Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про підготовку та проведення галузевих заходів, пов'язаних з 20-ми роковинами Чорнобильської катастрофи

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            15.12.2005 N 721
 
 
       Про підготовку та проведення галузевих
       заходів, пов'язаних з 20-ми роковинами
          Чорнобильської катастрофи
 
 
   На виконання постанови Верховної Ради України від 3 лютого
2005 року N 2411-IV ( 2411-15 ) "Про невідкладні заходи щодо
підготовки до 20-х роковин Чорнобильської катастрофи" та доручення
Кабінету Міністрів України від 16.11.2004 року N 40570/3/104 щодо
підготовки комплексу заходів з нагоди 20 річниці Чорнобильської
катастрофи Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити   галузеві   Організаційно-методичні   та
лікувально-профілактичні заходи з підготовки та проведення 20-х
роковин Чорнобильської катастрофи (далі - галузеві Організаційні
заходи) (додаються).
 
   2. Керівництву  апарату  МОЗ  взяти  участь  в  роботі
Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів,
пов'язаних із 20-ю річницею Чорнобильської катастрофи.
 
                   Згідно з планом засідань
 
   3. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам Головних управлінь охорони здоров'я Дніпропетровської,
Львівської, начальнику Головного управління охорони здоров'я та
медицини катастроф Черкаської, управління охорони здоров'я та
медицини катастроф Одеської та управлінь охорони здоров'я обласних
державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров'я та
медичного забезпечення Київської та управління охорони здоров'я
Севастопольської  міських  державних  адміністрацій, головному
державному санітарному лікарю Автономної Республіки Крим, головним
державним санітарним лікарям областей, міст Києва та Севастополя,
об'єктів  з  особливим  режимом  роботи,  головним  лікарям
лікувально-профілактичних  закладів  прямого  підпорядкування,
начальникам СМСЧ об'єктів з особливим режимом роботи:
 
   3.1. Забезпечити виконання організаційних заходів законів
України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) та "Про правовий
режим територій, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 791а-12 );
 
                   Постійно
 
   3.2. Взяти участь у окремих заходах плану заходів, пов'язаних
із 20-ю  річницею  Чорнобильської  катастрофи,  затвердженого
Кабінетом Міністрів України (далі - план Організаційних заходів);
 
                   В терміни, визначені планом
 
   3.3. Забезпечити виконання галузевих Організаційних заходів;
 
                   В терміни, визначені планом
 
   3.4. Щоквартально (до 01 числа наступного місяця) надавати
звіти до Міністерства про виконання заходів.
 
   4. Начальнику Центру медичної статистики (Голубчиков М.В.):
 
   4.1. Забезпечити збір,  аналітичну  обробку  статистичних
матеріалів з медичного забезпечення осіб, постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи;
 
   4.2. Забезпечити підготовку та видання довідника "Показники
здоров'я  населення,  що постраждало внаслідок Чорнобильської
катастрофи" у терміни, визначені Планом заходів, пов'язаних із
20-ю  річницею  Чорнобильської  катастрофи, в разі виділення
Міністерству відповідних коштів.
 
   5. Директору Українського центру інформаційних технологій та
Національного реєстру (Кортушин Г.І.):
 
   5.1. Створити робочу групу по перегляду програмного продукту
та затвердити в МНС України "Програму робіт на 2006-2010 роки по
розробці, впровадженню, експлуатації та розвитку автоматизованої
інформаційної системи "Державний реєстр  України  осіб,  які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";
 
                   Протягом I кварталу 2006 року
 
   5.2. Забезпечити оптимізацію роботи з наповнення бази даних
Національного реєстру, аналізу якості інформації, що надходить з
регіональних рівнів Національного реєстру.
 
                   Постійно
 
   6. Відділу радіаційної безпеки та медичних проблем аварії на
ЧАЕС (Петрук Д.А.):
 
   6.1. Забезпечити контроль за  виконанням  територіальними
управліннями охорони здоров'я галузевих Організаційних заходів;
 
                   Постійно
 
   6.2. Забезпечити виконання окремих пунктів Плану заходів,
пов'язаних із 20-ю річницею Чорнобильської катастрофи;
 
                   В терміни, визначені планом
 
   6.3. Підготувати прес-реліз до Парламентських слухань  з
нагоди 20 роковин Чорнобильської катастрофи;
 
                   Квітень 2006 року
 
   6.4. Взяти  участь в доопрацюванні Національної програми
мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи на 2005 рік та до
2010 року;
 
                   За поданням МНС України
 
   6.5. Спільно з АМН України забезпечити лікарів загальної
мережі  інструктивно-методичною   літературою   з   питань
диспансеризації постраждалих контингентів.
 
                   Протягом року
 
   7. Контроль  за  виконанням  наказу покладаю на Першого
заступника Міністра Бережнова С.П.
 
 Міністр                       Ю.В.Поляченко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   15.12.2005 N 721
 
 
         ГАЛУЗЕВІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ
       з підготовки та проведення 20-х роковин
          Чорнобильської катастрофи
 
 
-------------------------------------------------------------------------------
|           1. Організаційно-методичні заходи            |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|N |      Зміст заходу      | Термін виконання |  Виконавці  |
|---+-----------------------------------+--------------------+----------------|
|1. |Взяти участь у міжнародній     |За планом заходів, |МОЗ АР Крим,  |
|  |науково-практичній конференції "20 |пов'язаних із 20-ю |управління   |
|  |років Чорнобильської катастрофи:  |річницею      |охорони     |
|  |підсумки та перспективи"      |Чорнобильської   |здоров'я,    |
|  |                  |катастрофи     |головні     |
|  |                  |          |спеціалісти   |
|---+-----------------------------------+--------------------+----------------|
|2. |Взяти участь у організації та   |За планом управління|МОЗ АР Крим,  |
|  |проведенні засідань "за круглим  |охорони здоров'я  |управління   |
|  |столом" з особами, які постраждали |          |охорони     |
|  |внаслідок Чорнобильської      |          |здоров'я,    |
|  |катастрофи, за участі громадських |          |головні     |
|  |чорнобильських організацій,    |          |спеціалісти   |
|  |управлінь праці та соціального   |          |        |
|  |захисту населення, управлінь у   |          |        |
|  |справах захисту населення від   |          |        |
|  |наслідків Чорнобильської катастрофи|          |        |
|---+-----------------------------------+--------------------+----------------|
|3. |Організувати та провести телефонну |За планом управління|МОЗ АР Крим,  |
|  |"Гарячу лінію" з актуальних питань |охорони здоров'я  |управління   |
|  |медико-санітарного забезпечення  |          |охорони     |
|  |постраждалих            |          |здоров'я,    |
|  |                  |          |головні     |
|  |                  |          |спеціалісти   |
|---+-----------------------------------+--------------------+----------------|
|4. |Провести зустрічі в медичних    |За планом управління|МОЗ АР Крим,  |
|  |трудових колективах з відзначенням |охорони здоров'я  |управління   |
|  |працівників, які брали активну   |          |охорони здоров'я|
|  |участь у ліквідації наслідків   |          |        |
|  |аварії на ЧАЕС           |          |        |
|---+-----------------------------------+--------------------+----------------|
|5. |Підготувати подання до МОЗ, МНС  |До кінця року    |МОЗ АР Крим,  |
|  |України, Верховної Ради України та |          |управління   |
|  |Кабінету Міністрів України про   |          |охорони здоров'я|
|  |відзначення медичних працівників за|          |спільно з ОДА  |
|  |особливі заслуги в ліквідації   |          |        |
|  |медичних наслідків Чорнобильської |          |        |
|  |катастрофи             |          |        |
|---+-----------------------------------+--------------------+----------------|
|6. |Взяти участь у мітингах пам'яті  |За планом ОДА    |МОЗ АР Крим,  |
|  |жертв Чорнобильської катастрофи  |          |управління   |
|  |                  |          |охорони здоров'я|
|---+-----------------------------------+--------------------+----------------|
|7. |Забезпечити проведення       |Постійно      |МОЗ АР Крим,  |
|  |інформаційної та роз'яснювальної  |          |управління   |
|  |роботи серед громадськості з питань|          |охорони     |
|  |подолання медичних наслідків    |          |здоров'я,    |
|  |Чорнобильської катастрофи,     |          |головні     |
|  |актуальних проблем радіаційної   |          |спеціалісти   |
|  |безпеки та реалізації державної  |          |        |
|  |політики у цій сфері        |          |        |
|---+-----------------------------------+--------------------+----------------|
|8. |Провести широкомасштабну      |Постійно      |МОЗ АР Крим,  |
|  |санітарно-освітню роботу в     |          |управління   |
|  |населених пунктах територій    |          |охорони     |
|  |радіаційного забруднення та в   |          |здоров'я,    |
|  |місцях компактного проживання   |          |головні     |
|  |потерпілого населення, зосередивши |          |спеціалісти   |
|  |увагу на пропаганді здорового   |          |        |
|  |способу життя           |          |        |
|---+-----------------------------------+--------------------+----------------|
|9. |Забезпечити висвітлення в засобах |Постійно      |МОЗ АР Крим,  |
|  |масової інформації (преса, радіо, |          |управління   |
|  |телебачення, прес-конференції)   |          |охорони     |
|  |основних сучасних проблем медичної |          |здоров'я,    |
|  |допомоги та реабілітації осіб, які |          |головні     |
|  |зазнали впливу радіації та проблем |          |спеціалісти   |
|  |радіаційної безпеки        |          |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|           2. Лікувально-профілактичні заходи           |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|1. |Провести спільно з управліннями з |Станом на 01.01.2006|МОЗ АР Крим,  |
|  |питань надзвичайних ситуацій та у |          |управління   |
|  |справах захисту населення від   |          |охорони здоров'я|
|  |насідків Чорнобильської катастрофи |          |        |
|  |зіставлення списків постраждалих  |          |        |
|  |внаслідок Чорнобильської катастрофи|          |        |
|  |по території            |          |        |
|---+-----------------------------------+--------------------+----------------|
|2. |Забезпечити пріоритетність у    |Постійно      |МОЗ АР Крим,  |
|  |наданні медичної допомоги особам, |          |управління   |
|  |які постраждали внаслідок     |          |охорони здоров'я|
|  |Чорнобильської катастрофи, в першу |          |        |
|  |чергу особам, які перенесли гостру |          |        |
|  |променеву хворобу; які зазнали   |          |        |
|  |опромінення понад 250 мЗв;     |          |        |
|  |інвалідам Чорнобиля; особам, чиї  |          |        |
|  |хвороби пов'язані з впливом    |          |        |
|  |Чорнобильської катастрофи; особам, |          |        |
|  |які були евакуйовані в дитячому  |          |        |
|  |віці, жінкам фертильного віку, які |          |        |
|  |проживають в зонах радіоактивного |          |        |
|  |забруднення            |          |        |
|---+-----------------------------------+--------------------+----------------|
|3. |Забезпечити:            |Постійно      |МОЗ АР Крим,  |
|  |- максимальне охоплення      |          |управління   |
|  |комплексними профілактичними    |          |охорони здоров'я|
|  |оглядами              |          |        |
|  |і лікувально-профілактичними    |          |        |
|  |заходами постраждалих регіону;   |          |        |
|  |- обов'язкове визначення рівнів  |          |        |
|  |інкорпорованих радіонуклідів    |          |        |
|  |у осіб, які мешкають на територіях,|          |        |
|  |що зазнали радіоактивного     |          |        |
|  |забруднення внаслідок       |          |        |
|  |Чорнобильської катастрофи;     |          |        |
|  |- підвищення рівня використання  |          |        |
|  |виїзних бригад спеціалістів    |          |        |
|  |обласних лікувально-профілактичних |          |        |
|  |закладів з метою надання      |          |        |
|  |висококваліфікованої медичної   |          |        |
|  |допомоги              |          |        |
|---+-----------------------------------+--------------------+----------------|
|4. |Провести аналіз охоплення, якості |Протягом I кв.   |МОЗ АР Крим,  |
|  |диспансеризації, стану здоров'я  |2006 р.       |управління   |
|  |постраждалих і результати заслухати|          |охорони     |
|  |на колегіях МОЗ та управлінь    |          |здоров'я,    |
|  |охорони здоров'я          |          |головні     |
|  |                  |          |спеціалісти   |
|---+-----------------------------------+--------------------+----------------|
|5. |Здійснити перевірки організації та |Постійно      |МОЗ АР Крим,  |
|  |якості надання медико-санітарної  |          |управління   |
|  |допомоги особам, які постраждали  |          |охорони     |
|  |внаслідок Чорнобильської      |          |здоров'я,    |
|  |катастрофи, з подальшим      |          |головні     |
|  |обговоренням результатів на    |          |спеціалісти   |
|  |медичних нарадах в регіонах    |          |        |
|---+-----------------------------------+--------------------+----------------|
|6. |Залучати потенціал професорсько-  |Постійно      |МОЗ АР Крим,  |
|  |викладацького складу медичних   |          |управління   |
|  |інститутів, університетів, академій|          |охорони     |
|  |з метою підвищення рівня      |          |здоров'я,    |
|  |лікувально-діагностичної допомоги |          |медичні учбові |
|  |населенню, яке постраждало     |          |заклади     |
|  |внаслідок Чорнобильської катастрофи|          |        |
|---+-----------------------------------+--------------------+----------------|
|7. |Підготувати та провести регіональні|За планом управління|МОЗ АР Крим,  |
|  |науково-практичні конференції з  |охорони здоров'я  |управління   |
|  |актуальних питань медичної допомоги|          |охорони здоров'я|
|  |постраждалим, питань експертизи із |          |        |
|  |встановлення причинного зв'язку між|          |        |
|  |захворюванням, інвалідністю та   |          |        |
|  |смертю, пов'язаних з Чорнобильською|          |        |
|  |катастрофою            |          |        |
|---+-----------------------------------+--------------------+----------------|
|8. |Провести аналіз причини      |Протягом I кв.   |МОЗ АР Крим,  |
|  |інвалідності і смертності осіб, які|2006 р.       |управління   |
|  |постраждали внаслідок       |          |охорони     |
|  |Чорнобильської катастрофи, окремо |          |здоров'я.    |
|  |виділити учасників ліквідації   |          |головні     |
|  |наслідків аварії на ЧАЕС      |          |спеціалісти   |
|---+-----------------------------------+--------------------+----------------|
|9. |Забезпечити якісний відбір хворих, |Постійно      |МОЗ АР Крим,  |
|  |які потребують стаціонарного,   |          |управління   |
|  |санаторно-курортного та      |          |охорони здоров'я|
|  |реабілітаційного лікування     |          |        |
|---+-----------------------------------+--------------------+----------------|
|10.|Здійснити першочергове забезпечення|При розподілі    |МОЗ АР Крим,  |
|  |медичними кадрами         |випускників     |управління   |
|  |лікувально-профілактичні заклади, |          |охорони здоров'я|
|  |що функціонують на радіоактивно  |          |        |
|  |забруднених територіях       |          |        |
|---+-----------------------------------+--------------------+----------------|
|11.|Збільшити обсяги використання для |При проведенні   |МОЗ АР Крим,  |
|  |оздоровлення постраждалих     |тендерних закупівель|управління   |
|  |територіальних оздоровчих закладів |          |охорони здоров'я|
|  |(санаторії, оздоровчі бази тощо)  |          |        |
|---+-----------------------------------+--------------------+----------------|
|12.|Провести перевірки готовності   |До початку     |МОЗ АР Крим,  |
|  |територіальних оздоровчих закладів |оздоровчого сезону |управління   |
|  |до оздоровчого сезону       |          |охорони здоров'я|
|  |                  |          |спільно з    |
|  |                  |          |установами   |
|  |                  |          |державної    |
|  |                  |          |санепідслужби  |
|  |                  |          |та управліннями |
|  |                  |          |праці та    |
|  |                  |          |соціального   |
|  |                  |          |захисту     |
|  |                  |          |населення    |
|---+-----------------------------------+--------------------+----------------|
|13.|Згідно з "Програмою профілактики та|Постійно      |МОЗ АР Крим,  |
|  |лікування артеріальної гіпертензії |          |управління   |
|  |на 2001-2010 роки" ( 117/99 ) та у |          |охорони здоров'я|
|  |зв'язку з високою захворюваністю, |          |        |
|  |первинним виходом на інвалідність |          |        |
|  |та високою смертністю       |          |        |
|  |Чорнобильського контингенту від  |          |        |
|  |хвороб системи кровообігу,     |          |        |
|  |розробити та втілити в роботу   |          |        |
|  |заходи з покращення первинної та  |          |        |
|  |вторинної профілактики       |          |        |
|  |серцево-судинних та        |          |        |
|  |судинно-мозкових ускладнень у   |          |        |
|  |хворих з підвищеним артеріальним  |          |        |
|  |тиском, проведення адекватної   |          |        |
|  |сучасної гіпотензивної терапії   |          |        |
|---+-----------------------------------+--------------------+----------------|
|14.|Забезпечити неухильне дотримання  |Постійно      |МОЗ АР Крим,  |
|  |стандартів діагностики, лікування |          |управління   |
|  |та реабілітації онкологічних хворих|          |охорони здоров'я|
|  |на всіх етапах надання медичної  |          |        |
|  |допомоги, враховуючи високий рівень|          |        |
|  |онкозахворюваності, первинної   |          |        |
|  |інвалідності та смертності від   |          |        |
|  |злоякісних новоутворень серед   |          |        |
|  |постраждалого контингенту     |          |        |
|---+-----------------------------------+--------------------+----------------|
|15.|Забезпечити на наступні роки    |За планом управління|МОЗ АР Крим,  |
|  |проведення скринінгового обстеження|охорони здоров'я  |управління   |
|  |щитовидної залози серед осіб, які |          |охорони здоров'я|
|  |на час аварії на ЧАЕС були у    |          |        |
|  |дитячому віці та зазнали      |          |        |
|  |опромінення щитовидної залози, з  |          |        |
|  |метою виявлення патології     |          |        |
|  |щитовидної залози, насамперед, раку|          |        |
|---+-----------------------------------+--------------------+----------------|
|16.|Підвищити рівні застосування у   |За планом підготовки|МОЗ АР Крим,  |
|  |практиці діагностики захворювань  |спеціалістів    |управління   |
|  |щитовидної залози тонкоголкової  |          |охорони здоров'я|
|  |біопсії              |          |        |
|---+-----------------------------------+--------------------+----------------|
|17.|Посилити контроль за якістю    |Постійно      |МОЗ АР Крим,  |
|  |забезпечення безоплатним      |          |управління   |
|  |харчуванням дітей, які постраждали |          |охорони здоров'я|
|  |внаслідок Чорнобильської катастрофи|          |спільно з    |
|  |та відвідують дитячі дошкільні та |          |установами   |
|  |шкільні заклади.          |          |державної    |
|  |                  |          |санепідслужби  |
|---+-----------------------------------+--------------------+----------------|
|18.|Посилити контроль за якістю та   |Постійно      |МОЗ АР Крим,  |
|  |безпекою питної води та харчових  |          |управління   |
|  |продуктів місцевого виробництва  |          |охорони здоров'я|
|  |                  |          |спільно з    |
|  |                  |          |установами   |
|  |                  |          |державної    |
|  |                  |          |санепідслужби  |
|---+-----------------------------------+--------------------+----------------|
|19.|Забезпечити поновлення       |Протягом 2006 року |МОЗ АР Крим,  |
|  |матеріально-технічної бази     |          |управління   |
|  |спеціалізованих          |          |охорони здоров'я|
|  |лікувально-профілактичних закладів,|          |спільно з    |
|  |радіологічних підрозділів СЕС та  |          |управліннями з |
|  |відділень для лікування      |          |надзвичайних  |
|  |постраждалих внаслідок       |          |ситуацій    |
|  |Чорнобильської катастрофи,     |          |        |
|  |максимальне забезпечення їх    |          |        |
|  |медикаментами та лікарськими    |          |        |
|  |засобами              |          |        |
|---+-----------------------------------+--------------------+----------------|
|20.|Завершити формування баз даних   |До кінця 2006 року |МОЗ АР Крим,  |
|  |обласних рівнів Національного   |          |управління   |
|  |реєстру з метою отримання     |          |охорони здоров'я|
|  |оперативної інформації про стан  |          |        |
|  |здоров'я осіб, які постраждали   |          |        |
|  |внаслідок Чорнобильської катастрофи|          |        |
|---+-----------------------------------+--------------------+----------------|
|21.|Здійснювати контроль за      |Постійно      |МОЗ АР Крим,  |
|  |раціональним використанням     |          |управління   |
|  |централізованих коштів для     |          |охорони здоров'я|
|  |забезпечення постраждалих осіб   |          |        |
|---+-----------------------------------+--------------------+----------------|
|22.|Видати збірки статистичних     |За планом управління|МОЗ АР Крим,  |
|  |матеріалів щодо стану здоров'я   |охорони здоров'я  |управління   |
|  |постраждалих внаслідок       |          |охорони здоров'я|
|  |Чорнобильської катастрофи регіону |          |        |
|---+-----------------------------------+--------------------+----------------|
|23.|Розробити буклети та бюлетені з  |За планом управління|МОЗ АР Крим,  |
|  |питань профілактики захворювань у |охорони здоров'я  |управління   |
|  |осіб, які постраждали внаслідок  |          |охорони здоров'я|
|  |Чорнобильської катастрофи     |          |        |
-------------------------------------------------------------------------------

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD28.16681
EUR32.17776
RUB0.41989
PLN7.4954
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка