   4.1. Комісія має право:
   отримувати документи і матеріали, які потрібні для роботи
Комісії та експертів, які можуть залучатися до роботи Комісії, для
визначення  статусу  учасника ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС;
   звертатися за допомогою до установ, організацій, підприємств
та спеціалістів для отримання відповідної інформації.
 
   4.2. Комісія зобов'язана:
   проводити свої  засідання,  дотримуючись  вимог  чинного
законодавства України;
   визначати статус учасника ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС тільки за критеріями, визначеними Порядком
видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, затвердженим постановою Кабінету  Міністрів  України
від 20 січня 1997 року N 51 ( 51-97-п ) (із змінами).
 
   5. Порядок роботи Комісії
 
   5.1. Керує діяльністю Комісії і організовує її роботу голова
Комісії, за його відсутності - заступник голови Комісії.
 
   5.2. Голова в межах своєї компетенції:
   скликає засідання Комісії;
   головує на засіданнях Комісії;
   дає розпорядження  та  доручення, обов'язкові для членів
Комісії;
   дає доручення спеціалістам та експертам, які залучені до
роботи Комісії;
   організовує підготовку матеріалів на розгляд Комісії;
   представляє Комісію у відносинах з міністерствами, установами
та організаціями.
 
   5.3. Відповідальний секретар забезпечує виконання доручень
голови Комісії, готує матеріали для розгляду Комісією та веде
протоколи засідань Комісії.
 
   5.4. Члени Комісії зобов'язані брати участь у роботі Комісії,
виконувати розпорядження і доручення її голови.
 
   5.5. Засідання Комісії проводиться у разі наявності справ;
рішення Комісії є правомірними, якщо в її засіданні бере участь не
менше ніж половина її складу, і приймається воно більшістю голосів
присутніх.
 
   5.6. Члени Комісії користуються рівним правом голосу при
прийнятті рішень.
 
   5.7. Комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях усні
пояснення осіб, справи яких розглядаються, а також пояснення
спеціалістів, радників та експертів, залучених до роботи Комісії.
 
   5.8. Рішення Комісії оформляється протоколом, що підписується
головою та секретарем Комісії.
 
   5.9. Комісія розглядає питання громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, за поданням Ради міністрів
Автономної   Республіки  Крим,  обласних,  Київської  та
Севастопольської міських державних адміністрацій.
 
   5.10. В окремих випадках, в порядку оскарження попереднього
рішення  Комісія  розглядає справи громадян за їх особистим
поданням.
 
   5.11. Рішення Комісії може бути  оскаржено  в  порядку,
встановленому чинним законодавством України.
 
   5.12. У разі встановлення Комісією факту необґрунтованої
видачі посвідчення відповідної категорії посвідчення на підставі
рішення Комісії підлягає вилученню.
 
 Директор Департаменту
 подолання наслідків
 Чорнобильської катастрофи               О.М.Кутова

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка