Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про бюджет Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 2006 рік

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

 ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
    НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
             22.12.2005 N 70
 
 
          Про бюджет Фонду соціального
        страхування від нещасних випадків
      на виробництві та професійних захворювань
            України на 2006 рік
 
 { Із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду соціального
      страхування від нещасних випадків на виробництві та
                    професійних захворювань
  N 23 ( v0023583-06 ) від 10.07.2006 }
 
 
   Для забезпечення  вимог  законодавства  щодо  здійснення
соціального захисту, охорони життя та здоров'я громадян у процесі
їх трудової діяльності, виконання інших  статутних  напрямів
діяльності та організації роботи Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних  захворювань
України (далі - Фонд) у 2006 році, керуючись абзацом четвертим
пункту 7 частини сьомої, частинами восьмою - дванадцятою статті 17
Закону  України  "Про  загальнообов'язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ),
правління Фонду П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити бюджет Фонду на 2006 рік (додаток 1).
 
   2. Установити доходи у сумі 2293154,7 тис. гривень, у тому
числі страхові внески роботодавців у сумі 2231749,0 тис. гривень.
{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 23 ( v0023583-06 ) від 10.07.2006 }
 
   3. Затвердити видатки у сумі 2293154,7 тис. гривень у розрізі
статей на забезпечення виконання статутних напрямів діяльності та
організацію  роботи Фонду, розрахованих на основі прогнозних
макропоказників економічного і соціального розвитку України на
2006 рік, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
15.09.2005 року N 927 ( 927-2005-п, 927а-2005-п ). { Пункт 3 із
змінами,  внесеними  згідно  з  Постановою Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань N 23 ( v0023583-06 ) від 10.07.2006 }
 
   4. Затвердити видатки поточної діяльності правління Фонду на
2006 рік (додаток 2).
 
   5. Установити, що резерв коштів для забезпечення виконання
завдань страхування від нещасного випадку на кінець бюджетного
періоду  у  зв'язку з недостатністю коштів для фінансування
видаткової частини не створюється.
 
   6. Установити розмір оборотної касової готівки на покриття
тимчасово касових розривів для фінансування страхових виплат,
соціальних послуг  наступного  бюджетного  періоду  в  сумі
20363,9 тис. гривень, виходячи з розрахунку 1 % планових видатків
для фінансування страхових виплат та соціальних послуг.
 
   7. Установити  недостатність  коштів  для  фінансування
видаткової частини бюджету Фонду у сумі - 20363,9 тис. гривень.
{ Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 23 ( v0023583-06 ) від 10.07.2006 }
 
   8. Установити, що у 2006 році виплата грошової допомоги
непрацюючим інвалідам відповідно до  Положення  про  надання
інвалідам  внаслідок  нещасного  випадку  на  виробництві та
професійного захворювання разової грошової допомоги, затвердженого
постановою правління  Фонду  від  19.06.2003  року  N  51
( v0051583-03 ), здійснюється у розмірі 118 гривень.
 
 Заступник голови                   Г.Ольховець
 
 
                   Додаток 1
                   до постанови правління
                   Фонду соціального
                   страхування від нещасних
                   випадків на виробництві
                   та професійних захворювань
                   України
                   22.12.2005 N 70
 
 
               БЮДЖЕТ
      Фонду соціального страхування від нещасних
       випадків на виробництві та професійних
         захворювань України на 2006 рік
 
 
------------------------------------------------------------------
|N/N |       Показники       |Сума коштів| Питома |
|  |                   |(тис. грн.)|вага(%) |
|----+-------------------------------------+-----------+---------|
| 1 |         2         |   3   |  4  |
|----+-------------------------------------+-----------+---------|
|  |       I. Доходи       |      |     |
|----+-------------------------------------+-----------+---------|
| 1 |Оборотна касова готівка на покриття | 56517,8 |  2,5  |
|  |тимчасово касових розривів для    |      |     |
|  |фінансування страхових виплат,    |      |     |
|  |соціальних послуг поточного місяця  |      |     |
|----+-------------------------------------+-----------+---------|
| 2 |Резерв коштів для забезпечення    |  0,0  |  0,0  |
|  |виконання завдань страхування від  |      |     |
|  |нещасного випадку          |      |     |
|----+-------------------------------------+-----------+---------|
| 3 |Надходження             | 2236636,9 | 97,5  |
|----+-------------------------------------+-----------+---------|
|3.1 |Страхові внески роботодавців     | 2231749,0 | 97,3  |
|----+-------------------------------------+-----------+---------|
|3.2 |Добровільні внески          |  61,2  |  0,0  |
|----+-------------------------------------+-----------+---------|
|3.3 |Інші надходження, одержання яких не | 4826,7  |  0,2  |
|  |суперечить законодавству       |      |     |
|----+-------------------------------------+-----------+---------|
|  |           Всього доходів:| 2293154,7 | 100,0 |
|----+-------------------------------------+-----------+---------|
|  |       II. Видатки       |      |     |
|----+-------------------------------------+-----------+---------|
| 1 |Профілактика нещасних випадків на  | 53401,4 |  2,3  |
|  |виробництві та професійних      |      |     |
|  |захворювань             |      |     |
|----+-------------------------------------+-----------+---------|
| 2 |Медична, професійна та соціальна   | 114038,2 |  5,0  |
|  |реабілітація потерпілих на      |      |     |
|  |виробництві             |      |     |
|----+-------------------------------------+-----------+---------|
| 3 |Відшкодування шкоди, заподіяної   | 1876246,2 | 82,7  |
|  |працівникові внаслідок ушкодження  |      |     |
|  |його здоров'я або в разі його смерті |      |     |
|----+-------------------------------------+-----------+---------|
| 4 |Видатки по перерахуванню коштів   | 18338,0 |  0,8  |
|  |(обслуговування банківськими     |      |     |
|  |установами та УДППЗ "Укрпошта")   |      |     |
|----+-------------------------------------+-----------+---------|
| 5 |Судові витрати та виконавчий збір  |  190,0  |  0,0  |
|----+-------------------------------------+-----------+---------|
| 6 |Витрати на забезпечення діяльності по| 4767,5  |  0,2  |
|  |обслуговуванню потерпілих та     |      |     |
|  |інвалідів              |      |     |
|----+-------------------------------------+-----------+---------|
| 7 |Витрати на проведення заходів до   | 3794,8  |  0,2  |
|  |завдань страхування від нещасного  |      |     |
|  |випадку із страхувальниками     |      |     |
|----+-------------------------------------+-----------+---------|
| 8 |Витрати на виконання інших робіт,  | 1000,0  |  0,0  |
|  |пов'язаних з координацією страхової |      |     |
|  |діяльності              |      |     |
|----+-------------------------------------+-----------+---------|
| 9 |Поточні видатки виконавчої дирекції | 176501,0 |  7,7  |
|  |Фонду та її робочих органів     |      |     |
|----+-------------------------------------+-----------+---------|
|9.1 |Забезпечення поточної діяльності   |  160,0  |  0,0  |
|  |правління Фонду           |      |     |
|----+-------------------------------------+-----------+---------|
| 9 |Капітальні видатки виконавчої    | 24877,6 |  1,1  |
|  |дирекції Фонду та її робочих органів |      |     |
|----+-------------------------------------+-----------+---------|
|  |           Всього видатків:| 2293154,7 | 100,0 |
|----+-------------------------------------+-----------+---------|
| 10 |Резерв коштів для забезпечення    |  0,0  |  0,0  |
|  |виконання завдань страхування від  |      |     |
|  |нещасного випадку          |      |     |
|----+-------------------------------------+-----------+---------|
| 11 |Оборотна касова готівка на покриття | 20363,9 |  0,9  |
|  |тимчасово касових розривів для    |      |     |
|  |фінансування страхових виплат,    |      |     |
|  |соціальних послуг наступного     |      |     |
|  |бюджетного періоду          |      |     |
|----+-------------------------------------+-----------+---------|
|  |Перевищення доходів над видатками  | -20363,9 |     |
|  |(+), видатків над доходами (-)    |      |     |
------------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 в редакції Постанови Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань N 23
( v0023583-06 ) від 10.07.2006 }
 
 
                   Додаток 2
                   до постанови правління
                   Фонду соціального
                   страхування від нещасних
                   випадків на виробництві
                   та професійних захворювань
                   України
                   22.12.2005 N 70
 
 
               ВИДАТКИ
     поточної діяльності правління Фонду соціального
     страхування від нещасних випадків на виробництві
     та професійних захворювань України на 2006 рік
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |        Показники        |  Код  | Сума  |
|п/п |                    |     | коштів |
|  |                    |     | (тис. |
|  |                    |     | грн.) |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
| 1 |          2          |  3  |  4  |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
| 1 |Забезпечення поточної діяльності    | 1172  |     |
|  |правління Фонду            |     |     |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
|1.1 |Витрати на відшкодування втраченого  | 1172.1 | 32,0  |
|  |заробітку з нарахуваннями       |     |     |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
|1.2 |Предмети, матеріали, обладнання та   | 1172.2 | 14,0  |
|  |інвентар                |     |     |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
|1.3 |Орендна плата             | 1172.3 | 20,0  |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
|1.4 |Послуги зв'язку            | 1172.4 | 23,0  |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
|1.5 |Оплата поліграфічних послуг      | 1172.5 | 17,0  |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
|1.6 |Витрати на відшкодування відряджень  | 1172.6 | 19,0  |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
|1.7 |Представницькі видатки         | 1172.7 | 25,0  |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
|1.8 |Оплата транспортних послуг       | 1172.8 | 10,0  |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
|  |            Всього видатків:|     | 160,0 |
------------------------------------------------------------------

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка