Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи щодо підготовки та участі спортсменів України у XX зимових, XXIX літніх Олімпійських, IX зимових і XIII літніх Паралімпійських, XVI зимових та XXI літніх Дефлімпійських іграх, Всесвітніх Універсіадах, чемпіонатах світу та Європи

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 23 грудня 2005 р. N 1262
                Київ
 
        Про заходи щодо підготовки та участі
        спортсменів України у XX зимових,
        XXIX літніх Олімпійських, IX зимових
         і XIII літніх Паралімпійських,
       XVI зимових та XXI літніх Дефлімпійських
         іграх, Всесвітніх Універсіадах,
          чемпіонатах світу та Європи
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити  план  заходів  щодо підготовки та участі
спортсменів України у XX зимових, XXIX літніх Олімпійських, IX
зимових і XIII літніх Паралімпійських, XVI зимових та XXI літніх
Дефлімпійських іграх, Всесвітніх Універсіадах, чемпіонатах світу
та Європи, що додається.
 
   2. Визнати такими, що втратили чинність:
 
   абзац другий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України
від 10 жовтня 2001 р. N 1307 ( 1307-2001-п )  "Про заходи щодо
підготовки та участі спортсменів України у XIX зимових, XXVIII
літніх Олімпійських, VIII зимових і XII літніх Паралімпійських
іграх,  Всесвітніх  іграх  глухих,  Всесвітніх  Універсіадах,
чемпіонатах світу та Європи";
 
   пункт 12 заходів з реалізації Національної доктрини розвитку
фізичної культури і спорту у 2005 році, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2004  р.  N  1641
( 1641-2004-п ).
 
   3. Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту:
 
   в межах загального обсягу видатків, що передбачатимуться йому
в Державному бюджеті України на відповідні роки, виділяти в
установленому порядку кошти для покриття витрат, пов'язаних з
проведенням всеукраїнських спортивних заходів, підготовкою та
участю збірних команд України у зимових, літніх Олімпійських,
Паралімпійських і Дефлімпійських іграх та  інших  спортивних
змаганнях  міжнародного  рівня,  будівництвом, реконструкцією,
капітальним ремонтом, оснащенням спортивних баз олімпійської і
паралімпійської  підготовки,  відповідно  до  переліку,  що
затверджується Кабінетом Міністрів України;
 
   щороку до 25 грудня інформувати Кабінет Міністрів України про
хід виконання цієї постанови.
 
   4. Раді  міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:
 
   під час формування проекту бюджету на  відповідний  рік
передбачати кошти для розвитку пріоритетних для регіону видів
спорту, організації роботи закладів фізичної культури і спорту та
погашення інших витрат, пов'язаних з розвитком фізичної культури і
спорту;
 
   розглянути питання щодо  можливості  забезпечення  житлом
спортсменів  -  претендентів  на  участь  в  Олімпійських,
Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, та їх тренерів,  що
потребують поліпшення житлово-побутових умов.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ЄХАНУРОВ
 
   Інд. 28
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 23 грудня 2005 р. N 1262
 
                ПЛАН
        заходів щодо підготовки та участі
        спортсменів України у XX зимових,
       XXIX літніх Олімпійських, IX зимових і
          XIII літніх Паралімпійських,
          XVI зимових та XXI літніх
         Дефлімпійських іграх, Всесвітніх
      Універсіадах, чемпіонатах світу та Європи
 
 
-------------------------------------------------------------------
|  Найменування заходу  |Строк виконання|  Відповідальні за |
|             |        |    виконання   |
|--------------------------+---------------+----------------------|
|1. Сприяння залученню   |2006-2008 роки |Мінсім'ямолодьспорт  |
|позабюджетних коштів для |        |МОН          |
|підготовки та участі   |        |Рада міністрів    |
|спортсменів у змаганнях  |        |Автономної Республіки |
|міжнародного та      |        |Крим, обласні,    |
|всеукраїнського рівня,  |        |Київська та      |
|будівництва і       |        |Севастопольська міські|
|реконструкції спортивних |        |держадміністрації   |
|баз олімпійської та    |        |(далі - місцеві органи|
|паралімпійської підготовки|        |виконавчої влади)   |
|їх оснащення       |        |           |
|--------------------------+---------------+----------------------|
|2. Розроблення проекту  |  2006 рік  |Мінсім'ямолодьспорт  |
|Державної програми    |        |МОН          |
|розвитку дитячо-юнацького |        |Мінекономіки     |
|та резервного спорту на  |        |місцеві органи    |
|період до 2012 року    |        |виконавчої влади разом|
|             |        |з Національним    |
|             |        |комітетом спорту   |
|             |        |інвалідів (далі -   |
|             |        |НКСІ)         |
|--------------------------+---------------+----------------------|
|3. Забезпечення розвитку |2006-2008 роки |Мінсім'ямолодьспорт  |
|пріоритетних для регіонів |        |МОН          |
|видів спорту, створення  |        |Мінпраці       |
|умов для здійснення    |        |місцеві органи    |
|навчально-тренувального  |        |виконавчої влади разом|
|процесу, участі членів  |        |з фізкультурно-    |
|збірних команд України і |        |спортивними      |
|регіонів у міжнародних та |        |товариствами,     |
|всеукраїнських змаганнях |        |федераціями з видів  |
|             |        |спорту        |
|--------------------------+---------------+----------------------|
|4. Вжиття заходів до   |   -"-   |Мінпраці разом з   |
|забезпечення у 2006 та  |        |фондом соціального  |
|наступних роках      |        |страхування з     |
|фінансування утримання та |        |тимчасової втрати   |
|навчально-тренувальної  |        |працездатності    |
|роботи дитячо-юнацьких  |        |           |
|спортивних шкіл, у тому  |        |           |
|числі шкіл інвалідів, за |        |           |
|рахунок коштів фонду   |        |           |
|соціального страхування з |        |           |
|тимчасової втрати     |        |           |
|працездатності      |        |           |
|--------------------------+---------------+----------------------|
|5. Проведення       |2006-2008 роки |Мінсім'ямолодьспорт  |
|інвентаризації спортивних |        |МОН          |
|шкіл незалежно від форми |        |місцеві органи    |
|власності         |        |виконавчої влади разом|
|             |        |з фізкультурно-    |
|             |        |спортивними      |
|             |        |товариствами     |
|--------------------------+---------------+----------------------|
|6. Здійснення будівництва |2007-2008 роки |Міністерство     |
|сучасних         |        |будівництва      |
|фізкультурно-оздоровчих і |        |архітектури та    |
|спортивних об'єктів з   |        |житлово-комунального |
|урахуванням потреби    |        |господарства     |
|населення регіонів,    |        |місцеві органи    |
|зокрема осіб з обмеженими |        |виконавчої влади   |
|фізичними можливостями  |        |Мінсім'ямолодьспорт  |
|--------------------------+---------------+----------------------|
|7. Забезпечення надання  |   -"-   |Мінсім'ямолодьспорт  |
|державної підтримки    |        |Мінпраці       |
|Національному центру   |        |Рада міністрів    |
|паралімпійської і     |        |Автономної Республіки |
|дефлімпійської підготовки |        |Крим разом з НКСІ   |
|та реабілітації інвалідів |        |           |
|у м. Євпаторії      |        |           |
|--------------------------+---------------+----------------------|
|8. Створення умов для   |   -"-   |Міністерство     |
|доступу осіб з обмеженими |        |будівництва      |
|фізичними можливостями до |        |архітектури та    |
|всіх спортивних та    |        |житлово-комунального |
|фізкультурно-оздоровчих  |        |господарства     |
|споруд відповідно до   |        |Мінсім'ямолодьспорт  |
|державних будівельних норм|        |місцеві органи    |
|             |        |виконавчої влади   |
|--------------------------+---------------+----------------------|
|9. Врахування під час   |2006-2008 роки |Міністерство     |
|підготовки посібників з  |        |будівництва      |
|роз'яснення державних   |        |архітектури та    |
|будівельних норм щодо   |        |житлово-комунального |
|проектування спортивних  |        |господарства     |
|споруд необхідності в   |        |Мінсім'ямолодьспорт  |
|забезпеченні доступу до  |        |разом з НКСІ     |
|них осіб з обмеженими   |        |           |
|фізичними можливостями  |        |           |
|--------------------------+---------------+----------------------|
|10. Створення на базі   |   -"-   |Мінсім'ямолодьспорт  |
|санаторно-курортних та  |        |Мінпраці       |
|фізкультурно-спортивних  |        |Міноборони      |
|закладів у Закарпатській |        |Львівська,      |
|або Львівській областях  |        |Закарпатська     |
|реабілітаційно-спортивного|        |облдержадміністрації |
|центру Національного   |        |разом з НКСІ     |
|комітету спорту інвалідів |        |           |
|--------------------------+---------------+----------------------|
|11. Передбачення у 2006 та|2006-2008 роки |Мінсім'ямолодьспорт  |
|наступних роках коштів на |        |Мінфін        |
|придбання спеціальних   |        |Мінекономіки разом з |
|автотранспортних засобів |        |НКСІ         |
|для обслуговування    |        |НОК          |
|спортсменів олімпійських, |        |           |
|паралімпійських та    |        |           |
|дефлімпійських збірних  |        |           |
|команд України      |        |           |
|--------------------------+---------------+----------------------|
|12. Розроблення та    |  2006 рік  |Мінсім'ямолодьспорт  |
|здійснення заходів щодо  |        |МОН          |
|вдосконалення системи   |        |МОЗ          |
|науково-методичного та  |        |Національна академія |
|медико-біологічного    |        |наук         |
|забезпечення збірних   |        |           |
|команд України      |        |           |
|--------------------------+---------------+----------------------|
|13. Розроблення проекту  |2005-2008 роки |Мінсім'ямолодьспорт  |
|Державної антидопінгової |        |МОЗ          |
|програми         |        |МВС          |
|--------------------------+---------------+----------------------|
|14. Висвітлення у засобах |2006-2008 роки |Держкомтелерадіо   |
|масової інформації ходу  |        |Мінсім'ямолодьспорт  |
|підготовки та участі   |        |           |
|спортсменів України в   |        |           |
|Олімпійських,       |        |           |
|Паралімпійських і     |        |           |
|Дефлімпійських іграх,   |        |           |
|Всесвітніх Універсіадах, |        |           |
|чемпіонатах світу та   |        |           |
|Європи          |        |           |
-------------------------------------------------------------------

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка