Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про впровадження фізкультурно-оздоровчого патріотичного комплексу школярів України "Козацький гарт"

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
     МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ МОЛОДІ І СПОРТУ
 
              Н А К А З
 
           17.08.2005 N 479/1656
 
 
      Про впровадження фізкультурно-оздоровчого
         патріотичного комплексу школярів
           України "Козацький гарт"
 
 
   З метою  формування  здорового способу життя, підвищення
соціальної активності і зміцнення здоров'я школярів, виховання
учнівської молоді на традиціях українського народу та на виконання
Указу Президента України від 04.07.2005 N 1013/2005 ( 1013/2005 )
"Про  невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та
розвитку освіти в Україні", наказу Міністерства освіти і науки
України від 09.06.2005 N 349 ( v0349290-05 ) "Про план заходів
щодо виконання у 2005 році Програми Кабінету Міністрів України
"Назустріч людям" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Умови  проведення  фізкультурно-оздоровчого
патріотичного комплексу школярів України "Козацький гарт" для
учнів загальноосвітніх навчальних закладів, як складову частину
майбутньої державної програми "Крок до здоров'я" (додається).
 
   2. Запровадити з 2005/2006 навчального року проведення в
загальноосвітніх  навчальних  закладах фізкультурно-оздоровчого
патріотичного комплексу школярів України "Козацький гарт" (далі
комплекс),  поклавши  безпосередню  відповідальність  за його
впровадження на керівників загальноосвітніх навчальних закладів.
 
   3. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим,
управлінням  освіти і науки місцевих державних адміністрацій
спільно з управліннями з фізичного виховання та спорту Комітету з
фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України:
 
   3.1. Розробити   організаційно-практичні   заходи  щодо
впровадження комплексу на місцях.
 
   3.2. Забезпечити його проведення відповідно до Умов.
 
   4. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:
 
   4.1. Створити умови для забезпечення виконання школярами
обсягу рухової активності, розвитку фізичних якостей (фізкультурні
хвилини і паузи, "години" рухової активності, заняття в гуртках та
секціях  фізкультурно-спортивної  спрямованості тощо) з метою
підготовки до проведення моніторингу рівня їх фізичного розвитку
та здоров'я.
 
   4.2. Провести у квітні-травні поточного навчального року
моніторинг рівня фізичного  розвитку  та  здоров'я  школярів
відповідно до вимог Положення про організацію фізичного виховання
та  масового  спорту  в  дошкільних,  загальноосвітніх  та
професійно-технічних навчальних закладах України ( z0909-05 ).
 
   4.3. Створити  в  кожному  загальноосвітньому навчальному
закладі комп'ютерну базу даних щодо фізичного розвитку та рівня
здоров'я школярів.
 
   4.4. Висвітлювати результати аналізу фізичного розвитку і
рівня здоров'я школярів та шляхи їх поліпшення на підсумкових
педагогічних нарадах, загальношкільних батьківських зборах.
 
  4.5. Забезпечити  масовість  I  туру  фестивалю "Нащадки
козацької слави", залучаючи до участі в  ньому  максимальну
кількість учнів 5-12 класів.
 
   5. Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства
освіти і науки України (Операйло С.І.):
 
   5.1 Здійснювати координацію діяльності освітянських структур,
пов'язаної з впровадженням комплексу.
 
   5.2. Розробити ескізи атрибутики комплексу (нагрудні значки,
плакати, емблему тощо).
 
   5.3. За підсумками роботи за навчальний рік здійснити аналіз
впровадження комплексу та, за необхідністю, внести відповідні
корективи до його нормативної частини.
 
   5.4. Створити  Всеукраїнський  організаційний  комітет  з
проведення фестивалю "Нащадки козацької слави" та забезпечити
проведення його фінального туру відповідно до Умов.
 
   6. Департаменту економіки та фінансування (Куліков П.М.) при
формуванні  бюджету  передбачити  витрати  на організацію та
проведення фінального туру фестивалю.
 
   7. Організаційним комітетам всіх рівнів висвітлювати хід
впровадження зазначеного комплексу в засобах масової інформації.
 
   8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Огнев'юка В.О.
 
 Міністр освіти
 і науки України                  С.М.Ніколаєнко
 
 Міністр України у справах
 молоді та спорту                   Ю.С.Павленко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства освіти
                   і науки України
                   та Міністерства України
                   у справах молоді та спорту
                   17.08.2005 N 479/1656
 
 
               УМОВИ
    проведення Всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого
    патріотичного комплексу школярів "Козацький гарт"
 
 
               Вступ
 
   Демократізація освіти,  надання  їй  державно-національної
спрямованості вимагають пошуку нових шляхів якісного вдосканалення
фізичного виховання підростаючого покоління.
   Разом з тим, статистичні дані останніх років підтверджують
той факт, що значна частина учнів загальноосвітніх навчальних
закладів мають незадовільну або досить низьку фізичну підготовку і
нездатні досягти тих стандартів здоров'я,  які  відповідають
узгодженому світовою науково-спортивною громадськістю рівню.
   Отже, виникла необхідність радикального реформування системи
фізичного  виховання  в галузі освіти, спрямування державної
політики в напряму розробки та впровадження в навчальних закладах
інноваційних технологій з фізичного виховання, основ здорового
способу життя, розвитку дитячого-юнацького спорту.
   Одним з  першочергових  завдань  для  якісної реалізації
зазначених підходів є необхідність відновити форми позаурочної, а
також позашкільної роботи у відповідності з їх функціями у системі
загальної освіти, що, в свою чергу, дасть можливість забезпечити
всебічний розвиток рухових якостей учнів за період їх навчання в
навчальному закладі, сприятиме збереженню і зміцненню психічного і
фізичного здоров'я дітей всіх вікових груп, розвитку інтересу і
звички кожного з них до самостійних занять фізичною культурою і
спортом.
   Надбання провідних країн світу, кращий вітчизняний досвід та
аналіз наукових досліджень підтверджують, що в основі сучасної
ідеології фізкультурно-оздоровчого та спортивно-масового руху в
Україні повинні стати постулати:
   - здоровий спосіб життя - єдина реальна, економічно  і
соціально виправдана альтернатива хворобам, наркотикам, тютюну,
зловживанню алкоголю;
   - цілеспрямована рухова активність - головна умова здорового
способу життя, найефективніший засіб профілактики захворювань;
   - формування  моральної  та матеріальної відповідальності
кожної особистості за стан власного здоров'я і способу життя;
   - спрямування системи фізичного виховання на конкретну людину
з урахуванням її потреб, цінностей, природних здібностей та
характеру життєдіяльності.
   Однією із важливих складових на шляху практичного вирішення
зазначених напрямів модернізації системи фізичного виховання в
загальноосвітніх  навчальних  закладах є запровадження нового
фізкультурно-оздоровчого комплексу школярів України "Козацький
гарт", який складається з двох частин:
   - перша - комплекс тестування школярів "Крок до здоров'я" -
визначення (моніторинг) стану їх фізичного розвитку і здоров'я;
   - друга  - фізкультурно-оздоровчий патріотичний фестиваль
"Нащадки козацької слави".
   Для реалізації  завдань  комплексу  в  загальноосвітніх
навчальних закладах та з метою підготовки учнів до виконання
визначених випробувань, доцільно використовувати протягом року
різні форми фізичного виховання учнів: уроки фізичної культури,
фізкультурні хвилинки та паузи, "години" рухової активності в
групах продовженого дня, заняття в спортивних секціях та гуртках
фізкультурно-спортивної спрямованості, самостійні заняття, участь
у фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах тощо. При цьому
заняття з фізичної культури можуть виноситися за межі розкладу
навчальних занять, що створить кращі умови для забезпечення
особистої гігієни та поєднання різних форм фізкультурно-оздоровчої
роботи.
 
 
             Всеукраїнський
         фізкультурно-оздоровчий комплекс
            тестування школярів
            "Крок до здоров'я"
 
 
            I. Мета і завдання
 
   Фізкультурно-оздоровчий комплекс тестування школярів "Крок до
здоров'я" є програмною і нормативною основою системи фізичного
виховання школярів України, який має на меті формування здорового
способу життя, підвищення соціальної активності і  зміцнення
здоров'я школярів, залучення їх до фізичної культури як складової
частини загальнолюдської культури.
   Основними завданнями комплексу є:
   - визначення і контроль рівня особистого фізичного розвитку
та здоров'я школярів;
   - оцінка фізичного здоров'я кожного школяра, виявлення його
відстаючих  показників  для подальшої розробки індивідуальних
програм для їх покращення;
   - виховання у школярів відповідального ставлення до власного
здоров'я і здоров'я оточуючих як до найвищої індивідуальної та
суспільної цінності;
   - формування у дітей та учнівської молоді навичок здорового
способу життя;
   - створення  умов  для  об'єктивної  самооцінки   і
самовдосконалення;
   - збільшення рухової активності школярів.
 
     II. Структура фізкультурно-оздоровчого комплексу
 
   Фізкультурно-оздоровчий комплекс  будується  за  віковим
принципом і передбачає 6 вікових груп: 6-7 років, 8-9 років,
10-11 років, 12-13 років, 14-15 років, 16-17 років.
   Фізкультурно-оздоровчий комплекс включає показники:
   - обсягу щотижневої рухової активності;
   - спеціальних  знань  про особливості самостійних занять
фізичними вправами;
   - фізичного розвитку;
   - фізичної підготовленості;
   - функціональних резервів організму.
   Кожний із   наведених   показників   характеризується
інформативними тестами. Для них встановлюються числові параметри
так званої "Норми", яка забезпечує належний ("безпечний") рівень
фізичного здоров'я.
   В результаті тестування встановлюється на скільки той чи
інший  показник  відповідає "Нормі". Результати тестування є
орієнтирами для подальшої корекції роботи учнів щодо вдосконалення
рівня особистого фізичного здоров'я.
 
          III. Організація тестування
 
   Тестування учнів  проводиться  в  квітні-травні поточного
навчального року відповідно до Положення про організацію фізичного
виховання та масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та
професійно-технічних навчальних закладах України ( z0909-05 ).
   Форма  здійснення  тестування  (моніторингу)  довільна і
визначається  рішенням педагогічної ради навчального закладу.
Результати моніторингу заносяться у базу даних.
   За результатами  моніторингу  адміністрацією  навчального
закладу здійснюється аналіз стану здоров'я та фізичного розвитку
школярів, визначаються шляхи його поліпшення. Зазначена інформація
доводиться до відома педагогічного колективу та батьківської
громадськості в кінці навчального року.
 
           IV. Прикінцеві положення
 
   За аналізом результатів проведення моніторингу у 2005/2006
навчальному році можливі внесення корективів щодо змісту та
нормативної частини комплексу з метою узгодження їх з комплексом
діючих нормативних показників та тестів.
 
 
               ВИМОГИ
      до виконання тестів фізкультурно-оздоровчого
       комплексу школярів "Крок до здоров'я"
 
 
            Загальні положення
 
   До виконання тестів і нормативів фізкультурно - спортивного
комплексу допускаються школярі, які пройшли медичне обстеження і
допущені  лікарем  до  тестування,  мають  достатню  фізичну
підготовленість, ознайомлені з технікою та правилами безпеки під
час їх виконання.
   У разі незадовільного самопочуття учня брати  участь  у
тестуванні не рекомендується.
   Тестування передбачає виявити рівень розвитку таких фізичних
якостей, як: витривалість (6-ти хвилинний біг); силу рук (згинання
і розгинання рук в упорі лежачи на підлозі за 30 с); силу м'язів
тулуба (піднімання тулуба за 30 с); спритність (човниковий біг
4 х 9 м); швидкісно - силові якості (стрибок у довжину з місця) та
гнучкість  (нахил тулуба вперед, прогинання тулуба угору із
положення лежачи обличчям униз кисті рук до плечей, піднімання
тулуба угору із положення лежачи обличчям униз руки за головою,
піднімання тулуба угору із положення лежачи обличчям униз руки
зціплені ззаду на попереку).
   Якщо тестування проводиться протягом одного дня, то тест на
витривалість виконується останнім.
   Тести можуть виконуватись в будь-якій послідовності, якщо це
не впливає на досягнення результатів у кожному з них.
   Тести на фізичну підготовленість можуть використовуватись,
при бажанні у вигляді окремих видів випробовувань наприкінці
відповідного розділу підготовки.
   Тестування може також проводитися у вигляді змагань.
   Учні, які приймають участь у тестуванні,  повинні  бути
одягнені в спортивні одяг та взуття. Вправи можуть виконуватись і
босоніж за виключенням 6-ти хвилинного бігу, човникового бігу та
стрибків у довжину.
   Перевірку фізичної підготовленості школярів слід проводити на
початку та наприкінці навчального року, за належних санітарно -
гігієнічних та погодних умов.
 
      1. Нахил тулуба вперед із положення сидячи
 
   Обладнання. На підлозі проводиться лінія АБ і перпендикулярно
до якої виконується розмітка у сантиметрах від 0 до 50 см в обидві
сторони.
   Опис проведення тестування. Учасник тестування сидить на
підлозі босоніж так, щоб його п'яти торкалися лінії АБ. Відстань
між п'ятами - 20-30 см. Ступні розташовані вертикально до підлоги.
Руки лежать на підлозі між колінами долонями донизу. Два партнера
(праворуч і ліворуч) тримають ноги, щоб уникнути їх згинання в
колінах під час виконання тесту. За командою "Можна!" учасник
тестування  плавно  нахиляється  уперед,  не згинаючи ніг і
намагаючись  дотягнутися  руками  якомога  далі.  Положення
максимального нахилу слід утримувати протягом 2 с, фіксуючи пальці
на розмітці. Вправу повторюють двічі фіксуючи кращий результат.
   Результат. Визначається позначка (з точністю до 1 см) на
перпендикулярній розмітці, до якої учасник дотягнувся кінчиками
пальців рук. Результат може бути від'ємним.
 
   Загальні вказівки та зауваження.
   1. Вправу слід виконувати плавно.
   2. Якщо  учасник  згинає ноги у колінах, то спроба не
зараховується.
   3. Тест виконується двічі. Зараховується краща із спроб.
 
        2. Розгинання тулуба із положення
             лежачи на животі
 
   Обладнання. Гімнастичний мат та сантиметрова лінійка.
   Опис проведення тестування. Учасник тестування лежачи на
животі кладе кисті рук до плечей. За командою "Можна!" піднімає
тулуб вгору. Під час піднімання тулубу, таз не повинен відриватися
від підлоги. Максимальне піднімання тулубу від підлоги утримується
протягом 2 с. Тест повторюють двічі.
   Результат. Показником є відстань від надгрудинної виїмки до
підлоги у кращій з двох спроб.
 
   Загальні вказівки та зауваження.
   1. Вправу слід виконувати плавно.
   2. Лінійку  під  час  вимірювання результату розміщувати
праворуч (ліворуч) вертикально від голови.
 
         3. Човниковий біг (4 х 9 метрів)
 
   Обладнання. Секундоміри, що фіксують десяті частки секунди,
рівна бігова доріжка, на якій позначається  9-метровий відрізок,
обмежений двома паралельними, лініями, за кожною лінією - два
півкола радіусом 50 см з центром на лінії, два дерев'яні або
пластмасові кубики (5 х 5 х 5 см.).
   Опис проведення тестування. За командою "На старт!" учасник
займає положення високого старту за стартовою лінією. За командою
"Руш!" він пробігає 9 метрів до другої лінії, бере один з двох
кубиків, що лежать у колі, повертається бігом назад і кладе його в
стартове коло. Потім біжить за другим кубиком і, взявши його,
повертається назад і кладе в стартове коло.
   Результат. Визначається час від старту до моменту, коли
учасник тестування закінчує про бігання четвертого 9-ти метрового
відрізку. Час фіксується з точністю до 0,1 с, з моменту старту до
перетину лінії фінішу.
 
   Загальні вказівки та зауваження.
   1. Кожному учаснику надається одна спроба.
   2. Для створення змагальних умов дозволяється  проводити
тестування одночасно двох учасників, якщо наявний секундомір
дозволяє фіксувати результат кожного окремо.
   3. Кубик слід класти, а не кидати. Якщо кубик кинуто, спроба
не зараховується, а учаснику надається повторна спроба.
   4. Біг закінчується з другим кубиком у руці.
   5. Поверхня бігової доріжки або підлоги у спортивному залі
повинна бути рівною, в належному стані, неслизькою.
 
          4. Згинання і розгинання рук
          в упорі лежачи протягом 30 с
 
   Обладнання. Секундомір.
   Опис проведення  тестування.  Учасник  тестування набуває
положення в упорі лежачи, випрямлені і розведені на ширину плечей
руки кистями вперед, тулуб і ноги утворюють пряму лінію, пальці
ступень упираються у підлогу (трав'яний майданчик). За командою
"Можна!" учасник починає ритмічно з повною амплітудою згинати і
розгинати руки.
   Результат. Кількість безпомилкових згинань і розгинань рук за
30 с.
 
   Загальні вказівки та зауваження.
   1. При згинанні рук необхідно торкатися грудьми опори.
   2. Не дозволяється торкатися опори стегнами, згинати тулуб і
ноги, перебувати у вихідному положенні, а також із зігнутими
руками більш як 3 с, лягати на підлогу, розгинати руки почергово,
розгинати і згинати руки з неповною амплітудою. Згинання і
розгинання рук, що виконується з помилками, не зараховуються.
 
          5. Стрибок у довжину з місця
 
   Обладнання. Неслизька поверхня з нанесеною стартовою лінією
та  розмічена 10-сантиметровими рисками місце передбачуваного
приземлення, рулетка та крейда.
   Опис проведення тестування. Учасник стає у вихідне положення:
стійка ноги нарізно, носки за стартовою лінією. Зігнувши ноги у
колінах, виконує мах руками назад, потім різко виносить їх уперед,
і, відштовхнувшись двома ногами, стрибає вперед. Слід намагатися
приземлитися на ноги якомога далі, оскільки результат визначається
від стартової лінії до точки торкання підлоги  (майданчика)
п'ятами.
   Результат. Довжина стрибка у сантиметрах у кращій із двох
спроб.
 
   Загальні вказівки та зауваження.
   1. Якщо учасник тестування похитнувся назад після приземлення
і торкнувся підлоги (майданчика) крім п'ят ще й іншою частиною
тіла, спроба не зараховується і йому пропонується  виконати
повторний стрибок.
   2. Відривати ноги від підлоги (попереднє настрибування) до
стрибка не дозволяється.
   3. Поверхня підлоги (майданчика) має бути такою, щоб точки
відштовхування знаходились на одному рівні.
   4. Вчитель знаходиться збоку  і  контролює  правильність
виконання і дальність стрибка.
 
        6. Піднімання тулуба із положення
            лежачи протягом 30 с
 
   Обладнання. Секундомір, гімнастичний мат (або килим).
   Правильно виконати тест допомагає помічник, який утримує ноги
учасника тестування.
   Проведення тесту. Учасник тестування сідає на мат (килим),
зігнувши ноги у колінах на 90 градусів. Ступні повністю спираються
на поверхню мата (килима), відстань між ними близько 30 см. Кисті
рук з'єднанні на потилиці, пальці переплетені, лікті торкаються
колін. Партнер притримує його ступні. Після команди "Увага!"
учасник лягає на спину, торкаючись плечима мата (килима). За
командою  "Марш!"  учасник піднімається у вихідне положення.
Положення рук на потилиці під час виконання тесту залишається
незмінним. Необхідно протягом 30 с виконати максимальну кількість
повторень не порушуючи умов.
   Результат. Максимальна кількість підйомів із положення лежачи
на спині у положення сидячи протягом 30 с.
 
   Загальні вказівки та зауваження.
   1. Необхідно контролювати правильність виконання тесту: у
положенні лежачи, кисті рук на потилиці, спина повністю торкається
мата, у вихідному положенні лікті торкаються колін, ноги зігнуті в
колінах під кутом 90 градусів.
   2. Рухи учасника тестування коректуються, якщо він починає
допускати помилки.
   3. Учасник повинен намагатися виконувати тест без зупинок,
але якщо йому й знадобиться зробити кілька зупинок - припиняти
вправу не слід.
   4. На виконання тесту надається лише одна спроба.
   5. Забороняється відштовхуватися від мату (килиму) ліктями
під час виконання тесту.
 
            7. 6-хвилинний біг
 
   Обладнання. Виміряна дистанція (вимірювати дистанцію слід по
лінії, що проходить на відстані 15 см від внутрішнього краю
доріжки), стартовий пістолет або прапорець. Для більш точного
підрахунку подоланої дистанції бігову доріжку доцільно позначити
через кожні 10 метрів
   Опис проведення тестування. Для хлопчиків і дівчаток умови
тестування однакові.
   За командою  "На  старт!"  учасники забігу стають перед
стартовою лінією в положення високого старту. Коли всі готові до
старту, за командою "Руш" (або за пострілом) починають бігти,
намагаючись подолати якомога більшу дистанцію. У разі потреби
дозволяється переходити на ходьбу.
   У забігу одночасно приймають участь 6-8 чоловік; стільки ж
учасників за завданням вчителя займаються підрахунком кругів і
визначення загальної довжини дистанції. Після  закінчення  6
хвилинного часу за сигналом учасники забігу закінчують біг і
визначається подолана дистанція.
   Результат. Визначається довжина дистанції, що пробіг учасник
за 6 хв. з точністю до 1 м.
 
   Загальні вказівки та зауваження.
   1. Бігова доріжка повинна бути рівною і в належному стані.
Якщо тестування проводиться у спортивному залі або на спортивному
майданчику, поблизу дистанції не повинні знаходитись сторонні
предмети.
   2. Фіксується  кожне коло подоланої дистанції у кожного
учасника.
 
 
        Фізкультурно-оздоровчий патріотичний
          фестиваль школярів України
          "Нащадки козацької слави"
 
 
            1. Мета і завдання
 
   Фізкультурно-оздоровчий патріотичний  фестиваль  школярів
України "Нащадки козацької слави" (далі фестиваль) має на меті
формування здорового  способу  життя,  підвищення  соціальної
активності і зміцнення здоров'я, спираючись на кращі традиції
українського народу, залучення школярів до фізичної культури як
складової частини загальнолюдської культури.
   Основними завданнями фестивалю є:
   - підтримання  обтимального  рівня фізичного розвитку та
збільшення рухової активності школярів;
   - створення   умов  для  об'єктивної  самооцінки  і
самовдосконалення власного здоров'я;
   - формування стійких мотивацій до самостійних занять фізичною
культурою і спортом;
   - відродження національних традицій здорового способу життя.
 
       2. Організація і керівництво проведенням
 
   Фізкультурно-оздоровчий патріотичний  фестиваль  школярів
України "Нащадки козацької слави" проводиться у чотири тури:
   I тур - загальношкільний фестиваль - вересень-жовтень
   II тур - районні (міські) фестивалі - жовтень;
   III тур - обласні фестивалі - квітень-травень;
   IV тур - Всеукраїнський фестиваль - червень-липень.
   Загальне керівництво і контроль за проведенням фестивалю
здійснюється Міністерством освіти і науки України та Комітетом з
фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України.
   Організація і проведення I туру покладається на оргкомітет та
головну суддівську колегію загальноосвітнього навчального закладу.
   Організація і проведення II туру фестивалю покладається на
управління  освіти  і  науки  районних  (міських)  державних
адміністрацій. Безпосереднє проведення  здійснюють  відповідні
оргкомітети та суддівські колегії.
   Керівництво та організація проведення фестивалю в Автомній
Республіці Крим, областях, м.м. Києві та Севастополі здійснюють
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління
освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій спільно з Кримським республіканським,
обласними, Київським та Севастопольським міськими управліннями з
фізичного виховання та спорту Комітету з фізичного виховання та
спорту  Міністерства  освіти  і  науки України. Безпосереднє
проведення III туру фестивалю покладається на оргкомітет та
суддівську колегію.
   Безпосереднє проведення IV туру фестивалю покладається на
Всеукраїнський оргкомітет та головну суддівську колегію.
   До складу організаційних комітетів всіх  рівнів  входять
представники органів управління освіти, управлінь з фізичного
виховання та спорту Міністерства освіти  і  науки  України,
інститутів  післядипломної  педагогічної  освіти, регіональних
центрів туризму і краєзнавства учнівської молоді, громадських
організацій, які виявляють бажання надати організаційну, фінансову
чи іншу допомогу у проведенні фестивалю.
 
           3. Учасники фестивалю
 
   У I турі беруть участь учні 5-12 класів, які за станом
здоров'я віднесені до основної медичної групи.
   Учні, віднесені за станом здоров'я до підготовчої медичної
групи беруть участь у тих випробуваннях, які їм не протипоказані
за станом здоров'я.
   Учні, віднесені за станом здоров'я до спеціальної медичної
групи, беруть участь у проведенні випробувань як судді  та
помічники.
   Вік учнів однієї паралелі може коливатися в межах двох років
(наприклад: 1992-1993). Учні, які повторно навчаються в даному
класі, до II-IV турів фестивалю не допускаються.
   У II турі бере участь збірна команда загальноосвітнього
навчального закладу в складі 16 чоловік:
   5 клас - 1 хл. + 1 дів.
   6 клас - 1 хл. + 1 дів.
   7 клас - 1 хл. + 1 дів.
   8 клас - 1 хл. + 1 дів.
   9 клас - 1 хл. + 1 дів.
   10 клас - 1 хл. + 1 дів.
   11 клас - 1 хл. + 1 дів.
   12 клас - 1 хл. + 1 дів.
   У III турі бере участь команда-переможець II туру. Склад
команди - 16 чол., вчитель фізичного виховання та  класний
керівник.
   У IV турі беруть участь переможці III туру змагань. Склад
команди  - 16 чол., вчитель фізичного виховання та класний
керівник.
 
           4. Програма фестивалю
 
   1. "Човниковий" біг 4 х 9 м.
   2. Стрибок у довжину з місця.
   3. Орієнтування на місцевості: "Козацькими стежками" .
   4. Згинання та розгинання рук в упорі лежачи.
   5. Перетягування канату (окремо для хлопчців та дівчат).
   6. Естафета "Герць козацьких джур" (окремо для 5-8 класів та
9-12 класів).
   7. Конкурс знавців історії українського козацтва
   "Тільки тим історія належить,
               Хто за неї бореться й живе...".
   6. Презентація команди
   "Не хилися, червона калино, - маєш білий цвіт.
          Не журися, славна Україно, маєш добрий рід..."
 
         5. Визначення та нагородження
            переможців фестивалю
 
   Команда-переможець у кожному виді визначається за сумою 16
результатів. Якщо у команди немає зіліку (8 + 8), то додається
нижчий результат серед усіх учасників змагань.
   У усіх видах переможці визначаються за найменшою сумою місць,
набраних всіма учасниками команди.
   Результат команди в естафеті визначається за сумою часу обох
команд.
   Презентація команди оцінюється із 20 балів і входить до
загального заліку.
   Перетягування канату проводиться за олімпійською системою з
визначенням відповідно зайнятих місць.
   Конкурс знавців історіїї українського козацтва оцінюється у 5
балів  (1  бал за правильну відповідь). Переможець в ньому
визначається за найбільшою сумою балів.
   Загальнокомандне місце визначається за найменшою сумою місць,
набраних командою в усіх видах програми. Якщо сума місць у двох
або більше команд однакова, перевага надається команді, яка має
більше I, II, III і т.д. місць. У разі рівності і цього показника,
перевага надається тій команді, яка має більше I, II, III і т.д.
місць в особистому заліку.
   Команда-переможець та  призери  IV  Всеукраїнського  туру
фестивалю, вчителі фізичної виховання, які  їх  підготували,
нагороджуються дипломами Комітету з фізичного виховання та спорту
Міністерства освіти і науки  України  відповідного  ступеня,
пам'ятними призами, медалями.
   Команди-переможці та ті, що посіли II місце в змаганнях з
перетягування  канату,  нагороджуються  дипломами  Комітету з
фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України,
пам'ятними призами.
   Всі учасники IV туру нагороджуються нагрудними значками та
вимпелами.
 
            6. Фінансові витрати
 
   Витрати, пов'язані з організацією і проведенням першого,
другого та третього турів фестивалю, несуть органи управління
освіти місцевих державних адміністрацій.
   Встановлюється слідуючий  порядок  витрат  на  проведення
фінального туру фестивалю:
   - витрати на оплату проїзду учасників та представників команд
до місця проведення та в зворотному напрямку, добові в дорозі,
проживання та харчування представників  під  час  проведення
фінального туру несуть органи управління освіти місцевих державних
адміністрацій;
   - організація і проведення змагань, проїзд, добові в дорозі,
проживання та харчування суддів,  проживання  та  харчування
учасників фестивалю - за рахунок Міністерства освіти і науки
України;
   - придбання призів для нагородження команд, що посіли I, II,
III місця в загальному заліку, дипломів, нагрудних значків,
вимпелів, плакатів - за рахунок Міністерства освіти і науки
України.
 
        7. Порядок і термін подачі заявок
 
   Після проведення I  туру  (додаток  1)  загальноосвітній
навчальний заклад направляє заявку та звіт (додаток 2, 4) в
районний (міський) оргкомітет по проведенню фестивалю.
   Районний (міський)  оргкомітети  та  суддівські  колегії
визначають учасників II туру (можливе проведення змагань II туру
по  підгрупах  або зонах з наступним проведенням  фінальної
частини). За результатами проведення II туру матеріали (додаток 3,
4)  направляються  до Кримського республіканського, обласних,
Київського та Севастопольського міських оргкомітетів.
   Кримський республіканський,   обласні,   Київський   та
Севастопольський міські оргкомітети за результатами III туру
фестивалю направляють до 1 червня поточного навчального року
матеріали (додаток 2, 3, 4, копію свідоцтва про народження та
копію   індефікаційного   номера  кожного  учасника)  на
переможців-учасників IV  туру  фестивалю  до  Всеукраїнського
оргкомітету за адресою: м. Київ, вул. Комінтерну, 4, Комітет з
фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України.
 
 
                   Додаток 1
 
 
               ПРОТОКОЛ
        випробувань фізкультурно-оздоровчого
       патріотичного фестивалю школярів України
          "Нащадки козацької слави"
 
 
 _______ клас
 
 загальноосвітній навчальний закладу N____________
 
 _____________________________ р-ну _________________ обл.
 
 Директор ________________________________________________________
 
 Вчитель фізичної культури _______________________________________
 
 Класний керівник ________________________________________________
 
 Дата ____________________________________________________________
 
 Кількість учнів у класі _________________________________________
 
 Кількість учнів, що взяли участь у змаганнях ____________________
 
 % учнів, що взяли участь у змаганнях від загальної кількості_____
 _________________________________________________________________
 
----------------------------------------------------------------------------
|NN| П.І. |Стать|          Результати випробувань        |
| |    |   |---------------------------------------------------------|
| |    |   |"Човни-|Стри-|"Гон-|Згинан-|Естафета|Візит-|Сума |Загаль-|
| |    |   |ковий" | бок | ка | ня та |8 х 50 м| на |місць| не  |
| |    |   | біг |дов- |пат- |розги- |    |картка|   | місце |
| |    |   |4 х 9 м|жину | ру- | нання |    |   |   |    |
| |    |   |    | з  |лів" | рук в |    |   |   |    |
| |    |   |    |місця|   | упорі |    |   |   |    |
| |    |   |    |   |   |лежачи |    |   |   |    |
|--+-------+-----+-------+-----+-----+-------+--------+------+-----+-------|
| |    |   | р | м |р |м |р |м | р | м | р | м | р |м |   |    |
|--+-------+-----+---+---+--+--+--+--+---+---+----+---+---+--+-----+-------|
|1.|    |   |  |  | | | | |  |  |х  |х |х |х |   |    |
|--+-------+-----+---+---+--+--+--+--+---+---+----+---+---+--+-----+-------|
|2.|    |   |  |  | | | | |  |  |х  |х |х |х |   |    |
|--+-------+-----+---+---+--+--+--+--+---+---+----+---+---+--+-----+-------|
| |    |   |  |  | | | | |  |  |х  |х |х |х |   |    |
|--+-------+-----+---+---+--+--+--+--+---+---+----+---+---+--+-----+-------|
|30|    |   |  |  | | | | |  |  |х  |х |х |х |   |    |
|--+-------+-----+---+---+--+--+--+--+---+---+----+---+---+--+-----+-------|
| |Команда|   |х |х |х |х |х |х |х |х |  |  |  | |   |    |
| |класу |   |  |  | | | | |  |  |  |  |  | |   |    |
----------------------------------------------------------------------------
 
   Примітка: р - результат; м - місце; х - не заповнюється;
протокол заповнює та здійснює підрахунки класний керівник
 
 Вчитель фізичної культури          ______________ підпис
 
 Класний керівник              ______________ підпис
 
 
                   Додаток 2
 
 
            ПІДСУМКОВИЙ ПРОТОКОЛ
      проведення І туру фізкультурно-оздоровчого
       патріотичного фестивалю школярів України
          "Нащадки козацької слави"
       в загальноосвітньому навчальному закладі
            N _______________
     __________________р-ну _________________обл.
 
 
------------------------------------------------------------------
|Директор            |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Вчитель фізичної культури    |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Адреса навчального закладу   |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Телефон навчального закладу   |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Кількість учнів в навчальному  |                |
|закладі             |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Кількість учнів, що взяли участь|                |
|у змаганнях           |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|% учнів, що взяли участь у   |                |
|змаганнях            |                |
------------------------------------------------------------------
 
 Директор загальноосвітнього
 навчального закладу N_____         _______________ підпис
 
 
                   Додаток 3
 
 
            ПІДСУМКОВИЙ ПРОТОКОЛ
        проведення фізкультурно-оздоровчого
       патріотичного фестивалю школярів України
          "Нащадки козацької слави"
 
 
 _________________________________________________________________
           (район, місто, область)
 
------------------------------------------------------------------
|Район (місто), область     |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Керівник управління освіти і  |                |
|науки місцевої державної    |                |
|адміністрації          |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Кількість загальноосвітніх   |                |
|навчальних закладів       |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Кількість загальноосвітніх   |                |
|навчальних закладів, що взяли  |                |
|участь у I турі фестивалю    |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|% навчальних закладів, які взяли|                |
|участь у I турі фестивалю (від |                |
|загальної кількості)      |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Кількість команд, що взяли   |                |
|участь у II турі фестивалю   |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Кількість команд, що взяли   |                |
|участь у III турі фестивалю   |                |
------------------------------------------------------------------
 
 Керівник управління освіти
 і науки місцевої державної
 адміністрації               ________________підпис
 
 
                   Додаток 4
 
 
               ЗАЯВКА
        на участь у фізкультурно-оздоровчого
       патріотичного фестивалю школярів України
          "Нащадки козацької слави"
 
 
 від команди _____________________________________________________
       (повна назва загальноосвітнього навчального закладу)
 _________________________________________________________________
 
 місто (село) ____________________________________________________
 
 область _________________________________________________________
 
------------------------------------------------------------------
| NN |  П.І.П.   |  Рік  |  N   |клас | Віза |Назва і |
|  |       |народження|навчаль- |   | лікаря |печатка |
|  |       |     | ного  |   |    |медичної|
|  |       |     | закладу |   |    |установи|
|----+--------------+----------+---------+-----+--------+--------|
|  |       |     |     |   |    |    |
|----+--------------+----------+---------+-----+--------+--------|
|  |       |     |     |   |    |    |
------------------------------------------------------------------
 
 Всього допущено до змагань: _____________________________________
 
 Директор загальноосвітнього
 навчального закладу _____________________________________________
 
   М.П.
 
 Начальник управління освіти
 і науки місцевої держадміністрації ______________________________
 
   М.П.
 
 Лікар ___________________________________________________________
 
   М.П.
 
 
                   Додаток 5
 
 
               УМОВИ
     виконання випробувань фізкультурно-оздоровчого
          фестивалю школярів України
          "Нащадки козацької слави"
 
 
          "Човниковий" біг (4 х 9 м)
 
   Обладнання. Секундоміри, що фіксують десяті частки секунди,
рівна бігова доріжка завдовжки  9  метрів,  обмежена  двома
паралельними лініями, за кожною лінією - 2 півкола радіусом
50 сантиметрів з центром на лінії, 2 дерев'яних кубики (5 х 5
сантиметрів).
   Опис проведення випробування. За командою "На старт!" учасник
займає положення високого старту за стартовою лінією. За командою
"Руш!" він пробігає 9 метрів до другої лінії, бере один з двох
дерев'яних кубиків, що лежать у колі, повертається бігом назад і
кладе його в стартове коло. Потім біжить за другим кубиком і,
взявши його, повертається назад і кладе в стартове коло.
   Результатом тестування є час від старту до моменту, коли
учасник тестування поклав другий кубик у стартове коло.
   Загальні вказівки і зауваження. Кубик слід класти в півколо,
а не кидати. Якщо кубик кидається, спроба не зараховується. Бігова
доріжка має бути рівною, неслизькою.
 
          2. Стрибки у довжину з місця
 
   Обладнання. Неслизька поверхня з лінією і  розміткою  в
сантиметрах.
   Опис проведення випробування. Учасник  випробування  стає
носками до лінії, робить замах руками назад, потім різко виносить
їх уперед, відштовхуючись ногами, стрибає якомога далі.
   Результатом випробування є дальність стрибка в сантиметрах у
кращій з двох спроб.
   Загальні вказівки  і зауваження. Випробування проводиться
відповідно до правил змагань зі стрибків у довжину з розбігу.
Місце відштовхування і приземлення повинні бути на одному рівні.
 
      3. Згинання та розгинання рук в упорі лежачи
 
   Опис проведення випробування. Учасник приймає положення упору
лежачи. Голова, тулуб, ноги являють пряму  лінію,  руки  -
перпендикулярно підлозі. За командою "Можна!", учасник згинає руки
у ліктьових суглобах до кута 90 і менше градусів. Після чого
розгинає руки до повного їх випрямлення. Вправа повторюється
стільки разів, скільки в учасника вистачить сил.
   Результатом тестування є кількість безпомилкових згинань і
розгинань рук, під час яких не порушена жодна умова.
   Загальні вказівки і зауваження. Не дозволяється згинати і
розгинати тулуб у грудному та поперековому відділах хребта,
кульшових та колінних суглобах, робити допоміжні рухи тазом,
відпочивати у положенні упору лежачи більше 3 секунд.
   Дозволяється лише один підхід.
   Випробування припиняється,  якщо  учаснику  не  вдається
зафіксувати потрібного положення більш як 2 рази підряд.
 
         3. Орієнтування на місцевості:
           "Козацькими стежками"
 
   Обладнання. Компас; маршрутні  листи;  плани  місцевості;
секундоміри.
   "Козацькими стежками" - це парний біг по дистанції двох
спортсменів однієї команди, які за мінімальний час повинні знайти
на місцевості контрольні пункти (КП), при цьому порядок лвзяття"
КП не регламентується.
   Забіги парні, одночасно від кожної команди стартує  два
спортсмени , (по паралелях - 1 хл. + 1 дів.), які разом проходять
дистанцію і разом фінішують. Принаймі один з членів "патруля"
повинен мати компас.
   Стартовий інтервал - 1 хвилина.
   Довжина дистанції 1000 м з 5 КП.
   Визначення результатів. Перемогу здобуває та пара учасників,
яка за мінімальний час відшукала на місцевості всі контрольні
пункти і зробив на кожному з них відмітку у  спеціальному
маршрутному листі.
   Команда-переможець в загальному  заліку  визначається  за
найменшою сумою часу, який показали всі учасники (8 пар).
 
           5. Перетягування канату
 
   Обладнання. Неслизька поверхня майданчика з лінією що ділить
майданчик на рівні частини. Канат з міткою на середині.
   Опис проведення випробування. Учасник випробувань стають в
колону по одному і беруться за канат обома руками. Суддя утримує
канат так, щоб мітка на середині канату знаходиться над лінією
розподілу майданчика на рівні частини. За сигналом суддя відпускає
канат і відходить вбік. Перемагає команда, яка перетягнула канат
на свій бік.
   Загальні вказівки і зауваження. Змагання проводяться окремо
для хлопців та дівчат за олімпійською системою. Перетягування
вважається переможним, якщо мітка канату знаходиться на половині
перемагаючої команди не менше 15 сек.
 
        5. Естафета "Герць козацьких джур"
 
   Естафета проводиться окремо для учнів 5-8 та 9-12 класів.
   Етапи естафети:
   1 етап - 50 м - "перенесення вантажу" - хлопці 8 кл. та
12 кл.;
   2 етап - 50 м - "стрибки по купинах" - дівчата 8 кл. та
12 кл;
   3 етап - 50 м - "переправа" - хлопці 7 кл. та 11 кл.;
   4 етап - 50 м - "слалом" - дівчата 7 кл. та 11 кл.;
   5 етап - 50 м - "через паркан" - хлопці 6 кл. та 10 кл.;
   6 етап - 50 м - "стрибунець" - дівчата 6 кл. та 10 кл.;
   7 етап - 50 м - "повзунок" - хлопці 5 кл. та 9 кл.;
   8 етап - 50 м - "достав пакет" - дівчата 5 кл. та 9 кл.
 
   "Перенесення вантажу" - перенесення 2 набивних м'яча вагою
1 кг для хлопців 8 кл. та вагою 3 кг для хлопців 12 кл.
 
   "Стрибки по купинах" - на доріжці малюються кола диаметром 30
см на відстані 100 см один від одного на ширині 50 см. Учасниця
повинна подолати відстань етапу стрибаючи з "купини" на "купину".
 
   "Переправа" - учасник тримає в руках 2 дощечки, розміром 20 х
х 30 см. Укладаючи на доріжку почергово кожну дощечку і наступаючи
на неї, учасник має подолати відстань етапу.
 
   "Слалом" - на доріжці встановлюються кеглі (стійки, кубіки
тощо) на відстані 3 м одна від одної на ширині 1 м. Учасниця долає
відстань етапу, оббігаючи стійки.
 
   "Через паркан" - на доріжці встановлюються перешкоди, висотою
40 см для хлопців 6 кл. та 60 см - для хлопців 10 кл. в кількості
6 шт. через кожні 5 м. Перша перешкода встановлюється на відстані
10 м від лінії старту.
 
   "Стрибунець" - учасниця долає відстань етапу, стрибаючи через
скакалку з ноги на ногу.
 
   "Повзунок" - учасник долає відстань етапу  у  положенні
присіду, переносячи зігнуті ноги через сторони.
 
   "Достав пакет" - учасниця долає відстань етапу з пакетом
(конверт) в руках, доставляючи його на фініш.
 
   Учасник кожного етапу починає рух після того, як його товариш
з попереднього етапу перетне лінію межі його етапу.
   За порушення цієї вимоги команда штрафується 0,1 сек. за
кожне порушення.
 
       9. Конкурс знавців історії українського
       козацтва "Тільки тим історія належить,
               Хто за неї бореться й живе..."
 
   Для проведення конкурсу суддівська колегія готує 5 питань з
історії українського козацтва. На кожну відповідь команді дається
1 хв.   Форма  проведення  конкурсу довільна і визначається
суддівською колегією фестивалю.
 
           10. Презентація команди
     "Не хилися, червона калино, - маєш білий цвіт.
         Не журися, славна Україно, маєш добрий рід..."
 
   Презентація команди  -  це  представлення  команди  з
використанням  танцю, вокалу, художнього слова; демонстрацією
володіння елементами козацького двобою,  що  розповідає  про
відродження  та  збереження традицій українського козацтва в
регіоні, навчальному закладі. Тривалість презентації - до 10 хв.
 
 
                   Додаток 1
 
 
             БЕЗПЕЧНИЙ РІВЕНЬ
           фізичної підготовленості
 
 
------------------------------------------------------------------------------------
|NN| Тестова |  6-7  |  8-9  | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 |18 років|
| | вправа | років | років | років | років | років | років |і старше|
| |     |---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------|
| |     |Хл. |Дів.|Хл. |Дів.|Хл. |Дів.|Хл. |Дів.|Хл. |Дів.|Хл. |Дів.|Хл.|Дів.|
|--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+----|
|1.|Нахил   |2  |4  |3  |5  |5  |7  |8  |11 |9  |13 |11 |15 |  |  |
| |тулуба із |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |положення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |сидячи  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |(см)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+----|
|2.|Розгинання|20 |29 |23 |31 |25 |33 |27 |34 |30 |36 |33 |38 |  |  |
| |тулуба із |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |положення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |лежачи на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |животі,  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |кисті рук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |до плечей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |(см)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+----|
|3.|"Човнико- |13.5|14.0|12,5|13,0|12,0|12,3|11,3|11,8|10,2|11,5|9,7 |11,3|  |  |
| |вий біг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |4 х 9 м(с)|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+----|
|4.|Згинання і|13 |9  |15 |12 |17 |15 |19 |17 |21 |18 |24 |19 |  |  |
| |розгинання|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |рук в   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |упорі   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |лежачи  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |протягом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |30 сек.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |(разів)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+----|
|5.|Стрибок у |115 |105 |130 |120 |150 |140 |165 |155 |180 |165 |205 |170 |  |  |
| |довжину з |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |місця (см)|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+----|
|6.|Піднімання|17 |15 |19 |17 |21 |19 |25 |23 |27 |25 |28 |26 |  |  |
| |тулуба із |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |положення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |лежачи  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |протягом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |30 сек.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |(разів)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+----|
|7.|6-хвилин- |1000|900 |1100|1000|1150|1050|1300|1140|1200|1000|1300|1000|  |  |
| |ний біг  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |(к-сть м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 2
 
 
             БЕЗПЕЧНІ НОРМИ
        обсягу тижневої рухової активності
 
 
------------------------------------------------------------------
|NN|  Стать  | 6-7 | 8-9 | 10-11 |12-13 |14-15 |16-17| 18 |
| |      |років |років | років |років |років |років|років |
| |      |   |   |    |   |   |   | і  |
| |      |   |   |    |   |   |   |старше|
| |      |   |   |    |   |   |   |   |
|--+------------+------+------+-------+------+------+-----+------|
|1.|Дівчата,  |7-10 |7-10 |7-10  |7-10 |7-10 |7-10 |7-10 |
| |годин    |   |   |    |   |   |   |   |
|--+------------+------+------+-------+------+------+-----+------|
|2.|Хлопці,   |8-12 |8-12 |8-12  |8-12 |8-12 |8-12 |8-12 |
| |годин    |   |   |    |   |   |   |   |
------------------------------------------------------------------
 
   Примітка: час,  витрачений на тижневу рухову активність,
залежить від її інтенсивності і має бути в межах показників,
наданих у таблиці.
 
 
                   Додаток 3
 
 
             НАЛЕЖНІ НОРМИ
       фізичного розвитку школярів 7-17 років
       (за співвідношенням ваги тіла до зросту)
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|зріст|                                 Вага, кг                                 |
|-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| см |  6-7 років   |    8 років   |   9 років   |   10 років   |   11 років   |   12 років   |    13 років  |
|-----+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|   |  Хл.  |  Дів. |  Хл.  |  Дів. |  Хл. |  Дів. |  Хл.  |  Дів. |  Хл.  |  Дів. |  Хл.  |  Дів. |  Хл.  |  Дів. |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 110 |17,2-21,0|14,5-17,7|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 111 |17,7-21,6|15,0-18,4|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 112 |18,1-22,1|15,6-19,0|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 113 |18,4-22,6|16,1-19,7|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 114 |18,9-23,1|16,6-20,4|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 115 |19,3-23,7|17,2-21,0|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 116 |19,8-24,2|17,7-21,7|20,5-25,1|21,6-26,4|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 117 |20,2-24,8|18,3-22,3|20,9-25,5|22,0-26,8|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 118 |20,6-25,2|18,8-23,0|21,2-26,0|22,4-27,4|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 119 |21,1-25,7|19,3-23,7|21,6-26,4|22,8-27,4|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 120 |21.5-26,3|19,9-24,3|22,1-27,0|23,1-28,3|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 121 |22,0-26,8|20,4-25,0|22,4-27,4|23,5-28,7|21,1-25,7|22,2-27,2|     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 122 |22,5-27,4|21,0-25,6|22,8-27,8|23,9-29,2|21,5-26,3|22,7-27,7|     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 123 |22,8-27,8|21,5-26,3|23,2-28,4|24,3-29,7|22,1-26,9|23,1-28,3|     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 124 |23,2-28,4|22,0-27,0|23,6-28,8|24,7-30,1|22,6-27,6|23,6-28,8|     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 125 |23,7-28,9|22,6-27,6|23,9-29,3|25,0-30,6|23,0-28,2|24,0-29,4|23,8-29,2|21,0-25,8|     |     |     |     |     |     |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 126 |24,1-29,5|23,1-28,3|24,4-29,8|25,4-31,0|23.6-28,8|24,6-30,0|24,3-29,8|21,7-26,5|     |     |     |     |     |     |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 127 |24,6-30,0|23,7-28,9|24,9-30,5|25,7-31,5|24,1-29,5|25,0-0,06|24,7-30,5|22,4-27,4|     |     |     |     |     |     |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 128 |24,9-30,5|24,2-29,6|25,1-30,7|24,2-29,6|24,7-30,1|25,5-31,1|25,2-30,1|23,0-28,2|     |     |     |     |     |     |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 129 |25,4-31,0|25,1-30,7|25,5-31,1|26,6-32,5|25,1-30,7|25,9-31,7|25,6-31,7|23,8-29,0|     |     |     |     |     |     |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 130 |25,8-31,6|25,3-30,9|25,9-31,7|26,9-32,9|25,7-31,3|26,4-32,2|26,1-31,3|24,4-29,8|23,9-29,2|24,9-30,4|     |     |     |     |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 131 |26,3-32,1|25,8-31,6|26,3-32,1|27,3-33,3|26,2-32,3|26,9-32,9|26,5-32,3|25,1-30,7|24,6-29,9|25,4-31,0|     |     |     |     |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 132 |26,7-32,1|26,3-32,2|26,6-2,6 |27,6-33,8|26,6-32,6|27,4-33,4|27,0-33,6|25,8-31,6|25,2-30,7|26,0-31,8|     |     |     |     |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 133 |26,7-32,1|26,3-32,2|27,0-33,1|28,1-34,3|27,2-33,2|27,8-34,0|27,4-33,2|26,5-32,3|25,7-31,4|26,6-32,6|     |     |     |     |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 134 |27,5-33,7|27,4-33,6|27,5-3,6 |28,4-34,8|27,7-33,9|28,3-34,5|27,9-34,1|27,2-33,2|26,4-32,1|27,3-34,1|     |     |     |     |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 135 |28,5-34,2|28,2-34,2|27,8-4,0 |28,8-35,2|28,2-34,4|28,7-35,1|28,3-34,7|27,8-34,0|27,0-32,9|27,9-34,3|29,3-35,7|25,8-31,6|     |     |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 136 |28,4-34,8|28,5-34,9|28,3-4,5 |29,2-35,6|28,7-35,1|29,3-35,7|28,4-35,1|28,5-34,9|27,6-33,7|28,4-34,8|29,8-36,4|26,5-32,5|     |     |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 137 |28,9-35,3|29,1-35,5|28,6-5,0 |29,5-36,1|29.3-35,7|30,0-36,0|29,2-35,7|29,2-35,8|28,2-34,3|29,1-35,5|30,3-37,1|27,8-33,3|26,3-32,1|30,4-37,2|
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 138 |29,2-35,8|29,6-36,2|29,0-5,4 |30,0-36,6|29,8-36,4|30.2-36,8|29,7-36,4|29,9-36,5|28,8-35,1|29,7-36,3|30,9-37,7|28,0-34,2|27,1-33,1|31,0-38,0|
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 139 |29,7-36,6|30,1-36,9|29,3-5,9 |30,3-37,1|30,2-37,0|30,6-37,4|30,1-36,9|30,6-37,4|29,4-35,9|30,3-37,1|31,3-38,3|28,7-35,1|27,8-34,0|31,8-38,8|
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 140 |30,1-36,9|30,7-37,5|29,8-6,4 |30,7-37,5|30,8-37,6|31,1-37,9|30,6-37,4|31,2-38,2|29,9-36,5|31,0-37,8|31,9-38,9|29,4-36,0|28,6-35,0|32,5-39,7|
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 141 |     |     |30,2-6,9 |31,1-38,0|31,3-38,3|31,6-38,6|31,0-38,0|32,0-39,0|30,6-37,3|31,5-38,5|32,4-39,6|30,2-36,9|29,4-36,0|33,2-40,6|
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 142 |     |     |30,5-7,3 |31,4-38,4|31,8-38,8|32,0-39,2|31,2-38,1|32,1-39,3|31,2-38,1|32,2-39,3|32,9-40,3|30,9-37,7|30,2-36,9|33,3-41,4|
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 143 |     |     |31,0-7,80|31,9-38,9|32,3-39,5|32,5-39,7|31,7-38,7|32,7-40,0|31,7-38,7|32,7-40,0|33,5-40,9|31,8-38,8|31,0-37,8|34,6-42,7|
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 144 |     |     |31,3-8,30|32,2-39,4|32,9-40,1|32,9-40,3|32,4-39,5|33,4-40,5|32,4-39,5|33,4-40,5|33,9-41,5|32,3-39,5|31.7-38,7|35,3-41,3|
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 145 |     |     |31,7-8,7 |32,6-39,8|33,3-40,7|33,4-40,8|33,0-40,8|34,0-41,0|33,0-40,3|34,0-41,0|34.5-42,1|33,0-40,4|32,5-39,7|35,9-43,9|
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 146 |     |     |32,1-9,3 |32,9-40,3|33,8-41,4|33,9-41,5|38,6-41,1|34,6-42,2|33,6-41,1|34,6-42,2|35,0-42,8|33,8-41,3|33,3-40,7|36,6-44,8|
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 147 |     |     |     |33,3-40,7|34,4-42,0|34,4-42,0|34,2-41,7|35,2-43,0|34,2-41,7|35,2-43,0|35,6-43,5|34,6-42,1|34,0-1,6 |36,3-45,7|
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 148 |     |     |     |     |34,8-42,6|34,8-42,6|34,8-42,5|35,8-43,8|34,8-42,5|35,8-43,8|36,1-44,1|35,9-43,9|34,8-2,6 |38,0-46,4|
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 149 |     |     |     |     |     |     |35,4-43,3|36,5-44,6|35,4-43,3|36,5-44,6|36,5-44,7|36,1-44,1|35,6-3,4 |38,7-47,3|
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 150 |     |     |     |     |     |     |36,0-44,0|37,1-45,3|36,0-44,0|37,1-45,3|37,1-45,3|36,6-44,7|36,4-4,4 |39,4-48,2|
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 151 |     |     |     |     |     |     |36,6-44,8|34,6-46,0|36,6-44,8|37,6-46,0|37,6-46,0|37,4-45,7|37,2-5,4 |40,1-49,1|
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 152 |     |     |     |     |     |     |37,3-45,5|38,3-46,8|37,3-45,5|38,3-46,8|38,2-46,6|38,1-48,5|37,9-6,3 |40,8-9,8 |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 153 |     |     |     |     |     |     |37,8-46,2|38,9-47,5|37,8-46,2|38,9-47,5|38,7-47,3|38,8-47,4|38,7-47,3|41,5-50,7|
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 154 |     |     |     |     |     |     |38,4-47,0|39,5-48,3|38,4-47,0|39,5-48,3|39,3-47,9|39,5-48,3|39,4-8,2 |42,2-1,6 |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 155 |     |     |     |     |     |     |39,1-47,7|40,1-49,1|39,1-47,7|40,1-49,1|39,7-48,5|40,2-49,2|40,2-9,2 |42,8-2,4 |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 156 |     |     |     |     |     |     |39,7-48,5|40,7-49,7|39,7-48,5|40,7-49,7|40,2-49,2|41,0-50,1|41,0-0,2 |43,6-3,2 |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 157 |     |     |     |     |     |     |40,2-49,2|41,3-50,5|40,2-49,2|41,3-50,5|40,8-49,8|41,7-50,9|41,8-1,0 |44,3-54,1|
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 158 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |41,3-50,5|42,4-51,8|42,8-2,0 |44,9-4,9 |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 159 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |41,8-51,0|43,1-52,7|43,3-2,9 |45,8-5,8 |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 160 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |42,3-51,7|43,8-53,6|44,1-3,9 |46,3-6,7 |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 161 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |42,8-52,4|44,5-54,5|44,9-4,9 |47,1-7,5 |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 162 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |43,4-53,0|45,3-55,3|45,6-5,8 |47,7-8,3 |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 163 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |43,9-53,7|46,1-56,1|46,4-6,8 |48,4-9,2 |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 164 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |44,4-54,2|46,7-51,7|47,2-7,6 |49,1-0,1 |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 165 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |44,9-54,9|47,4-58,0|48,0-8,6 |49,8-0,8 |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 166 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |45,4-55,5|48,2-58,9|48,8-9,6 |50,5-1,7 |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 167 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |46,0-56,2|48,9-59,7|49,5-0,5 |51,2-2,6 |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 168 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |46,5-56,9|49,6-60,6|50,3-1,5 |51,8-3,4 |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 169 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |51,0-2,4 |52,6-4,2 |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 170 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |51,8-3,4 |53,3-5,1 |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 171 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |52,7-4,3 |54,0-6,0 |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 172 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |53,4-5,2 |54,6-6,8 |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 173 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |54,2-6,2 |55,3-7,6 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|зріст|                                  вага                          |
|-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   14 років   |   15 років   |   16 років   |   17 років   | 18 років і старше |      |      |
|-----+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------|
|   |  Хл.  | Дів.  |  Хл.  |  Дів. |  Хл.  |  Дів. |  Хл.  | Дів.  |  Хл.  |  Дів. |   |   |   |   |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+-----+-----+-----|
|145 |34,8-42,6|33,9-41,5|     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+-----+-----+-----|
|146 |35,5-43,3|34,7-42,5|     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+-----+-----+-----|
|147 |36,0-44,1|35,6-43,6|     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+-----+-----+-----|
|148 |37,7-44,9|36,4-44,6|35,8-43,8|41,1-50,3|     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+-----+-----+-----|
|149 |37,4-45,7|37,3-45,7|36,7-44,7|41,9-51,2|     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+-----+-----+-----|
|150 |37,9-46,3|38,8-46,6|37,4-45,8|42,5-51,9|     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+-----+-----+-----|
|151 |39,5-47,1|39,1-47,7|38,3-46,7|43.2-52,8|     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+-----+-----+-----|
|152 |39,2-47,9|39,9-48,7|39,1-47,7|43,9-53,7|43,1-52,6|45,5-55,5|     |55,2-59,3|     |     |   |   |   |   |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+-----+-----+-----|
|153 |39,8-48,6|40,8-49,8|39,9-48,7|44,6-54,5|43,5-53,4|46,0-56,2|     |55,6-59,7|     |     |   |   |   |   |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+-----+-----+-----|
|154 |40,4-49,4|41,6-50,8|40,7-49,7|45,3-55,3|44,5-54,1|46,5-56,9|     |56,0-60,0|     |     |   |   |   |   |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+-----+-----+-----|
|155 |41,0-50,2|42,5-51,9|41,5-50,7|45,9-58,1|44,9-54,8|47,2-57,6|     |56,3-60,4|     |     |   |   |   |   |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+-----+-----+-----|
|156 |41,7-50,9|43,3-52,9|42,2-51,6|46,6-57,0|45,5-55,6|47,7-58,3|     |56,7-60,8|     |     |   |   |   |   |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+-----+-----+-----|
|157 |42,3-51,7|44,2-54,0|43,0-52,6|47,3-57,9|46,1-56,3|48,2-59,0|54,3-57,2|57,1-61,2|     |     |   |   |   |   |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+-----+-----+-----|
|158 |42,9-52,5|45,0-55,0|43,8-53,6|48,0-58,6|46,8-57,1|48,8-59,8|54,8-57,7|57,5-61,6|     |     |   |   |   |   |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+-----+-----+-----|
|159 |43,6-53,2|45,9-55,1|44,6-54,6|48,7-59,5|47,3-57,9|49,3-60,3|55,4-58,3|57,8-61,9|     |     |   |   |   |   |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+-----+-----+-----|
|160 |44,1-53,9|46,7-57,1|45,5-55,5|49,3-60,3|47,8-58,5|49,9-60,9|55,9-58,8|58,2-62,3|     |     |   |   |   |   |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+-----+-----+-----|
|161 |44,8-54,7|46,7-58,2|43,6-56,5|50,0-61,3|48,6-59,3|50,4-61,0|56,4-59,3|58,6-62,7|     |     |   |   |   |   |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+-----+-----+-----|
|162 |45,4-55,4|48,4-59,2|47,1-57,5|50,8-62,0|49,2-60,1|50,9-62,3|56,9-59,8|59,0-63,1|     |     |   |   |   |   |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+-----+-----+-----|
|163 |46,0-58,2|49,3-60,3|47,9-58,5|61,4-62,8|50,0-60,7|51,5-62,9|57,5-60,4|59,4-63,4|     |     |   |   |   |   |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+-----+-----+-----|
|164 |46,6-57,0|50,1-61,3|47,8-59,5|52,1-63,7|50,4-61,6|52,0-63,6|62,0-65,8|59,7-63,8|     |     |   |   |   |   |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+-----+-----+-----|
|165 |47,3-57,8|51,0-62,4|49,5-60,5|52,7-64,5|51,0-62,3|52,6-64,4|62,2-66,0|60,1-64,2|     |     |   |   |   |   |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+-----+-----+-----|
|166 |47,9-58,5|51,8-63,4|50,2-62,4|53,7-65,3|51,0-63,1|53,2-65,0|62,4-66,2|60,5-64,6|     |     |   |   |   |   |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+-----+-----+-----|
|167 |48,5-59,3|52,7-64,5|51,0-62,2|54,2-66,2|62,2-63,8|53,7-65,7|62,6-66,3|60,9-65,0|     |     |   |   |   |   |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+-----+-----+-----|
|168 |49,1-60,1|53,5-65,5|52,8-63,4|54,8-67,0|52,9-64,4|54,3-66,3|62,7-66,5|61,2-65,3|     |     |   |   |   |   |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+-----+-----+-----|
|169 |49,8-60,8|54,4-66,6|52,7-64,3|55,5-67,9|53,5-65,4|54,8-67,0|62,9-66,7|61,6-65,7|     |     |   |   |   |   |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+-----+-----+-----|
|170 |50,3-61,5|55,3-67,5|53,5-65,3|56,2-68,8|54,0-66,0|55,3-67,7|63,1-66,8|62,0-66,1|     |     |   |   |   |   |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+-----+-----+-----|
|171 |50,9-62,3|56,2-68,6|54,3-66,9|56,9-69,5|53,2-66,8|55,9-68,3|63,2-67,0|62,4-66,5|     |     |   |   |   |   |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+-----+-----+-----|
|172 |51,6-63,0|57,0-69,6|55,1-67,3|57,6-70,4|55,3-67,1|56,4-69,0|63,4-67,2|62,8-66,9|     |     |   |   |   |   |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+-----+-----+-----|
|173 |52,2-63,8|57,9-70,7|55,9-68,3|58,2-71,2|55,9-68,3|57,0-69,6|64,0-67,4|63,1-67,2|     |     |   |   |   |   |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+-----+-----+-----|
|174 |52,8-64,6|58,7-71,7|56,7-69,3|59,0-72,1|56,6-69,1|56,5-70,3|63,8-67,5|63,5-67,6|     |     |   |   |   |   |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+-----+-----+-----|
|175 |53,5-65,3|59,6-72,8|57,5-70,3|59,6-72,8|57,1-69,8|58,1-71,1|63,9-67,7|63,9-68,0|     |     |   |   |   |   |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+-----+-----+-----|
|176 |54,1-66,1|60,4-73,7|58,2-71,2|60,3-73,7|57,7-70,5|58,7-71,7|64,1-67,9|64,3-68,4|     |     |   |   |   |   |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+-----+-----+-----|
|177 |54,7-66,9|61,3-74,9|59,0-72,2|61,0-74,6|58,4-71,3|59,2-72,4|64,3-68,1|64,7-68,7|     |     |   |   |   |   |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+-----+-----+-----|
|178 |     |     |59,9-73,1|61,7-75,4|59,0-72,1|59,8-73,0|64,5-68,2|65,0-69,1|     |     |   |   |   |   |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+-----+-----+-----|
|179 |     |     |     |     |59,6-72,8|60,2-73,7|64,6-68,4|65,4-69,5|     |     |   |   |   |   |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+-----+-----+-----|
|180 |     |     |     |     |60,2-73,5|60,8-74,4|64,8-68,6|65,8-69,9|     |     |   |   |   |   |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+-----+-----+-----|
|181 |     |     |     |     |     |     |65,0-68,7|66,2-70,3|     |     |   |   |   |   |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+-----+-----+-----|
|182 |     |     |     |     |     |     |65,1-68,9|     |     |     |   |   |   |   |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+-----+-----+-----|
|183 |     |     |     |     |     |     |65,3-69,1|     |     |     |   |   |   |   |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+-----+-----+-----|
|184 |     |     |     |     |     |     |65,5-69,3|     |     |     |   |   |   |   |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+-----+-----+-----|
|185 |     |     |     |     |     |     |65,7-69,4|     |     |     |   |   |   |   |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+-----+-----+-----|
|186 |     |     |     |     |     |     |65,8-69,6|     |     |     |   |   |   |   |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+-----+-----+-----|
|187 |     |     |     |     |     |     |66,0-69,8|     |     |     |   |   |   |   |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+-----+-----+-----|
|188 |     |     |     |     |     |     |66,2-70,0|     |     |     |   |   |   |   |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+-----+-----+-----|
|189 |     |     |     |     |     |     |66,4-70,1|     |     |     |   |   |   |   |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+-----+-----+-----|
|190 |     |     |     |     |     |     |66,5-70,3|     |     |     |   |   |   |   |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+-----+-----+-----|
|191 |     |     |     |     |     |     |66,7-70,5|     |     |     |   |   |   |   |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+-----+-----+-----|
|192 |     |     |     |     |     |     |66,9-70,6|     |     |     |   |   |   |   |
|-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+-----+-----+-----|
|193 |     |     |     |     |     |     |67,0-70,8|     |     |     |   |   |   |   |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 4
 
 
           БЕЗПЕЧНИЙ СТАН ПОСТАВИ
 
 
------------------------------------------------------------------
|NN|      | 6-7 | 8-9 |10-11 |12-13 |14-15 |16-17| 18  |
| |      |років |років |років |років |років |років|років і|
| |      |   |   |   |   |   |   |старше |
|--+------------+------+------+------+------+------+-----+-------|
|1.|Оцінка   |100% |100% |100% |100% |100% |100% |100%  |
| |наявності  |   |   |   |   |   |   |    |
| |кіфозу   |   |   |   |   |   |   |    |
| |(сутулості) |   |   |   |   |   |   |    |
|--+------------+------+------+------+------+------+-----+-------|
|2.|Оцінка   |100% |100% |100% |100% |100% |100% |100%  |
| |наявності  |   |   |   |   |   |   |    |
| |сколіозу  |   |   |   |   |   |   |    |
| |(вертикальне|   |   |   |   |   |   |    |
| |викривлення |   |   |   |   |   |   |    |
| |хребта)   |   |   |   |   |   |   |    |
------------------------------------------------------------------
 
   Примітка:
   1. Оцінка наявності  кіфозу  визначається  за  формулою:
ПП = (ШП х 100) : ШПС, де
   ПП - плечовий показник, %;
   ШП - ширина плечей спереду, см;
   ШПС - ширина плечей зі спини, см.
   Якщо  плечовий  показник  (ПП) дорівнює 100% - постава
правильна, при ПП менше 90% відмічається наяність кіфозу.
   2. Оцінка  наявності  сколіозу визначається за формулою:
ВВХ = (ЛЛ х 100) : ПЛ, де
   ВВХ - вертикальне викривлення хребта, %;
   ЛЛ - відстань від 7-го шейного хребця до нижнього кута лівої
лопатки, см;
   ЛП - відстань від 7-го шейного хребця до нижнього кута правої
лопатки, см.
   Якщо показник ВВХ дорівнює 100% - постава правильна, при ВВХ
менше 90% відмічається наяність сколіозу.
 
 
                   Додаток 5
 
 
            СПЕЦІАЛЬНІ ЗНАННЯ
 
 
------------------------------------------------------------------------------
|NN| Вік |                Тема                |
| |   |------------------------------------------------------------------|
| |   |  Здоровий спосіб  |  Самоконтроль,  |  Організаційно-  |
| |   |    життя,    |санітарно-гігієнічні |  методичні знання  |
| |   |           |    знання    |           |
|--+------+---------------------+---------------------+----------------------|
|1 | 2  |    3      |     4     |     5      |
|--+------+---------------------+---------------------+----------------------|
|1.|6-7  |1. До рухової    |1. Щоб мати правильну|1. Ранкова гігієнічна |
| |років |діяльності людини  |поставу треба:    |гімнастика      |
| |   |відносяться:     |а) спати на м'якому |виконується:     |
| |   |а) перегляд     |ліжку;        |а) після сніданку;  |
| |   |телепередач;     |б) носити портфель  |б) після пробудження; |
| |   |б) читання книги,  |в одній руці;    |в) після повернення  |
| |   |газети, журналу;   |в) постійно     |зі школи.       |
| |   |в) заняття фізичними |слідкувати за    |2. Фізкультурна    |
| |   |вправами.      |дотриманням     |хвилинка складається |
| |   |2. Які предмети   |правильної постави. |із:          |
| |   |необхідно вибрати для|2. Природні засоби  |а) 3-4 вправ для   |
| |   |занять фізичними   |загартування це:   |рук, тулуба, ніг;   |
| |   |вправами       |а) сонце, повітря,  |б) 5-7 вправ для ніг; |
| |   |а) пензлик, ручка,  |вода;        |в) 5-7 вправ для шиї. |
| |   |олівець;       |б) гаряча вана;   |3. Заняття фізичними |
| |   |б) ковзани, ракетка, |в) дощ, сніг.    |вправами починають із:|
| |   |м'яч;        |3. До засобів    |а) розминки;     |
| |   |в) відеокасета.   |особистої гігієни  |б) тривалого бігу;  |
| |   |3. Режим дня - це:  |відносяться:     |в) акробатичних вправ.|
| |   |а) план виконання  |а) прибирання    |           |
| |   |домашніх завдань;  |подвір'я;      |           |
| |   |б) раціональний   |б) умивання, догляд |           |
| |   |розподіл денного   |за волоссям, зубами; |           |
| |   |часу;        |в) прибирання класної|           |
| |   |в) розклад уроків.  |кімнати.       |           |
|--+------+---------------------+---------------------+----------------------|
|2.|8-9  |1. До рухової    |1. Частоту сердечних |1. Ранкова гігієнічна |
| |років |активності належать: |скорочень (ЧСС) можна|гімнастика      |
| |   |а) ранкова      |визначити на:    |починається з:    |
| |   |гімнастика, уроки  |а) шиї або зап'ясті; |а) нахилів;      |
| |   |фізичної культури,  |б) потилиці або носі;|б) стрибків;     |
| |   |заняття в спортивних |в) коліні або стегні.|в) потягування.    |
| |   |гуртках і секціях,  |2. Найпростіший засіб|2. Збираючись у похід |
| |   |фізкультурні хвилинки|визначення постави  |не треба брати:    |
| |   |і паузи, самостійні |це:         |а) особисте      |
| |   |заняття фізичними  |а) покласти на голову|спорядження;     |
| |   |вправами;      |книгу або мішечок з |б) пральну машину;  |
| |   |б) заняття музикою, |піском, стати спиною |в) групове      |
| |   |малюванням;     |до стіни так, щоб  |спорядження.     |
| |   |в) заняття в     |п'ятки, сідниці,   |3. Для розвитку    |
| |   |комп'ютерному клубі. |лопатки і затилок  |витривалості     |
| |   |2. До згубних звичок |її торкались, потім |застосовують:     |
| |   |відноситься:     |зробити крок вперед, |а) біг на короткі   |
| |   |а) заняття фізичною |утримуючи книгу;   |дистанції;      |
| |   |культурою і спортом; |б) виконати стійку на|б) біг на довгі    |
| |   |б) куріння, вживання |лопатках;      |дистанції;      |
| |   |алкоголю, наркотиків;|в) прийняти положення|в) гру на       |
| |   |в) вживання ягід та |лежачи.       |фортепіано.      |
| |   |фруктів.       |3. Для занять    |           |
| |   |3. До режиму дня   |фізичною культурою  |           |
| |   |обов'язково входить: |необхідно:      |           |
| |   |а) заняття фізичними |а) одягати      |           |
| |   |вправами;      |спеціальний одяг і  |           |
| |   |б) розваги      |взуття;       |           |
| |   |комп'ютерними іграми;|б) займатись у    |           |
| |   |в) перегляд     |повсякденному одязі |           |
| |   |телепередач.     |та взутті;      |           |
| |   |           |в) одягати      |           |
| |   |           |спортивний одяг на  |           |
| |   |           |повсякденний.    |           |
|--+------+---------------------+---------------------+----------------------|
|3.|10-11 |1. В більшій мірі  |1. Суть основних   |1. Розвиваючи     |
| |років |негативно впливає  |засад попередження  |гнучкість, необхідно |
| |   |куріння, вживання  |травматизму при   |прагнути до:     |
| |   |алкогольних та    |самостійних заняттях |а) гармонійного    |
| |   |наркотичних речовин: |фізичною культурою: |збільшення      |
| |   |а) на особистість в |а) у дотриманні   |рухливості в     |
| |   |цілому;       |правил поведінки на |основних суглобах;  |
| |   |б) на серцево-судинну|спортивних спорудах і|б) досягнення     |
| |   |систему;       |підборі навантаження |максимальної     |
| |   |в) на тривалість   |відповідно до    |амплітуди рухів у   |
| |   |життя.        |індивідуальних    |основних суглобах;  |
| |   |2. Засоби фізичного |можливостей,     |в) оптимальної    |
| |   |виховання це:    |фізичного розвитку та|амплітуди рухів у   |
| |   |а) гігієнічні    |самопочуття;     |плечових та      |
| |   |фактори;       |б) у зміні      |кульшових суглобах.  |
| |   |б) спортивне     |діяльності;     |2. Фізкультурна пауза |
| |   |обладнання та    |в) у контролі за   |виконується під час  |
| |   |інвентар;      |тривалістю заняття. |приготування     |
| |   |в) фізичні вправи.  |2. Загартування це: |домашніх завдань   |
| |   |3. Дотримання режиму |а) пристосування   |(через кожні 45 хв.) |
| |   |дня сприяє зміцненню |організму до дій   |і складається із:   |
| |   |здоров'я тому, що:  |оточуючого      |а) 2-3 вправ для шиї; |
| |   |а) дозволяє правильно|середовища;     |б) 5-7 вправ для   |
| |   |планувати протягом  |б) зимове плавання та|великих м'язових   |
| |   |дня важливі справи; |ходіння босоніж по  |груп та кистей рук;  |
| |   |б) дозволяє виключити|снігу;        |в) із стрибкових та  |
| |   |зайві фізичні    |в) зміцнення     |бігових вправ.    |
| |   |навантаження;    |здоров'я.      |3. Біг на короткі   |
| |   |в) забезпечує    |           |дистанції виконується:|
| |   |ритмічну роботу   |           |а) з низького старту; |
| |   |організму.      |           |б) із положення    |
| |   |           |           |лежачи;        |
| |   |           |           |в) із положення стоячи|
| |   |           |           |спиною до напрямку  |
| |   |           |           |бігу.         |
|--+------+---------------------+---------------------+----------------------|
|4.|12-13 |1. Термін "здоров'я" |1. Термін      |1. Під швидкісними  |
| |років |це:         |"антропометрія"   |здібностями      |
| |   |а) відсутність    |означає:       |необхідно розуміти:  |
| |   |захворювань;     |а) життєвий об'єм  |а) здатність людини  |
| |   |б) духовне і фізичне |легенів;       |виконувати фізичні  |
| |   |благополуччя;    |б) довжина ступні і |вправи, переборюючи  |
| |   |в) відсутність    |кисті;        |втому;        |
| |   |захворювань, фізичне,|в) сукупність    |б) здатність людини  |
| |   |психічне, духовне і |показників окружності|долати опір або    |
| |   |соціальне      |грудної клітини,   |протистояти йому;   |
| |   |благополуччя.    |зросту і ваги людини.|в) здатність людини  |
| |   |2. Джерело      |2. Частота серцевих |виконувати рухові дії |
| |   |забруднення повітря, |скорочень у спокої  |за мінімальний час.  |
| |   |що призводить до   |становить:      |2. Запобіганню    |
| |   |щорічної загибелі  |а) 70-80 уд./хв.   |плоскостопості не   |
| |   |2 млн. людей є:   |б) 40-50 уд./хв.   |сприяє:        |
| |   |а) угарний газ;   |в) 80-100 уд./хв.  |а) ходіння босоніж;  |
| |   |б) тютюновий дим;  |3. Основна якість  |б) перекатування   |
| |   |в) вихлопні гази.  |призначення     |дрібних предметів   |
| |   |3. До оздоровчих   |спортивного одягу та |серединою ступні;   |
| |   |систем, що формують |взуття:       |в) ходіння на високих |
| |   |культуру рухів та  |а) зручність і    |підборах.       |
| |   |статуру, не належить:|прочність;      |3. Для розвитку    |
| |   |а) система Парфірія |б) краса і      |швидкості найбільший |
| |   |Іванова;       |відповідність моді; |ефект забезпечують:  |
| |   |б) фітнес; шейпінг, |в) відповідність виду|а) рухові дії, що   |
| |   |аеробіка;      |спортивної      |виконуються у     |
| |   |в) картинг.     |діяльності.     |максимальному темпі; |
| |   |           |           |б) рухливі і     |
| |   |           |           |спортивні ігри;    |
| |   |           |           |в) біг на короткі   |
| |   |           |           |дистанції.      |
|--+------+---------------------+---------------------+----------------------|
|5.|14-15 |1. Найбільш важливим |1. Для контролю   |1. Для розвитку    |
| |років |у процесі занять   |функціонального стану|основних фізичних   |
| |   |фізичними вправами є:|організму під час  |якостей вправи    |
| |   |а) забезпечення   |занять фізичними   |доцільно підбирати:  |
| |   |необхідного обсягу  |вправами краще    |а) відповідно до   |
| |   |рухової активності; |застосовувати:    |індивідуальних    |
| |   |б) вміння красиво  |а) визначення частоти|можливостей особи;  |
| |   |рухатись;      |серцевих скорочень  |б) відповідно до   |
| |   |в) перемага над   |(до, під час і після |обладнання місць   |
| |   |суперником.     |закінчення      |занять;        |
| |   |2. "Фізична культура"|тренування;     |в) відповідно до   |
| |   |це:         |б) спостереження за |бажання виконувати  |
| |   |а) вид підготовки  |зміною сили м'язів  |певні вправи.     |
| |   |до професійної    |кисті, маси і довжини|2. Для формування   |
| |   |діяльності;     |тіла, окружності   |статури неефективні  |
| |   |б) процес      |грудної клітини.   |вправи:        |
| |   |змін функцій і форм |2. Рекомендації, що |а) для зниження ваги |
| |   |організму людини;  |недоцільно      |тіла;         |
| |   |в) частина      |виконувати:     |б) для розвитку    |
| |   |загальнолюдської   |а) приймати холодний |спритності і     |
| |   |культури.      |душ зразу після   |швидкості;      |
| |   |3. Здоровому способу |тренування;     |в) для збільшення   |
| |   |життя не сприяє:   |б) проводити     |м'язової маси.    |
| |   |а) активний     |тренування на свіжому|3. Для розвитку    |
| |   |відпочинок;     |повітрі;       |швидкісно-силових   |
| |   |б) систематичні   |в) збільшувати    |якостей доцільно   |
| |   |заняття фізичними  |інтенсивність    |виконувати:      |
| |   |вправами;      |тренування відповідно|а) лазіння по канату; |
| |   |в) вживання     |до зниження     |б) кидки і метання  |
| |   |наркотичних речовин, |температури повітря. |різних предметів у  |
| |   |алкоголю,      |3. Для попередження |ціль;         |
| |   |тютюнопаління.    |перевтоми під час  |в) вправи на     |
| |   |           |занять фізичними   |розтягування м'язів  |
| |   |           |вправами необхідно: |ніг.         |
| |   |           |а) правильно дозувати|           |
| |   |           |навантаження і    |           |
| |   |           |чергувати вправи,  |           |
| |   |           |пов'язані з     |           |
| |   |           |напруженням та    |           |
| |   |           |розслабленням;    |           |
| |   |           |б) визначати ЧСС;  |           |
| |   |           |в) визначати життєву |           |
| |   |           |ємкість легенів.   |           |
|--+------+---------------------+---------------------+----------------------|
|6.|16-17 |1. ВІЛ/СНІД не    |1. Беспечна межа   |1. Для розвитку    |
| |років |передається через:  |показника ЧСС при  |швидкісних,      |
| |   |а) кров;       |самостійних заняттях |швидкісно-силових   |
| |   |б) рукостискання;  |фізичними вправами  |фізичних якостей,   |
| |   |б) статевим шляхом. |становить:      |витривалості     |
| |   |2. Для збереження та |а) до 180 уд./хв.;  |доцільно займатись  |
| |   |зміцнення фізичного |б) до 250 уд./хв.;  |фізичними вправами:  |
| |   |здоров'я дітей    |в) до 130 уд./хв.  |а) щоденно;      |
| |   |необхідно залучати до|2. Застосовуючи для |б) 1-2 рази на    |
| |   |занять фізичними   |самоконтролю пробу із|тиждень;       |
| |   |вправами:      |20 присіданнями (у  |в) 3-4 рази на    |
| |   |а) з 7-річного віку; |темпі одне присідання|тиждень.       |
| |   |б) із дня народження;|в секунду), ЧСС у  |2. Для розвитку    |
| |   |в) з 10-річного віку.|нормі має      |гнучкості доцільно  |
| |   |3. Активний     |повертнутися до   |використовувати    |
| |   |відпочинок це:    |вихідного показника |дозування:      |
| |   |а) проведення    |через:        |а) виконувати вправи |
| |   |вільного часу на   |а) 10 хвилин;    |до появи больових   |
| |   |природі із      |б) 3 хвилини;    |відчуттів;      |
| |   |застосуванням    |в) 1 хвилину.    |б) виконувати вправи |
| |   |різноманітних видів |3. Рухи рук під час |до появи       |
| |   |рухової активності  |масажу або самомасажу|потовідділення;    |
| |   |(піші, лижні, вело  |повинні бути     |в) виконувати вправи |
| |   |прогулянки,     |спрямовані:     |до зменшення     |
| |   |туристські походи,  |а) по ходу течії   |амплітуди рухів.   |
| |   |рухливі та спортивні |крові та лімфи - від |3. Для розвитку    |
| |   |ігри тощо);     |периферії до серця та|загальної       |
| |   |б) проведення    |ближчого лімфатичного|витривалості     |
| |   |вільного часу в   |вузла;        |застосовують:     |
| |   |бібліотеці,     |б) проти ходу крові |а) циклічні фізичні  |
| |   |читальному залі;   |та лімфи - від серця |вправи,        |
| |   |в) розгадування   |до периферії та   |використовуючи    |
| |   |ребусів, кросвордів. |ближчого лімфатичного|рівномірний та    |
| |   |           |вузла;        |пермінний методи з  |
| |   |           |в) не має значення. |помірною       |
| |   |           |           |інтенсивністю;    |
| |   |           |           |б) біг на короткі   |
| |   |           |           |дистанції з      |
| |   |           |           |максимальною     |
| |   |           |           |швидкістю;      |
| |   |           |           |в) повторне піднімання|
| |   |           |           |обтяжень середньої і |
| |   |           |           |малої ваги з     |
| |   |           |           |максимальною     |
| |   |           |           |швидкістю.      |
|--+------+---------------------+---------------------+----------------------|
|7.|18  |1. Допінг це:    |           |           |
| |років |а) застосування   |           |           |
| |і   |заборонених засобів і|           |           |
| |старше|методів у спорті для |           |           |
| |   |поліпшення спортивних|           |           |
| |   |результатів;     |           |           |
| |   |б) засіб, що сприяє |           |           |
| |   |збереженню та    |           |           |
| |   |зміцненню здоров'я; |           |           |
| |   |в) вживання природних|           |           |
| |   |вітамінів для    |           |           |
| |   |зміцненню здоров'я. |           |           |
| |   |2. Репродуктивному  |           |           |
| |   |здоров'ю молоді   |           |           |
| |   |сприяє:       |           |           |
| |   |а) ранні статеві   |           |           |
| |   |контакти;      |           |           |
| |   |б) вживання     |           |           |
| |   |наркотичних,     |           |           |
| |   |алкогольних речовин, |           |           |
| |   |тютюнопаління;    |           |           |
| |   |в) активний     |           |           |
| |   |відпочинок,     |           |           |
| |   |систематичні заняття |           |           |
| |   |фізичними вправами. |           |           |
------------------------------------------------------------------------------

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка